fredag, mars 28, 2008

Bravo Björklund!

Nu avskaffas det sk Individuella programmet på gymnasiet. Det mest misslyckade socialistiska experimentet, som vi haft i skolan. Till en enorm kostnad ca 100.000 kr per år för skattebetalarna, har man mer eller mindre "förvarat" elever till obegripliga kostnader.

Socialdemokraterna tycker detta är bra att kasta pengar i sjön, särskilt deras expert Marie Granlund (yrkesutbildning okänd).

Satsa på eleverna på mellanstadiet när det är möjligt att påverka.

Björklund vill även införa gymnasieingenjörsutbildningen igen. Utmärkt! Inte en dag för sent! Det saknas i Sverige idag oerhört många ingenjörer i industri och byggnadsverksamhet.

tisdag, mars 18, 2008

Kommuner påverkar ej global uppvärmning

I dagens DN kan man läsa att "Kommuner tänker minska utsläppen mer än EU-målen". Det kan vid en första anblick verka kreativt men är troligen ganska korkat. För att minska den globala uppvärmningen krävs en gemensam världsplan. Det krävs att de stora nedskitarna USA, Kina och Tyskland sparar ordentligt.

De som några kommuner nu planerar kommer inte att påverka någonting eftersom de dessutom inte förstått vad det är för något som har störst påverkan på utsläppen. Hur kommer Markaryds kommun att behandla traktens bönder? Troligtvis inte alls.

DN's aningslösa reporter Jan Malmborg, tycker det är bra med dessa "kreativiteter".

måndag, mars 17, 2008

Höjd skatt på eldistribuerad energi

Regeringen Reinfeldt har nu höjt skatten på eldistribuerad energi till närmare 34 öre per kilowattimme. Blir det något kvar även för medelinkomsttagaren? Skattesänkare eller skruvstäd på?

Tag bort skatten på eldistributionen. Den är det mest miljövänliga transportsättet för energi, som vi har! Skatten skall uttagas vid källan. Ju skitigare produktion desto högre skatt. Särskilt bör kol- och gaskraft beläggas med höga skatter!

Miljökorkade

I Sverige får bilismen hundhuvudet i klimatfrågan av politiker och journalister utan insikt. Tidigare var det främst det aningslösa miljöpartiet som bidrog med felaktigheterna. Numera får de även bidrag av miljöministern och partiledare Mona Sahlin.

I Sverige svarar vägtransporter för 14 % av växhusgaserna. Övrigt är uppvärmning, processindustri och jordbruk. Jordbruket släpper ut mer kodioxid än transporterna. Detta känner eller vill inte dessa personer veta.

I Tyskland finns fyra stora kolkraftverk. Ett av dessa släpper ut mer koldioxid än alla bilar i Sverige! Trots detta skall, enligt den för Sveriges del usla uppgörelsen inom EU, Sverige spara mer än Tyskland. Sverige som redan är renast i Europa.

Die dumme schweden?

Miljökorkad = politiker eller journalist, som undviker besvärande sanningar om miljöskadliga utsläpp. Närbesläktade med de sk Stureplans-politikerna, som tror att Sverige består av området närmast Stureplan.

fredag, mars 14, 2008

Svenskar köper mest miljömärkt i Europa

Svenskar köper mest miljömärkt i hela Europa. Mer än dubbelt så mycket som övriga Europa. Vittnar detta om förment miljömedvetenhet eller snarare dumhet?

Mycket talar för det senare! Miljömärkt har i många avseenden skapat betydligt större utsläpp av koldioxidut än icke miljömärkt.

"DEie dumme Schweden"!?

onsdag, mars 12, 2008

Empatins utarmning

I dagarna får vi snart slutliga domar i dråpet på Riccardo, som dödades av fyra mer eller mindre involverade ungdomar. Det som väckt stor uppmärksamhet utöver det vanliga är att de inblandade kommer från s k respektabla överklassfamiljer. I denna miljö är det sedan uppenbarligen helt ok att ungdomarna med föräldrars godtycke är ute och krökar och målar stan röd!

Det svenska samhället har blivit mer rått de senaste 30 åren. Språkbruket är helt förändrat. De stora tyvärr degenererade språken spanska och amerikanska (ett derivat av The Queens english) utnyttjar könsord i var och varannan mening.

I film efter film från "nöjesindustrin" i Hollywwod överröses vi med våldspornografi i såväl biograf som i TV-soffa. Fortfarande tycks dock det finnas en mer modererad europeisk film.

Tyvärr börjar även svensk film att urarta. Detta gäller även svensk television, som gladeligen sänder de mer eller mindre perverterade alster som bl a Henning Mankell är upphovsman till. Nyligen påbörjades inspelningar i Gnesta av Stieg Larssons deckartrilogier. Även här utövas extremt underhållningsvåld och perversiteter. Den ende författare, som borde kunna hålla huvudet högt i dessa sammanhang är Håkan Nesser, som har en annorlunda approach till extremt våld.

Nu åter till ungdomsvåld. Om dråparna i Riccardoaffären hade levt utanför Sverige, t ex i England, hade fått vara ute ur cirkulation de närmaste 6 till 12 åren. I Sverige tar man inte så allvarligt på detta utan man kommer att kunna vara ute i livet inom ett år och i princip fortsätta att sparka på sina meningsmotståndare.Dvs unga missdådare som dödar eller våldtar, straffas inte för sina övergrepp i någon nämnvärd omfattning. Detta kan man givetvis ha olika uppfattningar om dvs vem skall man värna om gärningsmän eller offer.

Jag skulle nog offra några kronor för att påstå att ungdomar normalt har ett sympatisk inställning till sina medmänniskor. Men att dagligen eller nattligen intrumfas amerikansk våldspornografi urholkar, som droppen, stenen. Särskilt inte om föräldrarna kan ge det stöd, som ungdomar behöver för att finna sin egen identitet. Filmmakarna, som producerar underhållningsvåld utgör det största bidraget till ungdomsvåld och sexuella kränkningar.

På 60-talet hade det varit fullständigt ute och oacceptabelt att kalla en kvinnlig studiekamrat för "jävla luder" eller andra tillmälen. Tanken var inte ens städse!

Formerna för och möjligheten att distribuera och publicera detta förhärligande underhållningsvåld bör begränsas.

För Riccardo och hans familj finns ingen tröst! De som varit inblandade har framför sig ett liv med ständig påminnelse och ångest. Kanske ett helt liv till spillo för några minuters obetänksamhet! Här finns inga vinnare utan bara förlorare!

Tag tag i människo- och samhällsfientliga inslag, övervältra detta icke på unga människor, som ännu ej funnit sin roll i tillvaron!

onsdag, mars 05, 2008

Försäljningen av Scania dåligt för Sverige

Wallenbergsfärens fördelar att få sälja ut Scania till Tyskland för 200 kr per aktie, som givits dem av Aktiemarknadsnämnden, medan andra aktieägare får se börskurserna rasa! Vilka sitter i denna nämnd? De borde få en knäpp på näsan!

Att sälja ut ett av vårt sista stora svenskägda företag är naturligtvis bekymmersam ur utvecklingssynpunkt på lång sikt. Kommer detta att befrämja teknikutveckling och ökad konkurrenskraft i Sverige? Knappast! Det torde vara precis tvärtom. Regeringen Reinfeldt borde ha motverkat detta fientliga köp.

Det är av stor vikt att det finns svenska företag, som inte bara kan producera för att bibehålla vårt välstånd, utan främst för att befrämja tekniska kunskaper hos svenskar.

Nej det är nog dags att snart tillsätta även överförmyndare för Investor-gruppen!

Fel att erkänna Kosovo

Sveriges erkännande av Kosovo strider mot folkrätten och urholkar framför allt FN:s auktoritet. Merparten 90% av världens länder har inte erkänt Kosovo och kommer förmodligen ej heller att göra så.

USA, som driver denna fråga, har ju länge velat urholka FN:s världsmandat till förmån för sig själva som ledande nation. Sverige har ju i alla tider varit en stor befrämjare av FN och regeringen Reinfeldts beslut är ur denna aspekt obegriplig.

Men vill man vara en i ledet som stödjer George W Bush impopulära världspolitik, så måste man givetvis vara med bland de stora NATO-nationerna.

Erkännandet av Kosovo får ju den stora konsekvensen att en idag varande etnisk minoritet t ex samer eller kurder om de blir tillräckligt många i någon landsdel kan de ju hävda självbestämmande.

Beslutet bör snarast omprövas. Det som kan tyckas märkligt i sammanhanget är Mona Sahlins stora stöd för USA i frågan