onsdag, april 29, 2015

Politik tar tid i Gnesta

Foto Bertil Karlsson

 

I slutet av 90-talet föreslog miljöpartisten Kerstin Landin, att det borde anläggas ett bad vid Frösjön vid nuvarande parkeringsplats. Själv föreslog jag några år senare som ordförande i byggnadsnämnden, att den borde anläggas en promenad längs Frösjön, och att man borde lansera uttrycket Frösjö Strand.

 

I och med den detaljplan, som antagits för området kommer nu starten för att förverkliga Frösjö Strand projektet. Nu har kommunalråden Johan Rocklind(S) och Ann-Sofie Lifvenhage(M) tagit det första spadtaget tillsammans med utsedd entreprenör. 

 

"Det första som byggs är strandpromenaden och pålning av bryggor. Strandpromenaden kommer, när den är klar, att vara tillgänglig för allmänheten under resten av byggtiden.

 

Efter sommaren fortsätter byggandet av lekplats, utomhusgym, omklädningshytter, beachvolley och sandstrand m.m. I det sista skedet byggs gator och övrig parkmark i det blivande bostadsområdet. Allting beräknas stå klart i april 2016" enligt www.gnesta.se.

 

Därmed knyter man ihop säcken för ett utmärkt stads- och kommunikationsnära område med en fantastisk potential för Gnesta tätort, att mer utveckla ett sjönära och attraktivt boende. Något som säkerligen kommer att kunna vara en magnet och till nytta för hela kommunen! Vi grattar potentiella inflyttare samt politiker och tjänstemän även om det blivit en relativt lång resa och ser fram mot våren 2016!

 

Jag får min strandpromenad och Kerstin Landin får förhoppningsvis med ett elegant svanhopp inviga den nya badstranden! 

måndag, april 27, 2015

”DÖ banar vägen för en stor SD–framgång.”

Så skriver idag krönikören Carl Rudbeck i Sydsvenska Dagbladet och markerar att Alliansens överenskommelse med Socialdemokrater och Miljöparti kan få direkt omvänd effekt mot vad alliansföreträdarna möjligen tänkt sig.


"Decemberöverenskommelsen som vid första anblicken tycktes vara en slug strategi för att hålla SD borta från makten och härligheten börjar nu visa sina oförutsedda konsekvenser. Resultatet kan i stället bli det motsatta: DÖ banar vägen för en stor SD–framgång nästa gång folket får göra sin stämma hörd."

 

En utsaga som mycket väl kan slå in. Inte minst utvecklingen av aktuella opinionsmätningar understryker denna tes. Alliansen kommer nog inte tillbaka till makten med sin nuvarande taktik. Dessutom verkar man inte ha förstått att utnyttja demokratins grundval, som ju utgörs av den sk parlamentarismen


I många kommuner likt Gnesta och Katrineholm har man skapat nya konstellationer som social-moderat samverkan. Detta är ju för all del fritt och liknar finska uppgörelser. Problemet är dock att det knappast var vad väljarna hade tänkt sig. 

 

Vem kommer att förlora och tjäna på detta? Ja det beror förmodligen lite på vad kvarvarande opposition gör. I riksdagens fall så är det Sverigedemokrater och Vänsterparti, som står utanför och i varje fall synes SD öka stabilt i DÖ:s hägn. 

 

I Gnesta har hittills oppositionen varit tämligen njugg med större åthävor, vilket givetvis gynnar social-moderater. SD verkar helt ur bilden och har väl inga egentliga frågor att driva i kommunen. Däremot finns det alltid en stor mängd missnöjda, så partiet kommer knappast att minska lokalt i storlek. I varje fall inte mot bakgrund av framgångarna i riksdagen.

 

Center- och Miljöparti är väl förankrade i Gnesta kommuns väljarkår och kommer säkert att behålla sina väljare även om MP kanske har något svagare landsbygdspolitik. Likaså är nog Vänsterpartiet idag i paritet med sin normala politiska kapacitet.

 

Socialdemokraterna backade ju 5% och släpper nog knappast ifrån sig sina 9 nuvarande mandat. Moderaterna som även har 9 mandat vann ett men kan naturligtvis tappa detta om Folkparti och Kristdemokrater spottar upp sig efter höstens motgångar.  


Men med nuvarande konstellation kommer nog Socialdemokraterna att vinna mest på samarbetet med Moderaterna. Risken finns ju att fler allmänborgerliga väljare går högerut! Givetvis kan ju M och S fortsätta sin något oheliga allians, vilket knappast på längre sikt bidrar till någon större politisk vitalitet!

 

Men nog känns det som det täta allians-samarbetet nått vägs ände, att SD kommer att ha en fortsatt stor roll framgent och att allianspartierna knappast kommer att nå makten vare sig i riksdag eller kommun med nuvarande parlamentariska tolkning!

lördag, april 25, 2015

Sverige har nog en rejäl uppförsbacke framför sig!

Många - inte alla - tror att Sverige har en stark ekonomi och en ljus framtid i varje fall om vi skall tro Public Service; dvs Sveriges Radio och Television. Vi som bygger våra kunskaper på andra informationskällor från hela världen har nog en ganska dyster syn på hur det kommer att gå och framtiden för de som pensioneras om en så där 20 år.


Många media i Sverige - som SVT -  försöker meddela att allt framgent kommer att bli bara bättre. Läser man regelbundet Sveriges rikstidningar (morgonenes) och tar del av de flera i första hand liberala debattörerna (några finns på länkarna här invid), så blir perspektivet något annorlunda!

 

Enligt Andreas Cervenka i svenskan så är Sverige det näst mest skuldsatta landet i världen efter Japan trots en låg statsskuld. Förmodligen för att många tvingas till stora lån för en bostad, när det inget byggs i landet. Läs gärna om Lugnet före stormen i lala-landet Sverige.

 

Lönar sig invandring ekonomiskt har ju blivt hett i debatten efter Sveriges Radios invandringssatsning i veckan? Ja om vi skall tro Public Service samt Mona Sahlin och komikern Henrik Schyffert, som citerar en OECD-rapport, så är nettovinsten ca 7 miljarder per år.

 

Enligt debattören Johan Westerholm (son till Barbro) som kommenterar SR:s satsning så är detta dock en halvdan och halv sanning.

 

Och den svensk-kurdiske nationalekonomen Tino Sandanji en mästare i statistik och mer vetenskapliga inlägg och tillika en mästare i att ta ner optimister på jorden, så är invandringens nettokostnader ca 40 miljarder kr per år.  Invandringen en kostnad när samtliga budgetposter räknas in!

 

Samtliga debattörer har då nog dessutom glömt bort de ca 100 miljarder, som behövs för att bygga 30.000 nya lägenheter varje år, som behövs enbart för invandring!

 

Vår grundade uppfattning på denna blogg är att det naturligtvis finns en humanitär aspekt som dock är vansklig att kvantifiera. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är detta ingen framkomlig väg med den "Låt Gå" politik, som riksdagsmän ägnar sig åt. Det gynnar i längden extrema partier och skapar elände för alla! 

 

Bostadsbrist, sjukvårdsköer, brister i äldreomsorg och pension samt människor som saknar meningsfylld sysselsättning, löser inte sig självt. Här behövs en betydligt mer aktiv politik av riksdagen! Särskilt för att skapa de nya jobben som krävs för de med ingen eller låg utbildning och rudimentära kunskaper i svenska språket skall ha en chans att etablera sig. 

 

De flesta ekonomiska bedömare menar att en större lönespridning är enda möjligheten för många nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden. Ett kanske obekvämt men enligt vårt tycke en human insats till skillnad mot att det skall ta 8 år för 50% av invandrare att få ett jobb; troligen de med bäst utbildning. Resten lär aldrig få något

 

Vi har då i denna ganska dystra blogg ej adresserat den svenska skolans tillbakagång. Något som på sikt förmodligen är än värre för ett "högteknologiskt" land än det som redovisats ovan. De framgångar vi haft på senare år i form av t ex IT-spel gynnar få anställda! Och storheter som Astra-Zeneca, Ericsson m fl flyttar utomlands! 

 

De senaste 10 åren har för övrigt min folkpension ökat med 1% medan riksdagsmännens löner ökat med 47%. Tar man hänsyn till kostnadsutvecklingen så blir det minus! Gör gärna något för dessa 47% tack! 

 

Fotnot: Netto-resp bruttokostnad är inte helt enkelt. Men en netto-kostnad 40 miljarder motsvaras kanske av en bruttokostnad på 100 miljarder. Försvarsmaktens bruttokostnad 42 miljarder motsvaras kanske av en nettokostnad på 20 miljarder.

onsdag, april 22, 2015

I mars 2012 skrev vi om att häva ungdomars utanförskap!

Idag skriver ett antal kända socialdemokrater på DN debatt att ”Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst”.   Vi kan bara hålla med och återger bloggen från 2012:

Uppdrag granskning om Malmö

Ibland kan det vara värt att kolla in Janne Josefssons och hans program. Det som är intressant med honom är att han vågar vara sig själv och försöker gå till botten med det han jobbar med.

I kvällens program handlade det om Malmö en "gangsterstad"? Det genomgående stora problemet med asylmottagningen är att man tillåter ekonomiskt att invandrarna bosätter sig var man vill. I Rosengård är det i närmast 100% inflyttade. Hur skall dessa invånare kunna möta Sverige? Förmodligen inte alls!

Det fanns många intervjuade invandrare, som heller inte gillade den nuvarande situationen. Barn går i skolan. Får uppleva en fantastisk ny värld, som skapar hopp för framtiden. Man går igenom grundskolan och en del fortsätter till gymnasiet. De som hamnar utanför, söker förmodligen jobb som inte finns. Då börjar förmodligen all extas för samhället att rasa. Alltför många ungdomar idag har inte en meningsfull sysselsättning och förlorar sin tro på samhället. Man vänder sig istället till nya ledare och kanske kriminell verksamhet. En plats där man är sedd och respekterad. Hur kan regering efter regering i detta land svika så många ungdomar och framför allt pojkar? Hur har man tänkt sig att detta skall fungera utav sig själv?

Förr i världen fanns allmän värnplikt. En utomordenligt integrationsplats. Alla både invandrare, som etniska svenskar möttes och jobbade ihop. Alla blev sedda och blev en del av det svenska samhället. Detta incitament finns inte kvar längre. Allt fler ungdomar hamnar i utanförskap. Det går inte längre att entusiasmeras av Zlatans framgångar! Något måste göras!

Min enda egna raka idé är att återinföra minst ett års samhällstjänst där man kan få prova på olika samhällsyrken. Det kan vara allt från brandsväsende till socialt arbete. Det skall gälla både flickor och pojkar. Syftet måste vara att få "känna av" riktiga jobb, träffa vanliga svenskar och att få känna sig som en i laget. En slags pryo-tjänst under lite längre tid men utan krav på en mängd teoretiska ämnen. Självklart skall det utgå någon form av ekonomisk ersättning i detta!

Men något måste göras! Vi kan inte låta så många ungdomar ödsla bort den bästa tiden av sina liv. Det är ingen tvekan om att åren mellan 12-24 är de bästa och de viktigaste för de flesta människor. En tid då man  formas till det bättre eller sämre. Varför skall folk leva på allmosor när de skulle kunna göra nytta på många områden och få betalt! Socialbidrag är konserverande på längre sikt och måste motverkas med alla medel.

Vi önskar våra kamrater i regering och riksdag lycka till för nu behöver ni verkligen kavla upp ärmarna och se till att ungdomar har en meningsfull sysselsättning och framtid. Detta gäller inte minst våra nya svenskar!

Addendum: Kan noteras att flera liberala/konservativa ledarskribenter sågar förslaget. Å andra sidan har de faktiskt inget bättre att komma med!

tisdag, april 21, 2015

Brutna löften i Gnesta politiken?


Äldreorganisationerna PRO och SPF i Gnesta skrev genom Gunilla Bränström häromdagen i Södermanlands Nyheter om brutna politikerlöften visavi de äldre i kommunen. Hon hänvisar till ett politikermöte innan valet 2014, där även jag var med och därmed kan vidimera delar av denna framförda kritik!

 

I det kommunala pensionärsrådet, KPR har PRO och SPF drivit fråga om att sänka tröskeln för rätt till plats på äldreboende. Man menar att vid bedömning skall även psykosociala omständigheter (ångest, oro) inmätas, något som bejakas av de flesta (bilden ovan). I januari uttalar den nya social-moderata majoriteten att även psykosociala omständigheter skall utgöra kriterium.


Det blir dock uppenbart att Omsorgsnämnden i sitt förslag till nya bestämmelser utelämnat ovan redovisade förslag. Något som upprör och självklart initierar en svekdebatt: "Vad är politikers löften värda?"


Föreningarna ställer sig även undrande till att städning i hem bara skall utföras var tredje vecka. Man menar att det bör ske minst varannan! Ja Gnestas äldre lever i ovisshet bl a med den ytterst långdragna ärendet kring Liljedalshemmet i backspegeln.


Som en direkt koppling till Gunilla Bränströms inlägg kan det vara intressant att ta del av vad Åsa Moberg skriver idag i Dagens Samhälle:


“ Bristsjukdomar och kronisk värk i kroppen eller själen är otacksamma åkommor. För att inte tala om sorg eller ensamhet, plågsamma tillstånd som blir vanligare ju äldre människor blir."


Den som fn verkar bry sig mest om de äldre verkar vara Mats Dellrud(MP) från lilla oppositionen, som även undrar varför tillsättning av nytt äldreråd dröjer.


Vill man veta mer om Gnesta-politiken ur oppositionssynpunkt kan man även läsa Ingalill Fredriksson(C) från stora oppositionen.

torsdag, april 16, 2015

Kommer folkpartiet och kristdemokraterna överleva DÖ?Enligt dagens Sentio så är moderaterna nu lika stora som socialdemokraterna. Förmodligen ett kvitto på den röra som råder i regeringskansliet. I DÖ-överenskommelsens spår dundrar sverigedemokraterna framåt och kommer säkert att göra så i avsaknad av en alliansopposition.


Det som synes mer allvarligt är att både folkpartiet numera och kristdemokraterna även tidigare placerat sig runt riksdagsspärren. Kristdemokraterna har ju ett partiledarbyte och mycket hänger på Ebba Bush Thor. Kan hon lyfta partiet? 

 

Mer kritiskt kanske det är för folkpartiet som för inte så många år sedan under Lars Leijonborg nådde 13,5%. Här kan man kanske förvänta sig ett partiledarbyte även om Jan Björklund inte känns förbrukad! Men de svenska mittenkrafterna börjar bli minimala. Det är bara Annie Lööv, som verkar ha den rätta patosen även om hon ibland knappast är den svenska industrins "man."

onsdag, april 15, 2015

Tomma ord eller verklighet från socialdemokraterna!

Idag lägger regeringen fram sin sk vårbudget, som ju normalt är en komplettering av den på hösten lagda. Denna gång blir det dock stora omvälvningar eftersom S inte gillar Alliansens budget.


Glatt twittrar nu den socialdemokratiska riksdagsman Veronica Palm, att "De ökade klassklyftorna nu skall minskas!" Det låter väldigt lovande, då min folkpension sedan 2007 ökat med 1% och samtidigt har hennes riksdagslön ökat med 47%. Seniororganisationerna SPF och PRO har ju uppmärkammat detta under många år. Men självklart ser vi som uppbär pension fram mot en rejäl inkomstförstärkning!

 

Regeringen meddelar även att BNP ett mått på producerade tjänster och varor skrivs upp;dvs läget för Sverige skulle förbättras mer än tidigare. Sanningen är att den enda relevanta mätmetoden är att mäta BNP per capita (person). Resultatet blir då inte särskilt övertygande. BNP har då nämligen inte förbättrats sedan 2006 med Alliansen vid styret.

 

Fråga är nu om S och MP kan göra något bättre utan att öka budgetunderskottet. Alliansen sanerade ju faktiskt rikets skulder och sänkte landets skuld i förhållande till BNP till 36% från 47% (Göran Persson). Samtidigt ökade svenskarnas disponibla inkomst i snitt till 196.000 kr från 162.000.

 

Regeringens miljardsatsning på de äldre finansieras enligt SR/Dagens Eko av motsvarande nedskärningar på t ex förbättring av mat till de äldre. Man undrar verkligen om detta är hederlig politik?


Mer följer efter alla dagens bud och kommentarer på nätet! Men en sak är säker S-budget handlar om skatteökningar i 50 miljarders-klassen och inte minst kommer nu boende utanför storstäderna drabbas hårdast bl a med en ökad bränsleskatt på 44 öre per liter!

 

Men det ynka spelet kring vårbudgeten mellan regering och Allians är som en komedi av Shakespeare: Much ado about nothing! Ett spel för galleriet! Alliansen kommer trots hycklande protester, att godkänna Löfvens budget!


Varför skall man vara sjuk, fattig, gammal och bo på landet när man kan vara frisk, rik, ung och bo vid Stureplan!

 


lördag, april 11, 2015

Alliansen leder stort mot regeringen!


Enligt Demoskop april leder Alliansen över regeringen med 40,6% mot 35,2%. Socialdemokraterna tappar stort med 2,7% medan Sverigedemokraterna och Moderaterna ökar med 2,8% resp 1,7%. Alliansen har således en trygg ledning före regeringspartierna!

 

Noterbart är att Sverigedemokraterna nu är större än C, FP och KD tillsammans! Men ett ännu större problem är att alliansen har kapitulerat villkorslöst!


SD 15,7 12,9 2,8
M  25,0 23,3 1,7
C 6,5 6,1 0,4
V 6,1 5,7 0,4
MP 6,9 6,9 0,0
FP 5,3 5,4 -0,1
KD 3,8 4,6 -0,8
S 28,3 31,0 -2,7

torsdag, april 09, 2015

Både Gnesta och kommunchef drabbas av DÖ överenskommelser!

 

I riksdagen har alla "mittenpartier" enats om att samarbeta i den sk DÖ -överenskommelsen, som innebär att alliansen för gemene man något obegripligt stödjer den socialdemokratiska regeringens fortsatta verksamhet. Detta har ju givetvis skapat stor irritation hos alliansväljare, som faktiskt vill ha en mer idérik och jobbskapande liberal/högerpolitik, då riksdagens majoritet är klart mot vänstern.


I Gnesta har inträffat något liknande, där S och M "av nöd" bildar en socialmoderat majoritet medan deras ordinarie stödpartier bildar en tämligen tyst och obefintlig "allians". Enda undantaget är tydligen Kukkamariia Valtola-Sjöberg och miljöpartiet som på ett antal områden uppvisar annorlunda uppfattningar; dvs Gnesta kommuns enda verkliga opposition.


Den nya mandatperioden påbörjades med en nämnd mindre, då  kultur- och teknik försvann till kommunstyrelse resp miljö- och bygg. Något som förmodligen missgynnar både kommunal demokrati och kommunens kulturella- och föreningsmässiga verksamheter. Jämfört med Trosas 6 nämnder är Gnesta 3 tämligen knapp. Detta förhållande har vi tidigare kommenterat i En ny tunn nämndorganisation i Gnesta!


Kommunens chef och politikerna går nu skilda vägar; dvs kommunchefen får sluta med 18 månaders uppsägningslön. Kanske inte så mycket att kommentera även om MP knorrar över kostnaderna. Nu har ekonomichefen tagit över tills vidare, vilket säkert blir bra. Hon skall ju sluta igen och har skinn på näsan så ingen lär sätta sig på henne! En gammal oldie kommer igen. Miljöchefen Ghita Sjösteen blir nu chef för den tekniska förvaltningen och vi passar på att gratta henne! En ny kommunchef skall nu tillsättas - en grannlaga uppgift liksom att ersätta nuvarande ekonomichef. 

 

Enligt Södermanlands Nyheter har en person boende i Stockholm föreslagit sig själv som kommunchef. Han kanske inte insett vad det krävs i ett företag med en omsättning på 500 miljoner kronor och 750 anställda. Sedan bör väl medborgarförslag läggas av de som är mantalsskrivna i kommunen!


Nå hur var det med politiken? Ja oppositionen med Håkan Ekengren(C) i spetsen ligger lågt. Lena Staaf(V) ofta vältalig, uttalar sig ibland men knappast i någon högre amplitud utan det är nog mest miljöpartiet som kommer med även ibland ganska goda även om något långdragna synpunkter.

 

Kvinnojouren Mira skall man givetvis ge stöd till. Vad är det för stöd för FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993? Skäms kommunen!

 

Varför det tar så lång tid att få fram en ny pensionärs- och omsorgsnämnd kan man ju fråga sig. Nog Gjorde de tidigare Pensionärsrådet och Handikapprådet bra ifrån sig. Nog ett bra tillskott till beslutsfattande inom kommunen. Eftersom det inte finns någon äldreombudsman i kommunen är detta särskilt viktigt!

 

Slutligen vill MP att kommunen tar emot fler flyktingar. Något som synes vara humant men man uttalar inte var dessa skall bo. Det finns över 300 personer i Gnestahems bostadskö! Och några fler byggnationer änskönt Frösjöstrand tycks inte vara i sikte!


För övrigt kan man känna en viss saknad efter Bosse Wingård(KD) pedagogiska pekpinnar. Nu får han dock sin rondell vid stopp; på denna rondell borde man placera en sk Bossehund! 

 

Läget i den politiska världen i Gnesta är således ganska stabilt men ganska tråkigt och egentligen inte mycket att skriva om. Vart tar centrumutvecklingen vägen? Förmodligen ett överlevnadsvillkor för många småhandlare i centralorten och allmän service. Bostadsbyggnation är väl inte att tänka på förrän riksdag och regering bestämt sig för hur den framtida bostadspolitiken skall se ut. Kostnaderna för all produktion minskar utom för bostäder som ökar för varje år. Förmodligen bygger vi de dyraste bostäderna i hela Europa med något undantag.


Nej politik skall helst vara spänst och brytande av idéer i talarstolarna och inte så mycket bestå av överenskommelser i slutna rum. Det tjänar ingen på! Även om det finns ett starkt etablerat samband mellan moderater och stora oppositionen så borde denna kunna lite bättre i varje fall i nivå med miljöpartiets arbete! Signifikant är att det enda oppositionsparti, som lade en egen budget var just miljöpartiet!

tisdag, april 07, 2015

Ett av världens renaste länder måste ta på sig tagelskjortan!

Vid dagens presskonferens med regeringen; en ganska tunn sådan med mest gammal skåpmat meddelades dock i vanlig ordning att Sverige måste höja alla koldioxidskatter. Man kan undra varför? Vi är ett land som släpper ut minst koldioxid i världen. Utspelet kanske mer handlar om att få in än fler skatter och minska den svenska industrins konkurrenskraft. Man kan nog utan fog säga att nuvarande regering är företagsfientlig! 

 

I Tyskland, som släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som Sverige, måste man nu satsa på ökad kolförbränning och struntar givetvis i tidigare överenskommelser.  Nedanstående diagram visar läget 2012. Sverige har sedan 1993 årligen alltid minskat sina utsläpp. Visserligen försöker en del mena att man måste räkna med importerade varors utsläpp i andra länder. Den som är det minsta insatt i matematik (fotnot) inser snart att detta är en omöjlig utsaga. Varor som importeras reexporteras även efter beredning. Hur mäter man de grisar som skickas till Polen för att där bli återexporterat bacon?

 

Jamen Sverige har ju sina älvar. Är det inte orättvisa jämförelser med t ex Tyskland. Nja Sverige är ett ganska kallt land och mörkt land vintertid. Därtill behövs det energi! Dessutom exporterar vi el särskilt till Danmark. Hur räknas från Sverige exporterad el till dansk jordbruks utsläpp?


 

 
Utsläpp enligt naturvårdsverket

Fotnot: Hela världens utsläpp, export, import, reexport etc kan beskrivas som en helhet i en mycket komplex differentialekvation (ett samverkande system). Matematiskt insatt vet att även relativt enkla differentialekvationer är olösliga eller måste ansättas för sin eventuella lösning. Världens differentialekvation är hopplöst olöslig.

måndag, april 06, 2015

Finns det inga mammor eller pappor i svensk politik längre?

 

Frågar sig det utmärkta programmet Studio Axess, som sänds i TV-kanalen med samma namn. Vid gårdagskvällens program medverkade PM Nilsson politisk redaktör för Dagens Industri och Anna Dahlberg ledarskribent på tidningen Expressen i samtal med Axess PJ Anders Linder. Diskussionen målar upp en ganska trist bild av vad Sverige har att se fram mot. I synnerhet pga den politiska passivitet som präglar både regering och opposition.


Trots en omfattande försvarsdebatt föranledd av betydligt kallare politiskt klimat och hot från Ryssland och andra stater kan man inte ens ena sig om att öka försvarsanslagen med 1 miljard. Däremot går det med automatik att öka anslagen till asylmottagning och sociala förmåner (sjukkassa mm) med 10-tals miljarder utan att berätta var pengarna skall tas.


Både regering och opposition har gått in i något slags "idle state" (vilotillstånd), där man i och för sig bedriver en viss retorik men i grunden inte gör någonting åt alla de bekymmer som finns framför oss. Bloggen har listat problematiken i den ordning vi finner allvarligast!


 • Akut bostadsbrist

 • Asylmottagning (inkl dålig kvalitet) och sociala kostnader rusar

 • Står Sveriges BNP per capita still sedan 2006

 • Svenska skolelevers kunskaper allt sämre

 • Ökad arbetslösheten

 • Alltmer ökade skatter igen inkl pålagor på företag, industri och jordbruk

 • De allt längre vårdköerna

 • Havererat pensionssystemet

 • De äldres situation och vård

 • Planering för framtida energiförsörjning saknas

På denna blogg har vi skrivit spaltkilometer om den passivitet och nedrustning som pågår av det svenska samhället med passiva parlamentariker. De blekaste vi känner till efter ett ganska långt liv och perspektiv. Det saknas verkligen politiska mammor och pappor, som även kan ta de svåra besluten. Just nu präglas debatten av bara godhet och spenderbyxor. Något som knappast är hållbart i ett längre perspektiv.

 

Här kan man eventuellt se refererat program: Vilsen regering, vilsen opposition! 

 

 

söndag, april 05, 2015

Den svenska skolans ökenvandring!

Den svenska skolans degradering är ett allvarligt hot mot Sverige, som en tekniskt högstående land. Det handlar om att i en allt starkare konkurrens hävda svensk export både av industriprodukter och tjänster. Kan vi inte exportera så minskar med automatik de svenska jobben. Om någon skulle tro att en pizzeria i varje gathörn ökar BNP så är det nog korrekt men det ökar inte den svenska välfärden; en välfärd som nu blir sämre och sämre för varje dag. Det noterar åtminstone vi äldre som behöver en viss service av samhället.

 

Miljöpartiets Gustav Fridolin har nu axlat ansvaret efter folkpartiets Jan Björklund. Den svenska skolans tillbakagång började enligt denna blogg redan 1962 när den gamla realskolan avskaffades. Sedan kom ett nytt skolbeslut 1969. Dessa två beslut utgör grunden till den allt sämre kunskapsnivån. Det verkar snarast som om den nya högskolan har blivit det gamla läroverket och dess nivåkrav på real- och naturvetenskapliga linjer. Nivån på de tekniska utbildningarna är förvånansvärt låg liksom på pluggämnen, som historia mm. Framför allt har varje lärare oerhört många elever att sköta om jämfört med de gamla universiteten.


Den svenska skolan lär kunskapsmässigt ligga ett år efter t ex Finland, vilket givetvis ger stort utslag i typ PISA-mätningar. Förutom allvarliga kunskapsbrister, som redan grundläggs på lågstadiet så har både OECD i rapporter och DN och SvD explorationer i ämnet visat på fyra viktiga framgångsfaktorer för en bättre kunskapsskola. 

 

 1. Undervisningen skall vara i fokus - kunskapskravet

 2. Ständiga utvärderingar av resultat - betygen

 3. Omedelbara stödinsatser - inga utanförskap

 4. Tydliga regler - det är läraren som bestämmer inte eleven

 

Framför allt OECD har pekat på den vanligt förekommande stora oredan i skolan, där man ibland måste tillkalla polis för att få ordning. Elever som inte kan umgås med andra elever på ett normalt vis har givetvis inget att göra i skolan. De behöver förmodligen social träning annorstädes! Nu löses ofta detta genom att föräldrarna väljer bort problemskolor! Men även dessa skolor måste fungera!

 

Jan Björklunds insats får väl utvärderas så småningom. Men det är knappast lätt att vrida klockan tillbaka. Härtill finns det alldeles för många kunniga riksdagsmän och personer inom utbildningsväsendet, som kanske mer bedriver politik och försvarar sina positioner än kommer med goda idéer om hur kunskapsskolan skall kunna återinföras. Men det måste till mer breda lösningar över blockgränserna för att den svenska skolan skall kunna återta delar av sin forna kompetens! Skolan får inte bli en ultimat politisk stridsfråga! Det är nog dags att köpa OECD och PISA:s insikter!


Universitet och högskolor domineras ofta av vänsterkrafter och den låt gå eller kravlösa filosofi, som dominerar vänsterns världsåskådning.  Något som givetvis varit katastrofalt för kvalitet och kunnande. Nu har PISA skakat om dessa "reaktionärer" rejält. Framför allt har deras inflytande drastiskt minskat, vilket är utomordentligt bra!

 

Men hur skall Gustav Fridolin "på 100 dagar" eller kanske de närmaste 4 åren kunna återställa den svenska skolan till något bättre?  Han lär inte vara någon tillskyndare till ovanstående redovisade fyra punkter. Så hans ambitioner är faktiskt lägre än Björklunds. Gustav Fridolin och den svenska skolans ökenvandring kommer nog att fortsätta hand i hand än många år!