torsdag, februari 27, 2014

Ekonomisk jämlikhet befordrar hållbar tillväxt?

På olika media och SVT Text kunde man idag läsa att: Inkomstklyftor kan hämma tillväxt: Inkomstklyftor kan skapa långsammare eller mindre uthållig tillväxt. En mer jämlik fördelning kan däremot bidra positivt till ekonomisk utveckling. Denna slutsats dras i en rapport gjord av ekonomer inom internationella valutafonden (IMF). 

 

Efter att ha läst rapporten översiktligt - den är rätt omfattande - kommer jag inte riktigt till samma tydliga slutsats, som ovan. De flesta har citerat en artikel i Bloomberg News, som inte gör någon översättare glad. Sug på detta:


According to the IMF research released today, income inequality shouldn’t be ignored because it may result in low and unsustainable growth. “Non-extreme” redistribution policies such as taxes and social programs make economic expansions more durable, the economists wrote.
“We find little evidence of a ‘big tradeoff’ between redistribution and growth,” Jonathan D. Ostry and Andrew Berg, two of the report’s three authors, wrote in a blog post describing their research. “Inaction in the face of high inequality thus seems unlikely to be warranted in many cases.”

I den första satsen sägs att man inte får bortse från att en ojämlik inkomst kan medföra låg och mindre uthållig tillväxt. En icke extrem skattemässig omfördelning och olika typer av sociala insatser befordrar en mer hållbar tillväxt.

 

Den andra satsen är än mer sparsmakad. Vi finner få tecken på att kunna kompromissa mellan omfördelning och tillväxt. En passivitet inför stor ojämlikhet synes således vara orimlig i många fall att försvara!

 

Tidigare har ju IMF hävdat att en omfattande omfördelning - högt skattetryck - skulle helt kunna stjälpa tillväxten (läckande hink-teorin). Men man säger nu att en icke extrem omfördelning kan vara positiv. I Sverige är vi redan på gränsen till extrem omfördelning; dvs bland de högsta skatterna inom IMF:s 188 medlemsländer. Men förhoppningsvis är den fortfarande på en hyfsad och effektiv nivå!

 

Skillnader i inkomst måste givetvis finnas. De är ju ett derivat av ambitioner, satsningar på utbildning och en stor drivkraft för samhällelig utveckling och tillväxt!

Hur bra lyckas kommunerna med att integrera invandrare?

Något som den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet har undersökt.  Hur väl integration av invandrare lyckas har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Bland invandrade är det i synnerhet olika grupper av utrikesfödda från länder utanför EU/EFTA , som har lägre sysselsättningsgrad, och därför är denna grupp i fokus här. De är totalt 920 000 personer, med en sysselsättningsgrad i åldern 20-64 på i snitt 54 procent. Bland inrikes födda i samma åldersgrupp var 82 procent förvärvsarbetande år 2012.

 

Närmare 450.000 invandrare från huvudsakligen Afrika och Asien är således inte i arbete av olika skäl. Av dessa beräknas hälften vara föremål för någon form av utbildning eller kan av andra skäl inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Med dessa siffror är det av stor statsekonomisk vikt att kommunerna väsentligen bidrager till att få fram jobb till de 230.00 personer utan arbete. En stor framgångsfaktor för att få jobb är att kunna bra svenska. Det innebär bl a att de kommuner som satsat på omfattande svenskundervisning även uppvisar en bättre integrationsgrad!

 

När det gäller sörmländska kommuner så varierar framgångarna stort. Reforminstitutet har i rapporten delat in kommunerna i tre stjärn-klasser beroende på hur man lyckas och med ett antal vägda kriterier. Vi väljer att även redovisa sysselsättningsgraden hos invandrare i varje kommun. Skulle alla kommuner i landet vara lika ambitiösa som Trosa så skulle 50.000 fler invandrare kunna vara i sysselsättning. Allt enligt reforminstitutet!

 

1. Trosa       70,3% *** (bäst i landet)

2. Oxelösund   66,5% ***

3. Gnesta      61,3% **

4. Strängnäs   56,3% **

5. Nyköping    55,0% **

6. Eskilstuna  43,3% *

7. Katrineholm 42,1% *

8. Flen        39,5% *

9. Vingåker    28,2% * (bland de sämsta i landet)


Hela rapporten kan läsas här:


onsdag, februari 26, 2014

Om pensionärerna fick bestämma!

Så skulle valresultatet 2014 se ut som nedan. Tidningen Veteranen har genom SIFO:s försorg gjort en analys av situationen i januari 2014 och jämfört med samma tid 2010. Det rödgröna blocket är ungefär lika stort 46%, som det var 2010 medan alliansen minskat från 49 till 45%. Så här ser topplistan ut:

 

1. Socialdemokraterna  37,5%

2. Moderaterna         26,3%

3. Sverigedemokraterna  8,6%

4. Folkpartiet          8,1%

5. Centerpartiet        5,4%

6. Kristdemokraterna    5,4%

7. Vänsterpartiet       4,5%

8. Miljöpartiet         3,8%

 

Miljöpartiet skulle således inte komma in i riksdagen med dessa siffror! När det gäller blocken så är det tämligen jämt med rödgröna på 45,8% och alliansen 45,2%.


700.000 pensionärer har kunnat tänka sig att byta parti med anledning av den högre skatten för pensionärer. När nu även socialdemokraterna deklarerat status quo, så har deras siffror minskat markant bland seniorer. Det torde fn endast vara Krist- och Sverigedemokrater, som vill förändra detta i positiv riktning för pensionärer!


Vi kan säkert se fram mot fler politiska utspel i denna för pensionärer viktiga demokratifråga! Antalet pensionärer i landet uppgår till ca 1,55 miljoner.

Badhuset i Gnesta en ny långbänk?

Behovet av ett nytt alternativt renoverat badhus har varit föremål för en omfattande politisk diskussion de senaste 6 åren. Vid olika tillfällen har det höjts röster för nybyggnation Hagstumosse(rödgröna) men lika bestämt renovering av befintliga lokaler (alliansen). Det var väl Tekniknämndens ordförande Berndt Ullström(S), som då i opposition ville ha en ny byggnation vid Hagstumosse! I varje fall har åsikterna gått isär och förändrats över tiden och väl knappast en politisk skiljelinje utan mer en praktisk ekonomisk!

 

 

Nu har majoriteten förändrats och med den även ekonomiska ambitioner. Det är svårare att vara den som bestämmer, när budget skall gå ihop. Numera får ju inte de rödgröna ihop budgeten. Det blir back 15 miljoner 2013 och det borde givetvis medföra wn viss försiktighet med omfattande investeringar.

 

Alliansen i Gnesta påpekar att de rödgröna mörkar nya större kostnader för ombyggnationen, som inte redovisats i den parlamentariska samarbetsgrupp, som finns. I en insändare dennes föreslår alliansen med hänsyn till ökade kostnader för renovering, att alternativet Hagstumosse väcks till liv och åtminstone utreds.


Ja vad som är bäst, rätt eller fel får väl visa sig framgent. Vi på denna blogg har ingen specifik uppfattning i sakfrågan. Däremot kan man ha vissa synpunkter på planeringsprocessen. Varför mörkar de rödgröna och plötsligt inte samarbetar med alliansen? Det verkar i sanningen vara brist på politisk kunnande. En fråga som borde ha kunnat lösas i samförstånd blir nu till en politisk åsiktsskillnad! Det är naturligtvis inte bra. Vi föreslår att Berndt Ullström, tar på sig ledarhatten, sträcker ut en hand och ordnar till denna förvirring! Det skulle nog vara bra att bättra på det lite skamfilade ryktet för den politiska majoriteten i kommunen!


tisdag, februari 25, 2014

Nu våras det igen på Svinsjön!


Ja vår i luften och 10 grader varmt är ju ett extremt incitament för årets första grillövning. Naturligtvis med revbensspjäll från svenska svin nedsköljt med en god australiensare, juice eller vatten för de som önskar. Förrätt fyllda avocados med västkustsallad! Efterpå en riktig Schwarzwald-tårta och någon centimeter Lagavulin. Kan det bli bättre?


Och ännu en avlöpt födelsedag på Svinsjön - faktiskt den 40:e i ordningen - med enda sensationen att Svinsjön som normalt går upp i mitten av april - nu gått upp den 24 februari. Nytt rekord? Nej 1990 och 1992 var det faktiskt än tidigare. Vi har mätt sedan 1973!


Vi tackar för allra muntra hälsningar på Facebook från både hemmavid och utomlands. Det värmer givetvis i "värmen". Vi önskar alla ett gott år! Tänk gott och gör gott!

 

Ja, Frühling in der Luft und 10 Grad ist natürlich ein extremer Anreiz für die ersten Grill Übung. Natürlich mit Rippen aus schwedische Schweine mit guten Wein, Saft oder Wasser für die, die wollen. Starter Westküste Salat in gefüllten Advocados!

Nachdem eine Schwarzwäldertorte mit einem Paar cm Lagavulin! Wird es besser sein?


Wir freuen uns sehr über fröhliche Grüße auf Facebook, mail und Telefon aus dem In- und Ausland. Es wärmt in der "Wärme". Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Jahr! Denken Sie gut und machen Sie Gut!

 
Yes it's spring in the air and 10 degrees is of course an extreme incentive for the first barbecue exercise. Of course, with ribs from Swedish hogs washed down with a good Australian wine, juice or water for those who wish. Starter avocados stuffed with salad west coast! And after that a Black Forest gâteau and an inch of Lagavulin! Could it be better?

We appreciate all merry greetings on Facebook from both home and abroad. It warms in the "warmth". We wish you all a good year! Think good and do good!

 

Kritiken mot Rysslands gay-lagar har varit hård!

Men tittar man på organisationen ILGA, International Lesbian and Gay Association, hemsida så är ju Ryssland jämställt med USA dvs ett någorlunda grönt och liberalt land ur denna aspekt.  Hur kan det komma sig att svensk press ensidigt skjuter över målet och inte kan identifiera, där de verkliga dödsstraffen finns? Nu senast har Uganda hamnat i riktmärket. Ett land som på intet vis tillämpar de hårdaste påföljderna för ett homosexuellt liv. ILGA:s hemsida vet bättre besked. 

 

Inte ens en stor majoritet av EU:s länder t ex Tyskland och Storbritannien, tillämpar samma välvilliga lagstiftning, som Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Spanien. Många debattörer kräver att biståndet till Uganda skall dras in. Men så länge vi har bistånd och avtal med länder som tillämpar dödsstraff kan detta knappast bli aktuellt! Man kan ju inte särbehandla vissa länder. Och Anders Borg kommer nog att få tampas med betydligt strängare lagar än just Ugandas.I hela östra Afrika råder stränga lagar mot homosexualitet. Det får man inte glömma!

 

I Ryssland (ljusgrönt) likväl som USA (ljusgrönt) är det ok med att vara homosexuell i alla avseenden medan det i Sudan (mörkrött) är belagt med dödsstraff. I Uganda (ljusrött) blir det livstidsstraff. I övrigt handlar det mest om länder i nordöstra Afrika och i Mellan-Östern enligt nedan:

 


måndag, februari 24, 2014

Ett värdigt liv är inte alla förunnat!

 

Tiggare på våra gator har blivit allt mer vanligt efter EU:s slopande av passkontroller. Varje EU-invånare har rätt att vistas tre månader var som helst inom EU utan att uppge syfte. Denna lagstiftning har då i högsta potens påvisat hur det står till med välfärden i många av EU:s länder och i synnerhet hos den romska minoriteten i Rumänien.

 


Tillhör vi den del av den svenska befolkningen, som gärna ger ett bidrag till tiggare eller för den delen deltar i olika insamlingar för katastrofoffer typ Haiti eller Fillipinerna? Ja självklart! Men det är väldigt ostrukturerat och ofta förenat med känslor. I fredags i det kalla regnet parkerade vi på ICA-plattan i Strängnäs. Där satt den lilla kvinnan insvept i en filt och frös. Fick hon ett bidrag? Självklart. En del anser att man inte skall lämna bidrag för då kommer det allt fler och det blir ingen bra lösning på ojämlikheten i Europa! Men hur fredar man sitt eget samvete med detta iof sig rationella avhållande?


Nej den emotionella känslan överväger i varje fall hos denne bloggare. I Sverige lämnar vi ca 40 miljarder till EU och får kanske tillbaka 10. Dessa pengar skulle kunna vara ett stort bidrag till att utveckla välfärden för mången rumän eller bulgar. En välfärd är ju dock inte bara betonad av pengar. Det krävs jobb, skolor och ett människovärdigt boende och infrastruktur.


När jag första gången kom till New York i mitten av 80-talet chockades man av soppköerna bakom det fina hotellet vi bodde på. En amerikan jag tillfrågade om detta menade att det blev så efter att Ronald Reagan tillträtt som president. Om det är korrekt kan jag inte garantera men märkligt var det. 


Vi kan i Sverige självklart inte vara enda världssamvetet i detta avseende. Men självklart skall vi hjälpa och inte stjälpa. Däremot borde man kunna hysa en förhoppning att EU gör något positivt. Tiggarna finns ju inte bara i Sverige utan i hög grad i t ex Tyskland. Hur man skall förfara med tältlägren har vi tyvärr ingen patentlösning på för dessa människor, som då till skillnad från asylsökande inte har rätt till svensk social omsorg. 

 

Ett värdigt liv är uppenbarligen inte alla förunnat. Men vi borde kunna minska världens elände och göra det bästa möjliga! Göra gott och tänka gott!

Gnesta driftunderskott dryga 15 miljoner kronor!

Redan i höstas skrev vi att Gnesta kommuns ekonomi var på fallrepet med ett då beräknat driftunderskott på 17 miljoner kronor. Efter årets sammanräkning för 2013 så slutar driftunderskottet på dryga 15 miljoner kronor. Att jämföra med tiden när Alliansen styrde då det istället var plus med 10-15 miljoner kronor.

 

Det som oroar är att Barn- och utbildningsnämnden går back med dryga 8 miljoner kronor. En nämnd som har relativt fasta och lättberäknade utfall. Månne har omsättningen och oerfarna toppolitiker och tjänstemän påverkat denna kräftgång! Men osedvanligt virrigt har det varit. Inte minst bland kallelser och protokoll!

 

Det behövs nog bättre ordning i BoU. I Socialnämnden känns det säkrare och den nya chefen börjar verka få ordning på saker och ting. Kanske t o m Liljedalshändelser snart är ett minne blott!

 

Men som sagt vår starka övertygelse att Alliansen i Gnesta har betydligt mer kompetenta och kunnigare politiker än det numera fackföreningsstyrda Gnesta kvarstår i högsta grad!

söndag, februari 23, 2014

Gissur Erlingsson värnar om "heltidpolitikern"!

Gnestabon Gissur Eringsson, Gnestabo, krönikör i Södermanlands Nyheter och tillika docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, värnar om heltidspolitiker, som måste jobba betydligt mer än 100% för att genomföra sina uppdrag.


"Över en natt befinner man sig i ett läge där man jobbar mer än 100%. Det finns krav på ständig tillgänglighet. Telefonen ringer oavbrutet och mejl-korgen dignar." Gissur skriver vidare att både hälsa och familjeliv äventyras!


Jag håller nog inte med Gissur om denna problematik för heltidspolitikern. Det är nog betydligt värre för fritidspolitikern. Den som säkert har den mest utsatta positionen t ex i Gnestas politiska värld är oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M), som ju på 50% skall representera närmare hälften av kommunens väljare. Trebarnsmamma och lärare på Freja och som sagt 50% eller halvtid i det kommunala!

 

Till skillnad från heltidspolitikern Johan Rocklind(S), som samtidigt kunde studera vid Stockholms universitet men oftst var oanträffbar i kommunhuset. Jag kände för övrigt en riksdagsman, som lyckades ta en jur kand samtidigt med det 3-åriga riksdagsarbetet.


Själv har jag alltid varit fritidspolitiker. De senaste 20 åren med Gnesta kommun var jag bl a chef för interna IT-verksamheten på en statlig myndighet med 3.000 anställda och sedermera under 2000-talet projektledare för stora IT-projekt. Och vi talar nu om projekt i 200 miljoner-klassen. Det blev långa dagar; iväg kl 0700 för resa till Stockholm. I den mån man kom hem vid 1800-tiden var man så trött att det behövdes två timmar sömn. Därefter upp och jobba på hemmakontoret till 0100 på natten osv. Jag var så trött på alla samtal och mejl så stundtals fick en annan person filtrera rubbet. Särskilt söndagarna hemmavid var jobbiga. För då försökte man räkna ut vad ens chefer hade i beredskap till måndagens bönemöten. Man måste ju kunna svara "trovärdigt och raskt" på alla frågor.


Utöver detta skulle således politiken hanteras på den resterande fritiden! Inte helt lätt alla gånger och någon gång har man nog suttit där med glasartad blick. Varför ägnar man sig då över huvud taget åt fritidspolitik? Förmodligen för att man i visst avseende är social. Men med min erfarenhet så hade jag förmodligen haft det mycket bättre både ekonomiskt och hälsomässigt om jag avstått från detta engagemang. Bensinräkningarna från Statoil är numera bara en fjärdedel av vad det brukade vara till stor glädje för den närmaste omgivningen.


Ett av fritidspolitikerns största problem är att omgivningen och framför att tidningar och press, ställer lika höga krav på fritidspolitikern, som på betydligt mer professionella heltidspolitiker. Detta har medfört svårigheter att rekrytera unga nya politiker. Risken att få på nöten av någon okunnig streber-journalist är då i högsta grad överhängande. Särskilt i en värld där journalistiken alltmer lämnar det öppna torget till förmån för den trånga gränden (P Wolodarski)! 

 

Men hälsan befrämjades knappast av att jämte ett tufft jobb vara fritidspolitiker. Så vid pass 60 år slutade jag att jobba och blev enbart fritidspolitiker. Numera mår jag än bättre efter att helt ha slutat även med denna verksamhet och kan numera själviskt ägna mig helt åt sådant som jag borde ha gjort för 20 år sedan! Och om vi skall vara ärliga; nivån på Gnesta-politiken sedan 2010 är inte särskilt uppmuntrande utan har numera övertagits av fackföreningen LO. En aktör som definitivt utarmar demokratin genom att agera politiskt!


fredag, februari 21, 2014

Volkswagens köp av Scania ett nederlag för svensk industris framtid!

Alltmer av svenskt kunnande och industri försvinner ut till omvärlden. Kvar finns knappast snart någon industri kvar att värdesätta, slå vakt om och utveckla! Hela Värmlands industri är borta. SAAB är borta, Volvo Cars, Kockums, Göteborgs alla fartygsvarv, ASEA och Astra avvecklar. Näst i tur är väl Sveaskog fd Assi Domän. Snart är det väl bara LKAB och SKF kvar, vilket inte är mycket att leva av för Sveriges befolkning.


Södertälje står och faller med Scanias framtid. Nu säljer man ev ut konkurrenskraft och kunnande till Tyskland och företaget MAN, som är i stort behov av renommé, svenskt nytänkande och ingenjörskonst!

 

 

Fick vi bestämma så skulle riksdagen sätta stopp för detta! När Volvo lastvagnar och Scania ville migrera sa det förnämliga EU nej. Det borde vara likaledes med MAN och Scania. Men så är det nog inte. I EU bestämmer Tyskland och Sverige utgör ett farmarlag, åskådare och en nullitet i det sammanhanget. 

 

Synnerligen beklagligt med ett alltmer förtvinande EU-medlemsskap, som kostar 40 miljarder varje år ett helt svenskt försvar. Pengar som går direkt ner i sjön till enbart onytta! Det finns inte mig veterligt ett enda exempel på utländskt övertagande, som gynnat svensk industri och svensk välfärd i ett längre perspektiv. Vart tog förresten all företagaranda vägen i Sverige?

torsdag, februari 20, 2014

SVT Debatt - ett program som har ambitioner om nya bostäder men inga svar!

Råkade för en gångs skull titta på SVT:s program Debatt kring bostadsbrist och varför det byggs så lite bostäder. En ganska sorglig samling politiker, byggherrar och kommunala planansvariga, som faktiskt hela tiden undvek huvudproblemet med det låga bostadsbyggandet; dvs finansiering och den snabba folkökningen. 
Bostadsministern Stefan Attefall(KD) och byggherrar menade att det tog för lång tid med planer. Detta påstående vederläggs dock logiskt av att det har varit ett lågt bostadsbyggande de senaste 10-15 åren. Således kan planmonopolet inte vara problemet. Kommunala planerings-ansvariga i Göteborg meddelade att det fanns gott om plats och planer för att bygga på; i motsats till påståendet om motsatsen!


Tråkigt nog fick två i o f engagerade damer från (V) och (S) - men ganska ovetande om byggandets villkor - möjlighet att vimsa till debatten och föra den ut i en felaktig periferi. Attefall hade svårt att hålla sig för skratt! Var det månne en något klen specimination från en (S)-märkt politiker med ambition att bli ny bostadsminister? Ack ja!


Vad är då grundproblemet? Pengar naturligtvis visavi den snabba folkökningen; störst i Europa. Det visste nog alla i panelen men ingen adresserade ämnet. Bedömt kortsiktigt byggnadsbehov är då 150.000 nya hyresrätter inklusive infrastruktur, vilket kostar ca 600 miljarder att bygga. Var finns dessa pengar? 


För den vetgirige länkar vi här till tidigare blogg om de ekonomiska verkligheter, som gäller och styr bostadsbyggandet i landet. Håll tillgodo!


Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!


Anders Borgs skattjakt oroar! Nota Bene!

I en tid när det varit lågkonjunktur har riksdag och regering sänkt många skatter. I ett nytt läge där konjunkturen nu enligt finansminister Anders Borg har vänt uppåt, skall det plötsligt behövas nya skatter. Varför då? 

Nu presenteras ett antal ganska ordinära förslag till att öka statens inkomster med några miljarder. 


Det är framför allt fordonsägare som drabbas av nya pålagor. Även alkoholskatten, som nyligen höjdes, skall höjas igen och nu senast skall tydligen 2 miljoner pensionssparare sättas dit. Vill verkligen Borg bli omvald?

De två första förslagen befordrar även ökad kriminalitet. Fler och fler struntar ju i att betala både bilskatt och försäkringar. Man har helt enkelt inte råd.  När det gäller den redan tidigare stora smugglingen av alkohol, så kommer den givetvis att öka i omfattning och lönsamhet för kriminella till förfång för våra ungdomar!

Samtidigt som Sverige är inne i en fas med ständigt höjda alkoholskatter så sänker Danmark densamma för att komma i någorlunda nivå med Tyskland. Ytterligare ett incitament till resor över Öresundsbron eller bron mellan Torneå och Haparanda. Även Finland har ju som bekant lägre alkoholskatt!

Att ge sig på pensionsspararna är nog en absolut förhöjd risk. Redan nu har ju regeringen ordnat det så fint att när man är pensionär så får man högre skatt. Dvs de som pensionssparar idag kommer så småningom även att betala högre skatt för denna avsättning.

Häromveckan gick ju Sverige så fantastiskt bra. Ett föredöme i omvärlden! Men att staten lånar upp hela 125 miljarder för att klara budgeten på 800 miljarder, inger givetvis farhågor. Våra aningar att Sverige börjar komma på dekis besannas allt mer. Även en nettoinvandring på 90.000 personer 2013 innebär stora utmaningar med en initial bruttokostnad på ca 20 miljarder kr, vilket är lika mycket som halva försvarsbudgeten.   

Hur skall det gå med alla stora och behövliga investeringar inom trafiksektorn på flera hundra miljarder? Hur skall man hantera det ganska omedelbara behovet av 150.000 nya lägenheter; en investeringskostnad på ca 600 miljarder; snart inte långt från hela statsbudgeten?

Denna matematik går givetvis inte ihop. Svenskar må vara dåliga i ämnet matematik. Men man behöver ej vara raketingenjör för att inse, att det svenska samhället har oerhört stora utmaningar framför sig och att skatterna kommer att öka rejält. Nota Bene! Om vi får säga det själva. Men först skall vi ha val med enbart förträffliga löften från alla parter!

Hemliga Gnesta 2


Vi har ju tidigare beskrivit hur svårt det är att få ut ett protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens möten med dess hemlige ordförande Michael Gustafsson. Man påstår att det skulle råda någon form av sekretess för dessa protokoll enligt Personuppgiftslagen. Något som denna lag inte talar något om. Däremot får man inte avslöja enskilda personers särskilda omständigheter, vilket protokollen inte gör.Men nu har man slagit till ordentligt och förbjuder pressen, att intervjua enskilda personer, som anställda eller vårdtagare utan föregående tillstånd. Journalisten Lasse Ringdahl uppmärksammar detta i dag på sida 2 i SN bl a med anledning av skandalerna på Liljedalshemmet i Gnesta!


Att söka hemliggöra verksamhet är ett steg mot antidemokrati och avspeglar sig knappast i den svenska Tryckfrihetsförordningen från 1949, som utgör en grundbult för meddelarfriheten i Sverige!


Beklagansvärt med inte särskilt underligt för de, som följt våra tidigare bloggar om den antidemokratiska utvecklingen av kommunen! 


PS. Den trippelramade röda eller gröna ramens försvarssekretess är den högsta i riket. Därefter följer dubbel- (kvalificerat hemlig) och enkelramad (hemlig) sekretess. Krigsmakten heter numera Försvarsmakten sedan 1975.

116.000 nya invandrare i Sverige 2013!

Högsta invandringen någonsin och största folkökningen på nästan 70 år. Statiska centralbyrån har nu presenterat sin befolkningsstatistik för 2013!

Den sista december 2013 uppgick befolkning i Sverige till 9.644.000 personer, varav ca 1.500.000 utrikesfödda. Ökningen blev 90.000  personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor flyktingmottagning,  bland annat Syrien och Somalia, var den totala invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 116.000 personer.

Under 2013 föddes 113.600 barn, något fler än året innan. Eftersom dödligheten var närmare 90.000 personer så blev födelseöverskottet endast ca 25.000. 


Stockholm fortsätter att växa. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län. Sundbyberg stod för den största folkökningen, 4,5 procent, följt av Sigtuna, 2,6 procent.

 

För att slippa SCB snåriga djungel kan man söka på 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/

tisdag, februari 18, 2014

Jo felet i skolan är som följer!

OECD,  (Organisation for Economic Co-operation and Development), en internationell organisation som sysslar med att jämföra olika företeelser i världens länder har fått regeringens uppdrag att snabbut-värdera varför svenska elever blir allt sämre i matte, naturvetenskap och språkförståelse.Rapporten ger starkt stöd för den politik, som regeringen/Jan Björklund(FP) fört. 


Vi har tidigare på denna blogg med vår mångåriga kunskap om den svenska skolan kommenterat PISA-undersökningen och känner till vår glädje igen de flesta av OECD:s synpunkter. Hela rapporten kan läsas här!


Regeringen får således vatten på sin kvarn och får stöd av OECD för sina förda politik! I sammanhanget kan man notera socialdemokraternas skolpolitiske talesman Ibrahim Baylans(S) utomordentligt pinsamma och rätt obegåvade kommentar till skolans nedgång: "Allt är Jan Björklunds fel!" Är Baylan en stark kandidat till att bli näste skolminister? Knappast!

Här rangordnas de viktigaste problemen i dagens svenska skola!


1. Läraryrkets status och lärarnas kvalitet

I de framgångsrika skolsystemen prioriteras satsningar på lärarna, med höga löner och goda karriärmöjligheter. Här har Sverige mycket att lära och våra reformer med karriärtjänsterna i spetsen kan ha stor betydelse.

Ökade resurser eller mindre klasser har enligt OECD liten betydelse för att höja resultaten - det är mycket viktigare att satsa på lärarna.

2. Tidigare betyg

Sverige introducerar betyg sent, men OECD understryker att det behövs tidig utvärdering och feedback.

3. Studiedisciplin

Sverige toppar en lista i PISA 2012: den över hur många elever som har sen ankomst. Dessutom är mängden skolk på OECD-genomsnittet. Där skiljer vi oss också tydligt från de bästa skolorna. Vi behöver ta krafttag för att öka studiedisciplinen i skolan.

4. Friskolor

Andelen friskolor har liten betydelse för ett lands resultat. De som skyller resultatnedgången på valfriheten har fel.

Vad är felet med den svenska skolan?


Skolans kris eller de dåliga resultat, som uppvisas i internationella undersökningar är ju ett fenomen som uppstått under 90-talet och accelererat under 2000-talet. Härvid tror många att det beror på skolans kommunalisering. En möjlig men knappast en enda anledning. På denna blogg tror vi mer på det svenska bidragssamhället och därmed avsaknad av motivation!

Att den omfattande invandringen spelar in går ju knappast att bortse ifrån dels av logiska skäl dels av faktiska omständigheter. Skolintresset och ordning och reda synes vara tämligen lågt i sk "utsatta" områden och resultaten är därefter. Men invandringen kan knappast ha någon avgörande betydelse!

Sifo har på Lärarförbundets uppdrag genomfört en enkät bland 1.000 svenskar om vad de anser vara problemet. Tyvärr verkar det saknas vissa svarsalternativ, som att inte kvarhålla en elev som inte klarar undervisningen ett år. Avsaknaden av sk kvastning torde bidraga till problemen. Eftersom undersökningen är en partsinlaga och verkar styrd får man nog ta den med en nypa salt.

Det intressanta är att olika skolforskare är så tydliga med vad som är felet. I DN intervjuas professorn Anders Jakobsson från Malmö Högskola. Han har inte mycket till övers för enkätens önskan om mindre klasser. Härtill stämmer vi in. Vid min skoltid i slutet på 50-talet var vi 34 elever i klassen. Det fungerade helt utmärkt trots problem med att få plats med alla bänkar. Däremot hans påstående att valfrihet i skolan skulle vara orsaken, avvisar vi helt. Den svenska skolan har varit valfri de senaste 40 åren.


Men skolforskare har nog i allmänhet mycket olika synpunkter. Om de nu skulle ha rätt. Varför har de då inte påverkat skolan till en bättre värld? Kanske det är våra skolforskare det är fel på.

Kanske vi behöver fler och tidigare betyg, som vi hade på den tiden då den svenska skolan låg i topp. Förskolans vikt är nog överdriven. Den fanns inte ens på den goda tiden. Kanske behöver vi ordning och reda som på den goda tiden.

Hur är det med lärare? Dåligt utbildade och icke kvalificerade lärare försämrar givetvis kvaliteten på undervisningen. Högskolornas krav på sina studenter var nog högre på den goda tiden. Framför allt släpper man igenom elever, som inte borde släppas igenom. Enligt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som idag släppt en snabbutredning av den svenska skolan på uppdrag av Jan Björklund(FP), är det lärarna det hänger på. Svenska lärare har helt enkelt blivit för dåliga av olika skäl.


I det svenska samhället är teknikfientligheten och därmed naturvetenskap och matematik; de dåliga ämnena, stor. Man ser skillnad direkt på svensk TV och utländsk. Det tekniska inslaget är avsevärt mycket större i omvärlden. SVT har ju helt givit upp program av typen Tekniskt Magasin. Idag får vi veta mer om svensk industri genom att titta på tysk TV.


Underpresterande lärare? Hm! Det viktigaste är nog elevernas motivation. Det svenska samhället har ju blivit ett socialt försörjningsmoras och vem stimuleras i ansträngningar om ett bättre liv, när det knappast gör någon skillnad om du utbildar dig eller inte! Här står nog den omfattande grundproblematiken att finna!


Tyvärr kommer vårt nya bidragssamhälle och skolans misslyckande även att smitta av sig på den framtida svenska spetsteknologin, vilket gravt kommer att försämra den svenska industrins framtida möjligheter, att hävda sig på världsmarknaden. Det kommer att visa sig i en alltmer sjunkande levnadsstandard i förhållande till omvärlden. 


Pensionärssynpunkter på Liljedalshemmet!Liljedalshemmet har blivit en pinsam följetong så och i riksmedia. Däremot saknar vi pensionärernas/seniorernas synpunkter på det som sker. Det är ju seniorer som vårdas på detta äldreboende. Vi noterar att SPF Gnesta-Daga har uttalat sig i ämnet enligt följande:
"Vid Gnesta-Daga SPF:s årsmöte uttrycktes stark oro för den behandling och vård, som äldre medborgare får vid Liljedalshemmet i Gnesta. Många av dessa befinner sig i livets slutskede och har små möjligheter att göra sig hörda eller kunna påverka sin egen vårdsituation. Därför är det av stor vikt att organisationen fungerar så att en trygg och värdig vård upprätthålls.


Under många år har frågan om nya lokaler dragits i långbänk och ständigt återkommande rapporter om missförhållanden börjar bli vardagsmat. Man kan nog utan överdrift påstå att Gnesta kommuns beslutande politiker under många år spelat hasard med våra äldre som insats. Detta är givetvis ovärdigt ett rikt och välmående samhälle. Det finns förvisso många saker och projekt att prioritera men god omvårdnad och omsorg om dem, för vilka hög ålder innebär både fysiska och psykiska begränsningar, måste givetvis komma i första rummet.


SPF upplever att det behövs nya organisatoriska tag med ett bättre kundperspektiv. Även nålsögat till särskilda äldreboenden är svår att ta sig igenom. Det finns uppenbarligen redan idag allt för få platser att tillgå.


I den mån Liljedalshemmet av byggnadstekniska skäl inte kan erbjuda en god omsorg, bör alternativa boenden snarast komma till stånd i avvaktan på det nya beslutade äldreboendet.


Vi uppmanar beslutande politiker att snabbt öka planeringstakten för ett nytt äldreboende. Så svårt kan det ju knappast vara. Ett gott exempel torde realiseringen av äldreboendet Ekhagen i Björnlunda utgöra. Efter alla turer om placering av denna byggnation, kunde dock projektet realiseras ganska snabbt.


Vi uppmanar kommunens beslutsfattare att öka ansträngningarna för att ge en trygg omvårdnad och en god miljö för nuvarande och kommande generationer."


Här finner man yttrandet!


fredag, februari 14, 2014

Skandaler och hyckleri kring Liljedalshemmet i Gnesta

Ingen som läst denna blogg eller läst lokaltidningen Södermanlands Nyheter kan ju ha undgått att förstå att det är något konstigt och overkligt kring Liljedalshemmet i Gnesta. Äldre invånare i Gnesta används som pokerinsatser i ett evigt spel, som aldrig tycks ta slut.

 
Utöver svårighet att få plats på äldreboenden så är Liljedalshemmet sedan länge utdömt i dess nuvarande utformning. Som lök på laxen verkar personalen och ledningen sakna genuin omsorg om de äldre. Allför många makabra händelser rapporteras nu till omvärlden. Visselpipor och whistleblower har fått en ny mening i äldreomsorgen liksom uttrycket "Blir du törstig finns det en vas?"


Häromdagen var jag med på SPF:s årsmöte i Gnesta. SPF är kommunens största pensionärsförening och samarbetar i många frågor med PRO. Många uttryckte stor oro över vad som händer och inte händer vid Liljedalshemmet. Man ifrågasätter om kommunen verkligen erbjuder ett värdigt boende för människor i livets slutskede.


Ansvariga för dessa äldreomsorgen är givetvis kommunens rödgrönt styrda socialnämnd.

Försök att förbättra olika förhållanden inom äldreomsorgen har gjorts av denna majoritet men nämndens beslut verkar överprövas hela tiden av Johan Rocklind(S), som bär ett stort ansvar för försenade förändringar. 


Lena Staaf(V) uttalar sig idag kritiskt mot nämnden och äldreomsorgens ledning. Man kan fråga sig varför? Hon är ju i högsta grad delaktig i det som händer med stöd för (S) och (MP). Lena Staaf  kan givetvis ställa proposition på vänsterpartiets fortsatta medverkan i denna majoritet. Så har dock inte skett och därmed går hon en hycklares väg med sitt inlägg! 


 

Gnesta kommuns socialistiska majoritet sviker de äldre invånarna!

Märkligt spel med pensionärer som insats!

Pokerspel i Gnesta med äldre som insats!

torsdag, februari 13, 2014

Politisk barnpornografiskandal skakar tysk socialdemokrati och regeringen Merkel!

Den tyske socialdemokraten Sebastian Edathy med rötter från Indien, har varit föremål för polisens undersökningar sedan hösten 2013 på grund av misstänkt barnpornografi brott. Edathy har sedan i början av feburari dennes avsagt sig alla uppdrag för socialdemokraterna och har lämnat den tyska förbundsdagen (riksdagen).


Edathy har varit medlem av det tyska författningsskyddet, som bl a behandlar skydd mot terrorism i landet. Men han misstänks nu för medverkan i barnpornografibrott, vilket nu skapar ett politisk storm i Tysklands stora koalition CDU och S. Vid kvällens nyheter från tyska ZDF avslöjades ytterligare detaljer i denna politiska härva.


Dåvarande inrikesministern Peter Friedrich(CSU) - numera jordbruksminister - bröt undersökningssekretessen och varnade socialdemokraternas ledare Sigmar Gabriel om vad som var på gång med Edhaty. Stor press finns nu för Friedrichs avgång! Edhaty(S) utreds fortsatt för barnpornografibrott och Sigmar Gabriel(S) för sekretessbrott!


Uppdaterat! Peter Friedrich meddelar idag fredag att han avgår som minister. Nu har äntligen svensk press noterat händelsen. Läs här!

 

Läs tyska ZDF om händelserna!
Sveriges Radio rensar ut extrema programledare?

Sveriges Radio, SR som likt SVT för länge sedan övergett sitt uppdrag att vara politiskt neutrala försöker nu inför valet att bättra på sitt dåliga rykte och har tillfälligtvis "stängt av" ett antal personer. Den förste var chefredaktören Daniel Nordström i den socialistiska tidningen Arbetarbladet, som portas från P4 Gävleborg. Det värsta med Nordström är att han inte begriper ett dugg. Han förstår inte att han skulle vara politisk. De socialdemokratiska tidningarna översvämmas ju av socialistiska krubbitare.


Den andre som får silkessnöret är P3:s komiker Soran Ismail, som uppenbarligen brister i respekt för riksdagens folkvalda. Om honom skulle man kunna säga att han kanske borde framföra sina åsikter med något större komik och finess. Men silkessnöret som sagt. Han förstår heller inte som ovan, att SR försöker hålla sig till riksdagens uppdrag till kanalen. Men som sagt det är inte alltid givet att förstå!


Den förmodligen värsta av dem alla torde dock Alexandra Pascalidou vara, som uppenbarligen har SR:s medgivande att fritt få utdela pungsparkar och andra otidigheter. Nu får hon dock mycket stark kritik bl a av svenskans kolumnist Sam Sundberg. Han menar att programmens karaktär borde utlösa nya serier av programbenämningar, där man nog snart borde förstå att Pascalido är synnerligen illa ute i grundläggande svensk demokrati - till skillnad från grekisk dito - och snarare mer borde få en spark än de relativt timida Nordström och Ismael!

 
Pascalidous program P1 program tar sitt avstamp i en kritiserad problemformulering i Agenda från förra hösten: ”Hur mycket invandring tål Sverige?”. P1-programmet heter följaktligen ”Hur mycket rasism tål Sverige?”. Att döma av reaktionerna på hennes program kan vi räkna med att kommande programserier bär namn som ”Hur mycket rasismdebatt tål Sverige?” och ”Hur mycket debatt om rasismdebatten tål Sverige?”


Pascalidou har vi aldrig haft något större förtroende för. Hon har rötter i en miljö, där spännvidden mellan politiker är enorm (trots sitt demos = folkstyre) och där hennes grekiska vänster har varit en allvarlig terrororganisation i flera decennier. Det skulle inte förvåna ett dugg om hon sympatiserar med den svenska AFA-rörelsen, som ju är det största hotet mot den svenska demokratin, enligt SÄPO. Den typen av programledare kan vi klara oss utan i ett demokratiskt samhälle.


Men dock ganska intressant att SR, som Public Serviceföretag med uppdrag att rapportera objektivt - börjar få lite kalla fötter kring sin verksamhet!

Framtidens gröna fusionsenergi närmar sig!


Enligt den engelska tidningen The Guardian bl a känd som publicist av visselblåsaren Snowden, är man nära ett genombrott i den sk kärnfusionstekniken, som i motsats till dagens fissionsteknik i våra kärnkraftverk lämnar få radioaktiva spår efter sig.


I England finns den toroidala magnetiska kammaren benämnd the Joint European Torus (Jet) vid Culham Science Centre in Oxfordshire.  I denna anläggning har man nu nått temperaturer på över 200 miljoner grader. En förutsättning för att kunna slå ihop väteatomer till helium och utvinna energi därur. Samma teknik eller princip som universums solar jobbar efter. Jet har för närvarande en verkningsgrad på 70%, som man räknar med kunna utökas.


År 2020 beräknas en fusionsreaktor ITER i Frankrike tagas i bruk. Denna reaktor bedöms kunna ha en verkningsgrad på över 100%, dvs vara självgående. Materialet som erfordras för en världsvid fusionskraft tas från havet i form av tritium - en naturlig väteisotop - och beräknas räcka i 30 miljoner år.

 
Realiseras denna teknik runt 2025 beräknas de flesta av dagens kärnkraftverk liksom vindkraft och fossil energi bli obsoleta. Ingen radioaktiv spillan. Inga utsläpp av CO2. Ingen förstörd landskapsbild!


Här kan man läsa om fusionsenergi


Och här orginalartikeln i The Guardian

onsdag, februari 12, 2014

Sörmland: En krisande sjukvård?

Talade idag med min kompis Tomislav i Thailand via Skype. Vid vår ålder blir det mycket tal om krämpor och jag är ganska avundsjuk på honom när han berättar om sin husläkare i Stockholm. Nu har hon fixat så att han får operera knät direkt när han kommer hem för sommarsäsongen i juni.

Vi har ju tillhört Landstinget Sörmland sedan 1977 men alla större insatser har skett via företagsläkare i Stockholm och dess sjukvård med ett undantag i början på 90-talet då menisken - efter en skidolycka i Alperna - opererades i Nyköping.


2004 ordinerades vi medicin mot högt blodtryck av företagsläkaren i Stockholm. När vi slutade jobba 2006 "hamnade" vi i Gnesta vårdcentrals omsorg, där vi faktiskt hade en utmärkt kvinnlig "husläkare" i två år. Därefter har det varit nya läkare varje gång och ingen har ifrågasatt receptet från 2004. Ny recept skrivs ut hela tiden utan kontroll.


Häromdagen blev vi lite glad, då det damp ner ett brev med kallelse för kontroll av blodtryck till vårdcentralen i Gnesta! Lite koll har man ändå var första tanken. Men eftersom vi sedan ett antal år är listad vid vårdcentralen i Mariefred, blev detta ingen höjdare. Så vi får väl fortsätta att vänta på att någon reagerar någonstans i systemet.


Min vän Tomislav går dessutom på årlig kontroll, vilket man nog bör göra vid 70+. Jag är ganska avundsjuk på honom, då jag aldrig någonsin fått en kallelse till detta från landstinget Sörmland.


Bra sjukvård? Enligt min mening var den avsevärt mycket bättre på 50-talet. Trots omfattande skatteinbetalningar till Landstinget Sörmland i många år, får vi knappast valuta för pengarna! Nu känns vården mer som en parodisk fasad! Särskilt för oss äldre! I sanningens namn skall vi dock meddela att vårt viv inte har samma åsikt!tisdag, februari 11, 2014

Gunnar Andrén är en högst förträfflig Folkpartist!

Igår läste jag Gunnars blogg (den mest flitige bloggaren i FP) och noterade lite skrivningar kring DN:s Johan Croneman, som både dömt ut OS i Sotji och sedan höjt Kalla och Hellner till skyarna. Andrén menar att man bör hålla en mer rak kurs, vilket vi även på denna blogg helt håller med om!


Idag utnyttjar Johan Croneman sitt publisistiska överläge i tidningen och går till motangrepp på Gunnar Andrén! DN borde i objektivitetens namn erbjuda Andrén genmäle!Snötäcket brukar vara tjockt så här års och är en förutsättning för att kunna åka skidor i OS-kamp. Vi tillägnar Johan Croneman ett tjockt täcke; över sig, där han kan ligga och murmla likt ett murmeldjur! Man kan faktiskt inte både ha kakan och äta upp den!


Läs för övrigt vad SVD:s Jonas Arnesen tycker om rapporteringen kring OS i Sotji kontra densamma i Peking OS: ”Viasat har redan utklassat SVT!”
måndag, februari 10, 2014

Världsnaturfonden på gott och ont


Vår rekommendation är att likt Eskil Erlandsson fortsätta att äta Smögen-räkor. Den rödlistning som Världsnaturfonden, WWF gör i Sverige är på intet vis vetenskapligt underbyggd. WWF är över huvud taget ingen enhetlig organisation utan består av ett antal ganska löst sammanfogade nationella organisationer med helt egna idéer om det mesta. 


För övrigt synes Världsnaturfondens sk expert Inger Näslund sakna all erfarenhet av fiskeriverksamhet enligt Linkedin. Hon är enbart utnämnd som expert av WWF. Inhoppet i räkdebatten synes mest vara till för att stimulera organisationens bidragsgivare till nya insatser!


Lyssna till de verkliga experterna - fiskarna! Vem tror att de skulle förröda sitt levebröd? För övrigt har svenska COOP en helt annan och kanske bättre lista!


Nej - en gång om året så besöker vi Smögen-bryggan och då skall det vara västerhavsräkor i stora lass liksom havskräftor även detta år. Väl bekomme!


Läs gärna om mygelorganisationen här på FrhÖjd.se!

Rom blir förstanamn I EU-valet!

Soraya Post har valts till Feministiskt initiativs förstanamn till EU-parlamentsvalet. Hon är expert på frågor som rör mänskliga rättigheter och anställd på Rättighetskommittén i Göteborg. Soraya Post är språkrör för romerna såväl nationellt som internationellt (källa Riksdag&Departement).Det torde inte finnas särskilt många romer i EU:s parlament. Så vi önskar henne all framgång!


I Folkpartiet är det naturligtvis still going strong Marit Paulsen som toppar. Och eftersom det är en bristvara på parlamentariker med stor integritet och rättframhet i EU-arbetet, så önskar vi även henne framgång i valet!


Den som dock ger starkast intryck är Gunnar Hökmark, som vi förresten länkar till på denna blogg! Han inger stort förtroende har kunskap och toppar naturligtvis moderaternas lista 2014!


Kristdemokraterna slår verkligen till med en journalistisk favorit Lars Adaktusson. En av Sveriges bästa TV-journalister alla kategorier! Övriga partiers kandidater - undantaget socialdemokraternas Marita Ulvskog - vet vi dock i skrivande stund ingenting om!


Men många bra kandidater finns och naturligtvis skall vi göra vår medborgerliga plikt även om vår inställning till EU har försämrats på senare år. EU är inte längre vad det var och torde idag vara en lekplats för många lycksökare! 

lördag, februari 08, 2014

De rödgröna blir allt rödare

"LO:s valplattform är i praktiken en kopia av Vänsterpartiets politik - mer resurser och högre bidrag till allt och alla. Jonas Sjöstedt måste jubla. Det blir allt mer uppenbart att ett rödgrönt regeringsalternativ blir allt rödare.


LO:s valplattform är en kravlista på 70 miljarder kronor. Alla ska få mer. Notan vill LO skicka till en rödgrön regering, där höjda skatter får betala för önskemålen. LO:s kravlista på 70 miljarder motsvarar de 70 miljarder i skattehöjningar som Vänsterpartiet vill genomföra.


En politik med fokus på att höja skatter och öka bidrag kommer att vara förödande för vår välfärd. Alliansens politik för att skapa fler skattebetalare står mot en rödgrön politik för fler och högre skatter. Arbetslinjen står mot bidragslinjen. Det är detta valet handlar om."


Allt enligt Jan Björklund, (FP).  I detta sammanhang kan det vara synnerlige värt att citera Sveriges främste publicist, DN:s chefredaktör Peter Wolodarski om LO:s pengar till den vänsterradikala tidningen Aftonbladet i inlägget "Marschen från torget till den smala åsiktsgränden"!


"Det finns en stark generell trend i dagens medieklimat. Strävan efter saklighet och opartiskhet, som var den dominerande journalistiska idén under efterkrigstiden, trängs allt mer undan av åsikter och känslor. Och inte sällan syftar dessa till att bekräfta den egna publikens dominerande uppfattning.


Den brittiska pressen har gått långt i denna genre. Och här hemma har Aftonbladet mest tydligt börjat exploatera marknaden med pengar från LO, trots att man för inte länge sedan var ytterst mån om att tvätta bort sin röda stämpel."