måndag, januari 25, 2016

Medborgarförslag angående rätt till äldreboende


Förslag
1.     Rätt till särskilt äldreboende/trygghetsboende skall övergå och beslutas av pensionären själv fr o m 80 års ålder istället för kommunens biståndshandläggare!

2.     Det skall upprättas en fastslagen strategi för hur de relativt kostbara särskilda äldreboenden kan kompletteras med goda trygghetsboenden i centrala Gnesta så att en bättre närhet till personal (korta larmtider) och god sjukservice kan upprätthållas och därmed garantera en högre livskvalitet för våra äldre omsorgsbehövande!

Motivering
Sveriges Televisions satsning #Hemtill varjepris påvisar allvarliga humanitära brister i dagens äldreomsorg i landet. Sedan 1999 har 32.000 platser på äldreboenden försvunnit trots ett ökat antal  äldre. I Gnesta har platserna minskat med ca 25% och drygt 12% av personer över 80 år har plats på äldreboenden idag i kommunen. Detta är i ett omvärldsperspektiv ganska lika med medelvärdet i Sverige! Men den allmänna situationen för de äldre är oroande särskilt med hänsyn till allt fler pensionärer i landet.

I Sveriges Televisions redovisningar kunde man även konstatera att dagens hemsjukvård var betydligt dyrare än att ställa äldreboenden till förfogande. En icke oväsentlig ekonomiska faktor således, som talar för andra strategier än att lägga ner äldreboenden.

Egentligen är det tämligen märkligt, att pensionärer inte får välja själva. Vid valet 2014 lovade de flesta partierna, att äldre skulle kunna välja själva. För en tid sedan såg jag ett inspirerande inslag från SVT Stockholm om ett antal pigga herrar på ett äldreboende i Sundbyberg. Det visade sig efter ett tag att de kommunicerade mest på spanska och var invandrare från Chile. De verkade trivas alldeles utmärkt på detta hem. Detta scenario är ganska udda mot spiritismen på äldreboendena i Gnesta. Förvisso är vården och personalen bra men de äldre är allt för gamla o sjuka för att kunna ha någon större gemenskap.

För ett antal år sedan skulle jag uppvakta en äldre dam, som bodde i en stor villa i Gnesta. Jag ringde henne och hon sa att det bara var att gå in; dörren är öppen eftersom jag är sängliggande på övre våningen. Hon vårdades sålunda av hemtjänsten och ytterdörren var öppen på dagarna. Hon hade verkligen behövt en plats på äldreboende. Och tänk att i bostadsbristens tidevarv friställa ett boende för 4-5 personer!

Därför blir man något inspirerad när tre politiker härom veckan tog upp fråga varför får inte pensionärer välja själva på Svenska Dagbladets debattsida under mottot ”Nej till tvångsvård i hemmet av äldre!”

"Vi har här en tickande bomb som ingen politiker vågar ta i, men som oundvikligen kommer att brisera under det kommande decenniet. Därför har onekligen varje svensk pensionär anledning att ­redan idag börja planera för ett boende som kan fungera på ålderns höst. Samhällets beredskap kommer inte alls att räcka", skrev således Bertil Persson, Margareta Olgart Holmberg och Inger René.


Man skriver vidare: "Även äldre människor måste få rätt till valfrihet. Den som vill bo kvar hemma skall självfallet få lov till detta. Men också den som upplever ett starkt behov av trygghet och gemenskap skall ha rätt till detta. Vi anser att ett första viktigt steg i detta avseende måste bli att kommunerna åläggs att invitera alla som fyller 80 år till en genomgång av hemtjänstbehovet, och att alla som fyller 85 erbjuds möjlighet till adekvat äldreboende. Åtminstone vid denna ålder bör man anses gammal nog att själv kunna få påverka sitt boende. Tvångsvård i hemmen löser inga problem. Adekvata boendelösningar är nu ett måste."

Ovanstående motivering delas till större delen av undertecknad förslagsställare. Givetvis är det bekant att det troligen kan uppstå brist på äldreboenden inledningsvis. Det är känt att nytt äldreboende är planerat till 2017-2018 i Gnesta centralort. Men detta lär inte täcka kommande efterfrågan.  Därför bör dedikerade boenden etableras i kvarteret kring Cirkustomten, Torg- och Kullagatan
samt i närheten av det planerade nya äldreboendet, där en bättre närhet till personal och sjukservice kan upprätthållas. Det bör sålunda upprättas en fastslagen strategi för hur särskilda äldreboenden kan kompletteras med goda trygghets- och seniorboenden! 

Göran Benedicks

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar