onsdag, november 11, 2015

Sociala kostnaderna rusar i Gnesta kommun

När man tar en titt på Gnesta kommuns budget inser man att något är å färde. För tio år sedan var socialförvaltningens budget på ca 60 miljoner kr och idag är denna budget på 185 miljoner lika mycket som avsattes till skolan för tio år sedan. De sociala kostnaderna har således ökat med 200% på 10 år medan skolans ökning är mera normala 35%.


Den stora ökningen beror främst på bistånd till handikappade 40 miljoner samt direkta kostnader för asylmottagning med ca 30 miljoner kr inom områdena individ och familjeomsorg (ensamkommande barn) och integration/utbildning. Tidigare låg invid o familjeomsorg på 6-7 miljoner kr och är idag 22 miljoner kr medan kontot för integration mm inte fanns! De direkta kostnaderna för invandring i Gnesta är således numera närmare 2 skattekronor exklusive skolans kostnader! (anm 1)

Reformen för personer med funktionshinder var stor på 90-talet men tenderar att bli oerhört kostsam för både stat och kommuner. Här lär nog även en omprövning av regelverket komma att ske liksom flyktingmottagningens ersättningsnivåer.

I jämförelse med ovan redovisade kostnadsökningar på 10 år så har konsumentprisindex ökat med 11% på dessa år. Kommunerna får således ta hand om ganska orimliga kostnadsökningar pga beslut av riksdag och regering. Inte undra på att många kommuner går på knäna!


De ekonomiska redovisningarna från kommunen är tämligen röriga och riktar sig knappast till kommunens väljare utan förmodligen mer till finansinstitut, som skall bedöma kommunens kreditvärdighet! De mest intressanta sifforna i årsredovisningen är hur de olika nämnderna skött sina uppdrag ekonomiskt på uppdrag av kommunfullmäktige. De kommer allra sist på sida 60, som en parentes, efter diverse ointressanta finansanalyser! Här är verkligen en klar förbättring av nöden!anm 1. Det framgår ej av budget huruvida kommunens kostnader för invandring och asylmottagning motsvaras av några bidrag från staten. Kommunens statsbidrag har dock ökat med ca 20% på 10 år,vilket kan motsvaras av inflation med 10% och utökade bidrag till skolan.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar