torsdag, september 02, 2010

En matt valdebatt i Gnesta i Radio Sörmland

Torsdagens valdebatt från Gnesta blev ganska matt. Radiogänget ställde ett antal inte kanske så särskiljande frågor och var givetvis inte bekant med Gnesta-politiken. Det kan man dock naturligtvis inte klandra dem för. Det vore en omänsklig uppgift att sätta sig in i alla kommuners kärnträtor. Däremot gavs mycket stort utrymme till (M) och (MP) samt delvis (V) i debatten. Det får radion se över framgent. (S), (C) och (FP) fick ganska litet utrymme att framföra sina välgrundade synpunkter.

Nya deltagare i Gnesta-debatten var Kukkamaria Valtola (MP) och Mikke Schirén (V). Kukkamaria fick generöst stort utrymme och blir säkert, när hon kan lite mer om Gnesta-politiken utanför sin egen trädgård, en stor tillgång för (MP). Mikke Schirén från (V) blir man mer och mer förundrad över. Vad vill han och (V) egentligen? Mest klagan och konspirationsteorier i Ohlys anda? Vad tycker (S) och (MP)?

Johan Rocklind från (S) var som alltid lugn och säker. Han höll en mycket saklig och realpolitisk profil och gjorde nog sitt till att det blev debatt och inte pajkastning! Han har säkert framtiden för sig! Ev försök till pajkastning denna eftermiddag får möjligen tillskrivas Mikke Schirén (V).

För (FP) del fick vi väl inte utveckla skolfrågan så mycket. Däremot kunde vi mer profilera oss kring att Gnesta är till för alla! Ung som gammal och inte minst för invånarna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne!

Det är ganska annorlunda debatter i kommunfullmäktige i Gnesta, där det inte duger att komma med oinitierade floskler, som delvis dök upp i debatten!Fortsättning följer i rond 2. Närmast blir det en utfrågning i Elektron organiserat av SPF! Vi ser fram mot denna debatt, som då har en synnerligen erfaren moderator i form av Olof Jonvreten från Sörmlands Nyheter!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar