söndag, februari 13, 2011

Energiprisskandalen!

För de flesta svenskar, som levt i tron att vi med billig vatten- och kärnkraft haft bland de lägsta elpriserna i Europa, har den senaste månadens avslöjanden om att vi faktiskt har bland de högsta, kommit som en chock.

Hur kan ett land, som Tyskland med skitig kolkraft och höga utsläpp av koldioxid, ha så pass låga priser? Någon gång måste ju även Tyskland minska sina utsläpp och det kostar stora pengar.

Energimarknadsinspektionens kompletta flathet mot elbolagens allt större uttag av vinster, har ju oxo varit ett uppvaknande. Att en myndighet vars uppgift är att tillvarata konsumenternas intresse så flagrant kan ställa upp på elbolagens höjningar är obegripligt!

Det senaste närmast lobotimiserade insatsen som Energimarknadsinspektionen gör är att undersöka varför senaste stormen gjorde att det blev elavbrott i södra Sverige. Man hotar med vite om storbolagen inte till 100% garanterar tillgängligheten till el.

Med facit i hand vet vi att de eventuella nya investeringar, för att möta dessa 100%, kommer att få betalas av kunderna inte bolagen. Energimarknadsinspektionen sysslar med pseudo-verksamhet istället för att ta tag i det stora problemet att den billiga svenska energin är bland de dyraste att köpa i Europa!

Dessa skandalösa förhållanden pekar även på att en närmare granskning av den svenska energipolitiken är nödvändig. Går verkligen riksdagens Stureplans-betonade strategier hand i hand med vad svenska folket tycker? Knappast! Vad har den svenska regeringen lovat omvärlden avseende koldioxidutsläpp? Har vi i detta kalla land tagit på oss en blymantel i förhållande till de lätta togor, som uppenbarligen danskar, tyskar och polacker har?

Det finns nu stora skäl för att regeringen börjar redovisa förd energipolitik. Är den i samklang med folkets röst eller har ledande politiker för att göra sig populära i EU - sålt ut Sverige och svenskarna? Det är nog hög tid att bekänna färg!

Elpriserna är de som oroar svenskens mest - då måste givetvis den högsta politiska maktssfären lyssna! Om inte så är man verkligen körda i nästa val. Det skall bli högst intressant att höra den fortsatta politiska diskussionen - med svenskarnas grundade uppfattning, som kuliss!

Energimarknadsinspektionen med nuvarande inriktning är fullständigt onödig och en stor belastning för svenska medborgare samt kostar skattebetalarna stora pengar till ingen nytta. Här kan man verkligen snabbt rationalisera bort en stor parasiterande grupp omgående!

Stor heder åt boendeföreningar som Villaägarföreningen, Hyresgästernas riksförbund och Fastighetsägarföreningen, som vågar ta bladet från munnen och påpeka den fullständigt exempellösa kostnadsutvecklingen av elpriset.

Och samtidigt ett stort bu för riksdagsledamöter och regeringen, som hukar i bänkarna och inte ens vill eller kan förklara varför storbolagens intressen går före medbogarnas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar