fredag, februari 11, 2011

Krafttag mot ungdomsarbetslöshet ger resultat

Lokalbladet skriver idag om kommunens satsningar mot arbetslöshet, som vi började med för cirka två år sedan. Sedan Alliansen i Gnesta gjorde en satsning mot ungdomsarbetslöshet har det inte skrivits särskilt mycket kring detta. Att det nu ser positivt ut verkar bra men det finns givetvis mycket mer att göra!

Dock borde Ingrid Jerneborg(M), fd ordförande i socialnämnden och Ingalill Fredriksson(C), fd ordförande i Barn- och utbildningsnämnden kunna få sträcka på sig. Det är genom deras direkta initiativ, som projekten kommit till stånd!

Vi får hoppas att den nya rödgröna majoriteten även ägnar lite tid och resurser åt denna viktiga fråga!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar