onsdag, december 31, 2014

DÖ rätt eller fel!

Decemberöverenskommelsen, DÖ mellan sex partier har utlyst en våldsam debatt om den var rätt eller fel ur en demokratisk, moralisk  och parlamentarisk aspekt. Det finns givetvis ytterligare en politisk aspekt men denna lämnar vi därhän just i denna blogg. 


Alltså rimmar DÖ med Sveriges konstitution? Är den moralisk ok? Statsvetare, jurister och vanliga dödliga som vi - dock med lång och direkt erfarenhet av politik - lägger vitt skilda synpunkter på detta!


I Svenskan kunde man följa professorn Jonas Hinnfors, som chattade med frågeställare. Själv tyckte han nog att DÖ var helt moraliskt ok.


Men när han fick frågan "I vilka andra länder tillämpas denna typ av överenskommelser" fastnade han nog och exemplifierade med England. Men Tories och Labor har aldrig samarbetat och kommer knappast att göra det framgent. 

 

Det bästa exemplet han borde ha nämnt är gamla DDR, som hade ett flerpartisystem med en DÖ-lik överenskommelse.


Ganska intressant faktiskt! Kan man komma närmare en mer humanitärt degraderad autokrati än DDR?

 

Autokrati=envälde

tisdag, december 30, 2014

Kan vi tillåta att rumänska tiggare fryser ihjäl på våra gator!

Sverige är ett humant land och tar emot flest flyktingar i hela världen i ordnade former. Vi räknar således inte med t ex Grekland, Libanon eller Italien, som har det ganska svårt att hantera de stora folkom-flyttningarna. Vi ger asylsökande tak över huvudet, rejält med mat och kläder samt ganska frikostiga dagsersättningar. Vi hanterar mellan 80.000-100.000 asylärenden varje år.


Det har väl inte undgått allmänheten att det vid de flesta köpcentra finns tiggare företrädesvis romer med ursprung i Rumänien, Bulgarien och Ungern, som lever för dagen på våra gator och om man har tur får en plats på något av de tältläger som anordnas. Vad är det för skillnad i humanism som vi skall tillämpa på dessa personer? Har de inte ett skyddsbehov?


Jag dristade häromdagen att ta dessa människor i försvar, vilket resulterade i arga konstateranden att de behöver väl inte komma till kalla Sverige och att jag själv - inte skattebetalarna - skulle bidraga till deras uppehälle. Ja så tråkig är denna svenska spirande alienation. Själv försöker jag bidraga ekonomiskt varje månad till organisationer som dels jsut ger folk tak över huvudet i Sverige, när samhället fallerar, dels söker förbättra barns hälsa företrädesvis i Afrika men även på andra håll. Jag tycker att det är en synnerligen basal humanitär gest!


Det som ibland förvånar är kommunernas kallsinnighet, att tillåta att människor i stort nästan fryser ihjäl på våra gator. Det skrivs spaltmeter till försvar för invandringspolitik men måste det inte vara än värre att våra EU-medborgare far illa inom EU:s gränser? Vad tycker Soraya Post?

 

Tältlägerbrand utreds som hatbrott! Något mer betydligt allvarligare än moské-branden i Eskilstuna. Vi hoppas att branden utreds av SÄPO. Det är ju ett stort hot mot en liten minoritet!


Dum inter homines sumus, colamus humanitatem

Låt oss, så länge vi är ibland människor, visa humanitet


måndag, december 29, 2014

Varmaste hösten någonsin?

Just nu kl ett på natten är det 16 grader minus i den officella väderstationen i Läggesta (Mariefred). Juldagen i år 2014 var det 20 grader kallare än förra året år 2013. Då var det plus 7 grader i Läggesta! Minnet försvinner fort för en del del!


Fram för varmare vintrar! Mindre ved och elkostnader!

söndag, december 28, 2014

I praktiken regerar nu Vänster- och Miljöpartiet Sverige!

Efter att Alliansen lagt sig vördnadsfullt platt på marken, gått i politisk exil och givit Stefan Löfvens socialistiska grupp carte blanche ända fram till 2022 (enligt Thomas Bodström(S)), kommer Sverige i praktiken att styras av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Stefan Löfven måste ju ha med dessa två partier på gemensam linje för att kunna utnyttja detta visavi ett i stoftet krälande Allians. 

 

Det innebär att en vänsterpolitik kommer att föras i riksdagen trots att en parlamentarisk majoritet inte gillar detta. Kan det inte bli mer konstigt? Varför skall man rösta på Moderaterna om de för en socialistisk politik?  Att döma av FB så är de flesta moderata väljarna ganska kallsinniga till detta för Alliansens politik så katastrofala avtal. Det måste verkligen finnas betydligt viktigare frågor än migration!

 

Som det nu är ligger landets alla viktiga frågor för fäfot. Men kanske våra riksdagsmän inte klarar av att hantera den allt sämre skolan, fler arbetslösa, industrins utveckling, brottsutvecklingen, vårdens förfall, de äldres situation, pensionernas förfall, bostadsmarknadens inlåsningar, välfärdens fortlevnad kontra skattehöjningar. Vad skall hända med det svenska försvaret i händerna på ryssvänliga?

 

Mitt förtroende för synnerligen väl avlönade riksdagspolitker är inget vidare för tillfället. Nyvalet var bra att stoppa av flera skäl. Men till vilket pris? Att uppge sin egen identitet!

 

Liberala och en del konservativa politiska redaktörer försöker nu rädda vad som räddas kan. Men ingen talar om vad Alliansen vunnit på avtalet. Man har nämligen inte vunnit någonting för den egna politiken. På den röda sidan - media och twitter - är man mer skadeglad och bespottar Alliansens oförmåga!

 

En stackars professor i SvD svarar på frågan om det finns fler exempel i den demokratiska delen av världen på ett liknande avtal; "i England har man nåt liknande." Detta är ren bull-shit. England har ett helt annat valsystem och Labor och Tories skulle knappast ingå några dylika avtal. Sverige är således helt unikt med detta utomparlamentariska avtal!

 

Politik handlar om vilja; att vilja införa den egna politiken; den man är vald för - inte andras politik!  Vi får hoppas att någon klok startar ett nytt borgerligt parti - ett riktigt sådant, som kan leda Sverige eller bedriva opposition mot socialismen! Kanske Liberaldemokraterna?

 

Uppgörelsen dumförklarar väljarna!

Varför så många arga borgare?

Alliansen våga stå för er egen politik! 

Det här är borgerligt högförräderi! 

Nu låter man SD utforma spelplanen!

lördag, december 27, 2014

Alliansen har gått i exil och gett upp sin politiska identitet!

Ju mer man funderar på hur Stefan Löfven lurat skjortan av Alliansens företrädare, ju mer irriterad blir man. Vad är det för partier att rösta på, som lägger sig platt på marken för kommunister och socialister? Om man nu inte gillar vänstern. Vad skall man då rösta på? Det enda oppositionen mot Sverigeautokraterna är nu Sverigedemokrater och förvisso Vänsterpartiet, som dock är associerat. 

 

 

Kan inte svensk politik handla om något viktigare än migration, som måste vara en underordnad fråga bland alla andra betydligt viktigare diton? 

 

Vem vill att svensk politik skall handla om amatörskap i form av MP:s nedläggningar av Förbifart Stockholm, Bromma flygfält, svenska försvaret, kärnkraften till förmån för gullig grönska och vedeldning. Hur kan antisemiter få plats i en svensk regering?

 

Vem vill att socialisterna skall styra bostadsmarknaden med skattemedel, mer beskatta industrin och därmed hindra dess utveckling och förutsättningar för nya jobb, förstöra den svenska sjukvården, återinföra den misslyckade flumskolan - åter till Gå!, fortsätta att utarma pensionssystemet, avveckla svenska äldreboenden, lägga ner den viktiga energiförsörjningen med kärnkraft; förutsättningen för svensk konkurrenskraft utan att tala om hur man planerar.


Vad kommer det nu att finnas för politik att kommentera? SDs? Vad skall alla våra duktiga och ambitiösa ledarskribenter skriva om de närmaste 4 åren? Är det någon mening att över huvud taget köpa sina dagliga tidningar om man är politiskt intresserad? 

 

En autokrati måste vara fullständigt ointressant! Vad har alliansen i riksdagen att göra med sina höga månadslöner? Skriva sina interna protokoll och delge varandra? Vilken journalist vill intervjua en borgerlig politiker, som inte har några egna synpunkter utan är sverigeautokrat?

 

MP och V kommer att vara hur starka som helst fortsättningsvis och dominera den svenska politiken. Alliansen har gått i exil och gett upp sin politiska identitet! Man kommer förmodligen att dö sotdöden till förmån för andra partier och inte nå taburetterna de närmaste 8 åren!

 

Sverige girar kraftigt babord!

Sverige inför autokrati!

 

Att det träffats ett avtal som innebär att extravalet ej kommer till stånd är helt utmärkt. Ett nyval hade aldrig åstadkommit något reellt för majoriteterna i riksdagen. Snarare hade flankpartier gynnats. Men vem är vinnare och förlorare på denna sk december-överenskommelsen?


Eftersom Alliansen förbundit sig att rösta på Stefan Löfvéns nya vårbudget och nya budgetar fortsättningsvis - något som mer eller mindre måste betraktas som en politisk kollaps - så är givetvis socialdemokraterna denna förhandlings stora vinnare. 

 

Det måste uppenbarligen vara något schizofrent över Alliansen , som lägger sig platt men samtidigt påstår att man vill föra en aktiv oppositionspolitik? Torde vara en omöjlighet! De enda riktiga oppositionspartier som nu finns är uppenbarligen V och SD, som står utanför uppgörelsen.

 

De sk anständiga partierna har samlats i en autokratisk klump - Sverigeautokraterna, SA - utan maktdelning med autokraten Stefan Löfven i spetsen. (jmf Sturmabteilung och Schutzdienst).

 

fredag, december 26, 2014

10 år sedan Tsunamin i bl a Thailand!

För fyra år sedan skrev jag om den ganska dåliga svenska beredskapen, som fanns för 10 år sedan för olika typer av katastrofer. Inte minst den svenska regeringens sanslöst dåliga utnyttjande av det svenska försvarets tillgängliga resurser vid Tsunamin-katastrofen i Thailand med 543 omkomna svenskar!

 

På sin hemsida beskriver Gustav Fridolin (MP) hur dålig Sveriges beredskap var vid Tsunamikatastrofen, uppenbarligen fullkomligt ovetande om att hans parti tillsammans med vänstern varit med och ställt till det.

 

Sveriges krisberedskap var god, välorganiserad och övades regelbundet t ex vid Barkaby- eller S1-anläggningen i Enköping. Sedan blev Göran Persson statsminister på 90-talet och därefter brakade Sveriges beredskapsorganisation mer eller mindre samman undantagandes försvarsmaktens dito.

 

Detta visade sig i sin nakenhet under Tsunamin-katastrofen där egentligen fel person fick hundhuvudet för det inträffade. Huvudansvaret åvilade Göran Person och dåvarande försvarsministern Leni Björklund. Minst imponerad blev man av den senares agerande. Hon satt faktiskt med alla resurser dvs Försvarsmakten och Räddningsverkets, för att planera och skicka hjälp men gjorde komplett ingenting.

 

Det fanns de facto 3 timmar från Thailand svenska Hercules-plan i Afghanistan, som hade kunnat sättas in omedelbart. Istället går Björklund och dåvarande chefen för operativa ledningen - förmodligen efter intern kritik - i SVT och meddelar att Herculesplanen inte kunde flyga så långt. Något som var fullständig bullshit.

 

I Uppsala fanns OPL, försvarets Operativa ledningsfunktion med minst 50 man som kunde arbeta dygnet runt och leda krisverksamheten. Den enda person som regeringskansliet ville anlita var en flygtransportledare. I övrigt missköttes det hela av ett antal okunniga administratörer vid UD och regeringskansliet.

 

Sens moral över detta är att Göran Persson satte svensk beredskap ur spel, Leni Björklund var en synnerligen medioker försvarsminister och klarade sig undan den rättmätiga kritik hon skulle ha haft! Även Lottie Knutsson vid Fritidsresor framstod, som en hjälte medan hon skickade saltade räkningar till UD för sitt bolags räkning.

 

PS. Vi bloggare har således varit med om att projektera och bygga OPL i Uppsala - så vi vet!

torsdag, december 25, 2014

Dött lopp mellan alla anständiga partier!

Enligt opinionsinstitutets Novus är det dött lopp mellan alla "anständiga" partier. Både S och MP har lika stor andel av väljar-opinionen, som Alliansen; dvs 38%.

 

Om vi nu skall tro på teorin om att vissa partier inte är "anständiga" så exkluderas SD av svenska media och Henrik Arnstad, som nyfascistiska samt den mer vetenskapligt kopplingen mellan V och Stalin-kommunismen, en riktigt fascistisk regim värre än nazismen.

 

Det innebär att det är dött lopp mellan de "anständiga" krafterna inom svensk politik! Därmed blir ett nyval nog ganska spännande men kanske knappast en lösning på Stefan Löfvéns problem. Vi på denna blogg tror att svenska folket efter valet den 22 mars kommer att vakna upp lika oförstående som i höstas. Men givetvis har nuvarande regerings-medlemmar plussat på sin pension väsentligt. Det är väl den största och men något subtila anledningen till nyvalet.tisdag, december 23, 2014

Vi gratulerar Dagen Nyheter till sitt 150 års jubileum!

Och grattar även tidningens chefredaktör Peter Wolodarski till utmärkta ledarinlägg. Tidningen tillsammans med Svenska Dagbladet äro ett ljus i det svenska media mörkret med de vänsterbetonade  Sveriges Television och Sveriges Radio samt genompolitiserade tidningar som Aftonbladet.

 

DN har även ett antal mycket utmärkta skribenter, som vi har stor behållning av Dilsa Demigbar-Sten, Amanda Björkman, Hanne Kjöller, Nathan Sachar, Rickard Swartz, Maria Croft, Johan Schuck, Johan Croneman, för att nu nämna några. 


Sedan finns det naturligtvis aningslösa artiklar ibland av bl a Nicklas Orrenius, Eva-Lotta Hultén, Alexandra Pascalidou m fl men det korset får vi bära.

 

 

måndag, december 22, 2014

Varför kan inte svenska riksdagsmän planera?

Vad sysslar svenska riksdagsmän med? Att förbereda sina omval för ev väljare som kanske inte tänker så mycket på framtiden? Ju äldre man blir ju mer inser man svenska riksdagsmäns tillkortakommande i verkligheten delvis beroende på medias samtidiga brist på insikt och planering för kommande generationer. 


Man kan tro att framtiden beror av hur mycket bidrag som enskilda personer kan få medan verkligheten är en helt annan. Medan riksdagsmännen sitter med armarna i kors så:

 

 • Förfaller hela bostadssektorn

 • Ökar arbetslösheten

 • Ökar pålagorna på industri och jordbruk

 • Blir vårdköerna allt längre

 • Svenska skolelevers kunskaper allt sämre

 • Havererar uppenbarligen pensionssystemet

 • Diskrimineras de äldre

 • Asylmottagningens kostnader överförs till kommunerna

 • Sker ingen planering av framtida energiförsörjning

   

Det som irriterar är att t ex kostnader för asylmottagningen inte tas av staten utan skall pressas in i redan ansträngda budgetar ute i kommuner och landsting med försämrad omsorg om äldre, skola och sjukvård, som resultat! Även mindre lyckade asylboenden (flera asylsökande än boende på orten) och en underlig kostnadsfördelning skapar en omfattande alienation med vanliga svenskar och göder politikens flanker.


Det andra är att folk som jobbat ett helt liv och betalat in skatt till sina pensioner i stort sett inte får ut mer än vad en nyinflyttad invånare får med det sk äldreförsörjningsstödet eller de med garantipension. Detta är inte längre ett pensionssystem utan ett försörjningssystem för de som inte betalt en krona i skatt. Vi kan inte förstå hur folk kan acceptera detta; systemet är helt korrupt!


Det tredje är bristen på framförhållning avseende den svenska energiförsörjningen och industrins framtid. Många svenskar tror att vindkraftverk kan lösa framtidens problem. Sanningen för en insatt tekniker är helt annorlunda. På 2020 talet kommer problem med energiförsörjningen att börja. Peak oil för de som vet, nedlagda kärnreaktorer, som måste kompenseras akut med att bygga ut alla orörda älvar etc. Vi bloggade nyss om detta fenomen. Det enda parti, som verkar begripa är Folkpartiet - dock en ropande röst i öknen!


De svenska socialdemokraterna och förmodligen även en och annan borgare var experter på framförhållning i folkhemmet redan på 30-, 40- och 50-talet. Man byggde ut såväl vattenkraft som kärnkraft. Man hade ett försvar värt namnet. Man såg till att det fanns jobb.  Man planerade och byggde fantastiska nya stadsdelar, som Vällingby och Farsta. Man byggde ut T-banan med en planering som emanerar från 30-talet. Knappast något vi känner igen idag!

 

Nu verkar allting ha gått i stå! Skolreformerna 62 och 69 ödelade skolan - idag finns inga kunskapskrav längre och lärarhögskolorna tar in elever som inte har där att göra. Även industrin - vår livsnerv - verkar komma i andra hand, man talar i allvarliga ordalag att lägga ner stora delar av dagens energiförsörjning. 

 

I riksdagen bråkar man mest om vem som bär största skulden till pågående partipolitiska splittring. Statsministern är kolerisk och tror att Hoffa-tag går hem i politiken. Vad alliansens företrädare sysslar med är okänt kanske bakar man pepparkakshus i brist på bättre boningar!

 

Är man vid sina sinnens fulla bruk? Så erbarmligen svaga riksdagsmän som vi har idag har nog aldrig funnits tidigare. Var det bättre förr? Suck! Absolut!

Jimmy Hoffa - amerikansk fackföreningsledare 

I kväll demonstrerade 18.000 i Dresden mot Salafister, IS, Talibaner, Boko Haram och al-Qaida!

 

I Tyskland har man haft stora problem med militanta salafister, som inte bara ställer till problem i Tyskland utan även uppmanar muslimer att strida i ovan uppräknade organisationer.  PEGIDA betyder Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes dvs Patriotiska européer mot islamiseringen av västerlandet!

 

I kväll protesterar återigen över 18.000 julsångesjungande personer. Tyvärr har protesterna fått karaktär av en allmän outing av muslimer och även asylsökande (enligt ARD, ZDF m fl), vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Men givetvis skall alla militanta islamisterna bekämpas med alla medel. Det är inte minst denna bloggs grundade mening!

 

Det fanns även ca 4.500 något skränande motdemonstranter. Vi saknade tyvärr deras julsånger. Var det därför som operan i staden släckte sina ljus? De tyska huvudkanalerna ARD och ZDF fördömer som sagt protesterna medan den lokala kanalen MDR håller en lägre profil!

 

Demonstrationerna har nu blivit den hetaste politiska frågan i Tyskland,  där bl a de grönas språkrör Cem Özdemir - själv muslimsk tjerkess - gått ut hårt och kallar demonstrationerna för rasistiska medan övriga partier manar till besinning.  

 

Deutschland hat große Probleme mit militanten Salafisten , die nicht nur zu Problemen in Deutschland, sondern auch fordert Muslime auf, in den oben genannten Organisationen zu kämpfen. PEGIDA, Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes protestiert gegen die Islamisierung des Vaterlandes!

Am Abend protestierten etwa 18.000 Weihnachtlied-singende Menschen in Dresden . Leider hat es ein wenig Charakter eines öffentlichen Ausflug der Muslime , die nicht so gut ist. Aber die militante Islamisten müssen natürlich mit allen Mitteln bekämpft werden. Es ist nicht zuletzt dieses Blog gegründete Meinung !

Es gab auch etwa 4.500 schreiende Gegendemonstranten . Wo war doch ihre Lieder kann man sich fragen? Die deutsche Hauptkanäle ARD und ZDF verurteilten die Proteste während der lokale Kanal MDR offenbar ein niedrigerer Profil hatte!

Die Demonstrationen sind jetzt die heißeste politische Frage in Deutschland, wo unter anderem die Grünen- Sprecher Cem Özdemir die Demonstrationen für rassistisch erklärt hat. Für ein friedlicher Muslime muss diese Demonstrationen ganz unangenehm sein!

Sverige på väg mot allvarlig energikris inom 5-10 år!

Energiexperter och vi som råkar vara utbildade i elteknik inser att när de första kärnkraftverken läggs ner i början på 2020-talet så finns det ingen ersättning. Vi kommer med nedläggningen av kärnreaktorer att få sk effektbrist; dvs en kall vinterdag kommer effekten inte att räcka till.


Men vi bygger ju ut vindkraften! Javisst men all vindkraft måste ha motsvarande utbyggnad av säker reglerkraft. Kolla gärna reglerkraft här så förstår ni vad vi tekniker menar! När det är vindstilla och när vi behöver elen som bäst producerar vindkraftverk ingenting! Det är bl a därför som det vindkrafttäta Danmark inte har lagt ner ett enda oljekraftverk. Man kan helt enkelt inte!


Det spelar således ingen roll hur mycket vi bygger ut vindkraften; när det inte blåser produceras ingen el. Dessutom kommer en för stor andel vindkraft att påverka både spänning och nätfrekvens. Idag används ju nätfrekvens som regulator vid plötsligt stora belastningar eller bortfall från enskilda vattenkraftverk. Vid en för stor andel vindkraft kan hela nätet kollapsa!


Mer om detta kan man läsa i denna intressanta artikel Experter varnar för energikris! Det tar kanske 10 år att projektera och bygga en ny reaktor. Den tidsgränsen är redan passerad.


Oljan håller på att ta slut och en del nämner 2025 som Peak Oil, vilket innebär att el måste ta över mer och mer av distribution och kommunikation!


Bekymrad? Ja i högsta grad med alla bekymmer som nu verkar rasa ner över oss i rask takt. Hur skall man vid behov prioritera elen? Till tidningar? Till Sveriges Television (drar massor av el) eller industrin? 

 

Skall vi återinföra trampgeneratorförsörjda kortvågssändare medelst morse-telegrafi som med svenska signaltruppernas Ra 200 för att överhuvud taget kunna kommunicera i framtiden (bilden)? Ja framtiden kan nog te sig mycket annorlunda än vad många tror!

 

Bloggaren har lärt sig både morse och reparera en Ra 200. Det lärde vi oss på 60-talet vid Arméns Stabs- och Sambandskola, StabSbS i Uppsala, så vi är något förberedda! Är du redo? Att fatta telegrafinyckeln? QRW? QSO?

 

Liten elektronikskola

Effekt mäts i Watt, W betecknas P. Spänning mäts i Volt, V betecknas U. Ström mäts i Ampére, A betecknas I. I kraftnätsammanhang talar vi om MW (megawatt) eller GW (gigawatt). 1 GW = 1.000 MW. P=U*I (en av ohms lagar).

 

Energi som är effekt över tiden mäts i Wattsekund, Ws eller vanligen i dessa sammanhang med kWh (kilowattimme), eller TWh (terawattimme), betecknas E. Det är denna man betalar för dvs effekten över tiden.  1 TWh = 1.000.000.000 kWh. E=P*tid.

 

Varje kärnkraftreaktor kan producera knappt 10 TWh per år jämfört med Sveriges största vattenkraftverk Harsprånget, som producerar ca 2 TWh. För att kompensera en enda borttagen kärnkraftreaktor måste man således bygga ut alla kvarvarande orörda älvar!

 

Medeleffekten under året för en kärnkraftreaktor är ca 1.200 MW. Att jämföra med vindkraftens maximala och totala värde på 2.000 MW. Som kan noteras nedan används kärnkraftverk konstant medan vattenkraftens del varierar med dygnets belastningar. Man reglerar således nätet med vattenventiler. När vinden kommer in som en omöjlig kraft att förutse blir det mer komplicerat. Ju mer vindkraft ju svårare blir det att hålla nätfrekvensen till 50 Hz! Eller för att ta en annan liknelse ju mer vindkraft ju fler vattenkraftverk måste anläggas.Kärnkraftens baskraft är en i princip linjär runt 7 650 MW i effekt, medan vattenkraftens reglerkraft varierar över dygnet i takt med behovet. Som mest gav vattenkraften 12 389 MW och som minst 5 256 MW, en variation på hela 7 133 MW. Detta kan jämföras med vindkraften som gav 2 225 MW som mest och 542 MW som minst, beroende på vindens nycker.

 

Dvs den totala effekt som behövs varje sekund dygnet om i Sverige är en funktion P(x) = P(konstant levererad kärnkraft) + P(ej reglerbar vindkraft) + P(reglerbar vattenkraft).

lördag, december 20, 2014

Gnesta kulturpris till Östra Sörmlands Gruvförening!


"Gnesta kommuns kulturpris tilldelas Östra Sörmlands gruvförening för att föreningens medlemmar vårdar och visar på en viktig del av vår kulturhistoria. Detta genom att driva Skottvångs gruvmuseum och anordna spännande aktiviteter såsom årlig kolmila, hantverksmarknad och guidningar i det gamla gruvområdet. Genom föreningens kreativa och ideella krafter har området blivit av stor betydelse för Gnesta kommuns besöksnäring."

 

Något som bloggaren verkligen gläds åt. Det läggs ner stora krafter på flera plan. Maj i mitten på bilden, som alltid finns till hands, ordförande Ulf till höger och muséi-intendent Gunnar till vänster tar emot priset!

 

Förutom den bibehållna miljön, kolmilningen som är en ganska tung historia finns ju både vandrarhem, en ny smedja och restaurangen samt inte minst det för två år sedan invigda muséet, där det bl a anordnas nya utställningar varje år. Muséet bemannas av medlemmar, som samtidigt fungerar som turistguider.

 

Skottvångs gruva är med alla sina arrangemang det mest besökta turistmålet i Gnesta och Strängnäs kommuner. Grattis!

 

Minskat stöd för Stefan Löfven!

Stefan Löven får i Novus mätning av väljarnas förtroende i december 33% jämfört med 44% i maj 2014. Men han bibehåller ändock ledningen knappt följd av Annie Lööf(C) och Anna Kinberg(M). I botten ligger Åsa Romson(MP) med 13% och därefter en grupp med Jimmie Åkesson(SD), Jonas Sjöstedt(V), Göran Hägglund(KD) och Jan Björklund(FP) runt 20%.


Mätningen gjordes nog innan intervjuerna med Löfven i The Daily Show med Jon Stewart, som kanske inte var helt lyckade!

 

För närmare 60 år sedan i Memphis, Tennessee!

 

 

1954 började Elvis Aaron Presley sin karriär med Bill Munrose's That's  Allright Mama. Baksidan hette Blue Moon of Kentucky! Tänk vad tiden går och lyss till the  guitar sound!

fredag, december 19, 2014

Inte så enkelt att avlyssninga mobiltelefoner!

Enligt DN och Ny Teknik m fl media skulle det vara enkelt att avlyssna såväl mobiltelefoner, som datorer anslutna till mobilnät eller wifi-nät. Nu är det dock inte så enkelt med de i något felaktigt uppgivna sk IMSI-fångarna. IMSI hänvisar till den unika koden ( International Mobile Subscriber Identity) som varje SIM-kort har; dvs ett grundnummer. Samma unika nummer finns i en dators nätverkskort, NIC.

 

Alla telefonamtal är kodade med en Diffie-Hellman-algoritm eller liknande. Dessutom är Internet när man kommunicerar med en bank i transportskiktet försedd med en hållbar kryptering. När HTTPS:// (lyser ofta grönt) används vet man att i alla fall bovar inte kan avlyssna förbindelsen.


Problemet med GSM-telefoner (och wifi-nät) är den sk Man in the middle attacken benämnd MITM. Då det visserligen upprättas en kodad förbindelse mellan din mobiltelefon och den falska basstationen. Men i basstationen omvandlas samtalet (digitalt) till klartext innan den ånyo krypteras mot den rätta basstationen. Varför polisen skulle utnyttja denna teknik kan man tycka är något krystat. Man kan ju alltid avlyssna de olika teleoperatörernas nät. Eller i efterhand kolla vilka som ringt via en basstation. Om ditt IMSI nummer dessutom är övervakat så kan du inte ta emot samtal något som kan väcka uppmärksamhet.


3G och 4G näten medger inte dessa MITM - attacker här är det krypterat hela vägen och använder du HTTPS:// vid kontakten med din bank så behöver du inte oroa dig - även om du kör på ett öppet wifi-nät.


Men kom ihåg, att många organisationer kräver att du skickar ditt personnummer okrypterat via Internet. Acceptera inte detta och var ytterst sparsam med att delge ditt personnummer till olika skabrösa inrättningar. Deras register kan ju hackas och komma på avvägar. Ha verkligen koll på att du vet att du kör mot din egen bank och inget fusk. Dubbelkolla adressen högst upp.Läs gärna Kodboken ISBN 91-1-300708-4, (The Code Book) av Simon Singh.

torsdag, december 18, 2014

Anne Will och flyktingfrågan i Europa!


Anne Will är en av Tysklands synnerligen mest professionella moderatorer likt CNN:S Amanpour. Hon har till skillnad från svensk TV oerhört intressanta diskussioner varje kväll med politiker och näringslivsfolk, som verkligen påverkar tysk och europeisk politik. I landet pågår just en enorm diskussion om flyktingmottagande, där bl a det nya partiet Alternative führ Deutschland har en ställning ungefär som svenska SD och övriga är något defensiva medan flyktingar starkt stöds främst av  die Grûne. Sverige tar dock emot 4 gånger fler flyktingar än Tyskland per år. 

 

Kvällens diskussion var ovanligt våldsam och Will hade nog en hel del problem att hantera diskussionen!

 

Man kan lätt ta del och lämna sina synpunkter till tysk TV även om vårt inlägg språkligt var en katastrof - men tyskarna förstod. I svensk Public Service och media är det betydligt svårare, att göra sin stämma hörd! Det går även bra i engelska media. Stor skillnad i Europa således. SVT:s inställning innebär tyvärr att någorlunda moderata inlägg försvinner i papperskorgen.
onsdag, december 17, 2014

Alliansen måste ändra strategi!

Med det föregående inlägget så kanske någon undrar var bloggarens ev lojaliteter finns? Då skall vi på en gång säga i alliansens liberala del, som alltid. Men varför hjälper han till att hacka på Alliansen? Jo för att Alliansens politik uppenbarligen kommit till väg ände, vilket fler och fler borgerliga väljare inser. Man läser ju inte bara politiska pamfletter utan mycket annat samt både EU och svensk statistik. 

 

Men sossarna då vad säger de om att över 600.000 flyktingar från huvudsakligen Afrikas horn är arbetslösa och lämnas vind för våg. Ja inte mycket. Man sticker huvudet i sanden likt alla partier i denna fråga! Varför har man en mycket generös politik avseende utdelande av uppehållstillstånd men sedan tar det generösa slut. Tror verkligen svenska politiker att man bara kan sitta med armarna i kors medan alla sorters problem uppstår för dessa människor och inte minst samhället i övrigt.

 

Bostadsbristen är akut, oordningen i skolan är monumental, jobben saknas och industrin går på halvfart samtidigt som pensionerna (uppehållen lön) utarmas. De enda pensioner som ökas är garantipensioner (eg socialbidrag). Kommunernas socialtjänster går på knäna och räcker inte till. Varför skall 600.000 människor behöva leva på allmosor, när det finns hur mycket som helst som behöver förbättras och göras i samhället.

 

Personligen tror jag inte att socialdemokraterna kommer att kunna lösa detta dilemma. Man är alltför fast rotad i lägstalön-systemet; det enda borttagande som skulle kunna satisfiera att fler invandrare får jobb. Det finns dessutom en uppenbar fara i denna strutspolitik; främlingskap, som ökar dag för dag och endast gynnar flankpartier. Väljarna åtminstone de borgerliga har förstått, att vi är vid vägs ände och inser nu att jämlikheten mellan etablerade svenska och invandrare helt är i obalans. Att hantera detta med fiskala åtgärder är knappast gångbart som framgår av Tino Sanandajis artikel.


De enda partier i Alliansen som inte medverkat till att föra invånarna bakom ljuset är centerpartiet och kristdemokraterna. Viljan till förändring har varit störst i dessa partier. Moderater och folkpartister har nog mycket att lära.


Det nya extravalet, som är på gång kan dock bli en kollaps för Alliansen med Sverigedemokraterna som ett 20% parti. Därför är det min grundade mening, att Alliansen behöver beakta tre saker. Det första är hur man skall hantera alla dessa arbetslösa människor och kanske även se till att de som verkligen behöver en fristad från krig och förtryck får det. Idag är det en stor del ekonomiska flyktingar, som härbärgeras och som kommer hit av anhörighetsskäl. Detta bör begränsas. I övrigt borde gränserna vara öppna.

 

Det andra som Alliansen bör ta till sig är att placera Vänsterpartiet i samma fack som Sverigedemokraterna. I pressen - främst vänsterpressen - görs kopplingar mellan SD och Hitlers nationalsocialism. Läser man litteraturen så kan man dock inte finna några sådana kopplingar. Men förvisso är partiet populistiskt. I samma kontext är ju vänsterpartiet ett derivat av kommunismen, som mördade mer än 70 miljoner människor varav enbart 11 miljoner ukrainare före 2:a världskriget. Siffror, som Hitler inte en var i närheten av.  Men dessa två partier "outade" blir kampen om makten - även om det innebär minoritetsstyre -betydligt jämnare. Enligt de senaste valundersökningarna skulle Alliansen ha större förtroende än den rödgröna regeringen!


Det tredje i sista hand är att acceptera parlamentarismens grunder, som underlag för ett demokratisk styre. Enligt denna princip kan man inte bortse från alla partier i en demokrati. Det är att gå mot folkviljan. Med denna och en tagen Alliansbudget i riksdagen borde även Alliansen ha styrt landet.


Men som sagt något måste göras för alla dem,  som saknar bostad, arbete och ett meningsfullt liv! Vi kan inte låta populismen styra i Sverige! Nu förutsätter riksdagsmän, att kommuner och landsting skall klara av alla dessa problem. Något som inte kommer att kunna ske! Att ropa kommunerna tar inte sitt ansvar är befängd retorik. Det är riksdag och regering, som inte tar sitt ansvar!

 

Vi vill inte leva i ett falskt av politikerna mörkat 2/3-dels samhälle. Alla skall ha rimliga förutsättningar till ett bra liv om viljan och ambitionen finns! Nu är svenska politikers strutsmentalitet på väg mot total kollaps och fattig fortsätter att vara fattig!

tisdag, december 16, 2014

"Floskler, lögner och självcensur har inget i borgerligheten att göra"

Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus är bloggens kommentar.


Rubriken och artikeln är hämtad från affärstidningen Realtid!

"Man brukar ge rådet till de i personlig kris att först våga erkänna sin situation för sig själv. Moderaterna har efter sin valförlust ännu inte tagit detta första steg mot tillnyktring. Partiet vägrar envist att medge att integrationen av invandrare i Sverige inte har förbättrats sedan Alliansens valseger 2006. Det är en förnekelse som kan bli en dyrköpt läxa för Moderaterna i längden.

Invandrares utanförskap var den största enskilda faktorn bakom Moderaternas valförlust också indirekt. Inflödet av nya arbetslösa dolde arbetslinjens framgångar i övrigt. Bland invandrarna själva ser vi inte helt oväntat att människor som pressas samman i segregerad fattigdom inte är nöjda med sin status som andra klassens medborgare. Utsatta och frustrerade invandrare känner igen sig mer i vänsterns klasskritik än det liberala budskapet om frihet och låga skatter. I förorter som Tensta och Rosengård fick Moderaterna färre än en tiondel av rösterna.
Det är oavsett ursäkter och förklaringar ett faktum att invandrares arbetslöshet ökade under Reinfeldts åtta år som statsminister. Under det tredje kvartalet 2006 låg den på 13,1 procent bland alla utrikes födda och 17,7 procent bland utomeuropeiskt födda.

Arbetsförmedlingens senaste prognos noterar: ”Av de inrikes födda i åldrarna 16-64 år var 5,5 procent av arbetskraften arbetslösa under tredje kvartalet 2014. Av utrikes födda var motsvarande andel 15,4 procent och bland utomeuropeiskt födda 21,4 procent”.

Och man tillägger: ”Mycket talar för att arbetslösheten endast förändras lite för utrikes födda under de närmaste åren”. Invandrares sysselsättningsgrad och förvärvsfrekvens har ökat med ungefär 2 procentenheter sedan 2006 och inte förbättrats alls när vi exkluderar arbetsmarknadsprogram. I SCB-rapporten ”Integration – En beskrivning av läget i Sverige” kan man läsa följande:

”Trots att antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikes födda. Detta beror på att den totala utrikes födda befolkningen, till följd av en hög invandring, har ökat. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år [58 procent 2013].”


En evidensbaserad analys visar att integration mätt som sysselsättningsgapet mellan invandrare och övriga inte har förbättrats sedan 2006, och är näst högst bland samtliga länder i OECD. Det handlar inte om temporära ”utmaningar” som är på väg att lösa sig själva. Moderaternas nyvalda partiledare Anna Kinberg Batra håller fast vid migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet men säger samtidigt att ”Sverige måste bli bättre på integration.” Bättre integration är naturligtvis ett önskemål de flesta delar. För att hantera dessa frågor bättre än sin företrädare kan det vara värdefullt att inse att kritiken inte bara – i mitt fall inte ens främst – handlar om flyktingmottagandet i sig.


Ett värre problem är att Moderaterna under Fredrik Reinfeldt och Kent Persson satt i system att ljuga och vilseleda i dessa frågor med stöd av en sympatisk media. Mer kreativ energi gick till att frisera utanförskapet med retoriska tricks och rena fabrikationer än till att utveckla effektiva åtgärder.

Men Moderaternas väljare är smartare än journalister och provocerades av att se sin egen regering ta fifflet med utanförskapsstatistiken till nya höjder.

Det viktigaste tricket i regeringen arsenal var att ge sken av att den snabba befolkningsökning som invandringen förde med sig var synonym med reducerat arbetslöshet. Genom att ständigt prata om ”antalet nya jobb” eller om antalet ”invandrare som går till jobbet varje dag” sopades den dystra arbetsmarknadsstatistiken under mattan.

Arbetslöshet mäts dock alltid och överallt i procent. Siffror på hur många som går till jobbet är värdelösa utan siffror på hur många som inte går till jobbet. Anna Kinberg Batra har inte varit värst här men hon tillhör de Moderater som inte följt god sed.

Under valrörelsen twittrade hon exempelvis om en rapport från SCB och skrev: ”Fakta om invandring och jobb, bl.a. om hur utrikes födda står för ca 2/3 av sysselsättningsökningen 06-13”.

Att invandrare står för två tredjedelar av sysselsättningsökningen är en katastrofal siffra mot bakgrund av att samma SCB-rapport visade att invandrare står för nära 100 procent av befolkningstillväxten och över 100 procent av ökningen av antalet arbetslösa. Att över (!) 100 procent av ökningen av arbetslösheten utgörs av invandrare beror på att arbetslösheten sjönk bland inrikes födda under Alliansregeringens tid vid makten.

Den som läser rapporten som Anna Kinberg-Batra spred kan tydligt läsa: ”Mellan 2005 och 2013 var utvecklingen positiv för antalet i arbetskraften och antalet sysselsatta bland de utrikes födda. Dock ökade såväl antalet som andelen arbetslösa under samma tidsperiod.”

Sedan 1980-talet har Bangladesh skapat kanske 30 miljoner jobb medan Schweiz bara skapat drygt 1 million fler jobb. Ingen nationalekonom med självrespekt skulle citera dessa siffror som bevis för att Bangladesh har en starkare arbetsmarknad, bättre ekonomisk politik, lägre utanförskap eller högre välstånd än Schweiz.

Att inte justera för befolkningstillväxt när man diskuterar sysselsättning eller välstånd är helt enkelt fusk. Anna Kinberg Batra kan inte vara omedveten om detta. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och där lärs detta ut. I min årskurs slogs befolkningens roll fast tydligt. Att tillväxt i BNP och sysselsättning måste justeras för befolkningsökning var heller inget föreläsaren behövde lägga tid på att förklara ingående, det var en självklarhet för de flesta 19-åringar.

En debattartikel under valrörelsen av bland annat Anna Kinberg Batra hävdade dock likväl på samma sätt: ”Majoriteten av de utrikes födda som bor i Sverige arbetar. Sedan 2006 har antalet sysselsatta utrikes födda ökat med mer än 180.000 personer.”

Artikeln undanhåller att antalet invandrare utan arbete under samma period ökade med cirka 100.000 personer. Kinberg Batras artikel förklarar aldrig vad som menas med att en ”majoritet” av invandrarna jobbar. Andelen som arbetar är 58 procent bland de i åldrarna 20-64. Detta i ett land där andelen som förvärvsarbetar ligger på 82 procent bland de inrikes födda och cirka 85 procent bland de med svenskt ursprung, det vill säga de som vare sig är första eller andra generationens invandrare.

Moderaterna menar nu att arbetslinjen ska gälla även för invandrare. Under senaste valrörelsen lät Kinberg Batra dock väldigt nöjd över att en ”majoritet” på 58 procent av invandrarna i arbetsför ålder jobbar.

Vad är egentligen grundorsaken till det persistenta utanförskapet? Jag menar att den fundamentala förklaringen är låg utbildningsnivå bland flyktingar i kombination med att ekonomin blivit alltmer kunskapsintensiv.

Det brukas heta att flyktingar från tredje världen är välutbildade och att orsaken till att de inte får jobb är svensk rasism alternativ svensk socialism, beroende på om man frågar vänstern eller Alliansen.

Morgan Johansson påstod angående flyktingarna från Syrien och Eritrea: ”Många av dem som kommer hit nu är dessutom utbildade läkare och lärare, yrkesgrupper vi har stor brist på.”

Moderaterna i Norra Älvsborg, där jag växte upp, skriver om flyktingar: ”Många är välutbildade och har stor arbetslivserfarenhet”.

Men detta är ingen korrekt beskrivning. Låt mig citera Arbetsförmedlingen: ”Nästan 60 procent av de nyanlända inom etableringsuppdraget har endast förgymnasial utbildning, varav de flesta har kortare grundutbildning än nio år.” De noterar även: ”Under kommande år väntas antalet inskrivna arbetslösa som har en kort utbildning fortsätta att öka.”

Den svenska ekonomin är allt mer kunskapsintensiv. Bara en tiondel av de med jobb har förgymnasial utbildning, och kraven ökar år efter år. Arbetsgivares bristande efterfrågan på lågutbildade från tredje världen kommer inte att lösas med ett avskaffande av LAS eller fler jobbcoacher. Det löses heller inte av konservativa åtgärder som att ”ställa krav” och be de arbetslösa kavla upp ärmarna. Allt tyder på att arbetslösa invandrare intensivt söker efter arbete. De som inte lyckas kan knappast skuldbeläggas för svenska arbetsgivares höga krav i en högteknologisk arbetsmarknad där många tävlar om allt färre enkla jobb.

Det är svåra frågor som kräver nytänkande. Väljare förväntar sig djupare analys av ett statsbärande parti än ordet ”öppenhet” upprepas med ännu större intensitet. Låt mig ge ett förslag till Anna Kinberg Batra som kan bidra till att reparera förtroendeskadan utan att ändra flyktingpolitiken i sig. Tillsätt en kommission om dessa frågor ledd av riktiga forskare. Några namn jag spontant kommer på inkluderar Assar Lindbeck, Jan Ekberg, Bertil Holmlund, Bo Rothstein, Per Skedinger, Yves Zenou, Olof Åslund och Joakim Ruist.
Alliansens trovärdighet har tagit skada av att man i stället för riktiga forskare alltmer lutar sig mot ideologiska tankesmedjor som Timbro/Migro eller Fores. Erik Ullenhag tog uttryckligen avstånd från Jan Ekberg, landets mest seniora forskare på området migrationens ekonomiska effekter. I stället förlitar man sig på expertis från evangeliska ideologer som Fredrik Segerfeldt, Johan Norberg och Andreas Bergström, som sinsemellan inte ens har en ekonomexamen från Fairfax University att dela på.

En hel del av missnöjet med Nya Moderaterna handlar om den provocerande obegåvade retoriken, inte flyktingmottagandet i sig. Floskler, lögner och självcensur har inget i borgerligheten att göra och har i varje fall hitintills inte hjälpt invandrare komma i arbete. De allra flesta Moderatväljare har stora hjärtan och vill gärna hjälpa de som flyr krig. Men Moderater har också oftast en hjärna att tänka med, och betraktar hederlighet som en värderingsfråga."

 

Tino Sanandaji
08 420 030 70
redaktionen@realtid.se

Talibanernas motattack mot Fredspriset 130 döda ungdomar!

 

Nyss fick pakistanska Malala Yousafzai och indiern Kailash Satyarthi Nobels fredspris. Idag slog talibanerna tillbaka i norra Pakistan och dödade 130 skolungdomar. Man kan bara konstatera den enorma feghet denna organisation besitter är ohygglig. Vi möttes av denna nyhet i tysk TV, vars journalister närmast kan betraktas som ursinniga och man citerar Malala Yousafzai hela tiden!

 

I Tyskland beaktar man ju särskilt vad militanta muslimer sysslar med. Läs gärna om demonstrationerna i Dresden.  

 

Enligt tidigare Svenska Akademins sekreterare Horace Engdahl finns det ingen ondska. Något han uttalade i Malou von Sievers program efter 10. Jag trodde honom då men inte nu. Ondskan är som fastgjuten i dessa  människors själar!

Kan man ha dubbla lojaliteter?

Journalisten Niklas Orrenius vid Dagens Nyheter har gjort en intervju med Sverigedemokraten Björns Söder, som påstås ha sagt att samer och judar inte är svenskar. Björn Söder förnekar men en enorm debatt har uppstått i sammanhanget och bl a vänsterns Rossana Dinamarca har krävt att Söder avgår som talman! Dinamarca är för övrigt känd som en av riksdagens dyraste politiker pga sitt myckna resande på skattebetalarnas bekostnad!


Vad som är sant eller inte sant är svårt att veta, då Orrenius tidigare har utmärkt sig för att vara otydlig med sanningen. Han beskrev förra året en busschaufför i Grisslehamn, som rasist, när sanningen var att ett antal kriminella personer med invandrarbakgrund med kiosker i bland annat Örebro reste på färjan för att köpa obeskattad snus! Chauffören löd endast tullens uppmaning och höll på att mista jobbet.

 

Men bortsett från denna diskussion så är det intressanta då frågan om man kan ha dubbla lojaliteter, där lojaliteten med det egna landet ej är det primära. Kan man ha dubbla medborgarskap t ex svenskt och ryskt samtidigt, som det pågår ett krig mellan länderna utan att bli internerad? Kan man vara svensk och samtidigt strida för Islamiska Staten, IS i Syrien och Irak?  Kan man vara svensk kristen och samtidigt gömma flyktingar i strid med lagen - sk civilkurage? 

 

Hur agerar man när ens dubbla lojaliteter plötsligt står mot varandra? Enligt min grundade mening kan man bara ha en huvudlojalitet, därför är det lite märkligt att Sverige tillåter dubbla medborgarskap. För de flesta svenskar kommer medborgarskapet i första hand och ens egen etnicitet/religion i andra hand. Som kristen lägger jag mig inte i konflikten mellan Ryssland och Ukraina eller muslimer och judar i Mellanöstern. Däremot kan jag som svensk och humanitär ha synpunkter på vad som sker därstädes.

 

I Sverige under senaste kriget internerades kommunister när Sovjet anföll Finland. Då gick det inte att ha dubbla lojaliteter! Vad händer tro med Rossana Dinamarca om Ryssland faller in i baltstaterna i morgon?

 

Att det finns en viss samhörighet mellan kristna, judar, muslimer, hinduer och buddister är väl bra. Men att kriga för en religion och samtidigt vara medborgare i ett land som drabbas är knappast ok! Dubbla lojaliteter verkar således inte vara ok. Som politiker och verksam för ett visst parti och dess framtoning kan du knappast ha en egen uppfattning, då blir du snart utmobbad!


Sen kan man tycka att det är trist, att varje dag i sin tidning läsa hur usla och dåliga människor, som befolkar vissa partier, särskilt när man använder judar och samer som katalysatorer för sin argumentation.  Mängder av svenska träd åtgår till denna retorik. När ministern Mehmet Kaplan(MP) tar hit rena nazister till Sverige, som föredragshållare, då höjer inte Rossana ens på ögonbrynet!

 

Jag prenumererar på två svenska dagstidningar och vill läsa om hur man hanterar svenska entiteter, som bostadsbristen, skolans problem sedan skolreformerna 1962/1969, industrin och jobben, förbättringar av sjukvården och pension samt framför allt positiva nyheter om ekonomi och  samhällsutveckling! 

 

Jag skulle samtidigt önska att den pågående polariseringen mellan höger och vänster mattades betydligt till förmån för mer liberala idéer. Just nu är det rena skyttegravskriget som gäller och liberaler befinner sig i Ingenmansland!

 

Läs vad den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén, tycker i  Sameradion & SVT Sápmi

måndag, december 15, 2014

Pinsamt om bostadsbristen!

Boverket med Janna Valik i spetsen har noterat att det råder stark bostadsbrist i Sverige. Statens Bostadskreditnämnd (BKN) menar att man borde bygga minst 35.000 till 40.000 lägenheter per år. 

 

Bland det mer märkliga man kan läsa är enligt SVT, att Regeringen måste gå hårt fram och intervjuar KTH-professorn Hans Lind! Han menar att problemet beror på ett krångligt regelverk; dvs att det tar lång tid att förbereda byggnationer. Allt är ju kvalificerad bull-shit och man undrar verkligen hur journalister köper detta. Problemet är pengar och en majoritet bostadssökande utan möjlighet att betala hyran! 

 

Professorn tycker att det är konstigt att man bygger dyra lägenheter i attraktiva områden men att man i stort struntar i ytterområden (och övriga landet). Han borde ta en elementär kurs i offentlig ekonomi är vårt råd! Han har inte förstått att den urbana finansieringen görs av hyresgästen.


Kaoset på bostadsmarknaden är dess värre intet nytt utan har pågått i över 15 år. Under samma tid har i stort sett alla regeringar och politiker suttit med armarna i kors och bara avvaktat. Det kallas för politik! Vi själva menar, att riksdagspolitiker är högst svaga och ointresserade!

 

Om rikets styrande behagar att kolla med SCB, så invandrar över 100.000 personer varje år. Dessutom finns ett födelseöverskott på kanske 25.000 personer. Då måste man bygga minst 40.000 lägenheter per år. Tyvärr finns dessutom ett pga lågt bostadsbyggande ett uppslammat behov av totalt kanske 200.000 lägenheter. 

 

Men 200.000 lägenheter kostar ca 600 miljarder kronor. Då skall man veta att statens nuvarande lån ligger på 1200 miljarder och kommunernas på 400 miljarder kronor! Den nya majoriteten i Stockholms stadshus är ambitiös och skall nu bygga 40.000 lägenheter på fem år; lika mycket som ett nytt Södermalm således. Grattis! Vi kommer att följa upp detta!


Fredrik Reinfeldt(M) menar att det finns gott om plats i Sverige för nya invånare. Naturligtvis en självklarhet i ett land som har kanske 18-19 invånare per kvadratkilometer. Men problemet är inte de fria vidderna; det måste till  bostäder, skolor, sjukvård och jobb. Vi kan väl inte hysa asylsökande i grankojor? 

 

Utsikten från högfjällshotellet i Vålådalen är magnifik - men vad har en person som vill ha jobb, bostad och integreras med det svenska samhället för nytta av detta? Hur det egentligen förhåller sig med bostadsbristen har vi gjort en empirisk analys av tidigare i Bostadsbristen målar in sig i ett hörn! 

 

Det är givetvis ingen munter läsning för dem, som borde hanterat detta - våra riksdagsmän och regeringar! Men något måste man ju göra; kon är redan ute på isen och halkar sedan länge!

Väljaropinionen i december 2014 ger kalla kårar i riksdagskorridorerna!


Väljaropinion enligt senaate Sentio i december 2014 ger nog både allians och socialister kalla kårar. Regeringen får 36,9 en minskning från valet med 1%. Med Sverigedemokraterna ökar med närmare 5% och kannibaliserar stort på V, C, FP och KD samtidigt som moderaterna i maskin gör slow forward. Enligt denna mätning är S+MP större än Alliansen. 


Enligt en annan undersökning publicerad i Aftonbladet nedan, så får Alliansen livgivande 43,4% mot socialistblockets 41%. Även här ökar SD till 14%. Nuvarande regering får endast 36,8%.

 

I samtliga mätningar har Folkpartiet det skakigt. Kanske det är dags att se över ledningen? FI verkar helt utslaget och det är nog som Anna Dahlberg, Expressen uttrycker, att man kan inte gå till nyval med jämställdhet när jämlikheten just nu är betydligt viktigare! 


Något märkligt är det fortsatta hyfsade stödet för socialdemokraternas högst vingliga turer och krumbukter. Kanske S-väljarna inte följer debatten i tidningarna och nätet nämnvärt!

 

söndag, december 14, 2014

Stor oreda i politiken!

Vi har ägnat mycket tid åt den politiska oreda, som uppstått i Sverige. Kanske tröttar vi ut våra läsare men Stefan Löfven har som förstahandsalternativ utlyst nyval. Något som vi vänt oss mot på denna blogg av flera skäl. Allt fler röster talar för att detta skedde ogenomtänkt i affekt och kanske gynnar det enbart krafter i politikens ändlägen. I varje fall torde det inte bli någon större förändring i riksdagens majoritets-förhållanden!


Senast extraval utlystes var 1958, som bekant i den viktiga pensionsfrågan. Resultatet blev en "hängd" riksdag; dvs borgare och socialister hade lika många riksdagsmän. I omröstningen om ATP lade dock folkpartisten Ture Königson ner sin röst och den socialdemokratiska reservationen till förmån för ATP segrade.


Detta var givetvis en viktig fråga 1958-59. Stefan Lövens budget blev nerröstad 2014. Det är inte första gången detta sker. Löfven borde ha sonderat nya regeringsalternativ i första hand och i andra hand skickat bollen till alliansen. Om detta inte lyckats var det logiskt att utlysa nyval.


Vi uppmanar gärna läsaren att ta del av vad DN:s chefredaktör Peter Wolodarski skriver senast om detta äventyr: Räkna till tio innan du utlyser ett extraval!  En ledare vi gärna skrivit själva!


Om Stefan Löfven noterade vi att han var den ende i stort sett som tackade och gav servitrisen en blick vid Nobelmiddagen. En fantastisk tillställning, som vetenskapsgänget på SVT skall ha stor heder av. Och vilken dag med den fantastiska flickan Malala Yousafzai från Pakistan och hennes tal samt givetvis även indiern Kailash Satyarthi. Två värdiga fredsprisvinnare!

 

Nu spårade vi dock ur lite. Hoppas att Löfvens julskinka smakar bra. Då kanske han ändrar sig och gör nya försök att bilda en hållbar regering! Den nuvarande är ej enbart rimmad utan uppenbarligen även rökt!

Black lives matter!

Black lives matter är en rörelse som väckt sig allt starkare i USA efter alla de övergrepp som den amerikanska polisen begår på den färgade befolkningen. Stora demonstrationer med 10.000-tals personer har idag ägt rum i både Washington, New York och Boston.

 

Efter årets polisskjutning i Ferguson av en obeväpnad färgad man liksom strypning av en annan färgad person i New York med det gemensamma att ingen åtalas är situationen i USA åter på kokpunkten inom the black community och medborgarrörelsen. USA:s president Barack Obama tycks även finna sig i situationen, som börjar likna den tidigare behandlingen av färgade i Sydafrika och ger automatiska kopplingar till vad som hände i Alabama på 60-talet.


Land of The Freedom har fortfarande uppenbara problem, att leva upp till sin slogan. Läs gärna:

http://gbenedicks.blogspot.se/2014/08/skotten-i-ferguson-missouri-usa.html

http://gbenedicks.blogspot.se/2014/11/rattvisa-enligt-guvernor-jay-nixon.html

lördag, december 13, 2014

Wetten, dass...? Läggs ner i tysk TV

Det tyska programmet Wetten, dass... "Ska vi slå vad" läggs ner idag efter närmare 34 år twittrar ARD:s @tagesschau. Det borde vara rekord för ett enskilt underhållningsprogram i Europa. Under åren har det funnits storheter och programledare som Thomas Gottschalk m fl.


I London kan man dock på The St Martins Theatre se Agatha Christie's The Mousetrap efter närmare 60 år! Det torde vara världsrekord!


Twitter är annars en synnerligen häftig uppfinning. Man vet allt i världen snabbt direkt från källan. Idag meddelade Carl Bildt, att det första serbiska flygplanet hade landat i Kroatiens huvudstad Zagreb - det första på 25 år. Snacka om islossning!

Bravo Kukkamariia, Johan m fl i Gnesta kommun

Vi har ju under åren varit kritiska till Gnesta kommuns ordförande Johan Rocklind(S) och vice ordförande Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP) i synnerhet för ett antal år sedan. Senaste jag kommenterade Kukkamariia var vid politikerutfrågningen i Laxne innan valet. Då gjorde hon liksom dåvarande oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M) ett stort intryck på undertecknad, som var moderator vid mötet. Utveckling pågår!


Det som nu inträffat är att linje 543 mellan i stort Gnesta och Laxne nu kommer att även passera vår humbla boning och vända i Mariefred/Läggesta. Något som har varit en önskedröm för många boende och fritidsboende i norra Gnesta och Strängnäs kommuner.


Vi misstänker att alla ovan uppräknade politiker haft ett finger med i spelet. Om någon tycker att vi varit över hövan orättvisa med tidigare omdömen, ber vi att få meddela att det som inträffat är väsentligt positivt. För Kukkamariias del blir dock inflytandet mindre med nuvarande konstellationer men hon kanske har ännu en karriär i miljöpartiet, att se fram mot. Vi ber att få gratulera till detta och är som sagt otroligt nöjd med busslinje 543 nya framfart.  Vi gnuggar oss verkligen i ögonen!

 

För Johan och Ann-Sofie del blir det fortsatt ett socialmoderat styre i kommunen!