lördag, augusti 30, 2014

En valdebatt utan brännande frågor!

Valdebatt via TV är ett bra initiativ och har säkert framtiden för sig. Nu blev det inte så mycket debatt mellan Johan Rocklind(S) och Ann-Sofie Lifvenhage(M) vid gårdagens träff i Gnesta. Man verkade i överkant överens om det mesta även om tidpunkter för genomförande ej sammanföll och att flera byggnadsobjekt var kontroversiella.

 

Då vi på denna blogg saknade en hel del, tar vi oss friheten att göra en samman-ställning av "heta" frågor under de senaste 4 åren och gör en historisk återblick över kommunens tidigare historia! För att informera både journalister och nya politiker i kommunen!

 

Genomfört av de rödgröna under de senaste 4 årren

Politikerarvoden - har höjts med 30% för de rödgröna politikerna ett demokratiskt underskott

Vårdbidraget - har avskaffats

Valfrihet - delvis avskaffats, har i alla fall strukits i kommunala mål

Klass fem har återbördats till ytterskolorna


Obekväma frågor för de rödgröna

- Gnesta på plats 285 i Lärarförbundets ranking Bästa skolor!

- En kommun styrd av LO!

- Högskolestudier på arbetstid!

- Ineffektivitet, samarbetsproblem!

- Eliminering av det obekväma chefsskiktet!

- Äldreomsorgen - ordning och reda i organisationen?

- Kontokort - begränsat spridning efter allt mygel? 

- Brandstation - en ny behövlig erfordras snarast

- Badhuset - upprustning eller ej - byggstart trots överklagande?

- Yrkesskolan Baggium - utveckla denna istället för att mörka

- Oppositionsrådets arvode - när höjs den ynka ersättningen? ¤

- Politiska gruppledare - när får de tillbaka sin status och arvode? ¤

- Busstrafiken i Laxne och Stjärnhov - som borttagits när kommer den åter?

- Valfrihet - vart tog den vägen för de äldre

- Byggnation - varför byggs det inte i Gnesta (Tulegatans bygge planerades redan 2005)

- Cykelvägarna - vart tog dessa vägen

- Ungdomsarbetslöshet - varför satsar man inte mer mot detta

- Liljedalshemmet - har legat i träda i 4 år - när byggs det?

- ÖP 2003 - måste revideras

- Folkomröstning - vart tog den vägen om länstillhörighet

- Idrottshall - ny behövlig

- Varför går Prästhopen-projektet (Gnesta strand) i snigelfart?

- Centrumplanen - långbänk? Här måste satsas på ett attraktivt centrum inte minst för att matcha och bibehålla pendel- och regionaltågtrafiken samt öka serviceutbudet för våra invånare och presumtiva sådana!

 

¤= Lär vara på gång


Vad vi kanske förväntat oss i invigningar vore ett nytt Liljedalshem, en ombyggd simhall, en ny brandstation och en spade i backen vid Frösjön! Det vi har fått är indragen busstrafik och färre tåg från Gnesta station, höjda politikerarvoden till de styrande, avskaffad valfrihet i barn- och äldreomsorg. Fortsatt ovisst inom äldreomsorgen. Vart tog alla cykelvägar vägen?


Men ur frustrationsavseende är givetvis ett bättre omklädningsrum - en stor händelse för den aktiva idrottsrörelsen. Det skall vi inte förringa!


När alliansen styrde kunde vi glädja oss åt många invigningar varav en pompös den nya järnvägsstationen 2007. Den kostade å andra sidan 20 gånger mer än omklädningsrummet på Hagstumosse men betalades huvudsakligen av staten. 

 

Andra objekt som läsaren kanske glömt är ombyggnaden av Kvarnbackaskolan i Stjärnhov, byggande av  äldreboendet Ekhagen och förskolan Ängen samt ombyggnation av Velandersborgsskolan  i Björnlunda, byggande av Laxne nya skola, byggande av förskolan Sjöstugan på Frönäs, ombyggnation av Dansut-skolan/förskolan Björkbacken och byggandet av seniorboendet på cirkus-tomten, fastigheten Proton samt yrkesgymnasiet  i centrala Gnesta.


Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov fick som 27:e kommun i landet bredband redan i början av 2000-talet. Alliansen införde snabbt bredband i Gnesta Hems bostäder och dessutom fick Laxne bredband under alliansens mandatperiod.


Ja Alliansen i Gnesta har mycket att vara stolta över. Vad har de rödgröna?

fredag, augusti 29, 2014

Ryss-vänliga partier?

I ett läge där Europa på decennier aldrig stått så nära ett storskaligt krig i och med Rysslands Hitler-mässiga annektering av Krim-halvön och insändandet av stridande pansarförband i Ukraina, så väljer Sverige självklart att söka återta tidigare militär kapacitet och bl a satsa 3 miljarder årligen på anskaffning av Stor-JAS. Samtidigt höjer Sverige den militära beredskapen efter Rysslands provokationer och placerar nu ut ett icke känt antal JAS 39 Gripen på Gotland!

 

Detta faller naturligtvis inte vänster-krafterna i Sverige på läppen med SVT Rapport, Vänsterpartiet och Miljöpartiet! Att det forna kommunistpartiet hyllar Putin är väl inte särskilt häpnadsväckande - ett parti som fortfarande hyllar det kommunistiska DDR. Men att Miljöpartiet ger sig in i denna vänsterfålla är ganska obegripligt. Har vi inte nog av Putin-berikade partier och media i Sverige!

 

"Objektiva" Public Service i form av SVT Rapport tycker detta är en jättekostnad. Vi tycker att det är en marginell kostnad för Sveriges oberoende jämfört med andra betydligt större kostnader i statsbudgeten!  


Det gläder oss att socialdemokraterna i högsta grad stödjer detta engagemang. Socialdemokraterna på 50-talet kunde förse Sverige med 500 jaktplan - det femte största flygvapnet i världen, en armé som kunde rusta 800.000 man och en flotta med två pansarskepp,  tre kryssare, 28 jagare och 30-talet snabba motortorpedbåtar. Tage Erlander och senare Olof Palme hade detta i ryggen i internationella förhandlingar. En tid då Sverige var respekterat på kartan!

 

Det är bara att beklaga att det i Sveriges riksdag finns två partier som  bedriver en försvarsfientlig politik! Att nu Miljöpartiet likt många andra partier under 30-talets upprustning nu försöker undergräva det svenska oberoendet är ganska märkligt! Vänsterns ryss-vänliga agenda är känd. Var står Miljöpartiet för Sveriges framtid?


Den svenska marinen bestod av pansarskeppen: Drottning Viktoria, Sverige och Gustav V samt kryssarna Tre Kronor, Göta Lejon och Gotland i spetsen samt de äldre jagarna: Ehrensköld, Nordenskjöld och Klas Horn. Vidare stadsjagarna:Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Norrköping, Gävle, Visby, Sundsvall, Hälsingborg, Kalmar samt eskortjagarna: Romulus och Remus, fregatterna: Mode, Magne, Munin och Mjölner och landskapsjagarna: Öland, Uppland, Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland samt minfartyget Älvsnabben. Man hade även motortorped-båtarna i serie T32-56 och T201 till förfogande totalt inalles närmare 60 större fartyg/båtar u-båtar oräknade.

Valduell idag fredag kl 1200 i SN TV

 

 I den andra av SN:s direktsända valdueller möts Gnestapolitikerna Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M). Debattledare är SN:s reporter Maria Gustafson Danielsson.

 

Det hela kan ses på webben om man klickar här på länken http://www.sn.se/val2014/1.2588689    om du klarar av den röda lastbilen som far fram på bildskärmen! Webb-TV är ju det framtida mediet och en möjlighet för tidningsvärlden att konkurrera med de ordinarie TV-kanalerna. En utmärkt utveckling!


Duellen blir förmodligen en bra informationskälla till vad de olika "blocken" står i viktiga frågor. Urvalet av spörsmål synes även väl genomtänkt: Äldreomsorgen, byggnationer (äldreboende, badhus, brandstation) och ytterskolorna.

 
Hade vi fått bestämma skulle även ämnet kommunens antidemokratiska styre tagits med på agendan. Kommunens politiska ledning har uppvisat ett för Gnestas del helt unikt antidemokratiskt beteende under 4 år, där man bl a skott sig ekonomiskt på Alliansen och skattebetalarnas bekostnad! Socialdemokraterna har visserligen nu sagt att man vill ändra på detta medan Miljöpartiet framhärdar! Denna fråga har faktiskt varit den största stridsfrågan de senaste 4 åren. 


Makten i kommunen har inte växlat särskilt ofta även om man i ingressen till dagens debatt hävdar så. Mera korrekt är att det i kommunens 6:e valperiod blev ett rent rödgrönt styre för första gången.

 

Socialdemokratiska kommunalråd har funnits mellan 1995-1997 med stöd av C och mellan 2003-2004 med alliansens stöd. Kommunens väljare har således till övervägande delen röstat med alliansen utom vid senaste valet 2010.


Noterat i dagens SN är även att kurdiska föreningen Nyköping inbjuder till protest mot terrororganisationen IS (Islamiska Staten) i morgon lördag kl 12.30 i teaterparken. Det skulle nog behövas en kurdisk stat i aktuellt område, som en positiv och modererande kraft!

torsdag, augusti 28, 2014

United Minds denna vecka små förändringar!

United Minds och Aftonbladets poll denna vecka. Inga större förändringar förutom att Centerpartiet och Folkpartiet tappar liksom Miljöpartiet, som minskar i flera oberoende mätningar.

 

Socialdemokraterna ligger fortfarande under valresultatet 2010 medan Sverigedemokraterna fördubblat sin popularitet i väljarkåren.Parti                  25-aug                    tendens
Socialdemokraterna30,0 0,3
Moderaterna 21,5 0,7
Sverigedemokraterna 11,5 0,6
Miljöpartiet 9,0 -0,9
Folkpartiet 6,8 -1,1
Vänsterpartiet 7,0 0,1
Centerpartiet 4,4 -1,2
Kristdemokraterna 4,8 0,2Alliansen 37,5 -1,4
Rödgröna 46,0                          -0,5
Differens/glapp                        8,5                          0,9

Fler frågor än svar för Gnestas pensionärer!


Gnesta kommuns PRO- och SPF-avdelningar hade kallat till sedvanlig politikerutfrågning inför valet 2014 i ett knöka-fullt Elektron med Olof Jonmyren som moderator! Främst på dagordningen stod naturligtvis byggande av nytt äldreboende samt den turbulens som funnits i flera år inom äldreomsorgen! Politiker från 7 partier hade hörsammat kallelsen från höger på bilden Ingrid Jerneborg-Glimne(M) 2:e vice ordförande i socialnämnden, Kerstin Grenthe(FP) ledamot av socialnämnden, Bo Wingård(KD) vice ordförande i kommun-fullmäktige, Ingalill Fredriksson(C) ledamot av kommunstyrelsen, Mats Dellrud(MP) 1:e vice ordförande i Kultur- och tekniknämnden, Annika Eriksson(S) samt Lena Staaf(V) ersättare i Kultur- och tekniknämnden.


Lustigt nog fanns inte socialnämndens ordförande Birgitta Brus(-) och 1:e vice ordförande Bengt Landin(MP) i panelen utan bland åhörarna. Därmed kunde de heller inte stå till svars för den politik som bedrivits de senaste 4 åren. Högst märkligt att Alliansens företrädare då istället fick svara på frågorna!


Klara besked?

I panelen fanns således enbart Ingrid Jerneborg-Glimne(M) och Kerstin Grenthe(FP), som var tillräckligt uppdaterade om vad som hänt och händer. Det märktes inte minst när man kom in på fråga om ett nytt äldreboende. Det mumlades mycket svävande från vänstersidan medan moderata Ingrid och liberala Kerstin gav klara besked! Bygg nu!


Pensionärerna i Gnesta har ju väntat länge på ett nytt äldreboende. Under flera år har ju den rödgröna majoriteten lagt frågan på is. I samband med valåret har man dock börjat att ta i frågan. Men mumlet vid gårdagens möte innebär säkert att detta bygge ligger långt fram i tiden om de rödgröna får bestämma. Nu har plötsligt fråga om antal våningar blivit en het potatis, som kan fördröja bygget ytterligare.

 

Ifråga om de äldre skulle kunna spela boule även på vintern så blev det mest positiva svar. Vi får hoppas att Gnesta nu kan ordna till någonting. Nu får Gneta-pensionärerna åka ända till Sparreholm!  


Turbulensen i äldreomsorgen

Gnesta har i mannaminne sedan 1992 när kommunen startade aldrig haft en så turbulent tid inom hemtjänst och på Liljedalshem. En ganska enig socialnämnd med Birgitta Brus(S) i spetsen fick sina beslut ständigt överprövade av två politiska skuggor i form av de rödgröna kommunalråden, som uppenbarligen inte haft de äldres bästa som prioritet!. Detta framkom implicit vid gårdagens möte!  Gnesta har ju genom åren satt en ära i att ha bemyndigade nämnder!


Så småningom kom det till inte helt oväntat en brytning mellan den erfarna och kompetenta ordföranden Birgitta Brus och Johan Rocklinds "ungdomar"! Hur Bengt Landin(MP) kände sig efter alla överkörningar framgår inte av malisen men säkert var det inte särskilt kul! Av kända skäl saknades således svar från Birgitta Brus(-) och Bengt Landin(MP)! Men att bägge lämnar politiken kan vara en fingervisning om turbulensen.


Annika Eriksson(S) är en ny bekantskap - inte särskilt insatt i äldreomsorgsfrågorna - men har säkert framtiden för sig. Lena Staaf(V) är ju en bra retoriker och kul att lyssna till även om hennes politiska plånbok är vidöppen. Mats Dellrud(MP) hade väl inte så mycket att bjuda på men är påläst och inger förtroende. Resten av gänget inom Alliansen bjuder oss vår blygsamhet, att recensera! Men visst - erfarenhet gillar vi och Ingrid Jerneborg-Glimne(M) var helt outstanding i detta sällskap!


Avslutningsvis verkar många äldre inte ha en aning om vad som händer inom äldreomsorgen och det politiska spel som finns. Det är givetvis en brist! Däremot verkar både PRO och SPF ha en viss koll på våra bestämmande äldrepolitiker även om man enligt vårt tycka är i överkant subtila!


Här kan man även läsa ett något luddigt referat från mötet i Sörmlands Nyheter!

tisdag, augusti 26, 2014

Skall skolan bestämma vad mina barn äter till frukost?

Ja om man åtminstone får tro Johan Rocklind(S) i Gnesta så skall det serveras skattefinansierad frukost i skolan! Socialdemokraterna vill således bestämma vad våra barn skall äta på morgonen. Skälet till denna omsorg är "Alla fattiga barn, som finns i Gnesta"! Något som man kan fundera på i landet med världens mest omfattande bidrags- och transfereringssystem mellan rika och fattiga!


Att det serveras lunch i svenska skolor är en bra reform något som är ganska unikt i världen. I varken Norge eller Danmark finns denna förmån. Men det borde finnas gränser för samhällets "omsorger". Någon gång måste väl även föräldrar få bestämma vad som skall prioriteras och ätas i familjen. En måltid är alltid ett tillfälle till samling och samvaro i familjen oavsett om det är på morgonen eller kvällen.


Vore kanske mer angeläget, att se till att de äldre på hemmen får lutfisk vid juletid! Eftersom föreslagen frukost skall tas "inom budgetram" blir den väl knappast särskilt upphetsande!Sveriges välfärd i världstopp!

Som vi vetat på denna blogg sedan länge så ligger Sverige i världstoppen när det gäller välfärd. Både utveckling och skulder kring BNP samt Human Development Index, HDI ligger Sverige i världstoppen trots att Sveriges Television och vänstern i Sverige försöker ge sken av något annat!

 

Vi har ju tidigare belyst vänsterns ambitioner till desinformation i bloggar som 

 

Den svenska välfärden!

Märkliga mätningar och slutsatser av inkomstklyftor!

Världens bästa länder att leva och bo i! 

Sveriges television och sanningen! 

Idag skriver Bo Ekman, Tällberg Foundation i Svenskan att Sverige är kvar i den absoluta toppen!

 

"Förra gången jag gjorde en sammanställning av världens mest citerade och trovärdiga rankningslistor hamnade Sverige allra högst. Nu ramlar vi ner till plats nummer två. Skälet är Pisaundersökningen, som givit en bild av den svenska skolans kräftgång. Tätplatsen har övertagits av Danmark. Därefter kommer Schweiz, Norge och Finland. Island har dansat ner till 15:e plats på grund av sin nationella misshushållning, men kravlar sig nog snart upp igen. Alltså Norden ligger fortsatt i topp.

 

Danskarna är fantastiska. De ligger nu före Sverige i topp trots att de genomlidit två världskrig, inte har de naturrikedomar i form av skog, vattenkraft och järnmalm, som Sverige har. Ett framåt folk!

måndag, augusti 25, 2014

En svensk parlamentarism omgärdad av kraftig dimma!

Man kan med intresse notera en något underlig diskussion kring blockpolitik, vågmästare och vem som skall regera Sverige efter valet. Betydelsen av ordet parlamentarism synes även våra professorer på universitet och högskolor har svårt att förstå. T ex skriver professorerna Tommy Möller och Olof Ruin om detta på DN Debatt idag. Men rubriken "Läget är låst om rödgröna inte bildar trepartiregering", känns ganska märklig!


Socialdemokraterna synes ej - varken med eller utan Vänsterpartiet - få egen majoritet i riksdagen; så gäller även Alliansen. Det blir således en minoritetsregering, som idag oavsett om den är till höger eller vänster. Visserligen har Alliansen visat att man kan styra landet och har ett gemensamt program medan något dylikt inte finns i det rödgröna alternativet. Naturligtvis en stor brist om man vill skapa ett förtroendeingivande alternativ.


Sanningen är att varken Allians, Socialdemokrater eller Miljöpartister på parlamentarisk grund kan utesluta Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, som har närmare 17% av väljarkåren bakom sig. Då har man inte förstått parlamentarismens grund! När det kommer till omröstning om vem som skall bilda regering - och då implicit stöder vederbörandes budget - har alla partier rösträtt och påverkansnivå efter kommande valresultat. Det innebär att Vänsterpartiet och i högsta grad Sverigedemokraterna kommer att bestämma vem som skall bilda regering! Denna gåva har varken Socialdemokrater eller Moderater! 


Så enkelt fungerar parlamentarismen! Mikael Damberg(S) brukar anklaga regeringen för att de styr Sverige med stöd av Sverigedemokraterna. Men bäste Damberg vad är då alternativet om varken Allians eller Rödgröna skall kunna styra? Är det Jimmie Åkesson, som skall bli statschef? Politik är politik men ibland blir det tämligen lugubert!


Säger denne bloggare, som i Svenska Dagbladets test om likhet med partiledare mest liknar Göran Persson(S) och Ulf Adelsohn(M). Medan vi är mest olik Birger Schlaug(MP)! Resultat som vi anat under åren!


torsdag, augusti 21, 2014

Kvällens politikerutfrågning i Laxne!

Samlade ett antal förväntansfulla ortsbor som ställde många och intressanta frågor till den politiska panelen. Ganska god stämning - kanske t o m för god stundtals. Men kommunpolitik skiljer sig ofta från riksdag och landsting. Mycket med dagliga problem är gemensamt. Själv var jag anlitad som moderator för mötet - en något ovanlig roll  men trevligt i den rådande goda stämningen!


Peter Hägglund ordförande i föreningen Laxnegården hade arrangerat det hela och ställde själv många frågor. Den viktigaste frågan för Gnesta och Laxne är nog befolkningsutvecklingen. Den har varit ganska dålig och åtgärder efterlystes för att säkra erforderlig infrastruktur, som skola, kommunikation och affär. Det obyggda området Spårbacken med fina tomter och fantastisk utsikt över Klämmingen diskuterades flitigt. Förslag fanns att kommunen skulle köpa in området och sälja tomterna till självkostnadspris. En inte helt utesluten åtgärd av flera politiker med Ann-Sofie Lifvenhage(M) i spetsen.


Bland alla frågorna såddes nog ett frö hos de närvarande politikerna om vad Laxneborna med omnejd har behov av. Ett stort tack till Föreningen Laxnegården för detta initiativ! Laxne lever!


Avslutningsvis - enligt eget tycke - utkristalliserades det två hungriga och framåt tjejer i politikerpanelen Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP), som verkligen växt till sig de senaste åren och var konstruktiv och rapp med svaren och inte så pompös som tidigare. En klar förändring till det bättre. 

 

Och den andra naturligtvis skollärarinnan och oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M), som alltid varit bra, positiv och konstruktiv med rätt känsla för aktuellt ämne. Tänk om dessa två hade varit i samma ringhörna. Vad skulle de då inte ha kunnat uträtta för Gnesta kommuns invånare.

 

Ja för inte så många år sedan var Miljöpartiet i Gnesta ihop med Alliansen under Daniel Heldéns tid! Då hände det mycket! Bl a beslutades att skolan i Laxne skulle byggas!

 

Vi ber att få återkomma med fler analyser och synpunkter på de olika partiernas program mm. Nu tar vi en paus och ägnar oss några dar åt att fiska kräftor och äta desamma i glada vänners lag!  Skall man festa så skall det göras ordentligt! På måndag är vi åter med synpunkter på det som händer i både den stora och lilla världen med Gnesta som kartans mittpunkt! 


Här finns ett referat från mötet i tidningen SN!

onsdag, augusti 20, 2014

Vänstern gillar inte mitt inlägg om "En mörk helg för Sveriges judar"!

I en insändare i tidningen Södermanlands Nyheter menar Gnesta-vänsterns Benny Åberg, att jag befinner mig på djupt vatten för att ha synpunkt på hans anmälan till internationella domstolen av Israels premiär- och försvarsminister i bloggen "En mörk helg för Sveriges judar"!Han tillskriver mig ett antal uttalanden, som knappast finns i min blogg, som istället refererar till en artikel av Sanna Rayman i Svenska Dagbladet. Däremot finns det andra personer som har synpunkter på Åbergs ageranden i SN. Dessa kan läsas längre ned i denna blogg.

 

Åberg menar att jag stödjer att oskyldiga civila dödas i krig! Ett påstående som jag helt avvisar. Du kan läsa vad jag tycker om detta i bloggen: 66 år sedan bombningen av Dresden och Kurt Vonnegut i Slakthus 5.

 

Åberg menar att han kan Mellan-Österns sedan 1967. Jag får väl då meddela att jag första gången besökte Egypten 1962, att jag gjorde tjänst i bataljon 52m efter sista kriget hösten 1973 och våren 1974 huvudsakligen i Sinai på egyptiskt territorium och sedan dess besökt Egypten ett antal gånger.

 

Om du läst mina tidigare bloggar om Palestina-frågan så hade du kanske aldrig skrivit din insändare:

2012-01-04 Centern vill erkänna Palestina

2011-11-01 Sverige i skamvrån

 

Mina bloggar handlar nämligen om antisemitsm och nazism. Nyss skrev jag apropå överfallet på en judinna i Uppsala:

 

Rasismen i Sverige håller på att gå över styr och rättsvårdande myndigheter inklusive ledande politiker sitter med armarna i kors medan folk förföljs och Sveriges rykte i omvärlden svärtas dag för dag! Hur är det tänkt, att Raoul Wallenbergs minne och gärning skall bevaras  i detta ampra svenska samhällsklimat?

 

Åbergs humanistiska intresse är intressant. Men var fanns han då 5 miljoner människor slaktades i Kongo-Kinshasa?

 

Vänstern har ju aldrig uppskattat Raoul Wallenbergs gärning och demonstrerade följaktligen mot USA:s president Barack Obama, när han var i Stockholm och hedrade förföljda judar och Wallenberg! Att Åbergs agerande inte har med rasism att göra tvivlar vi på!

 

Hämtat från debatt i SN

En tänkande människa (i SN)
Nej, suck - här kommer en till svensk (Åberg blogg anm) som inte har en aning om vad som egentligen händer, varför det händer och vilka är det som gör vad. Det enda som alla dessa naiva svenskar ser och vet är välregisserade bilder som alltid innehåller barn.

Hur många av er läser istället för att titta på bilder för att ta reda på vad som händer?
Hur många av er har spenderat mer än några minuter för att ta reda på vad som händer egentligen?

Att Israel och sina medborgare har hotats sedan Israels självständighet

Att grannländerna har fört krig efter krig

Att många Israeler har dött i mängder av självmordsattacker

Att det har skjutits tusentals raketer mot Israel under de senaste åren

Att attacker mot Israeler har genomförts genom tunnlar under Gaza

Att Hamas stadgar inkluderar målet att Israel ska utplanas

Att Hamas avfyra raketer ifrån skolor och sjukhus

Att FN byggnader används för att förvara vapen

Det är dags att basera åsikter på kunskap.Lasse T:
För att första vad som händer i konflikten (som i alla konflikter) räcker det inte att titta på några minuters nyheter, några artiklar i tidningar eller tror som många gör, att all kunskap i världen finns hos Wikipedia. Det gäller att läsa om europeisk historia, mellanöstern, religioner m.m. Det gäller att läsa många böcker.

När det gäller hur pressen presenterar nyheter kan du (Åberg blogg anm) notera att i de allra flesta bilder ifrån Gaza finns barn eller deras leksaker, eller gamla tanter framför sina förstörda hus. Detta ingår i Hamas mediastrategi. Kriget förs inte bara på fältet men också genom media. För Hamas gäller det att skapa sympatier hos naiva västlänningar, med barn och gamla kvinnor i alla bilder. Har du någon gång under kriget sett en ung man ifrån Gaza i bild?

Strategin har används tidigare i Libanon där Hizbollah regisserade tv och press bilder om kriget. Detta upptäcktes av ett antal bloggare på nätet. Fenomenen kallas för Pallywood (jämfört med Hollywood).

och för at fortsätta på teman media bevakningen kan man titta på en intressant aspekt - hur Israel, judar, mellanöstern och västvärlden diskuteras i media i de arabiska länderna. Det som är intressant är att det som sägs där sägs inte när västerländska journalister intervjua olika personer i de arabiska länderna. Det som sägs i de olika tv kanaler och tv program nämns aldrig hos oss.

Det finns en organisation (MEMRI) som bevakar dessa tv kanaler och tv program. Relevanta klipp kopieras, laddas upp till deras webbsida och sedan läggs översättningar på dem. En av de som jag tycker är mest talande är ett barnprogram på Al-Aqsa TV i Gaza, som visades 2 maj, 2014. I klippet uppmuntras dödande av judar. Översättningar är på engelska. Klippet finns här: http://www.memritv.org/clip/en/4265.htm

Ett enkelt exempel på Bennys brist på verklighetsförankring är hans anmälan av "Israels försvarsminister Ehud Barak". Problemet är att Ehud Barak är inte Israels försvarsminister.

Miljöpartiets politik hotar viktig industri i Sörmland.

Carl B Hamilton, professor i ekonomi och folkpartistisk riksdagsman skriver idag i Södermanlands Nyheter om Miljöpartiets nedläggningshot mot den sörmländska industrin! Ett av de mer vassa och oroande inlägg vi läst under senare år!


Om olyckan är framme och de fyra rödgrönrosa partierna vinner flest röster i riksdagsvalet kommer S-ledaren Stefan Löfven att vilja samregera med Miljöpartiet (MP). Då ska man veta att MPs politik driver på nedläggning av viktig skogs-, kemi och verkstadsindustri. Därför är det hög tid att närmare granska vad en S-MP regering skulle betyda för företagen, jobben och välståndet. Väljarna bör veta vad som väntar dem vid en rödgrönrosa valseger.

 

Miljöpartiet planerar stora skattehöjningar på det mesta som rör sig: Det ska bli dyrare att åka bil, och att utföra transporter på lastbil och med flyg. Dessutom ska vägsatsningar ersättas av större fokus på mer cykelvägar. Utbyggd kollektivtrafik är förvisso viktigt, men kan ofta inte ersätta lastbils- och personbilstransporter – särskilt inte på landsbygden.

 

Men framför allt planerar Miljöpartiet att kraftigt höja elpriset för både industri och familjehushåll genom högre skatter på energi och ett minskat utbud av el. Partiet vill lägga ned kärnkraften som står för drygt 40 procent av Sveriges elproduktion: två av tio reaktorer vill MP lägga ned inom fyra år. MP vill inte ersätta dessa med moderna, säkrare reaktorer. Man hänvisar istället vagt till mer förnybar energi, men undviker att berätta om kostnaderna för detta, de högre elpriserna, de många nya vindsnurrorna och att det skulle krävas allt högre skattesubventioner. Sannolikt blir det istället ökad import av fossilgas om kärnkraften skulle läggas ned. Det vore mycket dåligt för klimatet.

 

Det man bör komma ihåg att svensk industri ofta är mycket elenergiintensiv. Chockhöjda elpriser kan mycket väl driva stål-, kemi- och skogsindustrins investeringar, produktion och jobb från Sörmland och Sverige.

 

Men den effekten av MPs politik förefaller inte bekymra Miljöpartiet. Språkröret Åsa Romson ser helst att t ex svensk pappersindustri lägger ner: ”Jag är inte jätteglad i att svenska värdefulla träråvaror görs till blöjor och näsdukar och att vi exporterar pappersmassa” (Romson i Dagens Industri den 12 mars 2014).

 

Ungefär 5000 personer är anställda i basindustrin i Sörmland. De som i Oxelösund, Eskilstuna, Torshälla och på andra håll funderar på att rösta på Åsa Romson och MP bör tänka om och besinna konsekvenserna. Svensk basindustri ger tusentals människor både inkomster och jobb, och bär upp den offentliga sektorn i många av Sveriges regioner och samhällen.

 

Folkpartiet vill tvärtom: behåll kärnkraften genom att byta ut gamla reaktorer mot moderna och säkrare, förädla skogens, kemins och verkstadsindustrins processer och produkter.

 

Men lämna fossila bränslen (kol, gas, olja) kvar i jorden, för klimatets skull.


Kommentarer överflödiga!

Varför stal S-regeringen 258 miljarder ur AP fonderna?

Alla vet att det allmänna pensionssystemet är ganska skakigt och egentligen har slutat fungera. Något som de flesta politiker försöker mörka. Orsaken är att 258 miljarder togs ur AP-fonderna för att täcka in statens behov att finansiera och övertaga kostnaderna för:

 

- Efterlevandepension

- Förtidspension

- Garantipension

- Äldreförsörjningsstöd

- Bostadstillägg

- Bekosta pensionsgrundande socialförsäkringar och a-kassa

 

Kostnader som givetvis aldrig skulle ha belastat de enskildas pensionsinbetalningar via skatten i första stund - eftersom de är rena försörjningsstöd.


Engångskostnaden för denna förändring beräknades till 340 miljoner men det bedömdes att pensionssystemet bara orkade med dessa 258 miljarder. 

 

Nu vet vi att det var alldeles för mycket pengar för att systemet skulle kunna fungera och på något vis måste de som har betalat in skatt till sina pensioner kompenseras. Eftersom statens finanser lär vara svaga är det inget parti som vill ta i frågan och dagens och morgondagens pensionärer lär få huttra i fotogenlampans sken! Frågan kvarstår dock som ett stort otäckt svart moln på politikers himmel! 

 

Rubriken är dock ganska obsolet. Beslutet skedde i god demokratisk ordning i riksdagen! Mer om denna oreda kan man läsa i tidningen Veteranen!

I det nya Sverige får alla judar dödshot!

Young Jewish Swedish Leader: ‘All My Friends Are Getting Death Threats’


Den amerikanska tidningen The Algemeiner skriver denna vecka om hur dödshoten mot Sveriges 20.000 kvarvarande judar ökat dramatiskt de senaste åren. Sverige har blivit det värsta nazistiska landet i Europa. Senast nu i Uppsala misshandlades en judinna av ett gäng muslimer. Hennes brott att bära en Davids-stjärna runt halsen! Klicka på rubriken ovan och läs gärna artikeln på engelska. Man kan ju undra när det blir farligt med ett kors tillika runt halsen!


Efter dödshot, dagliga antisemitiska attacker och trakasserier mot Sveriges 20.000 kvarvarande judar börjar de flesta tycka att det är dags att skapa sin framtid på annat håll, enligt en rapport från Zvika Klein Israels NRG News.

 
"Jag och mina vänner bestämde sig för att lämna Sverige", säger 22-årige Victor Borslöv efter att ha fått sitt 11: e dödshot efter pro-israeliska åsikter på sin Facebook-sida.

 
Borslöv, som studerar internationella relationer och ekonomi i Göteborg, funderar på att emigrera till Berlin, Tel Aviv eller Haifa"! "Vi har aldrig tidigare sett en sådan antisemitism i Sverige. Sedan Hamas påbörjade nya raketbeskjutningar mot Israeliskt område och Israeliska skyddsstyrkor besvarat attackerna!


"Vi har alltid vetat att det finns de som hatar oss i Sverige, men den här gången uttrycktes det mer kraftfullt, mängden antisemitiska uttalanden har ökat dramatiskt. Denna antisemitsm förekommer även bland kändisar, politiker och journalister. Det handlade inte om operationen i Gaza, utan hat mot judar ", sade han.

 
"Det brukade vara oacceptabelt att prata om det så öppet", sade han, men tillade att "i dag, har talet om antisemitism blivit vardagsmat i Sverige." 


Vi slutar översättningen av artikeln här! För fullständig sådan läs den på engelska. Sveriges rykte som ett fritt, demokratiskt och antirasistiskt land i Europa kommer nu alltmer på skam och flera partier i riksdagen bekänner sig nu öppet till den omfattande nazistiska agendan mot Sveriges judar och andra parias! 


För invandrare från Palestina till Sverige kan man naturligtvis förstå, att det finns ett missnöje och vrede över att frågan ej synes få någon politisk lösning. Men när iranier och andra icke berörda av denna konflikt eller många svenskar återtar de nazistiska idéalen från 30- och 40-talen och okväder eller kommer med direkta dödshot, är det rent ut sagt skrämmande. Att en muslimsk mobb överfaller en judinna för att hon bär en Davids-stjärna är än värre! Och att denna överfallna judinna inte vågar polisanmäla p g a risk för repressalier är helt otillständigt!


Rasismen i Sverige håller på att gå över styr och rättsvårdande myndigheter inklusive ledande politiker sitter med armarna i kors medan folk förföljs och Sveriges rykte i omvärlden svärtas dag för dag! Hur är det tänkt, att Raoul Wallenbergs minne och gärning skall bevaras i detta ampra svenska samhällsklimat?

 

The American newspaper The Algemeiner this week writes about the death threats against Sweden's 20,000 remaining Jews have increased dramatically in recent years. Sweden has become the worst Nazi country in Europe. The other day in Uppsala a Jewish woman was beaten u p by a gang of Muslims. Her crime; to wear a star of David around her neck! This sure makes you wonder when it will be dangerous with a cross around one's neck too!

After death threats, daily anti-Semitic attacks and harassment against Sweden's 20,000 remaining Jews began, many people feel that it is time to spend their future elsewhere, according to a report by Zvika Klein Israel's NRG News.

"My friends and I decided to leave Sweden," says 22-year-old Victor Borslöv after receiving his 11th death threats by pro-Israeli opinions on his Facebook page.

Borslöv, studying international relations and economics in Gothenburg, is looking to emigrate to Berlin, Tel Aviv or Haifa "" We have never before seen such anti-semitism in Sweden. Since Hamas started the new rockets into Israeli territory and Israeli security forces responded to the attacks!

"We have always known that there are those who hate us in Sweden, but this time expressed it more powerful, the amount of anti-Semitic rhetoric has increased dramatically. This antisemitsm also occurs among celebrities, politicians and journalists., It was not about the operation in Gaza but hatred of Jews, "he said.

"It used to be unacceptable to talk about it so openly," he said, but added that "today, the talk of anti-semitism has become a daily commodity in Sweden."

We stop the translation of the article here! For complete such read it in original English. Sweden's reputation as a free, democratic and anti-racist country in Europe is really at stake. Now there are now  more parties in parliament that have adapted a extensive Nazi agenda against Swedish Jews and other pariahs!

For immigrants from Palestine to Sweden, one can of course understand that there's a discontent and outrage that the issue does not seem to have any political solution. But when the Iranians and other non concerned by this conflict and many Swedes carry on with the Nazi ideals from the 30s and 40s and harass or use direct death threat, it's downright scary. That a Muslim mob assaults a Jewish woman because she is wearing a David's star is even worse! And that this Jewish woman assaulted dare not notify the police because of the risk of retaliation is completely indefensible!

Racism in Sweden is about to go right out of control and law enforcement agencies including leading politicians are sitting with arms crossed while people are persecuted and Sweden's reputation abroad blackened day by day! How should Raoul Wallenberg's memory and deed be preserved in this harsh Swedish social climate?


העיתון האמריקאי אלגעמיינער כותב שבוע על האיומים על חיי 20,000 היהודים שנותרו בשוודיה עלה באופן דרמטי בשנים האחרונות. שוודיה הפכה למדינה הנאצית הגרועה ביותר באירופה. אחרון עכשיו באופסלה הוכה יהודיה של חבורה של מוסלמים. הפשע ללבוש מגן דוד על צווארו! לחץ על הכותרת לעיל, ואנא קרא את המאמר באנגלית. לאחר איומים על חייו, התקפות אנטישמיות יומיות והטרדות נגד 20,000 היהודים שנותרו בשבדיה מתחילים, רוב מרגישים שזה זמן ליצור את עתידם במקום אחר, על פי דו"ח של חדשות NRG של צביקה קליין ישראל. "חבריי ואני החלטנו לעזוב את שוודיה", אומר ויקטור Borslöv 22 בן לאחר שקבל איומים על חייו שלו על ידי 11th דעות פרו ישראליות בעמוד שלו בפייסבוק. Borslöv, לומד יחסים בינלאומיים וכלכלה בגטבורג, מחפש להגר לברלין, תל אביב או בחיפה "! 

"יש לנו אף פעם לא ראינו בעבר באנטישמיות כזו בשוודיה. מאז תחילת, חמאס השיק ירי רקטות חדש לשטח ישראל וכוחות ביטחון ישראליים הגיב להתקפות! "יש לנו תמיד ידעתי שיש מי ששונאים אותנו בשוודיה, אבל הפעם באו לידי ביטוי אותה חזק יותר, הסך של רטוריקה אנטישמית גדל באופן דרמטי. אנטישמיות זו מתרחשת גם סלבריטאים, פוליטיקאים ועיתונאים בקרב., זה לא היה על המבצע בעזה אבל שנאה ליהודים, "הוא אמר. 

"זה היה אמור להיות בלתי מתקבל על הדעת לדבר על זה כל כך בגלוי," הוא אמר, אך הוסיף כי "היום, הדיבורים על האנטישמיות הפכו דבר שבשגרה בשוודיה." 

אנחנו עוצרים את התרגום של המאמר כאן! בשביל כזה שלם לקרוא אותו באנגלית. המוניטין של שוודיה כמדינה חופשית, דמוקרטית ואנטי גזענית באירופה יש עכשיו יותר ומתביישות יותר ויותר מפלגות בפרלמנט מתיימרות עכשיו פתוחות לאג'נדה הנאצית הנרחבת נגד יהודים שוודי! 

לעולים מפלסטין לשוודיה, אחד יכול כמובן להבין שיש חוסר שביעות רצון וכעס שהשאלה לא נראית לי שום פתרון מדיני. אבל האיראנים או השבדים רבים למשוך את האידיאלים הנאציים מ30s ו40s הוא ממש מחליאים.שאספסוף מוסלמי תוקף את אישה יהודית, משום שהיא לובשת הכוכב של דוד הוא אפילו יותר גרוע! 

הגזענות בשוודיה עומדת לצאת של סוכנויות שליטה ואכיפת החוק כוללים פוליטיקאים מובילים שישבו בידיים השלובות בזמן שאנשים נרדפים והמוניטין של שוודיה בחו"ל מושחר מיום ליום!

איך הזיכרון של ראול ולנברג נשמרים?

tisdag, augusti 19, 2014

När Esra Hacimehmet, språkrör för Grön Ungdom i Uppsala tar över får vi blonda huka oss!

Esra Hacimehmet, 23 är dagens Talk of the Town efter sitt uttalande att hon "hatar alla jävla priviligierade äckel", att hon skall skjuta pil i huvudet på alla blonda! Hon för långa resonemang om hur vita aldrig kan vara föremål för rasism. Själv är hon förvisso invandrare men tillhör faktiskt det vita släktet.

 

Sveriges Radio uttalar sig, att "Det riktas kritik mot Grön Ungdom för detta uttalande." Det är nog det minsta man kan säga. Det råder full storm just nu på Internet!

 

Hacimehmet ledarstil känns något märklig och skulle hon och sina gröna kompisar komma till allmänt ledarskap får vi blonda nog huka oss rejält! 


Så här tycker Dagens Nyheter!

Och så här Borås Tidning!

Och så här Uppsala Nya Tidning! 

Målar moderaterna in parlamentarismen i ett hörn?

Enligt SVT så står moderaterna fast vid att "största block" skall styra Sverige. Vad som menas med detta är ganska oklart. Mig veterligt finns det idag bara ett block Alliansen. Ibland verkar sunt förnuft och logik ha övergivit även statsbärande partier och statschefer. Vi vet att det finns två partier i riksdagen, som de andra partierna inte vill ha med att göra, nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Dessa partier har dock om man får tro väljarbarometrar över 15% av valmanskåren bakom sig. Rent parlamentariskt kan man inte negligera detta!

 

Om vi antar att veckans väljarbarometrar står sig och Vänsterpartiet röstar för Stefan Löfvén som statschef medan Sverigedemokraterna föreslår Fredrik Reinfeldt. Vad inträffar då? Om Reinfeldt i det läget vägrar att bilda regering, så kommer han samtidigt att få försvara och rösta med Stefan Löfvéns budgetar. En helt ologisk situation.

 

Reinfeldt kan helt enkelt inte vägra om han sätter demokrati och parlamentarism överst på dagordningen. Naturligtvis kan han och Löfvén dela på ansvaret men måste kanske ha in en tredje spelare. Denna typ av konstellation existerar i Tyskland och fungerar dock något knackigt!

 

Det märkliga är att Reinfeldt inte vill kännas vid, att han faktiskt styr Sverige sedan 4 år med stöd av Sverigedemokraterna. Utan detta stöd hade regeringen sett helt annorlunda ut! Man kan ju verkligen undra över om man på ett minst sagt antiparlamentariskt vis ska lämna taburetterna. Att få medverka i Sveriges och EU:s framtida utveckling måste vara betydligt mer intressant än att skrika sig hes - ohörd - i opposition! Om inte så är man nog tröttkörd på politik! Att man inte gillar ett eller två av 8 riksdagspartier satisfierar knappast att frånsäga sig den grundlagstadgade svenska parlamentarismen!

 

Givetvis kan man tänka sig att Sverigedemokraterna lägger ner sina röster vid den omröstning som kommer i riksdagen. Ett inte otroligt scenario. Det innebär att Stefan Löfvén blir statsminister. Men hur skall han få igenom en socialdemokratisk budget, som inte gillas av övriga partier?  Mission impossible!


Man kan nog lugnt säga att både Reinfeldt och Löfvén nu målar in sig i varsitt hörn i valrörelsen, när de inte accepterar (V) och (SD) parlamentariska närvaro. På vår blogg trodde vi nog att dessa herrar var mer statsmannamässiga. Nu verkar det mest vara sandlåda!

Miljöpartiet vill behålla Gnestapendeln!?

I en ganska fånig och MP-promoverande artikel i dagens SN meddelas att Åsa Romson(MP) vill behålla Gnestapendeln.  Men vilket parti vill inte det?

 

Gnestapendeln tillkom i slutet på 60 talet genom initiativ av en folkpartistisk landstingspolitiker. Ansvariga för beslutet var då socialdemokraterna, kommunisterna, högern och folkpartiet!

 

Miljöpartiet liksom Vänsterpartiet far nu runt i Stockholms län (Gnestapendeln hör hit) och lovar än den ena den den andra miljarden. Klara och logiska funderingar kring detta levereras även i dagens SN av den alltid intressante politiske redaktören Olof Jonmyren. Klicka här för hans synpunkter!


På samma sida kan man läsa Gnesta-bon Gissur Erlingssons spalt, där han gisslar Bertil Karlssons försök att påvisa att det faktiskt går att åka runt Gnesta för oss som kommer från Mariefredsvägen och skall vidare mot Järna/Nyköping. Det var ju egentligen kontentan av denna skiss. "Nya Mariefredsvägen" ansluter för övrigt till västra rondellen och satisfierar Karlssons förslag.  Jag och andra vet säkert om vi skall handla eller ej så affärsidkarna behöver faktiskt inte bli så upprörda. Men förslaget pekar som sagt på att jag mycket väl kan välja omfarten i min färd mot Nyköping. Trafiken genom Storgatan utgör nämligen ett stort problem.

 

Själv insåg jag för många år sedan, vilka problem en ganska stor tågstation med både pendel- och regionaltåg skulle innebära och lanserade en tredje infart till vårdcentral-området från väg 57. Vi till och med lade till extra vägmark i de detaljplaner, som togs fram under min tid som ordförande i byggnadsnämnden för att underlätta ev framtida beslut. Förslagen väckte ingen större hänförelse - inte ens i alliansen.  Men problemen kommer säkert så småningom! Att vara visionär i en ankdamm är svårt! 


Däremot är Erlingsson rätt ute när det kommer till utveckling. Alliansen hade stora planer 2006-2010, att utveckla centrumbebyggelsen för att skapa en större förutsättningar för byggande, boende och service. Med den katastrofalt låga fart som det rödgröna styret uppvisat de senaste 4 åren har ju ingenting hänt. 

 

Detta är naturligtvis inte bra för utvecklingen av Gnesta tätort som en central servicepunkt och i synnerhet inte bra för Gnestapendeln, som verkligen behöver en ändstation med god service och omsättning. Inte minst för att pendeln skall kunna bibehållas och regionaltågen stanna! Men det har nog varken Åsa Romson(MP) eller hennes lokala företrädare insett!

måndag, augusti 18, 2014

Alliansen fortsätter att knappa in!

Sedan förra veckans mätning enligt Afonbladet/United Minds har avståndet mellan blocken minskat och är nu bara 7,6%. Ett parti som har valvind är Folkpartiet som ökat 2,9% på två veckor. Även Moderaterna börjar hämta in förlorade väljare och Centerpartiet och Kristdemokraterna nu långt från "snöret"!. Enligt Aftonbladet utgör denna utveckling ett "Skräckscenario för Stefan Löfvén!". Parti 11-aug 18-aug tendens
1 Socialdemokraterna 29,6 29,7 0,1
2 Moderaterna 19,8 20,8 1,0
3 Sverigedemokraterna 11,6 10,9 -0,7
4 Miljöpartiet 9,8 9,9 0,1
5 Folkpartiet 7,5 7,9 0,4
6 Vänsterpartiet 7,2 6,9 -0,3
7 Centerpartiet 5,2 5,6 0,4
8 Kristdemokraterna 4,3 4,6 0,3

. Alliansen 36,8 38,9
. Rödgröna 46,6 46,5
. Differens/glapp 9,8 7,6 -2,2

Skotten i Ferguson, Missouri, USA

Dödandet av den obeväpnade 18-årige färgade medborgaren med 6 skott varav 2 i huvudet, sätter fokus på två frågor. Hur långt har jämlikheten mellan svarta och vita kommit kommit i USA. Händelserna i Ferguson sätter även fingret på en öm punkt. Den utbredda allmänna fattigdomen i The Land of Freedom!Med de beskrivningar man får av svenska journalister på plats så råder en omfattande anarki, där polis och allmänhet bildar två närmast krigförande entiteter. Polisen blir allt mer extrem och befolkningen alltmer marginaliserad och förödmjukad. Behandlingen av den skjutne uppvisar tydliga rasistiska element! 


Ferguson Is Mostly Black. Why Is Its Government So White? Frågar sig hemsidan Slate! De flesta invånarna 67% är svarta men styret är vitt i denna förortsstad till St Louis! Bland polisen finns det 4% svarta! Stadens egen Internet-Web har nu brakat ihop så vi får nöja oss med annan information.


Demokratiska presidenter, som Carter, Clinton och nu senast Obama har givetvis försökt göra något åt fattigdomen - inte minst när det gäller sjukvård. Man har dock svåra motståndare i det inflytelserika republikanska konservativa rörelserna som t ex Tea-party-rörelsen, som alltid sätter sig till motvärn när det handlar om social rättvisa. Republikanernas agerande saknar nog motsvarighet i den demokratiska världen möjligen Le Pens Frankrike, undantaget!


Nu sätter man in Missouris nationalgarde. Något som torde vara ett korrekt drag av delstatsguvernören. Det kan då garantera invånarna upprätthållande av den amerikanska konstitutionen, som nu uppenbarligen överträds dagligen!


The Land of Freedom ekar lite ödsligt precis som det gjort i århundranden. Från ett politiskt uppvaknande och någorlunda jämlikhet kvarstår stora ekonomiska orättvisor. Betydligt större än vi européer ofta föreställer oss! Utarmningen och miljön i den gamla bilstaden Detroit. Skjutandet i Chicago. Watts i LA etc. Men det finns i mörkret även goda exempel. Själv har jag upplevt Harlems förvandling i New York till det bättre.


Tyvärr finns det även i Europa tendenser till mer autonoma områden, där det skjuts dagligen med hög kriminalitet (Neapel, Marseille etc). En sådan utveckling pågår även i Sverige och svenska politiker måste sluta passa och vänta ut varandra. Ingen verkar kunna stå för de svåra och rätta besluten. Någon modig politiker Birgit Friggebo(FP) försökte men har hånats och häcklats i årtionden av de som inte ens gjort ett hederligt försök!


Ett anpassat bostadsbyggande och bra miljö måste vara en grundförutsättning för ett gott liv. Jobben! Många talar om konstlade jobb. Men det är de riktiga, som alla förväntar sig. De partier som bygger bostäder, förbättrar skolan arbetsmässigt och kvalitetsmässigt (pengarna finns redan) och sätter jobben främst kommer att leda Sverige in i framtiden.


I Ferguson, Missouri, USA ekar stadens motto Proud Past. Promising Future tomt!.

söndag, augusti 17, 2014

Ett intressant valmöte i Laxne!

På onsdag är det dags för Gnesta kommuns första valmöte i Laxnegården kl 18.00 under mottot: Vi frågar ut politikerna!

 

Det skall bli mäkta intressant att höra vad kommunens politiker gjort de senaste 4 åren för Gåsinge-Dillnäs och Laxne under ledning av Johan Rocklind(S). Oss veterligen inte särskilt mycket!

 

Förra mandatperioden under Henric Sörblad(M) ledning hände heller inte så mycket. Jo området Spårbacken togs fram. Spårbacken är i stort fortfarande tomt!

 

Går vi än längre tillbaka till perioden 2003-2006 när kommunen omväxlande leddes av Henric Sörblad(M) och Gert Nilsson(S) så hände egentligen ingenting. Jo den nya skolan invigdes men..

 

det beslutet togs under perioden 1999-2002 när Håkan Bratt(M) var kommunstyrelsens ordförande!

 

Vi ser med spänning fram mot att få höra dagens politiska visioner och vallöften på plats i Laxnegården! Ett hus som skänktes av kommunen till invånarnas fromma 1978!

lördag, augusti 16, 2014

Oj oj oj - vilka tjejer!


Oj oj oj vilka tjejer och vilken spänning. Meraf tog guld på 5.000 meter och Abeba silver på 1.500 meter. Nu blev det äntligen kul att titta på Europamästerskapen! I morgon finns det fler chanser för svenskor att ta fina medaljer! Kolla in 3.000 meter hinder!

 

Veni vidi vici!

fredag, augusti 15, 2014

Det antidemokratiska inslaget växer i Sverige!

På plats i Nyköping är Sverigedemokraterna som håller valmöte. Till detta möte kommer enligt vanligtvis välunderrättade Södermanlands Nyheter, SN 100 personer som försöker störa valmötet. Tidningen skriver inte särskilt mycket om partiets budskap men däremot hur rättfärdiga dessa "demonstranter" är.


Det är inte första gången som vänsterfascister stör möten. Som borgerlig politiker fick man räkna med att dessa demokratins dödgrävare på olika vis försökte störa valmöten eller förstöra valstugor. Nu för tiden dock i mindre omfattning p g a en större fokusering på (SD).


Själv är jag på goda grunder både anti-nazist, anti-kommunist och liberal med ett patos för sanningen även om denna inte alltid uppskattas. Jag tror på individens frihet gentemot statens - medan ovanstående extrema ismer sätter staten före individen. Jag skulle dock aldrig komma på tanken att störa t ex Vänsterpartiets möten med Ohlys sommartal i Gnesta. Jag var ofta och lyssnade på honom, som politiskt intresserad. Dessutom är Ohly en bra talare!

 

Att i Sverige införa utländska fascistmetoder och störa valmöten är väl förmodligen det lägsta man kan tillåta sig. Man måste skilja på sak och person - och beträffande det senare så är demokratin allt för viktig för att sättas på spel. Beträffande (SD) har jag inga större ambitioner att gå och lyssna på deras ordförande i Gnesta. Därtill är deras budskap förvånande likt det socialdemokratiska programmet.


Änskönt känns det beklämmande att SN synes stödja demokratins dödgrävare. Det borde vara ovärdigt en anständig tidning. I sakfrågan har ju tidningen klargjort sin ståndpunkt, vilket är ett derivat av svensk pressfrihet och demokrati. Låt det stanna därhän. Vilket parti står annars näst i tur för SN:s antidemokratiska ambitioner?

 

Denna blogg skiljer på sakfrågor och demokrati precis som t ex Dagens Nyheters ledarsidor gör! Demokratin står över allt annat! Det kanske även SN:s journalister förstår en vacker dag.  

 

Göran Carstorp, chefredaktör för SN svarar i lördagens tidning på den kritik, som riktats mot SN för bl a reportagen kring (SD). Han säger: 

 

Är inte SN en neutral tidning? Vårt svar är: både och! På nyhetsplats är SN partipolitiskt neutral.


Vår ambition är att ge en allsidig och korrekt information om vad partierna står för, så att våra läsare själva kan ta ställning till vilket parti de ska rösta på. Vi ska både berätta vad partierna säger om sin politik – och vad de inte berättar. 

 

Men på ett djupare plan – när det gäller vilka värderingar som vår journalistik bottnar i – är vi inte neutrala. Tvärtom bottnar vår journalistik i våra värderingar. det låter högtravande, men handlar för vår del om mänsklighet.

Vi har ett uppdrag att bidra till att utveckla demokratin på våra orter. I vår värld är demokrati mer än bara en teknisk röstprocedur. det handlar om att alla ska räknas, få vara delaktiga och vara lika mycket värda. Oavsett varifrån du kommer, vilken hudfärg du har eller vilken gud du tror på. därför är vi inte neutrala gentemot krafter som vill ställa utsatta grupper mot varandra!

 

Svar:

Vi har aldrig märkt att tidningen är redaktionellt politisk neutral eller ger en allsidig information om partiernas ståndpunkter. Det kan man ganska enkelt konstatera för Gnestas del genom att i tidningens material söka på de olika partierna. De positiva artiklarna överväger starkt för vissa partier!

 

Går djupare värderingar före den svenska demokratin? Dvs skulle det vara bättre att landet var en diktatur så vi slapp en massa partier med onda avsikter? Välj själv!


Hur bidrar man till att utveckla demokratin genom att motarbeta den? Är det inte en logisk kullerbytta? 


Givetvis är vi alla lika värda i Sverige och (SD) kampanj mot de rumänska tiggarna är rent ut sagt tafflig och högst kränkande. De är ju EU-medborgare och skall givetvis även behandlas därefter, enligt de åtaganden Sverige gjort. Men att Sverige skulle vara ett världssamvete, som kan lösa all världens fattigdom eller problem är ju utopisk tanke. Redan nu lär ju staten vara i stora finansiella svårigheter - i varje fall om man får tro SVT och TV4. 

 

Flyktingar och asylsökande i Sverige skall givetvis behandlas med respekt - en respekt som man förutsätter är ömsesidig. Något som vi uppfattat att alla riksdagspartier är ense om. Men var är det för utsatta grupper som Carstorp nämner? Är det fattigpensionärer, arbetslösa, långtidssjuka eller handikappade?

 

Att ställa olika grupper mot varandra är ju annars marxismens adelsmärke och socialdemokraternas för den delen. Krona för krona räkning har ju nu även alliansens Anders Borg börjat tillämpa, vilket knappast gynnar utsatta grupper.

 

Homo homini lupus!