torsdag, april 09, 2015

Både Gnesta och kommunchef drabbas av DÖ överenskommelser!

 

I riksdagen har alla "mittenpartier" enats om att samarbeta i den sk DÖ -överenskommelsen, som innebär att alliansen för gemene man något obegripligt stödjer den socialdemokratiska regeringens fortsatta verksamhet. Detta har ju givetvis skapat stor irritation hos alliansväljare, som faktiskt vill ha en mer idérik och jobbskapande liberal/högerpolitik, då riksdagens majoritet är klart mot vänstern.


I Gnesta har inträffat något liknande, där S och M "av nöd" bildar en socialmoderat majoritet medan deras ordinarie stödpartier bildar en tämligen tyst och obefintlig "allians". Enda undantaget är tydligen Kukkamariia Valtola-Sjöberg och miljöpartiet som på ett antal områden uppvisar annorlunda uppfattningar; dvs Gnesta kommuns enda verkliga opposition.


Den nya mandatperioden påbörjades med en nämnd mindre, då  kultur- och teknik försvann till kommunstyrelse resp miljö- och bygg. Något som förmodligen missgynnar både kommunal demokrati och kommunens kulturella- och föreningsmässiga verksamheter. Jämfört med Trosas 6 nämnder är Gnesta 3 tämligen knapp. Detta förhållande har vi tidigare kommenterat i En ny tunn nämndorganisation i Gnesta!


Kommunens chef och politikerna går nu skilda vägar; dvs kommunchefen får sluta med 18 månaders uppsägningslön. Kanske inte så mycket att kommentera även om MP knorrar över kostnaderna. Nu har ekonomichefen tagit över tills vidare, vilket säkert blir bra. Hon skall ju sluta igen och har skinn på näsan så ingen lär sätta sig på henne! En gammal oldie kommer igen. Miljöchefen Ghita Sjösteen blir nu chef för den tekniska förvaltningen och vi passar på att gratta henne! En ny kommunchef skall nu tillsättas - en grannlaga uppgift liksom att ersätta nuvarande ekonomichef. 

 

Enligt Södermanlands Nyheter har en person boende i Stockholm föreslagit sig själv som kommunchef. Han kanske inte insett vad det krävs i ett företag med en omsättning på 500 miljoner kronor och 750 anställda. Sedan bör väl medborgarförslag läggas av de som är mantalsskrivna i kommunen!


Nå hur var det med politiken? Ja oppositionen med Håkan Ekengren(C) i spetsen ligger lågt. Lena Staaf(V) ofta vältalig, uttalar sig ibland men knappast i någon högre amplitud utan det är nog mest miljöpartiet som kommer med även ibland ganska goda även om något långdragna synpunkter.

 

Kvinnojouren Mira skall man givetvis ge stöd till. Vad är det för stöd för FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993? Skäms kommunen!

 

Varför det tar så lång tid att få fram en ny pensionärs- och omsorgsnämnd kan man ju fråga sig. Nog Gjorde de tidigare Pensionärsrådet och Handikapprådet bra ifrån sig. Nog ett bra tillskott till beslutsfattande inom kommunen. Eftersom det inte finns någon äldreombudsman i kommunen är detta särskilt viktigt!

 

Slutligen vill MP att kommunen tar emot fler flyktingar. Något som synes vara humant men man uttalar inte var dessa skall bo. Det finns över 300 personer i Gnestahems bostadskö! Och några fler byggnationer änskönt Frösjöstrand tycks inte vara i sikte!


För övrigt kan man känna en viss saknad efter Bosse Wingård(KD) pedagogiska pekpinnar. Nu får han dock sin rondell vid stopp; på denna rondell borde man placera en sk Bossehund! 

 

Läget i den politiska världen i Gnesta är således ganska stabilt men ganska tråkigt och egentligen inte mycket att skriva om. Vart tar centrumutvecklingen vägen? Förmodligen ett överlevnadsvillkor för många småhandlare i centralorten och allmän service. Bostadsbyggnation är väl inte att tänka på förrän riksdag och regering bestämt sig för hur den framtida bostadspolitiken skall se ut. Kostnaderna för all produktion minskar utom för bostäder som ökar för varje år. Förmodligen bygger vi de dyraste bostäderna i hela Europa med något undantag.


Nej politik skall helst vara spänst och brytande av idéer i talarstolarna och inte så mycket bestå av överenskommelser i slutna rum. Det tjänar ingen på! Även om det finns ett starkt etablerat samband mellan moderater och stora oppositionen så borde denna kunna lite bättre i varje fall i nivå med miljöpartiets arbete! Signifikant är att det enda oppositionsparti, som lade en egen budget var just miljöpartiet!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar