fredag, februari 21, 2014

Volkswagens köp av Scania ett nederlag för svensk industris framtid!

Alltmer av svenskt kunnande och industri försvinner ut till omvärlden. Kvar finns knappast snart någon industri kvar att värdesätta, slå vakt om och utveckla! Hela Värmlands industri är borta. SAAB är borta, Volvo Cars, Kockums, Göteborgs alla fartygsvarv, ASEA och Astra avvecklar. Näst i tur är väl Sveaskog fd Assi Domän. Snart är det väl bara LKAB och SKF kvar, vilket inte är mycket att leva av för Sveriges befolkning.


Södertälje står och faller med Scanias framtid. Nu säljer man ev ut konkurrenskraft och kunnande till Tyskland och företaget MAN, som är i stort behov av renommé, svenskt nytänkande och ingenjörskonst!

 

 

Fick vi bestämma så skulle riksdagen sätta stopp för detta! När Volvo lastvagnar och Scania ville migrera sa det förnämliga EU nej. Det borde vara likaledes med MAN och Scania. Men så är det nog inte. I EU bestämmer Tyskland och Sverige utgör ett farmarlag, åskådare och en nullitet i det sammanhanget. 

 

Synnerligen beklagligt med ett alltmer förtvinande EU-medlemsskap, som kostar 40 miljarder varje år ett helt svenskt försvar. Pengar som går direkt ner i sjön till enbart onytta! Det finns inte mig veterligt ett enda exempel på utländskt övertagande, som gynnat svensk industri och svensk välfärd i ett längre perspektiv. Vart tog förresten all företagaranda vägen i Sverige?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar