tisdag, januari 15, 2008

Till veckans Stureplans-politiker

Utnämner vi Gustav Andersson, miljölandstingsråd (c) i Stockholms läns landsting till. Han anser att "Jan Björklund drabbats av ett intellektuellt sammanbrott". Skälet skulle vara att folkpartiet vill satsa på ny teknik t ex hybridbilar mm för att lösa framtidens försörjningsproblem.

Gustav Andersson har själv inget att komma med förutom en massa meningslösa invektiv. Och får väl utnämnas till veckans Stureplans-politiker!

fredag, januari 11, 2008

Tillbaka till 1913

Peter Wolodarski skriver i DN den 11 januari att Sveriges utsläpp av koldioxid nu är lika låga som år 1913. Sverige svarar för mindre än 0,2 procent av världens utsläpp. Det torde vara lägst i Europa per BNP. Skillnaden mot Grekland är fyra gånger och mot t ex Tjeckoslovakien 10 gånger. Denna minskning har skett under lång tid och inte enbart under de senaste åren. Den största förändringen beror på satsningen på kärnkraft under 70-talet och minskning av fossila förbränningen vid eldning under 80-och 90-talet. När regeringen nu höjer bensinpriset för att minska den globala uppvärmningen, så skjuter man sig själva i foten. En fullständig meningslös process utom för dem som drabbas under skatteoket. Sverige är således bäst i världen på låga koldioxidutsläpp bland industrialiserade länder! Det skall vi vara glada för. Men det innebär inte att man skall acceptera EU:s förslag, som inte baseras på den faktiska utsläppen (som Sverige redan är bra på) utan på ett gemensamt procentuellt minskningsmål. Folkpartiet föreslår satsningar på tekniker som minskar utsläppen och ser till att vårt välstånd kan bibehållas när oljan tar slut. Det handlar om utbygd kärnkraft, hybridbilar, nya tåg etc. En synnerligen förnuftig satsning. Miljödebatten i Sverige idag har hamnat i bakvatten där vissa synnerligen okunniga politiker och journalister tror att framtiden är säkrad om man höjer bensinpriset med två kr. Dessa sk Stureplans-politiker kommer att hamna på museum! Invånarna i Sverige behöver en fortsatt tryggad försörjning med lägre koldioxidutsläpp