tisdag, september 29, 2009

Svensk vetenskap dömer ut större vindkraftsatsningar

Energiproffsen i Kungliga Vetenskapsakademin, KVA dömer ut mer vindkraft än ca 10 TWh. Motsvarande ung en kärnreaktor. Huvudskälet är, som vi på denna blogg tidigare skrivit om, tekniskt. Det går inte att stabilisera 30 TWh i elnätet. Frekvensen skulle bli alldeles för instabil. Detta förstår en tekniker särskilt om man är utbildad i elkraft, vilket jag är.

Dessutom skulle vatten- eller kärnkraft behöva byggas ut lika mycket för att kompensera för vindbortfall. Politik är möjlighetens konst. Men ett antal politiska charlataner borde bytas ut.

Någon säger: Men vi kan ju leverera el till Tyskland. ?? Varför förröda det svenska landsskapet? Vill tyskarna fortsätta att utarma det tyska landskapet så är det deras ensak.

Det är starka lobbygrupper som argumenterar för vindkraftsutbyggnaden medan vi energisakkunniga försöker hyfsa debatten, säger professor emeritus Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott.

På måndagsmorgonen, samtidigt som näringsminister Maud Olofsson öppnade världens största vindkraftskonferens på Stockholmsmässan i Älvsjö, gick KVA:s energiutskott ut med ett uttalande om att regeringens planeringsmål om 30 TWh årlig elproduktion från vindkraft år 2020 inte är realistiskt.

Upp till 10 TWh per år är en mer realistisk siffra – trots att det är fem gånger så mycket som produceras i dag. 10 TWh årsproduktionen av el från vindkraftverk går, även om det kostar, att anpassa till det nuvarande kraftnätet och går att parera med den nuvarande kapaciteten i vattenmagasinen när det inte blåser, säger Sven Kullander.

KVA menar att regeringen inte har insett svårigheterna med att anpassa det svenska kraftnätet till de påfrestningar som en utbyggd vindkraftsproduktion innebär och inte heller problemen med att kompensera utebliven vindkraftsel med reglerkraft från vattenmagasinen.

KVA uttalar även att de ekonomiska kalkylerna måste inkludera alla systemkostnader, alltså även utbyggnaden av nätet och reglerkraften. Och då blir vindkraften dubbelt så dyr som el från bioeldade kraftvärmeverk och el från kärnkraftverk, säger Sven Kullander.


Ansvariga för rapporten är:
Sven Kullander, Professor em., Uppsala Universitet
Bengt Kasemot, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Bengt Nordén, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Bertil Fredholm, Professor, Karolinska Institutet
Dick Hedberg, Fil Dr., Kungl. Vetenskapsakademien
Georgia Destouni, Professor, Stockholms Universtitet
Harry Frank, Professor, Mälardalens Högskola
Karl Fredga, Professor em., Uppsala Universitet
Karl Grandin, Fil. Dr., Centrum för Vetenskapshistoria
Karl-Göran Mäler, Professor em., Beijerinstiutett för ekologisk ekonomi
Kerstin Niblaeus, Generaldirektör, Europeiska Unionens råd
Peter Jagers, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Rickard Lundin, Professor, Institutet för rymdfysik

Rörig skoldebatt i Gnesta

Måndagskvällens kommunfullmäktige i Gnesta bjöd på en synnerligen rörig debatt. Åhörarna, ganska många, måste haft svårt att förstå vad det hela gällde. Problemet var att den framskrivna frågan gällde Barn- och utbildningsförvaltningens organisation av skolan. Medan mycket av diskussionen handlade om kommunstyrelsens fördelning av pengar till kommunens olika verksamheter.

Många tycktes tro att kommunens besparingskrav gällde enbart ytterskolorna, vilket visade sig vara helt felaktigt. Det finns en omfattande besparingsplan för skolorna i Gnesta tätort liksom för äldreomsorg mm.

De partier, som tar ansvar för alla invånare i Gnesta, är givetvis bekymrade över att antalet elever minskar kraftigt i ytterskolorna och därmed statens bidrag till verksamheten.

Kommunen får ett extraanslag under 2010 på 13 MKr. Det täcker vissa delar av den brist på 25 MKr, som finns. För dessa pengar kan man göra temporära åtgärder, som att se till att arbetslösa ungdomar kommer in på arbetsmarknaden samt minska vissa besparingar av temporär art. Utöver detta tillkommer ett beräknat överskott 2009 på cirka 8 MKr, vilket innebär att av totalt saknade 25 MKr har 20 MKr inhämtats från staten. Kommunens besparingskrav är således inte mer än 5 MKr. Det borde innebära att skolan kan få ett större extra tillskott till sin verksamhet.

Det är självklart oerhört viktigt för framtiden att satsa på ytterområdena. Utvecklingen av Gnesta tätort har stått i fokus till förfång för halva befolkningen i kommunen som faktiskt bor i Björnlunda, Stjärnhov, Gåsinge-Dillnäs och Torsåker. Det finns olika möjligheter att höja statusen och utvecklingspotentialen i dessa orter. Skolan utgör en synnerligen viktig del i denna utveckling.

torsdag, september 03, 2009

Heder åt Camilla Lindberg (FP) m fl riksdagsmän

Vi skrev nyligen på denna sida om Stockholms Tingsrätt, som sätter sig över Tryckfrihetslagen i fallet Pirate Bay och har en synnerligen underlig lagtolkning.

Nu reagerar äntligen ett antal riksdagsmän och vill ändra på Thomas Bodströms(S) kontroveriella lag från 2005. Advokat Bodström vill av naturliga skäl inte uttala sig. Fegis!

Heder åt FP, MP och C, som uppenbarligen värnar om den svenska tryckfriheten!

onsdag, september 02, 2009

Fascismen växer inom EU

I många av EU:s länder får nu fascismen växa oförblommat. För ett antal år sedan utsattes Österrike för en våldsam kampanj då deras FPÖ var med i regeringen. FPÖ får närmast betraktas som en snäll hund i jämförelse med vargarna i Italiens Berlusconis högerextrema koalition.Han har ju nu tagit kontroll även över så stolta media som RAI, Italiens national TV och hotar Spanien resp Frankrike med stämningar pga artiklar som bär honom emot.

Det är märkligt att Italien, detta lilla pytteland, har så stort inflytande inom EU. Vi i Sverige som tillhör EU:s tredje största land efter Frankrike och Spanien. Borde kunna få mer inflytande än vad våra politiker nu lyckats med.

I de bedrövliga överenskommelserna, som dåliga svenska politiker medverkat till finns glödlampor och utsläpp av koldioxid där Sverige redan var bäst i Europa men fick en hemläxa som svider och kostar skjortan för Sveriges invånare.

Dags att sätta kraft mot de sydeuropeiska fascistika krafter, som tycks regera EU.

tisdag, september 01, 2009

Konstnären Anna Odell dömdes till böter

Odell dömdes för sitt konstnärliga inlägg till 2.500 kr i böter för motstånd mot polis och sedan att ha belastat sjukvården rätt rejält!

"2.500 kr är ju ett skrattretande bötesbelopp - hon borde ha frikänts", är de vanliga omdömena från våra 'juridiskt sakkunniga' konstnärsmaffia och överbetalda journalister.

Bara för att man tillhör kultureliten, så innebär det inte automatiskt straffrihet, även om en del tycks tro det. För en garantipensionär är 2.500 kr halva pensionen netto!