torsdag, juli 30, 2009

Knapphändig rapportering från Rinkeby

Den mycket tragiska branden i Rinkeby med sju omkomna har berört hela Sverige. I rapporteringen ställs många frågor kring utrymning i trapphus mm. Men knappast någon journalist försöker rapportera om den våning där branden bröt ut. Varför en person avvek och lämnade ytterdörren öppen med denna tragiska utgång, som följd.

Den vanligaste brandorsaken idag är den glömda stekpannan med olja, som tar eld och snabbt antänder köksskåpen. Med den beskrivna händelseutvecklingen och en person på plats måste allt ha skett mycket snabbt, vilket givetvis tyder på en ansamling av brännbart material utöver det vanliga.

Det vore journalistiskt ganska intressant att få en redovisning av detta!

onsdag, juli 29, 2009

Gotlands landshövding Marianne Samuelsson är i blåsväder - igen

På Gotland tillämpas andra regler för byggnadslov inom strandskyddet. Landshövdingen själv fattar beslut i frågan. Det torde vara det enda länet i Sverige med en dylik turordning. En landshövding skall självklart inte lägga sig i byggnadsärenden. Det liknar mest maffia-metoder.

Det mest pikanta är att Marianne Samuelsson, som tidigare språkrör för Miljöpartiet varit med och utformat nuvarande strandskyddslag. Samma lag som hon som landshövding vill undergräva.

Fråga är givetvis även om bestickning förekommit. Det skall bli mycket intressant att följa denna fråga! Ett antal polisanmälningar föreligger om brott mot Miljöbalken och Plan och byggnadslagen förutom brott enligt tjänsteförordningen.

Man behöver inte alltid leva som man lär. Åtminstone inte som landshövding på Gotland!

måndag, juli 27, 2009

Miljöaktivister den nya koleran

Många personer tror sig gynna den framtida miljön medan de i själva verket är avancerade miljöbovar.

Det var tidigare känt att dessa personer framhöll vedeldning, som ett föredöme men nu har konstateras är det mest skitiga man kan utföra frånsett koleldningen i Tyskland och Danmark, värst i Europa. Det har nu visat sig att även den ekologiska odlingen tär exklusivt på jordens resurser inte minst gällande utsläpp av koldioxid , kväve och fosfor.

Nu börjar sanningen komma ikapp dessa miljö-charlataner. Folket som eldar, skitar ner, jobbar ekologiskt och tror att de är ekologiskt miljömedvetna!

Det gnälliga Gnesta (tätorten)

I Gnesta tätort har man stora krav på kommunen och dess politiker. I Björnlunda, Stjärnhov och Laxne är man mer hovsamma dvs man får oftast klara av önskade saker själva.

De som leder den gnälliga "vi skall ha" ligan i Gnesta tätort, torde vara båtklubben vid Bryggeriudden. Jag undantar nu båtklubben vid Marieströmsån, som mig veterligen aldrig klagat på sakernas tillstånd. Bryggeriuddens båtklubb har i många år fått tillgång till en av tätortens mest attraktiva områden för en spottstyver. Det är nog dags att ta rejält betalt för detta.

Andra aktörer av denna kaliber finns det många exempel inte minst i SN:s rapportering. Hälften av Gnesta kommuns invånare bor inte i tätorten men de får vara med och betala skatt för de insatser, som görs i Gnesta. Är inte detta skamligt?

Enda exemplet på spridda protester från ytterområdena är när man lägger ner Ordenshuset i Björnlunda. Hade detta hus legat i Gnesta så torde det väl ha utlöst en mindre folkstorm ungefär som byggplanerna på Gnesta höjden. Nu har vi politiker i kommunstyrelsen fått veta av Ing-Mari att, "Gänget som Henric (och flera inom kommunstyrelsen )skrattar åt är bl.a. några av Gnestas medborgare, flera av oss har egna företag,de flesta av oss har högre utbildningar än många i kommunstyrelsen. Var och en av oss betalar ganska stora summor i kommunalskatt, säkert mer än många av er som sitter i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, framförallt mer än de tjänstemän (ex Christer Andén)som inte bor i kommunen och inte betalar någon skatt alls till kommunen."

Det är kanske dags att byta namn på Gnesta kommun; Varför inte till Daga kommun, som ju funnits sedan medeltiden, så kan kommunen slippa förknippas med den gnälliga tätorten Gnesta. Den administrativa medelpunkten borde då bli Björnlunda.

torsdag, juli 09, 2009

Bilprovningen säljs ut

Den moderatledda alliansen i Sverige säljer nu ut Svensk Bilprovning. De 300 kronor som en besiktning nu kan kosta kan i framtiden kanske inte kommer att kosta mer än 275 kronor.

Håller man inte på pettitesser som kan ha allvarlig påverkan av säkerheten? Borde inte Sverige istället påpeka att bilbesiktning behövs i fler EU-länder!

Vi är ganska ensamma i Sverige om denna förträfflighet!

Solveig Zander (c) svartjobbarnas dröm

Riksdagsledamoten Solveig Zander har i ett, som vi tror, gott syfte valt att försöka leva som "fattigpensionär" under några veckor. Hon jämför detta med sin riksdagsmannalön på ca 53.000 kr exklusive en hel del generösa skattefria tillägg. För att inte tala om hennes egen pension, som kommer att vara närmare 50.000 kr/månad!

Det är en märklig debatt om fattigpensionärer. Dvs människor som aldrig under ett helt liv betalt in skatt till den svenska staten eller varit mammaledig (senare år)eller alternativt gjort sin värnplikt.

Pensionen är ju något som man sparar in till under ett helt liv. Om man inte gjort detta får man nu gratis ca 7.000 kr/månad och kan ju givetvis betraktas som fattigpensionär. Men varför skall man premiera att inte göra rätt för sig? Den som under alla år jobbat och betalt skatt till sin pension får för detta ca 12.000 kr/månad dvs 5.000 kr mer än de som aldrig bidragit.

Många hävdar t ex att kvinnor arbetat oavlönat inom jordbruket och på detta vis aldrig betalt någon skatt. Så kan det givetvis vara. Men har inte jordbruket ett visst realisationsvärde idag?

Debatten om fattigpensionärer kommer förhoppningsvis att avta då ATP:n slår helt igenom. I övrigt är det nog mest svartjobbare med rätta, som får problem i framtiden.Solveig Zander får ursäkta; Men är du inte ute i ogjort väder! Är du inte svartjobbarens önskedröm?