tisdag, maj 31, 2016

Håller Gnesta kommun på att gå isär?

Gnesta kommun
Daga kommun


Fråga uppstår om Gnesta kommun håller på att gå isär genom socialdemokrater och moderaters påhopp på kommundelen Gåsinge-Dillnäs. Stor fara finns särskilt som det nu skapats ett helt ny hemsida på Facebook för Laxne, Björnlunda, Stjärnhov Tillsammans

Det finns en hemsida Gnesta Tillsammans, med ambition att betjäna hela kommunen. Eftersom nu inlägg från icke boende i Gnesta tätort börjar mobbas så blir det ganska självklart med en ny hemsida.


Idag skriver ett antal föräldrar på Södermanlands Nyheter: Förhastat och ogenomtänkt slag mot Laxne


Intressant i sammanhanget är Södermanlands Nyheters politiska bedömning: Bilden av Gnesta förändras nu snabbt!


Läs vad Bevara Laxne skola hemsida skriver


Daga Landskommun 1952-1974 bestående av Gåsinge (Laxne), Dillnäs, Björnlunda och Gryts (Stjärnhov) socknar. Daga/Björnlunda var en av de äldsta boplatserna i Sverige. Här går även den sk Eriksgatan mellan Gripsholm och Nyköping (väg 223).

söndag, maj 29, 2016

Idag är det veterandagen!

Cairo October 1973

Veterans Day (Swedish: Veterandagen) is observed annually in Sweden on May 29 at the Maritime Museum in Stockholm in honor of people who are or have been serving with theSwedish Armed Forces in international military operations, as well as commemorating those who died during their service. It coincides with the International Day of United Nations Peacekeepers. Members of the Swedish Royal Family attend the ceremony.Det är skillnad på de som talar om fred och de som gör något åt det!

Varför diskrimineras invånarna i Gåsinge-Dillnäs

Gåsinge-Dillnäs är Gnesta kommuns näst minsta kommundel med ca 1.300 invånare. Centralpolitikerna vill lägga ner all kommunalservice utom förskola. Dvs skola samt matbespisning för pensionärer och sporthallen som ju tjänar alla. I Gnesta kommun finns mindre sporthallar över hela kommunen sedan 1960-talet.

I veckans Södermanlands Nyheter kunde man läsa att kommunen nu för första gången i sin 25-åriga historia slumpmässigt använder kapitalkostnader för relativt nyetablerade kommunal service, som argument för att lägga ner. Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M) använder dessutom felaktiga kostnader som argument. Man har blandat ihop förskolan och LM-skolans kapitalkostnader.

När kommunen köpte Åsbackaskolan för 42 miljoner “Bra att ha” var det ingen som reagerade. När kommunen lägger ner 7 miljoner på en lekplats för få barn i Tuleparken är det ingen som reagerar. Det blir väldigt dyra klossar till Gnesta-barnen!


http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.2429399-gnesta-koper-asbackaskolan

“Hur lokalerna ska användas är i dagsläget inte helt klart eftersom skolan är helt eller delvis uthyrd fram till år 2019. Däremot så slår man fast att förvärvet kan göra så att kommunen kan säga upp flera externa hyreskontrakt och spara pengar på den årliga hyreskostnaden. Dessutom finns ett tillagningskök i Åsbackaskolan som skulle lösa den akuta situationen på Frejaskolan där kökspersonalen sedan ett och ett halvt år delar utrymme med Liljedalshemmets kökspersonal.” 


Med samma resonemang skulle ju förskoleelever i Björnlunda föras över till Stjärnhov, som har den billigaste skolan och förskolan. Samtidigt som då Gläntan i Björnlunda eller Sjöstugan i Gnesta läggas ner p g a höga kostnader. Likaså skulle man inte kunna byta ut den mögliga förskolan Solrosen mot något bättre.

Det verkar således som kommunen använder rent diskriminerande retorik för att särvärdera invånarna i Gåsinge-Dillnäs. Uppfyller man verkligen Kommunallagen kap2 §2? Knappast!torsdag, maj 26, 2016

I Gåsinge-Dillnäs har det funnits skolor sedan 1870-talet!

Lärare och 50 elever i Skeppsta skola 1909


När nu den enda kvarvarande skolan i Gåsinge-Dillnäs Laxne nya skola hotas av nedläggning kan det vara intressant att notera att det fanns kanske ett tiotal skolor i kommundelen i slutet av 1800-talet. En tid då troligen Sverige var bland de första i världen att inrätta folkskolor för alla och envar. Att vara folkskollärare och ha skolan mitt i byn var det finaste man kunde tänka sig. Den kanske äldsta var Laxne gamla skola som tillkom på 1870-talet eller Solviks skola som byggdes 1886.

Efter kommunsammanslagningar i slutet av 1960-talet kom Laxne gamla skola att läggas ner och ersättas av Skeppsta skola byggd 1909. Under slutet av 60-talet byggdes skolan om med nya paviljonger mm och en stor gymnastiksal - även till traktens fromma - invigdes. 

Skolan blev så småningom  utdömd pga mögel, radon och för små lokaler och Laxne nya skola togs i drift omkring 2004. Denna skola kompletterades sedan med förskola som flyttades från övervåningen på Laxnegården (Laxne gamla skola).

Ja i stort sett i varje by fanns det i forna mindre goda tider råd till att hållas skolor. Numera när allt mäts i pengar och mindre i humankapital skall det istället skjutsas allt längre för att kunna erhålla utbildning för våra barn. En tämligen kontraproduktiv utveckling ur miljösynpunkt!

Plötsligt har det dykt upp nya politiska argumentet: "Eftersom skolan är dyr i drift; dvs kapitalkostnaden för den nya skolan är högre än de gamla kan vi inte ha den kvar"! Om man fullföljer den tankegången skulle kommunen givetvis inte kunna bygga någonting nytt alls. En kommuns uppgift är givetvis att tillhandahålla lokaler och tjänster över hela kommunen.

Med denna typ av argument skulle det faktiskt bli dyrare att gå på toaletten i Laxne eftersom man lägger ny ledning till Gnesta. Eller kanske dyrare i Gnesta än i Björnlunda, då man funderar på ledning till Himmelsfjärdsverket. Ett fullständigt ologiskt resonemang. 


Hanteringen av Laxne skola är viktigare än att bara hanteras av Barn- och utbildningsnämnden eftersom det finns fler tjänster än bara skola. Den tidplan som skissats och diskriminerat invånare i Gåsinge-Dillnäs fria skolval är oanständig och respektlös.

Nu får vi dessutom vänta till onsdag den 1 juni kl 14.00 för att få veta vad man tänker besluta om. För det hela är fortfarande tämligen luddigt!

onsdag, maj 25, 2016

Blankt stål i Gnesta kommun!

Gnesta kommuns majoritet svarar på invånarnas protester mot särbehandlingen av Gåsinge-Dillnäs invånare med att dra blankt stål!


Man inför således ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 7 juni eftersom man räknar med att den politiska oppositionen i Gnesta med Centerparti, Miljöparti, Vänsterparti och Liberaler kommer att begära återremiss. Med detta räknar uppenbarligen majoriteten med att kunna klubba definitivt beslut den 20 juni.


Men en återremiss är ju baserad på att underlaget är för dåligt och tidplanen felaktig. Sker inga förändringar från den 7:e till den 20:e så är det ju ett bra incitament för ett överklagande.

Ingen mer dialog utan blankt stål är det tydligen som gäller för centralisterna i Gnesta till förfång för kommunens ytterorter. Det lär nog inte glömmas i första taget!

Bilden av Gnesta förändras nu snabbt!


Södermanlands Nyheter skriver idag på sin ledarsida att "Det lilla Gnesta får stryka på foten"! Olof Jonmyren är ofta klockren i sina ledare och har återigen träffat rätt, när han nu påvisar att "Bilden av Gnesta förändras nu snabbt!


Läs gärna min egen insändare i dagens tidning "Investeringarna går till centralorten" eller Curt Rehnströms insändare på samma sida!


Den nakna sanningen är att de bestämmande politikerna i Gnesta överger invånarna i Björnlunda, Stjärnhov och i synnerhet Gåsinge-Dillnäs. Det verkar som om Kommunallagens kap2 §2 om likställighet är fullständigt okänd i kommunhuset! 


Stefan Löfven(S) i dagens regeringsombildning "Den svenska välfärden skall omfattas av alla - även landsbygden". Något som även den nye bostadsministern Peter Eriksson underströk i sitt tal!

tisdag, maj 24, 2016

"Barnen från Frostmo-fjällen" rewinded i Gnesta kommun!

Är det dörren ut i valet 2018 för socialdemokrater o moderater?

 

Ja nog kan man lugnt säga att den 150 hövdade församlingen, som på kvällen mött upp till informationsmöte i Laxne skola, "drog ner brallorna rejält på närvarande politiker", som inte ens kunde förklara hur man skulle hantera de 3 miljoner som skolan ändå kostar per år oavsett flytt. Min bedömning som gammal styrelseledamot i Gnesta förvaltnings AB, är att en normal hyresgäst möjligen vill betala 200.000 kr i hyra. 


Varför gör man då denna rokad som visat sig inte alls vara lönsam varken för invånare eller kommun? Man kan tänka sig några ekonomiskt möjliga alternativ. En uthyrning. Dock till vem? Ett lönsamt asylboende, som riskerar att dominera hela Laxne samhälle eller ett alternativt ett mindre lönsamt kommunplacering av flyktingar. Den senare skulle dock förvisso kunna öka antalet elever i kommundelen, så att skolan kan vara kvar särskilt som Spårbacken fått ny ägare och vill bygga flera hus. Men om nu skolan tas bort så uppstår ett Hellerskt moment 22 i detta avseende. 


Att inte Johan Rocklind(S), Anne-Sofie Lifvnhage(M), Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M) ville eller kunde svara på medborgarnas frågor ger ju intryck av att man ägnar sig åt dolda agendor och inte fullföljer sina politiska löften. Hade man dessutom på ett mer klargörande vis förklarat vad man avser besluta om med skola, fritids, förskola, sporthall och matbespisning hade mycket onödig diskussion och spekulation för den delen kunnat undvikas. 


Beslutet är givetvis respektlöst till tidplanen och oanständigt visavi de som köpt villor och satsat på en lugn skola samt de föräldrar som nu i motsats till Sveriges miljösträvanden måste skjutsa sina barn till fritids i Björnlunda totalt 600 mil varje vecka. Var finns det svenska miljötänket? Ja nu känns det verkligen som om "Barnen från Frostmo-fjällen" har återkommit i ny skepnad.

Laxne skola är inte den minsta i Sörmland som kommunchefen framförde. Det råkar vara Härad med 510 invånare. I Gåsinge-Dillnäs finns det 1.300 invånare, som nu blir av med stor del av sin service gymhall, bibliotek och mat för pensionärer. Noterbart är att 40% av kommunens skattebetalare bor utanför centralorten. Men alla pengar tycks de senaste 6 åren enbart gå till tätorten.


Olika synnerligen kompetenta arbetsgrupper på ekonomi och skola/pedagogik kunde tillbakavisa förslagen från Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M). Ja skillnaden i kompetens mot närvarande politiker var stundtals närmast underlig. 


Med en klump i magen, som gammal trotjänare till skolan i Gnesta kommuns Gåsinge-Dillnäs (varit både ordförande för Hem o Skola, politikerrepresentant för Nyköpings kommun och ledare av fritidsverksamheter) känns det som om dagens socialdemokrater och moderater tappat det politiska fotfästet och sin empatiska förmåga utan något som helst ansvar för Gåsinge-Dillnäs 1.300 invånare.


Det kändes inte som om det var människor som stod längst fram och svarade på frågor. Det syntes mer vara en samling empatilösa robotar med en uppenbar märklig och främmande agenda. Jag kan inte erinra mig ha varit med om detta tidigare under 45 år som fritidspolitiker!


Nu återspelas "Barnen från Frostmofjället" men det är inte krigsåren 1943 utan det goda året 2016 vi talar om! För Ante, Maglena, Månke m fl gick det till slut bra! Hur det går för våra barn i Gåsinge-Dillnäs vet vi ingenting om!

Min devis "Dum inter homines sumus, colamus humanitatem" - "Låt oss vara mänskliga när vi är bland människor" förklingar under tystnad i fjärran! 


Besvikna åhörare i motionshallen i Laxne!


Läs vad Bevara Laxne skola hemsida skriver

Läs vad Sörmlands nyheter skriver

Läs vad Hela Hälsingland skriver
Läs vad Olof Jonmyren skriver

Läs vad Ingalill Fredriksson skriver


Läs vad Centerpartiet i Gnesta vill

Läs vad Liberalerna i Gnesta vill
Läs vad Miljöpartiet i Gnesta vill
Läs vad Vänsterpartiet i Gnesta vill


Och glöm för all del inte Moderaternas vallöfte 2014.


fredag, maj 13, 2016

Skarprättarnas tid är uppenbarligen inte förbi!

Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M) båda boende i Gnesta är överens!


Enligt den vanligtvis välunderrättade lokaltidningen Södermanlands Nyheter är Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M) överens om att lägga ner skolenheten i Laxne. Därmed lägger man i princip ner all kommunal service i kommundelen Gåsinge-Dillnäs med 1.300 invånare.


Skolan är ju även till för allmänheten med mat för pensionärer, bibliotek och gymnastikhall. Och det finns i varje fall inget ekonomiskt resonemang som satisfierar denna avdaga-tagande av invånarna i kommundelen.


Om åtgärden genomförs (inte säkert att den är laglig) kommer den säkert att följas av nya nedläggningar i Stjärnhov och Björnlunda. Med andra ord de 40% skattebetalare som finns utanför centralorten Gnesta, kommer mest att få bidra utan att få något tillbaka. Ett förhållande som inte är förenligt med kommunallagen.


Nu blir det ju val om två år och det kommer säkert att visa sig tydligt i valresultatet. Skulle knappast bli förvånad om det inte blev nya partibildningar!

onsdag, maj 11, 2016

Virrigt värre om Laxne skola mm!

Det verkar virrigt värre i Gnesta kommuns Barn- och utbildningsorganisation. Ingen vet vad man har för avsikt med Laxne skola. En del föräldrars barn har hälsats välkomna till Laxne skola i höst medan andra har fått en kallelse till möte i skolan den 18 maj, där bl a rektorn för Björnlunda skola, som ligger två mil bort skall närvara. Man undrar verkligen om det finns någon tänkande politiker i kommunen!


Vi invånare som har service i form av gympahall, matsal och bibliotek vet inte ett skvatt - har inte fått någon som helst orientering om alternativ kommunal service. Det hela börjar verkligen bli skandalöst skött!


I Härad (Strängnäs kommun) med 510 invånare föreslogs det att skolan skulle läggas ner. När protesterna visade att skolan var förutsättning för en expansion på orten la politikerna i Strängnäs ner projektet. I Gåsinge-Dillnäs finns det 1.300 invånare!


I Norrtälje föreslås att fem skolor läggs ner. Totalt har dessa fem skolor 75 elever tillsammans vilket är färre än alla potentiella elever i Gåsinge-Dillnäs!

tisdag, maj 10, 2016

Om välvilliga och illvilliga politiker och vederlikar!

Socialdemokraterna i Gnesta vänder ryggen till Laxne, Björnlunda och Stjärnhov!Ett inlägg i tidningen Arbetsmarknadsnytt av publicisten Janerik Larsson (www.janeriklarsson.se) kring samhällsdebattens sammanbrott, föranleder en del tankar kring hur politiken fungerar i nära kommunen Gnesta.


Larssons utgångspunkt är den välvillige debattören, som således håller sig till sakfrågor medan den illvillige dito antingen är tyst eller när argumenten saknas söker misstänkliggöra sin opponents avsikter.

Han exemplifierar detta bl a med hur en DN-ledare av professor Lars Calmfors bemöts av Aftonbladets politiske skribent Daniel Swedin, som inte håller sig till sakfrågorna utan söker tälja pipor i vassen. Larsson klassificerar således Calmfors som välvillig och Swedin som illvillig. Här kan man läsa det intressanta inlägget.


Överfört på mer lokala företeelser kan vi ta utarmningen av Gnesta kommuns ytterorter Laxne, Björnlund och Stjärnhov. 40% av kommunens skattebetalare finns i dessa kommundelar medan uteslutande alla kommunala investeringar och driftbidrag går till centralorten. Denna fråga vill således inte kommunledningen diskutera. Vid ett möte för några veckor sedan med ombud för Gåsinge-Dillnäs (Laxne) var kommunalrådet Johan Rocklind tämligen reserverad mot denna rättviseprincip, som de facto finns med i kommunallagen.

Kommunen bygger lekplats i centrala Gnesta för 7 miljoner kr och kan inte ordna ett dass vid badet i Laxne. Kommunen lägger ner miljoner på Elektron men ger Laxnes motsvarighet Laxnegården 8.000 kr om året. Kommunen lägger ner 15 miljoner kr på att snygga till Västra Storgatan medan Laxne med tung lastbilstrafik inte ens har trottoarer som skydd för barnen! Ja läs gärna kommunens investeringsplaner de senaste åren. Då blir man tämligen mörkrädd över denna ensidighet.


Som om det inte var nog med detta. Nu skall dessutom de 1.300 invånarna i Gåsinge-Dillnäs tryckas till ordenligt. En månad före terminslut presenteras en utredning som vill lägg ner skolan och all samhällsservice i Laxne med omnejd; en utredning som saknar det mesta men vill lägga ner skola, förskola, gymnastikhall, bibliotek och matbespisning - de tre senare även utgörande service till en bredare allmänheten. Man får nog utgå från att detta respektlösa tilltag i synnerhet handlar om illvilja, i synnerhet som man från ledande politiskt håll inte ens vill diskutera frågan med lärare, elever, föräldrar och väljare! 


Det t o m så illa att en ledande socialdemokrat illvilligt uttalade att det skulle vara rasistiskt att citera någon del från den av politikerna presenterade utredningen?? Demokrati och utsugning av ytterorterna verkar ha blivit legio i socialdemokraternas Gnesta! Och inte vill man diskutera sakfrågorna utan tiger illvilligt eller undviker sakfrågorna.

måndag, maj 09, 2016

Verkligen fler erbjudanden till bostadssökande i Gnesta?Nyss kunde man läsa i Södermanlands Nyheter att fler och fler erbjuds bostäder av Gnestahem, det kommunala bolaget i Gnesta kommun. Som stående i kön sedan närmare 10 år och med koll på lediga lägenheter ifrågasätter man verkligen tidningens tämligen tendensiösa artikel. Utbudet av lägenheter är tämligen begränsat och varje objekt har - om det finns något - närmare 400 intresserade!


Vad gör den politiska majoriteten åt detta? Bilden ovan beskriver i korthet situationen. Inte en enda lägenhet på månader. Observera gärna texten längs ner i bilden: "Det finns inga lediga objekt just nu! En text som verkar ha frusit fast.


onsdag, maj 04, 2016

Att se sina väljare i ögonen!.

På tisdagskvällen samlades ett stort antal boende i Gåsinge-Dillnäs kommundel för att diskutera det oanständiga, respektlösa och chockerande förslaget att lägga ner Laxne skola, som det formulerats i en tämligen märklig utredning. Vid mötet framkom och diskuterades ganska märkliga och tendensiösa uppgifter i utredningen:


  • Tex att driftkostnaderna minskar ju inte om man lägger ner skolan. Kapitalkostnaden finns ju fortfarande kvar. Det har tidigare räknats på detta av förra chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen.
  • Man kan inte ta kapitalkostnaderna för en nybyggd skola som intäkt för att den är för dyr. Då skulle man ju inte kunna bygga nytt över huvudtaget. Driften av Laxne skola är för övrigt inte dyrare än förskolan Ängen i Björnlunda, som ju även är ganska ny!
  • Utredningen om Skolan mitt i Byn från Glesbygdsverket motsäger det mesta som påstås i utredningen.
  • Om alla elever i Gåsinge-Dillnäs gick i Laxne skola skulle det finnas 85 elever där. Fler än t ex Velandersborgskolan.  Många elever går idag på andra skolor t ex i Mariefred. Utredarna förutsätter att nuvarande elever skulle placera sig i andra skolor i kommunen. Så blir nog inte fallet utan fler väljer nog Strängnäs kommun. Därmed tappar kommunen kanske 2 miljoner kr, som går till andra kommuner.


Enda möjligheten att få någon tillfällig pluseffekt är att sälja hela skolan. Men var skall då alla förskolebarn ta vägen? Man kan ju knappast utan skam i kroppen kräva att bussa två-åringar. Var skall då biblioteket finnas eller mat för pensionärerna? Var skall då Laxneborna få sin motionshall?

När de styrande senast ville flytta 5-6 till Gnesta skedde detta i en lång dialog med föräldrar, lärare och elever, som pågick från maj 2009 till oktober. Nu när man helt vill slå undan benen för utvecklingen för de 1.300 personer som bor på orten tiger majoriteten och vill inte se sina väljare i ögonen.


Våra politiker har övergivit förorterna! Gäller nog i alla sammanhang!

söndag, maj 01, 2016

Gnestas politiska ledning går mot strömmen!

En omfattande politisk debatt pågår i Sverige hur man skall kunna höja skolresultaten i skolor med lägre betygsresultat. Den rådande stämningen bland rikspolitiker och forskare är att mer resurser måste tillföras dessa skolor. Läs gärna vad Sveriges Radio P4 i Eskilstuna skriver om detta på sin hemsida.


I Gnesta kommun är det tydligen upp och nervända världen. Här föreslår tämligen världsfrånvända "konsulter", att man drastiskt att helt enkelt lägger ner skolor med dåliga resultat. Kan man komma närmare ett autokratiskt samhälle än så?


Dessutom föreslås att skolan, som ju fn har 50 elever inkl förskola, skall byggas om till äldre- eller asylboende. Får det inte finnas barn i Gåsinge-Dillnäs eller Laxne? Ett barnlöst samhälle kommer ju att dö sotdöden!