torsdag, oktober 31, 2013

Lögn, förbannad dikt och statistik!

Läste med ett visst välbehag om Gnestas skolelever som får nya toppresultat på gymnasieskolorna i SKL:s årliga undersökningar. Eftersom vi är intresserade av både lögn och statistik så har vi naturligtvis läst in den relaterade gymnasieundersökningen och utöver den kanske en ännu viktigare resultatet från grundskolan.Det blir en aha-upplevelse och vi skall väl inte klandra den ambitiösa journalisten Katrin Drevfjäll för att gå vilse i statistiken. Men man kan ju av intervjun med Ramevik tro att detta är färska resultat av satsningar inom grundskolan i Gnesta. Det vi kom fram till var följande:

Om vi utgår från måttet betygsresultat i gymnasiets sista årsklass så stämmer artikeln. Men den berör då eleverna som gick i Frejaskolan i Gnesta läsåret 2008/2009. Tittar man istället på nyare statistik som är tillgänglig för grundskolan från 2011/2012 och 2010/2011 så får man lite andra resultat:


Kommun Ranking 2011 Ranking 2010 Ranking 2008
Nyköping 50 79 196
Trosa 88 122 126
Eskilstuna 124 193 272
Gnesta 141 155 33
Strängnäs 183 112 120
Flen 217 277 118
Katrineholm 253 242 40
Oxelösund 258 251 177
Vingåker 284 274 266

Kikar man på andra parametrar som hur många som fullföljer studierna så blir resultatet ytterligare ett annat. Remarkabelt är att Katrineholm och Gnesta har så olika resultat i grundskola och gymnasium.


Visst är det härligt att få toppa. Men tre osanningarna råder nog; lögn, förbannad dikt och statistik!


onsdag, oktober 30, 2013

Det har aldrig funnits något fritt skolval!

Den snart don quijote-like Janne Josefsson och Public Service (SVT) program Uppdrag Granskning gör stor sak av att det inte "Finns något fritt skolval!"


Vi som började skolan 1952 vet att det är helt korrekt och har alltid varit så. Hyckleriets mästare SVT Text vräker ur sig på fem hela sidor (nytt rekord) över denna förmenta orättvisa, som tillrättalagts och substansierats i form av påståendet, att skolorna generellt själva skulle "välja" elever.


Så är det ju inte. I varje kommun med gymnasieskolor finns det ju offentliggjort hur många poäng som krävs för en viss skola och linje.  En elev behöver således bra betyg för att komma in på en särskild linje vid en skola uppenbarligen för att garantera att eleven klarar önskad utbildning. Och vem har inte velat komma in på Tandläkarhögskolan, Läkarlinjen eller Musikakademin! Det gör man inte utan erforderliga toppbetyg.


Nu berörde knappast Josefsson program - det fria skolvalet - utan handlade mer om diskriminering, något som givetvis man blir upprörd över. Men det har inget med "ett fritt skolval" att göra. I Sverige har vi aldrig haft något fritt skolval och kommer av resursskäl aldrig att få det. Så är den enkla sanningen för oss som vet och försökt utan att komma in på våra egna förstahandsval! 


Beträffande elever, som uppenbarligen inte har något i skolan att göra; stökiga, saboterar undervisningen för sina kamrater mm, så bör man givetvis skilja dem från undervisningen till förmån för social träning annorstädes!


Även t ex med regionala intagningsnämnder kommer det inte att bli ett fritt skolval. Betygen gäller. Har man varit stökig i grundskolan så får man förmodligen sämre betyg och en sämre möjlighet till ett fritt urval! Det är förmodligen inget konstigt med det. Björklunds och Löfvens upprördhet handlar nog mer om att skära pipor i vassen än att söka förändra ett system som man av resursekonomiska skäl är låsta till.


Begreppet fritt skolval - något utmärkt - som vi definierat den i Gnesta kommun, innebär att kommunen betalar skolavgiften för enskild elev t o m gymnasiet varhelst skolan finns; givetvis under förutsättning att man kommit in på aktuell utbildning! Detta utgör ett klassiskt exempel på ett bra och fritt skolval!


Vi tror vidare att en mer lika för alla skola förutsätter att staten återtar skolan. Det skulle vi nog faktiskt må ganska bra av. Tyvärr är det bara Folkpartiet, som vill ha det så fn - så hela havet  stormar nog även fortsättningsvis!Hur är den sociala situationen i Sörmlands kommuner?

I den tidigare relaterade undersökningen från socialstyrelsen kan man även utläsa andra viktiga förhållanden i svenska kommuner. T ex hur den sociala situationen ser ut i kommunen. Uppgiften bygger på den procentuella andelen ungdomar, som bedöms befinna sig i ett sk utsatt läge.


Bästa-listan


  1. Täby         6    0,9
 21. Trosa       10    1,2
 59. Strängnäs   14    2,9
 66. Gnesta      15    1,9
 70. Oxelösund   15    1,4
132. Nyköping    18    2,0
190. Vingåker    20    1,7
265. Katrineholm 25    3,5
277. Eskilstuna  27    4,2
282. Flen        29    3,9
290. Malmö       39    5,8


I den sista kolumnen redovisas försörjningsstödets (socialbidragens)  del av kommunens totala budget. Återigen något att fundera över för Flen. Den sociala situationen är sämst i västra Sörmland och betydligt bättre i den östra delen. 

Så satsas det på äldrevården i Sörmland

Det är stor skillnad på hur mycket pengar som landets kommuner satsar på vård och omsorg till sina äldsta invånare, enligt en ny sammanställning från Socialstyrelsen. Rikslistan toppas av Sundbyberg och i botten ligger Norrtälje.

– Det här är definitivt en indikation på kommunernas och de lokala politikernas ambitionsnivå för äldrevården, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.


Socialstyrelsens lista bygger på ett index som utgår från kostnaderna, inte kvaliteten i sig. Om en kommun får 1,0 har den lagt lika stor andel, av kommunens totala kostnader, på vård och omsorg till invånare som är 65 år och äldre som den gruppens andel är av kommunens befolkning. 


Här publicerar vi nu resultatet för Sörmlands kommuner i denna undersökning relaterat till 290 undersökta kommuner:


Bästa-listan


  1. Sundbyberg  1,47
 93. Gnesta      1,03   22
128. Oxelösund   1,00   27
166. Strängnäs   0,97   20
192. Trosa       0,95   20
201. Eskilstuna  0,95   18
224. Nyköping    0,92   21
240. Vingåker    0,90   22
263. Katrineholm 0,85   19
284. Flen        0,72   18
290. Norrtälje   0,65

I den sista kolumnen redovisas kommunens kostnad för äldreomsorgen i % av den totala budgeten. Det saknas i alla fall inga resurser till Gnestas äldreomsorg medan Flen nog har en del att fundera på! I Oxelösund verkar det finnas betydligt fler äldre än i de andra kommunerna!


tisdag, oktober 29, 2013

Julklappshjältedåd i Gnesta?

Det är bra, att Birgitta Brus(S) socialnämndens ordförande, i år ser till att många behövande barn får 500 kr till julklappar. Förra årets spektakel med Johan Rocklind i spetsen blev ju inte särskilt bra m h t att många barn med behov inte fick något alls! 


Maria Gustafsson, skriver vidare i dagens SN, att "Men efter att SN hade rapporterat förra året om att varken Gnesta eller Trosa skulle ge något extra bidrag röt kommunalrådet i Gnesta, Johan Rocklind (S), i från i ett internt mejl. Partiet ska vara med att skapa ett rättvist och tryggt samhälle skrev han känslosamt. Rocklind menade att han skämdes över Gnesta kommuns människosyn och undrade om han var rätt person att leda partiet om han inte har stöd bland medlemmarna i dessa frågor. Beslut togs därför om att lyfta 500 kronor från budgetens överskott per familj till de omkring 90 hushåll som var berättigade julklappspengen."


Nej Maria Gustafsson, några hjältedåd av Rocklind var det knappast fråga om. Det är nog närmast en tillrättalagd skröna av en mer eller mindre tårögd journalist-kollega! Däremot möjligen av Sveriges Radios Per Thyrén vid P4 Sörmland. 


Därom kan man läsa i denna blogg från maj 2013! Man borde dessutom ha kontaktat Lions; då hade man fått tag i fler behövande barn!


måndag, oktober 28, 2013

Bästa SN - Det är nog inte bara flyktingar som väntar på lägenhet!

Ibland blir journalistik rejält fördummande. Eller vad tror tidningen om sina läsares IQ? I dagens Sörmlands Nyheter beskriver man hur kommunerna i västra Sörmland tar "sitt ansvar för flyktingmottagning - medan det är synnerligen dåligt i Gnesta och Trosa." 

Det verkar som om tidningen trots många skolade anställda inte begripit att hyreslägenheter är en bristvara inte minst för de unga men även äldre i de östra kommundelarna. Varför belyser man inte denna betydligt allvarligare aspekt? I längden blir man trött och less på fördummande tidningsjournalistik, som upprepas med en infantil envishet. 

Av tidningens referat skulle man ju kunna tro att kommunens politiker är ovilliga att ta emot fler flyktingar. Sanningen är ju att det inte finns några hyresrätter varken för flyktingar eller för oss, som stått i kö i över 5 år. Och vem skall prioriteras?

Det är ganska svagt att tidningen inte referera till bostadsköerna och istället söka påskina någon slags politisk ovilja. Ungefär lika dumt som regeringens påtryckningar mot kommuner att ta emot fler flyktingar. Var då? Det byggs kanske inte fler än 5.000 hyresrätter per år i landet. I år bedöms över 60.000 personer söka asyl. Man behöver inte vara särskilt räknekunnig för att förstå att denna ekvation inte går ihop. Studera gärna SCB. De har utmärkt statistik om läget!

Regeringen borde nog ägna sig mer år att se till att det byggs. Året 1964 byggdes det 100.000 nya bostäder - de flesta hyresrätter - dock med kraftiga statliga subventioner och ett kraftigt underskott i statsfinanserna. De flesta kommuner har inte ekonomiska resurser, att bygga själva även om staten försöker skjuta över ansvaret. I alla fall inte Gnesta och Trosa. Här är man huvudsakligen hänvisade till privata aktörer, som NCC och PEAB. Men lagen var skriven för ett normalläge. Det är knappast något normalläge med 60.000 nya flyktingar varje år! Det är snarare ett undantagstillstånd! 

Avslutningsvis kanske SN skulle ägna lite mer omsorg om bostadssituationen för dem som möjliggör tidningens utgivning. Det handlar om både unga och äldre bostadslösa. Det är minst lika illa - om inte värre - att vara bostadslös pensionär, som att vara bostadslös flykting! 

fredag, oktober 25, 2013

Skandalös hantering av de äldre i Gnesta kommun!


I juli skrev vi att Gnesta kommuns socialistiska majoritet sviker de äldre invånarna, som ett förmodat svar på mångas undran över detta fick vi veta av Birgitta Brus(S) att det skulle utredas om fler platser i äldreboende, särskilt som kommunen uppvaktats gemensam av PRO och SPF om att väntetiderna för plats på äldreboende är alldeles för långa!I dagens SN får vi svaret. Vi lägger ner Liljedalshemmet för att "larmen inte fungerar och att det saknas toaletter", säger nya socialchefen Marja Kammouna. Det innebär i praktiken att de 29 platserna på Liljedalshemmet försvinner. 8 demensplatser tas i anspråk på Terassen medan övriga "skall flyttas till Ekhagen och Frustunagården."

Med detta Alexander-hugg löser således Marja Kammouna den 10-åriga gordiska knuten vad göra med Liljedal! Men det innebär i praktiken att 20 platser försvinner från Gnesta kommuns äldreboenden samtidigt som pensionärsorganisationerna framför krav på ökat antal platser. 

Det är i sanning en besk höstrova och en politisk skandal om det genomförs! När och hur tar den socialistiska majoriteten ansvar för de äldre invånarna i Gnesta?

 

Tyvärr verkar Birgitta Brus(S) socialnämndens ordförande bekräfta detta Alexander-hugg i lördagens SN i anslutning till revisorernas kritik mot verksamheten.


onsdag, oktober 23, 2013

Hjulstabron igen!

I mars kör två personer genom stängda bommar vid Hjulstabron. Två inbrottstjuvar omkommer. Nu har rättevisesverige kommit fram till att de poliser som beordrat öppning av bron skall åtalas. Vi kommenterar inte sakfrågan men repricerar händelsen.


Mars 2013
Där två personer omkommer efter att ha kört genom stoppbommar och ner i Mälaren efter en polisjakt från Enköping mot Strängnäs får en givetvis att fundera? Både om livets meningslösheter men även om de körde mot döden med avsikt eller var det en olycka?

Tidningarna Eskilstuna-kuriren och Sörmlands Nyheter har elektroniska artiklar om händelsen.

Vid 30 km/timme är bromsträckan ca 6 meter och reaktionstiden = 8,3 meter. Dvs en bil bromsas på 14,3 m. Eftersom reaktionstiden är proportionell mot hastigheten och bromssträckan ökar med kvadraten på hastigheten ger en uträkning följande vid handen. Erforderlig stoppsträcka dvs avstånd mellan svårupptäckta bommar (kurva) och brokant = 90 meter. Det klara man inte om hastigheten är högre än 100 km/timme. Även om man upptäckte bommarna något tidigare låt oss säga att det var 115 meter till brokanten, så hade man heller inte klarat detta om hastigheten översteg 115 km/timme.

Polisjakter sker nog i betydligt högre farter än 100 km/timmen. Med detta kan man dra slutsatsen att det rörde sig inte om någon medveten handling. Det fanns ingen chans i världen att hinna reagera och stanna på den korta sträcka som återstod. Hade man kommit från Strängnäshållet så hade situationen varit helt annorlunda. Där är det god sikt! Alla bromsträckor ovan gäller för torr vägbana.

Sensmoral: Det finns tyvärr bara förlorare i denna händelse! Och använd inte öppnings-alternativet vid biljakt norrifrån!

Addendum: Bloggaren är på intet vis mot att polisen jagar kriminella men ett gott omdöme är alltid bra att ha!

tisdag, oktober 22, 2013

Hanne Kjöller en utmärkt journalist!

Hanne Kjöller är en utmärkt ledarskribent i Dagens Nyheter. Rak, ärlig och med ambition att ta upp svåra saker. Hon har skrivit en utmärkt bok: "En halv sanning är också en lögn", där hon beskriver hur mindre nogräknade journalister skriver offerjournalistik istället för att berätta sanningen. 

Kjöller angrips nu ganska ostrukturerat av av den förenade vänstern substansierad i Public Service med Sveriges Radios Ekots chef Anne Lagercrantz och samhällsredaktionens Louise Welander i spetsen, som anser sig tillhöra en viktig "moralisk domstol!". Vidare av Sveriges Television i form av Janne Josefsson. En verkligen skön samling - av oss licensbetalare välbetalda - journalister!

Kjöller försvaras tacknämligt av ett antal betydligt mer sansade publicister. Vad har då Kjöller gjort för fel? Jo hon har i sina DN-ledare inte följt Public Service vänsterradikala åsikter utan snarare företrätt en liberal mittenuppfattning, något som kan vara livsfarligt bland det vänster inspirerade Public Service.

Hon har dessutom i sin bok haft ett faktafel kring en icke namngiven person. Denne person har nu begärt att justitiekanslern JK, skall ta upp detta till åtal för förtal. Man kan ju undra vad det är för förtal att påstås ha en bostadsrätt istället för en hyresrätt och icke vara namngiven.

Det finns fall när man hänger ut politiker med namn och allt som rasister trots att de inte är det utan snarare själva är utsatta för rasism (vänster-antisemitism). Detta görs regelbundet av Public Service; dvs SVT och Radion! Man undrar verkligen över om inte Anne Lagercrantz och Janne Josefsson kackar i eget bo!

Men den "förfördelade" krögaren tar naturligtvis chansen att tjäna 2,5 miljoner kr. Nu tror vi inte för ett ögonblick att JK tar upp detta till prövning. Enligt lagen så gäller JK:s tjänster i synnerhet personer under 18 år och knappast en person som icke är namngiven och ej heller knappast att vara tillskriven en bostadsrätt istället för en hyresrätt. Ett sådant antagande görs enbart av vänsterextrema journalister som är ute i helt andra ärenden!

Till de extrema "moraliska domstolarna" vid Public Service säger vi godnatt och tillönskar dem en snar pension, då vi, deras uppdragsgivare ej gett dem uppdraget att agera moraliska domstolar! Vi kommer fortsatt vidare att läsa Hanne Kjöller och DN med välbehag.

Läs gärna mer om medierna som moralisk domstol i boken "Föredömme eller fördömt" av forskarna Maria Grafström, Pernilla Petrelius Karlberg, Karolina Windell från Handelshögskolan i Stockholm. 


Recension av Hanne Kjöller

Recension av SNS


måndag, oktober 21, 2013

Skolorna i Gnesta ett medvetet val!

I en undersökning av länets skolkostnader hamnar Gnesta i topp med 110.000 kronor per elev och år medan Eskilstuna hamnar i botten med 84.000 kronor. Gnesta lägger ut 20.000 kr mer på lärare än vad fristaden gör per elev.

Vi har valt att satsa på skolan säger kommunalrådet Johan Rocklind(S). Ja vad han menar med "vi" är lite dunkelt för redan 1992 valde "vi" att det skulle finnas låg- och mellanstadieskolor i hela kommunen; Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Samma år som just Johan Rocklind började i skolan! 

Trots dessa "satsningar" har kommunens utgifter kunnat hållas i schack utom just nu under de senaste åren. Men dessa minus får de styrande rödgröna ta på sig. Och fortsätter minussiffrorna finns det risk att t ex Laxne eller Stjärnhovs skolor får läggas ner. Således viktigt att hålla budgeten herr Rocklind med eller utan Afa-pengar!

söndag, oktober 20, 2013

Att koka soppa på en spik!

Den styrande majoriteten i Gnesta - de rödgröna - har ju haft stor fest på Hagstumosse och invigt ett nytt omklädningsrum för några miljoner kr. Det gäller ju att markera hur mycket fint som man gjort vid styret de senaste tre åren. För mycket mer resultat är det ju knappast. Nu missunnar vi inte Berndt Ullström(S) att lägga en straff men det hela stort uppslaget i SN blir lite av en spiksoppa.

Vad vi kanske förväntat oss i invigningar vore ett nytt Liljedalshem, en ombyggd simhall, en ny brandstation och ett expanderat gymnasium. Om dessa vet vi fortfarande ingenting. Det vi har fått eller får är istället en minskad busstrafik och färre tåg från Gnesta station, höjda politikerarvoden till de styrande, avskaffad valfrihet i barn- och äldreomsorg. Fortsatt ovisst inom äldreomsorgen. Vart tog alla cykelvägar vägen? Blir det någon folkomröstning om länstillhörighet?


Men ur frustrationsavseende är givetvis ett bättre omklädningsrum en stor händelse för den aktiva idrottsrörelsen. Det skall vi inte förringa!


När alliansen styrde kunde vi glädja oss åt många invigningar varav en pompös den nya järnvägsstationen 2007. Den kostade å andra sidan 20 gånger mer än omklädningsrummet men betalades huvudsakligen av staten. Andra objekt som läsaren kanske glömt är ombyggnaden av Kvarnbackaskolan i Stjärnhov, byggande av  äldreboendet Ekhagen och förskolan Ängen samt ombyggnation av Velandersborgsskolan  i Björnlunda, byggande av Laxne nya skola, byggande av förskolan Sjöstugan på Frönäs, ombyggnation av Dansut-skolan och byggandet av seniorboendet på cirkus-tomten, fastigheten Proton samt yrkesgymnasiet  i centrala Gnesta.


Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov fick som 27:e kommun i landet bredband redan i början av 2000-talet. Alliansen införde snabbt bredband i Gnesta Hems bostäder och dessutom fick Laxne bredband under alliansens mandatperiod.


Ja Alliansen i Gnesta har mycket att vara stolta över. Vad har de rödgröna?


lördag, oktober 19, 2013

Märkligt sotarbyte i Gnesta kommun

Gnesta Sotnings AB har förlorat sitt kontrakt med Gnesta kommun. I fortsättningen kommer invånarna att få kontakta Torbjörn Brandt AB i Haninge mellan Stockholm och Nynäshamn. 

Man kan ju verkligen undra över om det nya företaget äger nödig kännedom om kommunen och dess sotningspliktiga anläggningar. Knappast. Prisskillnaden var 2,5%. Dvs ca 10 kr för en sotning.

Lokalproducerat lider av samma problem som i ovanstående exempel. Läste idag i SN Annika Clemens insiktsfulla artikel om oljebehov och koldioxidutsläpp för transporter av olika varor och tjänster. Borde man inte i en kommunal upphandling kunna värdera miljöaspekten; dvs korta transporter och låg emission av växthusgaser?

Vi betvivlar starkt att detta byte kommer att leda till något bättre!fredag, oktober 18, 2013

En tragisk äldreomsorg!


Man blir närmast både ledsen och förtvivlad över att ta del av förra socialministern Gertrud Sigurdsens(S) vitbok i DN om livet som vårdbehövande pensionär i Stockholm. Hon är i stort behov av att komma till ett äldreboende p g a sjukdom och ålderdom men förvägras detta. Enligt henne själv tvångsvårdas hon i hemmet mot sin vilja!

I det land som enligt vissa politiker har skött sin ekonomi bäst i hela Europa är det väl närmast en skandal, att äldre som skapat landet Sverige misshandlas och missköts till den grad att de upplever ålderdomen som ett tvång från samhällets sida. I detta curlingsamhälle där minsta negativa ord i skola eller hot mot oliktänkande kan leda till polisanmälan så gäller inte denna omsorg de äldre. Är man gammal skall man tacka och vara glad för att inte stupstocken kommer till återanvändning.

Socialtjänstlagen, som bl a har sin upphovskvinna i Gertud Sigurdsen tillämpas varken av Stockholms kommun, Förvaltningsdomstolen eller Kammarrätten. En smärre juridisk skandal i Sverige! Vad säger PRO och SPF? Vad säger JK?

Gertrud är bördig från Tunaberg i Sörmland och var socialminister åren 1985-1989 i Olof Palmes och Ingvar Carlssons regeringar.

Sverige i topp vad gäller energipriser

Trots att Sverige har god tillgång på vatten- och kärnkraft ligger man i topp i den europeiska ligan mycket beroende på det högsta skatteuttaget i Europa. Dessutom kostar gas betydligt mer i Sverige än i andra länder. Vissa länder med liten elkonsumtion som Cypern sticker ut men torde vara ointressant i sammanhanget. Viktigt att veta är att Sverige är ett kallt land. Det åtgår mycket energi att värma våra bostaäder.

Nedanstående tabeller kan man finna på Eurostat EU:s statistikblogg. Noterbart är att elkostnaden är lägre i både Danmark och Finland utan sig vare stora älvar eller kärnkraftverk. I de flesta länder söderöver eldar man med gas. Gaspriset är således viktigt i sammanhanget. Genomsnittspriset för el per kWh är 0,136 euro = 1 krona och 15 öre! Priset för gas är satt för 1 GJ (Giga Joule).= 1 GWs (Giga Watt sekund). För den intresserade kan detta leda till ett matematiskt äventyr att omvandla till jämförbara kWh (kilo Watt timmar).
Fredag morgon och första snön!

I natt kom första vintern även till Svinsjön. Nollgradigt och snö, vilket innebär att dagens tidningar DN och Sörmlands Nyheter, SN läses elektroniskt i sängen. Annars är det en god start för en statligt anställd pensionär, att i lugn och ro under några timmar läsa igenom de svenska DN, SN, SvD, GP och ibland E-kuriren samt några utrikiska The Guardian - en klar favorit, som numera hamnat i hetluften. Vi kan från sängen även kolla in TV4:s morgonsändningar, SKY NEWS eller de tyska ARD och ZDF. Aldrig SVT - den senare känns alltid som en socialistisk bomb, som kan explodera när som helst bakom en glättig fasad!

Älgar
Noterade i SN att Anders kört på en älgflock på väg till jobbet. Det som var mest imponerade var bilden på tidningens framsida. Verkade vara rena högsommaren i slutet på oktober. Var artikeln och bilden verkligen sanna?

Gnesta praktiska gymnasium
Får enligt SN kritik för "stora" brister av skolinspektionen. Läser man sedan vad bristerna är; dåliga förkunskaper hos eleverna, kränkande språkbruk bland eleverna, många elever får inte godkänt, börjar man undra om det inte mer handlar om politik än om realitet. Om nu eleverna har dåliga förkunskaper så kan det knappast vara skolans fel. Om eleverna har en rå ton sinsemellan så är det väl heller inte skolans fel. Ingen vidare saklig kritik således. Skolinspektionen leds av den skandalomsusade Ann-Marie Begler, som till utbildning är socionom; dvs varit socialsekreterare.

Vängsö flygplats överklagad
Vi noterar att bloggrannen Mikael Clemens på Ilandet överklagar beslutet att godkänna ny detaljplan för flygfältet. Han är nog inte särskilt ensam om detta och har säkert en stor grupp bakom sig. Men som varade jurist kan det nog vara lämpligt. Den något demagogiske flygplatschefen Robert Speich gillar inte att Länsstyrelsen beslut överklagats till Mark- och miljödomstolen. Vi önskar dock de boende vid flygplatsen lycka till. Det finns ingen anledning att asfaltera landningsbana och utöka trafiken. Särskilt som Malmby flygfält finns 25 km fågelvägen norrut.

Centrumutveckling i Gnesta på gång
Däremot var nyheten att kommunen köper upp en fastighet i centrum, som ett led i omdaningen av Gnesta centrum mycket positiv. Enligt kommunens nyhetsbrev, som man kan prenumerera på så är syftet med köpet, att på ett strategiskt sätt ta ett samlat grepp om hela Gnesta centrum. Just nu pågår kontakter med två arkitektkontor som får i uppdrag att göra konkreta förslag på hur centrum kan utvecklas och se ut i framtiden. Bra!

Omfattande opinionsdebatt
Noterade även att en omfattande debatt pågått på nätet efter en ledare av Olof Jonmyren,SN kring olika politiska konstellationer efter valet 2014. Diskussionen gällde bl a vilka partier som är mittenpartier. Idag påstår sig snart samtliga partier att de är mot mitten. Något som vi starkt avvisar på denna blogg då vänstern är för planhushållning (Nord-Korea, Kuba, Burma) och högern är för marknadshushållning (USA). Däremellan förekommer två socialliberala partier (FP) och (C). Vad är (SD) då? Tja det vete gudarna!

torsdag, oktober 17, 2013

Nej Oscar - någon samarbetstanke finns knappast i Gnesta kommuns politiska ledning!

Före detta Stockholms-politikern Oscar Fredriksson filosoferade i en stort uppslagen artikel i onsdagens Sörmlands Nyheter om kommunens stora underskott, att lägga sammanträden kvällstid för att underlätta för förvärvsarbetande samt att inleda en bättre politisk samarbetsanda.

Mycket av Oscars funderingar ligger helt rätt men när det kommer till samarbetsandan kan vi meddela att det fn är ljusår mellan en socialistisk majoritet, som hela tiden talar härskarspråk och Alliansen, som år ut och år in påpekar att lagar inte följs, kommunala beslut inte följs, stora obalanser i arvoderingssystem, att både demokrati och ekonomi är på väg åt fel håll och att vissa frågor typ Liljedalshemmet, brandstation m fl aldrig kommer till avslut. 

Beträffande maktspråk så läs gärna vad Kukkamariia Valtola Sjöberg(MP) säger i en angränsande artikel: "Vi har idag inga planer på att gå in och säga hur nämnderna ligger!" Typiskt maktspråk. Man hade ju ur ett samarbetsperspektiv kunnat säga: "Vi får ta upp detta till diskussion!" Men icke - så fungerar det inte i Gnesta kommun. 

Det första den rödgröna majoriteten gjorde vid makt-tillträdet 1 januari 2011 var att avskaffa partiernas gruppledare. Gnesta kommun torde vara den enda kommun i landet utan gruppledare. Det goda samtalet mellan opposition och majoritet fördes just i den grupp som bestod av gruppledarna tidigare. Nu finns det ingen dialog och vi har skrivit om 30 eller 500.000 silverpengar i Gnesta redan hösten 2010. Huruvida det är (S), (MP) eller LO som bromsar samarbetet torde vara diskutabelt men Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP) är fallen åt maktspråk och Johan Rocklind(S) hukar i bänken! 

Nej någon samarbetsmässig pragmatisk dialog lär det inte bli i första taget med de oproffsiga politiker, som nu har tillsett att försämra Gnesta kommuns demokrati, ekonomi och därtill talar maktspråk. Jag har jobbat politiskt kommunalt sedan 1973 i Huddinge och Nyköping och i 20 år i Gnesta. Under denna tid har jag nog aldrig mött en så infantil maktfullkomlighet som hos det styrande skiktet i Gnesta! Akta dig Oscar - du kan nog oxo bli ganska less på detta gäng! Fråga lär bli hur less väljarna är 2014?


Dessutom lyckas Valtola-Sjöberg(MP) lura dagens SN till en rättelse av Oscar Fredrikssons uttalanden. Den att kommunens driftunderskott 2013 bara skulle bli 4,5 miljoner istället för 20 miljoner, som du uppgav Oscar.


När fick en politiker senast införa en rättelse till ett uttalande, som gjorts av en annan person. Ånyo ett bra exempel på maktfullkomlighet!


Den politiska majoriteten har uppenbara problem med sin egen matematik. Det behövs varken maxwellska integraler eller kunskaper i statistisk analys för att inse att kommunens ekonomi är på avvägar! Och det evigt infantila tjatet om Afa-pengar, som inte har en millimeter med kommunens driftunderskott att göra, förmörkar givetvis bilden av sans och förnuft!


onsdag, oktober 16, 2013

Gnesta kommun bör ordna inomhusbana för boule !

Det spelas mycket boule i Gnesta och Björnlunda. I varje fall utomhus sommartid. Själv har jag då och då haft möjlighet, att träffa ett synnerligen trevligt gäng på boulebanan vid Ekhagen i Björnlunda måndag och torsdag förmiddagare i SPF:s regi. Pga av vissa åtaganden detta år har det tyvärr blivit ganska knapert med årets deltagande.


Men när hösten och vintern kommer då går det inte längre. Är man entusiast får man åka till Sparreholm och spela inomhus eller någon annan ganska avlägsen ort. Kommunen satsar hårt på barn- och ungdoms fritidsaktiviteter. Kanske det är dax att gynna även de något äldres förkärlek för boulespel, som kan utövas av de flesta oavsett ev fysiska handikapp.

I alla fall har kommunens nu tre pensionärsföreningar skrivit till kommunen och önskar hjälp med att skaka fram en lämplig lokal med viss värme, som går att utnyttja för ändamålet.

En av undertecknarna är förra chefen för kommunens socialförvaltning, Gunilla Bränström, som är en trogen boulare på Ekhagen i Björnlunda "sommartid."

Borde väl inte vara så krångligt att ordna till! Läs mer om detta här!

tisdag, oktober 15, 2013

Wir haben eine neue Erzbischöfin von Ruhrgebiet bekommen!

Sveriges nya ärkebiskop heter Antje Jackelén. Hon är född 1955 i staden Herdecke i Ruhrområdet men har varit verksam i Sverige i många år.


Ganska intressant att Sveriges första kvinnliga ärkebiskop fått hämtas från det delvis katolska Tyskland. 


Hon kommer att invigas till sitt ämbete den 15 juni 2014 i Uppsala domkyrka!Vi som tillhör svenska kyrkan hälsar henne varmt välkommen till det nya ämbetet!


(S) i topp på jobb, vård och skola

"En socialdemokratiskt ledd regering skulle föra den bästa politiken för jobb, vård och skola. Det anser en klar majoritet i en opinionsundersökning gjord av United Minds, som publiceras i Aftonbladet."


Denna undersökning och ovanstående citat får oss till funderingar kring hur folk tänker. Eftersom det är 49% som tycker att (S) skulle sköta jobb, vård och skola bättre är det dock ingen klar majoritet.

Hur kan folk veta att (S) skulle sköta detta bättre än Alliansen? De har ju inte regerat sedan 2006; dvs för 7 år sedan. Det vi vet är att (S) sköter vården i de flesta landsting. Just vården är den mest utskällda av alla. Hur kan man då ha förtroende för (S), som ju inte sköter detta särskilt bra?

Hur är det med jobben? Ja det handlar ju om behov i näringslivet. Sveriges befolkning ökar mest i hela Europa med 70-80.000 personer varje år; de flesta icke europeiska invandrare. Hur skapar man snabbt jobb för dem, som icke kan svenska och är lågutbildade, då det enligt statistiken tar i genomsnitt 7 år att få ett jobb. I ett planekonomiskt samhälle, som Vietnam eller Nord-Korea är detta givetvis inget problem. Alla utom nomenklaturan kommer att ha det lika dåligt. Men i övriga världen som drivs av marknadsekonomier är det annorlunda.

Skolan är ett diffust begrepp. Den omfattar allt från grundskola till gymnasium och högskolor/universitet. I stor utsträckning så handlar den dock om kommunala insatser och dessa varierar nog högst avsevärt mellan olika kommuner och majoritetsförhållanden. Att folk kan tycka att (S) kan sköta detta bättre känns ganska aningslöst. Hade det då inte varit bättre att opartiskt jämföra borgerliga resp socialistiska kommuners skolresultat?

Men mycket i samhället är aningslöst. Analyschefen på United Minds Carl Melin uttalar sig om att regeringen måste vinna nästan tusen väljare om dagen för att vinna valet.

Enligt vår egen uppfattning kommer inget block att få egen majoritet 2014; dvs precis som idag. Skillnaden är att det vid utseende av regeringsbildare 2014 är det riksdagen, som genom omröstning beslutar. Tidigare var det sittande regeringschef. Blir sverige-demokraterna vågmästare, som nu - är det detta parti som bestämmer vem som skall regera nästa mandatperiod! Detta under förutsättning av att blockpolitiken inte spricker.

Det skulle givetvis, som i Tyskland kunna bli en stor koalition mellan (S) och (M). Men stämningen mellan dessa partier är inte alls lika god, som i det betydligt mer pragmatiska (konsekvensorienterade) Tyskland.

Sen kan man fråga sig hur Stefan Löfvén(S), som ev regeringschef utan större språkkunskaper skall kunna hävda Sverige sak i EU:s djungelkorridorer? Vad tror sig en svensk majoritet veta om detta? I varje fall kommer Löfvén att utsättas för närmare granskning i detta avseende ju närmare valet vi kommer! Största språket i EU är tyska därefter kommer engelska och franska. Dax att börja plugga Stefan?

måndag, oktober 14, 2013

Vad tror vi om koldioxid?

Läste på nätet att Tyskland lyckades få igenom sitt krav på urholkning av EU:s planer på nya bilavgasregler. De skärpta kraven på bilindustrin kan nu komma att försenas flera år.

En uppgörelse mellan EU-regeringarna och parlamentet var egentligen klar redan i juni, som innebar ett genomsnittligt maxtak för bilföretagen på 95 gram koldioxid per kilometer från 2020. 

Vi fångades dock av den svenska miljöministern Lena Eks något speciella två uttalanden:

– Det är upprörande att ett land kan driva igenom att en uppgörelse upphävs och måste förhandlas om, sade miljöminister Lena Ek, sedan miljöministrarna på måndagskvällen backat från en tidigare överenskommelse.

– Det här handlar ju om människors hälsa. 

Det här målet på 95 gram sattes upp 2008. Bilindustrin har haft god tid på sig att utveckla tekniken.


Vi får väl upplysa Lena Ek om att koldioxid inte är ohälsosamt och att vi människor dricker detta i kolsyrade drycker samt utandas denna gas efter inandning. Gasen är dessutom väsentlig för den sk fotosyntesen i växtlivet.

Vi får även upplysa Lena Ek om att koldioxid bildas vid all organisk förbränning och är direkt proportionell mot önskad effekt hos ett fordon. Ju tyngre och förmodligen trafiksäkrare bil desto mer utsläpp.

Koldioxid, vattenånga och moln samt de mer farligare gaserna som metan och ozon är sk växthusgaser varav koldioxiden svarar för 20% av växthuseffekten. Utan denna effekt hade dock medeltemperaturen i världen sjunkit till -20 grader och omintetgjort allt mänskligt liv!

Koloxidutsläpp (organisk förbränning) liksom utsläpp av metan (jordbruk) går att påverka. Det bedöms att mängden koldioxid måste begränsas för att inte växthuseffekten skall höja jordens temperatur i vissa områden till orimliga nivåer. Så en utveckling mot eldrivna fordon med el producerad av vatten, kärnkraft, sol och vind torde vara en bättre och nödvändig strategi. Men koldioxiden den använder vi gärna hemma för att bubbla upp dricksvattnet!

Tysklands eventuella omoral kommenterar vi inte här just nu! Det är intressant att Dagens Nyheter illustrerar sin artikel med bilar omgivna av fullständigt ofarliga ångmoln (vattenånga). I den mån en bensinmotordriven bil släpper ut något farligt handlar det om ytterst små mängder av kväveföreningar och koloxid; katalysatorerna tar nämligen bort det mesta. En dieselmotor däremot släpper ut större mängder kväveföreningar.  


Eldning med fossila bränslen som ved, pellets, gas och kol borde stoppas omedelbart. De utgör de största källorna till ökningen av koldioxid i atmosfären!


Gnesta kommun ekonomiskt illa ute!

Nyss kunde vi glatt läsa i lokalbladet, att den rödgröna majoriteten i Gnesta skulle höja fritidsstöd och stödet till äldreomsorgen 2014. Nu när vi tar del av det ekonomiska läget kan vi istället bara konstatera att det står illa till med Gnesta kommuns ekonomi! 

Johan Rocklind(S) utgår i sina profetior från höjningar med utgångspunkt från 2013 års budget. Problemet är att han borde ha använt prognosen för slutresultat 2013. Är man inne i oktober kan man inte använda något annat underlag.

Kommunen ligger 17 miljoner back i oktober. 10 miljoner härrör sig till socialnämnden och 7 miljoner till barn- och utbildningsnämnden.

Nu säger den rödgröna majoriteten att underskottet som pekar på en skattehöjning med 1 krona skall räknas av mot återbetalning av de sk Afa-pengarna med 7 miljoner kr. Som vi tidigare adresserat är det synnerligen tveksamt kommunaljuridiskt att överföra extraordinära intäkter direkt i löpande verksamhet. 

Utöver bakslaget på 17 miljoner så når man heller inte upp till kommunens överskottmål (1,5%) på 7,8 miljoner kr 2013. Överskottet är förändrat till enbart 2 miljoner kr. Realt har man således tappat 23 miljoner 2013 mot planerat.

Det värsta är dock budgeten 2014. 

Barn- och utbildnings budget ökar från 241 till 251 miljoner kr. Dvs med 10 miljoner. Normala uppräkningskostnader är ca 7 miljoner kr nästa år och med nuvarande underskott på 7 miljoner kr behövs ett minsta tillskott av 14 miljoner för att bibehålla verksamheten. Budgeten för 2014 är således redan nu underbalanserad med 4 miljoner kr.


Socialbudgeten ökas med 9 miljoner från 186 till 195 miljoner kr. Normala uppräkningskostnader är ca 6 miljoner kr nästa år och med nuvarande underskott på 10 miljoner kr behövs ett minsta tillskott för att bibehålla verksamhet på 16 miljoner kr. Budgeten för 2014 är således redan nu underbalanserad med 6 miljoner kr. 


Och var finns de Rocklindska miljonern till äldreomsorgen? Små små röda och gröna ballonger kanske! I varje fall inte i budget 2014!


Majoritetens framlagda budget är redan från start underbalanserad med 16 miljoner kr i form av underskott 10 miljoner i driftbudget och minskat överskottsmål med 6 miljoner kr motsvarande en erforderlig skattehöjning på 1 krona för bibehållen jämvikt!


De rödgröna torde vara ljusår från Alliansens "normala" överskott runt på 10 miljoner kr varje år. De rödgrönas ekonomiska styrning inger stora farhågor för framtiden och tär på kommunens soliditet. Var finns alla planerna på ekonomiska motåtgärder vid underskott, som finns inskrivna i kommunens reglemente? Struntar man i dessa krav?


Artikeln är redigerad efter påpekanden!

lördag, oktober 12, 2013

Vad är stödet till fritidssektorn egentligen i Gnesta?

I dagens SN kan man läsa att Johan Rocklind(S) utökar föreningsstödet med 400.000 kr, vilket skulle vara en höjning med 40-50%. Dvs dagens kontantstöd till föreningarna skulle bli ca 1,35 miljoner kr.


Om detta vore hela sanningen så skulle Gnesta kommuns fritidssektor befinna sig i ett ganska besvärligt läge. Nu är det dock inte så. Hela omslutningen ligger på ca 7,5 miljoner kr i olika drift- och anläggningsbidrag.

Så den Rocklindska enorma höjningen blir i själva verket något mer moderata 5,3%.


Rocklind skall satsa mer pengar på hemtjänsten, vilket torde vara helt nödvändigt. Men som skattebetalare torde det vara betydligt mer intressant hur årets underskott på närmare 20 miljoner kr skall hanteras. Detta framgår inte alls i artikeln. Görs inget kommer ju underskottet att accelererera in i 2014 års budget. 

fredag, oktober 11, 2013

Siste nazisten död?

Förre kaptenen i SS (Schutzstaffel) Erich Priebke avled i veckan i Rom vid en ålder av 100 år. Han medverkade i en massaker på över 350 personer, som dödades med nackskott i en hämnd aktion från SS mot den italienska motståndsrörelsens aktiviteter.

Efter en flykt undan rättvisan till Argentina efter kriget utlämnades han 1995 till Italien och dömdes till livstids fängelse något han dock fick avtjäna i behag i en lägenhet i Rom. Österrikaren Adolf Hitler föddes för övrigt för 125 år sedan.


Jorden torde snart vara förlöst från dessa diktaturens kreatur av naturliga skäl. Tyvärr fylls de antisemitiska leden på både från höger och numera särskilt från vänstern - ja till och med från föregivna liberaler! Annorlunda människors lidande och elände är förmodligen i ett pessimistiskt perspektiv på intet vis bättre idag än igår.


torsdag, oktober 10, 2013

Hur sjukt kan det socialdemokratiska Sverige bli?En patient misshandlas grovt både fysiskt och i handläggningen vid Sahlgrenska sjukhusets plastikkirurgavdelning vars chef heter Eva Rosander. Denna sjukvårdsenhet har aldrig och tänker aldrig ta något ansvar för sina patienter. Vårdskandal? Ja det är nog det minsta man kan säga. Hur kan enhetens läkare över huvud taget få tjänstgöra vid svenska sjukhus? Hur kan dessa personer ha ett realt umgänge i det svenska samhället med sina insatser, enligt SVT Arga doktorn - ett program som borde ha sänts för 15 år sedan!


Detta omänskliga landsting styrs helt av oraklen Kjell Nordström(S) och Gert Inge Andersson(S). Kjell Nordström är dessutom riksdagsman för socialdemokraterna och gömde sig för SVT granskning. Trodde du, som väljare, att vårdsverige skulle bli bättre av ett socialdemokratiskt styre, när detta reportage uppvisar ett fasansfullt vanstyre? 


Sjukvården lär numera vara den viktigaste frågan för svenska väljare. Den dåliga vården är ämnet för dagen Är det känt att det är socialdemokraterna som styr sjukvården i Sverige i de flesta landstingen förutom Stockholm?


Senast jag besökte akuten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick jag ligga på en och samma bår i 14 timmar innan man hittade en lämplig läkare. Prova själv hur mysigt det känns!


Varför har en tidigare god vård från 50- och 60- tal blivit så usel? I Sverige måste man gå till en vårdcentral när man blivit sjuk och man kan inte komma direkt. I det goda Europa (Frankrike, Tyskland, England) kommer läkaren hem till folk vid sjukdom. Vad har gått snett i Sverige?

Vilseledande framställningar

Läste i dagens SN att kommunalrådet i Trosa Daniel Portnoff(M) skulle ha blivit bjuden på en tripp till Berlin utav "som vi förmodade något företag". Men det visade sig att det var kommunföreningen i Stockholms län som var inbjudare. Skribenten noterade ganska aningslöst att "De rest på skattebetalarnas bekostnad!" Något som torde vara högst vanligt bland statsanställda, landstingsanställda och kommunala tjänstemän liksom vissa politiker.

Vi kan för övrigt berika SN med att kommunföreningen i Sörmland brukat bjuda in gräddan av kommun politiker till intressanta resor i Europa under många år. Själv är jag nog den ende "gräddapolitker" som inte varit i Bryssel.

Bortsett från denna journalistiska infantilitet är sanning ett skört experiment. Noterade senast att det var bra mycket bättre bild på naturprogrammen från Astra-satelliten med t ex WDR, West Deutsche Rundfunk jämfört med med svenska marknätet och Boxer.

Efter diverse sökningar på nätet kan man konstatera att det svenska marknätet tillhandahåller något som kallas HD med 720 linjer jämfört med gamla tidens 625 linjer. Satellitkanalernas HD däremot kallas numera för full HD och är 1024 linjer dvs en betydligt bättre upplösning och erfarenhet.

Lika illa med sanningen var det i början på 2000-talet när Gnesta kommun som 27:e kommun i landet fick bredband till alla sina huvudorter.Sörmlands Nyheters icke initierade reporter skrev "Dåligt bredband till Gnesta". Något som är det värst mest inkompetenta jag någonsin läst i en avis. Det är fortsatt samma bredband som jag och Håkan Bratt införde som finns i kommunen idag!


måndag, oktober 07, 2013

Rasism mot svarta uppmärksammas!

I Malmö sparkas en 37-årig svart afrikan "Alsane" ner av ett gäng invandrade kurder på en gångbro inför ögonen på sin 1,5 årige son. Dramat i Malmö hade kunnat sluta mycket illa!

Det finns två tydliga aspekter på händelsen. Rasism är inte något som enbart etniska svenskar ägnar sig åt. Det är i lika hög grad om inte mer förekommande i andra etniska grupperingar och särskilt sådana grupper där gängmentalitet är en viktig ingrediens. Rasism mot kristna svenskar talas det inte heller så mycket om eller svenska judar för den delen. Det är - väl - obehagliga sanningar för många journalister och skribenter.

Den andra aspekten på händelsen är Skånepolisen oförmåga (eller kanske ovilja) att gripa gärningsmännen för de torde vara väl kända vid detta laget. Polisen har inte ens ordnat en fotokonfrontation mellan gärningsmän och brottsoffret än mindre en direkt vittneskonfrontation.

Man kan med detta undra över om inte Malmöpolisen därmed delar en rastistisk tankebana; att överfallet mot en svart man inte är så viktigt att hantera. Nu får Malmö stad stora kostnader för mannens skyddande boende och förövarna (de kända) ler i mjugg istället för att sitta inlåsta!

Det är i sanning ett märkligt samhälle vi lever i!


lördag, oktober 05, 2013

Vissa domare och nämndemän ser inte särskilt allvarligt på våldtäkter!

En domare i Sveaa Hovrätt har ju lyckats att reta upp svenska folket genom att frikänna 6 pojkar som genomfört en gruppvåldtäkt mot en 15 årig flicka i Tensta. På måndag blir det förresten en stor demonstration mot politiker och domstolsledamöter vid riksdagshuset kl 11.00.

I en ganska skrämmande artikel i lördagens DN menar advokaten Elisabeth Massi Fritz, att ”Det ställs högre beviskrav i våldtäktsmål!” Hon menar vidare att det finns vissa domare och nämndemän, som har en helt egen uppfattning om vad som är våldtäkt än vad riksdagen menar med sin lagstiftning.

2 av tre våldstäktsmän går fria särskilt i hovrätten. Massi Fritz har läst domen och är synnerligen kritisk till hur denna skrivits! Domaren tillhör uppenbarligen den kategori av män som inte ser särskilt allvarligt på våldtäkt mot barn!


Vilken flicka tycker att det är särskilt trevligt att ligga med ett helt gäng i stort sett samtidigt? Ja aktuell domare måste ju tro det! Man kan bara beklaga att dessa karaktärer kunnat smyga sig in i det svenska rättsväsendet. Då vissa domare uppenbarligen helt saknar känsla för flickor och kvinnors utsatthet, borde de avskiljas från sina tjänster eller möjligen sitta i obs-klass och ägna sig åt andra typer av mål!

Sverige har flest våldtäkter inom EU över 6.000 per år och kommer så att förbli så länge även moraliskt degenererade rättsskipare kan verka inom domstolsväsendet och riksdagen inte på ett bättre sätt kan tydliggöra önskad lagskipning! 

fredag, oktober 04, 2013

När lagarna inte går ihop!

En vuxen afghansk man med ett utvisningsbeslut hämtas av polisen på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Personen är varken ett barn utan är en myndig person. 

Vad är det nu som blir så märkligt med detta? Jo Sverige har ju skrivit på ett antal internationella avtal bl annat Schengen-avtalet. Man är dessutom nödgad att tillämpa EU:s regelverk. Det innebär kort och gott att en person med utvisningsbeslut ur EU (som i aktuellt fall) så skall personen avvisas. Samtidigt finns det en svensk särlagstiftning utom EU som säger att minderåriga barn skall kunna få medicinsk vård och skola utan att uppge namn och identitet.

I detta fall så uppfyller inte denne man något annat kriteria än att bli utvisad enligt svenska internationella överenskommelser men har å andra sidan vissa särskilda rättigheter enligt andra svenska lagar.

Varför skall det vara så svårt för våra politiker att skapa en svensk lagstiftning, som inte förvirrar. För just nu är det synnerligen förvirrande. För polisen måste det vara en mardröm att ha två lagstiftningar på kollisionskurs!

Schengen-avtalet och EU:s krav kommer vi inte undan så länge vi är medlemmar. Det finns även EU-kritik mot att Sverige inte följer EU:s lagstiftning när det gäller avvisning och hantering av illegal invandring! Kanske det är dags - om inte så för ett humant Europa - att Sverige går i täten för förändringar av dess gemensamma lagstiftning?

DN vilseleder om pensionerna!

I en stor artikel i fredagens Dagens Nyheter menar tidningen att unga 28-åringar och pensionärer har samma inkomstutveckling. Man kvantifierar visserligen inte uppgifterna i reala tal; något man inte kan eftersom man generaliserar ganska grovt. Man jämför dessutom äpplen och päron.


Man räknar i artikeln garantipensioner, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, som inkomster, vilket ju är rent vilseledande. Dessa socialbidrag må ha höjts i stor omfattning men knappast vanliga tidigare intjänade pensioner. 


Om man säger att en del pensionärer fått det bättre pga äldreförsörjningsstöd så är det korrekt. Men det gäller ändå relativt få personer. Det stora flertalet, som betalt skatt ett helt liv har på intet vis samma reala inkomstutveckling efter skatt, som de yngre. Särskilt inte efter den extra skatt, som drabbat pensionärerna.


Däremot har naturligtvis Maria Crofts delvis rätt när hon säger: "Svårare hävda att äldre fått det sämre!" Men bara delvis. För den som har gjort stora skatteinbetalningar i livet förväntar sig givetvis att detta skall avspegla sig i pensionen. De som har gjort stora skatteinbetalningar har inte fått samma inkomstutveckling, som 28-åringar!


De pensionärer som verkligen fått det bättre är de som kör i gräddfilen. De som jobbat svart ett helt liv eller de som aldrig betalt in ett öre i skatt!


Glöm inte att pension i grunden är tidigare inbetald skatt och inte socialbidrag! Äldres "inkomster" ökar inte alls i samma takt som folk i 30-års åldern! 

"Ett fritt fall i Gnesta kommuns ekonomi!"

Är dagens tema i lokaltidningen. Alliansen oroas över att Gnesta kommuns ekonomi pekar mot ett minus på närmare 20 miljoner kr med de rödgröna. Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP) menar att ett tillskott av sk Afa-pengar på 8-9miljoner lindrar det ekonomiska kaoset.

Med min 20 åriga erfarenhet av Gnesta kommun ekonomi så kan man lugnt säga att det finns stora problem att hantera. När Alliansen lämnade scenen hösten 2010 låg överskotten varje år på över 10 miljoner kr. En scenförändring med de rödgröna vid makten således på närmare 30 miljoner kr motsvarande en skattehöjning på två kronor.

De Afa-pengar som återbetalas går in i kommunens budget på samma vis som de gått ut; dvs inte alls via driftbudgeten utan från den allmänna balansräkningen. Pengarna kan således inte t ex tillföras socialnämnden om nu Kukkamariia trodde det. Samma sak gäller extraordinära intäkter som vid försäljningar. Den allmänna balansen får ett tillskott och höjer kommunens soliditet men kan inte brukas direkt i driftbudget.

Vi har ju på denna blogg ganska intensivt kritiserat det rödgröna styret för brist på beslut i många ärenden, oerhört långa långbänkar och oförmåga att hantera och styra problem som uppstår i verksamheten. Ja listan har blivit ganska lång med tiden. Man har haft mycket fokus på det ytligt opportuna men undvikit att hantera de svåra djupa frågorna. Man har helt enkelt låtit skeppet rulla på utan att styra. Detta underlåtande visar sig så småningom i bokföringens röda siffror. 

Den mycket höga omsättning av chefer är en del av ekonomisyndromet. Chefer som slutat under rödgrönt styre är kanslichefen Anneli Sagnérius, ekonomichefen Marlene Bernfalk, barn- och utb chefen Mona Elveskog, kultur/teknikchefen Johan Ström samt socialchefen Susanne Sandlund. Ja kvar är faktiskt bara kommunchefen Nils-Erik Selin och samhällsbyggnadschefen Christer Andén.

I det kärva ekonomiska läge som uppstått måste förlusten av Marlene Bernfalk vara extra tung även om hon numera jobbar deltid åt kommunen. Att den nya socialchefen Marja Kammouna och Birgitta Brus(S) skall kunna vända den negativa utvecklingen på kort sikt är väl mycket att begära särskilt som vissa kommunstyrelsepolitiker har en viss förmåga att oinbjudna lägga sig i verksamheten!

Underskott i socialtjänsten har funnits tidigare och hanterats. Mer allvarligt är kanske att även Barn- och utbildningsförvaltningen dras med stora underskott och att ingen plan för återtagande finns. Ordförande Linda Lundin(S) liksom vice ordförande Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP) är ju även nybörjare i sammanhanget och har förmodligen stora svårigheter att finna rätta lösningar! Till yttermera visso har den något märkliga hanteringen av vissa anställningar har dessutom kostat skattebetalarna ett antal miljoner i onödan!


20 miljoner kr i underskott samt ett behov av ett antal miljoner i vinst 2014 pekar på en nödvändig rödgrön skattehöjning på över kronan ett valår. Vi får hoppas att Gnestas skattebetalare och väljare inser hur illa skött kommunen nu har varit i närmare tre år och röstar för ett nytt styre hösten 2014.


Det torde nog även vara hög tid för Alliansen att begära misstroendevotum mot de rödgrönas brist på ekonomiskt styre!


torsdag, oktober 03, 2013

Socialdemokratisk modell för jämställdhet i Gnesta?

I måndags undertecknade kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind(S) högtidligen i kommunfullmäktige en deklaration om Gnesta som en framtida jämställd kommun! Detta låter ju fantastiskt men kanske något opportunt!

Enligt den vanligtvis välunderrättade vännen i viken så har dock medaljen en baksida. Den ledande unga gruppen i det socialdemokratiska partiet är inte alls så jämställda, när strålkastarljuset släckts. Ledargruppen har en viss faiblesse för att mobba äldre kvinnliga parti-kollegor. 


Nu senast lär denna grupp ha fått det gamla fina märket Berit Sjölander(S), att avsäga sig samtliga sina uppdrag. Tidigare har man ju försökt bli av med Birgitta Brus(S), ordförande i socialnämnden utan större framgång!

Att skriva under ett viktigt dokument som handlar om jämställdhet men samtidigt på intet vis leva som man lär känns dock tveeggat och lämnar en viss fadd smak i munnen.

Vi noterar även att den gamle hedersmannen Kjell Bernhardsson(S), som ju en gång var kommunstyrelsens ordförande, slutar i socialnämnden. Kan detta måhända ha med dessa aktiviteter att göra?

Enligt synonymordboken är ett janusansikte= en dubbelnatur.

onsdag, oktober 02, 2013

Keep it cool Zlatan!

Zlatan Ibrahimovics ord vägs på guldvåg. Senast har hans bok upprört tyska Bayern då han menar att Bayern Münchens tränare Pep Guardiola inte är en man som står upp för sina principer. Kritiken kommer från den gamle anfallsspelaren i tyska landslager Karl-Heinz Rummenigge och tillika vicepresident i fotbollslaget.


Vi kan meddela Zlatan att han behöver inte oroa sig på intet vis. Säg vad du tycker och gör fler mål för Svedala. Då trivs vi!


Go Ibra go!Manifestation mot kvinnovåld 7 oktober!


Våra makthavare måste FATTA att dagens lagstiftning inte räcker för att skydda den som utsätts för våldtäkt och sexuellt våld, och att krafttag måste tas för att förändra normer som driver på övergreppen. Framförallt måste de FATTA politiska beslut som leder till förändring.

Måndagen den 7 oktober ger vi dem inget val. Här är mötet som inte går att ställa in. Vi samlar oss utanför riksdagen och läser upp berättelser som skickats anonymt till FATTA. Det är berättelser utan riksdagens formalia, att-satser eller vackra ord. Det är berättelser om sexuellt våld, förnedring och att inte få upprättelse. Detta är verkligheten.

Vi kommer att lämna över 150 berättelser om sexuellt våld till makthavarna, tillsammans med FATTA-videon och det politiska samtalet från Releasefesten 13/9. FATTA-kampanjen är ett laddat vapen med berättelser, argument och expertis kring sexuellt våld och övergrepp och vi kommer att fortsätta kriga tills vi vet var partierna står i frågan om en ny lagstiftning med utgångspunkt i samtycke!


// AKTION //

Samling 11.00 utanför Riksdagen på måndag 7 okt.

12 - 13.00 Högläsning av berättelser med megafon, lett av FATTA samt med performance av Gruppen. Människor som vill berätta om sina erfarenheter om sexuellt våld är välkomna att delta.

Vi stannar kvar till 17.00 utanför Riksdagen och vill fylla tiden med så mycket berättelser, politik och kultur som vi kan. Är du feminist, talare, konstnär, spoken word artist, musiker, dansare, fotograf, eldsjäl, aktivist - kom och anslut till vår samling och uttryck dina känslor tillsammans med oss. Det är bråttom! Folk blir våldtagna och lagen tillåter det alldeles för ofta.

// KRAV //

Vi KRÄVER en ny sexualbrottslagstiftning med utgångspunkt i samtycke.

För ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Vi kommer att lämna över 150 berättelser om sexuellt våld till makthavarna, tillsammans med FATTA-videon och det politiska samtalet från Releasefesten 13/9. FATTA-kampanjen är ett laddat vapen med berättelser, argument och expertis kring sexuellt våld och övergrepp och vi kommer att fortsätta kriga tills vi vet var partierna står i frågan om en ny lagstiftning med utgångspunkt i samtycke!

// AKTION //
Samling 11.00 utanför Riksdagen på måndag 7 okt.
12 - 13.00 Högläsning av berättelser med megafon, lett av FATTA samt med performance av Gruppen. Människor som vill berätta om sina erfarenheter om sexuellt våld är välkomna att delta. 
Vi stannar kvar till 17.00 utanför Riksdagen och vill fylla tiden med så mycket berättelser, politik och kultur som vi kan. Är du feminist, talare, konstnär, spoken word artist, musiker, dansare, fotograf, eldsjäl, aktivist - kom och anslut till vår samling och uttryck dina känslor tillsammans med oss. Det är bråttom! Folk blir våldtagna och lagen tillåter det alldeles för ofta.

// KRAV //
Vi KRÄVER en ny sexualbrottslagstiftning med utgångspunkt i samtycke. 
För ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.