tisdag, maj 10, 2016

Om välvilliga och illvilliga politiker och vederlikar!

Socialdemokraterna i Gnesta vänder ryggen till Laxne, Björnlunda och Stjärnhov!Ett inlägg i tidningen Arbetsmarknadsnytt av publicisten Janerik Larsson (www.janeriklarsson.se) kring samhällsdebattens sammanbrott, föranleder en del tankar kring hur politiken fungerar i nära kommunen Gnesta.


Larssons utgångspunkt är den välvillige debattören, som således håller sig till sakfrågor medan den illvillige dito antingen är tyst eller när argumenten saknas söker misstänkliggöra sin opponents avsikter.

Han exemplifierar detta bl a med hur en DN-ledare av professor Lars Calmfors bemöts av Aftonbladets politiske skribent Daniel Swedin, som inte håller sig till sakfrågorna utan söker tälja pipor i vassen. Larsson klassificerar således Calmfors som välvillig och Swedin som illvillig. Här kan man läsa det intressanta inlägget.


Överfört på mer lokala företeelser kan vi ta utarmningen av Gnesta kommuns ytterorter Laxne, Björnlund och Stjärnhov. 40% av kommunens skattebetalare finns i dessa kommundelar medan uteslutande alla kommunala investeringar och driftbidrag går till centralorten. Denna fråga vill således inte kommunledningen diskutera. Vid ett möte för några veckor sedan med ombud för Gåsinge-Dillnäs (Laxne) var kommunalrådet Johan Rocklind tämligen reserverad mot denna rättviseprincip, som de facto finns med i kommunallagen.

Kommunen bygger lekplats i centrala Gnesta för 7 miljoner kr och kan inte ordna ett dass vid badet i Laxne. Kommunen lägger ner miljoner på Elektron men ger Laxnes motsvarighet Laxnegården 8.000 kr om året. Kommunen lägger ner 15 miljoner kr på att snygga till Västra Storgatan medan Laxne med tung lastbilstrafik inte ens har trottoarer som skydd för barnen! Ja läs gärna kommunens investeringsplaner de senaste åren. Då blir man tämligen mörkrädd över denna ensidighet.


Som om det inte var nog med detta. Nu skall dessutom de 1.300 invånarna i Gåsinge-Dillnäs tryckas till ordenligt. En månad före terminslut presenteras en utredning som vill lägg ner skolan och all samhällsservice i Laxne med omnejd; en utredning som saknar det mesta men vill lägga ner skola, förskola, gymnastikhall, bibliotek och matbespisning - de tre senare även utgörande service till en bredare allmänheten. Man får nog utgå från att detta respektlösa tilltag i synnerhet handlar om illvilja, i synnerhet som man från ledande politiskt håll inte ens vill diskutera frågan med lärare, elever, föräldrar och väljare! 


Det t o m så illa att en ledande socialdemokrat illvilligt uttalade att det skulle vara rasistiskt att citera någon del från den av politikerna presenterade utredningen?? Demokrati och utsugning av ytterorterna verkar ha blivit legio i socialdemokraternas Gnesta! Och inte vill man diskutera sakfrågorna utan tiger illvilligt eller undviker sakfrågorna.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar