tisdag, januari 19, 2016

Varför beslutades att Byalaget i Stjärnhov skall betala sanktionsavgift på 6.230 kr!

Som vi tidigare bloggat om är den sanktionsavgift på 6.230 kr som Byalaget i Stjärnhov drabbats av tämligen märklig. Vi har nu dessutom kollat upp vilka Gnesta-politiker som stått för denna insats. Hur det hela gått till framgår av Södermanlands Nyheters artikel Byalag överklagar beslut om avgift


5 politiker fattade beslutet

  1. Michael Gustafsson, ordf (S)
  2. Sibylle Ekengren, 1:e v ordf (M)
  3. Ingrid Feldt, ledamot (S)
  4. Bruno Jervors, ledamot (S)
  5. Bo Eklund, ledamot (M)

2 politiker ville avstyra!
  1. Sarah Kinberg, 2:e v ordf (L) (ingen avgift)
  2. Carl Werner, ledamot (MP) (det är kommunen som är ägaren)

Ja sista ordet är väl inte sagt! Kanske Länsstyrelsen kommer till en annan uppfattning!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar