måndag, mars 30, 2015

Vilka moraliska plikter har Sverige?

Vilka moraliska förpliktelser har Sverige visavi flyktingar? Denna fråga ställer sig professor Per Bauhn på Svenska Dagbladets ledarsida häromdagen. Han menar att det finns ett internationellt traktat som Sverige undertecknat om en räddningsplikt för strandsatta människor.


Men den svenska staten har även en ekonomisk och social skyldighet, att i första hand värna om sina egna invånare. Det står faktiskt i lagen. 


Däremot finns det inga internationella krav på underhållsplikt; dvs att försörja flyktingar under återstoden av deras liv. I Europa förväntas flyktingar efter introduktion få klara sin egen ekonomi. Detta gäller inte minst i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I USA som har klarat integrationen mycket bra får flyktingar endast tre månaders försörjning. Därefter förväntas de klara sig själva.


I Sverige, som de facto lyckats sämst med integrationen i Europa, har alla flyktingar med permanent uppehållstillstånd rätt till evig försörjning utan motprestation även av pensionssystemet, något som kommer att få stor påverkan på de framtida pensionerna och Sveriges totala ekonomi!


Professor Bauhns tänkvärda inlägg kan man läsa här!

På denna blogg anbefaller vi en generös flyktingpolitik men motsätter oss den nu rådande eviga underhållsplikten. Vi anser att alla som behöver stöd i någon form; svensk eller invandrare skall komma med en motprestation i form av utbildning, beredskapsarbete, samhällstjänst eller vad det än månde vara. Pension är pension; dvs inbetalad skatt och skall inte ha med försörjningssystem att skaffa.


Med nuvarande takt på asylmottagning och framför allt ekonomisk understöd kommer många svenska kommuners ekonomi liksom statens att vara körd i botten inom fem år om den inte redan nu havererat. Det behöver man inte vara raketingenjör för att inse. Kommuner och statens utgifter för asylmottagning måste minska drastigt för att inte äventyra den svenska framtida konkurrenskraften, välfärden och äventyra pensionssystemet!

 

Mm. Vad händer i debatten? 

Bertil Torekull(MP) i Expressen: "Dags att tillfälligt stoppa invandringen!"

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se kommenterar: "ALARM! RASIST! 

fredag, mars 27, 2015

Energi, miljö, välfärd ett triangeldrama utan slut!

 

Varför kan inte svenska riksdagsmän planera, frågade vi oss i en blogg för några månader sedan. Vi ansåg att rikspolitiker mer eller mindre sitter med armarna i kors när hela bostadssektorn förfaller, arbetslösheten ökar, pålagorna på industri och jordbruk ökar, vårdköerna blir allt längre, skolelevers kunskaper blir allt sämre,  pensionssystemet är i uppenbar kris, de äldre alltmer diskrimineras, asylmottagningens kostnader läggs över på kommunerna och ingen planering av framtida energiförsörjning sker.


Bristen på planering av framtida energiförsörjning och den svenska industrins framtid är synnerligen problematisk. Många svenskar lever i tron, att vindkraftverk löser framtidens problem. Sanningen för en insatt tekniker är helt annorlunda. På 2020 talet kommer problem med energiförsörjningen att börja. Peak oil för de som vet, nedlagda kärnreaktorer, som måste kompenseras akut med att bygga ut alla orörda älvar etc.


De svenska socialdemokraterna och förmodligen även en och annan borgare var experter på framförhållning i folkhemmet redan på 30-, 40- och 50-talet. Man byggde ut såväl vattenkraft som kärnkraft. Man hade ett försvar värt namnet. Man såg till att det fanns jobb.  Man planerade och byggde fantastiska nya stadsdelar, som Vällingby och Farsta. Man byggde ut T-banan med en planering som emanerar från 30-talet. Knappast något vi känner igen idag!

 

Nu verkar allting ha gått i stå! Skolreformerna 62 och 69 ödelade skolan - idag finns inga kunskapskrav längre och lärarhögskolorna tar in elever som inte har där att göra. Även industrin - vår livsnerv - verkar komma i andra hand, man talar i allvarliga ordalag att lägga ner stora delar av dagens energiförsörjning.


I den utmärkta tidningen Dagens Samhälle gör den S-märkte journalisten och debattören Per Åhlström ett tungt inlägg i debatten: Energi, miljö, välfärd ett triangeldrama utan slut! 

 

Se även Sverige på väg mot allvarlig energikris inom 5-10 år!

torsdag, mars 26, 2015

Det ofattbara inträffar!

Det som inte får ske inträffar. Torsdagen den 25 mars tar 2:e piloten på Germanwings livet av 150 personer inklusive sig själv.


Bland de omkomna finns 16 elever och två lärare från Joseph Köning gymnasiet i staden Haltern am See, som varit på studentutbyte i Spanien.


Våra tankar går till anhöriga och inte minst det tyska samhället som befinner sig i chock. I stort sett varenda tysk kanal har sänt hela dagen och det är många säkert 10-talet förutom alla europeiska nyhets-kanaler.


Varför detta sker är obegripligt. Härom veckan flög jag med ett exakt likadant flygplan och man måste medge att tanken ibland varit: "Är det min tur nu"?

 

Enligt tysk TV har detta samma påverkan som 11 september tidigare haft för civil flygtrafik. Hur värjer man sig från fienden inifrån. Enemy within? Tyvärr kommer nog denna händelse, att leda till att många flygintresserade knappast kommer i fråga i framtiden, som piloter pga politiska eller etniska tillhörigheter. 

 

I Sverige har liknande händelser ägt rum, då olika skolor och samhällen drabbats efter tågolyckorna vid Ställdalen 1956 och Norrköpings station 1975. 

 

Was nicht passieren konnte, passiert. Donnerstag 25. März nimmt der  zweite Pilot auf Germanwings die Leben von 150 Menschen und einschließlich sich selbst.


Unter den Toten sind 16 Schüler und zwei Lehrer von Joseph Köning Gymnasium in der Stadt Haltern am See, die auf einem Schüleraustausch in Spanien waren.


Unsere Gedanken sind bei den Familien und vor allem die deutsche Gesellschaft, die unter Schock stehen. Das Unfassvorstellbare ist aufgetreten!

En alltmer kaosartad flyktingmottagning!

 

Ledarskribenter i svenska media och samhällsdebattörer diskuterar alltmer den för varje dag kaotiska situationen med närmare 2.000 nya asylsökande till Sverige varje vecka. Inte minst kanske Uppdrag Granskning tydliggör det framförliggande gigantiska problemet för var och en. Något som kommun- och landstingspolitiker insett för länge sedan medan rikspolitiker, som knappt kommer utanför Helgeandsholmen fortsatt låtsas som det regnar. Möjligen kritiserar man då och då kommunpolitiker för att de bygger för dåligt! Något som är helt obsolet eftersom en kommun bara är en av flera brickor i bostadsbyggnadsproblematiken.


Vi som har möjlighet att följa debatten, läsa statsbudgeten mm har för länge sedan insett, att detta går inte ihop. När regeringen på fullt allvar påstår att neddragningen av ROT och RUT görs för att man skall kunna satsa  (!) 3 miljarder till bostadsbyggande (Det räcker till 1.000 bostäder - det behövs 38.000 varje år) men samtidigt stoppar man in 15 nya miljarder till Migrationsverket utan att berätta var pengarna tas ifrån, då har man givetvis satt nytt rekord i hyckleriets ädla konst!


Protesterna mot asylmottagningens konsekvenser blir alltmer markerat. Inte minst av ansvariga kommunalråd i Katrineholm och Eskilstuna, som ju har tagit ett mycket stort ansvar för integrationen men nu inte orkar mer.


I Danmark säger statsminister Helle Thorning-Schmidt, att asylsökande givetvis skall arbeta. Något som gett den svenska vänstern krupp. I Sverige skall kvinnor som slitit ett helt liv få fortsätta att jobba efter 65 för de inte har råd med den mindre ersättning de får än unga friska pojkar från Mellan-Östern, som sitter och rullar tummarna i brist på jobb! Men vi kan nogsamt konstatera att V i Sverige börjar få synnerligen få äldre väljare.Både MP och V skulle försvinna ur riksdagen om de äldre fick bestämma!


Asylmottagningen kostar nu Sverige mellan 100-150 miljarder varje år utan att räkna in de 100 miljarder i investeringar som behövs för att bygga bostäder åt nyanlända. Detta skall jämföras med statens totala budget på 800 miljarder och fortfarande finns inga krav på motprestationer. Fortfarande kan asylsökande bosätta sig var man vill;  även 67 personer i en lägenhet i Norrköping. Grova kapitalister täljer nu guld med kniv och erbjuder undermåliga anläggning och ruffiga bostäder till Migrationsverket. 

 

Mer och mer pengar plöjs ner i asylsökandes välfärd medan all annan samhällsservice blir sämre och sämre för varje år. Bostäder, skola, sjukvård omsorg om de äldre, utarmade pensioner särskilt för kvinnor etc.


Att vi har så dåliga riksdagspolitiker av varierande grad, som inte gör ett dugg åt denna situation är märkligt. Ett lågt IQ och ekonomiska kunskaper i flumskolans bottenklass är uppenbarligen legio! I Sverige brukar vi vara utomordentligt duktiga på framtidsplanering. Nu har vi plötsligt blivit sämst i klassen. Och vad gör alla våra framstående professorer och statsvetare? Tiger still! 

 

Ingenting görs nu åt en allt mer försämrad välfärd, som till stor del beror på en katastrofalt dåligt skött integration! Denna har nu lett till att en stor mängd personer (650.000) utan jobb lever på socialförsäkringssystemen utan krav på motprestationer. Man kan bli tämligen upprörd över det politiska riksdagsetablissemangets passivitet, som även i högsta grad drabbar flyktingar. 

 

Riksdagen har mer eller mindre slutat att fungera i stil med den odemokratiska DÖ-överenskommelsen i december. Man kan ju vara för en generös asylmottagning; men någon form av minimal planering kan man väl ändå tillämpa. Dagens "låt gå" politik känns motbjudande. Läs gärna vad betydligt mer förutseende ledarskribenter än riksdagsmän skriver i svenska tidningar. Ebberöds bank är snart tom!


Dagens Samhälle: Självklart att de som kommer hit skall arbeta!

Folkbladet, Norrköping:  Invandring utan bostad och jobb!

Dagens Nyheter: Flyktingar är statens ansvar!

Svenska Dagbladet: Allt handlar inte om rasism!

Expressen: Låtsas inte som om ni räddar förorten!

Expressen: Punktmarkera de kriminella gängen!

onsdag, mars 25, 2015

Tidningars ansvar för att återge tidens skeenden!

 

Efter att ha varit borta en stund från hemlandet kan man notera från utländsk horisont, att Sverige omtalas mer och mer som ett skjutglatt land i omvärlden. Hittills har det mest handlat om interna kriminella invandrargäng, som skjutit på varandra. Men den senaste tiden har det även drabbat allmänheten, vilket fått stort genomslag.


Stockholm, Malmö, Uddevalla, Nyköping, Göteborg m fl platser har drabbats av kriminella gäng. Numera skjuts det dagligen dock mest i Stockholm och Malmö. "Professorn" Leif GW Persson brukar hävda att det i Sverige "bara" sker 100-talet mord/mordförsök i landet per år. Denna siffra har nog snart redan passerats i mars 2015.


Bland de händelser som timat är kanske bomben i Brandkärr värst. I varje fall när det gäller omsorg om vanliga medborgare i största allmänhet men även när det gäller rättslig påföljd!


Södermanlands Nyheters rapportering om denna händelse har ju inte varit särskilt uppfordrande, vilket bl a resulterade i att en arg ung man fann sig föranlåten att bombhota redaktionen. Då kom det faktiskt en politisk kommentar från ledarsidan, något som man kanske förväntat sig av de tidigare händelserna m h t brottets allvarlighet.


Brandkärr känner vi inte till mer än en perifer inblandning i tillkomsten, som ledamot av Nyköpings kommunfullmäktige. Att området har så stora problem, som nu uppenbaras var obekant på denna blogg.

 

Eftersom tidningens rapportering varit ganska knapphändig, så ville vi själva skaffa oss en egen uppfattning om läget. Härtill kan man utnyttja internetmedier, som t ex flashback.org, upplysning.se, ratsit.se och lexbase.se. Genom dessa webbsajter får man en tämligen god bild över vad som sker i Brandkärr och inser raskt att Nyköping nog har en stor utmaning i denna stadsdel. 

 

Många boende har ingen egen reguljär inkomst utan försörjs via offentliga försörjningssystem. Detta kan givetvis inte tas till intäkt för ev nervärdering men pekar på ett stort integrationsmisslyckande av passiva politiker. Det som betydligt värre är, att flera att de inblandade i bombhärvan lever en kriminell tillvaro och i vissa fall även nära släktingar. 

 

Detta borde oroa allmänheten i Nyköping, dess politiker och inte minst SN. Vi har ännu inte ens sett någon större debatt i tidningen, vilket kan synas märkligt. Kriminella bombdåd kan lätt drabba oskyldiga och borde inge stor oro för framtiden. 

 

SN har nyligen skrivit spaltkilometer om förmodade underskott i skolans verksamhet, som medfört att kommunens politiker springer benen av sig för att åtgärda! Men att förtränga Brandkärrs utmaningar bidrar till att invånarna får nöja sig med att vara förvarade. Att sila mygg och svälja elefanter kan kanske vara bekvämt men leder knappast till att lösa akuta och framtida problem.

 

Tidningar har generellt inte bara ett ansvar gentemot allmänheten. Man har ett ansvar gentemot sig själva - att överleva! Men då måste man bli betydligt bättre på att återberätta tidens skeenden. Numera har man fått stark konkurrens av social medier, där kanske den verkliga sanningen inte har högsta prioritet och där rykten sprids med vindens hastighet. En tidnings tystnad kan dock lätt tolkas som att rykten innehåller den absoluta sanningen!


Tigandets teknik börjar dock överges främst av storstadstidningarna Aftonbladet, Expressen/GT samt i viss mån även av DN samt SvD. Man börjar väl bli allvarligt rädd för nätkonkurrensen och sina intäkter. I Uddevalla-fallet har man även publicerat namn och bild på de förmodade gärningsmännen. Något som var ganska vanligt förr i tiden!

 

Har allmänheten rätt att få veta sanningen? Ja inom rimliga gränser enligt denna bloggs uppfattning. Inte för att enbart stigmatisera utan för att återge sanningen i konkurrens med "sanningens" Internet. Kanske något att fundera på även för svenska landsortstidningar. Vi skall ha klart för oss att landets unga generation först och främst använder sociala medier. Etablerade tidningar - särskilt de med tunn information - kommer i andra hand. Mängden traditionella läsare minskar hela tiden!

 

Addendum. Detta exempel är hämtat från Södermanlands Nyheter. Inte för att vi tror att tidningen är varken bättre eller sämre än andra tidningar utan för att den är närliggande - vi läser den så gott som varje dag.

Uppdaterad 13:59 och 18.58

 

Streckad linje=Nyköping, rak linje=Sverige. Källa http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

torsdag, mars 19, 2015

Tyvärr Margot Wallström - du är nog rejält rökt!

Vi lider en aning med Margot Wallström, som nu får klä skott för regeringens ganska misslyckade Mellan-Östern politik. Det är knappast Wallströms uttalande om mänskliga rättigheter som fått både Saudi-Arabien, Arabförbundet och nu senast IKO, Islamiska Konferens Organisationen, att ilskna till utan givetvis det uppsagda vapenavtalet med Saudi.


Stefan Löfven fick välja mellan miljöpartiets Fridolin och Saudi-Arabien och valde trots stort motstånd från den svenska industrin Fridolin. Nu kommer resultatet med en exportmarknad på kanske 25 miljarder kronor i gungning.


Frågan är om Sverige har råd med denna något naiva och klantiga utrikespolitik förmodligen märkt miljöpartiet! På både sociala som tidningsmedia kan man notera att flera debattörer kallar Saudi för en "skurkregim"! Nu slår denna regim tillbaka tillsammans med 30 andra länder. På kort tid har regeringen Löfven retat upp de flesta länderna i Mellan-Östern! Är det en bra situation?


I varje fall torde Löfven nu få offra sin utrikesminister för att få lugn i lägret. Hellre skulle han nog offra miljöpartiet och fortsätta regera ensam. Regeringen är redan nu i minoritet och det kan knappast bli sämre.  Och vad säger Alliansen? Vill man stillatigande åse gångna årens industriframgångar sjunka i världshavet pga oskicklig politik?

 

Men vi som hävdar oss vara liberaler måste givetvis, när det gäller mänskliga rättigheter, ge stöd åt Wallström, som knappast kan lastas helt för regeringens politik i hastigt mod!

onsdag, mars 18, 2015

Tussilago farfara och längtan efter vår!

I år kom den första värmeböljan i mitten av mars. Men riktig vår och sommar längtar vi som vanligt på istället för världens alla konflikter och elände. Finns det något bättre att se fram mot än den svenska våren och försommaren?

 

På denna blogg sänder vi ut ett rop om denna sköna längtan varje år. Efter hemkomst från Kanarieöarna har vi nu sett våra första tussilago i Strängnäs-rondellen.

 

Förra året gick vår nära sjö Svinsjön upp i slutet av februari. I år ligger den fortfarande kvar men är ganska porös. Medan vi väntar kan vi säkert som vanligt njuta av lite vacker, skön och rökig musik från 30-talet:

 

Även i år slår vi ett slag för längtan med vår chanson Rinna Ketty med J'attendrai från 1938!


Eller varför inte med den romske gitarrvirtuosen Django Reinhardt från 1939!

 

Glöm inte bort fredagens kommande solförmörkelse. Inte sedan den 30 juni 1954 har vi kunnat beskåda något dylikt! Ca 1040 i Mellan-Sverige!

söndag, mars 15, 2015

Alliansen leder stort mot regeringen!

Alliansen har återtagit ledningen mot regeringen (S+MP) och leder nu med 39,6% mot regeringens 36,4%. 

 

Vi bortser givetvis som vanligt från riksdagens extrempartier V och MP.