tisdag, december 23, 2008

Obekväma miljösanningar

I Sverige går det åt ca 150 TWh el per år. Till industri och uppvärmning av hus samt att lysa upp vår mörka tillvaro under vintern. Ett ofta rent producerad energi i form av vatten- och kärnkraft. Lite sämre men hyfsat även mottrycksel. Det värsta vi har är den olje- och kolkraft, som framför allt produceras i Danmark, Tyskland och Polen. Rena länder som Sverige är även Norge, Storbrittanien och Frankrike.

I Sverige pågår en obegriplig sparkampanj för att "förmörka" höstmörkret. Helst skall man sitta i sin bostad med stearinljus. Sanningen är ju att en vanlig lampa på 40 W bidrager till husuppvärmningen. Således ingen som helst besparing att släcka denna lampa. Det borde behövas mer teknisk utbildning av t ex okritiska journalister, som köper alla dumheter.

Skall man göra något för miljön skall man belägga flyget med samma skatter som för bilen. Nöjesresorna till Thailand och Bryssel är idag obeskattade. Ett synnerligen märkligt tillstånd. Men skulle man ha motsvarande skatt som för en bil som för en resa till Thailand ToR skulle resan beläggas med ca 5.000 kr i skatt.

Många har fått för sig att sk "miljöbilar" släpper ut avsevärt mindre med koldioxid. Detta är helt felaktigt en sk "miljöbil" släpper ut obetydligt mindre än en vanlig bil.

Oerhört positivt är att det nu att börjar komma elbilar. Skulle all bensin ersättas med el åtgår det ca 10 TWh för detta dvs ca endast 7% av elproduktionen. Man undrar vad bilhatarna då skall hitta på.

Den största osanningen kring miljön är det sk "gröna kretsloppet" dvs att all eldning av ved skulle uppvägas av att trädet under sin livstid upptagit motsvarande mängd koldioxid under sin livstid. Även detta är en sanning med modifikation. För att kunna framställa eldningsbart material t ex flis mm krävs maskinellt arbete och sjö- och vägtransporter. Dessa transporter genererar koldioxid.

Vindkraft är en parentes i den framtida utvecklingen. I Sverige bedöms denna kunna byggas ut till 3 TWh dvs ca 2% av den totala elproduktionen. Om man får fler vindkraftverk kan man ju undra hur man skall kunna svara för nätfrekvensen 50 Herz. Vindkraftverk är ju synnerligen instabila och kan tvärstoppa i samband med vindkantring.

De flesta svenska kärreaktorerna behöver omsättas med början kring 2030. Byggtiden för tunga elförsörjning är lång kanske över 15 år. Finns det verkligen någon energi- och miljöpolitik i Sverige idag? Har vi svenska politiker som månar om människors välfärd i framtiden? Finns det förutseende politiker som kan jobba på många års sikt eller gäller enbart nuet och chansen att bli omvald för de nästa fyra åren?

tisdag, december 09, 2008

Bidrager EU med något utöver rena dumheter?

EU har nu beslutat att normala glödlampor, dem med wolframtråd, skall förbjudas. Istället skall man använda lågenergilampor (som innehåller stora mängder miljögifter) eller halogen (som är en växthusgas).Enligt samma utsaga skall därmed 1/4 av elporduktionen i Sverige sparas in. Du hörde rätt 25%, vilket skulle innebära att vi kunder lägga ned ett kärnkraftverk.Sanningen är tyvärr något annat. Låt oss räkna: En normalvilla gör av med 20.000 kWh per år. Vi antager för säkerhets skull att de har en värmepump. Annars skulle förbrukningen vara större. Hushållselen står för ca 6.000 kWh. Av denna är varmvatten och spis samt tv de största energislukarna. Antag att vi under den mörka årstiden utnyttjar 6 40 W lampor inomhus låt säga 6 timmar. Det blir 6*6*40*185=2.600 högt räknat. Under sommaren kanske vi gör av med 1.000 kWh. Mängden 2.600 bidrager då även till uppvärmningen av huset. Medan de under sommaren inbesparade fjärdedelen av 1.000 kWh dvs 250 kWh torde vara en ren besparing med energisnåla lampor.Besparingen med detta blir således 250 kWh av totalt 20.000. Det är endast 1,25 procents besparing. Den EU-relaterade besparingen är således en ren lögn ovärdigt EU.Någon kan invända att alla hus har inte el som uppvärmning. Men vad har de då? Olja, ved, pellets? Alla former som bidrager till stora utsläpp av växthusgaser.Varför tror ni att EU kommer med dessa underliga förslag istället för att t ex förbjuda kylanläggningar, som kostar oerhört mycket mer. Jo de flesta länder på kontinenten behöver ju inte värma upp husen särskilt mycket under vintern. Det är ganska varmt där. Däremot behöver de kyla på sommaren för att det är för varmt. Var tog denna fråga vägen?Sensmoral: Tokerierna a la gurkornas krokighet eller jordgubbarnas utseende fortsätter i Bryssel i hög takt. Man undrar när de skall utbilda våra politiker i miljöteknik. Skulle nog behövas några ingenjörer bland alla socionomer

lördag, december 06, 2008

Varning för lågenergilampor

Så här i juletider varnas ofta från t ex SVT att man skall vara försiktig med att använda vanliga glödlampor och att man skall släcka ner så mycket som möjligt: "För att spara ström!"

Sanningen är att lågenergilampor är miljöfarliga. De innehåller bl a kvicksilver, som är ett starkt miljögift. De normala lampor man tänder bidrager till lägenhetens eller husets uppvärmning under den kalla årstiden. Denna uppvärmning sker med det renaste vi har nämligen vatten- eller kärkraftsproducerad energi. Fullständigt koldioxidlöst.

Sens moral! Tro inte på alla självutbildade profeter, som företrädesvis dyker upp i SVT. Bättre att konsultera personer med erforderlig teknisk kunskap!