torsdag, september 30, 2010

Inte bara politik förenar

De politiska programmen och viljorna brukar utgöra underlag för olika samarbeten i det politiska livet. Nu undrar vi om det inte finns en viktigare dimension den ekonomiska.

I Katrineholm där socialdemokraterna förlorat sin absoluta majoritet har man nu eklaterat samarbete med moderaterna! Då det knappast kan vara en gemensam politik, som förenar turturduvorna, torde det mer röra sig om att säkra de ekonomiska villkoren för inblandade parter!

Kanske politiken i alla fall har två dimensioner, nämligen de politiska sakfrågorna och ekonomiska villkor för politiker!

måndag, september 20, 2010

Vem bäddar för Sverigedemokraterna?

Valet i Gnesta är nu avgjort. I lilla Gnesta kommun där människor levt i harmoni med varandra under årtionden, har nu ett parti härlett från det svenska nazistpartiet, tagit plats i fullmäktige med två mandat. I kommunen har folkpartiet liberalerna 2 mandat. Något som man verkligen kan förundras över. Lars Ohly får ursäkta när han på valnatten säger sig stå på barrikaderna mot Sverigedemokraterna - men med hans partis förflutna ekar detta ihåligt! Det är faktiskt liberaler med Torgny Segerstedt i spetsen som fått stå emot de odemokratiska rörelser, som kommunister, fascister och nazister i Sverige utgör!

I en valrörelse är det oerhört viktigt att få ut sina budskap på ett positivt vis. I Gnesta finns i stort ett enda politiskt forum Sörmlands Nyheter. Detta forum är således den politiska skådeplatsen i kommunen. Under det senaste året har man systematiskt ägnat sig åt att nedvärdera alliansen i Gnesta till skillnad från Trosa, där man bara utdelar rosor.

Denna uppförsbacke för alliansen i Gnesta, en allians, som faktiskt kan uppvisa ett mycket bra resultat på många områden, har inneburit att valrörelsen i stort handlat om att försöka försvara många genomförda åtgärder. Nio artiklar av tio har varit negativa för alliansen.Det har i sin tur inneburit att vårt budskap för framtiden helt försvunnit. Detta öppnade vägen för odemokratiska krafter i Gnesta. Det är nu inget att göra åt men kan leda till eftertanke! I denna något sorgliga resumé, finns det några saker som jag ändå inte kan underlåta att kommentera.

Det är ganska konstigt att SN på måndagen berättar om EU (och Gnesta kommun för den delen) satsning på kultur i Gnesta. Det hade varit en positiv artikel istället för den negativa bild som gavs av Gnestas kulturutbud i samband med Sörblad och Rocklinds debatt i Gnesta.


Centerpartiet har fått ta mycket stryk för omorganisationen i skolan och ishallen. Drivande i dessa frågor, har ju faktiskt varit moderaterna, som ändå klarade sig ganska lindrigt. Även folkpartiet fick en rejäl stjärnsmäll i Dansutområdet, som blev vårt sämsta distrikt. Då kan man i sammanhanget notera, att det var FP, C och S, som ville bibehålla ishallen medan övriga partier var tveksamma. Ändå får man detta omdöme! Vi fick aldrig någon rejäl chans att motivera vår inställning till hockeyns framtid i Gnesta.

När det gäller skolan, så fick även centern och kristdemokrater en rejäl omgång. Genom ett aktivt arbete kunde folkpartiet ändå övertyga många väljare att vår modell var värd att lyssna till. Men fick vi någonsin kommentera vår uppfattning i sagda tidning?


Miljöparti fick, som tidigare, en synnerligen enkel resa. Man har egentligen inte bedrivit någon politik i kommunen utan suttit och väntat, vilket då premierats av väljarna. SN:s synnerligen positiva rapportering om MP, VP och S, som skall ta över makten med en trio avbildad utanför kommunhuset, leder givetvis till funderingar hos allmänheten. När de borgerliga senast visades upp tillsammans på bild i tidningen var efter valet 1991 på Storgatan.

Jag råkar ibland få påhopp typ: "Jaså ny dyker han upp igen"! Sanningen är ju att jag, i högsta grad för FP räkning, bedriver politik i Gnesta varje dag, varje månad år ut och år in. Om sen SN väljer att negligera detta så betraktas man, som icke existerande!

Allianspartiernas budskap har i mycket försvunnit med denna ambition från SN, som har styrt all politisk rapportering via ett givet förutbestämt mönster. Detta har öppnat vägen för odemokratiska krafter i Gnesta. Jag påstår därmed att SN har ett stort ansvar för, att odemokratiska krafter nu vuxit sig starka i kommunen.

Nu återstår ett oerhört tungt arbete att mota ut dessa odemokratiska krafter ur kommunen, så att vi kan fortsätta att bygga ett framtida samhälle för alla i sanna Gnesta-anda, oavsett vilket eller vilka partier som kommer att styra framgent.

fredag, september 17, 2010

Fritidspolitikera vardag!

Nu är det i stort bara en och en halv dag kvar före valdagen. Vi som är politiker får kämpa hårt och inte minst vi fritidspolitiker, som försöker göra en god insats för samhället utan att få ett korvöre för detta!

Vi slår oss för bröstet och talar illa om medpolitikers valprogram. I bland är vi även negativa på ett personligt plan. Något, som jag hemfaller åt ibland men kanske inte riktigt menar.

Oavsett om man är betald eller fritidspolitiker så får man på skallen. Då skall man kanske veta att om man inte får på skallen, så räknas man förmodligen inte in i kretsen av dem, som har inflytande. Det kanske är viktigt att veta särskilt när man var yngre kunde man lätt känna frustration när ens idéer blev ifrågasatta!

Nu kvarstår valdagen, att rensa kommunen från valmaterial och så småningom förhandlingar om politik och poster i kommunen. Blir det en tydlig majoritet för något block går detta snabbare. Får vi in andra kandidater är de rödgröna och alliansen kommer det att ta tid. Blockens olika program utgör ju en delmängd av alla partiers program. Det innebär att viktiga politiska frågor måste hanteras före eventuella slutliga samarbeten!

Under Gnesta kommuns historia har man på valnattens morgon kunnat se segerrusiga moderater eller socialdemokrater för den delen. Men det slutgiltiga utfallet vet man knappast innan förhandlingar är genomförda på något vis!

För min del brukar jag ta en kort semester efter valet och före ev förhandlingar påbörjas! Det är något att se fram mot! Semestern alltså!

onsdag, september 15, 2010

God Natt TV4!


TV4:s partiledarutfrågning utlöste i natt en tittarstorm där programledarna Jenny Östergren och Malou von Sivers anklagades för att vara partiska. Även partiledarna Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund (FP) ifrågasatte framför allt Östergrens objektivitet efter programmet. - Hon försökte kleta på mig att vi gynnar främlings-fientliga krafter och att vi fiskar i sådana vatten för att vi tar upp integrationsproblem i Sverige, konstaterade Björklund efter sändning.

Jenny Östergren en journalist med utbildning i den gamla flumskolan! Kanske inte gillar dem, som försöker få lite ordning och införa en kunskapsskola! Beklämmande!

fredag, september 03, 2010

En fläkt av kunskap eller arrogans?

Eftermatchen kring torsdagens valdebatt i Gnesta, som anordnades av Radio Sörmland, pågår. Man kan säga att uttrycket "Age before beauty" eller vice versa, vrängs! Är man yngre i politiken känner en del sig bli nedlåtande behandlad av en person, som oftast är äldre och har mer erfarenhet.

Å andra sidan hävdar en del att det är mycket bättre om man är yngre (stupstocksmodellen) inte så kunnig kanske men kommer med "friska initiativ"! Hur den senare skall realiseras är dock inte så viktigt i sammanhanget!

Så här är det nog i samhället i övrigt. Journalister, de som dagligen skriver är ju ofta rätt unga själva och tycker givetvis att ungas synpunkter är viktigare än äldres. Så är det i många länder men inte alla. I USA är det tvärtom, där uppfattas åldern, som kopplad till erfarenhet och kunskap! Tänk på McCain. Han var 73 år och kandiderade till USA:s presidentämbete!

Att programledarna vid debatten, gav vissa partier avsevärt mer tid blir ju ett demokratiskt underskott! I diskussionen kring Laxne - en ort, som jag bott i över trettio år - och kan utan och innan politiskt, kändes det frusterande, att vissa deltagare kunde lägga ut sig hur mycket som helst i negativa termer medan jag själv inte kunde redogöra för alternativa åsikter pga programledarnas njugghet.

Denna diskussion är och kommer att vara evig. Som politiker måste man ju börja någonstans och får då räkna med att kunna få kritik för bristande kunskaper. Det ligger i sakens natur. Att sedan svara med att motståndaren är nedlåtande, kan man givetvis göra, men är inte särskilt konstruktivt. Bättre då att läsa på ordentligt!

För övrigt kan man nog notera ett visst överseende med att vara ung och sakna politisk kunskap. Skulle man dock vara äldre och sakna kunskap som politiker. Då är man i en högst besvärlig situation!

Kunskap måste dock vara utgångspunkten för alla diskussioner i livet såväl inom politiken, oavsett ålder! Annars blir debatten förvirrande! Om man inte är överens så borde man i alla fall alltid vara överens om det man inte är överens om!

Kompetens, dvs förmågan att utnyttja sina förvärvade kunskaper är däremot en helt annan fråga!

torsdag, september 02, 2010

En matt valdebatt i Gnesta i Radio Sörmland

Torsdagens valdebatt från Gnesta blev ganska matt. Radiogänget ställde ett antal inte kanske så särskiljande frågor och var givetvis inte bekant med Gnesta-politiken. Det kan man dock naturligtvis inte klandra dem för. Det vore en omänsklig uppgift att sätta sig in i alla kommuners kärnträtor. Däremot gavs mycket stort utrymme till (M) och (MP) samt delvis (V) i debatten. Det får radion se över framgent. (S), (C) och (FP) fick ganska litet utrymme att framföra sina välgrundade synpunkter.

Nya deltagare i Gnesta-debatten var Kukkamaria Valtola (MP) och Mikke Schirén (V). Kukkamaria fick generöst stort utrymme och blir säkert, när hon kan lite mer om Gnesta-politiken utanför sin egen trädgård, en stor tillgång för (MP). Mikke Schirén från (V) blir man mer och mer förundrad över. Vad vill han och (V) egentligen? Mest klagan och konspirationsteorier i Ohlys anda? Vad tycker (S) och (MP)?

Johan Rocklind från (S) var som alltid lugn och säker. Han höll en mycket saklig och realpolitisk profil och gjorde nog sitt till att det blev debatt och inte pajkastning! Han har säkert framtiden för sig! Ev försök till pajkastning denna eftermiddag får möjligen tillskrivas Mikke Schirén (V).

För (FP) del fick vi väl inte utveckla skolfrågan så mycket. Däremot kunde vi mer profilera oss kring att Gnesta är till för alla! Ung som gammal och inte minst för invånarna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne!

Det är ganska annorlunda debatter i kommunfullmäktige i Gnesta, där det inte duger att komma med oinitierade floskler, som delvis dök upp i debatten!Fortsättning följer i rond 2. Närmast blir det en utfrågning i Elektron organiserat av SPF! Vi ser fram mot denna debatt, som då har en synnerligen erfaren moderator i form av Olof Jonvreten från Sörmlands Nyheter!