onsdag, april 09, 2014

Vem bidrager till dagens svenska kultur, vitterhet och vetenskap?

Vi tittar inte särskilt mycket på SVT. Kanalens program är ofta förutsägbara, tandlösa och bär inte särskild om omsorg om kulturell, vetenskaplig och vitter utveckling. Ja några program finns det förstås bl a Kobra och möjligen Fråga kultureliten men i mycket är kanalens ambitioner ett stort frågetecken och de kulturbärare, som anlitas är tämligen smala! Ett vetenskapsprogram finns men är det tillräckligt i ett hög teknologiskt samhälle?  Ibland gör man ett ryck, som med programmet om judar och muslimers gemensamma historia eller kristendomens historia!


En annan svensk TV-kanal med rejält stora ambitioner i ämnet är AXESS TV, som finns i Boxers utbud. I kväll fanns det ett program som handlade om det Habsburgska väldet och de sköna konsterna i Wien under 1800-tal och före skotten i Sarajevo, främst med inriktning på europeiska judars bidrag till vitterhet, vetenskap, byggnadskonst och kultur inom det Habsburgska väldet.


Man hade samlat en imponerande internationell samling av sakkunskapare från hela världen och hela samtalet eller diskussionen var synnerligen kreativ men samtidigt dyster, då man inser hur jämförelsevis medelmåttig och fattig dagens svenska utbud inom kulturell utveckling är. Kulturhuset i Stockholm utgör ett bra exempel på destruktiv konst med bl a rasistiska utställningar.


Istället för konsternas utveckling i form av musik, litteratur, arkitektur, medicin och andra vetenskaper sysslar Sverige i stort med idag, att dela ut Nobel-pris till personer från andra länder för deras framstående insatser i olika ämnen.

 

Hela den svenska underkreativa debatten handlar mest om invandringen och dess risker, ökad kriminalitet, den förflummade skolan, bostadsbristen och att alla är kränkta på något vis eller att klyftorna mellan fattiga och rika ökar, när det faktiskt är så att välståndet ökar hela linjen. En ofta ganska trist och  fördummande debatt och retorik dominerad av rödgröna journalister.

 

Vi saknar verkligen den framåtanda, som vitterheten på 1700- och 1800-talen drev fram med alla stora medicinska upptäckter, arkitekterna, fysikerna, psykoanalysen och de fysiska klarlägganden genom personer som Albert Einstein, Freud, Wittgenstein bara för att nämna några få!  Wien var i slutet av 1800-talet Europas huvudstad - åtminstone när det gällde de sköna konsterna och kejsaren Frans Ferdinand var den förste att bjuda in oliktänkande - inte minst judar - till Wien. Något som givetvis ruinerades med Adolf Hitlers och Josef Stalins intåg under 1930-talet.


Men varför avskyr vissa krafter utbildning och vitterhet? En av de förmodligen viktigaste delarna av ett gott och utvecklande samhälle.  Varför ökar främlingskapet? För oss som levt på 50- och 60-tal vet då vad en utvecklande energi kan ge!. Ett samhälle som blomstrar i alla avseenden. 

 

Numera sysslar den svenska pressen mest med att hänga ut företag eller dess företrädare, som LM Ericsson, SAAB, ASEA m fl, som betytt oerhört mycket för svensk utveckling, kreativitet och välfärd! Det är länge sedan Carl von Linné, Christopher Polhem, Jenny Lind (vars staty finns i Battery Park New York), John Ericsson, Alfred Nobel, Lars Magnus Ericson, Gustav Dalén, Gustav de Laval,  Nelly Sachs, Jussi Björling eller Raoul Wallenberg berikade det svenska samhället!


Ja knappast bidrager Public Service i Sverige till någon större vitterhet eller ädla konster. Det handlar mest om att hacka på aktuella regeringar! Därför är TV-kanalen AXESS ett ljus i mörkret.  Försvann den svenska vitterheten med realskola, läroverk och de äldre kunskapskraven på universiteten, när flumskolan infördes på 70-talet? Vem vet? Men omkörda kommer vi nog att bli; inte bara i PISA utan i det mesta. Nota Bene!

AXESS TV sänder i kväll 22.50 det tredje avsnittet om "Det judiska Wien"!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar