måndag, februari 28, 2011

Struktur eller novisen vid spisen?

Gnesta kommun har olika planer för de olika kommundelarna. Bland annat finns en sk förtätningsplan för Gnesta tätort. Denna har nu varit ute på allmän presentation och diskussion. Kanske ett bra grepp men dock inte helt nödvändigt, då den bara är en plan.

I SN kunde man läsa att sagda plan skulle ut på remiss till de olika partierna. Något som man blir något förvånad över. Varför då? De olika partierna har ju representanter i Miljö- och byggnämnden och planen har ju ingen som helst status annat än som ett framtida planeringsinstrument!

För varje område i Gnesta tätort gäller tre planer: Översiktsplan för Gnesta kommun, Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort och resp detaljplan. Om man skall bygga nytt eller förändra, så måste en ny detaljplan fram. Denna skall givetvis vara i enlighet med de överordnade dokumenten,

Det verkar som en stor del av den nya majoritetens politiker inte har någon riktig koll på vad som gäller och hur den lagreglerade utbyggnadsverksamheten skall bedrivas. Mycket verkar minst sagt vara enligt konceptet "Novisen vid spisen"!

För en tid sedan presenterade Trosas majoritet en omfattande lista på genomförda eller planerade åtgärder, som skall berika kommunen. Efter 4 månader av nytt styre i Gnesta väntar vi på den samma. Det enda som hänt så långt i Gnesta kommun är förslag till avskaffande av Vårdnadsbidraget och att MP och S är oeniga om kommunens övergripande strategi!

Med novisen vid spisen blir maten obefintlig, kall eller vidbränd!

25 år efter Olof Palme

Olof Palme mördades en mörk vinterkväll på Sveavägen i Stockholm 1986. Själva händelsen nådde mina öron från ett kryptiskt meddelande om det nu var från någon sändaramatör eller från radio Stockholm vid 24-tiden den kvällen minns jag dock inte. Jag ringde då upp några ovetande journalister vid Länstidningen i Södertälje och berättade vad som hänt.

Sedan följde en lång tid av utredningar och spekulationer kring mordet. Själv är jag ganska övertygad om att Lisbeth Palme redan pekat ut förövaren Christer Pettersson och allt annat är spekulationer i sensationsmakeri.

Olof Palme stötte jag för första gången ihop med på järnvägsstationen i Visby 1967. Jag och hustrun var på smekmånad och på väg till norra Gotland. Han blev sedermera statsminister 1969 och efterträdde Tage Erlander. Palme lyckades väl aldrig bli särskilt populär hos den stora allmänheten, som hans företrädare. Hans testamente handlade nog mer om konfrontation än diplomati. Men han imponerade som en stor retoriker samma egenskap har faktiskt Göran Persson, som jär en utmärkt talare!

Jag växte upp i skuggan av Erlander(S), Hjalmarsson(H), Hedlund(C) och Ohlin(FP). Synnerligen skickliga och kompetenta politiker så Palmes inträde blev väl inte för egen del så särskilt uppmärksammat. Hans ganska bittra och kontroversa retorik i slutet på sin bana, kanske ej heller passade mig vid denna tid, då jag för övrig invaldes som ersättare i kommunstyrelsen i Nyköpings kommun!

Samma år, som mordet 1986, semesterade vi på Kreta. I staden Hersonnissos kunde man denna sommar se många sorgeporträtt i skyltfönstren. Då insåg man att han kanske var mer uppskattad för sina internationella insatser än för de inhemska!

Det är givetvis tragiskt när ledande politikers bana bryts av bestialiska dåd. År 2003 drabbades Sverige åter av en ny tragedi när utrikesminister Anna Lindh mördades inte långt från samma plats, som Olof Palme. I Anna Lindhs kondoleansbok på Hamngatan skrev jag in familjens kondoleanser 2003.

Politik har ibland ett högt pris - den ultimata tragedin! Men detta får inte avskräcka framtida generationer av engagerade politiker - de som faktiskt utgör kärnan i att skapa och bibehålla ett gott samhälle för alla!

Vi skänker en stunds tanke till alla dem, som gjort en insats för Sverige men fått avbryta sin gärning i förtid!

fredag, februari 25, 2011

Vinterbad i Budapest


Spalten har inte varit så uppdaterad på sistone. Mest beroende på några dagars besök i Ungerns huvudstad Budapest.
.
Ett snöfritt Budapest bjöd på ingen snö och ca 5 grader. Ville man ta ett dopp utomhus t ex vid Szechenyi-badet (rekommenderas) så lång temperaturen på ca 37 grader. En härlig upplevelse.
.
Även en tur på Donau med en fantastisk lunch, gjordes innan hemfärden. Flyg från Arlanda ca två timmar.
.
Numera finns bra weekend resor till de flesta huvudstäder (utan snö) även på senvintern. Till Budapest, Prag eller Wien kanske man dock skall välja april, som besöksmånad. Då grönskar det redan!

Mer om Gnesta-politik

KS ordförande i Gnesta Johan Rocklind (S) i fortsättningen för enkelhets skull benämnd JR, tycker, att förtätningsplan Gnesta tätort bör ut på en ny rund bland partierna före beslut. Det är nog klokt och ger även partierna tillfälle till samordnade svar. Under resans gång har det varit lite spretigt minst sagt.

Däremot kan nog inte JR räkna med konsensus kring allt. Det vore nog övermänskligt.Kanske han har mest problem med sina medstyrande partier.

I Gnesta kommun är vi rädda om skattebetalarnas pengar. Åtminstone när det gäller JR:s arvode på 45.000 kr/månad. I Trosa belönas motsvarande jobb med 67.000 kr/månad. Men det får Trosa-borna naturligtvis hantera och tycka om!

JR tycker detta är en lagom nivå. Och han kan väl knappast säga mycket mer efter de excesser, som förevarit med (MP) halvmiljonarvoden.

Det kommer in lite spridda rapporter från de olika nämndernas möten. I BoU har beslut tagits att avveckla vårdnadsbidraget. Någon konsekvensbeskrivning behövdes inte enligt Valtola-Sjöberg (MP) i just denna fråga. Däremot behövs alltid konsekvensbeskrivningar i alla andra ärenden. Hennes logik synes dock inte vara helt logiskt utvecklad.

I socialnämnden tycks ordföranden Tom Jansson(S) samt kollegan Börje Johansson (S) ha olika syn på tingens ordning. Här får väl JR göra en insats för rättning i leden!

Ja mycket mer än så finns det inte att skriva om. Det har inte hänt särskilt mycket i Gnesta på
fyra månader sedan den nya majoriteten tog över. Det är viktigt att nu inte tappa tempo utan att kunna fortsätta att utveckla hela kommunen.

Fråga om klass 5 tillbaka till ytterskolorna verkar ha hamnat i långbänk trots löften om motsatsen!

torsdag, februari 24, 2011

En förvånad makthavare i Gnesta

Kommunstyrelseledamoten M Schirén(V) är väldigt förvånad över att vi har etiska regler i Gnesta kommun i relationen politiker och anställda.

T ex att vi politiker inte störtar in oanmälda och stör verksamheten eller upptar tid hos personalen utan att först tillfråga ansvarig chef om lämplig tidpunkt för besöket. Regeln har tillkommit i samförstånd mellan kommunen, personalorganisationer och politiker i det numera avskaffade personalutskottet..

Detta är vad vi tillämpat sedan 2004. Nu har Guds allsmäktige M Schirén ensidigt upphävt denna regel. Det säger väl det mesta om Schirén, som vi tidigare påstått har odemokratiska företräden - dessa gäller uppenbarligen fortfarande. Det tycks vara svårt att skaka av sig vänsterpartiets arv!

tisdag, februari 22, 2011

Den socialistiska vägen i stort och smått!

Mellanårsvalen i Tyskland skapar då och då oreda i den tyska politiken. I Hamburg har det senaste delstatvalet givit socialisterna en övergripande majoritet, liksom i Gnesta i höstas.

I Tyskland finns en koalitionen mellan högern och liberalerna sedan valet 2005. Det nuvarande valet i Hamburg fösvagar givetvis denna koaltion.

Därmed ökar Tyskland det socialistiska inslaget i europa-politiken, där fn högern dominerar.

I Gnesta synes den mer socialistiska planen vara att avskaffa vårdnadsbidrag eller andra möjliga valfrihetsårtgärder. Man vill uppenbarligen verka för de mer odemokratiska krafter, som verkat i vår närhet på senare år!

Den nya majoriteten i kommunen har ju ganska skarpt tidigare krävt att politiska förslag skall konsekvensbeskrivas i detalj. Detta tycks man ha glömt eller inte förstått efter dagens miserabla besked i Barn- och utbildningsnämnd kring vårdnadsbidragets framtid.

Att ungdomar systematiskt misshandlas i Freja-skolan verkar den nya majoriteten ej heller motverka eller bry sig om!

torsdag, februari 17, 2011

I Gnesta kommun är det skillnad på folk och fä!

Noterade att konstföreningen Art Lab i Gnesta tätort får 60.000 kr i bidrag för andra halvåret 2011. Detta tycker givetvis skulptören Signe Johannessen är utomordenligt bra. Hon har ju ekonomiska intressen i verksamheten.

Även Niklas Zander, som har ekonomiska intressen i Gnesta konsthall, hyllar den nya rödgröna majoritetens satsningar på kulturen i tätorten.

Den kultur, som finns utanför Gnesta tätort tycks dock inte vara så intressanta. Gåsinge-Dillnäs samlingsplats för olika kulturella verksamheter utan ekonomiskt intresse är Laxnegården. Denna förening får 10.000 kr per år i driftbidrag.

Jag har aldrig varit på någon konstutställning i tätorten. Däremot har jag vid flera tillfällen varit på konstutställningar i Laxnegården eller Skeppsta!

Josefin Branzell Herz utmärkta artikel i SN om kulturen i Gnesta tätort, borde haft rubriken: Mer pengar till kulturen i centrala Gnesta!

I samma tidning kan man läsa att: Gnestaborna får betala för snömassorna! Sanningen är väl närmast att vi på landsbygden får betala vår snöröjning själva förutom att vi måste vara med och betala Gnestabornas snöröjning. Även Gnesta har sin Stureplans-politik! Dvs man får skylla sig själv om man bosätter sig på landet. Men den kommunalskatt man betalar är dock välkommen.

Att Gnesta kommuns omgivningar behandlas styvmoderligt är väl känt. Detta gäller inte minst Laxne. Den nya majoriteten har ju sagt i de övergripande målen, att det måste satsas på hela kommunen. Nu är det upp till bevis, som gäller. Detta gäller särskilt MP, som ju starkt profilerat sig i frågan!

onsdag, februari 16, 2011

Socialistiska lik i lasten

SVT sänder numera olika riksdagsdebatter. Detta är ett bra initiativ, då det ger ett större insyn i partiernas olika åsikter än vad media kan förmedla. Detta borde vi ha även från Gnestas kommunfullmäktige, så att allmänheten kan få en god insyn i partiernas olika åsikter och de olika politikernas agerande.

I dagens riksdagsdebatt blev den stora nyheten, att Husni Mubaraks parti NDP i Egypten (det enda tillåtna) är broderparti med socialdemokraterna i Sverige. Samma sak med det enda styrande partiet i Tunisien. Man kan ju undra över om demokrati verkligen är detta partis utgångspunkt!

Vänsterpartiets representant bl a Jonas Sjöstedt talade länge och mycket om demokrati. Men att hans parti är medlemmar av den Europeiska enade vänstern i EU med en stor mängd kommunistiska broderpartier, generade inte honom särskilt mycket!

Uppenbart är att de svenska socialistiska partierna har svårt att förklara den uppenbara diskrepansen mellan ord och gärning, när man kommer till begreppet demokrati!

tisdag, februari 15, 2011

Var och hur skall människor bo i framtiden?

En gång i tiden tillhörde familjen den kategori, som runt 1970 saknade en fast bostad. Bostäder var något svåråtkomligt. Man hankade sig fram på rivnings- eller andrahandskontrakt. I januari 1970 med vår dotter 14 dagar gammal, fick vi vårt första orginalkontrakt genom Stockholms bostadsfömedling.

Börjar ni känna igen er? Är det inte så det fungerar än idag! Häromdagen var statsministern ute och seglade lite snett då han tycker att hyresrätter är inget för de attraktiva områdena i centrala Stockholm. En ganska intressant upplysning. Bloggrannen MC tar upp frågan i sin blogg och översätter bl a byggnadsbehoven till Gnesta förutsättningar.

Partipolitiskt har vi varit ganska överens om att försöka ha en jämn blandning av hyres- och bostadsrätter i Gnesta samt givetvis egna hem. Själv har jag genom en plats i Gnesta Hems styrelse under 2000-talet haft en ganska god insyn i verksamheten.

För närvarande byggs i stort endast bostadsrätter medan de senaste hyresrättbyggena var Gnesta Hems Cirkustomt och Bröderna Gustafsson på Österkärv. Problemet med hyresrätter är att produktionskostnaderna är så höga att ingen har råd med hyran. Byggsektorn torde vara den enda sektorn med stadigvarande prishöjningar utöver index.

Tidigare fanns ett stöd för produktion av bostäder, numera borttaget för flera år sedan. Skall man i någon nämnvärd omfattning kunna bygga fler bostäder, som passar de flestas boendekarriärer, erfordras fler hyresrätter. Idag skuldsätter sig många till stora belopp för att kunna köpa en bostadsrätt. Det är en icke helt bra utveckling, som egentligen förutsätter kontinuerligt stigande priser.

Stockholms centrum är färdigbyggt och klarar ej fler bostäder. Det innebär att fler bostäder behövs inom inte allt för långt avstånd från City. Dessa nya bostäder bör ju helst uppföras där det finns tillgång till pendel eller regionaltåg. Med dessa tåg kan man ta sig på runt 40 minuter till Stockholms City. Det är faktiskt snabbare än att åka tunnelbana från Hässelby i västra Stockholm till City.

Byggandet måste dock bli billigare och utsättas för en betydligt större konkurrens än de fem bolag, som behärskar bostadsmarknaden. Även en anpassning av svenska byggkrav till mer EU-standard, skulle kunna förbilliga bostadsproduktionen.

Gnesta är ju en utpräglad egna hem kommun. Men i kommunen finns ovanligt många hyresrätter enbart i GH ca 850 st. Men som sagt inga lediga lägenheter. På gång närmast med bostadsrätter är nu Vackerby Hage 2. Det verkligt stora projektet med både hyres- och bostadsrätter är Prästhopen (Frösjö Strand). Men när detta ganska stora projekt kommer igång står fortfarande skrivet i stjärnorna!

En höna av en fjäder

Fråga om motorbåtsförbud i Frösjön, visade sig vara en icke fråga. Dvs en fjäder blev en höna. I Frösjö-fallet hade en konsult "tyckt att det vore bra" med ett motorbåtsförbud i Frösjön.

Med samma retorik skulle man snabbt få förbjuda fartygstrafik i Mälaren eller Göta Älv för den delen.

Klart besked i denna icke-fråga kom vid Gnesta kommunstyrelses möte i måndags. Mötet var för övrigt det första för den nya fyraårsperioden med Johan Rocklind(S), som ordförande. Diskussionen hölls i en synnerligen god stämning utan några större partiskiljande frågor.

söndag, februari 13, 2011

66 år sedan bombningen av Dresden

För 66 år sedan fälldes den första atombomben över Hiroshima. Ca 100.000 människor dog. Denna händelse överskuggas dock av 2:a världskrigets värsta brott bombningen av Dresden den 13 februari 1945 då 250.000 människor de flesta personer, som flytt det pågående kriget på östfronten, flyktingar, äldre, kvinnor och barn miste livet i en gigantisk eldstorm orsakad av brittiska RAF, Royal Air Force.

Man använde den första generationen brandbomber av petroleum, som först orsakade brandstormar innan detonationerna lade staden i aska och grus. Bränderna var så intensiva att personer stående ute på gatan sögs in i brinnande huskroppar.

"Ni brände ner hela stället, gjorde det till en enda pelare av eld. Fler människor dog där, i den där eldstormen, än vad som dog i Hiroshima och Nagasaki tillsammans." – Kurt Vonnegut i Slakthus 5.

Bombningen av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki hade ett klart mål att avsluta kriget i Stilla havet. Bombningen av Dresden var blott en bestialisk hämndakt av det brittiska överkommandot.

Idag samlades över 70.000 människor från hela världen till en parentation av offren för denna hemsket!

66 years ago the first nuclear bomb hit Hiroshima. About 100.000 humans died. This occasion is though overshadowed by the worst crime during the 2:nd world war, the RAF bombing of Dresden i february 1945 when about 250.000 people mostly refugees, women, elderly and children, were killed in a gigantic firestorm.

The bombing of Hiroshima and Nagasaki may be justified as a mean to end the war in the Pacific, but the bombing of Dresden was a mere beastly revenge from the British High Command!

Today 70.000 people from the whole world gathered in Dresden to honour the victims of this atrocity!

Vor 66 Jahre sank die erste Atombombe auf Hiroshima. Etwa 100.000 Menschen starben. Dieses Ereignis ist jedoch, von der schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkrieges, die Bombardierung von Dresden am 13 Februar 1945, überschattet, als 250 000 Menschen, die meisten Flüchtlinge, Senioren, Frauen und Kinder, ihr Leben verloren in einer riesigen Feuersbrunst verursacht von der britischen RAF, Royal Air Force.

Sie nutzten die erste Generation von Brandbomben aus Erdöl, das erstmals verursachte einen Feuersturm vor der Sprengung und lagte der Stadt in Asche und Kies.

Die Brände waren so intensiv, dass Menschen auf der Straße stehen in den brennenden Gebäude wurden abgesaugt.

Die Bombardierung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki hatte ein klares Ziel, den Krieg im Pazifik zu beenden. Die Bombardierung von Dresden war, sondern ein bestialische Rache der britischen Oberkommando.

Heute haben 70.000 Menschen aus aller Welt zu einem Gedenken an die Opfer diese Schandtat sich in Dresden versammelten!

Energiprisskandalen!

För de flesta svenskar, som levt i tron att vi med billig vatten- och kärnkraft haft bland de lägsta elpriserna i Europa, har den senaste månadens avslöjanden om att vi faktiskt har bland de högsta, kommit som en chock.

Hur kan ett land, som Tyskland med skitig kolkraft och höga utsläpp av koldioxid, ha så pass låga priser? Någon gång måste ju även Tyskland minska sina utsläpp och det kostar stora pengar.

Energimarknadsinspektionens kompletta flathet mot elbolagens allt större uttag av vinster, har ju oxo varit ett uppvaknande. Att en myndighet vars uppgift är att tillvarata konsumenternas intresse så flagrant kan ställa upp på elbolagens höjningar är obegripligt!

Det senaste närmast lobotimiserade insatsen som Energimarknadsinspektionen gör är att undersöka varför senaste stormen gjorde att det blev elavbrott i södra Sverige. Man hotar med vite om storbolagen inte till 100% garanterar tillgängligheten till el.

Med facit i hand vet vi att de eventuella nya investeringar, för att möta dessa 100%, kommer att få betalas av kunderna inte bolagen. Energimarknadsinspektionen sysslar med pseudo-verksamhet istället för att ta tag i det stora problemet att den billiga svenska energin är bland de dyraste att köpa i Europa!

Dessa skandalösa förhållanden pekar även på att en närmare granskning av den svenska energipolitiken är nödvändig. Går verkligen riksdagens Stureplans-betonade strategier hand i hand med vad svenska folket tycker? Knappast! Vad har den svenska regeringen lovat omvärlden avseende koldioxidutsläpp? Har vi i detta kalla land tagit på oss en blymantel i förhållande till de lätta togor, som uppenbarligen danskar, tyskar och polacker har?

Det finns nu stora skäl för att regeringen börjar redovisa förd energipolitik. Är den i samklang med folkets röst eller har ledande politiker för att göra sig populära i EU - sålt ut Sverige och svenskarna? Det är nog hög tid att bekänna färg!

Elpriserna är de som oroar svenskens mest - då måste givetvis den högsta politiska maktssfären lyssna! Om inte så är man verkligen körda i nästa val. Det skall bli högst intressant att höra den fortsatta politiska diskussionen - med svenskarnas grundade uppfattning, som kuliss!

Energimarknadsinspektionen med nuvarande inriktning är fullständigt onödig och en stor belastning för svenska medborgare samt kostar skattebetalarna stora pengar till ingen nytta. Här kan man verkligen snabbt rationalisera bort en stor parasiterande grupp omgående!

Stor heder åt boendeföreningar som Villaägarföreningen, Hyresgästernas riksförbund och Fastighetsägarföreningen, som vågar ta bladet från munnen och påpeka den fullständigt exempellösa kostnadsutvecklingen av elpriset.

Och samtidigt ett stort bu för riksdagsledamöter och regeringen, som hukar i bänkarna och inte ens vill eller kan förklara varför storbolagens intressen går före medbogarnas!

lördag, februari 12, 2011

Allianspartier kritiserar minister

Enligt Dagens Industri, DI, så kritiserar alliansens småpartier Catharina Elmsäter-Svärd (M) för vinterns snökaos. Studerar man uttalandena något mer precist så är det (C) och (KD) som tycker att ministern borde avsatt mer pengar till snöröjningen eller andra åtgärder.

Folkpartiets talesman Carl B Hamilton anser dock lite mer precist att cheferna i transportsektorn borde göra mer för satsad krona.

Förefaller lite märkligt att en minister med 4 månaders tjänstgöring skulle kunna påverka trafiksektorns uthållighet mot snö. Verkar lite överdriven kritik minst sagt. Den som haft mest inflytande de senare åren på sakers ordning torde vara förre infrastrukturministern Åsa Torstensson(C), som ju byttes ut i höstas. Kanske lite surt i denna hörnan.

Vi som tillhör de avancerade snöskottarna gör det utan knot dock under nådigt överinseende av diverse familjemedlemmar. Vi har dock aldrig fått någon större kritik. Det är nog ganska bra annars skulle det lätt kunna uppstå en vild strejk till förfång för många utom snöskottaren, som har ett par fungerande skidor, att ta till om behov uppstår.

För övrigt har nog resvanor uppstått, som vi knappast hade förr i tiden. Nu åker man gladeligen 100 km och mer till jobbet och förutsätter att allt skall fungera klanderfritt året runt. Tyvärr har t ex SJ prioriterat långpendlare mellan Stockholm och Göteborg. Detta är ju fullständigt galet och regeringen har nu ändrat på detta till förmån för kortpendlare.

Men vem har råd med att ha en snöröjarorgansiation alltid stand by, som klarar senaste dygnets nederbörd på kort tid. Det vill ingen betala för!

fredag, februari 11, 2011

Mubarak avgår - makten till arméledningen

Fantastiska scener kablas just nu ut över världen via Al Jazeera, BBC, CNN etc. Jublande människomassor i Kairo och Alexandra, som viftar med Egyptiska flaggor. Jublet synes inte ha några gränser.

Makten har överförts till arméledningen, som torde vara den instans, som fortfarande har ett visst förtroende hos allmänheten.

Nu återstår dock ett tålmodigt och synnerligen riskabelt projekt, att bygga en demokratisk republik i arabvärldens största land. Det torde inte vara en tämligen enkel uppgift.

Men vi gratulerar det egyptiska folket till en delseger på väg mot demokrati och rättvisa.

Krafttag mot ungdomsarbetslöshet ger resultat

Lokalbladet skriver idag om kommunens satsningar mot arbetslöshet, som vi började med för cirka två år sedan. Sedan Alliansen i Gnesta gjorde en satsning mot ungdomsarbetslöshet har det inte skrivits särskilt mycket kring detta. Att det nu ser positivt ut verkar bra men det finns givetvis mycket mer att göra!

Dock borde Ingrid Jerneborg(M), fd ordförande i socialnämnden och Ingalill Fredriksson(C), fd ordförande i Barn- och utbildningsnämnden kunna få sträcka på sig. Det är genom deras direkta initiativ, som projekten kommit till stånd!

Vi får hoppas att den nya rödgröna majoriteten även ägnar lite tid och resurser åt denna viktiga fråga!

Pseudoverksamhet i regeringskansliet

Att Sverige har de högsta elpriserna inom EU trots billig vatten- och kärnkraft har väl de flesta förstått och insett. Skälet är enkelt att riksdagen låter elbolagen profitera på elkunderna.

Nät det gäller IT och mobilavgifter är man dock på hugget. När det gäller försumbara kostnader så är man framgångsrika men när det gäller stora pålägg så blundar man. Att sila mygg och svälja kameler torde vara ett riktigt och adekvat uttryck.

Vattenfall hukar och säger att vi går inte så bra. Men har man då även räknat med kolkraftäventyren i Tyskland eller de ännu större äventyren i Holland?

När det gäller offentligt insatt kapital t ex i kommunala bostadsföretag får man enbart ta ut 3% på insatt kapital. När det gäller staten så kan man gladeligen belasta kunderna med en önskad profit på 15% utöver den stora skattemängd, som belastar elpriset! Var finns logiken?

Maud Olofsson(C) säger att det kommer att bli billigare med vindkraft. Fan tro't sa Relling!

Det är nu dags att regeringen fokuserar på reella ting och slutar upp med att tjafsa om de imaginära!

Storsjön ska räddas med socialdemokratisk hjälp

Storsjön är i behov av åtgärder precis, som Kyrksjön i Björnlunda. Därom råder inget som helst tvivel. Ett stormöte kring problemen samlade ett stort antal deltagare på onsdagskvällen.

Initiativtagaren till mötet hade tydligen bjudit in en mängd olika intressenter men kanske saknades den viktigaste nämligen Trosaåns Vattenvårdsförbund, som Storsjön tillhör.

Man hade även bjudit in kommunens Bertil Karlsson och KS ordförande Johan Rocklind (S). Eftersom dessa inte kunde deltaga dök något märkligt Gert Nilsson (S) upp, som kommunrepresentant! Gällde inbjudan det socialdemokratiska partiet?

Inbjudarna får väl lära sig att antingen bjuder man in kommunen och då är det i första hand en tjänstemannafråga. Bjuder man in ett politiskt parti, får man faktiskt bjuda in alla. Med LEX ISHALLEN som utgångspunkt så har vi ju andra partier fått på skallen, när man inte närvarat trots avsaknad inbjudan och det vill vi inte vara med om igen.

När Johan Rocklind (S) representerande den politiska delen av kommunen inte har möjlighet så finns det faktiskt två vice ordförande i kommunstyrelsen, nämligen Kukkamaria Valtola-Sjöberg (MP) och Annsofie Lifvenhage (alliansen), som kan gripa in.

torsdag, februari 10, 2011

Dubbla planer för Frösjöns framtid

I dagens lokalblad kan man läsa att Gnesta kommuns tekniska avdelning vill förbjuda motorbåtar i Frösjön. Skälet skulle vara ett bättre skydd av tätortens vattenförsörjning. Samtidigt förutsätter planerna för utbyggnad av Frösjö Strand tillåtna vattenaktiviteter.

Två olika planeringsvägar som går stick i stäv mot varandra. För övrigt skulle ett motorbåtsförbud även komma att gälla Klemmingen, då det går att åka båt mellan sjöarna.

Att vattnet i vattenverket kommer från Frösjön tvivlar vi på. Det skulle inte smaka särskilt gott så vi tror nog att sandåsarna och grundvattnet gör sitt till.

Men om det skulle bli ett förbud så är det väl ingen katastrof. Eldrivna, rodda eller seglande båtar är förvisso även en möjlighet. Som politiker tillhörande den tidigare majoriteten är det dock märkligt att dessa förbudsplaner ej varit kända! Det är ju för övrigt en fråga för Miljö- och byggnämnden och inte den tekniska avdelningen, som sorterar under Kultur- och tekniknämnden!

tisdag, februari 08, 2011

Varför stiger elpriserna så snabbt?

Vi får nu veta, senast idag av TV4, att svenska invånare lägger ner dubbelt så mycket pengar på el, som övriga Europa.

2005 (rödgrönt) tog riksdagen ett beslut om sk elcertifikat och beskattning av koldioxidutsläpp. Eftersom elpriserna av någon anledning sätts för den dyra extra kolkraften plus extraskatt för koldioxid, så stiger även priserna på vind-, vatten och kärnkraft. Medan produktionskostnaderna för dessa senare är låga. Mellanskillnaden, övervinsten, går till elbolagen. Man övervältrade enligt Villaägarföreningen ungefär 30 miljarder kr på elkunderna, som nu bolagen ogenerat hämtar hem!

Det är detta, som politikerna inte vågar tala om. Titta på denna film och bli lika illa berörd, som vi på denna blogg! Ställ din fråga till partierna innan du röstar nästa gång! Du kommer att få höra en fantastisk historia, som man inte trodde var sann.

Det finns en Energimarknadsinspektion med uppgift att hålla koll på bolagens priser. Dess GD anser dock att det är viktigare att ta hänsyn till att bolagen kan göra stora vinster! Hon bör ju ompröva sin position!

http://www.youtube.com/watch?v=FCOB9pIcIPU

fredag, februari 04, 2011

Att inte vilja eller kunna förstå!

Debatten om höga elpriser och framför allt höga nätavgifter, påminner mig ibland om hästen eller åsnan, som varken vill gå framåt eller bakåt och som inte tycks förstå någonting.

Häromdan skrev de samlade organisationerna för Sveriges alla hushåll en gemensamt debattinlägg i Dagens Nyheter angående de höga och kommande ännu högre nätavgifterna för el i landet. I bakgrunden finns även det som nu visat sig viktigast för folk, nämligen elpriser.

Energimarknadsinspektionen, som man trodde företrädde kosnumenterna, har ju visat sitt janusansikte med preferens för de stora elbolagen. Detta har nu mycket starkt kritiserats av HSB, Hyresgästföreningen, SABO (allmännyttan), Fastihetsägarna och Sveriges Villaägarförening utgörande 95% av allt boende i Sverige, i ett kritiskt debattinlägg i DN.

Man kritiserar således de höga och skenande nätavgifterna fram till kund. Ansvarigt statsråd Maud Olofsson har svarat med att allmänheten måste tilläggsisolera sina hus och byta lampor. Något som hon starkt kritiserats för. Nu föreslår hon att elbolagen måste vid vite orientera om att ett fast pris på förbrukningen är bättre än ett rörligt!

Detta svar måste betraktas som goddag yxskaft. Diskussionen gällde nätavgifterna och inget annat! Detta vill eller kan således inte statsrådet svara på. Ganska dåligt om man så får säga. Energimarknadsinspektionen, som likt DO tycks vara i allmänt förfall stödjer intensivt nätägarnas ohemula krav på ökade vinstmarginaler.

Eller är det så att Maud Olofsson och regeringen har ett spöke i garderoben? Är det så att en av orsakerna till tillåtna mycket höga nätavgifter ingår i en dold plan för den fortsatta vindkraftutbyggnaden? Det vore betydligt rejälare om Maud Olofsson talar om den verkliga orsaken till de höjda nätavgifterna, att de tillsammans med de sk elcertifikaten skall tjäna som grundplåt för en stark utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Det man inte säger men som erfordras för utbyggd vindkraften är en omfattande och kostsam utbyggnad av stamnätet (THE GRID). När det gäller elcertifikaten så är det så att enskilda människor tvingas att sponsra olika företag för att deras affärer kring vindkraft skall gå med vinst och ge utdelning inte till sponsorerna utan enbart till de privata ägarna. Hade detta gällt all annan verksamhet hade det närmast betraktats, som bedrägligt!

Att sponsra en klok utbyggnad av vindkraft torde dock vara rimlig. Men då skall man givetvis som motprestation få aktier i dessa bolag. När det gäller utbyggnaden av stamnätet är det mer rimligt att alla får vara med och betala eftersom hela samhället kommer att ha nytta av detta. Varför skall de som eldar med ved eller andra fossila bränslen slippa undan? Vindkraften gör nytta för alla i framtiden även om den kommer att vara ett marginellt tillskott till energiförsörjningen. Nuvarande märkliga uttalanden sänder mycket underliga signaler till väljarna.

Vill man som hästen i exemplet inte förstå, så är det inte att göra så mycket åt. Men vederbörande kanske inte är så intresserad av något större andel av valmanskåren! Denna fråga engagerar alla i högsta grad. Ansvariga politiker borde intressera sig mer för frågan!

Egypten sällar sig till skurkstaterna

Vi var medvetna om att Mubarak inte skulle ge sig särskilt lätt i Egypten. Men sanningen överträffar förväntningarna. Den egyptiska ledningen uppträder nu som den värsta skurkstat, som det för övrigt finns fler exempel på.

Man kan givetvis fängsla och slå ihjäl sina invånare, vilket är illa nog. Men nu ger man sig på turister, journalister, ambassadpersonal (med diplomatisk immunitet) och andra oliktänkade utan urskiljning. Då handlar det troligen om nytt världsrekord bland världens skurkstater.

I Sverige tiger regeringen still. I Tyskland vreds Angela Merkel över övergreppen mot nyss nämnda personer. Hon säger vidare att detta naturligtvis får allvarliga konsekvenser för Egypten och Hosni Mubarak.

Såg för övrigt min favorit på USA TV Jon Stewart (betydligt bättre än Leno eller Letterman) göra slarvsylta av Mubarak i kväll. Obama är dock märkligt tyst! Han brukar ju annars vara ganska verbal men nu har det blivit tunghäfta. Även den svenska regeringen tycks drabbats av samma sjukdom. Det är skönt att det finns åtminstone en riktig regeringschef i Europa, som Angela Merkel.

Själv inser vi tyvärr att nu är det slutbesökt i Egypten. Vem vill förknippas med att stödja en regim, som uppträder likt skurkstater? Hur kan man komma på den vansinniga idén att betala folk för att med hästar och kameler rida in i fredliga demonstrationståg! Ofattbart primitivt och grottliknande!

Någon påpekar att Muslimska brödrasällskapet kan få stort inflytande eller ta makten. Det tror även jag är en stor möjlighet om inte Mubarak avgår omedelbart och att statsledningen upphör med sin förföljelse av oliktänkande. Att kunna backa tillbaka till något slags nolläge tror jag inte alls på.

torsdag, februari 03, 2011

Gnesta har en alldeles utmärkt grundekonomi

Det privata företaget Svensk kommunrating anser att Gnesta kommun har dålig ekonomi eftersom man borgat för 375 miljoner kr för Gnesta Fastighets AB och Gnesta Hem. Däremot att Gnesta avsatt pengar till pensionsfond har man kanske glömt!

Om Gnesta Hem såleds till ett privat företag så skulle i ett huj Gnesta kommun plötsligt bli mycket solvent. Det hela talar ju för sig själv. Gnesta kommunala husbolag är visserligen en stor aktör med sina dryga 800 lägenheter. Men det finns knappast någon anledning att koppla samman Gnesta Hem med kommunens ekonomi. För övrigt är Gnesta Hems soliditet över 20%, vilket är mycket bra.

Om vi tar bort borgensåtagande visavi fastigheter så skulle Gnesta bornas skuld enligt företaget hamna runt 30.000 kr, vilket torde vara mycket bra!

Bakläxa tack!

onsdag, februari 02, 2011

Mubarak visar upp sitt rätta ansikte

Mubarak i Egypten har varit dess diktator i närmare 30 år. Under samma tid har rått undantagslagar. Som vi tidigare misstänkt har denne person aldrig haft för avsikt att avgå frivilligt! Fredliga demonstrationer mot hans regim ändas nu av en oerhörd provokation från mutad civilklädd polis och kriminella gäng, som gör sitt bästa för att slå ihjäl fredliga demonstranter.

Man kan inte annat än äcklas över denna strategi och de korrumperade personer, som finns i allt för stor utsträckning i Mubaraks närhet. Hela världen fördömer statsledningens våld mot det egyptiska folket!

Mubarak is now presenting his true colors

Mubarak has been the dictator of Egypt for nearly 30 years. In that time, martial law has existed. As we previously suspected this person has never intended to step down!

Peaceful demonstrations against his regime now breathe a huge challenge from bribed plainclothed police and criminal gangs, who are doing their best to kill peaceful demonstrators.

One can not but be disgusted over this strategy and all the corrupt people in Mubarak's vicinity. The whole world condemns the government and the brutal violence against the Egyptian people!


مبارك لتقديم ألوانه الحقيقية
وقد مبارك رئيس جمهورية مصر الديكتاتور منذ حوالي 30 عاما. في ذلك الوقت ، سادت الاحكام العرفية.! ونحن يشتبه في السابق وهذا الشخص لا يعتزم الاستقالة! . مظاهرات سلمية ضد نظامه تتنفس الآن تحديا كبيرا من رشوة الشرطة يرتدون ملابس مدنية والعصابات الإجرامية ، الذين يبذلون قصارى جهدهم لقتل المتظاهرين المسالمين. . لا يمكن إلا أن بالاشمئزاز واحد أكثر من هذه الاستراتيجية والفاسدين ، الذين هم في الكثير من المناطق المجاورة مبارك. ! العالم كله يدين الحكومة والعنف ضد الشعب المصري!

Gnesta förskolor bäst i fyrklövern

I en undersökning gjord av skolorna i fyrklövern (tidigare femklövern) så hamnar Gnesta i topp följt av Trosa, Håbo och Knivsta. Detta är nog särskilt glädjande för Gnesta-alliansen, som fått mycken kritik av sossar och rödgröna för att vi har en "dålig" förskola.

Sörmlands har ju skrivit ganska mycket om behovet av att förbättra skolan på olika vis - så nu får vi svart på vitt att skolorna är i topp i denna undersökning och att Ingalill Fredriksson (C) tidigare skolborgarråd får med beröm godkänt medan sossar och rödgröna får (gissa) jo just rött kort!

Det som dessutom är fascinerande är att Ann-Christin Alderbrant (S) och Kukkamaria Valtola Sjöberg (MP) själva kallar till presskonferens med Sörmlands Nyheter, för att meddela hur bra alliansen skött Gnesta kommuns förskolor. Ganska pinsamt och korkat! Eller att var det ett utslag av att göra sig bättre än man är?

Är det vad den nya majoriteten tänker ägna sig åt: Lånta fjädrar?

Fel om Baggium i SN ledare

Bertil Fransson i Björnlunda har missuppfattat det mesta med Baggium-gymnasiet och brandstationen. Han tror att kommunen skänkt lokalerna till skolan. Givetvis får Baggium hyra lokalerna av inte kommunen men däremot av Gnesta Förvaltnings AB till gängse pris. I en ledare i dagens SN ger han utrymme för uppfattningar som är baserade på felaktiga grunder.

Om lokalerna byggs om för Baggium ytterligare behov så är det en fråga mellan Gnesta Förvaltnings AB och Baggium. I huset har för övrigt även funnits polisstation, vars lokaler nu nyttjats. Polisen har på egen begäran tilldelats mindre lokaler i tätorten pga att stationen lagts ner. Brandstationens utrymmen har minskats kraftigt de seanste åren både i bottenvåning och på övervåningen. Man har i stort ett garage och maskinhall kvar.

Brandstationen fungerar givetvis men önskemålet är bättre anpassade lokaler till bl a de nya fordon som finns. En nybyggnation av brandstation belastar kommunens budget med kanske 1,5 miljoner kr per år.

Han angriper även Johan Rocklind (S) för förmodat planerad "slöseri" med kommunala medel. Men socialdemokraterna har ju aldrig velat ha Baggium i denna byggnad. Enligt deras partiprogram skall här finnas bostäder.

Alltså inte mycket rätt!

tisdag, februari 01, 2011

DO får sparken

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna får sparken med omedelbar verkan av regeringen. I denna spalt har vi vid ett antal tillfällen haft synpunkter på hennes ledarskap. Trycket från allmänhet, personal olika organisationer blev nu för stark för Erik Ullenhag (FP), som nu ger henne sparken.

Förvisso torde denna organisation vara utsatt för många olika synpunkter. Mängden misslyckade mål, val av mål mm blev inte bra till slut och har man sedan befordrats över sin kompetens och förmåga och inte kan leda verksamheten på ett förnuftigt vis, så kan det aldrig bli bra!

Ibland kan man ju även fundera över hur regeringen rekryterar sina "generaldirektörer". Oftast saknar dessa kompetens för det område som avses. I Linnas fall var det dock inte så. Hon har en jur kand i botten. En övervägande del av kandidaterna synes ha ekonomisk eller juridisk utbildning. De flesta tycks sakna naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Den senare utbildningen borde t ex chefen för Energimarknadsinspektionen, som även hon är i blåsväder, besitta!

Ja det blåser i toppen. Men ger man sig in på ett jobb måste man givetvis tänka sig för två gånger om man är lämplig för uppgiften. I gamla tider gick det nog lättare. Nu är alla mer granskade och inte minst finns numera Internet, som den stora maktfaktorn.

Svensk åldersdiskriminering

Läste idag några artiklar om åldersdiskriminering i tidskriften Veteranen, organ för SPF. I Sverige i motsats till andra länder, har det alltmer blivit fokus på att unga är bättre på att fatta beslut, när det snarast är tvärtom. Speciellt gäller detta politikerområdet. Erfarenhet är synnerligen viktig vid politiska beslut.

I Sveriges riksdag finns bara 8 politiker över 65 år. Var fjärde svensk är över 65 år och således har denna grupp synnerligen svag representation i riksdagen. I utlandet i Europa är det oftast tvärtom. Där hyllar man erfarenhet på ett helt annat vis än i svensk politik. Tittar man på Sveriges framgångsrika företag, så är styrelserna betydligt äldre än riksdagens ledamöter. Så är det även i utlandet. Och man kan ju fundera varför?

Ofta är det tidningsmedia, som tar upp ämnet. Dvs att det är en nackdel att vara äldre. I Gnesta-politiken har FP högst medelålder i fullmäktige 66 år. Det underlåter aldrig Sörmlands Nyheter att särskilt påpeka. Så vi förmodar att även denna tidning tillämpar åldersdiskriminering möjligen omedvetet.

I fullmäktige finns 9 personer av totalt 31, som är fyllda 65. Det är betydligt bättre än vad riksdagen kan åstadkomma med sina 8 av 349 ledamöter. De äldsta ledamöterna i Gnesta kommunfullmäktige finner vi för övrigt hos socialdemokrater, moderater och miljöpartiet.

Skulle dessa äldre göra ett sämre jobb? Knappast. De tillhör ju dem som har erfarenhet och vet vad det är för beslut, som fattas. Så den relativt unge Karl Olsson vid Sörmlands Nyheter m fl redaktörer, får ursäkta men före 30 så har man inte särskilt mycket erfarenhet för toppjobb inom politiken och kanske inte heller på andra platser heller. I riksdagen kanske något lättare, när man inte behöver ta asnvar för sina beslut.

Skall man vara bra representativ för valmanskåren så är snittåldern 53 år. Det kanske inte så många tänker på. I SPF:s undersökning tror de yngre att unga fattar bra beslut medan de äldre anser tvärtom. Regeringen har ju nu planer på att höja den rörliga pensionsålder till 69 år. Då kanske det är dags med lite bättre representation för en fjärdedel av befolkningen. 8 personer i riksdagen är allt för få!

Vi ser tacksamt fram mot bättre policies hos media samt stopp för åldersdiskriminering och hoppas även att den nye diskrimineringsombudsmannen tar tag i dessa frågor på ett mer aktivt vis!

Bäst på sopsortering

Enligt Sveriges Radio redaktionen i Eskilstuna skulle Eskilstuna kommun vara bäst i Sörmland på källsortering. Radiostationen anger att 5 kommuner av 9 har källsortering hemma. Vilka som har och inte har framgår inte av referaten.

I Gnesta har vi sedan länge haft källsortering både hemma och i anläggningen på Framnäs.
Enligt Förpacknings-och tidningsinsamlingens senaste statistik är Gnesta kommuns invånare bäst i Sörmland på att källsortera sina sopor via återvinningsstationerna. De har räknat på antal kilo inlämnat glas, pappersförpackningar, metall, plast och tidningar.

Svensken källsorterar i snitt 80 kilo avfall per år, men Gnesta kommuns invånare källsorterar i snitt 120 kilo avfall per år. Bra jobbat!