torsdag, september 30, 2010

Inte bara politik förenar

De politiska programmen och viljorna brukar utgöra underlag för olika samarbeten i det politiska livet. Nu undrar vi om det inte finns en viktigare dimension den ekonomiska.

I Katrineholm där socialdemokraterna förlorat sin absoluta majoritet har man nu eklaterat samarbete med moderaterna! Då det knappast kan vara en gemensam politik, som förenar turturduvorna, torde det mer röra sig om att säkra de ekonomiska villkoren för inblandade parter!

Kanske politiken i alla fall har två dimensioner, nämligen de politiska sakfrågorna och ekonomiska villkor för politiker!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar