lördag, september 29, 2012

Mot nya toppnivåer?

Dagens Nyheter utbrister glatt att MP går mot nya toppnivåer med 9,9% i Ipsos senaste väljarbarometer. Sanningen är faktiskt att MP legat betydligt högre och svänger kraftigt i varje mätning.

Däremot backar V och S så fortfarande är Sverigedemokraterna med sina 5,8% vågmästare vid ett ev val. De rödgröna har faktiskt haft betydligt bättre siffror tidigare då man haft en majoritet. Sedermera har man sjunkit ner rejält under 50% nivån och nu är man fortfarande inte över. Så några glädjesprång skall nog inte reportern ta ut även om han tycks vara rödgrön!

Däremot är situationen för KD dyster och i viss mån för C. Det senare partiet har ju stora ekonomiska muskler och lär nog utnyttja detta i ett kommande val. Det svenska samhället är dock ganska polariserat med fokus på höger- och vänsterkanten. De liberala värdena synes inte gå hem särskilt väl i Sverige medan man firar framgångar t ex i Danmark eller Holland, som största parti!

torsdag, september 27, 2012

Blött, blötare, blötast . kallt, kallare, kallast

Kan någon verkligen begripa hur den omfattande globala uppvärmningen skapat två av de kallaste vintrarna på 20 år (2010, 2011) samt skapat den kallaste och blötaste sommaren på 100 år (2012)?

Ja visserligen har det blivit ganska tyst från den svenska miljö-ayatollah-rörelsen. Ingen vill vidkännas rejäla nederlag. Något som synes vara karaktäristiskt för dessa "utvikare".

Vi konstaterar att den idealistiska bloggen The Climate Scam med Stockholms-Initiativet fortfarande är den mest trovärdiga medan miljö-maffian vid Stockholms Universitet med välbetalda löner på skattebetalarnas bekostnad ligger märkbart lågt!

Ett sagolikt spektakel är väl det minsta man kan säga!

Mer om hemtjänsten i Gnesta!

Mången fick nog morgonkaffet i vrångstrupen när de läste i dagens Sörmlands Nyheters första sida, att "Hemtjänsten i Gnesta skall privatiseras", vilket dock inte är helt korrekt. Inne i tidningen ger aktuell skribent Josefin Branzell-Hertz ger rätt bild av en hemtjänst, som "delvis" skall läggas ut på entreprenad. Dock kommer styrning och ledning, att vara kvar på kommunen.

Orsaken är inte i första hand det prognostiserade överdraget på 8 miljoner kr, som kommer att bidraga till ett totalt underskott på socialförvaltningen på ca 2 miljoner kr utan att tjänsten fungerar illa, som vi tidigare beskrivit.

Enligt artikeln skulle förslaget komma från de borgerliga. Själv har vi som gruppledare för FP ej känt till några förslag innan socialnämndens presidiemöte. Så det torde vara ganska klart att förslaget om entreprenad emanerar  från sagda möte med närvarande politiker Birgitta Brus(S), Bengt Landin(MP) och Ingrid Jerneborg-Glimne(M).

I Gnesta finns det säkert även äldre som är nöjda med sin hemtjänst. Det vill vi verkligen skriva under på. Men när en lite klick tillåts att husera fritt och i praktiken är ostyrbara, då behövs det verkligen fasta handgrepp. Socialnämndens presidium och ledamöter har påvisat handlingskraft. Huruvida detta på något vis skulle handla om storpolitik eller ej är ointressant. Människors väl och ve måste gå före.

Vår egen uppfattning i ärendet är - mångfald. Det skall i ett normaltillstånd vara brukarna (som utgör fokus), som väljer mellan flera utförare efter eget tycke och smak. Just nu handlar det dock om att upprätthålla minimistandarden i kommunens hemtjänst. Vi blev riktigt glada över socialnämndens mänskliga beslut!

SN har lovat att återkomma med fler synpunkter i ärendet. Vi hoppas nu att aktuell fråga hanteras på en för alla parter objektivt vis. Dock måste naturligtvis ett fokus läggas på kunderna dvs brukarna, som ofta inte är i en kondition att tillvarataga sina rättigheter gentemot en del kommunanställda, som sätter sin person före brukaren.

Vissa korrigeringar har införts i denna text efter framförda synpunkter!

Nya kommentarer i Sörmlands Nyheter!

Ny artikel att läsa i Sörmlands Nyheter fredag 28/9!


tisdag, september 25, 2012

Beslut över blockgränserna gynnar Gnestas äldre!

Idag besökte vi med intresse socialnämndens möte. Förutsättningen var ju att kostnader och annat inom hemtjänsten galopperade och att det fanns många divergerande förslag till lösning.

Vid mötet redovisades ett prognostiserat överdrag på ca 8 miljoner kr, vilket är mer än en 50%-igt överdrag av budgeten på 15,4 miljoner kr och väl motsvarande en ev skattehöjning på 50 öre.

De skäl om en 10%-ig ökning av antalet timmar samt en grov felbudgetering 2011, som redovisades av förvaltningschefen Magnus Johansson m fl, kändes inte riktigt relevant. Något problem i organisationen, som drog stora kostnader var nog mer troligt.

Magnus Johansson menade att budgeten för 2013 skulle ändras för att mer passa till omfattningen av verksamheten. Men socialnämndens ekonomiska rambudget beslutades vid senaste kommunfullmäktige och några fler pengar kan inte socialnämnden påräkna i närtid!

Efter en lång överläggning och diskussion bland enbart de politiska nämndledamöterna - vi övriga, allmänhet och tjänstemän, fick lämna mötet - resulterade i ett relativt enigt beslut, att lägga över delar av hemtjänsten på entreprenad.

Man inser med detta att ordförande Birgitta Brus(S), 1:e vice ordförande Bengt Landin(MP) och 2:e vice ordförande Ingrid Jerneborg-Glimne(M) därmed tagit parti för brukarna dvs de äldre i Gnesta! Något som hedrar dem. Ett gott exempel på att vissa politiker i Gnesta styr sin verksamhet med integritet och inte överlåter detta till tjänstemannasidan!

Gnesta hemtjänst i gungning?

Gnesta hemtjänst har stora organisatoriska problem, som den nye chefen Magnus Johansson ej lyckats lösa. Man har ett prognostiserat överdrag på över 8 miljoner kr. Något som man inte kan belasta den nya ordföranden Birgitta Brus för. Hon har ju fått ärva eländet.

Att man nu dock inte tänker göra något åt saken är närmast underligt! Istället för att leverera till de äldre invånarnas bästa, slänger man ut massa pengar på att konsultutreda i PWC. Alla känner till problemen med den informellt fungerande organisationen inom hemtjänsten. Ingen i nuvarande rödgrön majoritet vågar göra något åt det. Inte minst "våta filten" Rocklind. Pengarna flödar ut ur kommunens kassa!

Trist men sant! Kl 1500 sammanträder socialnämnden idag för att fatta eventuella beslut! Men att inte omedelbart göra något åt det gigantiska underskottet på 8 miljoner kr motsvarande en möjlig skattesänkning med 50 öre torde vara ekonomiskt katastrofalt!

Här kan man läsa mer om eländet!

Gnesta ska växa norrut

Enligt en stort uppslagen artikel i gårdagens SN. Läsaren kan lätt förledas att tro att planen är helt ny och att kommunen tagit det djärva greppet att fråga invånarna på synpunkter!

Men planen är en modifierad av den för ca fyra år sedan antagna under alliansen styre. Bl a har Mariefredsvägen fått en något västligare sträckning. men som sagt intet nytt under solen.

När det gäller samråd så gäller bygglagen dvs samråd skall alltid tagas vid två tillfällen under ett detaljplaneförfarande. Det finns således ingen särskild medborgardialog för just Gnesta kommun.

De medborgardialoger, som drogs igång av Alliansen 2009 har ju framför allt blivit framgångar i ytterorterna, där framtidsgrupperna nu spelar stor roll. Vid försöket för tre år sedan att väcka Gnesta tätors befolkning gick inget vidare. Överhuvudtaget går det ganska lite personer i just centrala Gnesta på detaljplanemöten.

Härom veckan var det detaljplanemöte på Vängsö flygplats i Gåsinge. Det var knökafullt!

Enda gången mig veterligen, som befolkningen i tätorten reagerat var när kommunalråden Henric Sörblad(M) och Gert Nilsson(S) gemensamt på egen hand dragit igång ett förslag om att bygga bl a på Mosebacke. Det väckte ett himla liv!

Det är bra att SN nu redovisar aktuella planer. Det kan säkert skapa ett större intresse hos allmänheten för den viktiga samhällsplaneringen. Nu skall tätorten först växa norr om järnvägen, vilket säkert tar ett antal år. Sedan är det tänkt att bygga i sydvästlig riktning om så erfordras. Allt enligt gällande ÖP för Gnesta tätort!

torsdag, september 20, 2012

Frida Grundström(SD) politisk vilde i Gnesta!

Frida Grundström(-) tidigare SD har lämnat partiet. Efter måndagskvällens kommunfullmäktigemöte meddelade hon denna förändring. Hur och varför är okänt just nu men två SD:are från regionalnivå fanns på plats vid SD gruppmöte i kommunhuset på måndagkvällen.

Enligt SN är hon misstänkt för att ha tänt på sin egen dörr. Men eftersom något åtal inte har väckts på närmare 4 månader, så det torde vara osannolikt. Däremot har damen rökt cannabis på Södertälje sjukhus, vilket således inte är tillåtet. Rökning torde i största allmänhet inte vara särskilt nyttigt!

Skall man snabbt sätta ett epitet på Frida så har hon kanske en frände i Stina "Stryparn" Ruda , huliganledare  och syster till gossen Ruda i det välorienterade Grönköpings veckoblad!  Men man kan ju ha fel! 

Politiska vildar har vi haft tidigare i Gnesta. Kerstin Landin(MP) hoppade av centern och var vilde i flera år. Under 2004 hoppade de två vänsterpartisterna Christer Westling(VD) och Anki Höök(VD) av och blev vänsterdemokrater. Den senare gången blev det även förändring i den kommunala majoriteten.

Fridas avhopp påverkar nog inte politiken särskilt mycket. Däremot bör hon snarast inregistrera ett lokalt parti, så att hon kan få ut partistödet. Det är nämligen bara partier, som finns representerade i kommunfullmäktige, som kan få ut partistöd, enligt en tidigare dom till fördel för vänsterdemokraterna. Kanske dyker nu Gnesta-demokraterna upp i ny skepnad?

För den som inte är bekant med Stina "Stryparn" Ruda återger vi här följande citat från lokalbladets sportsida:

Kommentar i huligandebatten - Supportrar åter på krigsstigen!

Nu är, som så ofta vid denna tid på året, vintern snart åter över oss. Träden hava fällt sina löv, skatteåterbäringen är slut och stadens ishockeystolthet har ännu en gång hamnat ”fel” i serien. För fröken huligan- och ishockeysupportern Stina ”Stryparn” Ruda är det som vanligt bråda dagar.

- Det är alltid mycket att bestyra så här års, medger frkn ”S” när det lokala bladet ber om en pratstund. Först skola vi bränna ned klubbhuset. Sedan skola vi hota tränaren. Sedan vandalisera vår hemmaarena. Vi bruka göra detta med jämna mellanrum för att åminna laget hur mycket vi älska dem.

Hemtjänsten i Gnesta har spårat ur!

Inte långt efter turbulensen inom fritidsgården Chill har nu nästa kommunala huvudvärk uppstått i form av hemtjänsten för de äldre i Gnesta. Där synes förvaltningschefen Magnus Johansson tillsammans med områdeschefen totalt ha tappat kontrollen över delar av personalen. Kostnaderna skenar och under 2012 befaras ett överdrag på 8 miljoner kr.

Denna maffia-liknande personal-konstellation utövar nu sin makt mot äldre Gnesta-bor och kollegor på ett icke värdigt vis. Numera finns även en anmälan till Socialstyrelsen om rådande förhållanden från en fd anställd, som inte orkat med maffian!

Den nya ordförande för socialnämnden Birgitta Brus(S) har kommit med utmärkta förslag, att motverka denna kris men har uppenbarligen torpederats av kommunalrådet Johan Rocklind(S), som ju i allt verkar konflikträdd och helst drar en våt filt över alla besvärligheter.

Denna konflikträddsla delar han uppenbarligen med förvaltningschefen Magnus Johansson, som inte vill föreslå några åtgärder alls utan enbart utreda. Någon större empati för de som drabbas - de äldre - synes inte föreligga!

Detta är kanske en fråga, som man inte borde lufta offentligt. Men nu handlar det om våra äldre, sjuka och mer eller mindre försvarslösa medborgare, som ofta är utlämnade till kommunens godtycke. Det kan absolut inte få fortsätta, som det gör nu. Vi måste vara rädda om våra äldre. Ett särskilt krismöte kommer att hållas inom kort med socialnämndens ledamöter. Förhoppningsvis beslutas om kraftfulla och omedelbara åtgärder!

Även om denna maffia omfattar en mindre del av personalen vid Gnesta hemtjänst, så uppmanar vi alla anhöriga till äldre, som har hemtjänst, att hålla lite koll på vad som sker med pappa eller mamma!

Nyss fick vi lära oss i ett rollspelsföredrag om politiker och tjänstemän veta:" Styr eller avgå"! - Det finns inget mellanting! Det är dags att politiker nu sätter ner alla fötter som går. Nu gäller det våra äldre! Sätt igång och styr!

Längre restid för Gnestabor!

Enligt tidningen Sörmlands Nyheter kommer flera pendeltågsavgångar till och från Södertälje inte att passa med pendeln till Stockholm. Detta utgör ju ytterligare försämringar av den kollektiva trafiken för Gnestaborna.

Vi har ju tidigare tagit upp fråga om varför den rödgröna majoriteten i Gnesta tillåter omfattande försämringar av busstrafiken - utan att få något svar.

När det gäller pendeln skickas tjänstemannen Christer Andén fram, som omslagspojke, när det istället borde vara Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP). Men detta är ju inget kul så de håller sig naturligtvis undan!

Men ett eventuellt ansvar åvilar givetvis kommunstyrelsens ordförande resp 1:e vice ordförande och inte Christer Andén!


måndag, september 17, 2012

September kommunfullmäktige i Gnesta!

Blev ganska avslaget när kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind(S) kände sig krasslig och inte var särskilt intresserad av att debattera. Den från majoriteten, som bjöd alliansen någorlunda motstånd var Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP), KVS även om hon inte kunde förklara varför den rödgröna majoriteten nu drar ner på busstrafiken i kommunen. Ingendera kunde dock mäta sig med oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhages(M) storartade retorik. En fröjd att höra henne argumentera!

Pricksäkert är att Johan Rocklind(S) alltid skjuter på interpellationssvar till allra sista minuten enligt lagen. Så min fråga om nerdragning av busstrafiken i Gnesta kommer att få vila till sig i närmare 2 månader. Något som närmast saboterar den politiska debatten. Lagstiftarens andemening är ju att kunna diskutera aktuella frågor i fullmäktige bl a för att öka intresset för den högsta beslutande församlingen. Rocklind motiverade sina sena svar med kommunens arbetsordning. Han hade dock fel. Svar skall ges till interpellanten dagen före svaret avges i kommunfullmäktige.

Om inte interpellationsdebatten skall dö sotdöden med Johans inställning får man väl försöka vara klärvoajant och lägga interpellationer i förväg!

Framtidsplan (budget) för 2012 mm togs slutligen av en majoritet där alliansen hade ett eget förslag som refuserades. I en lång debatt sades att "Det går bra för Gnesta". Vad detta bra-iga var kunde man dock inte precisera. Sanningen är ju att det knappt hänt särskilt mycket sedan S-V-MP tog över makten hösten 2010. Det enda man kunde peka på var femmorna tillbaka till ytterskolorna, något som alliansen varit beredda att ompröva. Alla övriga relaterade bra-igheter finns ju endast på pappret. Majoriteten har tämligen svårt att skilja på tanke och gärning - och långsamt går det i allt!
 • En tämligen lång debatt utspann sig kring politikerkostnader, där många nog var ute och cyklade.En sak är att tycka en annan är fakta. Klicka här för fakta om politikerkostnader i Gnesta!
  ,
 • S-V-MP har ju radikalt förändrat politikers arbetsvillkor. Där man ökat politikerkostnaderna med 1,2 miljoner kr varav majoriteten har fått merparten medan minoriteten blivit av med gruppledararvodena som infördes 1998. En tämligen nedåtgående demokratisk spiral!
  ,
 • Arvodeskommittén presenterade i början av maj ett nytt förslag till arvodesreglemente. Detta har lagts på is av Johan Rocklind. Ganska odemokratiskt!
  ,
 • Någon ny byggnation har man inte klarat av. Inte ens enda hyresrätt, har byggts under dessa två år på majoritetens initiativ. Kanske en av de viktigaste frågorna för en kommun, att se till att ungdomar får bostäder.
  ,
 • Några cykelvägar har det inte blivit trots stor retorik kring ämnet. Dessutom försöker miljöpartiet tillskansa sig centerpartiets mångåriga insats för fler gång- och cykelvägar.
  ,
 • Ej heller vill man profilera sig som en miljökommun med den av folkpartiet föreslagna miljö-mässan. I o f s kunde KS ordförande tänka sig en sådan framgent. Men just nu är kommunens tjänstemän strängt upptagna med ett 20 års jubileum, som saknar beslut. I varje fall i öppna rum.
  ,
 • Gnesta yrkesgymnasium har man glömt bort att utveckla och försatt chansen till ytterligare utbildningslinjer, som t ex signalsystemutbildning för järnvägen!
  ,
 • Man har sagt nej till alliansens förslag att satsa pengar mot ungdomsarbetslösheten i kommunen! Man har inte ens insett att kommunstyrelsen utgör arbetsmarknads-nämnd som aktivt skall motverka arbetslöshet!
  ,
 • Vart tog den nya brandstationen vägen? Behöver inte både brandmän och IT-enheten bättre och säkrare lokaler?
  ,
 • Rört till det har man lyckats med å det rejäla i Kultur- och teknikförvaltningen. Nu står nästa huvudvärk, hemtjänsten, på tur och man hoppas att majoriteten kan lösa detta på ett något mer förnuftigt vis för de äldre och sjukas skull!
  ,
 • En annan huvudvärk är kommunens nya växel, som inte fungerar. Numera möts de flesta av en syntetisk röst, som svarar med namnet på den som söks på rak svenska. Dock inte så kul för dem med utländska namn!.
  ,
 • När tänker man göra något åt Chill? Ärendet har "legat till sig" rejält sedan i oegentligheter konstaterades i våras! kanske dags att lägga ner?
  ,
 • När det gäller Liljedalshemmet är det dödstyst och ett fortsatt spel med åldringar som insats.
  ,
 • Vart tog familjecentrumet vägen, som Ingalill Fredriksson(C) och Ingrid Jerneborg(M) drog igång 2010?
  ,
 • Majoriteten saknar förmåga att fokusera och accelerera t ex i byggfrågor, vilket är till stort förfång för Gnesta kommuns utveckling.
  ,
 • Vart tog Gnesta centrumplan vägen? Är det fortfarande inte dags att snygga upp Gnesta centrum?
  ,
 • Vad händer med simhallen? Blir det överhuvudtaget någon förändring?
  ,
 • Är det inte dags att revidera ÖP Gnesta? Den gamla är från 2004.
  ,
 • Trots ett stort föregivet miljöintresse tenderar majoriteten att anamma miljöpartiets m fl partiers  transformering till Stureplans-partier!
Med detta får man nog inse att Gnesta kommun med S-V-MP närmast gått in i en 4 årig Törnrosasömn till förfång för Gnesta kommuns invånare! Icke få i majoriteten tycks tro att något är genomfört och klart för att tanken har väckts! Vi får hoppas att detta gästspel blir en kortvarig historia i Gnesta kommuns annaler!

I den sena kvällen valdes sedan Bo Wingård(KD) till ny vice ordförande i kommunfullmäktige och Sven Andersson(M) till ledamot av kommunstyrelsen, då Rune Nilsson(M) p g a sjukdom avsagt sig uppdragen. Vi saknar verkligen Rune i det politiska livet!

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige infaller med den nya ordningen först om sju veckor i november. Intill dess är det politiska livet i Gnesta stängt!

----------------- ----- Stängt på grund av betänketid  -------------------------- 


När får man svar på en interpellation i Gnesta?

Den 1 juni för 108 dagar sedan ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind(S) om "Åtgärder mot vräkning av barnfamiljer". En fråga som aktualiserats av bl a Socialstyrelsen under senvåren. Jag förväntade mig att få svar 3 veckor senare vid ordinarie kommunfullmäktigemöte.

Men svaret var tydligen så komplicerat, att det uppenbarligen behövdes över 108 dagar eller 2592 timmar för att prestera ett svar, något som är helt utan konformitet med kommunallagen. Svaren skall enligt kommunallagen ges skyndsamt. Syftet är att kunna debattera aktuella politiiska frågor och inte skjuta upp dem till de är inaktuella.

Jag väntar fortfarande på svar, vilket innebär att jag kanske får några minuter på mig att ta ställning till svaret i kväll. Något som måste betraktas som fullständigt otillständigt.

Till kvällens kommunfullmäktige har vi även interpellerat sagde person om den numera än uslare busstrafiken mellan Gnesta och Mariefred efter det att S-V-MP tog över makten i Gnesta. Skulle inte förvåna om herr Rocklind tänker begrava denna frågan i 55 dagar till november, då fullmäktige har nästa möte.

Vi har ju på denna blogg vid flera tillfällen kommenterat den nuvarande majoritetens brist på demokrati, långbänkar och att beslut tas i mörka rum. Behandlingen av mina interpellation stärker tyvärr denna tes. Att skjuta upp svaren på relativt enkla frågor torde ytterst vara ett fattigdomsbevis.

Har Rocklind problem med det svenska språket? Förstår han inte vad som krävs i kommunallagen? Då kan vi rekommendera ett antal kurser i dessa ämnen! Men som sagt det är inte en särskilt snygg och demokratisk hantering utan liknar mer politiskt sabotage!

söndag, september 16, 2012

Om det vore val idag ......

så skulle Sverigedemokraterna avgöra, vilken regering vi får. Detta förutsätter givetvis att t ex Miljöpartiet inte går över till alliansen eller att Kristdemokraterna ramlar ur riksdagen. Det finns ju fortfarande inget alternativ till regeringsblocket eftersom S-V-MP sagt sig inte vilja samarbeta inför nästa val.

En lagändring från tidigare har avgörande betydelse för framtida regeringsbildning, då det inte längre är talmannen, som uppdrar till någon att söka bilda regering, utan en omröstning i riksdagen mellan olika alternativ. Därför blir sverigedemokraterna tungan på vågen med dagens Sifo-mätning.

Den svenska liberalismen kämpar i bakvatten med totalt 11,4%. Bättre går det i Holland, där man vann valet och i Danmark där man åter är största parti enligt opinionen!

Socialdemokraterna    33,3       - 1,0
Moderaterna           28,7       + 0,2
Miljöpartiet           8,9       - 1,0
Sverigedemokraterna    7,2       + 1,0
Folkpartiet            6,6       + 0,4
Vänsterpartiet         5,9       - 0,3
Centerpartiet          4,8       + 0,2
Kristdemokraterna      3,8       + 0,4
                              
Alliansen             43,9       + 1,2
S+V+MP                48,1       - 2,3


fredag, september 14, 2012

Europa: I Bismarcks, Ludendorff m fl fotspår!

Det har väl numera klargjorts att EU:s ambitioner för att rädda euron är att införa ett federalistiskt EU. Dvs att all makt flyttas över från resp länder till Bryssel. Enligt många ekonomer är det enbart en federation, som på sikt kan rädda euro-samarbetet.

Under åren har jag personligen varit både entusiastisk och ifrågasättande kring EU-konceptet. På senare år dock mer övertygad om att detta experiment numera är till för att skapa välbetalda jobb för både politiker och tjänstemän utan att avkrävas någon form av ansvar.

Den ekonomiska krisen visar i all sin klarhet att Bryssel-politiker inte klarar av en politik i motgång. Många länder har utnyttjat EU för sina egna lånesyften. Men nu har således rannsakningens dag kommit och alla har problem.

Ett Gross-Deutschland (Stor-Tyskland) har ju uppenbarligen alltid varit målet för många aktörer inte minst Otto von Bismarck, Erich Ludendorff, Adolf Hitler eller Helmuth Kohl. I en EU-federation skulle utan tvivel Tyskland komma att bli den dominerande nomenklaturan. Nämnda herrars visioner delvis uppfyllda!

Man kan bli synnerligen tveksam till denna utveckling. Vad har Sverige att tjäna på att vara en randstat i Europas Förenta Stater? Knappast inget. De ibland lite smålöjliga direktiv, som kommer från Bryssel är för det mesta anpassade efter central-europeiska förutsättningar. I ett land som har 7 månader vinter kan det vara ganska annorlunda.

Den gamle miljöpartisten och EU-motståndaren Per Gharton har en mycket intressant artikel i dagens Svenska Dagblad i ämnet. Han varnar för dessa federativa strävanden och tycker att både fd EU-motståndare och fd EU-entusiaster bör göra gemensam sak och torpedera Europas Förenta Stater.

Så tycker även vi på denna blogg. Läs gärna Ghartons inlägg här!

torsdag, september 13, 2012

Mera sandlåda i Gnesta!

Turbulensen kring Kultur- och teknikförvaltningen börjar lägga sig något. Kommunchefen har nu vidtagit åtgärder, som med facit i hand borde ha gjorts för flera år sedan. Förvaltningen har en kompetent TF chef Bengt Klintbo med brett förtroende inom politikerkåren. Ungdomsgården Chill har redan delvis omorganiserats.

Nästa turbulenta oroshärd är nu socialförvaltningens hemtjänst, som inte fungerar tillfredsställande för de äldre behövande. Uppenbarligen har den nya socialchefen inte fått ordning på spelkorten under våren. Tidigare har ju nämndens ordförande slutat och nämnden stått utan ordförande i flera månader. Nu har den erfarna politikern Birgitta Brus(S)  tagit över. Hon bedöms vara kunnig, erfaren och lyssnar till argument. Hon har nu i samråd med hela sin nämnd lagt ett antal utmärkta förslag till nödvändiga förändringar.

Eftersom en del av förslagen kan synas något kontroversiella har hon nu fått problem med sina kollegor i partiet. Det skall bli intressant att se hur hon lyckas baxa denna fråga i land med förhoppningsvist ett starkt stöd från Johan Rocklind(S). Att socialchefen hittills gjort ett ganska slätstruken insats för att få ordning i sin förvaltning verkar dock helt uppenbart.

Som vi resonerat om tidigare så är det kanske inte så dumt att vara kunnig och erfaren som nämndordförande och framför allt, att ha integritet och stå emot cykelställ-gnället i det egna partiet! Då har man ju i alla fall möjlighet att gå till annalerna, som en kompetent nämndordförande!Trafiksituationen i Laxne samhälle

Är ju som de flesta vet inte särskilt bra. En stor vägkorsning mellan Mariefredstrafiken till Björnlunda och Gnesta  finns mitt i en kurva. Till yttermera visso finns i samma korsning rejält skymt en utfartsväg från bl a Laxnegården.Trottoarer saknas i stor utsträckning. I samhället finns även en skola. Den tunga trafiken har ökat markant särskilt på Hebyvägen till Gnesta.

För en 15 år sedan diskuterades och planlades delvis en förbifart Laxne. Sedan har denna plan uppenbarligen dött sotdöden. För ett antal år sedan beslutade kommunstyrelsen och KoT-nämnden att hastigheten skulle begränsas genom hela samhället heldgdag som söcken till 40 km/tim. Ingenting har hänt från Trafikverkets sida.

Nu senast har oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage med utgångspunkt från Laxne framtidsgrupp motionerat om hastighetsdämpande förträngningar á la Skillingagatan i Gnesta. Ett utmärkt förslag! Men något känns underligt. Det finns massa framförda goda idéer men inget händer. Kan det ev bero på hur kommunen prioriterar sina ärenden?

Den optimala lösningen är givetvis att skapa en ny förbifart, som kommer från Hebyvägen sveper förbi (på behörigt avstånd) söder om skolan fram till en rondell vid Björnlundavägen och sedan över skogen fram mot södra änden av Övre Marviken.


onsdag, september 12, 2012

Gnesta sandlåda

I Gnesta kommun ersätts nu successivt alla de gamla kunniga nämndordföranden med rejält yngre förmågor utan vare sig kunskap eller utbildning i sina nya värv. De får plötsligt ett ansvar för hundratals miljoner kr av skattebetalarnas pengar.

Kan man vara 25 år och ordförande i en tung nämnd i kommunen utan att ha sysslat med politik eller har arbetslivserfarenheter? Knappast enligt mitt förmenande. Att många är utan större politisk erfarenhet lyser igenom och skapar naturligtvis i många stycken ett sandlåde-Gnesta.

Denna osäkerhet gör att det tar extremt lång tid att få besked i olika frågor. Demokratin kommer på undantag. Ställer vi en interpellation i kommunfullmäktige så skjuter Johan Rocklind(S) och andra gärna upp på svaret så länge som är möjligt. Detta blir ju väldigt konstigt då en interpellation skall spegla aktuella viktiga frågor. Att få svar efter tre månader gör ju debatten ganska trist. Det något lysande undantaget är Kukkamaria Sjöberg(MP), som uppenbarligen begripit vitsen med att interpellationsdebatten skall syssla med aktuella frågor.

En idealisk politiker, som representant för sin väljarkår bör vara runt 50 år. Där finns medelvärdet av väljarkåren. Är man betydligt över eller under med låt oss säga 20 år så bör man nog undvika de allra tyngsta uppdragen. Det tjänar även den kommunala demokratin på. En kompetent och kunnig ordförande skall kunna ge snabba besked och inte behöva gå och fråga sin partiorganisation om lov.

Tyvärr saknas det i Gnesta i allmänhet politiker runt 40-45, som torde vara en idealisk ålder för en kompetent och kunnig nämndordförande med tillräckligt stor livserfarenhet. Mycket tenderar nu till att bli sandlåda!

Gnesta sågar sörmländsk cykelplan?

Kunde man läsa i tisdagens Sörmlands Nyheter. "Gnesta anser att man skall satsa på cykelbanor mm i centrala Gnesta - inte ute på landsbygden".

Något som synes vara en stor nyhet eftersom något sådant beslut att ändra på turordningen i de förslag till cykel- och gångvägar, som finns inte har tagits av kommunfullmäktige. Det blir då ganska märkligt att Gnesta kan uttala sig på det viset.

På sistlidna kommunstyrelsen förra veckan blev det en viss ganska förvirrande diskussion när miljöpartiet försökte förklara vad en cykelstrategi är utan att lyckas särskilt bra. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Men i alla fall så ville man få in centerpartiets motion om gång- och cykelvägar i denna något mystiska fålla! Någon cykelstrategi finns inte och är dock inte beslutad i kommunen.

Enligt sagda tidning tillämpar även landstinget någon slags mystisk cykelstrategi. Är det att tillhandahålla cykelplogar när det är 3 dm snödrev och plogvallar på två meter i februari?

En mer närliggande förklaring är kanske att den minskade busstrafiken i Gnesta kommun skall ersättas av cykling. Kommunen kanske då tillhandahåller cykelkärror så man kan få maten med sig hem vid Ånhammar eller norra Gnesta.

Det skall bli verkligen intressant om det är denna koppling, som miljöpartiet ser framför sig. Dvs att minska busstrafiken och öka cykel- och gångtrafiken på våra stora stora länsvägar och inte minst 223:an. Då har man nog fått både framhjuls- och bakhjulspunktering.

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

måndag, september 10, 2012

Höjd A-kassa en nödvändighet

Ersättning från A-kassan vid arbetslöshet är idag maximalt ca 15.000 kr för dem som tjänar mer än 19.000 kr i månaden. Tjänar du lägre får du full kompensation upp till 80% av din lön. Ersättningen utgör bruttobelopp, då den beskattas som vanligt.

Eftersom de flesta redan idag tjänar mer än dessa 19.000 kr så kan det givetvis bli katastrof med räntor och amorteringar vid arbetslöshet.

Finansministern Anders Borg(M) vill inte höja med den ganska cyniska motiveringen, att drivkraften hos dem som blivit arbetslösa, att söka nya jobb försämras!.

Det uttalande som känns som en logisk kullerbytta är, att "När vi räknar på detta så skulle en höjning av a-kassan under de tre första månaderna, bara den kosta 30.000 jobb"!

Eftersom de arbetssökande skulle "slöa" om de fick mer i ersättning så borde det väl istället skapas utrymme för 30.000 jobb.

Nåväl. Detta är dock något som knappast herr Borg bestämmer. Både C, FP, LO och TCO  vill höja omgående. KD något senare. Troligen finns det en mycket stor majoritet i riksdagen för att höja!

Och taket har aldrig höjts - dock sänkts tidigare. En synnerlig viktig reform och ganska kul att allianspartierna har lite olika åsikter. Borgs åsikter i ämnet känns ganska verklighetsfrämmande! 

söndag, september 09, 2012

Tysklands miljöpolitik havererar!

Eftersom Tyskland nu har beslutat att bygga 25 nya kolkraftverk, som ersättning för de nedlagda kärnkraftverken, kommer landets miljömål till 2020 inte att kunna uppfyllas. Tvärtom så bedöms Tysklands utsläpp, som redan idag är 10 ton koldioxid per invånare istället att öka. Därmed fjärmar man sig från Sveriges 5 ton per kapita. Grunden för en total kollaps av EU:s miljöpolitik är lagd.

"Resultatet när Tyskland stänger av sin kärnkraft är ett energipolitiskt haveri. Ekonomin, klimatet och konsumenterna blir lidande."

2011 bestämde förbundskansler Angela Merkel att nu var det dags att stänga av kärnreaktorerna för gott, åtta omedelbart och resterande nio före 2022. En del svenska politiker välkomnade beskedet och såg fram emot en hastig, grön energiomställning att beundra och ta efter, exempelvis Åsa Romson: " Det var väl ett kul beslut, roligt med politiker som vågar fatta beslut."

De gröna miljöpartierna struntar uppenbarligen i miljön avseende växthusgaser, som enligt många utgör den största faran för global uppvärmning. Det hade nog varit mer renhårigt av Romson, att säga: "Jag struntar i växthusgaserna. Det är kärnkraften jag vill åt!"

Nu vet vi mer om hur det blev, och kul är det inte. De tyska koldioxidutsläppen stiger. Så också elpriserna, vilket försvagar den energislukande industrin och hotar tusentals jobb.

För att klara energiförsörjningen bygger Tyskland 25 nya kolkraftverk. Ett har redan invigts och kommer nu att släppa ut 13 miljoner ton koldioxid årligen. Det är en miljon gånger högre utsläpp än den samlade kärnkraften skulle ha genererat under tjugo år.

"Den tyska energiministern Peter Altmeier reser runt och inviger vindkraftverk och solpaneler på löpande band. Men politiska pr-kampanjer kan inte dölja att Tyskland blivit ett energipolitiskt skräckexempel." Allt enligt Dagens Nyheter söndag!

torsdag, september 06, 2012

Katastrofal busstrafik med de rödgröna i Gnesta!

Busstrafiken mellan två av Sörmlands mest expansiva kommuner Gnesta och Strängnäs har vi skrivit en hel del om. Vid valet 2010 lovade de rödgröna och främst miljöpartiet, att busstrafiken skulle förbättras i Gnesta.

Facit finns nu till allmänt beskådande, där trafiken till Ånhammar buss 511 är helt borta. Direkttrafiken till Flen buss 789 tas bort liksom direkttrafiken via Björnlunda från Gnesta tätort till Nyköping buss 725.Till yttermeravisso har man nu ytterligare urholkat trafiken från Gnesta till Mariefred (Läggesta stn) buss 543 än mer. Borttagande av morgonturen från Läggesta innebär att man inte kan åka från norra kommundelen till Gnesta tätort  förrän tidigast 17.15 på eftermiddagen framme i Gnesta 18.05. Med möjlighet att ta tåg t ex till Stockholm.

Någon återresa till norra Gnesta är inte aktuell samma dag då sista bussen gick redan 16.10 från tätorten.

Det värsta är att all busstrafik till norra Gnesta nu är helt borttaget även på lördagar och söndagar. Det innebär att över 350 fritidsfastigheter plötsligt saknar alla förbindelse med omvärlden. Skandalöst.

När vi köpte vår fastighet 1973 fanns det 7 turer i vardera riktningen och 4 på lördagar och söndagar. Nu är det noll!

För den som tycker att vi är orättvisa med denna beskrivning rekommenderar vi läsning av hösttidtabellerna för Sörmlands län år 2009 (alliansmajoritet) och 2012 (rödgrön majoritet), vilket påvisar att det ibland är diskrepans mellan vad som utlovas i valrörelse och vad som sker i praktiken. Dessutom blir det allt tydligare att MP överger landsbygden till förmån för Stureplanspolitik!

Det skall bli intressant att notera den djärve "avbockaren" Mats Dellruds(MP) skrytblogg på Sörmlands Nyheter, när han kommenterar hur "duktiga" de rödgröna varit med busstrafiken.

Stureplanspolitik: "Varför skall man vara sjuk, fattig och bo på landet när man kan vara frisk, välbärgad och bo vid Stureplan"!

lördag, september 01, 2012

Energimyndigheten - med rätt att vilseleda allmänheten!

Energimyndighetens uppgift är att stödja utvecklingen av olika energisystem,  som ger kommande generationer möjligheter till minst samma välfärd som idag. När det gäller glödlampor, som nu skall utfasas i ett komplett märkligt EU-direktiv försöker man dock vilseleda allmänheten på sin hemsida:

Nu försvinner de sista glödlamporna. Inom EU innebär det att elanvändningen kommer att minska med 39 miljarder kilowattimmar om året (= vad 4 kärnreaktorer producerar).

Glödlampor drar onödigt mycket energi. EU fasar därför ut glödlamporna steg för steg sedan hösten 2009. På lördag, 1 september, är det dags för det sista steget då 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre får släppas ut på EU:s inre marknad. De glödlampor som finns kvar i lager får dock säljas och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt.

I Sverige beräknas utfasningen av glödlampor att spara 10 procent av hushållselen som används i hemmen. Och det finns gott om alternativ till de energislösande gamla glödlampor: lågenergilampor, halogenlampor och LED-lampor. Störst energibesparing ger LED-lamporna.

- Genom att byta ut glödlampor mot energisnålare alternativ kan vi minska energianvändningen avsevärt och det är nödvändigt om vi ska få ett hållbart samhälle och klara uppsatta europeiska miljö- och klimatmål, säger Anna Carlén, chef för enheten för Resurseffektiva produkter vid Energimyndigheten.

Problemet med denna lögn har vi skrivit om tidigare vid flertalet tillfällen på denna blogg. Att inte fler personer reagerar är väl blott ett bevis på inlärningsbrister i skolans fysik. Häromdagen hade dock SVT Rapport vaknat till och drog ner brallorna rejält på Energimyndighetens felräknande "ingenjör". Det kändes för en gångs skull sunt!

Den logiska kullerbyttan i besparingen bygger på att bortse från att lamporna värmer hus och lägenheter och att vi i Sverige har ljusa kvällar på sommarmånaderna, vilket innebär att lampor används företrädesvis den kalla årstiden. I södra Europa är det mörkt även på sommarkvällarna. I Italien torde man kunna spara rejält med energi men som sagt inte i Skandinavien.


Dessutom kommer glödlamporna att finnas kvar då det fortsättningsvis går att använda dem i garage eller annan icke varande hemmiljö. 

Det är inte enbart inom området ekonomi, som EU-ledarna nu visat sin inkompetens. Här är några länkar till tidigare bloggande i ämnet kvicksilverbaserade lågenergilampor:

 • Det Anna Carlén vid Energimyndigheten borde bekymra sig om är ökningen av komponenter innehållande kvicksilver i miljön!
  .
 • Hon borde oroa sig för de nya kolkraftverken, som Tyskland sätter igång. Dessa genererar tusentals gånger mer koldioxid än vad som kan kopplas till glödlampor.
  .
 • Hon borde oroa sig varför man i Danmark inte lagt ner ett enda kolkraftverk trots det stora antalet vindkraftverk!
  .
 • Dessutom kan man undra vilken kraftproducent i Sverige som bidrager mätbart med någon koldioxid vid elframställning? Är inte detta den optimala vilseledningen om att svenskproducerad el skulle ha något som helst med Europas klimatmål och minskade koldioxidutsläpp, att göra! 
Som varande utbildad i elektroteknik har vi provat EU och Energimyndighetens teser för länge sedan. I hemmet har vi fn 4 olika energimätare, som gör att vi noga kan kontrollera energiförbrukningen av olika apparater. Lågenergilamporna drar förvisso mycket mindre, men samtidigt har värmepumpen fått jobba hårdare. Den totala bedömda besparingen uppgår till ca 1-2 procent - dvs långt från dessa uppgivna 10.

I våra lingvistiska ambitioner överger vi Latinet för en kort stund och citerar William Shakespeare:" Much ado about nothing"!