fredag, maj 16, 2008

Dåliga miljöförhandlare i regeringen

Nu signaleras dubblerade bilbensinpriser dvs omkring 27 kronor inom 10 år för att Sverige skall klara det idiotiskt dåliga avtal man träffat med EU. Sverige kommer då att ha dubbelt så höga bensinpriser som Tyskland.

Brev till miljöministern!

Jag tycker det är fullständigt felaktigt att Sverige (jämbördes med Storbrittanien) som är bäst i Europa på låga koldioxidutsläpp, skall få extra krav på sig dvs en rejäl tagelskjorta inom EU. De länder som skitar ner mest t ex Tyskland, klarar sig lindrigt undan. Än en gång ett exempel på hur de stora länderna skor sig på de små.

Varför utgår man inte från utsläpp per capita och ger varje invånare en viss mängd. Då kan man ju även i utvecklingsländer, där människan inte har så många hjälpmedel, utvecklas och ianspråktaga större rättigheter. Sverige är som jag ser det inget rikt land. Vi skall utåt ta tagelskjortan på men har lokalt knappt resurser att ta hand om våra äldre och handikappade. När prioriterade Ni senast äldreomsorgen i Sverige?

Göran Benedicks


REGERINGSKANSLIET
Miljödepartementet
Informationsstaben
Dnr M2008/750/A/Br

Hej Göran!

Tack för ditt e-brev. Det var ställt till Statsministern men då klimatpolitiken tillhör Miljödepartementet har frågan lämnats över till oss och jag har blivit ombedd att besvara den.

Jag antar att du i ditt brev syftar på ansvarsfördelningen av EU:s gemensamma klimatmål eller Klimat- och energipaketet som Kommissionen presenterade i vintras. Detta system bygger på att utsläppsrättigheterna fördelas utifrån medlemsländernas BNP per capita, alltså rikare länder får tuffare krav än fattiga. Det beräknas utifrån ett spann på +20 för de länder med lägst BNP och -20 för de länder med högst. l

Sveriges reaktion på Klimat- och energipaketet har varit att systemet behöver vara tidsmässig flexibelt och flexibelt i den mån att Sverige och andra länder med hög BNP kan köpa utsläppsrättigheter från länder med t ex Tyskland eller Bulgarien som tilldelats större kvot. Detta är helt i enighet med Kyotoprotokollet och själva essensen i den internationella klimatstrategin.

Sverige har varit och kommer att förbli drivande i denna process, och har som mål att vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser, och där en tillväxtvänlig politik kan bedrivas i samklang med jordens klimatvillkor.

Det är regeringens uppfattning att ett progressivt klimatarbete ska ses som en hävstång för framtida möjligheter, konkurrensfördelar och ökad nationell tillväxt. Detta möjliggör att satsningar på handikappade och äldre kan ske på hållbara premisser.

Att införa ett system med ett ”klimatkonto” för varje enskild medborgare är just nu inte realistiskt genomförbart och därför inte aktuellt som en nationell klimatåtgärd. Men det är intressent tanke.

För att läsa mer om regeringens klimatpolitik hänvisar jag till, www.regeringen.se.

Tack för att du tog dig tid att skriva!
Med vänlig hälsning

Kalle Falk


Kyoto-protokollet har inte ratificerats av de största miljöbovarana i världen och kan därmed anses värdelöst!