torsdag, januari 07, 2016

Sverige på väg mot allvarlig energikris!


Vattenfall hotar nu med att lägga ner alla kärnkraftverk med för det svenska samhället oöverskådliga skador. Orsaken är den extra energiskatt som de rödgröna lagt ovanpå alla andra skatter för kärnkraften. Vi har på denna blogg skrivit otaliga inlägg om hur viktigt det är för den svenska industrin och välfärden att ha denna resurs och återger här ett något redigerad blogg från ett år sedan. 

Enligt Elstatistiks bild importeras just nu el från utlandet för att täcka elbristen. Man kan ju bara tänka sig vad som skulle ske utan kärnkraftens bidrag på dryga 8 GW av en total åtgång just nu på 25 GW (gigawatt). Mörkt i södra Sverige. För den som är mer intresserad av hur de olika energislagen hänger ihop kan Ekonomifaktas elsimulator vara intressant!

Så här skrev jag för ett år sedan: Energiexperter och vi som råkar vara utbildade i elteknik inser att när de första kärnkraftverken läggs ner i början på 2020-talet så finns det ingen ersättning. Vi kommer med nedläggningen av kärnreaktorer att få sk effektbrist; dvs en kall vinterdag kommer effekten inte att räcka till.

Men vi bygger ju ut vindkraften! Javisst men all vindkraft måste ha motsvarande utbyggnad av säker reglerkraft. Kolla gärna reglerkraft här så förstår ni vad vi tekniker menar! När det är vindstilla och när vi behöver elen som bäst producerar vindkraftverk ingenting! Det är bl a därför som det vindkrafttäta Danmark inte har lagt ner ett enda oljekraftverk. Man kan helt enkelt inte!

Det spelar således ingen roll hur mycket vi bygger ut vindkraften; när det inte blåser produceras ingen el. Dessutom kommer en för stor andel vindkraft att påverka både spänning och nätfrekvens. Idag används ju nätfrekvens som regulator vid plötsligt stora belastningar eller bortfall från enskilda vattenkraftverk. Vid en för stor andel vindkraft kan hela nätet kollapsa!

Mer om detta kan man läsa i denna intressanta artikel Experter varnar för energikris! Det tar kanske 10 år att projektera och bygga en ny reaktor. Den tidsgränsen är redan passerad.

Oljan håller på att ta slut och en del nämner 2025 som Peak Oil, vilket innebär att el måste ta över mer och mer av distribution och kommunikation!

Bekymrad? Ja i högsta grad med alla bekymmer som nu verkar rasa ner över oss i rask takt. Hur skall man vid behov prioritera elen? Till tidningar? Till Sveriges Television (drar massor av el) eller industrin?

 
Liten elektronikskola

Effekt mäts i Watt, W betecknas P. Spänning mäts i Volt, V betecknas U. Ström mäts i Ampére, A betecknas I. I kraftnätsammanhang talar vi om MW (megawatt) eller GW (gigawatt). 1 GW = 1.000 MW. P=U*I (en av ohms lagar).


Energi som är effekt över tiden mäts i Wattsekund, Ws eller vanligen i dessa sammanhang med kWh (kilowattimme), eller TWh (terawattimme), betecknas E. Det är denna man betalar för dvs effekten över tiden.  1 TWh = 1.000.000.000 kWh. E=P*tid.


Varje kärnkraftreaktor kan producera knappt 10 TWh per år jämfört med Sveriges största vattenkraftverk Harsprånget, som producerar ca 2 TWh. För att kompensera en enda borttagen kärnkraftreaktor måste man således bygga ut alla kvarvarande orörda älvar!


Medeleffekten under året för en kärnkraftreaktor är ca 1.200 MW. Att jämföra med vindkraftens maximala och totala värde på 2.000 MW. Som kan noteras nedan används kärnkraftverk konstant medan vattenkraftens del varierar med dygnets belastningar. Man reglerar således nätet med vattenventiler. När vinden kommer in som en omöjlig kraft att förutse blir det mer komplicerat. Ju mer vindkraft ju svårare blir det att hålla nätfrekvensen till 50 Hz! Eller för att ta en annan liknelse ju mer vindkraft ju fler vattenkraftverk måste anläggas.

Kärnkraftens baskraft är en i princip linjär runt 7 650 MW i effekt, medan vattenkraftens reglerkraft varierar över dygnet i takt med behovet. Som mest gav vattenkraften 12 389 MW och som minst 5 256 MW, en variation på hela 7 133 MW. Detta kan jämföras med vindkraften som gav 2 225 MW som mest och 542 MW som minst, beroende på vindens nycker.

Dvs den totala effekt som behövs varje sekund dygnet om i Sverige är en funktion P(x) = P(konstant levererad kärnkraft) + P(ej reglerbar vindkraft) + P(reglerbar vattenkraft).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar