torsdag, december 31, 2009

Vem styr i Svea Rike?

Frågan kan tyckas vara trivial. Naturligtvis är det regeringen! Men varför kan man då inte få höra regeringschefen Fredrik Reinfeldt tala till folket på nyårsafton? Det kan man i de flesta länder i Europa. Höra resp statschef alltså! Det skulle för en gångs skull vara intressant att få höra statschefen ocensurerad av Sveriges Television. Jag tillhör inte Reinfeldts väljarskara men är intresserad av det budskap en statschef kan ge.

Funderingen dök upp i samband med att jag skannade det europeiska TV-nätet. Kan göras via TV och tillgång på olika satelliter men inte minst via Internet. Tror ni tysk TV skulle missa att låta Angela "Angie" Merkel få tala på nyårsafton? Nimmer! (Aldrig).

I många länder görs även stora satsningar på underhållning på nyårsafton. I Sverige får vi "Grevinnan" och "Sömnlös i Seattle". Är detta acceptabelt för 2.500 kr/år?

Gillar ni riktig klassisk musik eller stora shower, kolla in ARD och ZDF. Höjdare i jule- och nyårstid. Eller varför inte BBC.

Svaret på ingressen är att i Sverige regerar Sveriges Television fullständigt oberörd av nutiden och ekonomiska problem. Är man garanterad 2.500 kr om året av 3,5 miljoner "nöjda" svenskar så är läget lugnt! Man håvar då in 8 Miljarder kr. Det är fyra gånger mer än vad det skulle kosta att låta svenska pensionärer betala lika skatt som yngre personer.

Således en astronomisk summa. Om avgiften var frivillig skulle jag avstå! Med några undantag. UR gör fantastiska program. Och vi slipper de sämsta amerikanska fördummande skitprogrammen.

Ta bort TV-avgiften. Låt den ingå i statsbudgeten. Då kan vi ta bort Radiostyrelsen i Boden, som bara kostar pengar. Utsätt SVT för viss konkurrens. Men låt inte Mats Knutsson bestämma vad som är bäst för riket!

Gott Nytt År, Happy New Year, Bonne Année,Kenourios Chronos, Gelukkig Nieuwjaar, Felice Anno, Próspero Año Nuevo, Ein glückliches Neues Jahr, Head uut aastat, Laimi'gu Jauno Gadu, Szczesliwego Nowego Roku, Feliz Ano Novo, Rozhdestva i s Novim Godom, Shtastliva Nova Godina, Shanah Tova, Kurisumasu Omedeto, Chu Shen Tan!

Från Hamiltons Blandning !
.
.
Väderreflektion: Sträng kyla, vindstilla och vindkraft är recept för kallt och mörkt även inomhus.

Nu håller kylan Sverige i ett fast grepp. Temperaturen är ca minus 10 grader i Skåne och ner mot minus 30 grader i Norrland. Samtidigt är det, som så ofta, närmast vindstilla vid sträng kyla. Vinden varierar mellan 0 och 3 m/sek.

Att under förhållanden som dessa huvudsakligen behöva förlita sig på vindkraft skulle innebära mörker och kyla även inomhus. Just när efterfrågan på el för uppvärmning och belysning är som högst är vindkraftens bidrag sålunda som minst, och följaktligen behovet av reservkraft som störst. Vid låg temperatur är också risken stor för att vindkraftverkens mekaniska delar fryser sönder eller fryser fast. Slutsats: Vindkraft kan på våra breddgrader inte bli mer än ett marginellt komplement till en kontinuerlig och väderoberoende basproduktion av el.

Statistiken över vindkraften i världen visar att verkningsgraden i genomsnitt uppgår till 23 procent på land och 34 procent till havs. I hela världen står vindkraften för knappt 0,2 procent av världens användning av energi och 1,3 procent av elproduktionen (Kungl. Vetenskapsakademin, KVA, "Uttalande om vindkraft" den 17 september 2009, http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/Vind/).

KVA skriver sålunda:

"I vissa länder, som har förhållandevis mycket vindkraft (t.ex. Danmark och Tyskland), sker en stor del av baskraftproduktionen i kolkraftverk, som också används till reglering av vindkraften. I Sverige, som saknar kolkraftverk, kommer därför vattenkraften, förutom att den svarar för halva baskraftproduktionen, att sättas in som reglerkraft vid bortfall av intermittenta kraftkällor och andra variationer i eltillförseln. Kärnkraften går inte att använda till reglering eftersom omställning av produktionen tar tid." .

"Om vindkraft ingår i ett större energisystem medför intermittensen att bortfallet av kraft, när det slutar blåsa eller blåser för mycket, snabbt måste ersättas med s.k. reglerkraft för att upprätthålla stabiliteten i systemet. Elen måste nämligen produceras i samma ögonblick som den används. Ett problem för den planerade utbyggnaden av svensk vindkraft är att vattenkraftens kapacitet som reglerkälla redan är i stort sett fullt utnyttjad (se t.ex. Energimyndighetens rapport ER 2008:24, Vattenkraften och energisystemet)." Läs mer om KVAs analys av vindkraftens framtida roll i Sveriges elproduktion: http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/Vind/ .
.
Utan kärnkraft blir det kallt och mörkt i stugan och i plånboken! Glöm inte det!

onsdag, december 30, 2009

Betyg på regeringen

Mats Knutsson Sveriges Televisions kvarvarande politikerkommentator har satt betyg på regeringsmedlemmarna!

Hans favorit är Anders Borg (M). Något som vi dock inte delar. Vi tycker däremot att regeringen har tur att ha en sån ekonomisk kapacitetet, som Mats Odell (KD) till sitt förfogande. Man behöver erfarenhet för att sitta i en regering. Det lär väl även Borg få så småningom. En som baissas av Knutsson är Maud Olofsson (C), som dock haft regeringens tuffaste jobb hittills!

Däremot har naturligtvis inte Knutsson gett sig på någon jämförelse med oppositionens alternativ. Det vore alltför vågat! Tänk er Mona Sahlin, som ordförande i EU eller Lars Ohly, som försvarsminister!

Bravo Nyamko Sabuni - Bu för SVT

Sveriges Television fortsätter med sin överklassjämställdhet! För SVT är jämlikhet synonymt med antalet kvinnliga styrelseposter i kommunala bolag.

För oss gräsrötter börjar jämställdhet i hemmet och kommunalt i skolan. Därför bedriver Gnesta kommun jämställdhetsprojekt i Freja-skolan och inte i bolaget Gnesta Hem.

De journalister, som uppenbarligen har företräde inom SVT journalistik, verkar vara reliker från universitetet 1968. En överklass "revolution", som vi vanliga och icke så bemedlade svenskar åsåg med stor förvåning.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har uttryckt bekymmer över att kommunernas bolag har för få kvinnliga ledamöter men vill inte lagstifta om detta med hänvisning till det kommunala självstyret. Det hedrar henne!

SVT har nu lyckats hitta en kritiker till Nyamko Sabuni, en representant för Ledarna; En av de minsta fackorganisationerna i Sverige.

Att oppositionen kritiserar är ju fullt normalt. Socialdemokratin har sedan Göran Persson övertog ledarskapet fullständigt försökt mosa det kommunala självstyret med icke finansierade uppdrag en masse.

SVT hänvisar även till att Norge har lagstiftat om detta. I vanliga fall brukar ju Norge få på skallen, som ett av de mest konservativa landen i Europa jämte Schweiz.

Det skulle hedra SVT om man slog ett slag för riktig jämställdhet och för att inte tala om jämlikhet. Istället för denna överklassbetonade accent!

måndag, december 28, 2009

Jerry Williams, Stalin och Hitler

I SVT programmet Go' kväll bjuder den troligen politiskt lobotomerade Jerry Williams in bl a Stalin och Lenin till bordet. Varför fullföljde han inte med att bjuda in Adolf Hitler och Mao Tse Tung, så att man fick fler goda representanter för socialismen!

Adolf Hitler lyckades med sin biologiska socialism ta kål på fler än 6 miljoner judar, romer och oliktänkande.

Stalin lyckades med sin experimentella socialism enbart 1931-32 ta död på fler än 11 miljoner ukrainare! Totalt bedöms han tillsammans med Mao Tse Tung tagit kål på närmare 70 miljoner människor.

Socialismen är den enda rörelse, som i sina grunder rekommenderar folkmord, som socialt experiment eller nödvändigt för att uppnå fullständig jämnlikhet!

Man kan ju förundras över att kommunismen och dess derivat är någorlunda accepterade medan t ex sverigedemokraterna demoniseras!

Vi avvaktar nu med spänning vem som Jimmie Åkesson (SD) tänker bjuda till bordet, i samband med att SVT tänker återställa sin naggade objektivitet!

Vem är jävig i ishallsfrågan?

I Sörmlands Nyheter 28/12 uttalar sig ordföranden i Gnesta kommuns revision Björn Svallfors(S), att den revisor, som han köpt för att utreda ev jäv, hävdar att det förekommit jäv.

Detta jäv skulle enligt artikeln bestå i att det var samma tjänstemän som handlagt både den första upphandlingen (som drogs tillbaka på eget initiativ) och den andra upphandlingen.

Något så tokigt har vi aldrig hört. För oss, som har lång erfarenhet av offentlig upphandling (> 30 år) och dessutom kunniga i lagen om offentlig upphandling, så är det ganska uppenbart att man inte kan vara jävig för att man som tjänsteman gör det jobb man är tillsatt att göra. Vem skulle i så fall gjort upphandlingen? Politikerna?


Det skall bli mycket intressant att höra vilken jävparagraf, som denna revisor åsyftar. En annan ledamot av revisionen uttalar att det skall röra sig om korruption. Ett uttalande som om falskt kan leda till åtal!

Och om vi får tro Länsrätten rätt så är det S-gruppen i Gnesta kommun, som överklagat upphandlingsbeslutet! Trots att man unisont godkänt försäljningen tidigare i Kommunstyrelsen! Det kallar vi för politik på hög och avancerad nivå!

Tiden får utvisa vem som är jävig. Kanske någon Janus pöjk i revisionen?

Nya märkliga uttalanden av Timbro

”Regeringens nya miljarder göder kommunbyråkrater” är Timbros senaste analys av tjänstetillsättningar i Sveriges kommuner. Man har noterat att antalet "byråkrater"= planeringsfunktioner har ökat mer än antalet "användbara"=personer som gör något nyttigt jobb!

Timbro har ju tidigare gjort uttalanden, som gör att man undrar om de har någon som helst insikt i kommunal verksamhet. I detta fall orkar man inte ens försöka analysera varför.

Sanningen är ju ett kraftigt ökat kontrollsamhälle, där allt skall kontrolleras i minsta detalj. De som bestämmer detta är riksdag, regering och de olika myndigheterna. Man kan väl tro att riksdagen möjligen har dålig kontroll över dessa myndigheter, som byråkratiserar Sverige.

De värsta myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Boverket och Socialstyrelsen. De två förstnämnda kan inte ens enas om likartade bestämmelser utan de spretar. Den senare har byggt upp en byråkrati utan lika i kommunerna och stor del av verksamheten går åt till planeringsverksamhet!

Skurkarna finns således i riksdag och olika myndigheter!

tisdag, december 22, 2009

Märkliga budgetkommentarer i Gnesta

I en artikel i Sörmlands Nyheter sägs att Gnesta kommun kommer att göra ett överskott med 11 MKr. Bravo - en viss klärvojans krävs för detta! I kommentarer till artikel framgår det att många är missnöjda med att tex barn flyttats mellan skolor när det går så bra för kommunen.

Bra kan väl alltid diskuteras med det är faktiskt ödesåret 2010 som ligger framför oss och då kommer det säkert att bli betydligt sämre ekonomiskt. För övrigt beslutade Kommunfullmäktige att varje nämnd skulle få behålla 75% av överskottet i år med avdrag för det planerade överskott, som varje år är avsett att bekosta pensioner och investeringar nästa år.

Många tror att budgeten t ex för BoU har minskats 2009 detta är direkt felaktigt. Däremot har kommunens intäkter från staten minskat därför att det finns färre barn i skolan än tidigare.

Eftersom flera av de som kommenterar avser att framgent jobba politiskt i kommunen så vorde det ganska nyttigt att man inte bara kommenterade enskilda storheter utan även angav egna budgetförslag. Det skulle ju då göra deras uttalanden mer trovärdiga! SN borde även kontrollera sina fakta bättre!

fredag, december 18, 2009

Köpenhamn ett förväntat misslyckande

Som vi tidigare noterat blev det ingen bindande överenskommelse i Köpenhamn. Mera ett tal om pengar till U-länder. Vad U-länderna vars utsläpp är ca 3% av världens skall ha dessa pengar till är inte känt. Någon sa att de skall användas till skyddsvallar vid havet. Men då har man ju accepterat ett scenario med höga vattenstånd.

Att Kina och USA plötsligt skulle släppa sina tidigare utgångspunkter verkade inte särskilt troligt. Och så blev det också.

Att många olika organisationer uttrycker sitt missnöje med konferensen verkar närmast naivt. Hade man verkligen trott på en gemensam överenskommelse. Om man tittat runt i världen på olika tidningar i flera världsdelar så tycks konferensen vara stort förstasidesstoff enbart i Sverige och Danmark. I Neue Zürcher Zeitung fick man leta efter någon artikel om toppmötet.

Processen måste nu fortsätta med andra ingångsvärden. Rika U-länder kan inte framgent definieras som U-länder. Kina måste definiera sin vilja till reduktion.

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla läsare av bloggen i både Gnesta kommun och annorstädes!

torsdag, december 17, 2009

"Den generöse Reinfeldt"

Vår statsminister tycker att vi skall vara tuffare mot långtidssjuka och pensionärer samtidigt som han öppnar spenderbyxorna för olika U-länder som behöver stöd för att minska sina koldioxidutsläpp.

Men om nu U-länderna endast släpper ut 3 % av världens koldioxid borde väl pengarna användas till dem som släpper ut de övriga 97 %?!

Var finns konsekvensen? Handlar det om klimatet eller något annat? Varför är det alltid Sverige och EU, som har 6% av jordens befolkning, som skall vara bäst i klassen? Vi är ju en droppe i havet jämfört med USA, KINA, Ryssland, Indien och Afrika!

Klimatkonferensen kollapsade

Som vi redan skrivit om på denna blogg är vi inte särskilt förvånade över att klimatkonferensen kollapsat utan avtal. Att tro att man för att ha ackrediterat närmare 40.000 fartblinda delegater, som torde ha kostat astronomiska summor för stater, organisationer, tidningar och TV-bolag samt inte minst licensbetalare, skulle kunna nå en stor överenskommelse är väl närmast en övertro på det övernaturliga!

Enklare hade nog varit att sätta en representant för varje större gruppering och förhandlat. Sedan finns det naturligtvis en massa underligheter. Många rika oljeproducerande länder kallar sig själva för u-länder!!! Varför då? Om man är ett självfövållat U-land får man väl bita i det sura äpplet.

Nu behövdes det en nytt avtal eftersom Kyoto-avtalet saknade viktiga länder som Kina och USA. De nyrika "U-länderna" ville ju heller inte vara med på banan utan höll fast vid Kyotoprotokollet. En synnerlig underlig inställning och då faller förstås frågan. Om nu inte Kinas och USA:s presidenter gör något åt saken och att länder som Saud-Arabien och Sudan (ett oljeproducerande land) backar från sina nuvarande ståndpunkter!

Gnesta, Köpenhamn, klimatkonferens, kollaps, fiasko så långt

Bättre väg mellan Laxne och Gnesta

I tisdags var det dags igen. En stor lettiskt långtradarsläp parkerade sig i diket vid den krokiga vägen mellan Laxne och Heby.

Vägen mellan (Mariefred)- Laxne - Gnesta är ju betraktad som en huvudled i Gnesta kommuns översiktsplan jämte väg 57. Den har varierande vägnr i 800 serien och har en mycket kraftig trafikbelastning. Den borde givetvis även få högre status i vägverkets planer.

Vi har tidigare föreslagit att väg 224 från Lästringe(E4) - Gnesta förlängs till Laxne, där den då blir parallel med väg 223 Mariefred-Laxne-Björnlunda-Nyköping.

Väg 224 kommer då att vara försörjningsled för de mest expanderande regionerna i Sörmland nämligen Strängnäs, Gnesta, Trosa. Då behövs säkrare vägar!

Vi önskar Gnesta politikerna God Jul

En fröjdeful jul tillönskas alla medlemmar av Kommunfullmäktige i Gnesta och i synnerhet till dess ordförande Bosse Wingård, som återigen knopat ihop en synnerligen klurig frågesport om fullmäktigemedlemmarnas livserfarenheter.

Det hela var nog ganska svårt men vi ser fram mot ett facit! Året har ju präglats av ett gott samarbete över partigränserna. År 2010 blir det väl lite hetsigare, som sig bör i valyran även om vi i Gnesta normalt inte försöker slå ihjäl varandra!

God Jul, ett Gott Nytt År och tänk gärna på dem som har det lite sämre!

lördag, december 12, 2009

I Sverige har pensionärer högst skatt

Regeringen Reinfeldt har ju infört den världsunika åtgärden att ge folkpensionärer högre skatt än vanliga medborgare. Den åtgärden placerar Sverige längst in i skamvrån.

I Sverige kan du förvisso få pension utan att ha betalt ett enda öre i skatt i livet. T ex om du varit svartjobbare! Men att de som under ett långt liv betalt in för sin ålderdom skall behöva skatta mer för detta än vanliga arbetstagare är givetvis en klar diskriminering! För en Gnesta pensionär innebär det följande:

Inkomst Sklönt Pens Differens
10000 , 1618 , 2177 , -559
15000 , 3081 , 3813 , -732
20000 , 4545 , 5560 , -1015
25000 , 6017 , 7307 , -1290
30000 , 7620 , 9054 , -1434

Man kan ju verkligen undra om alliansen vill vinna riksdagsvalet?

onsdag, december 09, 2009

Narrarnas afton i Köpenhamn

Klimatmötet i Köpenhamn börjar redan nu uppvisa cirkustendenser. Detta misstänkte vi tidigare. Representanter från olika organisationer stod likt tjuriga barn på borden och skrek att "De rika länderna måste betala för minskning av växthusgaserna".

Det är väl i och för sig riktigt att rika länder kan eller bör hjälpa till. Det ligger i linje med humanismens tankar! Men att direkt utpeka dessa, som skapare av stora mängder växthusgaser är ju inte enhetligt. De rika ländernas utsläpp varierar högst väsentligt. Kina betraktar sig alltid som ett utvecklingsland men sanningen är att de håller på att gå om t ex Sverige när det gäller utsläpp av koldioxid per capita.

Även producenterna av olja, gas och kol borde rimligen vara med och bekosta u-ländernas omstrukturering till färre utsläpp.

Ännu mer intressant är fd Trosabon och liberalen Kjell Alekletts artikel i måndagens DN "FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier". Kjell, som jag kom att träffa då och då för några år sedan, är professor i fysik och globala energisystem vid Uppsala Universitet och internationellt erkänd forskare.

Hans och forskargruppens tes är att världens tillgångar på olja och kol är så få och minskar så snabbt att FN:s klimatpanel, IPCC:s prognoser är omöjliga att uppnå. Enligt Kjell så är det dags att istället bekymra sig om framtida energiförsörjningen snarare än att vara rädd för global uppvärmning.

Eftersom alla politiker med självaktning villo visa sig på styva linan och få eftermälet att ha varit med och räddat mänskligheten, tycks resultaten från forskargruppen vid Uppsala Universitet inte vara intressanta, då den stör "hjälteglorian. Och i synnerhet Al Gores katastrofteorier".

Kjello Aleklett förnekar inte på något vis att människan påverkar klimatet. Men kan ganska enkelt vederlägga diverse katastrofteorier. Vi rekommenderar länken till hans artikel:

http://www.dn.se/opinion/debatt/fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier-1.1008798

Köpenhamnsmötet liknar alltmer narrarnas afton i en Shakespearsk rotunda spelandes Much Ado about Nothing!

Good Rockin Tonight!

I år är det ungefär sådär 60 år sedan födelsen av Rock an' Roll. Den första riktiga plattan, som vi träffat på är med Wynonie Harris - Good Rockin' Tonight - från 1949. Vid samma tid var även Fats Domino igång. Men vi har tyvärr inte kunnat hitta några låtar med honom från denna tid.

Själv minns vi den första amerikanska stenkakeplattan från 1955 med Ludde och Blueberry Hill. Fats gjorde så småningom en fin inspelning med denna låt.

Vi alla är ett gäng gamla rockfantaster som under några år träffats då och då och spelat gamla goodies, rocklåtar och minns i Gnesta. Det mesta hämtat från Youtube men en del har haft fina samlingar med EP-skivor från 50-talet.

Det fantastiska VM-året 1958 så fick vi faktiskt tillfälle att lyssna till Little Gerhard på det stora scoutlägret på Gålö. Samtidigt var förresten Nacka Skoglund med och klackade två-kronor.

Den äldsta videoinspelningen vi kunnat hitta är Bessie Smith och St Louis Blues från 1929. Samtidigt spelade Bessie in Nobody knows you when you're down and out! En magnifik låt! Men det var först i början på 50-talet, som det hela drog igång rejält med Elvis, Chucken och Carl Perkins! I Sverige så kom det hela igång rejält först med Radio Syd och Radio Nord. Den senare kunde även höras ända bort till England. Detta kunde jag konstatera på gamla ångbåten Suecia på väg till London 1961.

En julhälsning till er alla rockare och i synnerhet till våra värdar på Vesslevägen, så ses vi på det nya året med nya "gamla" inspelningar!

tisdag, december 08, 2009

Regeringen backar om sjukförsäkringen

Ansvarig minister backar nu om sjukförsäkringen. Det är bra. Men fortfarande finns det fler problem som måste hanteras innan vi får en bättre omsorg om sjuka och utsatta!

Nästa steg är att återställa extraskatten för pensionärer. Det finns ingen anledning att särbehandla dem, som månad för månad, år ut och år in betalat sina avgifter till pensioneringen.

Även vissa försämringar i arbetslöshetsförsäkringen bör elimineras liksom försämringar för studerande.

lördag, december 05, 2009

Fildelningen slår nya rekord

Fildelningen rasade när Ipredlagen infördes i våras. Men sedan dess har den tagit fart igen. Och fildelandet är nu på väg mot nya rekordnivåer. Fildelningen mår bättre än någonsin, säger nätoperatörerna.

Ljudliga meddelanden från Kalle Anka - maffian förkunnade att nu hade minsann fildelningen minskat med 40% och antalet inköpta Kalle-filmer ökat med 18%. Men nu är vi således tillbaka till början med all time high!

Vi i malisen mistänkte tidigt att detta snart skulle gå över. Vem kan stoppa ett vulkanutbrott? Södertörns tingsrätt? Tillåt oss le!

torsdag, december 03, 2009

Inför Köpenhamn - Se kvinnorna

I torsdagens DN ger Håkan Bergström återigen en knivskarp analys av framtida möjligheter beträffande klimat och energi. Han tar upp frågan om den saknade komponenten, nämligen människan. Vi rekommenderar starkt alla dem som vill delta i klimatdebatten att läsa denna signerade ledare i DN.

År 2050 kommer endast 7% av jordens befolkning att bo i Europa. De enormt expanderande regionerna kommer att vara Afrika och Indien och i viss mån USA. Det blir närmast mer än löjligt att tala om biltullar i Lycksele! De har inte ens en mätbar påverkan på klimatet.

Dagens europeiska självutplånande defensiva politikerstuk enligt mea maxima culpa retorik, kommer att vara helt obsolet. Det är den övriga världen som sätter agendan för om framtiden är vår!

Mea maxima culpa = min stora skuld! (syndabekännelsen)

Tro och otro

Enligt en webb-undersökning på DN:s hemsida tror en stor majoritet av svarande att det är politiker och konsumenterna, som är de viktigaste för att lösa ev klimatproblem. Man kan tro att mångar har en hög tanke om sig själva.

Hur skall en konsument lösa detta? Åka bil lite mindre? Har knappast någon som helst påverkan! Låta gamla mor Karin frysa på ålderdomshemmet? Knappast möjligt! Köpa ekologiska morötter? Ökar koldioxidutsläppen etc! Köpa grön el? Vi har bara grön el i Sverige!

Hur kan en politiker påverka USA eller Kinas utsläpp, som är ca 40 % av världens? Varken Kyoto eller Köpenhamn kommer att kunna påverka detta!

För egen del tror vi att forskning och vetenskap har större betydelse eftersom dessa kan uppfinna och utveckla bättre koldioxidneutrala energisystem!

Asymmetrisk jämställdhetsdebatt i Gnesta

De lokala journalisterna vid Sörmlands Nyheter har dragit igång en ganska asymmetrisk jämställdhetsdebatt i Gnesta kommun livligt påhejad av olika vänstersupporters.

Med asymmetri i sammanhanget avses synen att det är viktigt att kvinnor har 50% representation eller mer - men att denna tes inte gäller män. Initiativtagare till detta tillägg till jämställdhetsdefinitionen kan vi givetvis finna i den extrema vänsterfeminismen! Medan mer sansade bedömare anser att jämställdhet skall vara transparent för både män och kvinnor!

Ifrågavarande journalistik har lyckats att i Gnesta kommun hitta "en ruta" där det är klen kvinnorepresentation och gjort stor sak av detta! Själva kan vi peka på "en stor mängd rutor" där det motsatta förhållandet råder. Men så är det med asymmetriska debattörer. De struntar fullständigt i objektivitet.

Dessa har nu fått rejält på skallen av de tre tyngsta kvinnliga politikerna i kommunen. Trots detta fortsätter man med en rabiat envishet att framhärda "denna enskilda rutas" innehåll.

I Gnesta kommun är det de folkvalda i kommunfullmäktige, som har den yttersta bestämmanderätten. Jämställdhetsligan i denna församling ser ut som följer:

Jämställdhetstoppen i Gnesta kommun (ideal = 50%): 1. Folkpartiet 50% , 1. Kristdemokraterna 50% , 3. Socialdemokraterna 45% , 4. Moderaterna 38% , 5. Miljöpartiet 33% , 6. Centerpartiet 75% , 7. Vänsterpartiet 0%.

Man kan ju undra över vem som är mullig och vem som inte är? Dessutom borde det vara ett axiom för en journalist att vara sanningsenlig och objektiv?

onsdag, december 02, 2009

När kommer den globala uppvärmningen?

Tittar ut på ett gnistrande kallt landskap utanför stugan. Minus 10 grader redan i början på december.

Eftersom skidorna numer får stå oanvända pga en kropp som inte hänger med riktigt, ser man givetvis fram mot lite mer global uppvärmning.

Kanske kan Köpenhamnsmötet hjälpa till!?

Lokal vindkraft ett bra alternativ

För att inte de som läser denna blogg skall tro att undertecknad är helt emot vindkraft. Vill vi här belysa en stor möjlig potential för svensk vindkraft.

Kungl Vetenskapsakademin har ju dömt ut storskalig vindkraft pga tekniska problem i stomnätet, behov av ersättningsenergi vid vindstilla förhållanden mm.

Fossil eldning av bränslen är ju ganska omdebatterad avseende eventuellt koldioxidtillskott eller ej. Vår uppfattning är att det knappast är ett nollsummespel i varje fall inte på kort sikt. Dessutom avverkas mest yngre skog för eldning, vilket är helt kontraproduktivt mht att den unga skogen assimilerar mest koldioxid.

För framtiden bör fordon och flyg utnyttja koldioxidneutral framdrivning. En stor möjlighet är batteridrift, som dock är relativt aktionsbegränsade. En bättre möjlighet är att av koldioxid i luften, vanligt vatten och el producera metanol (träsprit). Det är samma alkohol, som kan produceras av lantbrukets metan. Detta bränsle är betydligt bättre än dagens omdiskuterade etanol.

Man kan tänka sig att lokala vindkraftverk producerar metanolen enligt denna process. Då har man även löst lagringsfrågan och kan utjämna vid stark vind eller vindstilla! Man har ett drivmedel, som är koldioxidneutralt! Dvs förnyelsebart.

Med lokal vindkraft menar vi att verken således ej ansluts till det svenska stomnätet, vilket kan skapa tekniska problem. Metanolen kan ju även utnyttjas för uppvärmning varvid processen reverseras. Dvs vid förbränningen bildas motsvarande mängd koldioxid och vatten!

tisdag, december 01, 2009

Domedagsalarmisterna slår till!

Alarmisterna dvs de som obetingat tror på att jorden kommer att gå under pga människans koldioxidutsläpp, hävdar att det är vetenskapligt klarlagt till 98%, att så är fallet. I ett program med Lars Adaktusson, Sveriges i särklasst främste politiske kommentator ifrågasatte en av O:na, Åke Ortmark det faktum att knappast någon debatt förs i Sveriges Television om detta är korrekt.

Hans motopponent Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson hävdade å andra sidan att någon objektivitet i denna fråga inte var nödvändig m h t beprövad vetenskap.

I fråga om svensk vindkraft så gäller uppenbarligen inte denna dogm. En samfälld svensk expertis på området kanaliserad i form av Kungl Vetenskapsakademin har ju dömt ut storskalig vindkraft i Sverige av både tekniska och ekonomiska skäl.

Alarmisterna i Sveriges Television och andra organisationer, som uppbär skattemedel, behandlar således dessa två frågor med helt olika utgångspunkter. Vi visste sedan tidigare att SVT bedriver både politik och lobbing. Men att inte ens försöka orka vara vetenskaplig i frågan är närmast pinsamt?

Nu återinförs gymnasieingenjörsexamen

Huvuddelen av alla ingenjörer utbildades förr i världen på tekniska läroverk, tekniska gymnasier. Utbildningen kom så småningom att bli minst 2 år på högskola, därför att man helt enkelt inte klarade av de tidigare kunskapskraven. Grunderna från grundskolan var helt enkelt för dåliga.

Nu återinförs denna utbildning (4 år) vilket är utomordenligt bra med tanke på bristen på ingenjörer mer på bredd. Att först gå 3 år på gymnasiet och sedan ytterligare 2 eller 4 år på högskola är oftast rent resursslöseri. Alla behöver ju inte bli raketingenjörer.

Maxvells linjeintegraler kommer man dock nog inte få lära sig. Det var i forna tider!

Rousseau hade aldrig rodnat

I en ledare i SN 1/12 framförs att "Rousseau skulle ha rodnat" om han känt till schweizarnas inställning till islam med anledning av den genomförda folkomröstningen för eller emot sk minareter!

Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk filosof, som levde på 1700-talet och främst förespråkade "Back to the nature". Han var en outbildad kvinnoförförare av stora mått och förmodligen lät han sina fem barn dö utan medlidande. Han kan betraktas som en sann bakåtsträvare jämfört med samtidens mer framstegsvänliga filosofer som Voltaire och Diderot.

Med dagens svenska mått skulle nog Rousseau ha betraktats mer som en mullig mansgris än försvarare av individens rätt. Man skall ha klart för sig att på 1700-talet hade kvinnan ingen som helst rätt, varken i muhammedanska länder eller i Europa.

Vad som förmodligen stör schweizare och även svenskar är väl närmast islams inställning till kvinnans rätt i samhället. Själv har jag besökt många muhammedanska länder i Afrika och mellan-Östern och kan givetvis konstatera själv att denna anomali existerar! Islam likt många andra religioner ligger ju heller inte i linje med Voltaire och Diderots budskap. Snarare mer likt Rousseau, som vill återgå till ett primitivt naturtillstånd.

Alienation (främlingsskap) är av ondo och givetvis skall muhammedaner få bygga minareter även om dessa inte utgör en del av islams religion. Men att desarmera denna tickande bomb kan ju inte vara ensidig. Dvs de som värdesätter islam måste naturligtvis bjuda till. Det innebär att kvinnan skall sitta bredvid mannen i moskén och inte bakom. Det innebär att det borde finnas kvinnliga präster, liksom i den lutheranska kyrkan.

Att döma ut schweizarna, som främlingsfientliga är nog att göra det hela för enkelt för sig. Nu är ledaren i SN inte den ende, som vill kommentera den schweiziska folkviljan. Det är många om budet! Det man dock i allmänhet saknar hos alla dessa etablerade skribenter är en journalistisk drivkraft till en mer objektiv analys av dessa skeenden. I många stycken hävdar man kvinnans likaberättigande samtidigt som man likaledes, kanske till nöds, accepterar kvinnans underordnade ställning i många religioner. Enligt min uppfattning måste kvinnans jämlika ställning prioriteras och vara betydligt viktigare än hänsyn till olika religioners budskap särskilt om dessa bryter mot FN:s principer om allas fri- och rättigheter.

Att hävda islamsk rättskipning i Europa utgör ingen bra grogrund för framtida endräkt och förståelse! Alla måste givetvis anpassa sig till EU:s lagar och jämlikhetssträvanden. Samtidigt måste vi med europeisk tradition inse att detta är en process, som inte kan genomföras i en handvändning!

måndag, november 30, 2009

Hela Gnesta skall leva!

I ett medborgarförslag föreslås att de informationsskyltar, som kommunen nu har i Gnesta tätort, flyttas till kommunens yttergränser. Det senare är ju det mest vanliga i t ex Strängnäs, Nyköping m fl kommuner.

Ett mycket klokt förslag, som givetvis bottnar i att det inte är enbart tätorten Gnestas behov som skall tillgodoses utan hela kommunen. Hälften av befolkningen i Gnesta kommun bor inte i tätorten.

Från tjänstemannahåll föreslås att kommunstyrelsen måtte avslå förslaget. Bl a med motiveringen att det redan finns skyltar, som det står Gnesta på vid kommungränsen.

Man kan ju undra över vad tjänstemän tror om politikers kunskaper och varseblivningsförmåga! Ganska pinsamt!

Förslaget motverkar i högsta grad den pågående urbaniseringen av Gnesta till ett sk 2/3 dels samhälle!

söndag, november 29, 2009

Schweiz folkomröstar mot minareter

I Schweiz har man ovillkorlig folkomröstning om minst 100.000 personer så önskar. Fråga om byggnation av minareter, ett slags budskapspulpet, har delat nationen. I en folkomröstningar har man nu beslutat att inga fler minareter får byggas.

Detta kan ur ett religionsfrihets perspektiv tyckas ogint. Man kunde väl möjligen ha förbjudit användande av högtalare vid dagens 5 böneutrop emedan detta kan bli ganska störande i längden.

Den muhamedanska kyrkoordningen borde även kunna utvecklas liksom den kristna. Man skulle kunna kalla till bön via SMS, Internet eller varför inte annonsera i lokalbladet, som den svenska kyrkan gör!

I Sverige är folkomröstningar enbart rådgivande och i många fall t ex om högertrafik, så följs inte folket utslag. Folkomröstningar kan ju få oanade resultat och det är våra riksdagspolitiker livrädda för.


I Sverige vågar man inte låta invånarna folkomrösta. Det är alltför farligt för "den riktiga demokratin", som endast får utövas av folkvalda!

Invandrare och flyktingar i Eskilstuna,

som läser s k SFI (Svenska för invandrare (och även flyktingar förmodas)) har avslutat sin kurs med en politisk omröstning. Utfallet blev ganska märkligt:
Socialdemokraterna 62%
Centerpartiet 11%
Vänsterpartiet 7%
Kristdemokraterna 6,5%
Moderaterna 5,5%
Folkpartiet 3,5%
Miljöpartiet 3,5%

Man kan ju undra om det är av verklig övertygelse eller mer en funktion av det socialdemokratiskt styrda Eskilstuna?

Fjärrvärme inte särskilt klimatsmart!

Miljööverdomstolen har fällt Värnamo kommun där en husägare velat ha bergvärme medan kommunen ansett att fjärrvärme skall vara obligatoriskt. Man har från kommunens sida hävdat att fjärrvärme är ett bättre alternativ.

Sanningen är att fjärrvärmeverk släpper ut koldioxid plus andra cancerogena ämnen. Fjärrvärme är dyrt. I Gnesta där man kör på både el och pellets, är fjärrvärmen bland de dyraste i landet.

Huvudskälet till varför fjärrvärmen är dyr är monopolsituationen och att det givetvis är dyrt att lägga ut alla isolerade rör. Dessutom kan man inte utnyttja den mest energieffektiva värmepumptekniken. Vidare är det betydligt billigare och enklare att distribuera elenergi via elnätet. Man kan givetvis om man vill fortsätta att använda biomassa men i mer storskaliga verk, även utnyttja elnätet.

Eldistribution innebär att konsumenten kan välja mellan luft-luft, luft-vatten eller berg-vatten värmepumpsteknik från koldioxidren vatten-, kärn- eller vindkraft.

Det blir allt svårare och innebär störningar i stora städer att bygga ut värmekraft. Denna teknik har nog gjort sitt.

En objektiv public service?

På söndagen var den viktigaste nyheten i P1 hur mycket kommissionären Cecilia Malmström (FP) får i lön.

Hur mycket Margot Wallström(S) avgående kommunikationsansvarig i kommissionen haft under alla år har man sorgfälligt glömt bort. Att hon tjänade rejält, är väl ingen större hemlighet!

Har vi en objektiv Public Service i Sverige? Döm själv! Moget för avveckling? Ja, om man inte klarar att vara objektiv!

fredag, november 20, 2009

Politisk korrekthet

Lokalbladet Sörmlands Nyheter skriver alarmerande att det minsann i Gnesta kommuns lilla kommunala bolag inte finns en enda kvinna bland de 6 valda. Varje parti nominerar ju sina kandidater. Det innebär att Gnesta kommun inte kan ha något kollektivt ansvar för detta. I koncernledningen sitter det till yttermera visso två kvinnor.

Dessutom, vilket är betydligt viktigare, har vi tre kvinnliga nämndordförande och en manlig. Detta har aldrig varit något problem för aktuell skribent i tidningen. Dessa tre kvinnor skulle nog bli bekymrade om det antogs att de kvoterats in till sina poster. Så är det definitivt inte utan de finns där för att de bedöms vara de mest kompententa!

Mikke Schirén , Vänsterpartiet ondgör sig över detta. "Det är typiskt för den moderatledda alliansen att det inte finns några kvinnor i ledningen". Själv är Schirén inte det minsta bekymrad över att vänsterpartiet under alla år haft endast en kvinnlig representant i fullmäktige eller annorstädes. Och hon har faktiskt varit med i alliansen - de ni! De senaste åtta åren har vänsterpartiet haft enbart manliga representanter!

Det vorde klädsamt om herr Schirén sopade rent framför egen dörr, innan han dömer ut Gnesta kommuns politiska majoritet. För FP del så har vi tre kvinnor i fullmäktige och en man!


tisdag, november 17, 2009

Bravo Fredrik Reinfeldt!
Vi får nog omvärdera herr statministern en hel del. Att förorda Cecilia Malmström (FP) som svensk kommissionär i EU var ur kompetenssynpunkt inte särskilt överraskande. Däremot är det naturligtvis en kraftig politisk markering för alla allianspartier!

I Cecilia får EU en kompetent och kunnig liberal kraft. Min erfarenhet är att hon lyssnar och har ett mycket brett register. Talar och skriver flera språk flytande. Kul!

Margot Wallström har ju gjort ett bra jobb i EU. Den traditionen kommer att leva vidare! Vi önskar Cecilia lycka till!

måndag, november 16, 2009

Rating, regering och opposition i november 2009

Denna blogg behagar ratar toppolitiker två gånger per år. Föregående placering inomparentes:

Regeringen
1.(2) Jan Björklund(fp) Bygger ny stabil skola för framtiden, tydlig
2.(1) Maud Olofsson(c) Regeringens tuffaste jobb, slirat lite senaste tiden
3.(3) Mats Odell(kd) Ekonomiproffs, stor tillgång
4.(4) Lena Adelsohn(m) Inger stort förtroende inom en kulturell smältdegel
5.(-) Fredrik Reinfeldt(m) Bra retorik, när uttryckte han en åsikt senast?

Oppositionen
1.(1) Lars Ohly(v) Tydlig men saknar helhet i energi/miljö-frågan
2.(2) Mona Sahlin(s) Kan bättre,osäker på miljö/energi, förbättra för pensionär
3.(4) Maria Wetterstrand(mp) Trevlig retorik men okunnig i miljö/energi-teknik

4.(-) Jimmie Åkesson(sd) ???

Riksdagen-hedersomnämnande
1.(1) Carl B Hamilton(fp) En av de mest kunniga i energi/miljö-frågan
2.(2) Barbro Westerholm(fp) Mycket kunnig, erfaren och social klippa

torsdag, november 12, 2009

Nytt märkligt EU direktiv om eldistribution

EU börjar bli allt mer en makt över Sverige och enskilda invånare. Nu har man bestämt hur Sverige skall bygga upp sin distribution av el-energi. Vi skall nu tvingas till export av el, förmodligen till Tyskland, för att höja priset för svenska konsumenter och företag.

Vidare skall priset variera var man bor i landet! Vilket synes vara det mest märkliga aven serie idiotiska förslag som kommit från EU. Dvs de som bor i södra Sverige skall betala mer för elen än i norra! Hur man kommit fram till detta är omöjligt att förstå då det nog produceras ganska mycket el även söderut.

EU kanske inte var så särskilt bra ändå. Man skämmer ut sig med synnerligen idiotiska och märkliga pålagor med envis regelbundenhet.

måndag, november 09, 2009

Samtliga apotek nu sålda

Nu har Sveriges samtliga apotek sålts. Det kommer med automatik innebära högre priser för konsumenterna. Många apotek kommer dessutom att läggas ner.

Om det offentliga stat eller kommun säljer ut en verksamhet så innebär ju detta i praktiken att köparen måste kompensera sin investering genom att antingen rationalisera verksamheten och/eller ta ut högre priser. Detta är ju då ingen bra lösning för konsumenten.

Skulle en fullständig transparens ha nåtts för konsumenterna, borde apoteken ha skänkts bort!

lördag, november 07, 2009

Att överskatta sig själv

Höga landstingspolitiker i Uppsala har gått före i vaccinationskön för svininfluensa. "Vi är så viktiga - och händer det något måste vi kunna fatta beslut".

Politiker sköter inte verksamhet det gör anställda vid landstinget. Landstingspolitiker har inte ens ansvaret för medborgarens väl och ve. Det åvilar kommunerna och kommunpolitiker.

torsdag, november 05, 2009

Rysk-tysk gasledning nytt miljöhot

Regeringen har behagat att godkänna den rysk-tyska gasledningen i Östersjön. Detta kan bara beklagas då det kommer att påverk miljön på ett negativt vis. Gas är inte så miljövänligt som en del påstår. Det släpps nämligen upp mängder av koldioxid ur marken i samband med upptransporten av naturgas.

Europa kommer nu att förstärka energiberoendet av Putins Ryssland. Gasledningen splittrar länderna kring Östersjön. Varför lägger man inte en gasledning kortaste och enklaste vägen mellan de ryska gasfälten och Tyskland? Kommer Östersjön åter att bli ett militärstrategiskt område? Med en massiv närvaro av ryska marinen?

Tysklands beroende av fossila produkter fortsätter sålunda till förfång för naturen och den globala uppvärmningen. Det står väl inte långt på förrän vi har rysk gas i Sverige, så att även vi blir inlemmade i den ryska strategiska inflytandet av Europa.

onsdag, november 04, 2009

En mänsklig seger

Sjukkassan fälldes på tisdagen av Stockholms tingsrätt för diskriminering av sjuka gravida kvinnor. Sjukkassans inställning att en graviditet inte kan skapa olägenhet för att jobba, är synnerligen märklig. Man trodde att alla visste att en graviditet kan skapa stora fysiska problem. Skall vi ha ett jämställt samhälle måste givetvis kvinnor kunna kompenseras för graviditetsbesvär.

Sjukkassan får nu bakläxa och det torde vidare vara högst rimligt att regeringen/riksdag utfärdar nya regler för dessa fall i sjukersättningen. Något som man som lekman givetvis trodde redan existerade!

Europadomstolen mot kors i skolor

Europadomstolen uppmanade på tisdagen Italiens skolor att avlägsna kristna symboler från sina klassrum. De kan stöta barn som inte är kristna, fann domstolen.

Genast uppstår då ett antal retoriska frågor: Kan en icke kristen färdas i en ambulans med ett rött kors? Det gäller såväl civila som militära dylika!

Eller måste man ha en med halvmåne för en muslim och en med en uppåtgående sol för en shinto-it? Kanske en röd fjäder för indian etc...

Måste Röda Korset ändra namn och symbol? Måste flaggorna i korsländerna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Storbrittanien och Schweitz göra om sina flaggor eftersom de är symboler för kristendomen?

Kanske det finns viktigare saker att syssla med för Europadomstolen!

fredag, oktober 02, 2009

Våldtäkt döms efter olika skalor

Roman Polanski, världskänd regissör har anhållits i Schweitz för att ha haft sexuellt umgånge med en 13 årig flicka för över trettio år sedan. Detta har väckt stor debatt internationellt och i Sverige. Sofia Curman i Dagens Nyheter har skrivit en intressant artikel i ärendet.

I Sverige blir ett dylikt brott preskriberat efter 10 år. Medan det i USA uppenbarligen inte finns någon sådan regel.

Dessa förhållanden har upprört allmänheten med både för- och nack-del för den aktuelle Polanski.

I går våldtogs en 10 årig flicka av tre manliga skolkamrater i Linköping. De kommer inte att få något straff eftersom det i svensk lag är helt ok att slå ihjäl, våldta eller mörda någon om du inte har fyllt femton år

Man kan ju undra över vad offren eller offrens familjer tycker om detta. Hade det hela skett i England hade dessa pojkar blivit inlåsta på minst 10 år. I många länder tillämpas dödsstraff oavsett ålder.

I Sverige gullas det med dessa förövare dvs offret blir en obekväm historia. Det vore förutom denna anomali i svensk rättskipning bra om man kunde stämma dessa marodörer ekonomiskt med grova skadestånd, gärna i miljonklassen. Då skulle de eller deras slappa föräldrar inse att vi värnar om kvinnans jämställdhet i Sverige.

Skall vi ha verklig jämställdhet skall alla nidingsdåd beivras. Allt från könssvordomar i skolan till övervåld. När tog kvinnorättsrörelsen upp detta på sin agenda?

tisdag, september 29, 2009

Svensk vetenskap dömer ut större vindkraftsatsningar

Energiproffsen i Kungliga Vetenskapsakademin, KVA dömer ut mer vindkraft än ca 10 TWh. Motsvarande ung en kärnreaktor. Huvudskälet är, som vi på denna blogg tidigare skrivit om, tekniskt. Det går inte att stabilisera 30 TWh i elnätet. Frekvensen skulle bli alldeles för instabil. Detta förstår en tekniker särskilt om man är utbildad i elkraft, vilket jag är.

Dessutom skulle vatten- eller kärnkraft behöva byggas ut lika mycket för att kompensera för vindbortfall. Politik är möjlighetens konst. Men ett antal politiska charlataner borde bytas ut.

Någon säger: Men vi kan ju leverera el till Tyskland. ?? Varför förröda det svenska landsskapet? Vill tyskarna fortsätta att utarma det tyska landskapet så är det deras ensak.

Det är starka lobbygrupper som argumenterar för vindkraftsutbyggnaden medan vi energisakkunniga försöker hyfsa debatten, säger professor emeritus Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott.

På måndagsmorgonen, samtidigt som näringsminister Maud Olofsson öppnade världens största vindkraftskonferens på Stockholmsmässan i Älvsjö, gick KVA:s energiutskott ut med ett uttalande om att regeringens planeringsmål om 30 TWh årlig elproduktion från vindkraft år 2020 inte är realistiskt.

Upp till 10 TWh per år är en mer realistisk siffra – trots att det är fem gånger så mycket som produceras i dag. 10 TWh årsproduktionen av el från vindkraftverk går, även om det kostar, att anpassa till det nuvarande kraftnätet och går att parera med den nuvarande kapaciteten i vattenmagasinen när det inte blåser, säger Sven Kullander.

KVA menar att regeringen inte har insett svårigheterna med att anpassa det svenska kraftnätet till de påfrestningar som en utbyggd vindkraftsproduktion innebär och inte heller problemen med att kompensera utebliven vindkraftsel med reglerkraft från vattenmagasinen.

KVA uttalar även att de ekonomiska kalkylerna måste inkludera alla systemkostnader, alltså även utbyggnaden av nätet och reglerkraften. Och då blir vindkraften dubbelt så dyr som el från bioeldade kraftvärmeverk och el från kärnkraftverk, säger Sven Kullander.


Ansvariga för rapporten är:
Sven Kullander, Professor em., Uppsala Universitet
Bengt Kasemot, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Bengt Nordén, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Bertil Fredholm, Professor, Karolinska Institutet
Dick Hedberg, Fil Dr., Kungl. Vetenskapsakademien
Georgia Destouni, Professor, Stockholms Universtitet
Harry Frank, Professor, Mälardalens Högskola
Karl Fredga, Professor em., Uppsala Universitet
Karl Grandin, Fil. Dr., Centrum för Vetenskapshistoria
Karl-Göran Mäler, Professor em., Beijerinstiutett för ekologisk ekonomi
Kerstin Niblaeus, Generaldirektör, Europeiska Unionens råd
Peter Jagers, Professor, Chalmers Tekniska Högskola
Rickard Lundin, Professor, Institutet för rymdfysik

Rörig skoldebatt i Gnesta

Måndagskvällens kommunfullmäktige i Gnesta bjöd på en synnerligen rörig debatt. Åhörarna, ganska många, måste haft svårt att förstå vad det hela gällde. Problemet var att den framskrivna frågan gällde Barn- och utbildningsförvaltningens organisation av skolan. Medan mycket av diskussionen handlade om kommunstyrelsens fördelning av pengar till kommunens olika verksamheter.

Många tycktes tro att kommunens besparingskrav gällde enbart ytterskolorna, vilket visade sig vara helt felaktigt. Det finns en omfattande besparingsplan för skolorna i Gnesta tätort liksom för äldreomsorg mm.

De partier, som tar ansvar för alla invånare i Gnesta, är givetvis bekymrade över att antalet elever minskar kraftigt i ytterskolorna och därmed statens bidrag till verksamheten.

Kommunen får ett extraanslag under 2010 på 13 MKr. Det täcker vissa delar av den brist på 25 MKr, som finns. För dessa pengar kan man göra temporära åtgärder, som att se till att arbetslösa ungdomar kommer in på arbetsmarknaden samt minska vissa besparingar av temporär art. Utöver detta tillkommer ett beräknat överskott 2009 på cirka 8 MKr, vilket innebär att av totalt saknade 25 MKr har 20 MKr inhämtats från staten. Kommunens besparingskrav är således inte mer än 5 MKr. Det borde innebära att skolan kan få ett större extra tillskott till sin verksamhet.

Det är självklart oerhört viktigt för framtiden att satsa på ytterområdena. Utvecklingen av Gnesta tätort har stått i fokus till förfång för halva befolkningen i kommunen som faktiskt bor i Björnlunda, Stjärnhov, Gåsinge-Dillnäs och Torsåker. Det finns olika möjligheter att höja statusen och utvecklingspotentialen i dessa orter. Skolan utgör en synnerligen viktig del i denna utveckling.

torsdag, september 03, 2009

Heder åt Camilla Lindberg (FP) m fl riksdagsmän

Vi skrev nyligen på denna sida om Stockholms Tingsrätt, som sätter sig över Tryckfrihetslagen i fallet Pirate Bay och har en synnerligen underlig lagtolkning.

Nu reagerar äntligen ett antal riksdagsmän och vill ändra på Thomas Bodströms(S) kontroveriella lag från 2005. Advokat Bodström vill av naturliga skäl inte uttala sig. Fegis!

Heder åt FP, MP och C, som uppenbarligen värnar om den svenska tryckfriheten!

onsdag, september 02, 2009

Fascismen växer inom EU

I många av EU:s länder får nu fascismen växa oförblommat. För ett antal år sedan utsattes Österrike för en våldsam kampanj då deras FPÖ var med i regeringen. FPÖ får närmast betraktas som en snäll hund i jämförelse med vargarna i Italiens Berlusconis högerextrema koalition.Han har ju nu tagit kontroll även över så stolta media som RAI, Italiens national TV och hotar Spanien resp Frankrike med stämningar pga artiklar som bär honom emot.

Det är märkligt att Italien, detta lilla pytteland, har så stort inflytande inom EU. Vi i Sverige som tillhör EU:s tredje största land efter Frankrike och Spanien. Borde kunna få mer inflytande än vad våra politiker nu lyckats med.

I de bedrövliga överenskommelserna, som dåliga svenska politiker medverkat till finns glödlampor och utsläpp av koldioxid där Sverige redan var bäst i Europa men fick en hemläxa som svider och kostar skjortan för Sveriges invånare.

Dags att sätta kraft mot de sydeuropeiska fascistika krafter, som tycks regera EU.

tisdag, september 01, 2009

Konstnären Anna Odell dömdes till böter

Odell dömdes för sitt konstnärliga inlägg till 2.500 kr i böter för motstånd mot polis och sedan att ha belastat sjukvården rätt rejält!

"2.500 kr är ju ett skrattretande bötesbelopp - hon borde ha frikänts", är de vanliga omdömena från våra 'juridiskt sakkunniga' konstnärsmaffia och överbetalda journalister.

Bara för att man tillhör kultureliten, så innebär det inte automatiskt straffrihet, även om en del tycks tro det. För en garantipensionär är 2.500 kr halva pensionen netto!

söndag, augusti 30, 2009

Moderaterna utmanar pensionärerna

Moderaterna har väl närmast förklarat krig mot Sveriges pensionärer. För något år sedan införde man högre skatt för dessa. Vid helgens moderatstämma beslutade man att ytterligare höja skatten för pensionärer. Det gäller både pensionärer som får sk garantipension dvs aldrig betalt någon skatt under sitt liv och de pensionärer som betalt in stora summor för sin ålderdom.

Är detta de nya moderaternas sociala syn? Eller handlar det egentligen om att säga en sak och göra något helt annat? I varje fall har pensionärer fått det mycket sämre under moderaternas ledning.

måndag, augusti 24, 2009

VM i Berlin - språkbegåvade kommentatorer saknas

VM i Berlin blev en stor fest främst tack vare Jamaica och Etiopien. Det som inte blev så bra var SVT och TV4 nedsända kommentatorer som enbart tycktes besitta kunskaper i svenska och amerikansk engelska. Det blev ganska trist att åhöra intervjuer med tyskar eller fransmän på knagglig engelska. Alla var bara trötta.

Borde det inte vara rimligt att en journalist behärskar åtminstone två språk förutom svenska? En ryss borde kunna intervjuas på ryska. Ryssland råkar vara världens största land. Skall man skicka folk till Tyskland bör de givetvis kunna tyska. Vad i allsin dar har de annars där att göra?

För övrigt så var TV4:as bevakning av damhöjdhoppsfinalen en journalistisk katastrof. Borttagna hopp. Ingen koll på vem som skulle hoppa och på vilken höjd. TV4 borde skärpa sig.

Stockholms tingsrätt skämmer ut sig igen!

Med en dåres envishet skämmer Stockholms tingsrätt åter ut sig för det svenska folket och har beslutat att lägga slutlig munkavle på Pirate Bay. Man struntar fullständigt i yttrandefrihetslagstiftningen och hittar på egna lagtolkningar.

Stockholms tingsrätt knäböjningar för den råa och ohejdade kapitalismen i Kalle Anka maffians skepnad, är förödmjukande för det svenska rättssystemet och innebär ett stort misstroende för den svenska rättvisan för framtiden.

Finns det ingen i regeringen eller i JK-ämbetet, som kan stoppa dessa rättsövergrepp? Go PP go!!

fredag, augusti 07, 2009

De värsta krigsbrotten - worst war crimes - schlimmstes Kriegsverbrechen

För 64 år sedan fälldes den första atombomben över Hiroshima. Ca 100.000 människor dog. Denna händelse överskuggas dock av 2:a världskrigets värsta brott bombningen av Dresden i februari 1945 då 250.000 människor de flesta flyktingar, äldre, kvinnor och barn miste livet i en gigantisk eldstorm orsakad av brittiska RAF, Royal Air Force.

Mellan den 7 oktober 1944 och 17 april 1945 bombades Dresden under åtta räder av cirka 2 500 bombplan. Natten mellan 13 och 14 februari 1945, bombades staden av 772 engelska och 311 amerikanska bombplan med 3 500 ton. Man använde den första generationen brandbomber av petroleum, som först orsakade brandstormar innan detonationerna lade staden i aska och grus. Bränderna var så intensiva att personer stående ute på gatan sögs in i brinnande huskroppar.(källa Wikipedia)

64 years ago the first nuclear bomb hit Hiroshima. About 100.000 humans died. This occasion is though overshadowed by the worst crime during the 2:nd world war, the RAF bombing of Dresden i february 1945 when about 250.000 people mostly refugees, women, elderly and children, were killed in a gigantic firestorm.

"Ni brände ner hela stället, gjorde det till en enda pelare av eld. Fler människor dog där, i den där eldstormen, än vad som dog i Hiroshima och Nagasaki tillsammans." – Kurt Vonnegut i Slakthus 5.

Bombningen av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki hade ett klart mål att avsluta kriget i Stilla havet. Bombningen av Dresden var en bestialisk hämndakt av det brittiska överkommandot.

The bombing of Hiroshima and Nagasaki may be justified as a mean to end the war in the Pacific. The bombing of Dresden was a mere beastly revenge from the British High Command!

torsdag, augusti 06, 2009

Amatörmässiga uttalanden från Timbro!

”Kommunerna kan spara utan att dra ned på välfärd”, anser Thomas Idergard på Timbro. Han påstår att var 5:e krona går till fritid och kultur. Han verkar vara synnerligen desorienterad och amatörmässig i sina uttalanden.

I Gnesta kommun går ungefär var 25:e krona till denna sektor. Större delen är bidrag till lokaler eller löner. Saker som inte går att ändra på i en hast.

I Gnesta kommun gäller följande budget:

Barn och utbildning 200
Social omsorg 150
Kultur och fritid 12
Gator, vägar, vatten 8
Samhällsbyggnad inkl
Miljö,Brandförsvar 9
Kommunledning 18
Trafikkostnader 12
Totalt 412 MKr

Man kan ju undra var vi i denna budget kan finna 80 MKr att ta bort eller satsa på utökad välfärd?

Trist att DN publicerar så dåligt underbyggda och amatörmässiga insändare!

torsdag, juli 30, 2009

Knapphändig rapportering från Rinkeby

Den mycket tragiska branden i Rinkeby med sju omkomna har berört hela Sverige. I rapporteringen ställs många frågor kring utrymning i trapphus mm. Men knappast någon journalist försöker rapportera om den våning där branden bröt ut. Varför en person avvek och lämnade ytterdörren öppen med denna tragiska utgång, som följd.

Den vanligaste brandorsaken idag är den glömda stekpannan med olja, som tar eld och snabbt antänder köksskåpen. Med den beskrivna händelseutvecklingen och en person på plats måste allt ha skett mycket snabbt, vilket givetvis tyder på en ansamling av brännbart material utöver det vanliga.

Det vore journalistiskt ganska intressant att få en redovisning av detta!

onsdag, juli 29, 2009

Gotlands landshövding Marianne Samuelsson är i blåsväder - igen

På Gotland tillämpas andra regler för byggnadslov inom strandskyddet. Landshövdingen själv fattar beslut i frågan. Det torde vara det enda länet i Sverige med en dylik turordning. En landshövding skall självklart inte lägga sig i byggnadsärenden. Det liknar mest maffia-metoder.

Det mest pikanta är att Marianne Samuelsson, som tidigare språkrör för Miljöpartiet varit med och utformat nuvarande strandskyddslag. Samma lag som hon som landshövding vill undergräva.

Fråga är givetvis även om bestickning förekommit. Det skall bli mycket intressant att följa denna fråga! Ett antal polisanmälningar föreligger om brott mot Miljöbalken och Plan och byggnadslagen förutom brott enligt tjänsteförordningen.

Man behöver inte alltid leva som man lär. Åtminstone inte som landshövding på Gotland!

måndag, juli 27, 2009

Miljöaktivister den nya koleran

Många personer tror sig gynna den framtida miljön medan de i själva verket är avancerade miljöbovar.

Det var tidigare känt att dessa personer framhöll vedeldning, som ett föredöme men nu har konstateras är det mest skitiga man kan utföra frånsett koleldningen i Tyskland och Danmark, värst i Europa. Det har nu visat sig att även den ekologiska odlingen tär exklusivt på jordens resurser inte minst gällande utsläpp av koldioxid , kväve och fosfor.

Nu börjar sanningen komma ikapp dessa miljö-charlataner. Folket som eldar, skitar ner, jobbar ekologiskt och tror att de är ekologiskt miljömedvetna!

Det gnälliga Gnesta (tätorten)

I Gnesta tätort har man stora krav på kommunen och dess politiker. I Björnlunda, Stjärnhov och Laxne är man mer hovsamma dvs man får oftast klara av önskade saker själva.

De som leder den gnälliga "vi skall ha" ligan i Gnesta tätort, torde vara båtklubben vid Bryggeriudden. Jag undantar nu båtklubben vid Marieströmsån, som mig veterligen aldrig klagat på sakernas tillstånd. Bryggeriuddens båtklubb har i många år fått tillgång till en av tätortens mest attraktiva områden för en spottstyver. Det är nog dags att ta rejält betalt för detta.

Andra aktörer av denna kaliber finns det många exempel inte minst i SN:s rapportering. Hälften av Gnesta kommuns invånare bor inte i tätorten men de får vara med och betala skatt för de insatser, som görs i Gnesta. Är inte detta skamligt?

Enda exemplet på spridda protester från ytterområdena är när man lägger ner Ordenshuset i Björnlunda. Hade detta hus legat i Gnesta så torde det väl ha utlöst en mindre folkstorm ungefär som byggplanerna på Gnesta höjden. Nu har vi politiker i kommunstyrelsen fått veta av Ing-Mari att, "Gänget som Henric (och flera inom kommunstyrelsen )skrattar åt är bl.a. några av Gnestas medborgare, flera av oss har egna företag,de flesta av oss har högre utbildningar än många i kommunstyrelsen. Var och en av oss betalar ganska stora summor i kommunalskatt, säkert mer än många av er som sitter i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, framförallt mer än de tjänstemän (ex Christer Andén)som inte bor i kommunen och inte betalar någon skatt alls till kommunen."

Det är kanske dags att byta namn på Gnesta kommun; Varför inte till Daga kommun, som ju funnits sedan medeltiden, så kan kommunen slippa förknippas med den gnälliga tätorten Gnesta. Den administrativa medelpunkten borde då bli Björnlunda.

torsdag, juli 09, 2009

Bilprovningen säljs ut

Den moderatledda alliansen i Sverige säljer nu ut Svensk Bilprovning. De 300 kronor som en besiktning nu kan kosta kan i framtiden kanske inte kommer att kosta mer än 275 kronor.

Håller man inte på pettitesser som kan ha allvarlig påverkan av säkerheten? Borde inte Sverige istället påpeka att bilbesiktning behövs i fler EU-länder!

Vi är ganska ensamma i Sverige om denna förträfflighet!

Solveig Zander (c) svartjobbarnas dröm

Riksdagsledamoten Solveig Zander har i ett, som vi tror, gott syfte valt att försöka leva som "fattigpensionär" under några veckor. Hon jämför detta med sin riksdagsmannalön på ca 53.000 kr exklusive en hel del generösa skattefria tillägg. För att inte tala om hennes egen pension, som kommer att vara närmare 50.000 kr/månad!

Det är en märklig debatt om fattigpensionärer. Dvs människor som aldrig under ett helt liv betalt in skatt till den svenska staten eller varit mammaledig (senare år)eller alternativt gjort sin värnplikt.

Pensionen är ju något som man sparar in till under ett helt liv. Om man inte gjort detta får man nu gratis ca 7.000 kr/månad och kan ju givetvis betraktas som fattigpensionär. Men varför skall man premiera att inte göra rätt för sig? Den som under alla år jobbat och betalt skatt till sin pension får för detta ca 12.000 kr/månad dvs 5.000 kr mer än de som aldrig bidragit.

Många hävdar t ex att kvinnor arbetat oavlönat inom jordbruket och på detta vis aldrig betalt någon skatt. Så kan det givetvis vara. Men har inte jordbruket ett visst realisationsvärde idag?

Debatten om fattigpensionärer kommer förhoppningsvis att avta då ATP:n slår helt igenom. I övrigt är det nog mest svartjobbare med rätta, som får problem i framtiden.Solveig Zander får ursäkta; Men är du inte ute i ogjort väder! Är du inte svartjobbarens önskedröm?

torsdag, juni 25, 2009

Den svenska rättvisan skämmer ut sig igen!

Svea Hovrätt finner att Pirate Bay domaren Tomas Norström inte var jävig. Något mer underligt utslag får man leta efter. Förtroendet för det svenska rättssystemet närmar sig noll.

Pirate Bay målet handlar inte om upphovsrätt utan är ett tekniskt mål. Därför borde domarna ha mer teknisk kompetens. Rättsinstanserna har fullständigt missförstått vad det handlar om.

Kalle Anka maffian har ju valt att inledningsvid hoppa på en transport-aktör av olika material. Man har tidigare inte vågat sig på enskilda familjer. Men det kommer givetvis. Man kommer säkert att ruinera familjer med både ynge och äldre medlemmar, som inte alltid förstår när man gör rätt och fel på Internet. Denna process har ju börjat nu i USA med många dystra och förfärliga exempel på den råa kapitalismen!

Domen mot Bay är märklig. De har aldrig tillhandahållit upphovsrättligt material. De har aldrig laddat ner upphovsrättligt material. Däremot har de publicerat en katalog över platser, som tillhandahåller sådant material.

Är detta straffbart? Uppnbarligen enligt Tomas Norström. Inte alls enligt lagstiftning och svenskt rättsmedvetande.

Pirat Partiet kommer bara att bli större och större och en vacker dag kommer man att näpsa Kalle Anka gängets främste hantlangare Tomas Norström!

tisdag, juni 23, 2009

Riksdagens klostertillvaro

DN meddelar idag triumferande att några av riksdagens ledamöter minsann har tagit in främmande personer i sina klosterceller. Överabedissan Marianne Björnbäck meddelar enligt sagda skvallerblad att detta inte är tillåtet!

Man kan ju undra om riksdagsmän måste föra ett celibatliknande liv. Hur kan man i 21 århundradet förbjuda riksdagsmännen sällskap i sina övernattningslägenheter? Handlar det om födelsekontroll?

DN journalisten Annika Hamrud och ovan redovisade abedissa bör ägna sig åt annan verksamhet fortsättningsvis.

"Det är emot reglerna" börjar bli ett typiskt mantra i den svenska vardagen. Låt oss liksom piratpartiet bli lite mer anti mot detta!

tisdag, juni 16, 2009

Var tog den globala uppvärmningen vägen?

I massmedia och inte minst i Sveriges Skrämseltelevison, fick vi under 2008 domedagsvisioner om den alltmer kommande globala uppvärmningen. Detta rýkte spreds intensivt särskilt av okunniga journalister vid Dagens Nyheter och deras försvurna vid SVT.

Särskilt vädermannen Pär Holmgren, SVT engagerade sig i denna fråga. Nu undrar man givetvis efter en av de kallaste vintrarna i mannaminne och efter den kallaste juni på tvåhundra år om denna "globala uppvärmning" för Sveriges del innebär ävenledes fler kallare år?

Enligt Holmgren et consortes skulle den "globala uppvärmningen" innebära varmare tider, vilket vi längtar efter, men hittills har det blivit kallare. Förda bakom ljuset? Döm själv!

Man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten! Något att tänka på! En höjning av temperaturen nu med 5 grader inte år 2300 är mycket intressant! En del vädermän kanske bör överväga sin framtida verksamhet!

torsdag, juni 11, 2009

Vattenfall får aldrig bli en lekstuga för klåfingriga politiker

Vattenfalls ändrade ägardirektiv skall inte fokusera på mer förnybar energi, som oppositionen kräver. För klimatets skull ska kravet istället formuleras som investering i, och drift av, koldioxidfri energiproduktion, inklusive kärnkraft i Sverige och annorstädes.

Vid en idag sannolik liberal-konservativ valseger i Tyskland hösten 2009 kommer Tyskland att satsa hårt på en utbyggnad av kärnkraften. Härtill är man för övrigt tvungna för att klara koldioxidkraven. I detta läge skall givetvis Vattenfall vara beredd att med full kraft investera och driva tyska kärnkraftverk.

Företaget ska också deltaga i, och lära sig av, den nya brittiska satsningen på kärnkraft. Att vara med i Tyskland och Storbritannien är viktigt för Vattenfall, bl. a för att företaget ska skaffa sig mer kompetens för att bygga moderna nya reaktorer i Sverige.

Genomgående strategi skall vara att alla Vattenfalls investeringar måste vara lönsamma och koldioxideffektiva.

Vattenfall får aldrig bli en lekstuga för euforiska politiker och sk miljö-extremister. En ev lekstuga kommer på Din elräkning så småningom.

torsdag, juni 04, 2009

Märklig EU-debattordning i Sveriges Television

Torsdag kväll hålls slutdebatt kring EU-valet 2009. Det är väl helt i sin ordning förutom att Piratpartiet borde få vara representerat. Det som är märkligt är att Sveriges Television dagen efter sänder en debatt mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt?

Två personer som inte har med det direkta valet att göra. Två personer som var och en dock kan tänkas representera socialdemokratiska resp konservativa blocken i EU.

Var finns motsvarande representanter för folkpartiet och centern (liberala blocket), vänstern (vänsterblocket) och miljöpartiet (gröna blocket)?

Sveriges Television har inte förstått att det gäller ett EU-val och inte ett val i Sverige! Dags att lägga ned public service?

söndag, maj 31, 2009

Korkad byråkrati

Konkurrensverket anser att kommuner inte får bjuda på kaffe och kakor, så att privata företagare missgynnas.

Vi i Gnesta kommun är glada om det överhuvudtaget finns några kaffeserveringar.

Inkompetenta byråkrater med höga löner kan vi dock klara oss utan. Skänk en slant!

onsdag, maj 20, 2009

Nya märkliga domare

Anders Eka har utsetts att bedömma om Tomas Norström, Pirate Bay domaren, är jävig. Det anmärkningsvärda är att även Eka är medlem i samma föreningar, som kärandesidans advokater (Kalle Anka maffian) i Pirate Bay-målet.

Finns det inga domare i det svenska rättsystemet, som är oantastliga och har integritet? Nu verkar det mest utgöra ett farmarlag till den kapitalistiska Kalle Anka maffian från Hollywood.

Juristerna Anders Eka, Tomas Nordström och Mats Jender borde lämna sina uppdrag kring upphovsrätter. De är förbrukade!

måndag, maj 18, 2009

Your station of the stars!

You´re in tune with Radio Luxembourg. Your station of the stars, broadcasting on 208 meters mediumwave and 49.26 meters on the shortwave-band.

För många svenskar var detta friheten kring 1960 när världen utvecklades utom Sveriges dåvarande TV och Radio, som då var socialistiska språkrör och huvudkanaler för socialdemokraternas socialistiska propaganda under ledning av Tage Erlander.

1959 presenterade entreprenören Jack Kotschack Radio Nord-konceptet, som än mer skulle bli den svenska ungdomens nya språkrör. Radio Nord sände från fartyget Bon Jour utanför Stockholm och fick finnas kvar under 1960 och 1961. Tio i topp, kvällstoppen och allt vad det heter av ung moderna och progressiv musik fanns med.

Detta ogillades starkt av dåvarande statsministern Tage Erlander, som närmast helgonförklarats men faktiskt var en person, som utövade stark makt. Tage Erlander ville ta död på Radio Nord. Den som fick uppdraget var dåvarande kommunikationsministern Olof Palme. En särskild Radio Nord lag infördes av socialdemokrater och kommunister 1962. Vid hot om att bli inburade lade Radio Nord ner sina sändningar.

Dåtidens närmast stalinistiska metoder som den socialdemokratiska maktsfären utövade, gjorde valet enkelt för de flesta ungdomar. Välj allt annat än socialism! För egen del lät den liberala idéplattformen synnerligen avnjutningsbar. Så och än idag. Hur ungdomar som medveten t ex går med i SSU med denna närmast fascistiska bakgrund är obegripligt.

Socialism, stalinism, maktspråk, maktutövande, oförmåga att lyssna på meningsmotståndare, är typiska kännetecken för den svenska socialdemokratin. Redan kring 1960, som idag!

torsdag, maj 14, 2009

Usla domare går Kalle Anka maffians ärenden!

Vi har lärt oss känna till Tomas Norström, den jävige Pirate Bay domaren. Han påbörjade den svenska rättvisans moraliska och etiska sammanbrott. Nu följs detta upp av en kanske ännu mer märklig domare vid namn Mats Jender vid Solna tingsrätt. Han beslutar att företaget Ephone vid vite skall lämna ut ett IP-nummer, när nuvarande lagstiftning i princip förbjuder sparande av IP-nummer. Herr Jender synes i hög grad gå Kalle Anka maffians ärenden!

Den svenska rättvisan genom Tomas Norström och Mats Jender agerande är ifrågasatt! Man skämmer ut sig!

fredag, april 17, 2009

En svensk rättsskandal

Stockholms tingsrätt har dömt fyra personer vid Pirate Bay till våldsamma straff och bötebelopp. MGM, Warner BroS och Kalle Anka (Walt Disney) jublar!

För dem som förstår vad Pirate Bay har gjort eller inte gjort är denna dom fullständigt obegriplig. Det verkar som om Kalle Anka-gänget gått hem hos okunniga nämndledamöter.

Eftersom jag själv är utbildad telekom-teknik och arbetat både på kommunikationsnivå och organisationsnivå med bl a Internet blir det än mer obegripligt. Min yngre kollega André Rickardsson, expert på IT-säkerhet, är förvånad över att alla fyra ställs till svars.

- Man gick helt på åklagarens linje. Om man jämför med Linköpingsdomen är det ganska hårt med ett fängelsestraff, särskilt när det här bara handlar om medhjälp. Det finns inga proportioner mellan de här två domarna, säger André Rickardsson.

- Medhjälp som sådant, då borde i princip all form av medhjälp vara straffbar. I slutändan får väl operatörerna se upp.

Pirate Bay har ju inte tillhandahållit material med upphovsrätt. Man har endast talat om var man kan finna en viss film eller melodi.

Domen innebär i princip att man får vara väldigt försiktig med att sk länkar på sin blogg. Skulle den sida man pekar på innehålla skyddat material risker man miljontals böter, som nu de fyra fått. En rejäl rättsskandal!

Nämndemän, som skall döma i dessa ärenden borde åtminstone ha ett ringa hum om IT. Nu skämmer de bara ut sig

torsdag, april 09, 2009

Åter från de döda!

Annika Östberg , som varit levande begravd, har frigivits efter 28 år i kaliforniskt fängelse. Hennes brott var att vara sambo med en person, som mördade två människor. I Sverige skulle hennes sambo fått 10 års fängelse. Hon själv skulle inte ens ha åtalats! Frigivningen är en seger för rättvisan!

Nu tycker en del kritiker, de flesta finansierade av skattebetalarna, att detta inte är bra och att Annika Östberg, manipulerat allmänheten. Man häpnar över alla korkade kommentarer. Särskilt att Marina Ghersetti vid Göteborgs universitet kunde låta bli att öda skattebetalarnas pengar i dessa kristider. Vi önskar henne dit pepparn växer!

I Sverige kan man vara ute ur fängelset redan efter ett år även om man slagit ihjäl två försvarslösa flickor (södra Halland). Det borde Marina Ghersetti uppröra sig över!

tisdag, april 07, 2009

Hjärnspöken och Gnesta oppositionen

I ett inlägg utifrån i Sörmlands Nyheter den 20/3 framför oppositionsrådet i Gnesta kommun Gert Nilsson(S) synpunkten att det är ”Dags att agera mot krisen i Gnesta.” Vilken kris har herr Nilsson svårt att förklara. Det synes således mer vara ett självupplevt hjärnspöke. Situationen i Gnesta kommun 2009 är att det är varken sämre eller bättre än de flesta kommunerna. Hittills har vi en budgetutveckling, som går enligt plan. Detta förhållande kan tyckas vara obekvämt för oppositionen. Men så är det.

Fn pågår arbete med att ta fram underlag för budget 2010, som kommer att beslutas under juni i år. Vi vet även att intäkterna inte blir så stora som med tidigare bedömningar. Detta beror inte så mycket på minskade inkomster för Gnesta kommuns invånare, som det faktum att även vi får vara med att solidariskt betala t ex västkustkommunernas minskade intäkter. Det rör sig om minskade intäkter på ca 15 MKr inom en budget på ca 500 MKr dvs totalt ca 3 procent! Detta är ingen omöjlig uppgift att hantera! Visst kan det komma att bli minskade resurser inom t ex skolan. Men det beror då i första hand på ett lägre elevantal nästa år.

I Gnesta har vi hög kvalitet på skola och omsorg. Det ser vi bl a av det jämförelsematerial vi har med andra kommuner. Bemanningen är ofta högre och vi har ofta mindre enheter inom hela kommunen. Självklart kommer all verksamhet inom kommunen att vara föremål för prövning avseende kostnader och kvalitet. Detta är ett kontinuerligt arbete och inte något som vi speciellt ägnar oss åt under år med lägre skatteintäkter.

Vi genomför nu framtagning av budget 2010 inom den tidsram, som tidigare angivits. Varför det nu enligt Gert Nilsson blivit ”Väldigt bråttom!”, har vi svårt att förstå. Vittnar det i inte snarare om ett osäkert och nervöst oppositionsråd. Vi har nu en stabil politisk ledningsgrupp i Gnesta med lång erfarenhet och kompetens. Vi blir inte särskilt upphetsade av Gert Nilssons stressade litanior.

Vad oppositionsrådet menar med att majoriteten nu måste träda fram och sluta ”skjuta” tjänstemannastaben framför sig, är svårförståeligt. Vi styr Gnesta kommun genom långsiktiga mål, direktiv och ekonomiska ramar. Varje politisk nämnd fördelar sedan sin ram till verksamhet inom de olika områdena och ger uppdrag till tjänstemannastaben. Så har vi gjort under många år. Detta är det normala i alla svenska kommuner. Vi kommer inte ändra på något som fungerar bra!

Gert Nilsson avslutar sedan med att kommunens politiska ledning måste ”jobba” mot regeringen för att få ett högre ekonomiskt stöd, väl medvetande att kommunerna normalt jobbar mot SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som i sin tur agerar med regeringen. Om det går dåligt för världen, Europa och Sveriges exportindustri, så måste man givetvis jobba för att exporten fungerar. Exporten är den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt framtida välfärd. Även den kommunala sektorn måste givetvis ta sin del av bördan. Man kan inte skrika högt på hjälp eller höja kommunalskatten så fort det saknas ekonomiska resurser.

Gnesta kommun faller inte med att vi fn saknar kommun- och ekonomichef. Däremot är det självklart besvärande om vi hade en nervös och stressad politisk ledning. Vi inom Gnesta kommuns politiska fyrklöver tar vårt ansvar för invånarna och kommunens verksamhet. Vi kommer att tillse att det finns fortsatt god kvalitet i kommunens tjänster. Vi kommer att bidraga till att övervinna Sveriges nuvarande ekonomiska kris. Vi är varken nervösa eller stressade utan jobbar oförtrutet mot tidigare uppsatta kvaliteter och mål.

tisdag, mars 31, 2009

Girighetens ansikte och lama ankor

Efter de senaste månadernas diskussion om bonusar för högre chefer, står det klart att en ganska liten skara ca 300 personer har tillskansat sig ohemula inkomster. Detta på bekostnad av olika aktie- och pensionssparare.

Girigheten började med Percy Barnevik, fortsatte med Skandia-affärerna och har blivit klart blottlagda inte minst av bröderna Wallenbergs SEB, statens pensionsfonder och senast Christer Elmhagen i AMF pension. Christer Elmhagen begriper ingenting och måste nu efter SEB VD betraktas som girigheten personifierad.

Allt detta skulle ju kunnat hanteras om så våra politiker velat. Men varken opposition eller majoritet tycks vilja ta i detta på ett seriöst sätt. Det hade ju ganska enkelt kunnat införas lämpliga regler i bolagslagen. Inte minst när det gäller pensioner.

LO:s ordförande Wanja har hamnat i hetluften för att ha godkänt eller "inte känt till" Christer Elmhagens girighet, trots att den framgår av AMF årsredovisning. Tanken ligger väl nära till hands då Wanja inte förstått eller ej ville röra upp slammet.

Oavsett om hon är medskyldig eller ej har hennes trovärdighet gravt ifrågasats och därmed måste hon ju vara en belastning (a lame duck) för arbetarrörelsen. Oavsett om hon har stöd av Mona Sahlin eller ej.

I allt detta skumrask synes inga rena politiker. Knappast heller ej Maud Olofsson och Anders Borg, som medverkat till återinförande av bonus-systemet inom statliga företag.

onsdag, mars 11, 2009

Mest tufft för bönder mindre för bilister

Niklas Carlsson påpekar att höjningen av fordonskatt inte är 15-20 kr/år och gram utan 5 kr/år och gram. Det innebär att volvo-skatten i tidigare inlägg blir endast ca 3.000 kr/år istället för 5.000 kr/år. Jag beklagar detta.

Samtidigt är min essens klar. Dvs man skall analysera koldioxidutsläppen och sedan göra en åtgärdsplan mot de stora utsläppen. Då kommer man att finna flygplan, fossil eldning och andra utsläpp från industriprocesser, vara helt dominerande. Medan bilen och traktorns bidrag torde vara försumbart dvs mindre än 0,001% globalt.

Sedan hänvisar man till överenskommelser i EU, som argument. Problemet är bara att de överenskommelser som gjorts är dåliga för svenska medborgare. Dumt blir således dummare. Vi svenskar skall alltså ta på oss en rejäl tagelskjorta för att tyskar inte skall tappa sugen och bli ledsna.

En sak är dock mycket säker. Skulle oppositionen (s,mp,v), som helt saknar en transparent energi/miljö-politik få bestämma, då kommer äldre och handikappade att få frysa ihjäl i sina stugor. Då kommer man att slå ihjäl resterna av den svenska industrin!

Ett tydligt exempel på avsaknad av transparens är Maria Wetterstrand(mp), som å ena sidan kräver stöd till bilindustrin men å andra sidan vill slå ihjäl den med höga skatter på koldioxid.

tisdag, mars 10, 2009

Skattechock för bilister och bönder

Regeringen med miljöminister Andreas Carlgren(c) i spetsen har nu förklarat krig mot de som behöver använda bilar och traktorer. Man föreslår stora skattehöjningar på drivmedel (diesel) och på vanliga bilar. Det låter ju inte så farligt när han säger att bilskatten skall höjas med 15-20 kr /år och gram för bilar som släpper ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. Det betyder för en volvo-ägare en årlig bilskatt på ca 5.000 kronor.

För det första så släpper bilismen ut motsvarande 10 TWh per år. En blygsam summa jämfört med olja,ved och pelletseldning på kanske 400 TWh.

För det andra har man fel mål. Om man nu tror på att koldioxiden har någon påverkan på klimatet, så borde man väl vidtaga åtgärder där det behövs. Dvs Usa, Kina, Tyskland och Danmark. Vi i Sverige svarar för 0,2% av hela världens utsläpp. De fordon, som nu drabbas av bannbullan, svarar för mindre än 0,001%. Förslaget har således inte lagts med omsorg om den globala uppvärmningen utan en fortsatt legitimering av flyget ohämmade framfart.

Varför skall vi i Sverige, som är bäst i världen efter Norge när det gäller små koldioxidutsläpp (undantagandes våra järnverk) alltid ha tagelskjortan på?

Är man mån om klimatet? Eller vill man bara åt bilister och traktorförare? Hur är det med timing. Världen och Sverige står vid en avgrund. Sveriges industri kämpar för överlevnad. Kunde man inte valt en bättre tidpunkt?

Om man är mån om klimatet och tror på koldioxidteorin, gör man ju fullständigt fel saker. Kläm åt de stora nedskitarna - flyget och fossil eldning, som svarar för 95% av alla utsläpp i Sverige. Låt bilen vara. En nödvändighet för de som saknar allmänna kommunikationer, barnfamiljer och äldre/handikappade. Det är de svaga, som får betala inte Carlgren et consortes, som regelbundet flyger till Bryssel.

dn.se/opinion/debatt/vi-hojer-nu-skatten-rejalt-pa-koldioxid-och-diesel-1.816758

måndag, mars 09, 2009

Rating, regering och opposition mars 2009

Regeringen
1. Maud Olofsson(c) Regeringens tuffaste jobb.
2. Jan Björklund(fp) Bygger ny stabil skola för framtiden, tydlig
3. Mats Odell(kd) Proffs att hantera den ekonomiska krisen, stor tillgång
4. Lena Adelsohn(m) Inger stort förtroende inom en kulturell smältdegel

Oppositionen
1. Lars Ohly(v) Tydlig, saknar transparens i miljö/energi frågan
2. Mona Sahlin(s) Borde kunna mycket mycket bättre, osäker på miljö/energi
3. Peter Eriksson(mp) Hyfsad men flyger för mycket, osäker på miljö/energi
4. Maria Wetterstrand(mp) Hm helt miljö/energi virrig utan transparens

Riksdagen-hedersomnämnande
1. Carl B Hamilton(fp) En av de mest pålästa och kunniga i motsats till alla riksdagsnoviser
2. Barbro Westerholm(fp) Mycket kunnig, erfaren och social

lördag, februari 28, 2009

FN:s klimatpanel i blåsväder

Stockholms universitets center för klimatforskning, Bert Bolin-centret, påstår nu att FN:s klimatpanel missat att stopp för sotutsläpp är det effektivaste sättet att minska den globala uppvärmningen.

Det hade vi väl redan på känn att dimridåer i form av koldioxid från t ex bilar, utlagts av de stater, som skitar ner värst: USA, Kina, Tyskland,Danmark, Tjeckien, Polen med sina kolkraftverk.

EU måste med hänvisning till denna rapport omförhandla sin miljööverenkommelse.

måndag, februari 23, 2009

Vattenfall köper holländsk kraft för 95 miljarder

Statliga energijätten Vattenfall köper holländska Nuon genom att köpa bolaget för cirka 95 miljarder kronor.

Vem får betala? Vattenfall har ju inga egna pengar. Jo du som elkonsument. Grattis! Nu är snart kilowattimmen uppe i två kronor. För två år sedan kostade den en krona.

Den här regeringen vet verkligen hur man suger ut de svenska invånarna!

Hur kan man satsa 95 miljarder av skattebetalarnas (ägare) pengar till havsvindkraft, men inte kunna ställa garanti för SAAB på tre miljarder? Mycket märkligt!

onsdag, februari 18, 2009

Naimakka minus 38,5 grader

Vinterns köldrekord i Sverige. Var tog alla eländesrapporter från förra året vägen?
Snacka om global uppvärmning!

Regeringen låter SAAB gå i graven!

Regeringen avser att inte stödja en rekonstruktion av SAAB. Det är sorgligt. Än mer sorgligt är att den ackompanjeras av sk ekonomer, som i stort sett inte har ett minsta begrepp om industrialisering. I dagens P4 EXTRA (bra program) uttalade en känd ekonom att, "Företag kommer och går!"

Faktum är att det inom industrin inte finns några nya företag, som inte funnits de senaste 50 åren. Snacka om okunskap!

På fråga om varför regeringen skall stödja banker men inte industrin, meddelade sagda ekonom att "Detta var helt annorlunda."

Det man kan säga är att det behövs stimulansåtgärder både i bank som i jobbsfären. Inte minst för att överleva den sällsynt låga konjunktursvacka, som vi nu är mitt uppe i. Om det nu börjar röra på sig igen redan 2010, så är det självklart bara de företag som finns kvar, som överlever. Man kan inte stödja bankerna och lämna jobben!

Det är synnerligen tråkigt att det är ekonomer som uttalar sig i industrifrågor. Det borde rimligtvis vara folk, som förstår industrins betydelse för den svenska välfärden!

I Tyskland gör både staten och delstaterna stora ansträngningar att rädda hela industrin! Berömligt!

Är det företag typ Pirate Bay, som skall lyfta Sverige i framtiden?

Säg nej till elkablar i Östersjön

Elbolagen, de tre stora elproducenterna i Sverige, Vattenfall (svenskt), E-On (tyskt) och Fortum (finskt) vill bygga ut leveranskapacitet från Sverige till kontinenten.

Detta är inte med omsorg om svenska kunders välfärd. Snarare tvärtom dvs man vill leverera el dyrt till medborgarna i Tyskland, Polen och Baltikum, för att naturligtvis tjäna än mer pengar. Särskilt Fortum har ju uppvisat total hänsynslöshet mot kunderna.

Sverige och Norge har ju inga problem med elförsörjningen, som kontinenten har med sina kolkraftverk.

Därför måste vi av detta och inte minst av miljöskäl säga nej till fler kablar i Östersjön. För att inte tala om gasledningar!

måndag, februari 16, 2009

En löjeväckande rättegång mot Pirate Bay

I dagarna pågår en rättegång mot The Pirate Bay. Rättegången är initierad av stor-Hollywoods hantlangare Ifpi. Det märkliga med rättegången är att den inte handlar om tillhandahållande av material med upphovsrätt utan snarare en teknik för att distribuera information.

Med denna logik borde även Internet-leverantörer som Telia och Bredbandsbolaget åtalas. Ja varför inte hela amerikanska försvaret, som ju uppfann Internet.

Man bara skäms över hur illa teknik-kompetensen är hos våra rättsvårdande instanser.

söndag, februari 15, 2009

Varför så bråttom med vindkraft i Sverige

Företag, som vill tjäna pengar på att bygga statligt subventionerade vindkraftverk ligger nu på och anser att Sverige snabbt måste bygga ut sin vindkraft!

Varför då? Sverige har idag ingen brist på el. Vi släpper ut minst koldioxid efter Norge. Det är ju de skitiga länderna Danmark och Tyskland, som snabbt måste skära ner på sin kolkraftproduktion eller Litauen och Slovakien, som måste lägga ned sina gamla kärnkraftverk. För att inte tala om USA, Indien och Kina.

Beöker man Hamburg idag ser det lika illa ut med alla vindkraftverk, som det gjorde 1954 när de allierades bomningar fortfarande gjorde staden till en ruin.

Vill vi verkligen förröda den svenska naturen till något, som har en margienll effekt på elförsörjningen. Frankrike är ett utmärkt exempel. Passerar man från Tyskland över Rhen till Frankrike finns inte ett enda vindkraftverk.

Som sagt. Var finns motiveringen? Håll koll på lycksökarna.

Självklart måste regeringen stödja SAAB

Illavarslande signaler om att den svenska regeringen låter SAAB gå i graven cirkulerar. Om det är sant är det en katastrof inte bara för SAAB utan för regeringen, som uppenbarligen inte förstått hur viktigt svensk industri är för riket.

Ett antal miljarder i garantier till SAAB måste ställas mot det tärande samhället. Dvs omsorgen om dem som inte bidrager till det svenska välståndet (de som inte jobbar) på närmare 400 miljarder kronor.

Tyskland och Frankrike ställer upp med stora subventioner till sin industri. Sverige måste självklart göra detsamma.

torsdag, februari 12, 2009

Kejsarens nya kläder - ständigt aktuella

Vindkraften skall ersätta 30 % av elen från vatten- och kärnkraft! Stolt kommer ett antal svenska toppolitiker och tyckare fram till detta. Den som har läst lite naturvetenskap, matematik och kanske lite grekisk filosofi eller logik i skolan, inser ganska snart att detta inte hänger ihop.

El från kärnkraftverk och vatten produceras med en känd produktionskurva. Eftersom industrin mestadels är igång dagtid måndag till fredag och det är kallast under januari-mars, så är även produktionen, då som störst.

Vinden blåser som sämst under januari-mars, då vi skulle behöva ett tillskott. Men det stora problemet med vindkraft är att dess kapacietet ej kan förutsägas den är synnerligen ojämn då det plötsligt kan sluta blåsa!

Det innebär i princip att den effekt, som matas ut i nätet momentant från tiotusentals vindmöllor - plötsligt kan upphöra. Den måste då snabbt ersättas med annan effekt annars havererar både nätfrekvens och spänning i stomnätet.

För att ersätta den momentana förlusten av vindkrafteffekt, måste det finnas motsvarande reserv vid vatten- och kärnkraftverk. Eftersom el från kärnkraft ej kan ökas plötsligt, innebär det att en snabb produktionsökning måste ske från vattenkraft. Det är endast möjligt om tilläcklig kapacitet hålls i reserv. Dvs det måste alltid finnas en reserv för den levererade vindkraften. Ju mer man bygger ut vindkraft, desto mer måste man således bygga ut eller reservera vattenkraft.

Detta innebär rent logiskt att vindkraft aldrig kan ersätta vatten- eller kärnkraft. Om man inte begriper detta har man problem. Då rekommenderas lämpligen någon bra litteratur i ämnet logiskt tänkande!

En som har insett detta är kolumnisten i DN Hans Bergström. Man skulle hoppas på att det fanns fler människor med hans logiska kapacitet. Tyvärr präglas mycket av energidebatten av känslor och inte av tekniska möjligheter.

torsdag, februari 05, 2009

En minnesvärd dag i svensk politik

Regeringen har efter omfattande vädjanden från den svenska industrin beslutat att äntligen sätta ned foten och tala om hur vi skall ha vår energiförsörjning i framtiden. Efter flera årtionden utan en någon klar energipolitik, som grund för framtida miljö och välfärd finns nu en klar grund.

Energiförsörjningen är självklart en grundsten i vår nuvarande och framtida välfärd. Något som vi kan påverka själva. Vi slipper bli beroende av EU.

En något så avklädd opposition med Mona Sahlin (S) i spetsen får man leta efter. Hur har denna konstellation tänkt sig den framtida välfärden och miljön?

Oppositionen har inte tidigare och kan fortfarande inte presentera något bättre alternativ. Man hänvisar till vindkraft. Men den ytterst maximala möjliga utbyggnaden av opålitlig vindkraft stannar pga av tekniska skäl vid ca 30 TWh. Vid högre värden riskeras stabilitet och nätfrekvens i stomnätet.

Det innebär beträffande elproduktion att vindkraft kan bidraga med ca 15 procent. Var skall resten hämtas? Nya och större utsläpp av koldioxid? Trampa på i gamla hjulspår mot världens undergång? Dessutom finns fortfarande massa miljö-förstörande utsläpp från olja, gas, ved och pellets-eldning. Beträffande bilar räcker 10 TWh elproduktion för att hålla igång bilparken. Bilen är således inget problem i sammanhanget!

Ett stort grattis till Sverige! Det finns fortfarande politiker med tyngd och ansvar för Sveriges framtid!

Fotnot: Vid kärnkraftomröstningen 1980 ville 38,7% lägga ned kärnkraft medan 58% ville behålla 12 reaktorer så länge det behövdes för sysselsättning och välfärd. Idag finns det 10 reaktorer igång.