lördag, januari 10, 2009

Skrota fildelningslagen!

Inom folkpartiets gräsrötter råder starkt delade meningar om den nya fildelningslagens proportionalitet (om brott och straff står i proportion). Det är uppenbarligen så att det här finns en klyfta mellan riksdagsmän och lokala politiker. Åtminstone med dem som insett lagförslagets konsekvenser.

När FRA-lagen var upp till debatt blev det en intensiv debatt även på riksdagsnivå. Många riksdagsmän signalerade motstånd. I fallet fildelning tycks det inte så. Enligt min uppfattning är fildelningslagen betydligt mer rättsosäker än FRA-lagen. I det senare fallet handlade det om att undersöka brott med höga straffvärden genom polisens försorg. I det förra handlar det om marginell skada för upphovrättsinnehavare men utredare skall kunna vara privata företag inte polis. Den nya lagstiftningen är oförblommat tillmötesgående mot kapitalet visavi en hel ungdomsgeneration. Det senare för att travestera statsministern.

Vi ifrågasätter inte den immatriella ägarrätten. Det som som upprör många folkpartister är intrång och brytande av personlig integritet. Hur skall man kunna få förståelse för den politiska sfären när man nu vill kriminalisera något som alla sysslat med sedan radio Luxemburg och radio Nords dagar?

Det finns inget krav från EU domstol att följa detta direktiv. Allt annat är skär lögn. I Storbritannien har man röstat nej.

Hur får antipiraterna tag i ip-adresser? Har man överhuvudtaget reflekterat över att antipiratorganisationerna bedriver signalspaning, som normalt skulle betraktas som olaga underrättelseverksamhet? Nu är det plötsligt legitimt att övervaka!

Vad säger en riksdagsman till den familj, som åtalats och kanske får hela sin ekonomi förstörd p g a barnens verksamhet? Antipiraterna är ju ekonomiskt starka medan deras kontrahenter är ekonomiskt svaga. Upprör inte detta liberala politiker, d v s att man kommer att ha betydligt olika resurser inför lagen. En antipiratorganisation kan ju med denna lagstiftning krossa, vilken familj, som helst.

Min syn är att en hel generation av unga, strävar framåt på ett mycket förtjänstfullt vis. I denna unga generation finns det ett antal individer som tar kraftiga genvägar och inte accepterar samhällets spelregler. Problemet är att många ungar råkar gena ibland av misstag. De kan då råka ut för en helvetesmaskin, som på intet vis är proportionerlig mot genandet om de har otur.

Denna lags räckvidd är inte proportionerlig mot straffvärde, ev skadestånd och allmänt rättsmedvetande.

onsdag, januari 07, 2009

Energideklarationen - nya hugg och slag

Den nuvarande regeringen har möjligen pga ett gott syfte, beslutat att inomhusmiljöer skall energideklareras. Detta skall även ske för småhus. Förmodligen tror man att detta gynnar ett framtida lågenergisamhälle.

Det som dock gör det så uselt är att det kostar minst 5.000 kr att genomföra även för småhusägare. Detta förutsatt att det går att få tag i någon certifierad person.

Vi som, som hållit blykoll på energiförbrukningen under alla år, kommer inte att premieras. Trots en låg förbrukning, för egen del ca 9.000 kWh/år, måste man inlemmas i alla dessa utomordenligt tillkrånglade regelverk, bestämmelser och kostnader.

Inkomst- och fastighetsdeklaration går att göra på Internet utan någon som helst kostnad. Det borde ha varit ganska simpelt med ett liknande förfarande i denna miljödeklaration. Dvs utan kostnad. Nu krånglar man till det till jättelika kostnader för hem- och husägare.

Det verkar som denna regeringen inte kan göra något riktigt bra inte ens för att förenkla för vanliga medborgare. Hugg och slag är det som gäller. För du kommer att få ett kännbart straff om du inte följer lagen.