söndag, april 27, 2014

Brandstationen i Gnesta - ett hett självantändande ämne!


På tisdagens kommunstyrelse var fråga om brandstationens om- eller nybyggnation det hetaste ämnet. Rödgröna vill ju renovera befintlig byggnad medan Alliansen vill bygga nytt. De nuvarande lokalerna är ju utdömda av arbetsmiljöverket, som gett kommunen ett föreläggande, att förbättra arbetsmiljöbrister vid nuvarande plats.

 

Redan 2009 på Alliansen tid fanns det ett förslag om en ny brandstation på annan plats. Denna anläggning skulle även kunna inhysa den allt mer utrymmeskrävande IT-enheten. Med detta förslag skulle även gymnasieskolan i Gnesta kunna utökas med fler klasser och ämnen.

 

Med valet 2010 hamnade de flesta tidigare förslagen i långbänk. Medan de nya makthavarna i (S) och (MP) lärde sig att sköta en kommun fick de flesta sakfrågorna som brandstation, Liljedalshem, simhallar m fl ligga till sig i ett antal år.

 

Fördelen med en ny brandstation är många. En bättre miljö och effektiv arbetsplats. Utrymme för IT-enheten. Möjlighet att expandera Gnesta Praktiska Gymnasium mm eller fler bostäder. Nackdelen är väl som vanligt kostnaderna. Liksom i fallet med ev ombyggnad av Freja-hallens badhus, så finns uppenbarligen ingen större politisk samsyn!

 

Alliansens reservation kan man läsa här. Vi på denna blogg tror nog nu liksom tidigare att kommunen ändå tjänar bäst i alla avseenden på en ny station, särskilt med tanke på Gnesta Praktiska Gymnasiums expansionsmöjligheter eller fler hyresrätter i centrala Gnesta!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar