torsdag, februari 20, 2014

Anders Borgs skattjakt oroar! Nota Bene!

I en tid när det varit lågkonjunktur har riksdag och regering sänkt många skatter. I ett nytt läge där konjunkturen nu enligt finansminister Anders Borg har vänt uppåt, skall det plötsligt behövas nya skatter. Varför då? 

Nu presenteras ett antal ganska ordinära förslag till att öka statens inkomster med några miljarder. 


Det är framför allt fordonsägare som drabbas av nya pålagor. Även alkoholskatten, som nyligen höjdes, skall höjas igen och nu senast skall tydligen 2 miljoner pensionssparare sättas dit. Vill verkligen Borg bli omvald?

De två första förslagen befordrar även ökad kriminalitet. Fler och fler struntar ju i att betala både bilskatt och försäkringar. Man har helt enkelt inte råd.  När det gäller den redan tidigare stora smugglingen av alkohol, så kommer den givetvis att öka i omfattning och lönsamhet för kriminella till förfång för våra ungdomar!

Samtidigt som Sverige är inne i en fas med ständigt höjda alkoholskatter så sänker Danmark densamma för att komma i någorlunda nivå med Tyskland. Ytterligare ett incitament till resor över Öresundsbron eller bron mellan Torneå och Haparanda. Även Finland har ju som bekant lägre alkoholskatt!

Att ge sig på pensionsspararna är nog en absolut förhöjd risk. Redan nu har ju regeringen ordnat det så fint att när man är pensionär så får man högre skatt. Dvs de som pensionssparar idag kommer så småningom även att betala högre skatt för denna avsättning.

Häromveckan gick ju Sverige så fantastiskt bra. Ett föredöme i omvärlden! Men att staten lånar upp hela 125 miljarder för att klara budgeten på 800 miljarder, inger givetvis farhågor. Våra aningar att Sverige börjar komma på dekis besannas allt mer. Även en nettoinvandring på 90.000 personer 2013 innebär stora utmaningar med en initial bruttokostnad på ca 20 miljarder kr, vilket är lika mycket som halva försvarsbudgeten.   

Hur skall det gå med alla stora och behövliga investeringar inom trafiksektorn på flera hundra miljarder? Hur skall man hantera det ganska omedelbara behovet av 150.000 nya lägenheter; en investeringskostnad på ca 600 miljarder; snart inte långt från hela statsbudgeten?

Denna matematik går givetvis inte ihop. Svenskar må vara dåliga i ämnet matematik. Men man behöver ej vara raketingenjör för att inse, att det svenska samhället har oerhört stora utmaningar framför sig och att skatterna kommer att öka rejält. Nota Bene! Om vi får säga det själva. Men först skall vi ha val med enbart förträffliga löften från alla parter!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar