måndag, november 30, 2009

Hela Gnesta skall leva!

I ett medborgarförslag föreslås att de informationsskyltar, som kommunen nu har i Gnesta tätort, flyttas till kommunens yttergränser. Det senare är ju det mest vanliga i t ex Strängnäs, Nyköping m fl kommuner.

Ett mycket klokt förslag, som givetvis bottnar i att det inte är enbart tätorten Gnestas behov som skall tillgodoses utan hela kommunen. Hälften av befolkningen i Gnesta kommun bor inte i tätorten.

Från tjänstemannahåll föreslås att kommunstyrelsen måtte avslå förslaget. Bl a med motiveringen att det redan finns skyltar, som det står Gnesta på vid kommungränsen.

Man kan ju undra över vad tjänstemän tror om politikers kunskaper och varseblivningsförmåga! Ganska pinsamt!

Förslaget motverkar i högsta grad den pågående urbaniseringen av Gnesta till ett sk 2/3 dels samhälle!

söndag, november 29, 2009

Schweiz folkomröstar mot minareter

I Schweiz har man ovillkorlig folkomröstning om minst 100.000 personer så önskar. Fråga om byggnation av minareter, ett slags budskapspulpet, har delat nationen. I en folkomröstningar har man nu beslutat att inga fler minareter får byggas.

Detta kan ur ett religionsfrihets perspektiv tyckas ogint. Man kunde väl möjligen ha förbjudit användande av högtalare vid dagens 5 böneutrop emedan detta kan bli ganska störande i längden.

Den muhamedanska kyrkoordningen borde även kunna utvecklas liksom den kristna. Man skulle kunna kalla till bön via SMS, Internet eller varför inte annonsera i lokalbladet, som den svenska kyrkan gör!

I Sverige är folkomröstningar enbart rådgivande och i många fall t ex om högertrafik, så följs inte folket utslag. Folkomröstningar kan ju få oanade resultat och det är våra riksdagspolitiker livrädda för.


I Sverige vågar man inte låta invånarna folkomrösta. Det är alltför farligt för "den riktiga demokratin", som endast får utövas av folkvalda!

Invandrare och flyktingar i Eskilstuna,

som läser s k SFI (Svenska för invandrare (och även flyktingar förmodas)) har avslutat sin kurs med en politisk omröstning. Utfallet blev ganska märkligt:
Socialdemokraterna 62%
Centerpartiet 11%
Vänsterpartiet 7%
Kristdemokraterna 6,5%
Moderaterna 5,5%
Folkpartiet 3,5%
Miljöpartiet 3,5%

Man kan ju undra om det är av verklig övertygelse eller mer en funktion av det socialdemokratiskt styrda Eskilstuna?

Fjärrvärme inte särskilt klimatsmart!

Miljööverdomstolen har fällt Värnamo kommun där en husägare velat ha bergvärme medan kommunen ansett att fjärrvärme skall vara obligatoriskt. Man har från kommunens sida hävdat att fjärrvärme är ett bättre alternativ.

Sanningen är att fjärrvärmeverk släpper ut koldioxid plus andra cancerogena ämnen. Fjärrvärme är dyrt. I Gnesta där man kör på både el och pellets, är fjärrvärmen bland de dyraste i landet.

Huvudskälet till varför fjärrvärmen är dyr är monopolsituationen och att det givetvis är dyrt att lägga ut alla isolerade rör. Dessutom kan man inte utnyttja den mest energieffektiva värmepumptekniken. Vidare är det betydligt billigare och enklare att distribuera elenergi via elnätet. Man kan givetvis om man vill fortsätta att använda biomassa men i mer storskaliga verk, även utnyttja elnätet.

Eldistribution innebär att konsumenten kan välja mellan luft-luft, luft-vatten eller berg-vatten värmepumpsteknik från koldioxidren vatten-, kärn- eller vindkraft.

Det blir allt svårare och innebär störningar i stora städer att bygga ut värmekraft. Denna teknik har nog gjort sitt.

En objektiv public service?

På söndagen var den viktigaste nyheten i P1 hur mycket kommissionären Cecilia Malmström (FP) får i lön.

Hur mycket Margot Wallström(S) avgående kommunikationsansvarig i kommissionen haft under alla år har man sorgfälligt glömt bort. Att hon tjänade rejält, är väl ingen större hemlighet!

Har vi en objektiv Public Service i Sverige? Döm själv! Moget för avveckling? Ja, om man inte klarar att vara objektiv!

fredag, november 20, 2009

Politisk korrekthet

Lokalbladet Sörmlands Nyheter skriver alarmerande att det minsann i Gnesta kommuns lilla kommunala bolag inte finns en enda kvinna bland de 6 valda. Varje parti nominerar ju sina kandidater. Det innebär att Gnesta kommun inte kan ha något kollektivt ansvar för detta. I koncernledningen sitter det till yttermera visso två kvinnor.

Dessutom, vilket är betydligt viktigare, har vi tre kvinnliga nämndordförande och en manlig. Detta har aldrig varit något problem för aktuell skribent i tidningen. Dessa tre kvinnor skulle nog bli bekymrade om det antogs att de kvoterats in till sina poster. Så är det definitivt inte utan de finns där för att de bedöms vara de mest kompententa!

Mikke Schirén , Vänsterpartiet ondgör sig över detta. "Det är typiskt för den moderatledda alliansen att det inte finns några kvinnor i ledningen". Själv är Schirén inte det minsta bekymrad över att vänsterpartiet under alla år haft endast en kvinnlig representant i fullmäktige eller annorstädes. Och hon har faktiskt varit med i alliansen - de ni! De senaste åtta åren har vänsterpartiet haft enbart manliga representanter!

Det vorde klädsamt om herr Schirén sopade rent framför egen dörr, innan han dömer ut Gnesta kommuns politiska majoritet. För FP del så har vi tre kvinnor i fullmäktige och en man!


tisdag, november 17, 2009

Bravo Fredrik Reinfeldt!
Vi får nog omvärdera herr statministern en hel del. Att förorda Cecilia Malmström (FP) som svensk kommissionär i EU var ur kompetenssynpunkt inte särskilt överraskande. Däremot är det naturligtvis en kraftig politisk markering för alla allianspartier!

I Cecilia får EU en kompetent och kunnig liberal kraft. Min erfarenhet är att hon lyssnar och har ett mycket brett register. Talar och skriver flera språk flytande. Kul!

Margot Wallström har ju gjort ett bra jobb i EU. Den traditionen kommer att leva vidare! Vi önskar Cecilia lycka till!

måndag, november 16, 2009

Rating, regering och opposition i november 2009

Denna blogg behagar ratar toppolitiker två gånger per år. Föregående placering inomparentes:

Regeringen
1.(2) Jan Björklund(fp) Bygger ny stabil skola för framtiden, tydlig
2.(1) Maud Olofsson(c) Regeringens tuffaste jobb, slirat lite senaste tiden
3.(3) Mats Odell(kd) Ekonomiproffs, stor tillgång
4.(4) Lena Adelsohn(m) Inger stort förtroende inom en kulturell smältdegel
5.(-) Fredrik Reinfeldt(m) Bra retorik, när uttryckte han en åsikt senast?

Oppositionen
1.(1) Lars Ohly(v) Tydlig men saknar helhet i energi/miljö-frågan
2.(2) Mona Sahlin(s) Kan bättre,osäker på miljö/energi, förbättra för pensionär
3.(4) Maria Wetterstrand(mp) Trevlig retorik men okunnig i miljö/energi-teknik

4.(-) Jimmie Åkesson(sd) ???

Riksdagen-hedersomnämnande
1.(1) Carl B Hamilton(fp) En av de mest kunniga i energi/miljö-frågan
2.(2) Barbro Westerholm(fp) Mycket kunnig, erfaren och social klippa

torsdag, november 12, 2009

Nytt märkligt EU direktiv om eldistribution

EU börjar bli allt mer en makt över Sverige och enskilda invånare. Nu har man bestämt hur Sverige skall bygga upp sin distribution av el-energi. Vi skall nu tvingas till export av el, förmodligen till Tyskland, för att höja priset för svenska konsumenter och företag.

Vidare skall priset variera var man bor i landet! Vilket synes vara det mest märkliga aven serie idiotiska förslag som kommit från EU. Dvs de som bor i södra Sverige skall betala mer för elen än i norra! Hur man kommit fram till detta är omöjligt att förstå då det nog produceras ganska mycket el även söderut.

EU kanske inte var så särskilt bra ändå. Man skämmer ut sig med synnerligen idiotiska och märkliga pålagor med envis regelbundenhet.

måndag, november 09, 2009

Samtliga apotek nu sålda

Nu har Sveriges samtliga apotek sålts. Det kommer med automatik innebära högre priser för konsumenterna. Många apotek kommer dessutom att läggas ner.

Om det offentliga stat eller kommun säljer ut en verksamhet så innebär ju detta i praktiken att köparen måste kompensera sin investering genom att antingen rationalisera verksamheten och/eller ta ut högre priser. Detta är ju då ingen bra lösning för konsumenten.

Skulle en fullständig transparens ha nåtts för konsumenterna, borde apoteken ha skänkts bort!

lördag, november 07, 2009

Att överskatta sig själv

Höga landstingspolitiker i Uppsala har gått före i vaccinationskön för svininfluensa. "Vi är så viktiga - och händer det något måste vi kunna fatta beslut".

Politiker sköter inte verksamhet det gör anställda vid landstinget. Landstingspolitiker har inte ens ansvaret för medborgarens väl och ve. Det åvilar kommunerna och kommunpolitiker.

torsdag, november 05, 2009

Rysk-tysk gasledning nytt miljöhot

Regeringen har behagat att godkänna den rysk-tyska gasledningen i Östersjön. Detta kan bara beklagas då det kommer att påverk miljön på ett negativt vis. Gas är inte så miljövänligt som en del påstår. Det släpps nämligen upp mängder av koldioxid ur marken i samband med upptransporten av naturgas.

Europa kommer nu att förstärka energiberoendet av Putins Ryssland. Gasledningen splittrar länderna kring Östersjön. Varför lägger man inte en gasledning kortaste och enklaste vägen mellan de ryska gasfälten och Tyskland? Kommer Östersjön åter att bli ett militärstrategiskt område? Med en massiv närvaro av ryska marinen?

Tysklands beroende av fossila produkter fortsätter sålunda till förfång för naturen och den globala uppvärmningen. Det står väl inte långt på förrän vi har rysk gas i Sverige, så att även vi blir inlemmade i den ryska strategiska inflytandet av Europa.

onsdag, november 04, 2009

En mänsklig seger

Sjukkassan fälldes på tisdagen av Stockholms tingsrätt för diskriminering av sjuka gravida kvinnor. Sjukkassans inställning att en graviditet inte kan skapa olägenhet för att jobba, är synnerligen märklig. Man trodde att alla visste att en graviditet kan skapa stora fysiska problem. Skall vi ha ett jämställt samhälle måste givetvis kvinnor kunna kompenseras för graviditetsbesvär.

Sjukkassan får nu bakläxa och det torde vidare vara högst rimligt att regeringen/riksdag utfärdar nya regler för dessa fall i sjukersättningen. Något som man som lekman givetvis trodde redan existerade!

Europadomstolen mot kors i skolor

Europadomstolen uppmanade på tisdagen Italiens skolor att avlägsna kristna symboler från sina klassrum. De kan stöta barn som inte är kristna, fann domstolen.

Genast uppstår då ett antal retoriska frågor: Kan en icke kristen färdas i en ambulans med ett rött kors? Det gäller såväl civila som militära dylika!

Eller måste man ha en med halvmåne för en muslim och en med en uppåtgående sol för en shinto-it? Kanske en röd fjäder för indian etc...

Måste Röda Korset ändra namn och symbol? Måste flaggorna i korsländerna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Storbrittanien och Schweitz göra om sina flaggor eftersom de är symboler för kristendomen?

Kanske det finns viktigare saker att syssla med för Europadomstolen!