torsdag, maj 26, 2016

I Gåsinge-Dillnäs har det funnits skolor sedan 1870-talet!

Lärare och 50 elever i Skeppsta skola 1909


När nu den enda kvarvarande skolan i Gåsinge-Dillnäs Laxne nya skola hotas av nedläggning kan det vara intressant att notera att det fanns kanske ett tiotal skolor i kommundelen i slutet av 1800-talet. En tid då troligen Sverige var bland de första i världen att inrätta folkskolor för alla och envar. Att vara folkskollärare och ha skolan mitt i byn var det finaste man kunde tänka sig. Den kanske äldsta var Laxne gamla skola som tillkom på 1870-talet eller Solviks skola som byggdes 1886.

Efter kommunsammanslagningar i slutet av 1960-talet kom Laxne gamla skola att läggas ner och ersättas av Skeppsta skola byggd 1909. Under slutet av 60-talet byggdes skolan om med nya paviljonger mm och en stor gymnastiksal - även till traktens fromma - invigdes. 

Skolan blev så småningom  utdömd pga mögel, radon och för små lokaler och Laxne nya skola togs i drift omkring 2004. Denna skola kompletterades sedan med förskola som flyttades från övervåningen på Laxnegården (Laxne gamla skola).

Ja i stort sett i varje by fanns det i forna mindre goda tider råd till att hållas skolor. Numera när allt mäts i pengar och mindre i humankapital skall det istället skjutsas allt längre för att kunna erhålla utbildning för våra barn. En tämligen kontraproduktiv utveckling ur miljösynpunkt!

Plötsligt har det dykt upp nya politiska argumentet: "Eftersom skolan är dyr i drift; dvs kapitalkostnaden för den nya skolan är högre än de gamla kan vi inte ha den kvar"! Om man fullföljer den tankegången skulle kommunen givetvis inte kunna bygga någonting nytt alls. En kommuns uppgift är givetvis att tillhandahålla lokaler och tjänster över hela kommunen.

Med denna typ av argument skulle det faktiskt bli dyrare att gå på toaletten i Laxne eftersom man lägger ny ledning till Gnesta. Eller kanske dyrare i Gnesta än i Björnlunda, då man funderar på ledning till Himmelsfjärdsverket. Ett fullständigt ologiskt resonemang. 


Hanteringen av Laxne skola är viktigare än att bara hanteras av Barn- och utbildningsnämnden eftersom det finns fler tjänster än bara skola. Den tidplan som skissats och diskriminerat invånare i Gåsinge-Dillnäs fria skolval är oanständig och respektlös.

Nu får vi dessutom vänta till onsdag den 1 juni kl 14.00 för att få veta vad man tänker besluta om. För det hela är fortfarande tämligen luddigt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar