lördag, november 28, 2015

Sverige i brant uppförsbacke!

Copyright Tecknar-Olle http://www.tecknar-olle.se/

Om man inte så mycket litar till Sveriges Television och Sveriges Radio utan istället läser olika svenska tidningar eller tittar på utländska TV-kanaler så rapporteras läget för det svenska samhället bli allt sämre. De tre största problemen utgörs av en allt sämre skola/högskola, en gigantisk bostadsbrist samt en invandring på 1 miljon på 11 år med personer som med europeiska mått har en betydligt sämre utbildning.

Ja regering och arbetsförmedlingen försöker ju ge sken av att det mest är läkare och ingenjörer i flyktingleden men den verkliga sanningen har ju beskrivits i detalj av Tino Sanandaji , som vi tidigare bloggat om. Alla ansvariga politiker även Gustav Fridolin måste ju vara medvetna om skolans kräftgång. Idag krävs 5 år på högskola för att bli civilingenjör. Tidigare tog det 3 år. Det krävs idag totalt 14 år för att producera en vanlig ingenjör. Något som tidigare kunde klaras av på 11 år. Den svenska skolans kräftgång!


Vi har hamnat i ett läge där det saknas personer t ex med elektronikkunskaper som hindrar hela företag att utvecklas medan det finns hur många som helst som söker okvalificerade jobb. Det finns invandrare med goda tekniska kunskaper med en del som dock har svårt av att matcha svensk kultur och sociala miljö!

Trots att svenska elevers omdömen rusar så minskar kunskaperna enligt PISA. Det innebär att certifieringskrav måste införas för att legitimera kunskapsnivån. Det duger inte med alla dessa fuskbetyg.

Häromdagen läste jag en pregnant frågeställning av Peter Benson i Svenska Dagbladet, "Ska Sverige BNP-tävla med Nigeria"? Utgångspunkten är om BNP är ett bra mått på välstånd. Nigeria har samma BNP som Sverige. Självklart är att BNP per capita är det mer intressanta. I det avseendet har Sverige stått still sedan 2007, vilket åtminstone Sveriges pensionärer märker.

Benson skriver: En SvD-krönika för tre år sedan resonerade om Sveriges största långsiktiga utmaningar. Argumentation då var att utmaningarna kan sammanfattas med tre ord på M. Matte, migration och matchning.


Inte något av dessa områden har sedan dess gått åt rätt håll. Den svenska skolan och högskolan är en pågående katastrof, inte minst inom matte, teknik och naturvetenskap. Integrationen av migranter till Sverige är fortsatt sämst bland jämförbara länder.


Nu senaste åkte såväl Lund som Uppsala Universitet ur världens topphundralista på bästa Universitet.


När det gäller bostadsbristen, som många naivt tror kan lösas genom, att bara bygga eller ändra lagstiftningen, har vi blogga spaltkilometer om. Finansieringen är ju problemet. De 1.500 miljarder som krävs för att bygga 500.000 lägenheter finns ju inte i Sverige utan måste lånas utomlands. Det är väl detta som Sveriges Riksbank egentligen är oroliga för. Inte att hushållens skulder ökar. Bostadsbristen kommer fortsatt att vara ett olösligt problem då staten och kommunernas resurser kommer att behövas till en ökad försörjning av asylsökande. Detta problem bloggade vi om redan för två år sedan: Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!


Ibland försöker något okunniga journalister - senast Pernilla Ström i svenskan - bekantgöra att svensk ekonomi är urstark. Då har man knappast lyssnat på OECD som påpekar att den samlade svenska skulden (stat, kommun, landsting,privat, bolag) är näst högst i hela världen efter Japan!


Den bästa oberoende informationen man kan få kring pågående flyktingkaos är på Johan Westerholms Ledarsidorna. Här beskriver han varje dag läget med ett stort informationsnät både i regeringskansliet, migrationsverk, polis och fältpersonal, som uppgiftslämnare! 


Att läsa hans krönikor är givetvis tämligen jobbigt och man drabbas lätt av en förtvivlan över svenska politikers och medias aningslöshet inför det som sker och som en majoritet av svenskar nog inte har en aning om. Visserligen uttrycker nu 66% av befolkningen stor eller mycket stor oro inför det som nu händer. Men 34% tycker uppenbarligen att allt är relativt ok.


Läs gärna Ledarsidorna och skaffa dig en annorlunda bild än den som Sveriges Television serverar varje dag! Det svenska välfärdsmodellen är redan bruten och nu blir det bara värre. För att inte helt förstöra stämningen har vi undvikit att adressera sjukvården och folkpensionssystemets kollaps, äldreomsorgens försämringar eller den curlingfars som "Ensamkommande yngre män " utgör!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar