onsdag, januari 27, 2016

Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, 1945.


Minnesdagen är till för alla som bekämparintolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 2005 denna dag som internationell minnesdag. Denna dag högtidlighålls årligen av bland annat Forum för levande historia.


EU parlamentariker Gunnar Hökmark(M) skriver idag på sin blogg, om Förintelsens minnesdag en dag också att se dagens antisemitism

Beklämmande uppvisning av sörmlandspolisen i helgen!

Ett beväpnat busgäng från Södertälje härjar i Gnesta, polisen larmas men ingen kommer. Så kan man nog i korthet beskriva det aktuella rättsläget i Gnesta kommun idag!


Enligt den vanligtvis välunderrättade lokaltidningen SN ansåg polisen det inte vara värt av avväpna gänget, som dessutom stulit musikutrustning från fritidsgården Chill! 


http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.3770897

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.3773032


Avsaknad av polisen eller dess insatstider är problematisk för invånarna i Gnesta kommun. Ser man till antalet anställda i polisorganisationen i Sverige borde det finnas 25 poliser i Gnesta. Nu finns det vissa dagar i veckan en person på plats på poliskontoret! Även den kände kriminologen Leif GW Persson har ju påpekat detta förhållande offentligt!

Den sörmländska polisen placerar sig i mitten av den svenska Gärdsgårdsserien om man ser till lösta brott! Men våldsbrotten tillhör de högsta i landet. Vi har ju tidigare bloggat om den sörmländska polisens mediokra insatser bl a i Polisens insatstider i Gnesta förskräcker.


I dagarna har Rikspolischefen Danielsson krävt 2.500 nya poliser för att kunna hantera invånarnas säkerhet och upprätthålla en rättsstat värd namnet! Något som man förmodligen behövt för länge sedan mht den för europeiska förhållanden mycket låga uppklarningsprocenten, som vi beskrivit i bloggen Färre brott klaras upp, statistiken förskräcker!


Utöver detta kan man tillägga de polisanställdas egna synpunkter: Den svenska polisen är inte sämst - det är dess ledare som är problemet!

måndag, januari 25, 2016

Medborgarförslag angående rätt till äldreboende


Förslag
1.     Rätt till särskilt äldreboende/trygghetsboende skall övergå och beslutas av pensionären själv fr o m 80 års ålder istället för kommunens biståndshandläggare!

2.     Det skall upprättas en fastslagen strategi för hur de relativt kostbara särskilda äldreboenden kan kompletteras med goda trygghetsboenden i centrala Gnesta så att en bättre närhet till personal (korta larmtider) och god sjukservice kan upprätthållas och därmed garantera en högre livskvalitet för våra äldre omsorgsbehövande!

Motivering
Sveriges Televisions satsning #Hemtill varjepris påvisar allvarliga humanitära brister i dagens äldreomsorg i landet. Sedan 1999 har 32.000 platser på äldreboenden försvunnit trots ett ökat antal  äldre. I Gnesta har platserna minskat med ca 25% och drygt 12% av personer över 80 år har plats på äldreboenden idag i kommunen. Detta är i ett omvärldsperspektiv ganska lika med medelvärdet i Sverige! Men den allmänna situationen för de äldre är oroande särskilt med hänsyn till allt fler pensionärer i landet.

I Sveriges Televisions redovisningar kunde man även konstatera att dagens hemsjukvård var betydligt dyrare än att ställa äldreboenden till förfogande. En icke oväsentlig ekonomiska faktor således, som talar för andra strategier än att lägga ner äldreboenden.

Egentligen är det tämligen märkligt, att pensionärer inte får välja själva. Vid valet 2014 lovade de flesta partierna, att äldre skulle kunna välja själva. För en tid sedan såg jag ett inspirerande inslag från SVT Stockholm om ett antal pigga herrar på ett äldreboende i Sundbyberg. Det visade sig efter ett tag att de kommunicerade mest på spanska och var invandrare från Chile. De verkade trivas alldeles utmärkt på detta hem. Detta scenario är ganska udda mot spiritismen på äldreboendena i Gnesta. Förvisso är vården och personalen bra men de äldre är allt för gamla o sjuka för att kunna ha någon större gemenskap.

För ett antal år sedan skulle jag uppvakta en äldre dam, som bodde i en stor villa i Gnesta. Jag ringde henne och hon sa att det bara var att gå in; dörren är öppen eftersom jag är sängliggande på övre våningen. Hon vårdades sålunda av hemtjänsten och ytterdörren var öppen på dagarna. Hon hade verkligen behövt en plats på äldreboende. Och tänk att i bostadsbristens tidevarv friställa ett boende för 4-5 personer!

Därför blir man något inspirerad när tre politiker härom veckan tog upp fråga varför får inte pensionärer välja själva på Svenska Dagbladets debattsida under mottot ”Nej till tvångsvård i hemmet av äldre!”

"Vi har här en tickande bomb som ingen politiker vågar ta i, men som oundvikligen kommer att brisera under det kommande decenniet. Därför har onekligen varje svensk pensionär anledning att ­redan idag börja planera för ett boende som kan fungera på ålderns höst. Samhällets beredskap kommer inte alls att räcka", skrev således Bertil Persson, Margareta Olgart Holmberg och Inger René.


Man skriver vidare: "Även äldre människor måste få rätt till valfrihet. Den som vill bo kvar hemma skall självfallet få lov till detta. Men också den som upplever ett starkt behov av trygghet och gemenskap skall ha rätt till detta. Vi anser att ett första viktigt steg i detta avseende måste bli att kommunerna åläggs att invitera alla som fyller 80 år till en genomgång av hemtjänstbehovet, och att alla som fyller 85 erbjuds möjlighet till adekvat äldreboende. Åtminstone vid denna ålder bör man anses gammal nog att själv kunna få påverka sitt boende. Tvångsvård i hemmen löser inga problem. Adekvata boendelösningar är nu ett måste."

Ovanstående motivering delas till större delen av undertecknad förslagsställare. Givetvis är det bekant att det troligen kan uppstå brist på äldreboenden inledningsvis. Det är känt att nytt äldreboende är planerat till 2017-2018 i Gnesta centralort. Men detta lär inte täcka kommande efterfrågan.  Därför bör dedikerade boenden etableras i kvarteret kring Cirkustomten, Torg- och Kullagatan
samt i närheten av det planerade nya äldreboendet, där en bättre närhet till personal och sjukservice kan upprätthållas. Det bör sålunda upprättas en fastslagen strategi för hur särskilda äldreboenden kan kompletteras med goda trygghets- och seniorboenden! 

Göran Benedicks

torsdag, januari 21, 2016

Sverigedemokraterna utmanar socialdemokraterna som största parti i januari!


Enligt Aftonbladets väljarbarometer Inizio för januari 2016 är det hårt om tätstriden mellan S, SD och M. SD har avancerat till näst största parti efter socialdemokraterna. Förlorare är M med 1,4% och MP med 1,1%. Vinnare är vänsterpartiet med 1,7%.


I SCB stora mätning i januari går moderaterna förbi socialdemokrater som största parti med sverigedemokraterna, som tredje största parti. SCB:s mätning har ju medfört omfattande kommentaer i media om socialdemokratins kräftgång. Alliansen leder nu med närmare 5% före de rödgröna!


Även Metro/Yougov har presenterat en januarimätning enligt nedan. Där är nu SD fortfarande största parti och största vinnaren med närmare 2%. Noterbart är att både KD, MP och L ligger väldigt nära 4% spärren! Regeringen Löfven har således bara runt 25% av väljarkåren för tillfället! Det torde vara det lägsta underlaget någonsin undantagandes den korta FP-regeringen!Vindstilla?Just nu 2016-01-21 kl 12:46 meddelar kontrollrummet på svenska kraftnät, att det går åt 24.856 MegaWatt i elnätet. El som produceras består av 52% vattenkraft, 34% kärnkraft, 9% värmekraft och 2% vindkraft. Man importerar även 2% från Norge!


Man undrar lite till mans hur man skall klara sig utan de kärnreaktorer som finns idag i kraftnätet?


Till kontrollrummet!  Till LO: Vi måste rädda kärnkraften!

onsdag, januari 20, 2016

Brottskod 291 - Polisen en stat i staten!

En ifrågasatt rikspolischef

Efter att den före chefen för Migrationsverket blivit rikspolischef har det börjat hända märkliga saker inom polismyndigheterna. Dagens Nyheter kan idag avslöja att han infört en ny brottskod 291 (till förväxling lika med Mosebokens 490/491), som skall mörka alla brott och insatser som sker av invandrare eller flyktingar.

 

DN skriver: Höstens och vinterns kraftigt ökade asylmottagande innebär stora påfrestningar för svensk polis. Sedan fyra månader avsätter alla regioner personal till Alma, den jättelika insats som leds av Nationella operativa avdelningen, Noa, och rör allt från gräns- och utlänningskontroll till ordning, säkerhet och brottsbekämpning.


En tidskrävande uppgift är att rycka ut på larm om våld, hot, mordbränder och andra brott på Migrationsverkets boenden. Redan den 26 oktober 2015 hade dessa problem blivit så omfattande att Noa införde en särskild så kallad relationskod för alla ärenden ”som berör migrantsituationen”.


Den naturliga frågan när polisen döljer brott, är om de som nu begår brott inte lagförs? Dvs kan de begå mord, misshandel, utpressning och andra brott utan att lagföras? Man kan ju undra över vad åklagarmyndigheterna anser om detta. Och vad anser den högste ansvarige Anders Ygeman(S)? Är det ok att polisen har blivit politiskt kriminella? Ja för åtgärden är ett klart brott mot svensk lagstiftning liksom det sk rom-registret var!


Förtroendet för det svenska rättssystemet och polisen i synnerhet är ju fullständigt i botten. Polisen har uppenbarligen blivit en stat i staten och gör precis, som den vill oavsett vilka lagregler som gäller! Finns det inga politiker längre i detta land som är intresserade av att upprätthålla den svenska rättssäkerheten? Måste vi som är intresserade av en god rättssäkerhet rösta på Sverigedemokraterna i nästa val?


Drevet går idag mot utrikesminister Margot Wallström! Detta torde vara fel fokus och mer politikergnäll. Det är Dan Eliasson och den svenska polisledningen som utgör samhällets stora problem idag jämte vissa rikspolitiker! 

tisdag, januari 19, 2016

Varför beslutades att Byalaget i Stjärnhov skall betala sanktionsavgift på 6.230 kr!

Som vi tidigare bloggat om är den sanktionsavgift på 6.230 kr som Byalaget i Stjärnhov drabbats av tämligen märklig. Vi har nu dessutom kollat upp vilka Gnesta-politiker som stått för denna insats. Hur det hela gått till framgår av Södermanlands Nyheters artikel Byalag överklagar beslut om avgift


5 politiker fattade beslutet

  1. Michael Gustafsson, ordf (S)
  2. Sibylle Ekengren, 1:e v ordf (M)
  3. Ingrid Feldt, ledamot (S)
  4. Bruno Jervors, ledamot (S)
  5. Bo Eklund, ledamot (M)

2 politiker ville avstyra!
  1. Sarah Kinberg, 2:e v ordf (L) (ingen avgift)
  2. Carl Werner, ledamot (MP) (det är kommunen som är ägaren)

Ja sista ordet är väl inte sagt! Kanske Länsstyrelsen kommer till en annan uppfattning!

#hemtillvarjepris förvånar och gör en rejält arg!

Sveriges Televisions satsning att klarlägga förhållandena för Sveriges pensionärer blottar avgrunder man inte trodde fanns! Även tidningar har börjat uppmärksamma de äldres utsatta situation!


Vi kommer under denna blogg att aktualisera olika missförhållanden. Vi har nu ställt ett antal frågor till just Gnesta kommun och återkommer i ärendet!


SVT Sörmland:  Hemtjänst dyrare än äldreboendeplats!


SVT ÖST: Tusentals gamla vårdas hemma trots att de behöver extremt mycket hemtjänst!


SVT ÖST Linnea skickades hem med trygghetslarm trots att hon var för sjuk att larma!måndag, januari 18, 2016

I Gnesta har antalet platser på äldreboende minskat med 25%

Sveriges Television gör en storsatsning på att undersöka hur det är med att få plats på äldreboende. Enligt kanalen har antalet platser minskat med 32.000. Detta stämmer bra med Gnesta vars platser minskat från 120 till 88 idag; dvs med ca 32 platser. Gnesta utgör ju ganska exakt 1/1000 del av Sverige. Gnesta har ju nu i princip lagt ner ett av tre äldreboenden. 
Sveriges Television ÖST redovisar nu mer i detalj hur illa ställt det är ställt på många håll. Vi hänvisar till följande artiklar:


1. Chansen till äldreboende avgörs var du bor!
2. Hela listan: De satsar mest och minst på äldreboenden!


Det gläder oss storligen att mediagiganten SVT fått upp ögonen för detta stora framtidsproblem! Det som nu avslöjas i SVT är häpnadsväckande och genuint problematiskt! Vad är det för slut på livet som vi ger de som byggt Sverige? Skamligt!


I Gnesta har således antalet platser minskat med 25% trots att kommunen är en ganska glest bebyggd kommun med stora avstånd! Men ligger ändå kvalitetsmässigt mitt i det svenska äldreboendefältet! Vi uppmanar dock kommunens ansvariga politiker att inte förhala ersättningen för Liljedalshemmet samt fokusera mer på grupperade seniorboenden i tätorten. Något som underlättar livet för de äldre i samhället.


  1.  Ljusnarsberg 26,3%
 66. Nykvarn      14,7%
 95. Nyköping     13,9%
106. Katrineholm  13,5%
157. Gnesta       12,4%
168. Trosa        12,1%
182. Strängnäs    11,7%
195. Oxelösund    11,4%
200. Vingåker     11,4%
233. Flen         10,6%
284. Örebro        5,0%

söndag, januari 17, 2016

Gnesta Samhällsbyggnadsnämnd mörkar sina beslut!

I Södermanlands Nyheter framgår av denna artikel Byalag överklagar beslut om avgift, att byalaget i Stjärnhov fått en sanktionsavgift på 6.230 kronor för en byggnad som egentligen ägs av kommunen. Detta är ganska märkligt! Än märkligare är att sanktionsavgiften skulle ha varit beslutad i nämndens möte den 2015-11-26. I protokoll fråga sagda möte saknas beslutet. Eftersom Byalaget i Stjärnhov inte är en enskild person, kan man ej heller åberopa personsekretess för denna märkliga mörkning.


Således två mycket märkliga beslut. Beslutet i sig och att mörka detsamma! Man måste ju kunna lita på att Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är korrekta. Det kräver givetvis ett öppet och demokratiskt samhälle. Är det fler protokoll som mörkas i kommunen? Vi lär säkert få återkomma till detta!


Här kan man läsa Samhällsbyggnadsnämndens protokoll:


lördag, januari 16, 2016

Kontrollrummet!
Vill man veta hur det svenska kraftnätet fungerar, till vilka länder vi exporterar eller importerar el eller hur stor del av produktionen - effekten - som kommer vatten-, kärn eller vindkraft, kan man klicka på denna länk som ger aktuell information:

                   http://www.svk.se/kontrollrummettorsdag, januari 14, 2016

Solbacka integrationscentrumen en ljuspunkt för många!På år 2015 näst sista dag besökte vi Solbacka flyktingläger vid Stjärnhov. Invånarna hade under ett antal månader jobbat med ett konstverk föreställande en fladdrande svenska flagga. Detta konstverk överlämnades av ett antal synnerligen entusiastiska flyktingar till det svenska folket. Efter ett antal tal så avslutades det hela med en yster dans i Solbackas snödränkta park.

Detta var en synnerligen positiv upplevelse och en påminnelse om det skyddsbehov som många migranter till Sverige har. Det påminner även om en entusiasm att faktiskt befinna sig i ett tämligen fredligt land. Det påminner att de flesta flyktingar har ingen högre önskan än att bli en del av det svenska samhället.

Vi får numera ta del av migranter, som uppenbarligen inte delar dessa värderingar. Det är givetvis tragiskt för alla inblandade och inte minst för de tusentals asylsökande som inte delar denna agenda utan intet annat vill leva i fred och endräkt. Men integration får inte bli förvaring som den för det mesta är idag. Det är viktigt att samhället agerar och i Solbackas fall kan man nog säga att Stjärnhovsborna har engagerat sig. Huruvida det är en klok idé att integrera sig i det svenska samhället långt ut i skogen, mörkret, snön och lång från allfartsvägarna kan diskuteras. Men Solbacka-anläggningen innebär ju alltid ett bra boende och möjlighet.

Däremot måste det svenska samhället bereda sig på att skapa betydligt fler jobb om denna migration/integration inte skall gå över styr. Hittills verkar de flesta riksdagsmän inte ha några som helst idéer om hur detta skall ske utan låter det mesta förfalla som bostäder,sjukvård och skola. För vår egen del har vi under årens lopp på ett ganska ödmjukt vis kommit med en del förslag. Men de verkar knappast satisfieras av dagens politiker. Numera har för övrigt Sverige fått omdömet att vara ett av världens sämsta länder på integration. Något som både svenskar och invandrare nog har rejäla synpunkter på! 


Men en fungerande Solbacka-anda måste ändå utgöra ett ljus i en värld som utgör ett stort mörker för många människor. Det skall vi givetvis vara rädda om även om vi kritiserar bristerna i den svenska integrationspolitiken. Det är även viktigt att inte mörka krafter tar överhanden i samhället p g a polis, media och migranters brister. Det är av vikt att vi har ett öppet sinne om människor och deras positiva agenda för ett bättre liv! 

onsdag, januari 13, 2016

Polis och tidningars mörkläggning bäddar för taHarrush
Rapporterna om polis och tidningars mörkläggning av brott begångna av asylsökande eller invandrade yngre män duggar nu tätt från tyska Köln till svenska Kungsan, Kalmar, Karlstad m fl platser. Upprördheten är tämligen omfattande inte minst i Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Sveriges Television. Fler och fler mycket märkliga avslöjanden görs. Bl a finns nu skriftlig bevisning på att svenska polisledning inte vill att polisen skall ge signalement på gärningsmän för att undvika, att invandrare pekas ut. Polisen vill som enda land i Europa inte ha hjälp av allmänheten. Något som förklarar den usla uppklarandegrad som den svenska polisen har jämfört med engelsk eller tysk dito!

Det värsta är att svenska tidningar spelar med i detta farsartade spel. Varenda svensk vet att invandrare begår de flesta brott i landet. Detta är allmänt känt och framgår såväl av SCB som BRÅ statistik. Inget konstigt med det. Om polisen söker någon gärningsman i England eller Tyskland presenterar TV direkt bilder på vederbörande, som ofta åker fast direkt. I Sverige orkar man inte ens meddela ett signalement. Det är således en omfattande mörkläggning, som initieras av politiker, ärvts av polisledningar och chefredaktörer i stor skala!

I England har det begåtts många kvinnoöverfall av yngre män från Somalia och Eritrea. Omfattande organiserade gängvåldtäkter är begångna och gärningsmännen har sedermera fått namn och bilder publicerade utan någon misskund i alla engelska tidningar. Det som nu uppdagas att yngre män oftast från Afghanistan sysslar med organiserat ofredande av unga kvinnor är för svenska förhållanden sensationellt så tillvida att tidningar och även Sveriges Television meddelar detta nu. För den vanliga allmänheten är ju detta inget nyhet hur män från vissa länder ser på kvinnor och jämställdhet. Nu verkar dessa män vara på väg att införa taHarrush - den arabisk/muslimska våldtäktsleken på allvar i landet med tidningarnas tysta medgivande!

Tre händelser bland många andra, som medverkat till att Sverige ligger i världstoppen när det gäller kvinnovåld exemplifieras: 


Stockholm: Ung kvinna våldtas under flera timmar av ett gäng ungdomar från Marocko som uppehåller sig illegalt i landet i området kring Stadsgården i Stockholm. Några döms till löjliga straff och en frikänns när han påstår att han är under 15 år. Dessa ungdomar är fortfarande kvar vid Stadsgården ingen gör nåt och tidningarna mörkar att det är tämligen farligt för en ung kvinna att vistas ute på vissa platser i Stockholm.

Nyköping: En asylsökande med somaliskt/eritranskt signalement enligt ett av brottsoffren, förföljer och överfaller kvinnor i Nyköping. Södermanlands Nyheter och polis orkar inte ens lägga ut ett signalement på förövaren. De hade knappast varit något större problem att haffa denne person med allmänhetens hjälp. Nu offrade tidningen och polisen brottsoffren på ett högst uselt vis!

Strängnäs: Ett av senare års mer brutala våldtäkter äger rum utan för asylmottagningen på Tosterön av tre asylsökande varav den ene varit i Sverige en vecka. En ung kvinna våldtas i omgångar! Två är fast den tredje är på rymmen och skulle lätt kunna infångas om bild och namn publicerades. Men tror ni att Eskilstuna-kuriren rapporterar sanningsenligt om denna händelse. Icke en bild, icke ett namn, icke en identitet. Hade det varit svenska så hade säkert detta skett. Detta kallas för omvänd rasism, som Leif G W Persson så riktigt påpekade i TV igår. Till yttermera visso döms de två asylsökande till löjligt låga straff på minimiskalan av Eskilstuna tingsrätt!

Polis och medias gemensamma mörkläggning av verklig kriminalitet har först och främst drabbat svenska kvinnor med flest antal våldtäkter i hela världen. Mörkläggningarna måste betraktas som en skam både för polis och korrumperade journalister som missförstått sitt viktiga uppdrag att granska sanningen och istället sysslar med mörkläggning! Tämligen uselt är väl det minsta omdömet! Det finns gott om mulliga mansgrisar på svenska redaktioner. Var finns det kvinnor som slåss för jämställdhet?


Nu får tidningar och polis känna på den gatloppslek, som svenska kvinnor fått göra under många år! Det är dem väl förunnat!http://www.svd.se/den-otrygga-tryggheten/om/ledare


http://www.expressen.se/ledare/vad-gor-ygeman-at-gatubarnen/

söndag, januari 10, 2016

Nej till tvångsvård i hemmet av äldre!

Har funderat ganska länge och skrivit spaltkilometer på denna blogg om bristen på platser inom särskilda äldreboenden i landet och Gnesta i synnerhet. Man lägger ner ett av tre hem och ersättningen dröjer till 2018. För att klara detta har klimatet hårdnat och kommunen hänvisar till särskilda behovsbeslut, där kommunen har sista ordet, för att få plats på äldreboenden.


Egentligen är det ganska konstigt att pensionärer inte får välja själva. Vid valet 2014 föreslog de flesta partierna, att äldre skulle kunna välja själva. Såg härförleden ett inspirerande reportage från TV Stockholm om ett antal pigga herrar på ett äldreboende i Sundbyberg. Det visade sig efter ett tag att de kommunicerade mest på spanska och var invandrare från Chile. De verkade trivas alldeles utmärkt på detta hem. Detta scenario är ganska udda mot spiritismen på äldreboendena i Gnesta. Förvisso är vården och personalen bra men de äldre är allt för gamla o sjuka för att kunna ha någon större gemenskap.

För ett antal år sedan uppvaktade jag en äldre dam som bodde i en stor villa i Gnesta. Jag ringde henne och hon sa att det bara var att gå in; dörren är öppen eftersom jag är sängliggande på övre våningen. Hon vårdades sålunda av hemtjänsten och ytterdörren var öppen på dagarna. Hon hade verkligen behövt en plats på äldreboende. Och tänk att i bostadsbristens tidevarv friställa ett boende för 4-5 personer!

Därför blir man glad när tre tyngre politiker idag i Svenska Dagbladet tar upp frågan varför inte pensionärer får välja själva! "Nej till tvångsvård i hemmet av äldre" är deras motto!

"Vi har här en tickande bomb som ingen politiker vågar ta i, men som oundvikligen kommer att brisera under det kommande decenniet. Därför har onekligen varje svensk pensionär anledning att ­redan idag börja planera för ett boende som kan fungera på ålderns höst. Samhällets beredskap kommer inte alls att räcka", skrivet idag, Bertil Persson, ordf för Sveriges Moderata seniorer, Margareta Olgart Holmberg, ordf för Stockholms Moderata Seniorer och Inger René, fd moderat riksdagsledamot.

Man skriver vidare: "Även äldre människor måste få rätt till valfrihet. Den som vill bo kvar hemma skall självfallet få lov till detta. Men också den som upplever ett starkt behov av trygghet och gemenskap skall ha rätt till detta. Vi anser att ett första viktigt steg i detta avseende måste bli att kommunerna åläggs att invitera alla som fyller 80 år till en genomgång av hemtjänstbehovet, och att alla som fyller 85 erbjuds möjlighet till adekvat äldreboende. Åtminstone vid denna ålder bör man anses gammal nog att själv kunna få påverka sitt boende. Tvångsvård i hemmen löser inga problem. Adekvata boendelösningar är nu ett måste."


För bloggarens del skulle vi nog kunna tänka oss att kontra med 75 år och eget beslut! Men ambitionen är rätt, riktig och i högsta grad human för de som byggt det svenska samhället!

torsdag, januari 07, 2016

Sverige på väg mot allvarlig energikris!


Vattenfall hotar nu med att lägga ner alla kärnkraftverk med för det svenska samhället oöverskådliga skador. Orsaken är den extra energiskatt som de rödgröna lagt ovanpå alla andra skatter för kärnkraften. Vi har på denna blogg skrivit otaliga inlägg om hur viktigt det är för den svenska industrin och välfärden att ha denna resurs och återger här ett något redigerad blogg från ett år sedan. 

Enligt Elstatistiks bild importeras just nu el från utlandet för att täcka elbristen. Man kan ju bara tänka sig vad som skulle ske utan kärnkraftens bidrag på dryga 8 GW av en total åtgång just nu på 25 GW (gigawatt). Mörkt i södra Sverige. För den som är mer intresserad av hur de olika energislagen hänger ihop kan Ekonomifaktas elsimulator vara intressant!

Så här skrev jag för ett år sedan: Energiexperter och vi som råkar vara utbildade i elteknik inser att när de första kärnkraftverken läggs ner i början på 2020-talet så finns det ingen ersättning. Vi kommer med nedläggningen av kärnreaktorer att få sk effektbrist; dvs en kall vinterdag kommer effekten inte att räcka till.

Men vi bygger ju ut vindkraften! Javisst men all vindkraft måste ha motsvarande utbyggnad av säker reglerkraft. Kolla gärna reglerkraft här så förstår ni vad vi tekniker menar! När det är vindstilla och när vi behöver elen som bäst producerar vindkraftverk ingenting! Det är bl a därför som det vindkrafttäta Danmark inte har lagt ner ett enda oljekraftverk. Man kan helt enkelt inte!

Det spelar således ingen roll hur mycket vi bygger ut vindkraften; när det inte blåser produceras ingen el. Dessutom kommer en för stor andel vindkraft att påverka både spänning och nätfrekvens. Idag används ju nätfrekvens som regulator vid plötsligt stora belastningar eller bortfall från enskilda vattenkraftverk. Vid en för stor andel vindkraft kan hela nätet kollapsa!

Mer om detta kan man läsa i denna intressanta artikel Experter varnar för energikris! Det tar kanske 10 år att projektera och bygga en ny reaktor. Den tidsgränsen är redan passerad.

Oljan håller på att ta slut och en del nämner 2025 som Peak Oil, vilket innebär att el måste ta över mer och mer av distribution och kommunikation!

Bekymrad? Ja i högsta grad med alla bekymmer som nu verkar rasa ner över oss i rask takt. Hur skall man vid behov prioritera elen? Till tidningar? Till Sveriges Television (drar massor av el) eller industrin?

 
Liten elektronikskola

Effekt mäts i Watt, W betecknas P. Spänning mäts i Volt, V betecknas U. Ström mäts i Ampére, A betecknas I. I kraftnätsammanhang talar vi om MW (megawatt) eller GW (gigawatt). 1 GW = 1.000 MW. P=U*I (en av ohms lagar).


Energi som är effekt över tiden mäts i Wattsekund, Ws eller vanligen i dessa sammanhang med kWh (kilowattimme), eller TWh (terawattimme), betecknas E. Det är denna man betalar för dvs effekten över tiden.  1 TWh = 1.000.000.000 kWh. E=P*tid.


Varje kärnkraftreaktor kan producera knappt 10 TWh per år jämfört med Sveriges största vattenkraftverk Harsprånget, som producerar ca 2 TWh. För att kompensera en enda borttagen kärnkraftreaktor måste man således bygga ut alla kvarvarande orörda älvar!


Medeleffekten under året för en kärnkraftreaktor är ca 1.200 MW. Att jämföra med vindkraftens maximala och totala värde på 2.000 MW. Som kan noteras nedan används kärnkraftverk konstant medan vattenkraftens del varierar med dygnets belastningar. Man reglerar således nätet med vattenventiler. När vinden kommer in som en omöjlig kraft att förutse blir det mer komplicerat. Ju mer vindkraft ju svårare blir det att hålla nätfrekvensen till 50 Hz! Eller för att ta en annan liknelse ju mer vindkraft ju fler vattenkraftverk måste anläggas.

Kärnkraftens baskraft är en i princip linjär runt 7 650 MW i effekt, medan vattenkraftens reglerkraft varierar över dygnet i takt med behovet. Som mest gav vattenkraften 12 389 MW och som minst 5 256 MW, en variation på hela 7 133 MW. Detta kan jämföras med vindkraften som gav 2 225 MW som mest och 542 MW som minst, beroende på vindens nycker.

Dvs den totala effekt som behövs varje sekund dygnet om i Sverige är en funktion P(x) = P(konstant levererad kärnkraft) + P(ej reglerbar vindkraft) + P(reglerbar vattenkraft).

onsdag, januari 06, 2016

SKL:s nationella trygghetsundersöknin 2015

Sveriges kommuner och landstings årliga trygghetsundersökning har precis publicerats. Denna ganska omfattande rapport kan hämtas ner här! Från rapporten har vi extraherat läget för de sörmländska kommunerna avseende antalet anmälda våldsbrott (mord, misshandel, våltäkt) per 1.000 invånare. Generellt kan konstateras att östra Sörmland sticker ut i statistiken och även ligger i toppskiktet för hela landet. Förvisso finns det än farligare områden t ex Södermalm i Stockholm. Men det är närmare dubbelt så många brott i Flen-Eskilstuna-Katrineholm som i Gnesta kommun! Publicerad ökning i % avser perioden 2002-2004 jämfört med 2012-2014.


Kommun Antal Ökning
Flen 16,9 82
Eskilstuna 15,9 22
Katrineholm 15,5 88
Vingåker 13,2 105
Nyköping 12,1 44
Oxelösund 11,1 23
Strängnäs 9,9 44
Gnesta 7,6 15
Trosa 7,2 39

Korrumperar politisk makt?

De flesta väljare har väl noterat att alla riksdagspartier utom V och SD i december 2014 slöt en överenskommelse, gemenligen kallad DÖ innebärande att det under 8 år inte skulle bedrivas någon oppositionspolitik. Därmed övergav man politikens och parlamentarismens främsta uppgift för politiska partier, att ta makten och föra fram den politik man gått till val på. Det fanns säkert många som skulle ha valt ett annat parti om denna ambition var känd!

Den fadda smak som kvarstår efter detta är att politiker verkar mer intresserade av de inkomster som riksdagsarbetet innebär än omsorg om sina väljare. Att vara riksdagspolitiker må vara kämpigt många gånger som de flesta andra jobb kanske är men pensionerna är omfattade och rikliga!

Ett annat belysande exempel utgör kommunalpolitiken i Katrineholm, som nu under flera valperioder delats upp mellan socialdemokrater och moderater, så att dessa partier och dess medarbetare i lugn och ro kan garanteras goda löner och pensioner. Huruvida man följer sina vallöften är okänt. Men om så voro kan man ju fundera över om det verkligen behövs olika politiska partier. Det är väl bättre att tjänstemännen i så fall bestämmer, när ingen huvudansvarig för förd politik finns! Därmed kan man spara miljoner i politikerlöner!

Det ändå mest klassiska exemplet är landstinget i Sörmland. Här är nu snart samtliga partier med och delar på kakan väl medvetna om att det kan vara lönsamt att sitta vid de dukade borden, som dignar av läckerheter för de lyckligt utvalda. För de som betalar deras lön blir dock sjukvården allt sämre för varje år och Sörmland befinner sig nu i den svenska sjukvårdens gärdsgårdsserie. Här ser man direkt ett varnande exempel på hur saker och ting kan utvecklas negativt med ett lönande samarbete över parti- och blockgränser.

Även i Gnesta har den politiska kartan ritats om. Man vet då inte så noga vem som är ansvarig för vad. Majoriteten bildas av socialdemokrater och moderater medan stora oppositionen består av C, L och V samt den lilla av MP och SD. Några större motsättningar verkar inte finnas utom möjligen miljöpartiet, som uppmärksammar ett antal specifika frågor. Man kan därmed fråga sig om det verkligen behövs politiker, som jobbar för den politik man förde fram i valet eller alternativt behövs man inte alls om med samma politik och åsikter.

Ja det kan förvisso ibland vara nödvändigt styra i lugn och ro med betryggande majoriteter men i ett längre perspektiv gynnar säkert detta ryggdunkande enbart korruption och är nonchalant mot väljare och politiska mål!


Läs gärna en djupare betraktelse över detta fenomen!

tisdag, januari 05, 2016

Ömkliga kreatur!

En av 150 talet drabbade kvinnor!

På nyårsafton inträffade det synnerligen oväntade i de tre tyska städerna Köln, Hamburg och Stuttgart. 100-tals immigranter från främst Nord-Afrika antastar, våldtar och rånar kvinnor i stor skala i närheten av Kölns centrum resp Hamburgs Reeperbahn. I Tyskland rasar befolkningen och Angela Merkel ha gjort synnerligen skarpa uttalanden mot dessa monstruösa händelser. Många invånare i Tyskland tror inte längre på att den tyska polisen har läget under kontroll och Kölns överborgmästare Henriette Reker kallar till krismöten! Hennes uttalande "Frauen sollen zu Fremden eine Armlänge Abstand halten" har nu bara förstärkt animositeten mot våldsmän och ansvariga politiker!


Idag onsdag har den tyska polisen meddelat att man sätter upp specialkommandon (sonderkommando) för att jaga och lagföra förövarna!


Över hela världen fördöms dessa händelser utom av vissa journalister på Public Service eller av en del märkliga debattörer, som är mer bekymrade över våldsmännens välbefinnande! Inte konstigt att Sverige har flest våldtäkter i hela världen!


Idag kan man läsa på svenska sociala media att detta även inträffat i Sverige; dock i mindre skala i Kalmar och Gävle!


Vi får väl i sann Olof Palmes anda utnämna aktuella journalister till ömkliga kreatur med dessa mulliga åsikter med ett visst hopp att Hanna Stjärne åtminstone kan få vissa mansgrisar på SVT på bättre tankar!


Brittiska BBC vittnar!

Addendum: Som de flesta kanske inser får dessa händelser konsekvenser för att flyktingmottagning i Europa och i synnerhet för sk Ensamkommande yngre män. Polischefen fick sparken. Civilminister Jäger ifrågasätts. Både CDU och SPD vill skärpa både sexuallagar och asylrätten!

lördag, januari 02, 2016

Dagens journalister saknar empati för de svagaste i samhället!

Med stigande ålder skapar man sig naturligtvis erfarenhet och kunskap som yngre på intet vis behärskar. Jag läser varje dag två dagstidningar den lokala Södermanlands Nyheter och rikstidningen Svenska Dagbladet. Naturligtvis så läser man på webben bl a Expressen och utmärkta Göteborgsposten. Debattörer finns det gott om att följa både på Facebook och på webben. Jag följer regelbundet ett antal och ger ekonomiskt stöd till en specifik liksom jag stödjer Läkare utan Gränser och Frälsningsarmén; två organisationer som gör verklig nytta i världen utan feta chefslöner.

Utöver detta läsande så tittar jag varje dag på utländska TV-kanaler. Favoriter är tyska ARD, ZDF, n-tv, France24 och SKY NEWS. Tittar ibland på TV4 nyheter mer sällan SVT Rapport, som känns lite apart i sin rapportering jämfört med andra media! Radio? Nästan aldrig. Dock spanarna på fredagar! 

Håller även via Twitter koll på 250 media, politiker, debattörer, journalister och ledarskribenter huvudsakligen från liberala/konservativa media.  Gillar teknik och vetenskap och prenumererar på Axess-TV. Känner mig ganska välinformerad mer än vad de flesta nog är.


Liberala Dagens Nyheter då? Jag har förvisso läst tidningen sedan 1950-talet men tidningen under Wolodarski hävdar numera med emfas att det grova våldet (mord, misshandel, våldtäkt) minskar i samhället, vilket inte är särskilt trovärdigt! 


Har alltid haft ett patos för rättvisa i samhället oavsett vad det månde vara. Ogillar starkt kvinnovåldet i det svenska samhället, som det ofta råder stor tystnad om; bland det högsta i världen. Ogillar starkt de flesta riksdagspolitikers passivitet, när skolan blir allt sämre, bostadsköerna allt längre, pensionerna urholkas, en kaosartad sjukvård och ett rättssystem som uppenbarligen havererar, där polisen avskriver det mesta och har en 5% uppklaradegrad av inbrott, när t ex Tyskland har 25%.

Positiv till en generös migrationspolitik men anser att integrationen är tämligen miserabel och den sämsta i hela världen.

Det märks verkligen att Sverige var världens 4:e bästa land att leva i på 1970-talet och numera ligger på 14:e plats mätt enligt HDI, Human Development Index.

På det lokala planet måste vi framföra kritik mot det lokala bladet SN. Man ägnar mycket tid i tidningen åt hur bra integrationen fungerar i landet men synes helt ha glömt bort samhällets svagaste grupp äldre pensionärer. I Gnesta läggs ju ett av tre äldreboende ned, vilket har skapat mycket oro för pensionärer och deras organisationer PRO/SPF. 

När dessa organisationer uttrycker sitt bekymmer över uppkommen situation orkar tidningen inte ens följa upp detta. Inte heller att kommunen vägrar att svara på brev är intressant! Man undrar ju verkligen som mångårig prenumerant var yngre journalisters empati finns. När det gäller de svagaste i samhället synes den saknas helt! 

När det gäller asylsökande och flyktingar så är de garanterade tak över huvudet och försörjning enligt lag samt backas upp av Migrationsverk, kommun och SN. När det gäller pensionärer finns inga sådana garantier. Det är helt upp till kommunernas godtycke, att ordna denna "detalj" och pressen orkar inte ens ge moraliskt stöd! Det är tämligen illa!

Någon gång under 2015 dristade jag mig att skriva till tidningens chefredaktör och påpeka tidningens bristande empati för de äldre och svaga i samhället och oförmåga att leva upp till sitt mediala granskande ansvar. Hen tackade så mycket för de "intressanta" synpunkterna!


Men har vi journalister och politiker under 40 år så är väl detta inte så konstigt. Dessa har knappast känt på de isande vindar som dagens äldre nu får känna på! De som byggt Sveriges välfärd är numera samhällets parias! Mycket bättre är det ej heller vid redaktionerna på Eskilstuna-kuriren, Radio P4 Sörmland eller SVT Sörmland. 


Tidningen Expressen bjuder dock till!