onsdag, november 11, 2015

När folket mötte makten i Laxnegården!


Sedan många år åker kommunens politiker och tjänstemän ut till invånarna i Gnesta kommun och genomför medborgardialoger. Med åren har det dock tyvärr visats mindre och mindre intresse från främst socialdemokratiskt håll. Man menar att det är tjänstemännens sak att tala med folket. Något som vi på denna blogg ej håller med om. En grundmening med demokrati är just att politiker inte tjänstemän skall möta folket! Även på kommunens äldredag lyste socialdemokraterna med sin frånvaro!


Man hade nog förväntat sig att den nya kommunchefen Christina Hedberg skulle ha dykt upp. Men så var ej fallet! Hon kanske inte än är intresserad av kommunens ytterområden! 

Däremot var intresset för en gångs skull på topp bland Gåsingebygdens invånare. Fullsatt i Laxnegården är det förvisso inte alltid. Man noterade en smått mysande föreningsordförande Peter Hägglund smygande runt kaffeapparaterna! Då skall man veta att när kommunen har medborgardialog i Elektron, Gnesta kommer det kanske 15 personer.

Ja nu representerades kommunen av översiktsplaneraren Staffan Lind och kommunens miljöstrateg och oldtimern Bertil Karlsson. Enda officiella politiker på plats var Laxnes tunga moderat Sibylle Ekengren. Ja i publiken kunde man även notera fler politiker som oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C), uppgivandes vara där privat, Ingalill Fredriksson(C), Kerstin Landin(MP) och Anders Carlsson(FP). Men vänsterpartierna som sagt dåligt representerade!

I vimlet fanns det andra kändisar som Ebba och Torleif från Skeppsta hytta, Annika från Krampans Logi och Laxnes allt i allo Lennart Anglered samt konstnären Kerstin Pettersson, vedmästaren Jan Björckebaum från Valle di Orso (Björndalen) för att nu nämna några samt inte minst ett 100-tal övrig lokalbefolkning.

Ja mötet blev en del av att fånga upp synpunkter för kommunens nya översiktsplan. Den gamla är från 2003 och tämligen åldersdigen. Många bra förslag till åtgärder föreslogs. De flesta möjligen något tummade under åren: Kommunikationer, skola, service, byggnation mm. Själv dristade vi oss att förslå att den tämligen usla vägen mellan Laxne och Gnesta skulle uppgraderas och bli en förlängning av länsväg 224 mellan Lästringe-Gnesta-Laxne-Mariefred. 


I en tämligen god stämning avslutades detta möte som dock tyvärr saknade kommunchef och ledande politiker i hög grad! Här behövs en skärpning.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar