tisdag, april 21, 2015

Brutna löften i Gnesta politiken?


Äldreorganisationerna PRO och SPF i Gnesta skrev genom Gunilla Bränström häromdagen i Södermanlands Nyheter om brutna politikerlöften visavi de äldre i kommunen. Hon hänvisar till ett politikermöte innan valet 2014, där även jag var med och därmed kan vidimera delar av denna framförda kritik!

 

I det kommunala pensionärsrådet, KPR har PRO och SPF drivit fråga om att sänka tröskeln för rätt till plats på äldreboende. Man menar att vid bedömning skall även psykosociala omständigheter (ångest, oro) inmätas, något som bejakas av de flesta (bilden ovan). I januari uttalar den nya social-moderata majoriteten att även psykosociala omständigheter skall utgöra kriterium.


Det blir dock uppenbart att Omsorgsnämnden i sitt förslag till nya bestämmelser utelämnat ovan redovisade förslag. Något som upprör och självklart initierar en svekdebatt: "Vad är politikers löften värda?"


Föreningarna ställer sig även undrande till att städning i hem bara skall utföras var tredje vecka. Man menar att det bör ske minst varannan! Ja Gnestas äldre lever i ovisshet bl a med den ytterst långdragna ärendet kring Liljedalshemmet i backspegeln.


Som en direkt koppling till Gunilla Bränströms inlägg kan det vara intressant att ta del av vad Åsa Moberg skriver idag i Dagens Samhälle:


“ Bristsjukdomar och kronisk värk i kroppen eller själen är otacksamma åkommor. För att inte tala om sorg eller ensamhet, plågsamma tillstånd som blir vanligare ju äldre människor blir."


Den som fn verkar bry sig mest om de äldre verkar vara Mats Dellrud(MP) från lilla oppositionen, som även undrar varför tillsättning av nytt äldreråd dröjer.


Vill man veta mer om Gnesta-politiken ur oppositionssynpunkt kan man även läsa Ingalill Fredriksson(C) från stora oppositionen.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar