lördag, november 28, 2015

Sverige i brant uppförsbacke!

Copyright Tecknar-Olle http://www.tecknar-olle.se/

Om man inte så mycket litar till Sveriges Television och Sveriges Radio utan istället läser olika svenska tidningar eller tittar på utländska TV-kanaler så rapporteras läget för det svenska samhället bli allt sämre. De tre största problemen utgörs av en allt sämre skola/högskola, en gigantisk bostadsbrist samt en invandring på 1 miljon på 11 år med personer som med europeiska mått har en betydligt sämre utbildning.

Ja regering och arbetsförmedlingen försöker ju ge sken av att det mest är läkare och ingenjörer i flyktingleden men den verkliga sanningen har ju beskrivits i detalj av Tino Sanandaji , som vi tidigare bloggat om. Alla ansvariga politiker även Gustav Fridolin måste ju vara medvetna om skolans kräftgång. Idag krävs 5 år på högskola för att bli civilingenjör. Tidigare tog det 3 år. Det krävs idag totalt 14 år för att producera en vanlig ingenjör. Något som tidigare kunde klaras av på 11 år. Den svenska skolans kräftgång!


Vi har hamnat i ett läge där det saknas personer t ex med elektronikkunskaper som hindrar hela företag att utvecklas medan det finns hur många som helst som söker okvalificerade jobb. Det finns invandrare med goda tekniska kunskaper med en del som dock har svårt av att matcha svensk kultur och sociala miljö!

Trots att svenska elevers omdömen rusar så minskar kunskaperna enligt PISA. Det innebär att certifieringskrav måste införas för att legitimera kunskapsnivån. Det duger inte med alla dessa fuskbetyg.

Häromdagen läste jag en pregnant frågeställning av Peter Benson i Svenska Dagbladet, "Ska Sverige BNP-tävla med Nigeria"? Utgångspunkten är om BNP är ett bra mått på välstånd. Nigeria har samma BNP som Sverige. Självklart är att BNP per capita är det mer intressanta. I det avseendet har Sverige stått still sedan 2007, vilket åtminstone Sveriges pensionärer märker.

Benson skriver: En SvD-krönika för tre år sedan resonerade om Sveriges största långsiktiga utmaningar. Argumentation då var att utmaningarna kan sammanfattas med tre ord på M. Matte, migration och matchning.


Inte något av dessa områden har sedan dess gått åt rätt håll. Den svenska skolan och högskolan är en pågående katastrof, inte minst inom matte, teknik och naturvetenskap. Integrationen av migranter till Sverige är fortsatt sämst bland jämförbara länder.


Nu senaste åkte såväl Lund som Uppsala Universitet ur världens topphundralista på bästa Universitet.


När det gäller bostadsbristen, som många naivt tror kan lösas genom, att bara bygga eller ändra lagstiftningen, har vi blogga spaltkilometer om. Finansieringen är ju problemet. De 1.500 miljarder som krävs för att bygga 500.000 lägenheter finns ju inte i Sverige utan måste lånas utomlands. Det är väl detta som Sveriges Riksbank egentligen är oroliga för. Inte att hushållens skulder ökar. Bostadsbristen kommer fortsatt att vara ett olösligt problem då staten och kommunernas resurser kommer att behövas till en ökad försörjning av asylsökande. Detta problem bloggade vi om redan för två år sedan: Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!


Ibland försöker något okunniga journalister - senast Pernilla Ström i svenskan - bekantgöra att svensk ekonomi är urstark. Då har man knappast lyssnat på OECD som påpekar att den samlade svenska skulden (stat, kommun, landsting,privat, bolag) är näst högst i hela världen efter Japan!


Den bästa oberoende informationen man kan få kring pågående flyktingkaos är på Johan Westerholms Ledarsidorna. Här beskriver han varje dag läget med ett stort informationsnät både i regeringskansliet, migrationsverk, polis och fältpersonal, som uppgiftslämnare! 


Att läsa hans krönikor är givetvis tämligen jobbigt och man drabbas lätt av en förtvivlan över svenska politikers och medias aningslöshet inför det som sker och som en majoritet av svenskar nog inte har en aning om. Visserligen uttrycker nu 66% av befolkningen stor eller mycket stor oro inför det som nu händer. Men 34% tycker uppenbarligen att allt är relativt ok.


Läs gärna Ledarsidorna och skaffa dig en annorlunda bild än den som Sveriges Television serverar varje dag! Det svenska välfärdsmodellen är redan bruten och nu blir det bara värre. För att inte helt förstöra stämningen har vi undvikit att adressera sjukvården och folkpensionssystemets kollaps, äldreomsorgens försämringar eller den curlingfars som "Ensamkommande yngre män " utgör!


onsdag, november 25, 2015

Gnesta byter chefer som man byter skjortor!

Är väl knappast någon större överdrift! Kommunchefen och chefen för tekniska förvaltningen har fått sluta under året. Ny kommunchef blir nu Brommabon Kristina Hedberg.


Häromdagen fick chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen sparken och tf BoU chef är för tillfället fd tf kommunchefen Anna Sandklev tillika näringslivschef.  Ny samhällsbyggnadschef i år har utsetts Patrik Nissen senast Länsstyrelsen i Nyköping. Ja även tekniska förvaltningen har fått ny chef i form av Ghita Sjöstéen, som iofs jobbat flera år till och från i kommunen!En tämligen kommunal doldis, men de facto en oerhört viktig person för Gnestas utveckling, är VD:n för Gnesta Kommunkoncern, Gnesta Förvaltning AB och Gnestahem Hans Persson - den gamle Vasalopps-vinnaren. Hittills har han seglat väl med dessa bolag utan att ha gått på något skär eller mina. Men man vet ju aldrig om han vallar fel!Enda kvarvarande chefer i kommunens ledningsgrupp är sålunda numera Anna Sandklev och Marja Kammouna - två personer som förhoppningsvis känner sig säkra i sadeln! Vidare har mångåriga ekonomichefen Marlene Bernfalk ersatts av Anders Nordling. 


Om man är intresserad av chefsläget år 2013 kan man läsa denna blogg 


Abandon ship! Överge fartyget! Man blir lätt förundrad över denna intensiva omsättning på chefer i kommunen och ganska svårt att hänga med i svängarna!!


Enligt vännen i Viken måste vissa av Gnestas politiker under årens gång ha drabbats av någon form av partiell hjärnblödning gängse benämnd "tia"! Själv skulle jag nog definiera det mer som "yrsel"!

fredag, november 20, 2015

Antisemitismen blommar i Sveriges Television!

Sveriges Television med nya chefen Hanna Stjärne har utsett Gina Dirawi till årets julvärd, trots hennes antisemitiska uttalanden. Strax efter alla muslimska attentat mot främst judiska mål i Paris kommer SVT med detta tämligen okänsliga! Uppenbarligen skall Sveriges återstående spillra av 20.000 judar tryckas ner i skorna så långt det går! Dessutom är valet märkligt så till vida att julen är en kristen högtid, som muslimer inte firar!26 januari 2012 bloggade vi om SVT och Dirawi! 

En blommande antisemitism?

torsdag, november 19, 2015

Hur många presumtiva Jihadister finns i Sörmland!

Samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, enligt tidningen Aftonbladet, meddelar att normala samhällsfunktioner har kollapsat i flyktingvågens spår så har polisen efter en intensiv jakt gripit den internationellt efterlyste och misstänkte terroristen Mutar Muthanna Majid på ett asylboende i Boliden!Det väcker givetvis frågor om presumtiva Jihadister och vilken kontroll, som polis och Migrationsverk har över de personer som nu ges en i alla fall temporär fristad i Sverige. Den bedömning som görs är att närmare 2% av framför allt yngre män kan kopplas till intresse för DAESH (IS). I bostadsområdet Angered i Göteborg räknas SÄPO och internationella bedömare att flest personer i Europa är med och krigar i Syrien, efter den belgiska orten Molembeek (Bryssel). 


I Göteborgska Angered är 70% av befolkningen invandrare. På Guldgatan i Boliden där terroristen greps bor det 33 personer varav 9 svenskar! Även detta 70%. Vi lär nog bara ha sett början på svenska Jihadismen! 


Bland det värsta är att både Migrationsverk och svenska staten finansierar DAESH verksamhet genom generösa bidrag till Jihadister och deras sympatisörer.Man hoppas nu att kontrollen av transfereringar från bl a Sverige till DAESH stoppas genom Europol och USA försorg. Den svenska polisen är ju skadskjuten med annat och är knappast att räkna med längre.


I förra veckan beslagtog säkerhetspolisen skjutvapen på ett asylboende i jämtländska Krokom! Den idag gripne disponerade en modern lägenhet i Boliden, som Migrationsverket tillhandahållit.


Vad gör nu våra riksdagspolitiker för att lugna oroliga invånare? Inget! Komplett inget! Vi har nog aldrig någonsin i svensk historia haft så inkompetenta riksdagsmän och så aningslösa journalister, som idag!


Antalet presumtiva jihadister ur ett statistiskt perspektiv i Sörmland!

Eskilstuna 100
Flen        70
Nyköping    30
Vingåker    30
Katrineholm 20
Strängnäs   20
Oxelösund   20
Gnesta      10
Trosa        2  Sanningen om dubbdäck mörkas av statliga myndigheter och politiker!

”Partiklarna som dubbdäcken river upp ur asfalten är betydligt större än de som kommer från förbränning och är därmed inte lika farliga”, skriver Robert Collin. När Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL tidigare iår undersökte hur många svenskar som dödas av partiklar varje år var resultatet så häpnadsväckande att man i sitt pressmeddelande dolde de verkliga siffrorna.
pressmeddelandet står det att 5 500 svenskar dör varje år på grund av partiklar och att ”Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck”.
Men det räcker med att läsa sammanfattningen till den gedigna forskningsrapporten (med publikationsnummer B2197) för att se att dubbdäcken knappast har någon påverkan över huvudtaget på folkhälsan.

fredag, november 13, 2015

Vilka kommuner tar ansvar för flyktingar i Sörmland?

Om man läser Nyköpingstidningen Södermanlands Nyheter får man lätt intrycket av att politikerna i Nyköping tar ett större  ansvar för mottagning av flyktingar och asylsökande än andra kommuner i Sörmland.


När nu staten delar ut miljarder till kommunerna avslöjas nog den verkliga sanningen för allmänheten! Efter de beräkningar som finns satisfierar denna engångs summa från regeringen på ca 11 miljarder kronor 1/3 av kommunernas årliga verkliga kostnad men ger ändå en ganska vass fingervisning om vilka kommuner som tar "störst ansvar!"


För jämförelsens skull har vi tagit med Ljusnarsberg - den kommun med flesta flyktingar samt de mer omtalade kommunerna Södertälje, Malmö och Göteborg. Noterbart är att flera sörmlandskommuner tar emot betydligt fler flyktingar än dessa omtalade kommuner.


Nyköpings kommun ligger bland botten i Sverige i detta avseende medan Oxelösund utgör en bättre förebild. Trosa har givetvis med rätta kritiserats för sin politik som t o m är sämre än Stockholms kommun. Inressant i sammanhanget är att min egen kommun Gnesta ganska snabbt fått en kostnad på ca 30 miljoner kr per år för flyktingmottagning utan märkbara beslut! 


Vi har i nedanstående statistik redovisat antal invånare, statens engångsbidrag miljoner kr, utslaget per invånare i kr, antal flyktingar i varje kommun samt andelen flyktingar i %. Noteras kan att Vingåker och Flen sticker ut i denna statistik!Kommun Invån bidrag per inv antal flykt % av inv
Ljusnarsberg 4 875 35,9 7 364 1 795 36,8%
Flen 16 156 66,6 4 122 3 330 20,6%
Vingåker 8 835 28,9 3 271 1 445 16,4%
Oxelösund 11 403 21,7 1 903 1 085 9,5%
Malmö 312 994 380,3 1 215 19 015 6,1%
Södertälje 91 072 105,8 1 162 5 290 5,8%
Gnesta 10 409 11,1 1 066 555 5,3%
Eskilstuna 99 729 104,9 1 052 5 245 5,3%
Katrineholm 32 930 23,1 701 1 155 3,5%
Göteborg 533 271 369,0 692 18 450 3,5%
Strängnäs 33 389 22,6 677 1 130 3,4%
Nyköping 53 038 29,8 562 1 490 2,8%
Stockholm 897 700 363,1 404 18 155 2,0%
Trosa 11 680 2,4 205 120 1,0%
Nykvarn 9 523 1,9 200 95 1,0%

torsdag, november 12, 2015

Det råder kaos i världen - i Sverige väntar julborden!

Det är ganska intressant hur svenska folket uppenbarligen tar det lugnt i flyktingskrisernas tidevarv och uppenbarligen tror, att våra duktiga politiker i riksdagen eller journalisterna på Sveriges Television och Dagens Eko säkert fixar detta. Man undrar verkligen vilken insikt man har om omvärlden? MENA som utgör Mellan-Östern och norra Afrika i huvudsak bebott av muslimer samt Israel är ju i stor kaos sedan många år. Ca 1 miljon invånare från detta område har de senaste 15 åren sökt sig till Sverige i hopp om en bättre framtid. Detta har inte skett utan stora ekonomiska uppoffringar för det svenska folket. Den idag årliga kostnaden för denna invandring uppgår till ca 150 miljarder, fördelat på staten 60 miljarder, kommunerna 50 miljarder och landstingen (sjukvård/tandvård mm) 40 miljarder kronor. Då har vi inte beräknat kostnaderna för bostadsbidrag och pensioner/äldreförsörjningssystem, som även de kan vara rätt rejäla!


Ja givetvis är ovan redovisade siffror av bruttokaraktär. Mht skattesystemets konstruktion går mycket tillbaka till staten i form av moms och punktskatter. Även ca hälften av invandrarna jobbar och bidrager således till den svenska välfärden.


Sanningen är nog att denna dryga miljon invandrare som kommit till Sverige nog bara är början. Just nu är 2 miljoner afrikaner på flykt inte bara för krig utan för ett "bättre liv" någon annanstans. Samtidigt är 3 miljoner syrier och irakier på flykt. Syrier och irakier huvudsakligen undan krig medan en än större mängd afghaner som bor i Iran passar på att röra på sig. Ja de flesta syrier som nu anländer kommer inte från Syrien, som det framställs i media utan från läger i Jordanien och Turkiet. 5 miljoner på flykt och många har Sverige som mål med förnämliga bidragssystem utan konkurrens i i hela Europa! 

Om man kollar runt på sociala medier, TV och tidningar så verkar svenskar i allmänhet ta detta med ro. Det ordnar sig säkert tror många svenska invånare vana att politiker sköter deras affärer på ett bra vis som vanligt. Man noterar även att julhybrisen breder ut sig med enorma satsningar på julbord och julshower runt om i landet. Det verkar som de flesta tror att flyktingkrisen rör inte oss. I varje fall inte de dukade borden!

Men vi som har lite koll inte bara på Sverige utan på omvärlden vet annorlunda. Idag blev jag tämligen orolig efter att ha tittat på tyska nyhetsprogrammen och deras Text-TV och noterade för första gången en rejäl undergångsstämning. Visserligen har det stormat rejält i den tyska regeringen kring Merkel. Något som svenska media förträngt. Men tonen låter rejält annorlunda nu och det är inte bra! Då skall man veta att Sverige tar emot 5 gånger fler flyktingar än vad Tyskland gör! 

De som förstår i detta land vad som är på gång är bedrövade. Främst kanske för den underlåtenhet som regering och riksdag visar i planläggning och åtgärder för att kunna härbärgera denna stora mängd asylsökande. Man har sedan tidigare struntat i bostadsbristen, bristen på jobb, skolan, pensioner, sjukvårdens utarmning, rättssystemets haveri bl a med världens flest antal våldtäkter, nedläggning av allt fler äldreboenden och istället infört fantastiska och humana bidragssystem specifikt för asylsökande eller curlar ensamkommande unga män från Iran (afghaner). Förmåner som svenskar bara skulle kunna drömma om.

Men man blir kanske än mer bedrövad över det land vi lämnar över till våra barn och barnbarn! Ett liv i fattigdom och inte bättre än standarden än före 2:a världskriget eller dagens grekiska standard. Jag roade mig att gå igenom Gnesta kommuns budgetar 2015 och för 10 år sedan och inser att kostnaderna för invandrare och flyktingar ligger runt 30 miljoner kr. I andra kommuner är det förmodligen betydligt tuffare!


Ja tyvärr mina vänner jag är humanist men ser ett framtida dystopiskt samhälle framför oss, när vi så kraftigt lever över våra möjligheter. Jag är inte emot att ge förföljda människor en fristad men vi svenskar behöver också en fristad och tro på framtiden. Jag är oerhört besviken på svenska politiker och i synnerhet på de få partier jag röstat på under åren! Jag önskar att det kunde kliva fram en Winston Churchill, som hade ett enda mål för ögat, att i högre mån värna och värdera det egna folket och dess kultur!


"Gutrune anklagar Hagen för mordet, men denne försvarar stolt sin handling. Hagen och Gunter träter om vem Siegfrieds ring skall tillfalla och Hagen dödar Gunter. När Hagen försöker ta ringen formar sig den döde mannens hand till en hotfull gest och Hagen ryggar tillbaka. När Brünnhilde anländer befaller hon att Siegfried skall brännas. När bålet är övertänt rider hon in i flammorna som sprider sig till Gibichung och förgör slottet. Floden Rhen svämmar över alla bräddar, och rhendöttrarna återtar ringen innan Hagen räcker handen efter den och dras ner i vattendjupet. På avstånd ser man att Valhall också står i lågor, och därmed är Ragnarök fullbordat. Män och kvinnor betraktar stumma sin världs undergång." (Wagner, Ragnarök akt 3).

Väljaropinionen i november enligt Sentio!


Sverigedemokraterna utökar åter sitt försprång som Sveriges största parti och ökar med 1,8 % från oktober då man tappade ner till 25,0%. Även kristdemokraterna verkar börja hämta sig.


Sämre går det för Socialdemokrater, Vänsterparti och Moderater som alla tappar dryga 1% denna månad. DÖ-överenskommelsens huvudaktörer Socialdemokraterna och Moderater har tappat rejält med 9% resp 4% sedan valet i höstas.


Flesta media med SVT i spetsen har ju slutat att publicera Sentio och Yougove; det senare världens största analysföretag, resultat. Vi kommer dock på denna blogg att presentera och analysera resultaten från dessa företag, som ju hade bäst resultat i valet hösten 2014.Parti 15-nov   1 månad  sedan 14
Sverigedemokraterna 26,8 +1,8 +13,9
Centerpartiet 7,4 +0,7 +1,3
Vänsterpartiet 6,5 -1,4 +0,8
Folkpartiet 5,2 +0,6 -0,2
Miljöpartiet 5,5 +0,4 -1,4
Kristdemokraterna 2,9 +1,0 -1,7
Moderaterna 19,3 -1,5 -4,0
Socialdemokraterna 22,0 -1,1 -9,0

onsdag, november 11, 2015

Sociala kostnaderna rusar i Gnesta kommun

När man tar en titt på Gnesta kommuns budget inser man att något är å färde. För tio år sedan var socialförvaltningens budget på ca 60 miljoner kr och idag är denna budget på 185 miljoner lika mycket som avsattes till skolan för tio år sedan. De sociala kostnaderna har således ökat med 200% på 10 år medan skolans ökning är mera normala 35%.


Den stora ökningen beror främst på bistånd till handikappade 40 miljoner samt direkta kostnader för asylmottagning med ca 30 miljoner kr inom områdena individ och familjeomsorg (ensamkommande barn) och integration/utbildning. Tidigare låg invid o familjeomsorg på 6-7 miljoner kr och är idag 22 miljoner kr medan kontot för integration mm inte fanns! De direkta kostnaderna för invandring i Gnesta är således numera närmare 2 skattekronor exklusive skolans kostnader! (anm 1)

Reformen för personer med funktionshinder var stor på 90-talet men tenderar att bli oerhört kostsam för både stat och kommuner. Här lär nog även en omprövning av regelverket komma att ske liksom flyktingmottagningens ersättningsnivåer.

I jämförelse med ovan redovisade kostnadsökningar på 10 år så har konsumentprisindex ökat med 11% på dessa år. Kommunerna får således ta hand om ganska orimliga kostnadsökningar pga beslut av riksdag och regering. Inte undra på att många kommuner går på knäna!


De ekonomiska redovisningarna från kommunen är tämligen röriga och riktar sig knappast till kommunens väljare utan förmodligen mer till finansinstitut, som skall bedöma kommunens kreditvärdighet! De mest intressanta sifforna i årsredovisningen är hur de olika nämnderna skött sina uppdrag ekonomiskt på uppdrag av kommunfullmäktige. De kommer allra sist på sida 60, som en parentes, efter diverse ointressanta finansanalyser! Här är verkligen en klar förbättring av nöden!anm 1. Det framgår ej av budget huruvida kommunens kostnader för invandring och asylmottagning motsvaras av några bidrag från staten. Kommunens statsbidrag har dock ökat med ca 20% på 10 år,vilket kan motsvaras av inflation med 10% och utökade bidrag till skolan.

När folket mötte makten i Laxnegården!


Sedan många år åker kommunens politiker och tjänstemän ut till invånarna i Gnesta kommun och genomför medborgardialoger. Med åren har det dock tyvärr visats mindre och mindre intresse från främst socialdemokratiskt håll. Man menar att det är tjänstemännens sak att tala med folket. Något som vi på denna blogg ej håller med om. En grundmening med demokrati är just att politiker inte tjänstemän skall möta folket! Även på kommunens äldredag lyste socialdemokraterna med sin frånvaro!


Man hade nog förväntat sig att den nya kommunchefen Christina Hedberg skulle ha dykt upp. Men så var ej fallet! Hon kanske inte än är intresserad av kommunens ytterområden! 

Däremot var intresset för en gångs skull på topp bland Gåsingebygdens invånare. Fullsatt i Laxnegården är det förvisso inte alltid. Man noterade en smått mysande föreningsordförande Peter Hägglund smygande runt kaffeapparaterna! Då skall man veta att när kommunen har medborgardialog i Elektron, Gnesta kommer det kanske 15 personer.

Ja nu representerades kommunen av översiktsplaneraren Staffan Lind och kommunens miljöstrateg och oldtimern Bertil Karlsson. Enda officiella politiker på plats var Laxnes tunga moderat Sibylle Ekengren. Ja i publiken kunde man även notera fler politiker som oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C), uppgivandes vara där privat, Ingalill Fredriksson(C), Kerstin Landin(MP) och Anders Carlsson(FP). Men vänsterpartierna som sagt dåligt representerade!

I vimlet fanns det andra kändisar som Ebba och Torleif från Skeppsta hytta, Annika från Krampans Logi och Laxnes allt i allo Lennart Anglered samt konstnären Kerstin Pettersson, vedmästaren Jan Björckebaum från Valle di Orso (Björndalen) för att nu nämna några samt inte minst ett 100-tal övrig lokalbefolkning.

Ja mötet blev en del av att fånga upp synpunkter för kommunens nya översiktsplan. Den gamla är från 2003 och tämligen åldersdigen. Många bra förslag till åtgärder föreslogs. De flesta möjligen något tummade under åren: Kommunikationer, skola, service, byggnation mm. Själv dristade vi oss att förslå att den tämligen usla vägen mellan Laxne och Gnesta skulle uppgraderas och bli en förlängning av länsväg 224 mellan Lästringe-Gnesta-Laxne-Mariefred. 


I en tämligen god stämning avslutades detta möte som dock tyvärr saknade kommunchef och ledande politiker i hög grad! Här behövs en skärpning.

söndag, november 08, 2015

Hur är det att vara miljöpartist?

Det är ett oerhört stort tryck på Migrationsverket just nu. Över tusen flyktingar kommer varje dygn till Malmö.
– Vi själva kommer inte att klara den här krisen, säger Rexhep Hajrizi, beredskapssamordnare vid Migrationsverket i Malmö.
Intervjun med Hajrizi är givande. Den borde vara  Han säger det alla vet, att dagens situation varit känd länge och att varningarna och informationen skickats upp i systemet. Han varnar dessutom för ökade volymer, att vi kan se en ökning på 20 procent per vecka framöver. Varje vecka. Att detta varit något som löpande, sedan flera veckor tillbaka, rapporterats till ledningen.
Det finns även skäl att, utöver migrationsminister Morgan Johanssons handlag, kritiskt granska Migrationsverkets information. Under torsdagskvällen förbereddes Migrationsverkets reception i Norrköping för att fungera som tillfälligt härbärge för 100 nyanlända men ”det behövdes inte eftersom situationen lösts på annat sätt”. Hur denna lösning såg ut kommenterades inte och det är fullt förståeligt. Lösningen blev nämligen värre.
På parkeringsplatsen utanför Migrationsverkets lokaler vid Jägersro utanför Malmö väntade i torsdags kväll flera hundra asylsökande i regnet. Vid 23 – tiden på kvällen hade endast två bussar kunnat mobiliseras för att transportera dessa norrut till Norrköping för inhysning i receptionen på Migrationsverkets huvudkontor. Bussarna blev av okänd anledning försenade och lämnade inte Jägersro förrän 01:00 med endast ett femtiotal ombord. Resterande lämnades bakom. Lösningen, som kommunicerades i lugnande ordalag, innebar att de som hade turen att få en plats på bussarna fick en natt i ett busssäte, övriga tvingades försvinna ut i den regntunga, blöta och kalla i den sydsvenska natten. Ingen vet vart. Ingen vet vilka de var. Ingen vet om de kom tillbaka dagen efter.
Allt detta har Rexhep Hajrizi och hans kollegor på Migrationsverket varnat för i månader. Bara för att så sent som den 4 oktober av migrationsministern få höra att det finns inget tak. Migrationsverkets personal arbetar nu i treskift för att hinna med samtidigt som utredningstiderna blir allt längre.
Samtidigt rapporterar källor i Rosenbad att relationerna mellan regeringspartierna aldrig varit dåliga under lång tid. Miljöpartiet ville helt enkelt inte ta till sig Migrationsverkets signaler förrän i fredags.
Nu manar Åsa Romson med flera, efter veckor av kaos, i sin outsägliga vishet det  svenska folket att ta Migrationsverkets signaler på allvar på DN Debatt.
Det som är positivt med artikeln är att de förflyttar fokus på integrationen av de som erhåller uppehållstillstånd. Ett fokus som är absolut nödvändigt men de undviker nogsamt det mest akuta. Deras partikamrat Mehmet Kaplans ansvarsområde. Bostäderna. Var alla migranter skall bo. De är inte utan krav visar det sig, allt fler vänder de boenden de erbjuds ryggen och vill, precis som många svenska unga vuxna, bo i eller i anslutning till storstäderna. Vi har en skuld till tidigare anlända att reglera, en skuld som bara kan lösas med lånade medel.
Efter att ha läst avslutningen av debattartikeln finns det skäl att börja fråga sig om hur det är att vara Miljöpartist:
Sverige har tidigare visat hur ett litet land genom att bejaka framtidstro kan bygga en modern välfärdsstat med social jämlikhet. Genom att kombinera en human asylpolitik med en stark exportindustri och ett näringsliv som har haft förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar, så har vi byggt en av Europas starkaste ekonomier. Det ska vi bygga vidare på. Sverige ska vara mer än en fristad för människor som kommer hit, de som kommer ska få möjlighet att göra vårt land också till sitt.

Välfärdsstaten är ur balans, flera system har upphört att fungera och med en utrikesminister som sedan 14 månader ser ut att ha gjort sitt bästa för att försämra för exportindustrins förutsättningar samtidigt som de flesta primärkommuner slår i lånetaket, så undrar nog fler och fler hur det är att vara miljöpartist. Hur de tänker och vad de tänker på.

Stora skolresurser i Sverige - dåligt utfall i PISA!


I Sverige satsas närmare 70.000 kronor per år och elev i grundskolans klass 1-6. Jämför med flera EU-länder där man inte ens använder hälften så mycket pengar. Trots denna jämförelsevis omfattande satsningar är lärarlönerna dåliga och resultat i PISA tämligen klent! Enligt nedan!torsdag, november 05, 2015

Ingen ny gymnasieskola i Gnesta - Inga konsekvenser?I dagens Sörmlands Nyheter har man intervjuat Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin(S), som anser att det inte får några konsekvenser för Gnesta, då eleverna följer med till andra skolor, när Gnesta Praktiska Gymnasium läggs ner. Hon får "ett visst" medhåll av oppositionen i form av Ingalill Fredriksson(C).


På denna blogg är vi inte lika säkra på detta. Nedläggningen av skolan skickar en signal till presumtiva Gnesta-bor och näringsliv, att kommunen inte är särskilt intresserade av andra skolformer än grundskolan. En åsikt som ju pekar på en total passivitet för att utveckla samhället och ge bättre förutsättningar till sina invånare. Att kommunens gymnasister tvingas sitta i timtal på buss och tåg dagligen bekymrar uppenbarligen inte kommunens tongivande politiker.

Hösten 2010 skrev vi med stolthet Välkommen till Gnesta Praktiska Gymnasium. Dagens kommunpolitiker stoltserar uppenbarligen med Goodbye Gnesta Praktiska Gymnasium, ni blir bra i grannkommunen Nykvarn!

Men socialdemokraterna med Johan Rocklind i spetsen har aldrig gillat gymnasiet av någon anledning. Främst förmodligen för att skolan var privat. Möjligen för att det utgjorde ett hinder för att brandstationen skulle kunna vara kvar!

Men skolan hade med någorlunda kommunalt stöd och intresse kunnat utvecklas till den främsta i landet för underhåll av tågtrafiksystem (banunderhåll). Men nu är detta helt försent och skolan blir väl som mången annan nytt boenden för ensamkommande unga män.


Passivitet har aldrig imponerat på näringslivet och definitivt inte på invånare med egen tankeförmåga! Vi gratulerar Nykvarn till denna framgång!