torsdag, november 12, 2015

Det råder kaos i världen - i Sverige väntar julborden!

Det är ganska intressant hur svenska folket uppenbarligen tar det lugnt i flyktingskrisernas tidevarv och uppenbarligen tror, att våra duktiga politiker i riksdagen eller journalisterna på Sveriges Television och Dagens Eko säkert fixar detta. Man undrar verkligen vilken insikt man har om omvärlden? MENA som utgör Mellan-Östern och norra Afrika i huvudsak bebott av muslimer samt Israel är ju i stor kaos sedan många år. Ca 1 miljon invånare från detta område har de senaste 15 åren sökt sig till Sverige i hopp om en bättre framtid. Detta har inte skett utan stora ekonomiska uppoffringar för det svenska folket. Den idag årliga kostnaden för denna invandring uppgår till ca 150 miljarder, fördelat på staten 60 miljarder, kommunerna 50 miljarder och landstingen (sjukvård/tandvård mm) 40 miljarder kronor. Då har vi inte beräknat kostnaderna för bostadsbidrag och pensioner/äldreförsörjningssystem, som även de kan vara rätt rejäla!


Ja givetvis är ovan redovisade siffror av bruttokaraktär. Mht skattesystemets konstruktion går mycket tillbaka till staten i form av moms och punktskatter. Även ca hälften av invandrarna jobbar och bidrager således till den svenska välfärden.


Sanningen är nog att denna dryga miljon invandrare som kommit till Sverige nog bara är början. Just nu är 2 miljoner afrikaner på flykt inte bara för krig utan för ett "bättre liv" någon annanstans. Samtidigt är 3 miljoner syrier och irakier på flykt. Syrier och irakier huvudsakligen undan krig medan en än större mängd afghaner som bor i Iran passar på att röra på sig. Ja de flesta syrier som nu anländer kommer inte från Syrien, som det framställs i media utan från läger i Jordanien och Turkiet. 5 miljoner på flykt och många har Sverige som mål med förnämliga bidragssystem utan konkurrens i i hela Europa! 

Om man kollar runt på sociala medier, TV och tidningar så verkar svenskar i allmänhet ta detta med ro. Det ordnar sig säkert tror många svenska invånare vana att politiker sköter deras affärer på ett bra vis som vanligt. Man noterar även att julhybrisen breder ut sig med enorma satsningar på julbord och julshower runt om i landet. Det verkar som de flesta tror att flyktingkrisen rör inte oss. I varje fall inte de dukade borden!

Men vi som har lite koll inte bara på Sverige utan på omvärlden vet annorlunda. Idag blev jag tämligen orolig efter att ha tittat på tyska nyhetsprogrammen och deras Text-TV och noterade för första gången en rejäl undergångsstämning. Visserligen har det stormat rejält i den tyska regeringen kring Merkel. Något som svenska media förträngt. Men tonen låter rejält annorlunda nu och det är inte bra! Då skall man veta att Sverige tar emot 5 gånger fler flyktingar än vad Tyskland gör! 

De som förstår i detta land vad som är på gång är bedrövade. Främst kanske för den underlåtenhet som regering och riksdag visar i planläggning och åtgärder för att kunna härbärgera denna stora mängd asylsökande. Man har sedan tidigare struntat i bostadsbristen, bristen på jobb, skolan, pensioner, sjukvårdens utarmning, rättssystemets haveri bl a med världens flest antal våldtäkter, nedläggning av allt fler äldreboenden och istället infört fantastiska och humana bidragssystem specifikt för asylsökande eller curlar ensamkommande unga män från Iran (afghaner). Förmåner som svenskar bara skulle kunna drömma om.

Men man blir kanske än mer bedrövad över det land vi lämnar över till våra barn och barnbarn! Ett liv i fattigdom och inte bättre än standarden än före 2:a världskriget eller dagens grekiska standard. Jag roade mig att gå igenom Gnesta kommuns budgetar 2015 och för 10 år sedan och inser att kostnaderna för invandrare och flyktingar ligger runt 30 miljoner kr. I andra kommuner är det förmodligen betydligt tuffare!


Ja tyvärr mina vänner jag är humanist men ser ett framtida dystopiskt samhälle framför oss, när vi så kraftigt lever över våra möjligheter. Jag är inte emot att ge förföljda människor en fristad men vi svenskar behöver också en fristad och tro på framtiden. Jag är oerhört besviken på svenska politiker och i synnerhet på de få partier jag röstat på under åren! Jag önskar att det kunde kliva fram en Winston Churchill, som hade ett enda mål för ögat, att i högre mån värna och värdera det egna folket och dess kultur!


"Gutrune anklagar Hagen för mordet, men denne försvarar stolt sin handling. Hagen och Gunter träter om vem Siegfrieds ring skall tillfalla och Hagen dödar Gunter. När Hagen försöker ta ringen formar sig den döde mannens hand till en hotfull gest och Hagen ryggar tillbaka. När Brünnhilde anländer befaller hon att Siegfried skall brännas. När bålet är övertänt rider hon in i flammorna som sprider sig till Gibichung och förgör slottet. Floden Rhen svämmar över alla bräddar, och rhendöttrarna återtar ringen innan Hagen räcker handen efter den och dras ner i vattendjupet. På avstånd ser man att Valhall också står i lågor, och därmed är Ragnarök fullbordat. Män och kvinnor betraktar stumma sin världs undergång." (Wagner, Ragnarök akt 3).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar