lördag, juni 30, 2012

Ett visst fusk med kommunens kreditkort är kreativitetsskapande!

I ett uttalande i fredagens Sörmlands Nyheter säger kommunstyrelsens ordförande i Gnesta, Johan Rocklind(S) med anledning av pågående utredning kring mygel med kommunens kreditkort, att "En alltför stram hållning riskerar att ta bort kreativiteten i ett arbetslag". 
.
Rocklind menar uppenbarligen att lite fusk (trolöshet mot huvudman) skall vara tillåtet för att stimulera kreativiteten hos de anställda. Man kan ju undra vad Gnestas skattebetalare eller kommunrevisorerna för den delen tycker om denna "kreativitet".
.
I kommunen finns mycket klara regler för vad man får göra och inte göra. Det borde vara solklart för i utredningen aktuella tjänstemän. Att en numera entledigad mellanchef misstänks ha gjort felaktiga attester, kan ju inte vara något försvar för andra som gjort avsteg från kommunens regelverk!
.
VISA-korten infördes i kommunen för att man skulle slippa ha så många handkassor att administrera. Handkassor som handlade om några hundralappar i omsättning. Plötsligt har dessa handkassors omsättning ökat rejält med flera tusen procent! Uppenbarligen är något galet!
.
Om nu Rocklind är rätt citerad tar han ju ställning för ett visst mygel istället för att klart fördöma detsamma. Kreativitetsskapande åtgärder kan väl knappast kopplas till missbruk av kommunens kreditkort. 
.
Man kan ju dessutom fundera över vad Rocklinds stödpartier - miljö- och vänsterpartiet - tycker om att behöva förknippas med detta ganska unika missbruk kommunens historia! För allianspartierna är, som oppositionsrådet tydligt uttalat, dylikt missbruk helt oacceptabelt. fredag, juni 29, 2012

Loreen versus ABBA

Grimstasonen Benny Andersson gillar ju inte Stockholms Stads planer på nya Slussen och har bett Arlanda,  att ta bort bilden på ABBA i Arlandas Hall of Fame.

Arlanda kommer nu att ersätta ABBA med Eurovision Song Contest vinnaren Loreen från Västerås. Detta har väckt en enorm diskussion på Internet. På denna blogg tycker vi att det är ett utmärkt val när ABBA inte vill vara med längre.

ABBA har ju inte gjort så mycket väsen av sig de senaste 25 åren. Herr Andersson har dock förtjänstfullt musiserat med sin orkester BAO, vilket dock har varit ett synnerligen intressant och trevligt inslag i den svenska musikkulturen.

Nu handlar det dock mer om det hotell som Grimstasonen äger än omsorg om Eken. Så kan det vara. Men som sagt Loreen passar utmärkt på Arlanda!


Det händer mycket nu vid Skottvångs gruva!

Invigning av det nya gruvmuséet den 30 juni
 Lördag 30 juni kl. 13.00 invigs det nya gruvmuseet i Skottvång. Det blir tal, musik och lättare förtäring - mer framför allt ett helt nytt museum som slår upp portarna. Där finns en permanent utställning som berättar om gruvans historia, om arbete men kolning och i gruvan och om livet för de som bodde i Åkers Bergslag för hundra år sedan. Dessutom finns det under 2012 en tillfällig utställning av professor Nils Axel Mörner som berättar om forntida järnhantering i Åkers Bergslag. Museet kommer att hålla öppet 12-16 tisdag- söndag fram till 12 augusti. Entré 20 kr för vuxna.

Idén till detta museum och utökningen får tillskrivas numera bortgångne ÖSG:aren Göran Nilsson vars namn inte nämndes i de olika talen. Men äras den som äras bör!

Leader inlandet
Leader inlandet jobbar med EU:s landsbygdsutvecklingsprojekt. Gnesta och fem andra samarbetskommuner i Sörmland utgör ett leaderområde som heter Inlandet. 2010 beslutade Leader att bl a rusta upp Solviks skola, Lavtornet vid Skottvång samt att bygga ett gruvmuseum; Ett projektet i samarbete mellan bland andra Skottvångs Grufva AB, Östra Sörmlands gruvförening och Åkers Kronopark.

Åkers Bergslag är fyllt av turistattraktioner som gruvor, kalkbrott och krutbruk. Här ligger Skottvångs gruva som har haft avgörande betydelse för järnhanteringen i området. Numera är Skottvång ett paradis för den historieintresserade och ett populärt turistmål. Värdshuset har med framgång satsat på restaurang- kafé- och konferensverksamhet. Östra Sörmlands Gruvförening (ÖSG) är också en mycket viktig aktör vid Skottvång. ÖSG är en ideell förening med huvudsaklig uppgift att visa hur kolning och tjärframställning utfördes enligt gamla traditioner. Ca 22 000 personer besökte gruvan under 2008. Vid en omröstning i Radio Sörmland 2008 blev Skottvång det turistmål som sörmlänningarna helst vill nominera till världsarvslistan.

Andra aktiviteter vid Skottvång
 • Tändning av årets kolmila den 14 juli kl 1100
 • Gruvans dag den 25 augusti
 • Ny smedja byggs under hösten
 • Boka övernattning på Skottvångs vandrarhem (Kulturbyn Skottvång) ring telefon 070-535 18 51 finns kök, bastu (ved) och 10 sängplatser.
 • Skottvångs guidetelefon (Östra Sörmlands Gruvförening) 070-563 61 76 kan du ringa för mer information.
 • Skottvångs grufvrestaurang (familjen Bystedt-Holmberg) telefon 0158-259 00

onsdag, juni 27, 2012

Midsommar i Dalarna

Orsa spelmanslag i aktion

Och överallt fanns midsommarrosor eller pimpinellaros som de heter på svenska!tisdag, juni 26, 2012

Små grodorna, små godorna är lustiga att se!

Fick vi ta del av i Orsa tillsammans med bröderna Moreaus med Kalle i spetsen. Festligt värre när man tågade från Konsum till ångbåtsbryggan vid Orsa-sjön, där Kalle nyligen spelat in ett antal nya program under namnet "Moreaus med mera".

Det var många år sedan familjen tillbringade midsommar i Dalarna men bättre sent än aldrig. Orsa är otroligt vackert liksom Sollerön under Gesundaberget. Vi hann även med en sväng till Älvdalsåsen, där vi tog vår första gädda på drag vid pass 7 års ålder.

Väl hemkommen idag kan man konstatera att det finns många grodor i omplopp. Bl a sådana som hoppar ur munnen på vår kommunstyrelseordförande Johan Rocklind(S), som tycker att alliansens protester mot pågående utarmning av demokratin i Gnesta kommun är sandlåde-aktig.

Det torde väl vara just Rocklind, som lyckats sätta en sandlåde-prägel på politiken i Gnesta de senaste två åren. Förra veckans plötsliga bordläggning av nästa års budget med tre månader är ju ytterligare ett bevis på förd sandlåde-politik!

När man vänder sig till Rocklind och påpekar det pågående demokratiska förfallet möts man inte av något svar - utan av tomma ögon!  Eftersom demokratifrågor är viktiga lär det få bli interpellationer i KF i ämnet. Någon liten kommentar till den negativa utvecklingen borde väl ändå majoritetens företrädare kunna klara av! 


onsdag, juni 20, 2012

Avtågande ur Kulturnämndens möten!

Avtågande från Kultur- och tekniknämndens möten börjar bli vanliga. Stilbildare får vi väl utnämna ledamoten Ulf Bergner(S) till. Han blev så till sig vid nämndens maj-sammanträde, att han avtågade topp tunnor rasande.

Vid dagens möte förklarade sig alliansen synnerligen missnöjda med de utomparla-mentariska och mörka krafter, som sett till att avlägsna den synnerligen kompetente och hederlige förvaltningschefen och avtågade sålunda från mötet i samlad tropp. Herr Bergner, som var sen till mötet fick äran att hålla upp dörren för den avtågande skaran.

Vi missade tyvärr denna begivenhet av olika skäl. Men vi fick en pratstund med avtågarna som tog en kopp kaffe på Thekannan.

Javisst på sommaren skall man tåga ut och i Kultur- och tekniknämnden likaså för att ära och värna om  demokratin! Man skall inte sparka hederliga människor. Det är de ohederliga, som skall sägas upp eller avlägsnas från sina poster!

måndag, juni 18, 2012

Brända jordens taktik?

Kvällens stora begivenhet vid kommunfullmäktiges möte i Gnesta blev ett antiklimax. Fråga om budget för 2013 sköts upp i tre månader till september! Man kan ju lätt undra över hur kommunens skolor skall kunna planera för läsåret 2012-2013 utan att veta vilka ekonomiska resurser som gives! Detta gäller i synnerhet Laxne och Stjärnhovs skolor, som nu går med underskott!

Det händer mycket och underliga samt plötsliga saker i Gnesta kommun. Skälet till att budgeten skulle senareläggas med tre månader var att det saknades 10 sidor i utskicket till kommunfullmäktiges ledamöter. Något som man kunnat ordna hur enkelt som helst.

Vi kan bara tolka detta som om majoriteten (S), (MP) och (V) fortfarande inte är överens i sakfrågan! Nu fortsätter man och skjuter svåra beslut framför sig ungefär, som att bränna allt som går för att undvika eventuella konfrontationer med motståndare.

Varför skall man besluta om något idag, som det går att skjuta till i morgon. 
- In crástinum díffero res severas -
.
Kvällens i övrigt andra stora fråga var om man skulle införa sprututbytes-system i Gnesta på förfrågan från Landstinget. Socialnämnden hade ju tidigare enhälligt beslutat att säga nej. Frågan är faktiskt inte helt enkel. Det finns både för- och nackdelar med ett införande och argumentationen för och emot var omfattande.

Men de flesta tvekade om att detta skulle vara rätt medicin för lilla Gnesta - så omröstningen utföll med 9 ja och 20 nej till ett ev införande. 2 ledamöter saknades!

Fråga om skolans organisation väckte en hel del debattörer. Det fanns dock nog en del nyanser i diskussionen, som inte alla förstod riktigt. Alliansen har ju inte motsatt sig att femmorna kommer tillbaka till ytterskolorna. Det man bl a reserverat sig mot är att inte alla ytterskolor behandlas lika.

Personligen så tycker jag inte att en krona hit eller dit skall vara vägledande för diskussionen utan snarare, att alla elever får samma möjlighet till inlärning av kunniga och kompetenta lärare.

I övrigt bjöds på "nyttig" tårta och en önskning om en god och välförtjänst sommar. Politken står nu i det närmaste still till september.

Hoppsan ibland hoppar allt möjligt ut på nätet!

Vi beklagar att det ibland halkar ut sånt som är under redigering. Om någon nu undrar över varför en del saker plötsligt försvinner, så är det handhavandeproblem både med bloggen och det nya mail-systemet.

För allt kan man ju inte publicera när som helst - inte ens egna tankar. Mången håller koll på semantiken på  bloggen och tillmäter den uppenbarligen ett visst värde, vilket är trevligt. Sådant som man inte känner till kan man dock inte ta hänsyn till. Därför är det bra ibland att någon påpekar ev felaktigheter inte minst genom direktkontakt. Känner du dig felciterad eller har bloggen ett felaktigt innehåll. Ring gärna - så ändrar vi.

Det korrekta eller sanningen mår de flesta bra av!

Chefskarusellen i Gnesta kostar nog 2 miljoner kr

I en informativ artikel i Sörmlands Nyheter berättas om chefskarusellen i Gnesta kommun de senaste två åren. Enligt artikeln har kommunen uppgivit de extra kostnaderna till 1,3 miljoner kr.

Man har dock nog glömt bort att berätta att det tillkommer 43% i arbetsgivar- och pensionsavgifter. Därmed blir kostnaden närmare 2 miljoner kr.
.
Efter vänligt påpekande från kommunen, att social avgifter ingår blir dock slutsumman kring 1,5 miljoner kr. Vi beklagar denna tidigare felaktighet. 
.
Men vi noterar samtidigt,  att man kan göra mycket för dessa 1,5 miljoner kr. Skall de extra kostnaderna sedan belasta Kultur- och tekniknämndens budget, blir det nog än svårare.

Kommunfullmäktige i Gnesta sammanträder 18 juli!

Idag är det vårens förmodligen sista kommunfullmäktige, KF med 15 kända ärenden på dagordningen. För att öka kännedomen om KF:s verksamhet botaniserar vi lite i några intressanta ärenden:

1. Budget för 2013 och investeringsplan 2014 och 2015.
Givetvis kvällens främsta begivenhet. Den rödgröna budgeten är ganska återhållsam och konservativ. Dessutom saknas 1/3 av alla budgethandlingar i utskicket, vilket måste förvirra mången delegat. Alliansen stödjer en stor del av majoritetens förslag men har ett antal intressanta utvecklingsprojekt, som även är finansierade. Mer om detta kan man läsa här!

Men i kort innebär alliansens eget förslag en satsning på:
 • Ökad friskvård för kommunens anställda, 730 tkr
 • Ökad satsning på lärare, 2.700 tkr
 • Ökad satsning på "guldkant" i livet för äldre, 450 tkr
 • Ökad satsning på Unga i arbete, 800 tkr
 • Projektering av Trygghetsboenden, 350 tkr
 • Projektering av Ny simhall i Gnesta, 350 tkr
 • Ökning av den kommunala demokratin, 250 tkr
 • Gång och cykelväg till Klemmingsbergsbadet (3.000 tkr), 105 tkr avskrivning
Rödgröna vill ju enbart renovera nuvarande simhall. Alliansen föreslår nybyggnad och frigör därmed gamla simhallen för ombyggnad t ex till innebandy! Alla talar om att bygga cykelvägar. Alliansen genomför!

Det som dock blivit allvarligt med det rödgröna styret är bristen på demokrati, som visar sig på olika sätt bl a i budgetprocessen, där alliansen knappast på ett rimligt vis fått tillgång till erfoderligt material i tid. Detta framgår tydligt av alliansens reservation:

ñ  Såväl majoritet som opposition bör ges möjlighet att sätta sig in i det aktuella budgetläget samt få vetskap om konsekvenser för verksamheterna för att kunna göra en hållbar budget.

Några satsningar som jag själv saknar i allas budget är yrkesgymnasiet. Vill vi ha det kvar? Vart tog nya brandstationen vägen? Är det inte dags att lösa problemen på Hagstumosse med en ganska tjurig ägare och två klubbar, som lider.

Var tas alla de miljoner som går åt för att byta ut chefer inom Kultur- och teknikförvaltningen? 

2. Organisation av grundskolan i Gnesta
Barn- och utbildningsnämnden överskred sina befogenheter i ett beslut våren 2011 beträffande organisation av ytterskolorna. Alliansen överklagade och Förvaltningsdomstolen gav alliansen rätt. Bl de konsekvenser som uppstod av det tidigare beslutet är en ganska ojämn lärartäthet i kommunen, som vi tidigare skrivit om här! Är man intresserad av vad som är fel med tidigare beslut kan du läsa här!

3. Interpellation till KS ordförande angående vräkning av barnfamiljer
Har sitt ursprung i denna bloggs skribent. Enligt socialstyrelsen har endast 4 av 10 kommuner rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Eftersom kommunen svarat nej på de flesta av socialstyrelsens frågor, finns det i alla fall intresse av att väcka frågan inte minst mot bakgrund av bostadsbristen i kommunen.

7. Sörmländskt sprututbytesprogram
Kvällens andra höjdpunkt är ett förslag från Landstinget att införa ett sprututbytesprogram för narkomaner i länet. Socialnämnden har avstyrkt unisont. I kommunstyrelsen blev det en synnerligen blandad röstning med en majoritet för nej. I kommunfullmäktige förväntas en icke partibunden röstning i frågan. Inom mitt parti FP är vi ganska splittrade i uppfattning - möjligen med viss övervikt för nej!

8. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram i framtiden
Är naturligtvis viktig för envar. Kommer vi att ha pedendeltåg i framtiden? Hur är det med bussarna mellan Gnesta och Mariefred? Sörmlands kommunalförbund inbjuder allmänheten att tycka till om detta. Svar skall vara inne före den 15 augusti.

Sammanfattningsvis en hel del kontroversiella ärenden, som säkert kommer att skapa omfattande diskussioner och voteringar på måndag i skenet av olika fiffelutredningar!

söndag, juni 17, 2012

Grekland - vänster - mitt - höger!

I Grekland tycks partiet Ny Demokrati, som består av en samling olika partier från mitt till höger, segra med över 30% av rösterna.

Det som är ganska märkligt med SVT och svensk press är hur man klassificerar de olika partierna i den grekiska valrörelsen fullständigt olikt hur CNN, BBC och France 24 gör:
 • Ny Demokrati kallas för ett högerparti i svenska media. Utomlands benämns denna partisamling för mitten-höger. 
 • PASOK betecknas av svenska medier, som ett socialistiskt parti medan omvärlden kallar det mitten-vänster.
 • Syriza, som i svenska media kallas vänsterförbund, kallas i utländska för radikal -vänster.
 • Partiet Gyllene Gryning, som nu gick framåt i valet kallas av svenska media för nazistiskt medan det i omvärlden kallas för fascistiskt, vilket givetvis är något helt annorlunda!
Håller svenska journalister och hittar på en egen klassificering, som inte stämmer med övriga världen? I samband med det svenska valet 2010 tittade jag på utländska nyhetsprogram. Där kunde man få veta att en liberal-konservativ konstellation vunnit valet. Således inte ett högerparti!


Så har det då hänt!

En kvinna dödas av en vargflock på Kolmårdens djurpark. Naturälskarnas påstående att vargar inte dödar människor var således falskt. Efter detta kan man kanske få en hyfsad debatt även i Sverige.

Även turister får ju gulla med dessa "ofarliga" vargar. Tidigare fick man ju även köra bil på safarin bland lejonen. Detta har på senare år ansetts allt för farligt och har upphört!

Vi väntar bara på nästa gång en flock kommer att attackera inte bara husdjur utan även människor! Olof Liberg, som citeras nedan anser vargar vara farliga djur!
"Det är extremt ovanligt att varg attackerar människor med dödlig utgång, säger vargexperten Olof Liberg. Men risken finns alltid. Han tycker det är obegripligt att Kolmårdens rutiner tillåtit djurskötare att gå in ensamma till farliga djur". 
.
DN:s självlärda orakel Karin Bojs kommer som vanligt med en av sina egna halsbrytande analyser att vargar i fångenskap är farligare än fria vargar:
"Vilda vargar är normalt rädda för människor. Men om vi vänjer dem vid vår närvaro kan de förlora sin rädsla och bli riktigt farliga".
.
"Svenskan skriver att det fanns inga tecken på obalans"! 
Det är väl just detta, som gör vargar farliga! Alla uttalande fjärmar sig från Tage Danielssons populära monolog om sannolikheter och olyckan i Harrisburg. Olyckan som inte kunde hända. Vid den senare omkom dock ingen person.

fredag, juni 15, 2012

Sverige utslaget i EM men inte i vällevnad än!

Sverige blev ju utslaget ur EM med förlust 3-2 mot ett ganska blekt England. Man fick på nöten av Ukraina med 2-1 - samma Ukraina, som idag förlorade mot Frankrike med 2-0. Lilla Sverige hade denna gång inte så mycket att komma med i stora sammanhang. Det behövs nog byggas ett betydligt bättre lag för framtiden!

Det vi kan glädja oss åt är att det går bra för Sverige ekonomiskt - än så länge! Alliansen har ju skött Sveriges affärer på ett föredömligt vis de senaste 6 åren. Man kan ju undra över dem som vill riskera denna framgång med icke identifierade förslag från oppositionen.

Både den franska och engelska regeringen har problem med låg utveckling av BNP samt stora skulder. Ukraina är väl närmare bankrupt än vad Grekland är. För ukrainare är det tur att man inte har euoro som betalningsmedel. Euron verkar i ett empiriskt perspektiv vara en fullständig felsatsning. I början var den intressant för svaga länder och valutor, vars länders valutor övervärderades i samband med inträdande. Den lockande senare till upptagande av stora utlandslån med euron, som säkerhet.

Man kan undra över hur länge Tyskland skall stå för denna valuta, som missbrukats rejält av många länder inklusive Irland, Italien, Spanien, Portugal, Cypern och nu förmodligen även Frankrike!

Det goda samarbetet mellan Tyskland och Frankrike tycks ha upphört i o m att Frankrike fick en socialistisk president. Man är helt enkelt på väg åt två olika håll. Det skall bli intressant att se ett tyskt närmande till britterna, som har ungefär samma ståndpunkter i motsats till socialisten Hollande i Frankrike. Kanske nästa krisnation är Frankrike?

Många säger att det blir dyrt med en grekisk konkurs. Men Grekland måste givetvis betala tillbaka sina lån. Det finns inget exempel i historien på att ett land går i konkurs och inte behöver betala sina skulder inte ens under första eller andra världskriget.

Som sagt i morgon regnar det nog i Sverie och Gnesta men Italien, Frankrike, Spanien och Portugal är fortfarande med i EM-cirkusen i forboll medan deras ekonomer sliter håret av sig!

Var tog den globala uppvärmningen vägen?

Vi har ju nu fullkomligen bombaderats av politiker och journalister på vänsterkanten om den globala uppvärmningen. Det märkliga med denna "sanning" är att den inte märks i Sverige snarare tvärtom.

Hur länge denna ökning skall pågå utan att det märks i Sverige är det i och för sig ingen som kan svara på. Vi får väl se om 25 eller 50 år vem som hade rätt.

En del TV-mässiga "forskare" i tillräcklig närhet till SVT:s studios på Östermalm pläderar ju för en våldsam ökning av temperaturen. Medan en del inte lika kända långtidsforskare, som borrar sig fram till sanningen i Grönlands frusna mångmiljonis, har en ganska annorlunda uppfattning! I Sverige var det både före och efter istiden tropiskt klimat. Men vi är idag synnerligen långt från detta!
.
Vi vill ha mer värme och sol. Exakt som miljöayatollorna "förutsäger"!
.
Om man dock kikar på NAO index, som vi tidigare skrivit om, så blir det inte särskilt bra ännu. När NAO index går över noll så finns det förutsättningar för en bra sommar. Det är med detta index ganska lätt att förutsäga det allmäna vädret eftersom positivt index innebär att det kommer varmluft från Brasilien. Medan negativt index innebär att ishavsluft raserar ner över norra Europa. Kan det bli enklare att vara meterolog!
.
Det blir ingen fotboll ikväll!

Fotboll är på allas läppar. Vi som försöker undvika detta stressmoment har svåra tider just nu. Häromdagen fick bloggaren problem yrsel, trötthet och ont i vänstra bröstkorgen och armen. På rekommendation av VC Gnesta, iltransport till Eskilstuna och inläggning på AVA (akutvårdsavdelningen). Efter något dygns prover och undersökningar förklarades man dock vara i ganska god kondition!

På denna blogg måste vi ge en eloge till AVA på Eskilstuna - en mycket bra och vänlig personal. Läkare som var intresserade och gjorde sitt bästa för att knäcka ev sjukdomskoder. Klockan på rummet tickade vänligt varje sekund - säkert bra för stressade själar. Tackade för mig igår och hoppades att vi inte skulle behöva komma åter!

Idag är en ny tid. Jag har börjat att åter prenumerera på Sörmlands Nyheter efter ett års karens! Skall bli intressant att läsa det som skrivs om Sörmland, Gnesta och kunna följa debatten närmare.

Men hur var det med fotbollen? Njae - det liknar mest ett civiliserat 3:e världskrig, så jag avstår nog. Men visst kan man förstå denna något trångsynta nationalism! Normalt får man ju inte i Sverige uppträda chauvinistisk numera, så nu flödar det säkert över utan måtta med välvilligt presstöd!

Alternativet är TV8 klockan 21:00 Morden i Midsomer. Hur det än går pekar det på regn i Gnesta på lördag!

onsdag, juni 13, 2012

S kräver skolplikt även på sommaren!

Mikael Damberg (S), Magdalena Andersson (S) och Ibrahim Baylan (S) kräver att elever som inte klarat nionde klass, skall få förlängd skolplikt med studier under sommaren. Hur uppenbarligen skoltrötta elever skall kunna entusiasmeras av detta är det nog ingen som riktigt begriper. Särskilt inte aktuella elever.

Men bakom förslaget ligger att fler än 1 av 10 elever inte blir behöriga till gymnasiet. Nu är ju detta inte särskilt ovanligt. Tidigare i historien har dessa siffror legat betydligt högre. Man kan undra över varför många måste även om man uppenbarligen inte vill.

Kanske behöver många elever en paus i skolan för att göra något annat. Själv gjorde jag så efter nio års skolgång. Det gick alldeles utmärkt att sedan fortsätta och läsa det som behövdes för ett intressant och välbetalt jobb.

Förslagets omtanke är gott - men går det att realisera i verkligheten? I den mån aktuella elever saknar erforderligt språk för att hänga med i undervisningen, borde det givetvis vara utmärkt om kompletterande undervisning kan anordnas även på sommaren. Men det är tufft att ha gått ett helt läsår med en säker frustration över motigheter i skolan och sedan fortsätta även på sommarlovet!

Inte för intet störtar vanligtvis våra elever ut från skolorna varje våravslutning  - inte minst för att slippa skolan ett tag!

tisdag, juni 12, 2012

Gnesta kommun försöker mörka!

Gnesta kommun försöker nu uppenbarligen mörka härvan inom fritidsförvaltningen och entledigandet av Kultur- och teknichefen med en tämligen oriktig utsaga. På kommunens hemsida säger man nu, att de oegentligheter, som uppdagats har skett vid en "normal" rutinkontroll under våren.

Sanningen är väl snarast att den fd chefen kommit oegentligheterna på spåret. Den "normala" rutinkontroll man hänvisar till kan ju endast gälla ekonomisk oreda. Det finns fler typer av oegentligheter inom fritidsförvaltningen, som således underminerar denna utsaga. 

Nu pågår en cover-up (mörkning) i bästa Watergate-stil. Men numera har äntligen revisionen i Gnesta kommun fått vetskap om vad som sker. Så en större klarhet är att vänta! Ämnet blir säkert debatterat på måndagens kommunfullmäktige.

Dessutom får vi nu täta rapporter från alla vännerna i viken, som vet att berätta, att hela affären handlar om en trängre krets med stort inflytande i Gnesta socialdemokratiska arbetarparti.

I varje fall rent demokratisk så borde de rödgröna vara medvetna om att man fick sin majoritet med en enda ynka röst i valet 2010. Det borde förpliktiga till lite mer ödmjukhet!

Mygel och maktmissbruk i Gnesta kommun!

Den utmärkte chefen för Kultur- och teknikförvaltningen har sparkats och får ett avgångsvederlag på 15 månader motsvarande ca 1,2 miljoner kr. Pengar som skulle kunna användas på ett bättre vis i föreningsverksamheten!

Gnesta kommuns officiella förklaring till att kultur- och teknikchefen försvinner från den tjänst han nyligen tillträdde är en oenighet med den politiska ledningen kring synen på hur verksamheten inom kultur- och teknikförvaltningen ska bedrivas framöver.

Detta är ju både ren lögn och en komplett omöjlig motivering. Den politiska ledningen innefattar även oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M). Men det är enbart Johan Rocklund(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP), som återigen varit i farten. Bestörtningen över denna diktatoriska och utomparlamentariska åtgärd är stor inom alliansen. Gängse praxis och hantering enligt kommunens personalpolicy har  kringgåtts, vilket bara i sig är upprörande.

Händelsen är fullständigt unik i Gnesta kommuns nu 20-åriga historia. Aldrig har en tjänsteman sparkats av politiska skäl! Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) måste efter en serie av olustiga händelser, utnämnas till Gnesta kommuns främsta maktmissbrukare! Dessa två personer har ringa erfarenhet av politiskt arbete - den senare inget alls, vilket tyder på att man inte förstått rollspelet mellan politiker och tjänstemän. Tyvärr är dessa inte bara glada amatörer utan demokratins dödgrävare!


Vad skall omvärlden tro om Gnesta kommun och dess nuvarande politiska majoritet? Vad skall de tjänstemän, som fortfarande finns kvar tro? Kommer de att få sparken om man inte är tillräckligt "rödgrön"? Hur skall vi kunna rekrytera nya goda chefer när man gör tjänstemännen politiska och sparkar folk till höger och vänster?
.
Åratal av politisk professionalism och arbete raseras nu av inkompetenta politiker, som inte bryr sig om politikens innehåll utan mer dess former! En synnerlig trist utveckling!

Vad skall man tro om den fackligt skolade Johan Rocklinds agerande? Har han inget lärt i sitt tidigare LO-värv?

Än värre är att avlägsnandet av kulturchefen måste uppfattas som en ren hämnd från det socialdemokratiska partiet för att han röjt upp i en ekonomisk härva inom fritidsförvaltningen, som handlar om både missbruk av VISA-kort, som för stor utbetalad lön till vissa anställda!  Bland de personer, som är föremål för granskning finns även högt uppsatta medlemmar i det socialdemokratiska partiet! 
Vi läser idag om att korruptionen blivit vanlig inom kommunerna. Till  synes även mygel och vänskapskorruption! 

Vi ha således fått en ny majoritet i kommunen av (S), (MP) och (V), som är benägna till maktmissbruk. Vi har tidigare på denna blogg berättat om beslut, som tas i hemliga rum och de olika anti-demokratiska nyordningar, som försvårar det politiska arbetet för opposition och mindre partier!

Till de två ovan uppräknade dödgrävarna måste vi naturligtvis även tillfoga de personer i Kultur- och Tekniknämnden, som drog igång hela cirkusen:

Ulf Bergner(S), ledamot (fd kommunalråd)
Kristina Dellrudh(MP), ny vice ordförande (känd miljöinspektör i Nyköping)
Jesper Hammarlund(S), ledamot (ordförandeaspirant)
.
Det enda ljuset i detta trista mörker är faktiskt Kerstin Landin(MP), som valt att sluta i KoT och inte deltar i detta taskspeleri, som nu rullas upp inför öppen ridå!
.
Vi lär återkomma med fler pikanta detaljer i ämnet!
.
Vill man veta mer och kommentera kan man klicka här!

söndag, juni 10, 2012

Frankrike ytterligheternas land

Den förre presidenten Nicolas Sarkozy förlorade ju det franska presidentvalet till socialisten François Hollande. Sarkozy var ledare för UMP, som är Frankrikes största borgerliga partikonstellation, grundad 2002 under namnet Union för president-majoriteten. I UMP ingår höger samt liberala mittenpartier.  Denna grupp styr Frankrike eftersom man har majoritet i underhuset.

Hollande hoppas givetvis på en socialistisk seger i dagens franska val till underhuset. Skulle han inte få majoritet påbörjas en lång ökenvandring för hans del. Det går knappast att på ett bra sätt styra Frankrike utan majoritet i parlamentet. Ungefär samma problem som nu Barack Obama har i USA. Hollande har ju enligt pressen sänkt pensionsåldern. Något som inte är korrekt. Han kan bara föreslå. Det är faktiskt parlamentet, som bestämmer.

Det franska socialistpartiet står till vänster om det svenska socialdemokraterna en mix av socialdemokrati och vänster. Vinner man valet kommer man eventuellt att regera tillsammans med de gröna samt ett litet extremt vänsterparti Front de gauche, som i EU tillhör den mest extrema och kommunistdominerade gruppen Europeiska enade vänster.

Frankrike kan således gå från konservativ-liberalt styre till ett betydligt mer extremt vänsterstyre! Svaret får vi i morgon. 

För övrigt så lär de franska parlamentarikerna jämte Italiens vara de mest välavlönade i Europa om vi bortser från EU-politiker. Här kan man verkligen tala om en överklass eller nomenklatura oavsett om det är höger eller vänsterstyre!

torsdag, juni 07, 2012

Pendlare i trettio år

Husbladet berättar idag om Stockholms-pendlarnas villkor. Uppenbarligen är många via Västeråsbanan, Eskilstunabanan bekymrade över alla förseningar. Så är det väl oxo i Gnesta med pendeltåg och regionaltåg. Trafiken utnyttjas till det maximal och det får följder. Citybanan kommer inte att vara klar före 2017 - så det blir att vänta.

Själv har jag pendlat från norra Gnesta till Gärdet i Stockholm i närmare trettio år. Både med bil, buss och tåg. Med tåg från Läggesta tog det inte längre än att resa med tunnelbana från Hässelby in till centralen. Samma sak gäller för regionaltåget i Gnesta. Med pendeltåg en ganska jobbig resa.

Tågpendlingen innebar tidvis rätt stora prövningar. Men man utnyttjade tiden till att arbeta eller läsa tidning. Drömmen om landet blev ganska verklig. I många år körde vi bil. Man kunde faktiskt nå jobbet utan ett enda rödljus på 70-talet. Nu är trafiken maxlastad och förfärlig. Inget har gjorts åt att passera Stockholm norrut sedan 1963 då Essingeleden började byggas.

De nya två-våningstågen på Svealandsbanan hade ju en förmåga att inte kunna stänga dörrarna vid minusgrader. Vi blev ofta stående i Nykvarn medan man gjorde allt för att få ihop dörrarna. Hade man då haft barn på dagis att hämta så hade man säkert blivit knorrig!

Men annars har vi inte ångrat en dag att vi flyttat ut på landsbygden. Att inte fler väljer att t ex flytta ut till Gnesta är en gåta. Varför tränga hop sig i Stockholm om man kan leva ett naturnära liv i vår kommun?

Som DN säger pågår en vansinnig inflyttning till Stockholm. Massor med människor tror att Stockholm är ett Shangri-La med obegränsade arbetsplatser och bostäder. Sanningen är att antalet jobb på intet vis ökar i närheten av den inflyttningstakt, som pågår.

Vid Nationaldagsfirandet på Hembygdsgården i Gnesta meddelade dock kommunchefen Nils-Erik att det flyttat in närmare 600 personer under 2011. Inte dåligt!

Vill även passa på att tacka Ann-Sofies för hennes strålande nationaltal. På bilden nedan tågar vi från Strömmen till hembygdsgården. Kerstin och Bengt flankeras ca 10 m efter flaggorna av två långa herrar vid namn Dan och Göran! Framför går högtidstalare Ann-Sofie med äldsta dotter samt kommunchefen Nils-Erik.

onsdag, juni 06, 2012

Kunskap saknas hos klimatjournalister

De flesta journalister som sysslar med miljö och klimat har alldeles för dålig utbildning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Något som är helt väsentligt för att kunna bedömma riktigheten av olika påståenden i debatten.

Vad vet en standarutbildad journalist om p*v=R*T, Carnot-processen eller entropi. Förmodligen inte mycket! Enligt den populära vädersajten YR.NO utgör detta ett problem i den allmänna debatten.

Forskaren Rasmus Benestad vid Norges Meteorologiska institut hävdar att journalister förstår sig mycket lite på miljö och klimat för att de saknar intresse och kompetens i de naturventenskapliga diciplinerna.

Vid klimattoppmötet i Köpenhamn fanns 3.000 ackrediterade journalister från hela världen. Trots detta så menar Benestad att täckningen var tämligen dålig p g a bristande fackkunskaper i kemi och fysik.

"– Speciellt naturvetenskap, som är grundläggende för miljöförståelse av klimat eller väder och vind är områden som journalister ofta har lite kunskap om. Han uppmanar därför journalsiter att sätta sig på skolbänken och komplettera sin utbildning."

Det är oxo märkligt med vilken lätthet en del del politiker uttalar sig med bestämdhet i ämnet utan att ha tillräckliga tekniska, fysikaliska eller matematiska kunskaper. Vi vill inte peka ut något särskilt parti men lite mer kunskap skulle nog hyfsa debatten.

Den första miljömotionen för övrigt lades av Folkpartiet redan 1959 ungefär 30 år innan miljöpartiet kom in i riksdagen av herrarna Ollén och Söderquist, som handlade om naturskydd. Motionen lade bl a grunden till Naturvårdsverk och Svenska Naturskyddsföreningen!

Miljövård är inte lätt. Nu har man enligt senaste rön konstaterat att det inte bara är koldioxiden som spär på ökning av medeltemperaturen. Sotpartiklar från fossil eldning och bränning har över 40 % påverkan på klimatuppvärmningen. Sålunda är vedeldning ett stort hot mot klimatet. Man har ju hela tiden hävdat att veden skulle vara miljöneutral mht att koldioxid upptas av växande träd. Nu är det inte så längre och det skall bli intressant att se hur man utvecklar ny miljöskatt för ved! Allt detta enligt det senaste Vetenskapens Värld med Victoria Dyring på SVT.

Victoria har för övrigt ingen vetenskaplig utbildning utan är skådespelare i grunden, vilket gör hennes framträdanden energifyllda och lite spännande. Bo G Eriksson den gamle mästaren var ju kompetent men mässade ofta likt en präst!

De bruna moln, som svävar över Himalaya och värmer upp glaciärerna, kommer från den omfattande vedeldningen i Indien och grannstater samt en mindre del från lokal vedeldning i Gnesta kommun! 

Grattis Sverige på födelsedagen
Idag samlas vi kl 12:45 på Strömmentorget och marscherar till festligheterna på Hembygdsgården kl 13:00. Tal av kommunens presidieledamot Ann-Sofie Lifvenhage. Kommunchefen hälsar nya Gnesta-bor välkomna och musik blir det som vanligt!


Leve Sverige!

Turbulensen i Kultur- och tekniknämnden

Som vi tidigare bloggat om har ju den nye chefen för Kultur- och teknikförvaltningen röjt upp i en ekonomisk härva inom fritidsförvaltningen i Gnesta. Kommunförvaltningen har gjort en egen utredning och nu börjar förmodligen kommunens egen revision en utredning.
.
Förvaltningschefens genomlysningen av tidigare oegentligheterna inom fritidsförvaltningen har som vi tidigare meddelat av någon anledning upprört kulturnämndens ledamöter Ulf Bergner(S), Jesper Hammarlund(S) och Kristina Dellrud(MP), så till den milda grad att man klagat hos den rödgröna kommunledningen!
.
Deras tilltag har väckt mycket stor uppståndelse bland kommunens demokratiska krafter. Nu planeras en manifestation för demokrati vid Kultur- och tekniknämndens möte den 20 juni kl 1500 i kommunens C-sal. En trappa ned!
.
Ni som värnar om ett bättre och demokratiskt Gnesta, besök gärna Kultur- och Tekniknämndens möte den 20 juni kl 1500 i C-salen. Kommunhusets entré en trappa ned! Tag eventuellt med egen stol!

tisdag, juni 05, 2012

Årtiondets bästa motion i Gnesta?


Korsningen vid Stopp/Statoil är ju ganska farlig och alliansen i Gnesta vill ha dit en ny rondell. Bosse Wingård(KD) fick i uppdrag att skriva en motion i ärendet. Beskåda denna ovan! Englandsvännen Bosse hittade sin förlaga bland Albions döttrar och söner!

Vännerna i viken!

Vaknade tidigt idag kl 0600 och kunde inte sova. Gårdagens maratonmöte i kommunstyrelsen totalt 7 timmar varav 1 timme 250 m höga vindkraftverk vid Dunkern, surrade i huvudet! Passar dock på att vidarebefordra lite spännande, som vi uppsnappat haver.

Enligt vännerna i viken har Frida Grundström(SD), fejkat ett brandattentat mot sig själv. Hur detta har gått till finns det dock ingen förklaring till. Frida har ju även anmält en granne för misshandel och numera fått skyddad adress. Förmodligen är det grannen, som påstår detta! Och varför skulle man tända på sin ytterdörr på utsidan? Antagligen är det nog grannen, som tänt på (dubbelbottnat).

I Gnesta kommunfullmäktige sitter hon ju bakom mig så jag byter då och då ett ord med henne. Ingen rasism här inte! Men jag råkade faktisk träffa henne på centraldispensären, när sagde granne hade misshandlat henne. Så det finns förmodligen läkarjournaler, som styrker hennes berättelse. Sätter en hundring på att det är grannen, som anmält henne! Så en del tidningar kommer nog att få revidera sin uppfattning.

Och fortsättning följer!

Den relativt nye chefen för Kultur- och teknikförvaltningen har ju röjt upp rejält och föredömligt i kommunens fritidssektor efter förre fritidschefen, som nu slutat. Enligt vännerna i viken lär detta ha irriterat kulturnämndens ledamöter Ulf Bergner(S), Jesper Hammarlund(S) och Kristina Dellrud(MP), så till den milda grad att man klagat hos den rödgröna kommunledningen!

Aj aj aj. Är inte detta att ge sig ut på ganska djupt vatten? Historien synes upprepa sig! Men ett visst ljus faller över vice ordförandes hastiga avhopp från nämnden.

Och fortsättning följer säkert!

måndag, juni 04, 2012

Svenskar tveksamma till Schengen!

I en nyss publicerad opinionsundersökning beställd av EU-kommissionen framgår att det sk Schengenavtalet har lägst stöd av svenskar i hela Europa. Hela 47% anser att avtalet inte är särskilt viktigt. Avtalet syftar ju till att ta bort bl a gränskontroller mellan EU-länder för att öka rörligheten. Borttagandet av gränskontrollerna har ju då lett till en betydligt ökad smuggling av såväl vapen, som narkotika, bilstölder samt olaga immigration.

I samma undersökning påvisas att 60% av svenskarna misstror svensk statistik om migration (flyktinginvandring) men är mer positiva till arbetskraftinvandring. Cecilia Malmström, EU:s kommissionär för gränsfrågor har uppenbarligen fått en brant uppförsbacke i eget land att hantera! 

Flera länder har ju satt press på Schengen-avtalet bl a Storbrittanien, Irland och Danmark (icke fullvärdiga medlemmar) samt Frankrike och Italien, som haft omfattande synpunkter på avtalets innehåll. Avtalets omfattning och konstruktion är fortfarande föremål för diskussion inom EU-kommissionen.

Kommuner "trixar" med socialbidragen!

Enligt husorganet är det vanligt att kommuner anställer arbetslösa på ett år för att dessa sedan vid anställningen upphörande skall kunna få A-kassa istället för kommunalt socialbidrag.

Enligt vårt tyckande en utmärkt idé. Kommunen får en massa saker utförda, den arbetslöse får arbetspraktik och känner sig förmodligen även behövd i samhället.

Varför skall kommuner betala ut socialbidrag, utgörande livsförsörjning? Socialbidraget måste vara en sista utväg när inget annat fungerar. En arbetslös person borde få sin ersättning från A-kassan. Man är ju de facto arbetslös!

Om man tänker lite längre så inser man att t ex sänkta lägstalöner för ungdom ger stor effekt för en kommun. Anställer man en person med socialbidrag så får man iofs en högre lönekostnad än socialbidragskostnad. Men samtidigt eliminerar man ett utanförskap för enskild individ och får som sagt en massa saker gjorda i kommunen.

Sätt igång och anställ!

söndag, juni 03, 2012

Hur trovärdig är Angela Merkel i Tyskland!

Tyskland förbundskansler Angela Merkel valde ju att inte vara med NATO i slaget om Libyen. I höstas meddelade hon att Tyskland samtliga kärnkraftverk skulle stängas av, trots våldsamma protester från den tyska industrin.

När det gäller Europas och Euron håller hon stenhårt på sparprincipen, vilket hon börjar bli ganska ensam om. I dagarna avslöjar Der Spiegel, Tysklands största veckomagasin (1,1 milj ex), att Tyskland säljer u-båtar till Israel, som kan förses med kärnvapen.

Läs gärna förre tyske utrikesministern Joschka Fischers synpunkter i hans spalt i Dagens Nyheter! 

Den märkliga exporten av strategiska krigsvapen till oroshärden i Mellan-Östern är knappast i enlighet med tyska lagar och knappast i konformitet med EU:stadga. Man kan ju lätt undra över uppståndelsen i Sverige över att Sverige säljer konsulttjänster till Saudi-Arabien för konventionella sprängämnesfabriker, när grannen avslöjas med byxorna nerdragna, exporterandes strategiska vapen till samma område!

En dam, som verkligen har satt sig i klistret. Nu vädrar nog den tyska socialdemokratin morgonluft! Men det tragiska är att Mellan-Österns problematik med nuvarande inställning från Israels sida, kommer att sluta i en stor förödande smäll. Ryssland, Saudi, Iran, Pakistan och Kina kommer knappast att acceptera att Israel ensidigt utrustas med ännu fler kärnvapen och vedergällningsvapen (u-båtar). Läget mellan kärnvapenländerna USA och Pakistan är dessutom ganska kärvt.

Betydligt större ansträngningar bör göras för att reducera antalet kärnvapen i området. Inte bara att koncentrera sig på en eventuellt kärnvapenbestyckat Iran. Detta land kan ju när som helst om det så bedöms få tillgång till kärnvapen ganska raskt via tidigare nämnda stater.

Kommunstyrelsen i Gnesta sammanträder 4 juni!

I morgon är det kommunstyrelse, KS med 17 kända ärenden på agendan. För att öka spridningen av verksamheten i KS tar vi upp ett axplock av intressanta ärenden:

0. Ekonomisk uppföljning efter april
Här redovisas kommunens ekonomiska läge. Av någon underlig anledning är det inte längre någon beslutspunkt utan enbart information. Det innebär att man inte kan besluta om någon åtgärd om något håller på att gå snett. Mycket underligt!

1. Budget för 2013 och investeringsplan 2014 och 2015.
Ett ganska tunt utskick i kallelsen men ett desto tjockare material, som dök upp per mail förra veckan. Något som vi särskilt har kritiserat på denna blogg med fokus på demokrati

3. Organisations av grundskolan i Gnesta
Barn- och utbildningsnämnden överskred sina befogenheter i ett beslut våren 2011 beträffande organisation av ytterskolorna. Alliansen överklagade och Förvaltningsdomstolen gav alliansen rätt. Bl de konsekvenser som uppstod av det tidigare beslutet är en ganska ojämn lärartäthet i kommunen, som vi tidigare skrivit om här! Är man intresserad av vad som är fel med tidigare beslut kan du läsa här!

4. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram i framtiden
Är naturligtvis viktig för envar. Kommer vi att ha pedendeltåg i framtiden? Hur är det med bussarna mellan Gnesta och Mariefred? Sörmlands kommunalförbund inbjuder allmänheten att tycka till om detta. Svar skall vara inne före den 15 augusti. Remissen kan du hitta här!

KS skall besluta om ett generellt yttrande från kommunen, som möjligen kan kännas något urvattnat och otydligt!

8. Översyn av Ungdomens Hus "Chill"s verksamhet
Verksamheten vid fritidsgården uppfyller inte ställda politiska krav. Under något år nu så har den nye förvaltningschefen på ett förtjänstfullt sätt gjort en omfattande upprensning i tvivelaktiga affärer och beslut. Chefen för fritidsenheten har slutat och utredning har påbörjats om hantering av kommunens kreditkort av revisionen!

Men ej heller den direkta verksamheten kan anses uppfylla kommunens jämställdhetskrav. Gården har mest blivit ett spelcenter för unga pojkar, vilket kanske inte var hela syftet. Nu ges uppdrag till Kultur- och teknikförvaltningens chef att göra en översyn av verksamheten! Jag kan själv vidimera att tanken med Ungdomens Hus var högst annorlunda. Jag vet - jag la den första motionen i ärendet i slutet av 90-talet!

Sammanfattningsvis en hel del kontroversiella ärenden, som säkert kommer att skapa omfattande diskussioner och voteringar på måndag!

fredag, juni 01, 2012

Även demokratin sjunker som en sten i Gnesta kommun

De rödgrönas intåg, som valvinnare med en enda väljarröst 2010, har inte skapat någon bättre demokrati, som man utlovade skriftligt i valet. Tvärtom så sker allt fler beslut i de dolda rummen. Om detta är av feghet, illvillja eller enbart brist på kompetens låter vi vara osagt!
.
Besluten tas således i hemliga kammare och majoriteten verkar mest illa berörd över att behöva sammanträden där oppositionen får närvara. Visserligen sker detta enligt urgammal sed och svensk lagstiftning - men måste man verkligen behöva diskutera med företrädare för knappt halva väljarkåren?
.
Med egen erfarenhet av både Gnesta kommun under 20 år och Nyköping under 9 år så blir den ekonomiska budgetprocessen i Gnesta allt tunnare för vart rödgrönt styrår. I år var den rent miserabel. Ungefär en vecka före måndagens kommunstyrelse fick man tillgång till erforderliga ekonomiska underlag, för att göra en egen budget.
.
Tidigare under 2000-talet var det vanligt att majoritet och opposition hade gemensam överläggning och diskussion under två dagar. Därefter följde flera budgetseminarier under våren, som underlag för beslut om rambudget i juni. I år har vi inte haft en enda ekonomisk diskussion inför budget 2013. Det är helt i strid med beslutade budgetrutiner och policys och tyder på en mental rädsla hos majoritetens företrädare. Vi hade även tidigare en partiföreträdarsamling, som var ett viktigt organ för ömsesidig information. Detta forum har symptomatiskt avskaffats av de rödgröna, som onödigt pjosk!
.
De rödgröna väljer således att strunta i ett bra samarbetsklimat. Med denna inriktning får man väl räkna med att det kommer att bli många överklagande både i sak och form, en skrälldus av skriverier och diskussion på bygderna! Kommunen börjar alltmer likna Oxelösund med ett känt demokratiskt underskott!
.
Vid förra kommunstyrelsen den 23 april framförde vi kraftig kritik mot den alltmer minskade demokratin i kommunens politiska sfär och avsaknaden av information kring utvecklingen av en mängd olika frågor. Inte minst underlag för budget 2013.
.
Med ovan redovisade fortsatta negliering av information och underlag samt det tidigare påpekandet om sakers oordning, verkar majoritetens kommunstyrelseledamöter bestå av en samling zombier med tydliga språksvårigheter! Vi skriver dessa rader i missmod över att en tidigare bra demokratisk utveckling i Gnesta kommun är på väg åt helt fel håll! De rödgröna är uppenbarligen mer intresserade av gedigna politikerarvoden än omsorg om uppdragsgivaren allmänhetens skattemedel.
.
Vi är (än så länge) ledamot av kommunens arvodeskommitté. Denna kommittés förslag har ständigt överprövats i hemliga rum. Lagda förslag har desavouerats i plenum etc. Numera vet vi att det är Producenten(S) och Regissören(MP) med stöd av Aktrisen(MP), som befinner sig i det dolda rummet. Därför borde det vara lika bra att de direkt tog över jobbet. Varför ha en samling personer, som uppenbarligen endast utgör gisslan för något som redan beslutats någon annanstans! Statisten(V) har dock klädsamt valt att hålla sig utanför!
.
Vi har ju tidigare uttalat vårt tvivel över den nya majoritetens ärliga avsikter. Detta gäller i synnerhet Regissören och Aktrisens agerande. För att underlätta för en ev intresserad av ett demokratisk Gnesta, så länkar vi här nedan till dessa bloggar!
.

10-11-01 30 eller 500 000 silverpenningar!