torsdag, februari 24, 2011

En förvånad makthavare i Gnesta

Kommunstyrelseledamoten M Schirén(V) är väldigt förvånad över att vi har etiska regler i Gnesta kommun i relationen politiker och anställda.

T ex att vi politiker inte störtar in oanmälda och stör verksamheten eller upptar tid hos personalen utan att först tillfråga ansvarig chef om lämplig tidpunkt för besöket. Regeln har tillkommit i samförstånd mellan kommunen, personalorganisationer och politiker i det numera avskaffade personalutskottet..

Detta är vad vi tillämpat sedan 2004. Nu har Guds allsmäktige M Schirén ensidigt upphävt denna regel. Det säger väl det mesta om Schirén, som vi tidigare påstått har odemokratiska företräden - dessa gäller uppenbarligen fortfarande. Det tycks vara svårt att skaka av sig vänsterpartiets arv!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar