tisdag, april 29, 2014

Barn skall inte bo på barnhem!

I Stjärnhov tänker en person starta ett hem för ensamkommande flyktingbarn i det tämligen avsides belägna Gryts Kyrkby. Men barn skall inte bo på barnhem och de barn som Gnesta kommun förbundit sig att ta hand om placeras givetvis med rätt i familjehem!


Även om det nu förmodligen är mer ungdomar än barn, som det handlar om i Stjärnhov så måste det vara feltänkt. Hur underlättar man gymnasiestudier och assimilation i samhället, när man placerar dessa ungdomar ute i skogen med en kyrkogård och en golfbana som närmaste granne. På en plats där bussarna numera slutat att gå långt från allfartsvägarna och där närmaste gymnasier finns i Södertälje, Flen eller Nyköping.


Det hela kommer nog aldrig att bli särskilt bra och fråga är väl om aktuella ungdomar ens vill bo där! Det hela handlar nog mer om strålande affärer för ägaren än mån om flyktingungdomars väl! Tänk om!


Fängelsedomar efter Kärrtropskravallerna

Flera personer,  både vänster- och högeraktivister eller med tidningarnas nomenklatur nazister och kommunister, har nu dömts till varierande straff efter bråken i Kärrtorp. Vi väljer dock att benämna dem SMR, Svenska Motståndsrörelsen resp RF, Revolutionära fronten! De som hittills dömts till fängelse framgår av nedanstående sammanställning.


  • J B A 35 år och medlem av Revolutionära Fronten döms för mordförsök och våldsamt upplopp till 6,5 års fängelse och 28.000 kronor i skadestånd.


  • E H 29 år och medlem av SMR döms till 8 månaders fängelse för våldsamt upplopp.
     

  • J B E 24 år och medlem av SMR döms till 6 månaders fängelse för våldsamt upplopp.

 

  • P J 24 år och medlem av SMR döms till 6 månaders fängelse för våldsamt upplopp.

 

Fler domar liksom "meningsutbyten" lär vänta för både höger- och vänsterkrafter. Sverige borde nog överväga att följa Tysklands exempel och förbjuda både nazistiska och kommunistiska partier!

måndag, april 28, 2014

Sverige ett välståndsland

Ibland görs försök i debatten att hävda att den svenska välfärden är hotad! Inget kan vara mer felaktigt om man tittar på EU:s statistikorgan Eurostat:s statistik. I Sverige har 2,5% av befolkningen stora problem med att klara sin ekonomi jämfört t ex Grekland där 35% har samma problem.


Sverige liksom Finland, Norge, Danmark,  Tyskland, Schweitz och Luxemburg leder EU:s välståndsliga där alla har under 5% problem. Många länder som Grekland, Rumänien, Ungern och Bulgarien har det betydligt värre!


Hemtjänsten i Gnesta under press!

Uppenbarligen är något i olag i Gnestas äldreomsorg. Tidigare för några år sedan var det turerna kring bemötande av vårdtagarna; dvs en icke bra utvecklad socialkultur inom hemtjänsten, som det i slutänden inte gick att ändra på efter intervention av två ledande majoritetspolitiker. 

 

Sedan kom alla turerna med Liljedalshemmet och bemötandet av vårdtagarna. Nu är det återigen bemötande av vårdtagare samt personalens arbetssituation, som aktualiseras i ett anonymt brev till tidningen Södermanlands Nyheter! Och åter är det hemtjänsten, som aktualiseras. Cirkeln är sluten!


Något är uppenbarligen inte bra och även personalen verkar sliten och illa behandlad i linjeorganisationen. Har den nya socialchefen Marja Kammouna gått för hårt fram? I varje fall tror vi inte att den erfarna politikern Birgitta Brus(S), har något finger med i detta spel. 

 

Men som Cesar uttryckte sig "Alea iacta est!" Tärningen är kastad och fler utspel kommer säkert liksom att nya synpunkter bubblar upp till ytan.Men visst känns det lite oroande särskilt för oss lite äldre!

 

Naturligtvis handlar mycket om ekonomiska resurser. Socialnämnden drar över sin budget ett valår varvid majoriteten gör allt för att budgeten skall hålla. Detta i sin tur går naturligtvis ut över vårdtagare och personal. Krångligare än så är det nog inte. Om man skall tycka något så är det väl i denna verksamhet, som man borde få dra över på sin budget. Mer bekymmersamt är det väl när skolan inte klarar sin.

Testa valkompassen i Svenska Dagbladet

Svenskans valkompass avtestades idag. Bloggaren blev märkligt nog 68% folkpartist i topp. Däremot har nog tidningen glömt bort de viktigaste frågorna för två miljoner pensionärer; dvs extraskatten och pensionens miserabla utveckling.  Detta är inte bra! Men valkompassen  är kul. Den kan ge oanad upplysning!

 

Klicka här för att komma till valkompassen!

söndag, april 27, 2014

Brandstationen i Gnesta - ett hett självantändande ämne!


På tisdagens kommunstyrelse var fråga om brandstationens om- eller nybyggnation det hetaste ämnet. Rödgröna vill ju renovera befintlig byggnad medan Alliansen vill bygga nytt. De nuvarande lokalerna är ju utdömda av arbetsmiljöverket, som gett kommunen ett föreläggande, att förbättra arbetsmiljöbrister vid nuvarande plats.

 

Redan 2009 på Alliansen tid fanns det ett förslag om en ny brandstation på annan plats. Denna anläggning skulle även kunna inhysa den allt mer utrymmeskrävande IT-enheten. Med detta förslag skulle även gymnasieskolan i Gnesta kunna utökas med fler klasser och ämnen.

 

Med valet 2010 hamnade de flesta tidigare förslagen i långbänk. Medan de nya makthavarna i (S) och (MP) lärde sig att sköta en kommun fick de flesta sakfrågorna som brandstation, Liljedalshem, simhallar m fl ligga till sig i ett antal år.

 

Fördelen med en ny brandstation är många. En bättre miljö och effektiv arbetsplats. Utrymme för IT-enheten. Möjlighet att expandera Gnesta Praktiska Gymnasium mm eller fler bostäder. Nackdelen är väl som vanligt kostnaderna. Liksom i fallet med ev ombyggnad av Freja-hallens badhus, så finns uppenbarligen ingen större politisk samsyn!

 

Alliansens reservation kan man läsa här. Vi på denna blogg tror nog nu liksom tidigare att kommunen ändå tjänar bäst i alla avseenden på en ny station, särskilt med tanke på Gnesta Praktiska Gymnasiums expansionsmöjligheter eller fler hyresrätter i centrala Gnesta!

Vi som trodde Magdalena Andersson(S) var en klok kvinna!

Enligt dagens DN vill socialdemokraterna satsa nästan 1 miljard kronor per år på att bygga nya hyresrätter. Pengarna skall konfiskeras från de 12 kommuner som har flest höginkomsttagare.


 

Förslagets finansieringsdel verkar tyvärr mindre genomtänkt. Hur (S) skall gå iland med att öka skatten exklusivt för personer i 12 svenska kommuner låter märkligt. Det strider givetvis mot den svenska grundlagen. Bland det värsta vi vet på denna blogg är politiker som lovar bort pengar på andras bekostnad. Klart den sämsta formen av politik! Hur vet man att dessa kommuner eller personer är rika? De kan ju t ex ha stora studieskulder att betala av på!


Men är det inte bra att subventionera nya lägenheter? Man kan naturligtvis inte bara subventionera vissa hyresrätter, då måste man subventionera alla bostäder. Annars kan det lätt uppstå helt inkompatibla villkor på bostadsmarknaden. Svenska staten subventionerade miljonprogrammet på 70-talet med följd av att hela bostadsmarknaden kom i obalans och den svenska statsskulden skapades. Det drabbar idag särskilt de som investerat i bostadsrätter och villor samt i slutänden även nybörjare på bostadsmarknaden.


För övrigt blir det inte fler än ca 300 lägenheter för den miljard (S) vill konfiskera från vissa "rika" kommuner. Det behövs årligen kanske 50.000 nya bostäder med nuvarande bostadsbrist och vem löser detta, när det behövs gigantiska summor; ca 3 miljoner per lägenhet inkl infrastruktur; dvs totalt ca 150 miljarder per år.  Idag är kommunernas samlade lån på totalt 400 miljarder för all kommunal byggnation.


Nej detta förslag är en krusning i en vik av Atlantens vattenyta. Det ger ingen som helst lindring i en värld, där det finns en skriande bostadsbrist! Det finns helt enkelt inte de pengar som behövs för att lösa bostadskrisen, varken hos nybörjare på bostadsmarknaden, hos kommunerna eller staten! Så enkelt är det! 

 

Vi får hoppas att Magdalena Andersson kommer med bättre förslag framgent! Hon verkar ju både kompetent (civilekonom) och kunnig i största allmänhet och en god konkurrent till Anders Borg!


Läs gärna denna bloggs tidigare funderingar om: "Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!"

fredag, april 25, 2014

Det politiska hyckleriet firar nya triumfer i Gnesta!

I en artikel i dagens Södermanlands nyheter når det politiska hyckleriet nya högtidsstunder. Tidningen ställer den något märkliga frågan: "Mandatperioden börjar närma sig sitt slut. Vad gav egentligen majoritetens satsning på ytterligare arvoderade politiker?" När sanningen är att Alliansens 4 gruppledare samtidigt fick sina arvoden konfiskerade och minoritetens ledare ännu inte fått ett anständigt arvode trots att det var "klart" för tre år sedan!

 

Gruppledararvoden finns i alla kommuner i hela landet för att varje parti skall ha möjlighet att verka politiskt. Men som sagt inte i Gnesta. Där behövs det uppenbarligen inte

 

Med SN:s retoriska rubrik,"Majoriteten nöjd med fler betalda politiker" kan man lätt få intrycket av att de fler betalda politikerna var parlamentariskt rättvist fördelade. Så är dock inte fallet. Alla nya arvoden totalt 500.000 kronor gick enbart till ett parti; miljöpartiet!  Vi kan förstå att majoriteten är nöjd - åtminstone miljöpartiet - med dessa särarvoden, som självklart utgör ett gott mått på den politiska demokratin.

 

Vi har på denna blogg skrivit spaltkilometer om denna frikostighet med allmänna medel och träffande nog illustreras artikeln just av Kukkamariia Valtola-Sjöberg en av ingenjörerna bakom Gnesta kommuns antidemokratisering och politiska splittring! Det är ju bara att läsa insändarkommentarer i SN så förstår man att rätt många invånare är utomordentligt förbannade på demokratins belackare!

 

Det som man faktiskt blir mest upprörd över är att ensidigt intervjua den som fått mer pengar i arvoden och inte de som drabbats av att få sina arvoden konfiskerade. Här har nog tidningen en förbättringspotential!

 

Under vår 40 år som fritidspolitiker i Nyköping/Gnesta har vi aldrig varit med  om något liknande, som de rödgröna i Gnesta bistod med efter valet 2010!  Vi får hoppas att det finns väljare som inser detta, när nu pressen inte förstår! Detta är givetvis även huvudanledningen till att vi på denna blogg går ganska hårt åt det politiska myglet i kommunen!

 

Vi avslutar med att citera den generösa politikern Kukkamariia Valtola-Sjöberg: "Det är ju svårt att säga hur en eventuell majoritet vill arbeta men vi i Miljöpartiet tycker att det fungerat bra och att det är något bra för Gnesta kommun. Trots att vi utökat med en halvtidstjänst så har kostnaden för politiken i Gnesta varit bland de lägsta i länet under denna mandatperiod. Det här handlar om vi har fördelat de pengar och den tid vi anser behövs för att arbeta med politik!"

 

Jojo! Det gäller att roffa åt sig så mycket det går! Även om man vann valet 2010 med en enda ynka avgiven röst!

 

För att understryka de ekonomiska orättvisor som finns i den kommunala arvoderingen visar vi nedan hur mycket pengar de olika partierna får av de 3,7 miljoner kr som de kostar kommunens skattebetalare varje år. Noterbart är att miljöpartiet med 740 röster i valet 2010 får 758.000 varje år motsvarande 1.024 kr för varje avgiven röst. Ingen dålig utdelning!

 

Parti . . ..Röster 2010 . . . . . . . Arvoden  . . . . .Arvode per röst
Miljöpartiet 740 758 000 1 024
Socialdemokraterna 2 306 1 704 000 739
Moderaterna 1 635 741 000 453
Folkpartiet 381 134 000 352
Centerpartiet 710 218 000 307
Kristdemokrater 186 52 000 280
Vänsterpartiet 295 54 000 183
Sverigedemokrater 317 33 000 104

 

Om man undrar var dessa siffror kommer ifrån kan man klicka på denna Excel-kalkyl! Fördelning av politikerkostnader i Gnesta kommun (2011)!

torsdag, april 24, 2014

Maria Sveland hävdar sin rätt att vara av en överlägsen art!

I ett inlägg och svar på Jonas Thente artikel om näthatet säger givetvis Maria Sveland, att hon förbehåller sig rätten att vara av en överlägsen art (supreme specie). Hon menar att det finns bovar i alla samhällsskikt men uppenbarligen inte på tidningars redaktioner.


Själva känner vi inte Sveland men anar att vi knappast ens är i närheten av våra människosyner. Hon en gammaldags elitistisk kommunist på den extrema vänsterkanten. Vi själva bekänner oss varken till kommunism eller nazism; dvs någonstans mitt emellan.


Noterbart är att Sveland och hennes tidning tappat hälften av sina läsare på 2000-talet och att tidningen Expressen numera är störst av kvällstidningarna! Kanske ett bra mått på läsekretsens förståelse av hennes budskap.

 

Sveriges största tidningars upplagor:

Dagens Nyheter       286.000

Expressen            262.000

Göteborgsposten      216.000

Aftonbladet          189.000

SvD                  185.000

Sveriges Television förnedrar Förintelsens offer!

Sverige Television har ju utnämnt allting som är mot kommunister till nazister. Nu har man funnit att Svenskarnas Parti är nationalsocialister. Detta trumfas fram i Janne Josefssons program Uppdrag granskning och i det komplett famösa programmet SVT Debatt!


I kvällen debatt tog man fram den judiske musikern Dror Feiler som sanningsvittne. Intressant nog är det ingen judisk förening i Sverige som vill ha med honom att göra. 

 

Hatbrott och andra aktiviteter mot judar, som i Malmö är fruktansvärda mot bakgrunden av 30- och 40-talets Hitler-Tyskland. Men att jämföra Svenskarnas Parti med Adolf Hitler et consortes är att förnedra förintelsens offer. Dessa politiska amatörer med det nordiska sinnet är amatörer jämfört med vad judar och romer utsattes för under andra världskriget och än idag inte minst av vänsterextrema. 

 

Vad skall dagens ungdom få för intryck av Förintelsen? Några finniga grabbar, som firar av smällare, ställer till bråk och är allmänt ohyfsade?


Om nu Sveriges Television vill vara delaktig i extremvänsterns valrörelse borde man änskönt hålla sig till historiska sanningar och inte använda judars misär som katalysator i sin egen politiska retorik!  Det är knappast särskilt hederligt!

 

För vår del råder, att kommunister och nazister är samma andas barn. Alla lika vedervärdiga! Vi vet av egen erfarenhet!

 

טלוויזיה שוודית מוזילה את השואה!

שוודיה Television've בשם כל מה שהוא נגד קומוניסטים לנאצים. עכשיו זה כבר נמצא כי חלק שוודים להיות נאצים. זה trumfas מול ביקורת עמלות התוכניות של Janne Josefsson ובדיון SVT התכנית הידוע לשמצה המלאה!


דיון הערב בלקח את המוסיקאי היהודי דרור פיילר כעד לאמת. מעניין לציין, כי אין קשר יהודי בשוודיה שרוצה לעשות איתו. 

 

פשעי שנאה ופעילויות אחרות נגד היהודים במאלמו הם נוראים על רקע 30 - ו40 המאה גרמניה של היטלר.אבל השוואת שוודים מפלגה עם אדולף היטלר ובנות הזוג שלו היא להשפיל את קורבנות שואה. חובבנים פוליטיים אלה עם המוח הנורדיות הם חובבנים לעומת מה שיהודים והצוענים היו נתונים במלחמת העולם השני והיום, לפחות לא על ידי השמאל הקיצוני. 

 

מה הנוער של היום יכול לקבל את הרושם של השואה? כמה חבר 'ה מחוצ'קנים, חוגג חזיזים, להגדיר בעיות והם בדרך כלל לא מנומס?


אם SVT שלך יהיה מעורב במסע הבחירות של השמאל הקיצוני צריך לריב כאשר דבק האמת היסטורית ולא להשתמש בסבל יהודי כזרז ברטוריקה הפוליטית שלהם! זה כמעט ולא במיוחד כנה!

 

עבור חלקנו, נמסר, כי קומוניסטים ונאצים הם באותה הרוח. כל מחריד באותה מידה! אנו יודעים מניסיון אישי!

 

Färre brott klaras upp - statistiken förskräcker!

Dagens Nyheter har en god ambition om att berätta vad som händer i rättssamhället. Kristoffer Örstadius skriver i dagens DN om "Minskad kriminalitet - men få brott klaras upp!" Och sämre har det blivit sedan 2006!

 

 

Företag och privatpersoner anlitar allt ­oftare privata säkerhetsfirmor ­eftersom många brott aldrig utreds av polisen. På åtta år har regeringens anslag till rätts­väsendet ökat med 23 procent. Ändå minskar andelen brott som ­klaras upp. 

 

Vi vill inte vara sämre på denna blogg och visar nedan hur statistiken ser ut län för län. Antalet uppklarade brott är i procent. Det skiljer ganska rejält. Dessutom har vi tagit oss för att notera vilka länspolismästare, som huvudsakligen ansvarar för dåliga resultat! I o f borde även denna statistik kompletteras med domstolarnas ev benägenhet att frikänna. Men den statistiken ber vi att få återkomma med!

 

Sämsta polisdistrikten 2013


Län 2013 2006   trend
Stockholms län 13 15 -2   
Skåne län 14 20 -6   
Gotlands län 15 23 -8   
Västmanlands län 15 20 -5   
Gävleborgs län 16 22 -6   
Jönköpings län 16 14 2
Norrbottens län 16 18 -2
Södermanlands län 16 17 -1
Västra Götaland 16 17 -1
Dalarna 17 17 0
Hallands län 17 15 2
Jämtlands län 17 15 2
Kalmar län 17 19 -2
Uppsala län 17 19 -2
Västerbotten 19 18 1
Västernorrland 19 19 0
Kronobergs län 20 21 -1
Blekinge län 21 19 2
Värmlands län 21 22 -1


Sämsta utvecklingen från 2006

Län 2013 2006   trend   polismästare perioden
Gotlands län 15 23 -8   Carin Götblad
Gävleborgs län 16 22 -6   Christina Forsberg
Skåne län 14 20 -6   Eva Årestad Radner
Västmanlands län 15 20 -5   Lars Hallberg
Hela landet 15 18 -3
Kalmar län 17 19 -2
Uppsala län 17 19 -2
Norrbottens län 16 18 -2
Stockholms län 13 15 -2
Värmlands län 21 22 -1
Kronobergs län 20 21 -1
Södermanlands län 16 17 -1
Västra Götaland 16 17 -1
Västernorrland 19 19 0
Dalarna 17 17 0
Västerbotten 19 18 1
Blekinge län 21 19 2
Hallands län 17 15 2
Jämtlands län 17 15 2
Jönköpings län 16 14 2

onsdag, april 23, 2014

Ett sjukt rättssamhälle!

Det svenska rättssamhället är på dekis när den svenska justitiekanslern Anna Skarhed endast beviljar 20.000 kronor i skadestånd för den behandling en barnläkare utsatts för av polis och åklagare istället för de tre miljoner kronor, som begärts för en förstörd karriär och liv. Läkaren kom att misstänkas för att ha överdoserat ett spädbarn med dödlig utgång!


Man kan bara konstatera att juristen Anna Skarhed är en dålig symbol för den svenska rättvisan. Nu håller hon sig gömd efter denna rättsskandal. Men man skall veta att det handlar om Skarheds kollegor, som hon uppenbarligen tar i kollegialt försvar. Liknelsen med den sk Dreyfus-affären i Frankrike är påtaglig!


Det är märkligt att den svenska rättvisan har sjunkit så lågt och att svenska jurister hänger sig till att stödja kollegor som misskött sina ämbeten! Skandalöst Skarhed! Du bör nog ställa din plats till förfogande.  

 

Eftersom topparna i det svenska rättssamhället ingår i samma klubb kommer säkert ärendet slutligen, att få avgöras i internationell domstol. I detta avseende är det svenska rättssamhället inte att lita på!


Här kan man läsa fler synpunkter på rättsstatens förfall!


Skarhed har ju tidigare anklagats för att värna om juristkollegor. Redan 2011 var hon i rejält blåsväder kring Carin Götblad, enligt www.blaljus.nu. Så här skrev vi på denna blogg 2011:


Sveriges nya JK från 2009 Annar Skarhed har hamnat i blåsväder. Allt enligt en insändare, som publiceras på Polisförbundet Stockholms Läns hemsida www.blaljus.nu 

Enligt denna ingår hon i det hemliga nätverket Hilda. En organisation för kvinnliga toppchefer inom rättsväsendet, som  bl a förra länspolischefen Carin Götblad är medlem av. Som vi noterat på denna blogg har ju Götblad haft en uppförsbacke, som länspolischef. I varje fall om vi skall tro nya SVT sajten www.svt.se/pejl .


JK har ju beslutat lägga ner en förundersökning om grundlagsbrott mot en till Carin Götblad underställd polismästare. Dagen före beslutet hade hon enligt sagda text bl a träffat Carin Götblad.

Om detta är sant vet vi ej. Men omständigheterna synes lite märkliga. Den gode läsaren kan ju skapa sig en egen bild via polisförbundets hemsida. För vår del är vi ganska övertygade, att JK kommer med en välformulerad dementi inom kort.

För givetvis måste en JK stå över alla misstankar om jäv eller oväld. Därför bör Anna Skarhed inte medverka i någon hemlig sammanslutning vars personer hon är satt att granska och inte heller någon annan organisation, som kan påverka hennes ämbetsutövning.

Varför detta påverkar en lokal politiskt gräsrot från Gnesta är att i ett liknande ärende blev en politiker från Sörmland fälld för grundlagsbrott på ganska lös grund. I det nu relaterade fallet finns det uppenbarligen även en ljudinspelning, som styrker insändarens påståenden. Men som sagt en dementi kommer säkert!


tisdag, april 22, 2014

Den intellektuella vänsterns svek och näthatet!

"Avskydda, hånade, föraktade – hela Sverige står samlat mot näthatarna. Men det ­anonyma hatet måste förstås som ett tecken på ett helt samhälles kris – och på den intellektuella vänsterns svek. Det är inte näthatarna som är det demokratiska ­problemet, det är ”vi”, skriver Jonas Thente i Dagens Nyheter.

 

Det finns en oskriven journalistisk regel som stipulerar att man inte skall sparka nedåt. En god journalist tar den svagares parti mot makten och ger röst åt den som själv har svårt att formulera sig. Journalistiken brukar lyckas väl med detta. Förfördelade individer och utsatta grupper får sina mediala företrädare och deras fall når offentligheten och offentligheten blir medvetandegjord och journalisten får pris. Det är gott så.


Baksidan är att de journalister som engagerar sig motarbetas av dem som har allt att förlora på att sanningen kommer i dagen. Vanligtvis är det maktens företrädare, olämpliga politiker och parasitära företagsledare som på olika sätt försöker hota sig till tystnad. Men på senare år har ett helt nytt och exceptionellt vidrigt monster trätt fram: näthataren."

 

Enligt denna blogg något bland det bästa, som beskriver fenomenet näthat. Vi har ju tidigare på denna blogg påstått att näthatet emanerar från vänsterjournalister, som sparkar neråt. Dvs mobbar de som inte kan försvara sig med normala medel. Hela makten finns hos Maria Sveland et consortes inte hos näthataren. Gör en välgärning, glöm bort trollet Aschberg en stund och läs vad Johan Thente skriver i DN. Mobbande vänster-journalister har detta samhället fått allt för mycket av!  Vulgus profanum – ut med den obildade folkhopen!

 

Läs även vad Sanna Rayman i svenskan skriver i samma ämne: "Ja det är journalisternas fel!" ”Stämningarna mot dem (näthatarna) är i dag så grundlagda att Miljöpartiets Åsa Romson utan vidare kunde utgå ifrån att hon skulle få applåder när hon i Ekot i förra veckan ville förbjuda anonymitet på nätet. Nu fick hon mothugg, men knappast för att någon vurmade för näthatarnas ventil, utan av andra skäl.”

 

"Alla känner till fenomenet – böcker och artiklar skrivs av utsatta journalister och vi bekymrar oss för hur det skall gå för demokratin så länge näthatarna får gå lösa.Men det där med ”uselt stavade” har fått mig att fundera mer på upphovsmännen. Även jag har raljerat med detta att näthatarna i allmänhet brister i språkbehandlingen. Man brukar lustfyllt citera deras åsikter ordagrant. Poängen man vill få fram är förstås att detta är obildade människor – i motsats till oss medelklasspersoner som angrips, vi som läser ledar- och kultursidorna och hånflinar åt barbarerna som kan stava till ”fitta” men aldrig till ”recension”.

 -------

Jag tror inte att näthatarna är ett demokratiskt problem. Jag tror att vi är det, och i synnerhet de politiska kulturdebattörer på vänsterkanten som slappt väljer de enklaste slagen och siktar mot de största träffytorna i stället för att söka den större bilden. Det är alltid enklast att hitta en fiende att demonisera och nu har man hittat den. Och man gör den fortlöpande alltmer utanförstående och demonlik, framför allt genom att framställa den som privilegierad makt.

-----------

Den ännu rådande positionsangivelsen i frågan om hur vi skall bemöta näthatet gavs av författaren Maria Sveland för två år sedan. Hennes bild av och attityd till fienden är stilbildande och ligger fast. Hon har skrivit om näthatarna sedan hon själv blivit hotad till livet och i en artikel i DN om antifeminismen (27/3 2012) skildrar hon om en episod då hon och femtio kompisar strömmade in på en pub i Stockholm för att konfrontera ett tjugotal ”anti­feminister” som träffats där.

 

Här finns ett bra exempel på hur dagens makthavare dominerar den i grunden maktlöse. Sveland känner igen en av antifeministerna som en person som skrivit ett hatmejl till henne. Hon skriver att han för tillfället ligger i en vårdnadstvist och upplyser om vad han sysslar med ”i ett litet samhälle i Mellansverige”. Sveland vrider sakta om kniven: ”Jag frågade vad han hette men det ville han inte säga. ’Men jag står ju med adress och telefonnummer helt öppet, och just nu står jag framför dig. Kan du inte säga mig vad du heter?’ Det ville han inte. Att hata anonymt var nämligen hans rättighet.”

------------------

Vad Maria Sveland meddelar denne hatmejlande man från Mellansverige och hans gelikar är att hon vet vem han är; att hon kan krossa honom, hans vårdnadstvist och hans liv som man krossar en lus. För hon har all makt och är trygg i förvissningen om att hon har stöd av hela statsapparaten, politikerna, massmedierna, juridiken, alla. Sveland har råd att inte hata. För honom gäller att han inte vidare skall bekymra makthavarna, utan krypa tillbaka under sin sten på det vi kallar historiens sophög."------------

”Jag tror inte att näthatarna är ett demokratiskt problem. Jag tror att vi är det, och i synnerhet de politiska kulturdebattörer på vänsterkanten som slappt väljer de enklaste slagen och siktar mot de största träffytorna i stället för att söka den större bilden. Det är alltid enklast att hitta en fiende att demonisera och nu har man hittat den. Och man gör den fortlöpande alltmer utanförstående och demonlik, framför allt genom att framställa den som privilegierad makt.

Man tror faktiskt att man vänder upp och ner på samhällshierarkierna genom att häckla dessa människor. Man tycks anse att den härskande eliten av dessa kränkta vita män får finna sig i att hamna i botten och vi rättfärdiga medelklassförespråkare av jämlikhet, demokrati och anständighet får för en gångs skull hamna i topp. Att på så vis berättiga förnedrandet av de maktlösa genom att låtsa att de längre har någon makt: det är den slutliga förnedringen.”

 

 

söndag, april 20, 2014

Nytt reglemente ställer krav på partierna i Gnesta!

Det nya reglemente, som avses införas i Gnesta ställer framgent högre krav på de olika partiernas redovisning av vart pengarna går. Skälet till denna förändring är även en ändring av svensk lagstiftning!


Ett parti kan således inte framgent göra av med pengarna på att åka på konferens till Spanien. Vartenda öre måste redovisas till en granskare. Vem eller vilka dessa sk granskare är framgår dock inte av förslaget. Dock skall granskaren utses av resp parti. En åtgärd som dock måste betecknas som fullständigt meningslöst. Vem kontrollerar granskaren?

 

Men det skall givetvis bli ganska intressant att kunna få ta del av hur mycket av partibidragen, som skickas vidare till moderpartierna och är det förresten förenligt med kommunens regelverk? Kanske en del av våra politiker i kommunen inte riktigt förstått hela vidden av det nya förslaget!

En tunn ny nämndorganisation i Gnesta!

En parlamentarisk beredning föreslår nu en ny nämndorganisation i Gnesta kommun! Teknik- och kulturnämnden avskaffas och Samhällsbyggnadsnämnden tappar miljöskyddet men får tekniken och blir således exakt den organisation man hade för 10 år sedan; dvs en tekniknämnd.

 

Socialnämnden döps om till Vuxen och omsorg (tungt) dvs soss blir kanske voss med nuvarande Barn- och utbildning bibehålls intakt!

 

Enligt förslaget blir kommunstyrelsen, som ju normalt är ett strategiskt beredningsorgan till kommunfullmäktige än tyngre genom, att få kultur och fritid samt miljö och miljöskydd på sin lott. Kan verka något väl omfattande till förfång för kultur, fritidsverksamhet och miljö!

 

Det är dock inte första gången i kommunens historia, som miljö och kultur blir utan egen nämnd. Det har tidvis även varit så tidigare. Men att skilja på teknik och kultur är säkert en välgärning. Den nuvarande har säkert upplevts som relativt hjärnkluven.

 

Jämfört med Trosas sex nämnder: Humanistiska, Kultur- och fritid, Miljö, Samhälls-byggnad, Teknik- och service och Vård & omsorg, så torde Gnestas organisation med tre facknämnder bli tämligen spartansk och mindre demokratisk!

 

Att döpa om socialnämnden till det tunga Vuxen och omsorg känns dessutom märkligt. Nämnden handhar all omsorg även om unga!

 

Själva hade vi nog föreslagit en fjärde nämnd Kultur- och Fritid inklusive turism,  men det kanske är en generationsfråga. Nu riskerar kultur och föreningsverksamhet att komma ur fokus och dränkas i andra frågor i kommunstyrelsen


Det borde nog ringa en varningsklocka för kultur- och föreningslivet i Gnesta. Politikernas ambitioner i detta avseende verkar vara något sparsmakad!

 

Nytt äldreboende i Gnesta segar på!

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde klubbar man beslut om att låta socialnämnden utreda kostnader, placering mm av ett nytt äldreboende, som ersättning för Liljedalshemmet i Gnesta. Det nya äldreboendet skall enligt förslaget placeras på Prästhopen invid Sjöstugan! Efter denna behandling kommer slutgiltigt beslut om uppdrag att tas av kommunfullmäktige i maj?


Hela projektet fortskrider således i en ganska lagom pensionärstakt om man så får säga! Den föreslagna placeringen gillar vi dock inte. Enligt vår mening borde äldreboendet placeras vid Frösjön på den mark som så småningom avses bebyggas! Men vi är blott och bart en ropande röst i öknen. Däremot kanske aktuell kund inom en inte alltför avlägsen framtid.

 

Med denna takt kanske ett nybygge kan stå klart tidigast 2016!Sveket mot pensionärerna!

Under perioden 2007-2014 har löntagaren fått totalt 174 000 kronor mer i skatt att röra sig med än en pensionär. Det visar en ny rapport från Skattebetalarnas förening.

Sedan 2006 har pensionerna tappat nära en femtedel i värde i förhållande till lönerna. I löpande priser har lönerna ökat med 28 procent och pensionerna med drygt 7 procent. Sett till dagens penningvärde har dock pensionernas köpkraft minskat med 3 procent samtidigt som löntagarna ökat den med 16 procent.

 

Skattebetalarnas förening ger fortsatt eldunderstöd till pensionärsorganisationernas kamp för lika skatt. Den 14 mars släpptes rapporten ”Sveket mot pensionärerna”. Idag kommer uppföljaren ”Pensionärernas köpkraft halkar efter” och inriktningen är konsekvenserna av att pensionärerna måste betala högre skatt än löntagarna.

Pensionärens nettoinkomst har i år ökat med 16 procent i löpande priser jämfört med 2006 samtidigt som den ökat med 39 procent för löntagaren. Rensar vi för inflationen ser vi en ökning av köpkraften med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren, skriver Skattebetalarnas förening i rapporten.

 

Det är högst rimligt att de olika partierna i god tid före valet deklarerar sin inställning till att pensionärer i Sverige betalar högre skatt än andra, när det i omvärlden oftast är tvärt om!

 

De enda två partier, som vill sänka pensionärsskatten är idag Socialdemokraterna med 50 kr per månad och Sverigedemokraterna, som vill ha lika skatt för alla! Man kan ju undra över om inte fler partier borde bli lite mer nervösa inför valet i höst.  Kanske redan EU-valet ger besked!


2 miljoner pensionärer kommer säkert att ha ett avgörande inflytande på valet! På denna blogg kommer vi intensivt att bevaka pensionsfrågan, som vi uppfattar som den viktigaste jämte, att närmare 600.000 personer står utanför arbetsmarknaden!

Vill Miljöpartiet ta bort meddelarfriheten?

Miljöpartiet är ju som vi tidigare skrivit om på denna blogg det parti vars politik varit minst utsatt för medias granskning, enligt SIFO.  Nu har dock deras språkrör Åsa Romsons utspel att förbjuda anonyma bloggare fått media och andra politiker att vakna. Vad menar Romson? Vill hon verkligen implicit ändra på Tryckfrihetsförord-ningens meddelarfrihet; dvs att anonymt kunna lämna uppgifter? Vill hon ta bort de sista resterna av personlig integritet?


Romson har ju en viss vana att haspla ur sig konstigheter och såga nu jäms fotknölarna av nätdebattörer samt av Sveriges Radio P3 i "Miljöpartiet fick hjärnsläpp"!  Det är bra om även Miljöpartiets ofta kontraproduktiva politik granskas mer noggrant inför valen till EU och svenska riksdagen, kommuner och landsting.

fredag, april 18, 2014

NUON-affären en pinsam historia för styrelseproffs och politiker

 

 

 

 

 

Hela NUON-affären, som vi skrivit mycket om på denna blogg;  redan i februari 2009, som en uppenbar vansklig affär, har nu fått sitt ganska pinsamma efterspel i veckan!  Det är ganska märkligt hur snabbt det mesta är bortblåst kring en affär som uppgår till närmare 90 miljarder kr; dvs 10% av den svenska statsbudgeten och betydligt mer än de 75 miljarder, som kommuner och landsting får i statsbidrag varje år för skola och omsorg.

 

Vi varnade redan 2009 på denna blogg inte bara för priset utan för den ganska olönsamma vindkraft, som NUON hade i sin portfölj. Denna vindkraft har ju visat sig totalt olönsam i konkurrens med andra energislag! Även om Peter Eriksson(MP) ställer lågmälda och väl genomtänkta frågor till de regeringsmedlemmar, som vill ställa upp på utfrågningen, så var knappast miljöpartiet emot denna vindkraftsatsning!


Med de svar som nu ges i KU är det dock närmast pinsamt hur lite regeringens medlemmar kommer ihåg. Man skulle nog utan att darra på manschetten säga att Vattenfalls ägare utgör en tämligen svag och ointresserad grupp. Visserligen har Maud Olofsson(C), Anders Borg(M) och Fredrik Reinfeldt(M) haft att tampas med en tämligen svårhanterlig VD, som Lars G Josefsson men någon makt måste ju ägarna oxo ha!

 

Det hela kompliceras även av att Vattenfall uppenbarligen haft en fullständigt inkompetent styrelseordförande i Lars Westerberg, som även passade på att göra ett fult påhopp på Elsa Widding; den enda person, som kan gå ur affären med gott samvete. Hon var den analytiker på näringsdepartementet, som varnade för hela affären. Westerberg är ett sk "styrelseproffs" och sitter i styrelserna för flera stora svenska bolag som Sandvik, Huskvarna, Volvo och SSAB. Många menar att han inte har där att göra över huvud taget!

 

Många funderar säkert idag över hur regeringen fungerat, där mycket verkar handlar om att slingra sig.  Det som framkommit vid KU-förhören kan knappast kallas för smickrande för statens affärsverksamhet.  När ett statligt bolag gör den största affären någonsin i svensk historia, så vet inte huvudägaren staten och dess styrelse (regeringen) vad som är på gång. Detta känns givetvis högst besvärande. Sedan är väl det ingen överdrift att påstå, att de flesta nog tror, att regeringen mycket väl ägde nödig kännedom!  

torsdag, april 17, 2014

Miljöpartiets skattehöjningar drabbar både gammal och ung!

Nyss kunde vi läsa i tidningen Veteranen, att om de äldre fick bestämma så skulle miljöpartiet åka ur riksdagen. Endast tre procent av pensionärer stödjer partiet.


Nu har partiets vårbudget presenterats, vilket knappast är någon trevlig läsning för äldre och mindre bemedlade. Det numera värsta skattehöjarpartiet skall nu kraftigt öka skatterna på energi (din el i hemmet) och bensinen till din bil. Detta innebär även ökade kostnader för buss och tåg.

Givetvis kommer förutom hushållen den svenska industrin, som ger oss välfärden, att drabbas. Att företag kommer att flytta utomlands bekymrar uppenbarligen inte (MP).

Sverige är ju världsbäst på att nå överenskomna klimatmål, vilket (MP) inte förstått och med dessa förslag är man helt på kontrakurs med Stefan Löfvén och det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna har allt att vinna på sin omsorg om de svenska äldre invånarna!
 

 

(MP) har tidigare sagt nej till förbifart Stockholm. Med den våldsamma inflyttning som sker varje dag till staden skulle med (MP):s hållning stadens kommunikationssystem snart kollapsa. T ex tunnelbanan är numera maximalt utbyggd kring centralen. (MP) vill ju att alla skall cykla i ur och skur. Detta gäller uppenbarligen även landets äldre invånare!

I vissa frågor är dock (S) och (MP) överens t ex att höja skatten generellt för alla och i synnerhet för dem som tjänar bra men har stora studieskulder, att betala av på. Således två utbildningsfientliga partier och ett land med världens högsta marginalskatter på över 60%.

 
(MP) vill även höja arbetsgivaravgiften för unga och öka restaurangmomsen, vilket i mångt och mycket kommer att drabba ungdomars möjlighet att få jobb. Detta gäller i synnerhet ungdomar med svag utbildning och utlandsfödda! Finansdepartementet har räknat ut att denna politik gör att sysselsättningen minskar med 70.000 jobb!

Lärarna skall få höjda löner. Med de förslag som finns så innebär detta lyft 400 kr mer per månad; dvs inget större lyft!

 

Någon har kanske räknat ut att bloggaren inte har för avsikt att rösta på detta parti i valet. Det stämmer helt! Vi är ganska rädda för vad som skulle hända om denna närmast extrema ayatolla-liknande politik, som utesluter de äldre i samhället, får bestämma Sveriges framtida öden! Är man miljöintresserad finns det andra alternativ!


onsdag, april 16, 2014

Att bli äldre är knappast någon sinekur!

Kommunal omsorg - patient klämdes ihjäl

Det är inte bara enskilda vårdhem som utsätts för kritik. Nu har en "patient" klämts ihjäl i sängen på en kommunal inrättning i Nyköping. Rapporterna är mycket torftiga men man anar att det är en äldre pensionär som strukit med i hanteringen efter att ha legat obevakad i över två timmar! Men vad vet vi?

 

Visselpipor mm på Liljedalshemmet i Gnesta torde vara en chimär jämfört med denna händelse. 

 

Många överfall på äldre i Nyköping

Noterbart är hur många övergrepp som sker mot äldre personer i Nyköping. Något som det skrivs väldigt lite om i den lokala tidningen. Våld mot äldre och oftast försvarslösa bedöms ofta av den rättsvårdande myndigheten i Nyköping, som ringa utan större påföljd. Något som givetvis spär på oron bland de äldre!


Om våld mot äldre kan man läsa här!


söndag, april 13, 2014

TV4 och nedläggningen av lokalredaktioner väcker protester!

TV4 beslutande nedläggning av en mängd lokalredaktioner väcker förvåning, protester och en gedigen uniform kritik från såväl en drabbad journalistkår både inom TV4 och utom. T o m konkurrenten SVT har kritiska synpunkter på det Bonnierägda företagets beslut. Något som vi tidigare bloggat om i SVT:s grepp om nyheterna hårdnar!

 

 

Nedläggningen är givetvis ett nederlag för mångfalden och demokratin och den mediala bevakningen av stora delar av Sverige försämras drastiskt. Man kan ju undra över varför allt skall koncentreras till Stockholm samt Göteborg och Malmö i viss mån.

 

Men nedläggningen sätter även fokus på en ny uppdykande grå eminens i sammanhanget: Myndigheten för radio och tv.

 

Var kom denna myndighet ifrån ? Vilka är det som bestämmer? Själv har vi försökt ringa och få information utan resultat. Gömmer man sig? Nog finns det all anledning att granska denna något uppenbart obskyra verksamhet!  

 

När Ryssland skramlar så ökar vänstern i popularitet!

Det kommunistiska Sovjetunionen föll ihop i slutet på 80-talet och ersattes av en hyfsad liberal samhällsidé. Nu skramlar åter den gamla sovjet- och kommuniststaten igen samtidigt som populariteten för de gamla svenska kommunisterna; vänsterpartiet ökar i Sverige! Man kan lätt undra över hur folk tänker? Eller kanske är det tvärtom; de tänker inte alls!

 

Mången partibroder med Jonas Sjöstedt(V) säger att landet Sverige "går isär". Och det är nog korrekt. Främsta företrädare för denna isärtagning är just vänsterpartiet. 

 

Det är nog så att folk vill, att landet skall gå isär. Varför skulle de annars rösta på dessa vänsterpartier. Inte ens miljöpartiet kan frigöra sig från gedigna socialistiska tankebanor. I varje fall om man får tro Göteborgs Universitets omfattande undersökning nyligen om olika politikers åsikter. Det finns tyvärr mycket som förenar dessa två partier!

 

Ja Sverige kanske får babords slagsida i höst med Jonas Sjöstedt, som näringsminister och Yvonne Ruwaida, som finansminister.  Härliga tider - strålande tider!

 

Nu säger TT i ett meddelande att vänsterpartiets populaaritet beror på att vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden, enligt utsaga från den gamla kommunisten Marie Denkert på Göteborgs Universitet. Vad folk vill är således att barnomsorg-, skola och äldreomsorg, sophämtning, vatten och avlopp, spår- och järnvägar skall vara helt i offentlig regi; dvs som i forna Sovjetunionen, Nord-Korea eller Kuba. I sanning en fantastisk utveckling. Inte ens Kina har det systemet!

 

Det stalinist-kommunistiska modellen har ju dömts ut för länge sedan. Inte minst i Ryssland för 20 år sedan. Vad vill egentligen vänsterpartiet och dess väljare? Stordrömmar om ett nytt VPK? 

 

Hotet kommer inte bara från öster utan även inifrån det svenska samhället!

 

Jasenko Selimovic(FP) en klarsynt parlamentariker!

Nästa strid mellan EU och Ryssland kommer att stå på Balkan.  Ryssland är i full gång med att etablera gas- och oljebolag i både Serbien och Bosnien. Målet är att göra länderna helt beroende av Ryssland och förhindra utvidgningen av EU till Balkan, menar Jasenko Selimovic (FP) i dagens Svenska Dagblad.

 

 

Efter det ryska intåget på Krim destabiliseras nu östra Ukraina med liknande metoder. Västvärlden är tagen på sängen och tyvärr ligger Ryssland hela tiden ett steg före. Medan vi diskuterar vad som kan göras i Ukraina och hur man kan förhindra att landet styckas i små delar, håller Ryssland redan på att förbereda nästa steg: att förhindra utvidgningen av EU till Balkan.

 

Jasenko Selimović är själv född i Bosnien och flydde hit 1992. Förutom en konstnärlig ådra är Selimovic statssekreterare hos integrationsministern Erik Ullenhag(FP) och skriver då och då inlägg i debatten och varnar nu således för en pånyttfödd rysk imperialism med gas som påtrycksmedel. Både Tyskland och Italin, som är beroende av ryska gasleveranser motsätter sig att EU bojkottar rysk gas. Selimovic som vi tidigare träffat i kanslihuset verkar vara en redig karl!

 

Här kan man läsa mer utvecklingen i Öst-Europa av en person med extra stor insyn och kunskap i ämnet!

 

 

lördag, april 12, 2014

En generaldirektör i ordets rätta bemärkelse!

Problem har ju uppstått mellan det tyska Thyssen-Krupp/Kockums och svenska staten försvaret. Tyskarna vill uppenbarligen lägga ner verksamheten inom Kockums och sno till sig svensk försvars-teknologi ägd av FMV, Försvarets Materielverk och förflytta verksamheten till Tyskland.

 

FMV:s generaldirektör Lena Erixon har gått till ett föredömligt motangrepp och undersöker nu om svenska SAAB kan ta över verksamheten. Företaget Kockums som såldes till Krupp vid milleniumskiftet har en världskänd avancerad ubåts-teknologi. T o m USA:s försvar har hyrt en av deras u-båtar för att förstå hur deras egna undervattensfarkoster kan bli utmanövrerade av svensk teknologi!


Företaget Krupp, som äger Kockums har nu gått in i en fientlig position visavi svenska staten och givetvis måste företaget återköpas, då det uppenbart är nära 100% risk att företaget försvinner till Tyskland!


Vi hoppas nu att Lena Erixon och FMV lyckas bra med denna fråga. Svensk välfärd är i stort behov av högteknologiska företag likt Kockums och Scania! Den omfattande uppbyggnaden av omfattande kompetens och avancerad produktion får inte säljas ut för en spottstyver till ett land, som redan går bra och knappast behöver ägna sig åt monopolistiska strävanden.

 

I och med Rysslands nyväckta imperialism så har även den positiva försvarsvinden blivit allt starkare och därmed bibehållandet av svensk försvarsteknologi. Verkligen något att slå vakt om!

 

Svenskan har mer att berätta!