torsdag, december 31, 2015

Gott Nytt År till alla med egen integritet!

Som säkert de som läser denna blogg insett, tar vi upp ämnen som kanske inte är mainstream i svenska media. Vi hyser heller inget större förtroende för journalister, som följer huvudfåran av tyckande. Det som idag kallas för PK (politisk korrekthet) eller den "Smala åsiktskorridoren"! Företeelser som står i bjärt kontrast mot det fria ordet; dvs demokrati i Charlie Hedbos anda!


Den etablerade PK-maffian, som till stor del består av svenska vänstermedia som SR, Aftonbladet och i viss mån SVT samt vissa vänsterliberala tidningar kallar ju numera allt till höger om vänster för rasister eller främlingsfientliga utan att satisfiera dessa påståenden. För vår del på denna blogg tar vi avstånd från all fascism (den prioriterade staten) oavsett om den är sprungen ur kommunism eller nazism och förordar liberalism (den prioriterade individen). Det som är tämligen tragiskt är att svensk Public Service SVT/SR sjunker allt djupare i det vänsterfascistiska träsket. Här har liberala och konservativa media en stor utmaning att hantera!

Det som känns mest oroande är att vänsterns starka antisemitism. Betydligt starkare än vad extremhögern klarar av. Detta är tämligen oroande för framtiden. Den nya chefen för SVT Hanna Stjärne har ju fått en ganska olycklig start, vilket inte minst märks på den omfattande kritik kanalen får på sociala medier, att politisera nyheter gång på gång!

Just SVT tillkortakommande och ofta mediokra journalister (inte alla vilket understryks) om man jämför med engelsk eller tysk TV är problematisk för den demokratiska debatten. Programmet SVT Debatt känns väl för den som kan jämföra t ex med tysk dito, tämligen intelligensbefriat.  

I den mer positiva andan vill vi därför önska Ett Gott Nytt År till alla självständiga, kompetenta journalister och debattörer med integritet skilt från PK-maffia eller extremhöger; mer representerande en förnuftigare politikens tredje väg i Sverige.  


Till den senare kategorin hör i synnerhet ledarskribenterna Ivar Arpi i Svenska Dagbladet, Anna Dahlberg i Expressen, Alice Teodorescu i Göteborgsposten,  PM Nilsson i Dagens Industri, Sanna Rayman i Dagens Samhälle samt debattörerna och sanningssägarna TinoSanandaji, Thomas Gür, Johan Westerholm och Rebecka Weidmo Uvell på Facebook samt inte minst PJ Anders Linder chefredaktör för TV-kanalen Axess!

Vi är många som uppskattar och lyssnar till er! 

fredag, december 18, 2015

Vi kliver in i tidsmaskinen!


Tino Sanandaji, den stridbare nationalekonomen, intervjuas i Dagens Samhälle i en längre intervju. I slutet av artikeln kommer det oundvikliga, att masspsykosen och tävlingarna i godhet nu snart ser sitt slut. En bedömning vi delar. Igår hade jag en längre diskussion med en riksdagsledamot som envist höll fast vid att allt var en lönsam affär, som inte förmådde skilja på tillväxt och välstånd. Men det gick till slut att bryta igenom när jag tog upp det som Sanandaji tar upp i artikeln:

–33 procent av de vuxna nyanlända har inte nio års grundskola och kan inte svenska. Hur ser planen ut för att få in dem på arbetsmarknaden? Varför har inte finansdepartementet utrett det här? Riksbanken har 350 anställda. Varför har de inte satt två personer att räkna på detta?

Bilden som regeringen, och Alliansen, har velat sätta är att det nu kommit 10 000 – tals akademiker av olika karaktär. Den bilden, menar både jag och Sanandaji, är direkt lögnaktig. Och oron delas av professor Assar Lindbeck. I Tyskland är regeringen väsentligt mer uppriktiga med hur det ser ut. Den tyska regeringen räknar med att så många som två tredjedelar av de i arbetsför ålder ligger kompetensmässigt mellan analfabetism och sex-årig grundskola. Det är inte rimligt att anta att Sverige skulle ha ett så positivt urval av asylsökande att det endast skulle behövas en smärre justering för att de skulle kunna komma ut i produktionen. Enligt FN har en syrier i arbetsför ålder 7,1 års utbildning, en somalier 1,8 år. Antalet högutbildade flyktingar är enligt Tino Sanandaji lågt. Sanandaji uppger i LT att det kan röra sig om ett par hundra civilingenjörer i hela Sverige och ännu färre läkare.

– Det finns två mått på hur man mäter utbildning i Sverige. Det ena är SCB:s och de använder en vedertagen metod. Medan Arbetsförmedlingen, som har hand om nyanlända, har kommit på sin egen definition. Där klumpar de ihop alla som har någon som helst slags eftergymnasial utbildning. Som svetsarutbildning till exempel. Men det är ingen akademisk utbildning.

Antalet högutbildade flyktingar är enligt Tino Sanandaji lågt. Sanandaji uppger att det kan röra sig om ett par hundra civilingenjörer i hela Sverige och ännu färre läkare.

– När jag frågade Arbetsförmedlingen i maj hade det kommit 41 stycken läkare av de cirka 50 000 som då fanns i hela etableringsuppdraget.

Det är inte den lilla del av de nyanlända med adekvat utbildning som är problemet. Det är den stora volym, uppskattningsvis mer än 60 procent, med inadekvat eller ingen utbildning som är det stora problemet. Och diskrepansen mellan drömvärld och verklighet slår igenom både i opinionen och bland asylsökande:

”Vid mötet med verklighetenen jämför man verkligheten med framtidsbilden.Blir gapet för stort mellan upplevd verklighet och önskad eller utlovad bild blir reaktionen negativ”.

Sverige kan inte hålla sina löften gentemot de asylsökande och på den andra sidan kommer nu besvikelsen över att den utmålade kompetensen inte stämmer. På finansdepartementet finns nu beräkningar på hur detta kommer slå på kommunerna inom två år. Utöver att Migrationsverkets kostnader 2016 kommer utgöra sju procent av statens kostnader tillkommer i de beräkningarna Arbetsförmedlingens kostnader samt vad som kommer belasta kommunerna i form av försörjningsstöd för de som inte inom två år kommer in på arbetsmarknaden i egenförsörjning. Dessa kostnader kommer Ledarsidorna.se inte redogöra ännu då de måste kvalitetssäkras ytterligare. Det finns dock en fingervisning i form av Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar vid en invandringsvolym om 87 000 per år. SKL beräknade att kommunalskatten skulle behöva höjas med två kronor över hela linjen för att primärkommunerna skulle kunna säkra sitt åtagande. Det är framför allt behoven av försörjningsstöd och bostadsbidrag som redan idag spränger alla ramar.

När väl masspsykosen släpper, vilket den måste göra, så kan det vara så att vi kan ta en diskussion om samhällskontraktet. Hur brett det skall vara, hur långt det skall vara. Det kommer bli en debatt som i grunden även kommer påverka vår regeringsform. Rätten till bostad är en sådan rättighet som kan komma att påverkas. Rätten till livslångt försörjningsstöd en annan. I vissa delstater i USA har du rätt till fem år av försörjningsstöd, varav hälften i matkuponger, för att komma på fötter igen. Sedan är det slut på allmosorna. Hur du försörjer dig själv efter det är ditt problem. Om du väljer att tigga, bli kriminell eller ta de jobb som finns till den lön som erbjuds.

Den svenska arbetsmarknaden är en av världens mest krävande och det är inte rimligt att anta att vi kan få in alla nyanlända i de strukturer och grundläggande kompetenskrav som råder. De som nu kommer till oss kommer från samhällen som präglas av en arbetsmarknad med hög personaltäthet. Där vi automatiserat eller sköter mycket av hushållstjänster själva präglas dessa arbetsmarknader av manuellt arbete samt att medelinkomstfamiljer ofta har hel- eller deltidsanställda som tjänstefolk.

Städerskor, hushållerskor, chaufförer, barnflickor i blandade eller renodlade roller.

Vid parkeringsplatser en eller två heltidsanställda som både samlar in parkeringsavgiften samt parkerar bilen åt dig. I snabbköpen anställda som packar kassarna och bär ut dem i bilen. Ett samhälle jag kommer ihåg, många av de tjänsterna fanns kvar in i mitten och slutet på sextiotalet. Låga löner, som knappt gick att leva på och som krävde kanske ett arbete till, men de var ute i produktionen. Och försörjde sig själva.

Ett trasproletariat. Eller i bästa fall, ett samhälle med en stor del av arbetskraften som arbetar för den välmående över- och övre medelklassen till låga löner genom att förse dem med dagliga, enkla, tjänster. Ett samhälle som det såg ut 1920. Eller, i bästa fall, 1950.


Vi kliver in i tidsmaskinen nu. Om ingen har ett bättre förslag.


Johan Westerholm

torsdag, december 17, 2015

Väljaropinionen i december 2015

I dagarna presenteras två nya opinionsundersökningar från TV4 Novus och från världens största analysföretag Yougov! Enligt Yougov och analysföretaget Sentio har ju sverigedemokraterna varit största parti en längre tid medan det i undersökningar typ SCB, Ipsos och Novus varit lite motigare. Dagens mätning från TV4 Novus är då ett trendbrott, där nu för första gången sverigedemokraterna gått om moderaterna. I blockstriden mellan allians och rödgröna är det hugget som stucket!


Här kan man läsa en ganska intressant analys av dessa siffror från Thomas Gür på dagens Facebook! Enligt honom så är det inte längre migrationsfrågorna som är viktigast för SD - man har ju haft en ganska låg profil kring detta de senaste månaderna - utan hur framtidens välfärd skall fördelas. Något som varit socialdemokraternas paradgren och torde vara av största intresse för betydligt bredare väljargrupp!

 onsdag, december 16, 2015

Solidaritet?

Manifestationer för solidaritet har under hösten ägt rum i de flesta kommuner i landet. Internationell solidaritet är bra men kanske man saknar manifestationer för uteliggade EU-migranter i de flesta fall tämligen fattiga romer. Det är dock lite oklart vad man t ex i Gnesta manifesterar för. Är det för ökad flyktingmottagning i Sverige eller är det solidaritet med de flyktingar som idag finns i läger i Turkiet, Irak, Iran och Jordanien och som livnärs av FN-organet UNHCR?

De pengar som i år avsätts direkt för flyktingmottagningen i Sverige ca 60 miljarder kronor hade kunnat livnära UNHCR:s omsorg om miljontals flyktingar i två år! Sverige hade ensamt kunnat ta den bördan. Nu finansierar man asylmottagning i Sverige delvis med pengar från U-landsbiståndet. Man kan ju undra över vad min favoritorganisation Läkare utan gränser, tycker om detta? Borde inte Sverige direkt hjälpa till att bygga upp deras av misstag bombade sjukhus i Syrien?

Nu går svenska biståndspengar direkt ner i fickorna på skumraskfigurer och Bert Karlsson m fl, som hyr ut asylplatser till överpriser med dåligt underhållna bostäder eller gamla mögliga hus på landet, som knappast är värdiga som människobostäder. Och asylsökande som kommit hit är givetvis de med bäst ekonomi. De flesta är kvar och har inte råd med någon Europa-resa utan får stanna i läger eller krigshärjade områden.

Är det detta som menas med internationell solidaritet? Här har nog både vänsterpartiet och centerpartiet en del att svara på; det nya låtgå blocket i riksdagen. Intressant att notera är att det numera finns 4 block. Låtgå blocket med inga som helst restriktioner eller ID-kontroller. Fritt fram för den europeiska maffian och annan kriminell verksamhet. Så har vi block tvärtom; dvs permanenta kontroller från sverigedemokraterna och så två variantblock med 6 månaders-partierna M, L och KD samt treårs-partierna regeringen med socialdemokrater och miljöparti! 

I alla händelser har regeringens åtgärder något mildrat anstormningen så att en systemkollaps kanske undviks. Däremot är naturligtvis läget totalt sett oerhört besvärligt framgent, vilket bl a Johan Westerholm m fl vittnar om. Sverige går bra säger en del - men visst. Tar man fortsättningsvis som Alliansen inkl Annie Lööf gjorde från biståndsbudgeten så ökar givetvis BNP i Sverige dock inte per capita. Men mat till behövande i omvärlden minskar drastiskt! 
Är det detta som kallas för internationell solidaritet? Då har vi nog tämligen stora invändningar!


Vill man ha ett utmärkt mått på hur bra Sverige går så är folkpensionens belopp en utmärkt värdemätare. Nu skall den enligt rykten höjas för första gången på 10 år baserad på år 2014. Vi får väl sedan se vad som händer vid årsskiftet 2016/2017!

lördag, december 05, 2015

Nu kraschar det mesta i Sverige!

Det pågår ett flyktingdrama av stora mått, som nog de flesta torde vara medvetna om. Humanistiska ideal får nu varje dag vika för ekonomiska och möjliga realiteter. Det är tämligen plågsamt för regeringen och dess partier, att få vidtaga åtgärder de nog aldrig ens tänkt sig i sin fantasi men vittnar även om den aningslöshet, som väglett både migrations- och integrationspolitik de senaste 10 åren.

Givetvis bör Sverige följa FN:s rekommendationer så långt det är möjligt. Givetvis bör vi följa de överenskommelser vi gjort med EU:s andra länder i den mån de inte redan övergetts. Det som de flesta kanske inte visste var att svenska lagstiftning gått mycket längre i omsorgen om flyktingar. Sålunda är de med uppehållstillstånd försörjda till livet slut med för EU tämligen generösa bidrag. Här måste givetvis en ändring komma till stånd! Media talar ofta om den lilla dagsersättning som asylsökande får men det är när uppehållstillstånd beviljats, som pengarna börjar strömma in.

Det som sällan framgår av debatten är att Sverige tar emot 6 gånger fler flyktingar än Tyskland, som ju omnämns som en förebild. Fortfarande idag tar Sverige emot lika många flyktingar varje vecka som Tyskland. Tyskland har 80 miljoner invånare Sverige har 10. Eftersom politikerna uppenbarligen förträngt att det behövs jobb, hem, sjukvård och pension till den miljon som invandrat till Sverige de senaste 10 åren, har detta skapat kaos i dessa system med bl a en pension som ej höjts på 10 år och en brist på 500.000 lägenheter.  Lika många - de flesta från Afrika och Mellan-Östern - saknar jobb, vilket givetvis är en oerhörd försörjningsbörda. Idag kostar detta gigantiska 150 miljarder per år fördelat på migrationsverk, kommun, landsting, samt statens pensions- och hyresbidragssystem! Det är mer än tre gånger kostnaden för det svenska försvaret.

Man kan förstå Åsa Romsons tårar. Det måste vara oerhört svårt att ta beslut om vilka som får vara med i livbåten och vilka som får vara utanför. Vi känner all respekt för detta. Men hennes och regeringens första obligation är att se till att det svenska samhället fungerar. Något som det knappast gör fn med den kollaps som rättssystemet står inför. Men visst känner man starkt för människor som egentligen mist allt hopp om framtiden och som söker sig hit i villfarelsen att Sverige har oändliga resurser.

Vi på denna blogg har aldrig frånhänt oss det humanistiska aspekten och aldrig ifrågasatt en stor migration men det måste givetvis följas av en vettig integrationspolitik, som gör att människor kommer i arbete, får ett hem och inte förvaras i olika getton som Kista, Hisingen, Rosengård eller Vivalla i Örebro. Nu håller dessa områden på att bli autonoma i Sverige dit varken brandkår, ambulans eller polis vill ta sig när det behövs. Man kan nog säga att de senaste 20 årens integrationspolitik har varit fullständigt misslyckad. Det mesta som politiker likt Erik Ullenhag har gjort är ju att dölja de verkliga problemen starkt påhejade av SVT/SR och tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet..

När en moderaten Tobias Billström 2007 dristar sig till att säga att volymerna börjar bli ett problem så får han på skallen av både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. SVT:s politiske kommentator Mats Knutsson får en rejäl omgång, när han ställer fråga hur många kan vi ta emot. Alla som på något vis har synpunkter på migration kallas nu allmänt för rasister! Så är det nu inte längre bottenpluggen har gått ur karet och plötsligt är allt som var bannlyst för tre månader sedan commes il faut! Ja det går verkligen snabbt i politiken.

För oss som känner till kommunal politik och kostnader är det knappast någon överraskning att det inte fungerar. Pengarna räcket inte till. Någon säger glatt det är bara att sätta igång och bygga bostäder. Vem skall betala? Hyresgästen. Hm och om denne inte har några pengar? Etc. Det behövs ofattbara 1.500 miljarder för att bygga ikapp bostadsbristen. Varje lägenhet kostar ca 3 miljoner med infrastruktur. Dessa pengar finns inte i Sverige. Låna då från utlandet? Sanningen är då att Sveriges totala låneskuld är högst i världen efter Japan. Många talar om starka finanser, vilket egentligen är bullshit och ett av skälen till att det inte byggs!

Många tidningar ävenså vår lokala Södermanlands Nyheter ägnar stort utrymme att närmast hjältemodigt inspirera folk om hur bra flyktingmottagningen fungerar. Det är givetvis lovvärt. Men glömmer samtidigt bort, att berätta hur det skall finansieras uti alla aspekter samt vad flyktingar tycker om att bli förvisade ut i skogen. Det är mindre bra! 


Höstens - för många - chockartade besked från regeringen väcker förvåning! Eftersom man tror att staten löser alla problem.  I Tyskland som har en förhållandevis god migrationspolitik, debatteras invandringens alla aspekter dagligen i TV och tidningar. Det tyska folket är väl medvetna om vad som händer och varför. I Sverige verkar de flesta inte ha en aning eller bryr sig ej; man litar helt enkelt på myndigheterna.

För två månader sedan dialogade jag med en högt uppsatt kvinna på Migrationsverket om Rinkaby flygfält, som skulle härbärgera 10.000 flyktingar i tält. Eftersom jag jobbat där så menade jag att det inte skulle fungera. Jodå inga problem enligt henne. El, vatten, toaletter o avlopp skulle lösa sig. Idag planeras någon gång om tälten inte blåst bort förläggning för 300 personer! 
Om vi nu skall ha tältläger för flyktingar borde man ianspråktaga Stockholms parker som Humlegården, Vasaparken eller stora Gärdet istället för att förvisa asylsökande till småkommuner utan kommunikation och resurser i granskogen! Stockholm tillhör de kommuner i Sverige som tar emot färst asylsökande!


Flera politiker och debattörer med tunnelseende fördömer nu de åtgärder som regeringen något senfärdigt vidtar. Men de har ett stort gemensamt de har inga som helst egna förslag på hur situationen skall lösas utn sysslar mest med att hacka på andra. Tyskland har nu sagt nej till alla afghaner, stora delar av Somalia och Irak. Det innebär att trycket på Sverige kommer att bli än större. Många framhåller att Tyskland verkligen storsint har tagit emot ca 5 miljoner muslimer. De utgör då 6% av landet befolkning. Motsvarande siffra för Sverige är över 10%. Och kanske Sverige borde ha gått före och värnat mer om de mest förföljda minoriteterna i Mellersta-Östern. Dvs kristna och andra trosriktningar, som hotas av Daesh. En organisation som A Demand for Action kan säkert behöva allt stöd.

Politiskt har de etablerade partierna förlorat på sin ignorans om de verkliga problemen. Vänsterpartiet har nu fått en värdig motståndare i Sverigedemokraterna, som bara växer och växer med vanliga människors oro och rädsla för framtiden, när de statsbärande partierna sviker. Det blir väl så att man till slut medger "Vi gjorde fel" men då är det så dags och det finns tämligen många lik utefter vägen både förnekade svenska visselblåsare som i övriga Europa med strandade flyktingar utan framtid!

Sverige påhejas nu som ett föredöme främst av politiker från länder som i princip inte tar emot en enda syrier. T ex Storbritannien, som hittills tagit emot lika många flyktingar som Sverige gör på en dag!  

Nu har politiken kraschlandat, vilket egentligen är utgångspunkten i denna blogg. Läs gärna Lasse Granestrands debattinlägg i Svenska Dagbladet.


Och glöm inte bort att läsa Johan Westerholm, Tino Sanandaji, Thomas Gür på Facebook eller Ivar Arpi,SvD, Anna Dahlberg, Expressen, PM Nilsson, DI, Sanna Rayman, Dagens Samhälle samt Alice Teodorescu och Susanna Birgersson, Göteborgsposten.