torsdag, februari 17, 2011

I Gnesta kommun är det skillnad på folk och fä!

Noterade att konstföreningen Art Lab i Gnesta tätort får 60.000 kr i bidrag för andra halvåret 2011. Detta tycker givetvis skulptören Signe Johannessen är utomordenligt bra. Hon har ju ekonomiska intressen i verksamheten.

Även Niklas Zander, som har ekonomiska intressen i Gnesta konsthall, hyllar den nya rödgröna majoritetens satsningar på kulturen i tätorten.

Den kultur, som finns utanför Gnesta tätort tycks dock inte vara så intressanta. Gåsinge-Dillnäs samlingsplats för olika kulturella verksamheter utan ekonomiskt intresse är Laxnegården. Denna förening får 10.000 kr per år i driftbidrag.

Jag har aldrig varit på någon konstutställning i tätorten. Däremot har jag vid flera tillfällen varit på konstutställningar i Laxnegården eller Skeppsta!

Josefin Branzell Herz utmärkta artikel i SN om kulturen i Gnesta tätort, borde haft rubriken: Mer pengar till kulturen i centrala Gnesta!

I samma tidning kan man läsa att: Gnestaborna får betala för snömassorna! Sanningen är väl närmast att vi på landsbygden får betala vår snöröjning själva förutom att vi måste vara med och betala Gnestabornas snöröjning. Även Gnesta har sin Stureplans-politik! Dvs man får skylla sig själv om man bosätter sig på landet. Men den kommunalskatt man betalar är dock välkommen.

Att Gnesta kommuns omgivningar behandlas styvmoderligt är väl känt. Detta gäller inte minst Laxne. Den nya majoriteten har ju sagt i de övergripande målen, att det måste satsas på hela kommunen. Nu är det upp till bevis, som gäller. Detta gäller särskilt MP, som ju starkt profilerat sig i frågan!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar