måndag, december 22, 2014

Varför kan inte svenska riksdagsmän planera?

Vad sysslar svenska riksdagsmän med? Att förbereda sina omval för ev väljare som kanske inte tänker så mycket på framtiden? Ju äldre man blir ju mer inser man svenska riksdagsmäns tillkortakommande i verkligheten delvis beroende på medias samtidiga brist på insikt och planering för kommande generationer. 


Man kan tro att framtiden beror av hur mycket bidrag som enskilda personer kan få medan verkligheten är en helt annan. Medan riksdagsmännen sitter med armarna i kors så:

 

 • Förfaller hela bostadssektorn

 • Ökar arbetslösheten

 • Ökar pålagorna på industri och jordbruk

 • Blir vårdköerna allt längre

 • Svenska skolelevers kunskaper allt sämre

 • Havererar uppenbarligen pensionssystemet

 • Diskrimineras de äldre

 • Asylmottagningens kostnader överförs till kommunerna

 • Sker ingen planering av framtida energiförsörjning

   

Det som irriterar är att t ex kostnader för asylmottagningen inte tas av staten utan skall pressas in i redan ansträngda budgetar ute i kommuner och landsting med försämrad omsorg om äldre, skola och sjukvård, som resultat! Även mindre lyckade asylboenden (flera asylsökande än boende på orten) och en underlig kostnadsfördelning skapar en omfattande alienation med vanliga svenskar och göder politikens flanker.


Det andra är att folk som jobbat ett helt liv och betalat in skatt till sina pensioner i stort sett inte får ut mer än vad en nyinflyttad invånare får med det sk äldreförsörjningsstödet eller de med garantipension. Detta är inte längre ett pensionssystem utan ett försörjningssystem för de som inte betalt en krona i skatt. Vi kan inte förstå hur folk kan acceptera detta; systemet är helt korrupt!


Det tredje är bristen på framförhållning avseende den svenska energiförsörjningen och industrins framtid. Många svenskar tror att vindkraftverk kan lösa framtidens problem. Sanningen för en insatt tekniker är helt annorlunda. På 2020 talet kommer problem med energiförsörjningen att börja. Peak oil för de som vet, nedlagda kärnreaktorer, som måste kompenseras akut med att bygga ut alla orörda älvar etc. Vi bloggade nyss om detta fenomen. Det enda parti, som verkar begripa är Folkpartiet - dock en ropande röst i öknen!


De svenska socialdemokraterna och förmodligen även en och annan borgare var experter på framförhållning i folkhemmet redan på 30-, 40- och 50-talet. Man byggde ut såväl vattenkraft som kärnkraft. Man hade ett försvar värt namnet. Man såg till att det fanns jobb.  Man planerade och byggde fantastiska nya stadsdelar, som Vällingby och Farsta. Man byggde ut T-banan med en planering som emanerar från 30-talet. Knappast något vi känner igen idag!

 

Nu verkar allting ha gått i stå! Skolreformerna 62 och 69 ödelade skolan - idag finns inga kunskapskrav längre och lärarhögskolorna tar in elever som inte har där att göra. Även industrin - vår livsnerv - verkar komma i andra hand, man talar i allvarliga ordalag att lägga ner stora delar av dagens energiförsörjning. 

 

I riksdagen bråkar man mest om vem som bär största skulden till pågående partipolitiska splittring. Statsministern är kolerisk och tror att Hoffa-tag går hem i politiken. Vad alliansens företrädare sysslar med är okänt kanske bakar man pepparkakshus i brist på bättre boningar!

 

Är man vid sina sinnens fulla bruk? Så erbarmligen svaga riksdagsmän som vi har idag har nog aldrig funnits tidigare. Var det bättre förr? Suck! Absolut!

Jimmy Hoffa - amerikansk fackföreningsledare 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar