onsdag, september 26, 2018

Bli inte allt för eniga i Gnesta

Socialdemokrater och moderater fortsätter sin styrning av Gnesta trots att man förlorade tre mandat och hamnar i minoritet. S och M åkte på rejäla förluster och särskilt gäller detta moderaterna som tappade två mandat i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov.

Centerpartiet ställer sig utanför detta konglomerat, vilket torde vara klokt och partiets profil att hela kommunen skall leva, får ett fortsatt starkt stöd. Denna uppfattning delas ju även av V, L och MP. Efter sverigedemokraternas framgångar i ytterorterna kanske det t o m finns majoritet för en mer rättvis fördelning av kommunens gemensamma resurser. 

En klok betraktelse finner vi idag i Södermanlands Nyheters ledare https://www.sn.se/ledare/bli-inte-allt-for-eniga-i-gnesta/ signerad Olof Jonmyren.

fredag, september 21, 2018

Valet i Gnesta en fråga om stad och land!

Vi har ju tidigare noterat att de flesta investeringar som sker i Gnesta tillfaller tätorten. I Gnesta bygger man om Storgatan för 15 miljoner medan Laxne i norra kommundelen inte ens har trottoarer trots tung trafik på väg 223.

Valet i Gnesta blev ett val mellan stad och land. Den regerande duon S och M fick vidkännas 4%-iga förluster i kommunen. Ser vi till fördelningen mellan tätorten Gnesta och ytterområden syns missnöjet tydligt i valresultatet.

Vinnare i valet är centerpartiet och sverigedemokraterna. C ökade visserligen med bara ett mandat men i Laxne (Gåsinge-Dillnäs) fick man över 33% av rösterna. I denna kommundel tappade MP 75% av sina tidigare röster. Även moderaterna fick sig en rejäl känga och tappade 11%, vilket är nästan 50% av tidigare röster.  Socialdemokraterna klarade sig bättre på landet men tappade 7% i centrala Gnesta.

Vinnare
Sverigedemokraterna ökade med 7,1% till 13,9% och fick 5 mandat. I Laxne blev partiet näst störst med 17,6%. Centerpartiet ökade i alla ytterområden och fick totalt 16,1%. Feministiskt initiativ fick även ett mandat i fullmäktige.

Förlorare
Miljöpartiet som tappar hälften av sina väljare; får 6,9% och tappar därmed två mandat.

Moderaterna som totalt får 23,1% i kommunen tappade 11% i Laxne, 8% i Dansut (som ju till större delen är landsbygd), 7,4% i Björnlunda och 5,5% i Stjärnhov.  M tappar nu två mandat i ytterorterna och får totalt 7 mandat i fullmäktige..

Det kostar uppenbarligen på att regera tillsammans med socialdemokraterna. Det har moderaterna nu säkert insett. Missnöjet med den snedfördelning som finns mellan Gnesta tätort och övriga kommundelar gav ett kraftigt utslag i valet. Varför miljöpartiet kollapsade beror nog på den allmänna inställningen till partiet samt en generationsväxling i Gnesta.

Hur styret skall se ut framgent i Gnesta är tämligen osäkert. Rödgröna och allians har vardera 13 mandat och sverigedemokraterna som vågmästare 5 mandat. Centerpartiet med stort fokus på ytterområdena med nära hälften av befolkningen borde dock lämpligen ingå i det framtida styret för att häva nuvarande snedfördelning mellan stad och land!

Höstens val av nya ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelse blir avgörande, då ordförande vid lika röst har utslagsröst.