torsdag, juni 27, 2013

Cecilia Malmström: Insatser för romer

Cecilia Malmström är EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, asyl- och migrationsfrågor och EU:s arbete mot den organiserade brottsligheten. 

På sin hemsida skriver hon nu tänkvärt om romernas situation i Europa. Hur är det med humanismen? Kanske något att fundera över!


Avregleringen av järnvägen ett stort fiasko?

I kölvattnet till fråga om Gnesta-pendelns eventuella tillkortakommande mot fler halvtomma tåg mellan Stockholm och Göteborg, har vi på denna blogg lagt ner en hel del tid för att studera denna - ibland funktionella men vid begränsade fysiska resurser -  illa genomtänkta sk avreglering!

Vi hade själva tillfället, att i samband med de stora avregleringsdebatterna på 90-talet få tillfälle via styrelsen av Mälartrafik AB, studera tågtrafik i England. Det var helt uppenbart att den engelska avregleringen var ett totalt misslyckande med säkerhetsproblem, stora kostnader för passagerare vid omstigning, alla skyller på alla när det inte fungerar och ständiga diskussioner om investeringar etc. I England fanns det tre aktörer: banan, tågen och driften av tågen. Det krävdes stora resurser att kunna koordinera detta. Efter denna övning har jag alltid varit tveksam till avreglering av kritiska resurser!

Avregleringen påbörjades under regeringen Carl Bildt 1993/94. Drivande var Mats Odell(KD). Vid denna tidpunkt fanns faktiskt inte (MP) med i riksdagen. Men det var  från 1995 Göran Persson(S) och Björn Rosengren(S), som drev igenom avregleringen med stöd av bl a (MP). Det enda parti som kan friskriva sig helt är (V), som ju mer ivrar för planhushållning.

Avregleringen har hittills ställt till med massor av elände särskilt i Norrland, där man är ganska trötta vid detta laget. Särskilt under de senaste vintrarna har det varit trassligt med tåg som inte fungerar etc. Att tolka av debatten har det under flera år rått stort missnöje med nuvarande avreglering och i höstas beslutade riksdagen på förslag av (S), (MP), (V) och (SD) att en Översyn av avregleringens effekter skulle genomföras.

Pendeltågseländet kommer nu som en lök på laxen och får oss att inse att detta inte endast berör Gnesta utan kan beröra vilken ort som helst inom 20 mils radie från - i varje fall - söder om Mälaren. Vad blir Trafikverkets nästa nyck? Det är bra att riksdagsmannen Hans Ekström(S) från Eskilstuna har insett faran för hela Sörmland liksom riksdagsmannen Gunnar Andrén(FP). Båda har varit med länge och inser vart det kan leda! Andrén var för övrigt den förste riksdagsmannen, som undertecknade namnuppropet till förmån för Gnesta-pendeln.

Uppställningen kring pendeln har varit fantastisk både bland ungdomar, invånare, politiker och företagare. Många kändisar har kommit till undsättning och för en gångs skull finns det ett positivt politiskt samarbetsklimat mot gemensamma mål i kommunen. Detta får nu inte Johan Rocklind(S) förspilla likt de tre år som gått. Det finns dock partier som försöker slå mynt av det inträffade och minsann vill tala om hur mycket man jobbat mot denna avreglering. I de flesta fall är detta inte sant utan handlar mer om opportunism. 

Det finns mycket att läsa om denna avreglering redan långt före Gnesta-incidenten. Journalisten och författaren Mikael Nyberg har skrivit en uppfordrande bok "Det stora tågrånet" om detta misslyckande, som här recenseras av Clas Lundberg i liberala Vestmanlands Läns Tidning.

De nuvarande ambitionerna kring tågtrafikens avreglering och konsekvenserna av dessa finns det knappast någon som försvarar eller törs försvara på nätet. Det är ganska samstämmigt att denna åtgärd knappast gynnar lilla glesbebyggda Sverige med 20 invånare per kvkm. 

De värsta två konsekvenserna av en nedlagd Gnesta-.pendel är först invånarnas förtroende för statsmakter och Trafikverk, Baserar man sin tillvaro på att flytta till Gnesta så är det säkert att pendeln är en stor bidragande orsak. Nog är det så att de flesta Gnesta-bor jobbar antingen på Scania eller Astra i Södertälje.

Den andra är hur Stockholm skall klara framtidens bostadsförsörjning? Idag flyttar två fulla busslaster in till Stockholms län varje dag. Centrala delarna av staden är ju färdigbyggda sedan länge och nu rycker man i befintlig parkmark. Tunnelbana är redan överlastad. Det behövs sålunda ett byggande med bra kommunikationer över ett större område. Då kan man givetvis inte i ett kontraproduktiv kontext försämra kommunikationerna. I Gnesta kan man börja och bygga direkt i anslutning till järnvägsstationen! 

Gnesta-pendeln har inneburit ett uppvaknande. Fortsättning följer. Men gamla Södertäljebon, Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (m) har nog fått en riktig gökunge i boet, att ta hand om! Nu gäller det att även tänka lateralt!

Med terrorkontakter får man finna sig i Säpos övervakning


SÄPOSPIONEN. Vänsterpartiet har reagerat starkt på uppgifterna om övervakning från Säpo. Men att vissa medlemmar bevakats är självklart. Nuvarande riksdagsledamoten Jens Holm (V) grundade på 90-talet en sajt som i praktiken blev den terrorstämplade colombianska rörelsen Farcs propagandaorgan. Även Holm skulle nog hålla med om att det är bra att personer som har kontakt med högerextrema terrorister övervakas, skriver Torbjörn Jerlerup. onsdag, juni 26, 2013

Var tredje pensionär lever i fattigdom?

Häromveckan skrev DN Ekonomi om Lisbeth Malm, som har 70 kronor per dag att leva på när alla fasta kostnader är betalda. Pensionsmyndigheten säger nu att var tredje pensionär får ut mindre än 10 800 kronor i ersättningar från det allmänna.

Lisbeth Malm är förtidspensionär och får således ut totalt 11 400 kronor i månaden inklusive hyresbidrag. Men det låter väldigt underligt. För det är exakt samma summa som jag själv får ut varje månad från pensionsmyndigheten efter skatt. Själv har jag i alla år samlat maximal poäng till det oranga kuvertet och hade en slutlön på över 40.000 kronor per månad, då jag slutade jobba 2006.

Det måste givetvis logiskt innebära att alla personer med vanlig folkpension oavsett hur mycket de betalat i skatt eller inbetalt till sin pension får i stort sett ut lika mycket av det allmänna som alla andra; dvs runt 11 000 kronor per månad. Det känns närmast konfiskatoriskt av staten.

Och vad spelar då spelet med de oranga kuverten för roll? Inget alls utan är enbart ett spel för galleriet. Jag tror inte för ett ögonblick med denna definition att det rör sig om var tredje pensionär som får fattigpension. Det måste röra sig om de flesta. Därför torde det vara svårt att höja t ex garantipensionen. En som aldrig betalt in någon skatt kan ju knappast få högre pension än en person, som gjort stora skatteinbetalningar. Men vi ligger nu vid gränsen. Alla!

Någonting är djupt fel i det svenska pensionssystemet. Vi pensionärer som betalt in till vår pension får denna konfiskerad utan pardon och får nu förlita oss på att dagens generation arbetande kan betala! Något som verkar helt upp åt väggarna konstigt!

Var generation får väl svara för sina skatter, pensionsinbetalningar och återbetalning i form av pension. Så är det ju för den som själv pensionssparar!

Extrema krafter på marsch!

Enligt sajten Expo, så flyttar nu svenska högerextrema krafter fram sina positioner till nästa års val. I svenskarnas parti lär det stå, att "Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, skall kunna vara svenska medborgare."

Detta är givetvis en otäck utveckling. Det är bra att Expo granskar de högerextrema. Men vem granskar Expo med kopplingar till den autonoma AFA-rörelsen? En organisation, som torde vara det största hotet idag mot den svenska demokratin och kampen för alla etniciteter eller religiösa gruppers rättigheter i samhället. Det senare citerat från en viss professor Persson, Stjärnhov.


Vi påminner gärna Erik Helmerson, DN om den pågående extrema polariseringen av samhället!


Politiska vänskaper

Socialdemokraten och förre statssekreteraren i finansdepartementet i den socialdemokratiska regeringen Claes Ljungh, som numera är generaldirektör för Kammarkollegiet, för en envis kamp mot byggnadsnämnder, länsrätter och kammarkollegier. Han anser att han i sin upphöjda position har rätt att uppföra byggnader utan formell ansökan om bygglov.

Han menar att när han fick muntligt lov att uppföra en byggnad på sin ö utanför Östhammar av sin politiske broder tillika ordförande i kommunens byggnadsnämnd, så var det bara att sätta igång! Så fungerar det naturligtvis inte. Det vet varje person, som har varit i närheten av att bygga. Inga muntliga löften gäller. Det är alltid byggnadsnämnden eller tjänsteman per delegation som fattar beslut, som sedan givetvis kan överklagas hos länsrätt, kammarrätt etc.


Det här med politiska vänskaper är av ondo och naturligtvis en form av korruption, som måste beivras. Det värsta med Ljungh är att han i argumentationen mot kommunens beslut hävdat sitt generaldirektörskap, som viktigt för kommunens beslut.


Han har dessutom haft det synnerliga dåliga omdömet, att han på bästa grekiska vis tagit hjälp av goda och  förmodligen politiska vännerna justitierådet vid Högsta Förvaltningsrätten Annika Brickman samt Sveriges representant i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund.


Kammarkollegiets verksamhet skall bidraga till att medborgarnas skattepengar används på ett effektivt sätt! Något som knappast dess generaldirektör medverkar till.


tisdag, juni 25, 2013

Sverige den nya DDR-staten!

Enligt den inkompetenta och enfaldiga förvaltningsrätten i Luleå skall alla i Sverige betala TV-licens för sina datorer. Är då en bildskärm en dator? Hur är det med Facebooks jätte dator anläggning i just Luleå.

I framtiden kommer nu alla resande till Arlanda oavsett medborgarskap inte bara mötas av den svenska tullen utan även av Radiotjänst kår av TV-licens-spioner. "Du kan inte föra in en lap-top i Sverige utan att betala TV-licens"!

Förstår ni nu, ni normalt tänkande svenskar hur komplett uridiotiskt Radiotjänst, Sveriges Television och den komplett inkompetenta förvaltningsrätten agerar. Tala om att skämma ut Sverige i omvärlden!

Vad skall Europa tro om Sverige? Die dumme Schweden! Komplette Idioten!

Sveriges Television fällts för antimonarkism

I vår serie om de underligheter som Sveriges Television sysslar med har vi nu kommit fram till kungahuset. SVT fälls nu dubbelt av Granskningsnämnden för att ha tagit ställning mot monarkin i ett nyhetsinslag och för att ha visat ett varumärke för tydligt i en dokumentär.

Nyligen kunde vi berätta om sagda TV-kanals påhopp på kungen om hovets byggnationer på Stenhammars slott. Att SVT skulle vara en politiskt neutral och objektiv kanal är det väl ingen som någonsin har trott de senaste 20 åren. Ur led är tiden! (Hamlet)

Sveriges Radio har kidnappat sommaren!

I vår serie om de underligheter som Sveriges Radio sysslar med har vi nu kommit fram till sommaren! Det är nämligen statsradion, som äger ordet sommar. Man har således tagit patent på denna!

Hur dum och meningslös får svensk lagstiftning vara? Det går således inte att sälja en produkt numera där ordet sommar ingår. Sommarhonung får bli mellan vår och hösthonung etc. 


Vi kan rekommendera andra ord till SR, att patentera t ex enfald, okunnighet, oförstånd, inskränkthet, obegåvning,  naivism, oförnuft, stupiditet, galenskap, fåneri, idioti, klantighet, trams och nonsens! Ur led är tiden! (Hamlet)

måndag, juni 24, 2013

Förvaltningsrätten i Luleå, en samling tekniska infantiler!

Förvaltningsrätten i Luleå består av en samling av tekniska infantiler, som beslutat att datorer, mobiltelefoner m flera skall betraktas som TV-mottagare. Det är särskilt beklämmande när man läser nedanstående inlägg av en som vet, professor Gunnar Karlsson, KTH.

Förmodligen kommer detta ärendet till slut hamna i Europa-domstolen, då svenska jurister och domare saknar all form av tekniska kunskaper. Läs gärna nedanstående, som är hämtat från tidigare inlägg på denna blogg!Radiotjänst följer inte lagen i synen på dator
Radiotjänst AB hävdar att personer som inte betalar radio- och tv-avgift ska omfattas av denna om de har dator, datorplatta eller mobiltelefon som kan ta emot tv-program via internet. Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson uppskattar att de följaktligen har fått en ökning med cirka 6.000 personer som betalat avgiften.

Lagen definierar tydligt vad som är en avgiftsbelagd mottagare: 2 § En tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Nyckelordet är utsändning. Det är ett tekniskt begrepp som innebär att en och samma signal når alla mottagare inom räckhåll, oavsett om de tar emot signalen eller inte. På engelska kallas det broadcast, ett mer beskrivande ord. Utsändning sker via markbundet radionät (drivs av Teracom i Sverige) eller satellit. Vidaresändning som tekniskt begrepp är samtidig och oförändrad återutsändning i kabelnät.

Internet stöder inte utsändning: Data sänds enbart på begäran och når endast den mottagare som begärt det, ingen annan. På engelska benämns detta unicast. Så en internetansluten dator, datorplatta eller mobiltelefon är inte en tv-mottagare enligt definitionen ovan därför att strömning av video över internet inte är utsändning eller vidaresändning av tv-program i teknisk mening.

GUNNAR KARLSSON
professor KTH

Mobilägare tvingas betala tv-avgift

Radiotjänst i Kiruna, en stat i staten, skapar sina egna lagar och kräver nu att även ägare till datorer och mobiler skall betala licens till Sveriges Television. Något som borde prövas av domstol - kanske en konstitutionsdomstol. I varje fall borde saken prövas ända upp i Europa.domstolen. En mobil kan ju inte få samma kvalitet i mottagningen, som en TV p g a begränsad bandbredd. 80% av svenska folket tycker att detta är heltokigt enligt DN.

Licenskontrollanterna kan man lämna därhän. Man behöver varken öppna dörren eller svara på kontrollanternas frågor. I efterspelet till debatten om polisens riktade ID-kontroller i tunnelbanan kan man ju  dessutom i högsta grad ifrågasätta om Radiotjänsts polisiära kontrollverksamhet är rimlig m h t "brottets" art. Får Radiotjänst verkligen bedriva kårverksamhet? Strider inte detta åtminstone moraliskt mot individens integritet och frihet?

Lars Hillersberg en äkta rasist?

Gnesta och Bryggeriudds-bon Lars Hillersberg, som avled 2004 och ligger begravd på Frustuna kyrkogård, var en tvättäkta antisemit. Detta påminner idéhistorikern Henrik Bachner om i dagens DN Kultur med anledning av Stockholms Kulturhus utställning av Hillersbergs konst.

Tidigare då DN och vi på denna blogg kritiserat Kulturhuset och dess konstnärlige ledare Behrang Miri i samband med att han ville förbjuda Tintin-böcker i biblioteket, blev det ett herrans liv på församlade vänsterextrema media som Alliansfritt Sverige och Nyheterna24. 


Ja DN vågade man inte ge sig på; däremot en äldre fritidspolitiker utan inflytande i den lilla kommun-en Gnesta! 

Kulturhuset fortsätter nu med sina märkliga ambitioner och ställer ut Lars Hillersbergs ofta antisemitiska alster. Lars Hillersberg hade bland annat en serie som hette "Det heliga landet" publicerade i tidskriften Puss 1971, där judar ogenerat framställdes ungefär som hans trogne kompis Ahmed Rami gör idag på Radioislam; dvs vedervärdigt!Det är paradoxalt, att Lars Hillersberg med sina antireligiösa engagemang nu ligger begravd på en kristen kyrkogård i Gnesta. Ännu mer märkligt är att Kulturhuset och i synnerhet curatorn Andreas Berg främjar Hillersbergs "konst"! 

Efter en googling om vad Sörmländska media skrivit om den sedan 2002 statligt avlönade Hillersberg - så finns det inte mycket kritik till dags dato; snarare tvärtom. 

Mest lyrisk verkar P4 Sörmland vara. Ej heller lokalbladet Sörmlands Nyheter verkar inta någon mer kritisk hållning trots denna tidnings omfattande engagemang mot rasism.

Symtomatiskt är att Hillersbergs konst stöds av den vänsterextrema organisationen Ordfront, som själva anser sig bekämpa rasism. Även Gnesta kommun har stött Hillersberg under de senaste årens socialistiska styre med stöd till utställningar vid Art Lab. Kanske man dock varit omedveten om hans rasistiska ambitioner!

Antisemitism är väl något som många vänstermedia numera accepterar, som commes il faut i motsats till annat. I varje fall expanderar man i den hatvärld, som tidigare dominerades av mörka högerkrafter från förr men som nu mer och mer övertagits av vänstern; om än i något förädlad form!


söndag, juni 23, 2013

David Cameron och brittiska nationens trovärdighet!

Att USA spionerar för fulla muggar liksom förmodligen även andra stater i världen; vet vi alla vid detta laget. Att Snowdons avslöjanden om amerikanska NSA skulle dra in Storbritannien, som kanske den värsta missdådaren i sammanhanget var nog mer oväntat.

Enligt The Guardian(l) har den motsvarande brittiska  säkerhetsorganisationen GCHQ i Cornwall, tappat betydligt mer telefon- och datatrafik än NSA.

Storbritanniens premiärminister kallas numera unisont David Pantsdown Cameron av sina belackare. Detta spioneri på inte bara egna undersåtar utan kanske större delen av europeiska medborgare kommer givetvis att få negativa konsekvenser för EU samarbetet. Storbritanniens trovärdighet befinner sig nu på lägsta nivå sedan bombningen av Dresden i februari 1945.

Nu skriver engelska tidningar att USA rasar över att Snowdon fick lämna Hongkong. Men det fanns aldrig någon formell utlämningsbegäran. Kanske de engelska tidningarna mer skulle bekymra sig över landets nerdragna brallor i övriga världens ögon!

USA kallar Snowden för spion! För vems räkning då? Man kan inte vara spion om det inte finns någon uppdragsgivare! Däremot har han säkert brutit mot diverse sekretessbestämmelser och avtal, som han gjort. John Kerry USA:s utrikesminister börjar något patetiskt hota Ryssland och Kina med "konsekvenser". Han kanske inte har klart för sig att Kina kan försätta USA i konkurs när som helst!

Kanske hör inte Storbritannien alls hemma i den Europeiska Gemenskapen med sin dubbelmoral utan mer i Nord-Amerika! Cheers mister prime minister!

That USA conducts a comprehensive surveillance activity as well as probably other nations in the world, we all know at this point. The Snowdon revelations about the American NSA will also compromise UK as perhaps the worst evil-doer. This was more unexpected.

According to The Guardian(l) has the equivalent UK security organization GCHQ in Cornwall, conducted far more eaves-dropping of telephone and data traffic than the NSA.

The British Prime minister is now generally called David Pantsdown Cameron. This spying at not only his fellow nationals, but also the majority of European citizens will obviously have a negative consequence for further European cooperation. UK's credibility is now at the lowest level since the bombing of Dresden in February 1945.

Maybee the United Kingdom does not belong at all to the European Community with its double standards! Cheers mister prime minister!

fredag, juni 21, 2013

I denna ljuva sommartid!

I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.


Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.Midsommar (Sankthans i No,Dk)
Midsommar är en högtid som firas kring sommarsolståndet. Ursprunget till midsommar är förkristet, men kyrkan har valt att fira Johannes Döparens födelse vid samma tidpunkt. - Vi ber att få tillönska alla en god midsommar liksom vår stora kunskapskälla Wiki.

Midsummer
Midsummer is the period of time centered upon the summer solstice, and more specifically the European celebrations that accompany the actual solstice or take place on a day between June 21 and June 25 and the preceding evening. The exact dates vary between different cultures. Midsummer is especially important in the cultures of Scandinavia, Finland and the Baltics where it is the most celebrated holiday apart from Christmas and New Year's Eve.


Mittsommerfest
Mittsommerfest ist die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende. In den skandinavischen Ländern sowie im Baltikum, wo die Nächte zu dieser Jahreszeit kaum dunkel werden („Weiße Nächte“), sind die Bräuche besonders lebendig.


Juhannus
Juhannus (myös mittumaari joissakin murteissa) tarkoittaa valon ja keskikesän juhlaa, jota vietetään kesäkuussa kesäpäivänseisauksen tienoilla.Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa juhannus on ollut alun perin muinaisuskontoon liittyvä juhla. Monet kristilliset kirkkokunnat viettävät juhannustaJohannes Kastajan syntymäpäivänä, mistä tulee nimi juhannus.

Midsumma
Midsumma moant im weidan Sinn de Summa Sunnwend, im engan Sinn es Brauchdum, wo mit am Eaeignis vaknipft is. De Feian findn z Summaofang stott. Es exakte Datum fias Midsumma-Fest variat vo Land zu Land (vom 21. - 24. Juni). Midsummer wead voa oim in de skandinavischn Lända intensiv gfeiad.


חלום
חלום הוא פסטיבל אשר נחגג ביום היפוך הקיץ. מקורותיה של חלום הזמן לפני הופעת הנצרות, אבל הכנסייה בחרה לחגוג את לידתו של יוחנן המטביל באותו זמן.

torsdag, juni 20, 2013

Oxelösunds främste skald om Gnesta-pendeln!


Gnesta problematik.
Gnesta Kalle och H*ll*rsb*rg.
Var det kanske fel färg.
Musik och annan kultur.
Ger inget plus eller hur?
Gnesta problematik .
Är tydligen ingen annan lik.
Konstigt sätt för myndigheter att spara,
när invånarna till jobbet måste fara.
Ett rullande Gnesta tåg.
Det misstänks vara båg.
Det är en skenmanöver,
som Gnesta nu behöver.
Tänk att Hillersbergsorten,
åter har de dåliga korten.
Lägg till några extraspår,
bjud pendlarna på kaffetår.
Experter på trafiksäkerhet,
trafikverket går nu bet.
Att öka trafik på bilväg 57.
är en miljömiss, eller du.
Kanske ett medvetet drag,
ifrån Frösjögängets fiskelag.
Hur tänkte politiker då det blev ny perrong,
den kom till under pampig sång.
Regionaltrafikens aktuella svårigheter,
löser styret genom diverse snårigheter.
Till slut blir varje invånare i Gnesta ändå nöjd.
Trafiksäkerhetsverket flaggar allt är frid och fröjd. 


"172. KJELLS TANKESMEDJA. JAG ORDFÖRFÖRARE. 20130620.

lördag, juni 15, 2013

1.000 demonstrerade för Gnesta-pendeln


En fantastisk publik på uppskattningsvis 1.000 personer hade följa anmaningen att demonstrera för pendeltrafiken mot Stockholm. SR ansåg att det var 500 st men i vår räkning slutade vi vid 8 100 grupper, så kanske siffran 1.000 är mer rättvisande. Den talrika publiken kunde lyssna på många bra tal och inlägg av olika talare t ex förre vänsterledaren Lars Ohly, sommarboende inte långt från pendeln.

Olof Jonmyren politisk redaktör vid Sörmlands Nyheter höll säkert i taktpinnen, när de flesta av Gnestas partier fick komma till tals under faktiskt stort jubel bland åskådarna. Inledningsvis var det kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind, som talade.
  Många har skrivit på uppropet för pendeln liksom undertecknad, hustru och barn. Det gläder mig att se att uppropslistans förste riksdagsman är folkpartisten Gunnar Andrén, Täby. Från Stjärnhov kom byalagaren Kerstin Grenthe med inte mindre än 570 underskrifter. I centrala Stjärnhov bor bara 500 personer så det fanns säkert några sommarboende rikskändisar med.

Det som inte framkom i debatten var hur avregleringen av järnvägen (roten till det onda) kom till. Faktiskt när Göran Persson, Stjärnhov var statsminister. Men han kan ju ha ändrat åsikt under resans gång. Lars Ohly var emot avregleringen men alla andra partier var för. 

Avregleringen av järnvägen är ett stort fiasko. Studera gärna skräckexemplet England, som vi faktiskt gjort under vår tid vid Mälartrafik AB. Avregleringen av elnätet är nästa stora fiasko. Liten konkurrens om priser medan nätavgifterna stiger oavbrutet. Nu skall vi vara med om att sälja ut denna el till Tyskland och Danmark, som har stor brist på energi.

Nu gäller det dock att fortsatt jobba över partigränser och kontakta alla personer särskilt riksdagsmän för att de skall inse det miljö- och boendemässigt kontraproduktiva, som Trafikverket presterar! Vem har sagt att det är samhällsekonomiskt viktigare med fler halvtomma tåg mellan Stockholm och Göteborg, när storstadsregionens blodomlopp är i stor nöd av fler utspridda bostäder med god kommunikation;  i centrala Stockholm är det i stort färdigbyggt!

Boxning ingen sport utan kvalificerad misshandel!

Misshandel är ju något som beivras av de flesta länders lagstiftning. Sker det i boxning eller än värre kickboxning; dvs med både slag och sparkar räknas det förvånande nog som sport!

Med förskönande av dessa sporter inom press och film börjar sporterna mer och mer användas på gator och torg i det svenska samhället. Något som givetvis kommer att leda till skador och döden för särskilt många unga!

Det visar sig nu att en statlig myndighet, länsstyrelsen i Örebro godkänt en längre match på totalt 20 minuter (10 ronder) istället för normala tolv minuter (6 ronder). Ansvaret vilar tungt på länsstyrelsen då Frida knockades ut i 8:e ronden.

Nu ligger den svenska boxartjejen Frida Wallberg med en hjärnskada på Karolinska sjukhuset efter att ha blivit lagligt nedslagen av en australiensiska. Berömvärt? Modigt? En fantastisk sport?

Vi lider med Frida och alla andra som skadades av dessa "sporter", Ingemar Johansson, Muhammad Ali med flera! Lägg ner denna s k "sport"!

Idag lördag manifesterar vi för Gnesta-pendeln på Strömmentorget kl 1230.

Niclas Zander m fl har nu inbjudit alla Gnestabor att komma till Strömmentorget i Gnesta kl 1230 för att manifestera mot en ev nedläggning av pendeltåget. Det är viktigt att vi nu visar upp en gemensam vilja att vederlägga Trafikverkets miljö- och trafikfarliga propåer. Din insats idag kan ge stor utdelning; inte bara för dig utan för dina barn och barnbarn, grannar och vänner många år framöver.

Från höger till vänster - alla vi som är intresserade av en framtida fortsatt god miljö - ställer nu gemensamt upp för pendeln! Lyss till Niclas budskap!

torsdag, juni 13, 2013

Smaklöst av Sveriges Television!

Sveriges Television och radio för den delen synes slår alla smaklöshetens rekord. Nu skriver man överst på sin hemsida, att Kungen renoverade sitt slott för skattepengar, vilket är en direkt osanning, då Stenhammar slott ägs av Svenska Staten. Hovstaten har träffat en överenskommelse med Fastighetsverket om en rejäl ombyggnad. För övrigt uppbär kungahuset sk apanage; dvs bidrag fråns taten för sin verksamhet.

Nu är den stora nyheten att kungen svurit åt reportern från Sveriges Television (radio? TT?). Det gjorde han nog rätt i. Hur klumpig får en journalist vara? Hade det hänt i Norge eller England hade han blivit offentligt uthängd av en enad press. Men nu är vi i Sverige och svensk public service.

Även om man inte är rojalist, kan man nog tycka att Sveriges Radio borde kunna bättre. Det var en ynkedom att höra SR:s nyheter från en släpig Humphrey Bogart röst i Nyheter på lätt svenska idag. Skall svensk public service vendetta mot kungen personligen aldrig ta slut?

Heja Kungen! Håll garden mot buset!

onsdag, juni 12, 2013

Våldet går inte i pension!

Den 15 juni 2013 uttrycker hela världen sitt motstånd mot att äldre kvinnor och män utsätts för våld, övergrepp och lidande. FN:s generalförsamling har utsett den 15 juni till Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre.

Kampanjen Våldet går inte i pension! drivs av ett nätverk som samordnas av Sveriges Pensionärsförbund (SPF) och Brottsofferjourernas Riksförbund med representanter från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Kommunal, Vänsterpartiet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF). 

Vill man veta mer om detta kan man klicka här!

De som påverkar svensk politik!

Trafikverkets propåer att lägga ner trafiken på västra stambanan till förfång för många kommuner och inte minst i Gnesta har väckt förstämning. Flera riksdagsmän engagerar sig. Läser man tidningen så kan man lätt få uppfattningen att det är Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP) och Lars Ohly(V), som sköter pendelfrågan i Gnesta kommun.

Så är det väl knappast. Många politiker, enskilda personer och byalagen engagerar sig stort och tar givetvis kontakt med andra personer med möjlighet att påverka. Det finns ju många riksdagsmän från Sörmland, ett antal Perssöner och "kändisar" på orten. Det kan man se på Facebook och höra av vännerna i Viken. Det är utmärkt!

På lördag har pendeltågsmotorn Niclas Zander inbjudit till manifestation på Strömmentorget! Det är utmärkt!

Kommunens satsning med Nils-Erik Selin i spetsen synes vara synnerligen klokt komponerad! Det är utmärkt!

Nu har även statsrådet Chatarina Elmsäter-Svärd(M) åkt pendeln tillsammans med Johan Rocklind(S), Ann-Sofie Lifvenhage(M), Ingalill Fredriksson(C) och Bo Wingård(KD). Det är utmärkt!

Även Sörmlands Nyheter gör en verkligt bra insats med omfattande artiklar, insändare och analyser. Det är utmärkt!

Gissur Ó Erlingsson i Gnesta skriver pregnant på sin blogg. Det är utmärkt!

Allt detta engagemang är stort och kommer förhoppningsvis att vara framgångsrikt! Det är utmärkt!

Får vi även tillbaka bussen ute på den stora vägen 223 är det dessutom utmärkt!

Och kanske får vi även Ann-Sofie Lifvenhage(M), som kommunalråd på heltid i Gnesta; då är vi helt nöjda!

tisdag, juni 11, 2013

"Krigets unga hjärtan" - i medgång och motgång!

Vi erinrar om SVT1 sändning av serien "Krigets unga hjärtan" kl 2110-2230 i kväll. Denna tyska serie med orginalnamnet Unsere Mütter, unsere Väter (Våra mödrar, våra fäder) talar mer om vad det handlar om; en uppgörelse mellan krigsgenerationen och dess barn. 

Uppgörelsen med Hitler-tiden och hur vanligt folk deltog i denna masspsykos, har ju gått långsamt i Tyskland. Nu förs en rejäl diskussion dagligen i tyska kanaler om denna tid vars deltagare nu försvinner en och en av åldersskäl. 


Tyska TV-kanaler har förvisso skildrat kriget kanske dagligen men då mer ur ett historiskt perspektiv. Denna TV-serien lägger fokus på den sociala delen, som kanske inte är lika lätt. Kvällens avsnitt heter "Ett annat krig" och beskriver den tyska pansaroffensiven vid Kursk sommaren 1943. Offensiven som skulle göra att Tyskland återtog krigsinitiativet.

Hur det verkligen gick kan man även se i sista avsnittet nästa tisdag i "Ett annat land", som handlar om reträtten på östfronten 1944.

När serien sändes i mars i år i Tyskland tittade var femte tysk på programmet. I Polen har serien väckt omfattande kritik mot att polacker skildras, som antisemiter. Något som är känsligt men som nog delvis är korrekt. Än idag har Polen svårt att göra upp och hantera den judiska och romska frågan. Något som man dock delar med de flesta öststatsländerna. 

Även i Sverige lurar synbarligen ett latent hot fortfarande mot dessa små minoriteter. Vi rekommenderar mediegiganterna Kent Nilsson, Radio Sörmland, Göran Carstorp,  Södermanlands Nyheter och Per-Olof Wärring, Ekilstuna-kuriren till att följa denna serie. Det kan kanske ge en aha-upplevelse och utgöra ett bra inslag för medias fortsatta framställningar i vår lilla sörmländska värld!

måndag, juni 10, 2013

Johan Rocklind med kluven tunga?

Följande uttalande av kommunalrådet Johan Rocklind i dagens Södermanlands Nyheter får oss att höja på ögonbrynen!

Johan Rocklind (S), kommunalråd i Gnesta: – "Vi från Socialdemo-kraternas sida motionerade under förra mandatperioden om att oppositionsrådet borde arbeta på 80–90 procent".

Någon sådan motion känner vi på denna blogg inte till, trots att vi har suttit med i både kommunfullmäktige och Arvodeskommittén, som berett dylika ärenden, under aktuell period. Vi har även kontrollerat med kommunens motionsregister!

Däremot fördes en diskussion i Arvodeskommittén bl a på vårt (mitt) initiativ om att höja dåvarande oppositionsrådet Gert Nilssons arvode. Socialdemokraternas medlemmar i kommittén visade då inget större intresse, så frågan föll.

Johan Rocklinds uttalande känns något märkligt i sammanhanget!

Vad tjänar Gnesta kommuns politiker egentligen?

Politiker Månad År
Johan Rocklind (S) 47 625 545 000
Kukkamaria Valtola Sjöberg (MP) 34 396 330 000
Ann-Sofie Lifvenhage (M) 23 813 272 000
Birgitta Brus(S) 13 229 151 000
Linda Lundin(S) 10 583 121 000
Berndt Ullström (S) 10 583 121 000
Michael Gustafsson (S) 10 583 121 000
Gert Nilsson (S) 7 938 91 000
Ingrid Jerneborg (M) 6 615 60 500
Bengt Landin (MP) 5 292 60 500
Kristina Dellrud(MP) 5 292 60 500
Mats Dellrud (MP) 5 292 60 500
Ingalill Fredriksson(C) 5 292 60 500
Håkan Ekstrand(C) 5 292 60 500
Sarah Kinberg (FP) 5 292 60 500
Bo Wingård(KD) 3 969 30 000

Detta är nu inte hela sanningen. Några politiker tar förutom sitt arvode ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst. T ex Michael Gustafsson(S), som troligen kostar kommunen dubbelt så mycket! Kommunalråden 3 st har lön inte arvode. Det betyder att kommunalrådens kostnader ökar med ca 35% i sociala avgifter. Valtola-Sjöberg har ersättning för två vice ordförande uppdrag i KS och BoU.

I dagens lokalblad kan man läsa om vissa arvoden i kommunen. Vi kommer att återkomma med arvoden för partier och övriga politiker, som inte finns med i denna sammanställning.

Gnesta kommuns politiker är inte särskilt överarvoderade jämfört med andra kommuner. Det finns dock en snedbelastning m h t valresultatet. Majoriteten vann ju med en enda väljarröst! Dessutom har majoriteten nu 1,5 kommunalråd mot 1,0 tidigare och oppositionen får nöja sig med fortsatt 0,5. Inte särskilt demokratiskt således.

Värt är att notera att det lönar sig för en del att jobba med politik. Johan Rocklind(S) höjde sin lön med över 200 000, när han blev kommunalråd. Nästan lika mycket ökade Kukkamaria Valtola Sjöberg(MP) sin årsinkomst!

söndag, juni 09, 2013

Kanske en skadeglad Laxnebo varit i farten?


Observera den dubbelbottnade rubriken. Vi har ju annars numera fått i stort all busstrafik indragen i norra Gnesta på länsväg 223. Någon skadeglad Laxnebo kanske från Heby-vägen, som har kvar sina bussar, vill väl ge eftertryck till denna negativa utveckling, som drabbat närmare 500 fast boende och sommargäster. 

Målningarna känns ju igen så det kanske är samme visionär, som varit i farten. Vi som bor på landet och gillar miljö och natur tycker naturligtvis, att detta är en styggelse!

lördag, juni 08, 2013

Storebror ser dig

Veckans avslöjandet av bl a The Guardian, att den amerikanska underrättelsetjänsten och NSA har all tillgång till Facebook, Google, Skype, Apple, Yahoo och Youtube servrar, har väckt stor sensation. Uppmärksamheten handlar om att verksamheten riktar sig mot "vanliga" amerikaner på hemmaplan.

För spionage mot övriga världen. Det har man sysslat med sedan länge via övervakningsnätverket Echelon, som styrs av USA, Kanada, UK, Australien och Nya Zeeland. 

Vill man således som privatperson eller anställd säkra sina kommunikationer måste man kryptera och det duger inte med den amerikanska varianten av Pretty Good Privacy. Den europeiska gäller. EU satsar nu på att utveckla ett krypto, som inte går att knäcka!

1984 är passerat för länge sedan och övervakningen finns på plats om än något mer diskret än vad George Orwell kanske föreställde sig!

fredag, juni 07, 2013

Slakthus 5 i modern tappning!

I andra världskrigets slutskede - utan påverkan på krigets slut - bombade det engelska flygvapnet ut staden i Dresden till förintelse. I denna bombning dog fler människor än i Hiroshima och Nagasaki för atombombens fruktansvärda verkningar. Förmodligen 2:a världskrigets värsta dåd.

När man läser om vad Trafikverket vill med Gnesta kommun får man utsökt en association till en i modern tid utsatt kommun, som bombas hänsynslöst ner i skiten likt Dresden. Författaren till slakthus 5 Kurt Vonnegut beskriver händelserna i Dresden just i rubrikens Slakthus 5.

Den som funderar en stund och försöker greppa hela tågtrafikkomplexet söder om Mälaren inser förmodligen snart att Trafikverkets illavarslande planer inte bara berör Gnesta utan även Arboga, Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Strängnäs, Trosa,  Nyköping, Nynäshamn och Södertälje kommuner. Ett samlat område med närmare 1,2 miljon invånare.

Varför berör detta fler kommuner?
Det finns två spår från Stockholm söderut. På dessa spår samsas fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg- Dessa fördelas vid Älvsjö till Nynäshamn(pendel), sedermera vid Södertälje till Eskilstunabanan(regional) och vid Järna till Nyköping(regional). Därefter avdelas fortsättningspendeln från Södertälje till Gnesta. På samma spår finns fjärr- och regionaltåg mot Göteborg och Hallsberg..

Man behöver knappast vara raketingenjör för att inse att tågtrafiktätheten är ganska minimal på sträckan Gnesta-Södertälje jämfört med vad som skall transporteras på de två befintliga spåren i Stockholm eller efter 2018 fyra spåren i Stockholm.

Hur kan man tillåta pendling från Järna när det inte går i Gnesta synes vara en logisk kullerbytta. Alla de uppräknade kommunerna i denna framställning kan med Trafikverkets märkliga agerande framgent råka ut för en synnerligen begränsad tågtrafik med centala Stockholm. Alla vill ha utrymme. Kanske Södertörnskommunerna skall ha betydligt mer att säga till om än två lyckosökande företag på sträckan Stockholm-Göteborg!

Varför berörs Trosa/Nyköping? Givetvis konkurrerar man om beskrivna spårutrymmen. Indragna tåg kan likväl drabba Nyköpingsbanan som "konkurrenten" Eskilstuna.

Det innebär att Trafikverkets propåer knappast enbart är ett aber för Gnesta kommuns behov utan i högsta grad ett stort antal kommuner i landskapet Sörmland inom Stockholms och Södermanlands län!

Sålunda kommer detta att bli en fråga för många kommuner söder om Stockholm i motsats till de norrom! En vidare häftig debatt förutses!

Men en avveckling av pendeln och regional tågtrafik på den nybyggda stationen i Gnesta kan likväl jämföras med Vonneguts Slakhus 5!

Ett katastrofalt scenario för Gnesta kommun? Javisst men förmodligen berörs betydligt fler kommuner av Trafikverkets asociala äventyr! Vilka kommuner ger man sig på nästa gång, när man inser att getingmidjan nog var det stora problemet!

Mikael Clemens har ett bra inlägg i eländet!Pendeltåget en livsnerv för Gnesta!

Då jag varit engagerad många år i politiken och bl a varit ledamot av både Länstrafiken samt Mälab, Mälartrafik AB, har det under åren blivit många förhandlingsnätter med Länstrafik och SL om Gnesta-pendeln. Det har ofta handlat om kostnader men även tidtabellernas utformning. Före 1992 då kommunen hette Nyköping och inte Gnesta, kostade pendeltågets tilläggstrafik ca 800.000 kr per år. En ganska hyfsad summa. Numera är kostnaderna gentemot SL runt 7-8 miljoner varav det sörmländska Landstinget betalar det mesta.

Nu har ett nytt betydligt svartare moln dykt upp på Gnesta horisont; den sk avregleringen, något som omhuldas av kapitalistiska intressen. Tanken är att det genom konkurrens skall bli billigare och förmodat bättre kommunikationer bl a mellan Stockholm och Göteborg. Det skall således finnas fler företag som kör tåg på Banverkets spår.

Med den erfarenhet som finns av den mer omfattande avregleringen av t ex de engelska järnvägarna; ett skräckexempel, borde man verkligen fundera på om detta är rätt väg. Det svenska fiaskoexemplet med avregleringen av el-marknaden är ju en utmärkt fingervisning om hur illa det kan gå. Kostnaderna för själva elen, som är konkurrensutsatt hålls nere så länge vi inte bygger ut sjökablar till grannländerna medan nätkostnaderna skenar!

Getingmidjan i Stockholm
Att Trafikverket ens kan föreslå att en tjänst som funnits i över 40 år och är något grundläggande för en expanderande kommun är mer än märkligt! På vems uppdrag agerar Trafikverket? Det mest märkliga är att den verkligen trånga sektorn är getingmidjan i Stockholm, där både fjärrtåg, regional och pendeltåg nu får samsas i bra många år till; inte sträckan Gnesta-Järna. 

En nedläggning nu av Gnesta-pendeln förbättrar på intet vis detta förhållande. Den nya City-Banan kommer att vara klar tidigast år 2018 och då kan rent teoretiskt trafiken kunna ökas på fjärr-spåren. Varför pendeln skulle läggas ned redan 2014 torde vara obegripligt.

Vi ser att den lokale bloggaren Mikael Clemens anser att frågan skall föras upp på högsta nivå i regering eller kanske riksdag? Så kan det nog vara. En rikets tjänsteman i ett statligt verk kan naturligtvis inte får bestämma detta. Clemens menar ju att detta uppenbarligen aldrig skulle kunna ske med miljöpartiet på kommandobryggan. 

Men kan eller vill miljöpartiet påverka detta? Om vi tar det närliggande, som vi skrivit om på denna blogg; busstrafiken i norra Gnesta, som snart inte existerar - trots miljöpartiets retorik om motsatsen - kan man ju bli fundersam över diskrepansen mellan detta valretorik och det som faktiskt händer! Blir det då bättre med miljöpartiet?

I Norrland kan Trafikverket satsa 25 miljarder för att några relativt få människor skall kunna åka tåg mellan Kramfors och Umeå. I Sörmlands mest expanderande region vill man lägga ner för tio-tusentals resenärer. Var tog miljöaspekterna vägen? Får man överhuvudtaget komma med förslag som ökar utsläppen av växthusgaser och ökar olycksriskerna markant med den farliga väg 57? Det är i sanning en märklig strategi!

Den svenska regeringen med bl a ett centerparti, som värnar om miljön, får nu visa var den går för. Tillåter man Trafikverket att sänka Gnesta är nog loppet helt kört för denna regering, därför att detta berör ej enbart Gnesta utan närmare 1 miljon människor i Södermanland.  

Vad bryr sig säger någon riksväljarna om Gnesta? Jo det finns 100-talet kommuner i detta land i samma predikament, som är beroende av Trafikverkets nycker. De flesta kommuner i Stockholms närhet söder om Mälaren är även de i högsta grad beroende av kommunikationer. Detta blir med all säkerhet en storpolitisk fråga framgent!

Själv skulle jag i en position som ansvarig avfärda detta som ett mindre hjärnsläpp hos berörd myndighet Trafikverket!

torsdag, juni 06, 2013

Även busstrafikelände i norra Gnesta!


Det är inte bara pendeltågtrafiken, som är i riskzonen. De sista möjligheten för oss som bor i norra Gnesta med sk busstaxi har nu upphört. Det innebär att det nu finns en enda förbindelse till Gnesta och Läggesta tågstation på sen eftermiddag. Skall man handla så blir det att ta in på hotell i Gnesta!

Mycket utmärkt jobbat av bl a Kukkamaria Valtola-Sjöberg, företrädare för miljöpartiet, som ju storvulet talar om att förbättra busstrafiken men istället gör tvärtom. När alliansen styrde Gnesta kunde man i alla fall få busstaxi. Nu är den fina hållplatsen vid Svinsjö Gård ett minne blott! 


Detta är givetvis mer än skandalöst - inte minst mot 500 sommargäster, som hade 7 turer i vardera riktning att förlita sig till när de köpte sina fastigheter på 70- och 80-talet!


Så här skrev vi på denna blogg i september 2012!

Busstrafiken mellan två av Sörmlands mest expansiva kommuner Gnesta och Strängnäs har vi skrivit en hel del om. Vid valet 2010 lovade de rödgröna och främst miljöpartiet, att busstrafiken skulle förbättras i Gnesta.

Facit finns nu till allmänt beskådande, där trafiken till Ånhammar buss 511 är helt borta. Direkttrafiken till Flen buss 789 tas bort liksom direkttrafiken via Björnlunda från Gnesta tätort till Nyköping buss 725.


Till yttermeravisso har man nu ytterligare urholkat trafiken från Gnesta till Mariefred (Läggesta stn) buss 543 än mer. Borttagande av morgonturen från Läggesta innebär att man inte kan åka från norra kommundelen till Gnesta tätort  förrän tidigast 17.15 på eftermiddagen framme i Gnesta 18.05. Med möjlighet att ta tåg t ex till Stockholm.


Någon återresa till norra Gnesta är inte aktuell samma dag då sista bussen gick redan 16.10 från tätorten.


Det värsta är att all busstrafik till norra Gnesta nu är helt borttaget även på lördagar och söndagar. Det innebär att över 350 fritidsfastigheter plötsligt saknar alla förbindelse med omvärlden. Skandalöst.


När vi köpte vår fastighet 1973 fanns det 7 turer i vardera riktningen och 4 på lördagar och söndagar. Nu är det noll!


För den som tycker att vi är orättvisa med denna beskrivning rekommenderar vi läsning av tidtabellerna för Sörmlands län år 2009 (alliansmajoritet) samt 2012 och 2013 (rödgrön majoritet), vilket påvisar att det ibland är diskrepans mellan vad som utlovas i valrörelse och vad som sker i praktiken. Dessutom blir det allt tydligare att MP överger landsbygden till förmån för sin Stureplanspolitik! 


Det skall bli intressant att notera den djärve "avbockaren" Mats Dellruds(MP) skrytblogg på Sörmlands Nyheter, när han kommenterar hur "duktiga" de rödgröna varit med busstrafiken.

Nu grillas den politiska ledningen i Gnesta kommun rejält!

Trafikverket vill lägga ner pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Järna; en trafik som funnits sedan 60-talet. Det är i allmänhet ganska märkligt att trafikverket kan komma med ett sådant förslag. Man skulle nog utan att tveka kunna säga att det är ganska hänsynslöst mot kommunen.

Vi får verkligen hoppas att detta bara är ett provtryck och inget reellt hot. Det skall dock bli intressant, att se hur kommunens politiker och andra skall hantera situationen.

Finns det någon omvärldsanalys, som indikerar detta hot mot kommunen? Att det är trångt på spåret är ju ingen hemlighet; tredje spåret vid Björnlunda skulle ju delvis råda bot på detta. Hur har kommun eller landstinget agerat de sista åren i denna fråga?

Nu är det nog dags för Johan Rocklind att teama upp Gnestas politiker; dvs skapa ett bättre politiskt samarbetsklimat. Han får nog börja samarbeta med erfarna borgerliga kollegor! Vi önskar verkligen den samlade politiska ledningen lycka till med att stävja detta stora hot mot kommunens många pendlare och en sund och miljöriktig utveckling av kommunen.

Vi som tidigare styrande politiker, lyckades ju att få till ett regionalt tågstopp och utbyggnad av stationen. Nu grillas verkligen den nuvarande politiska ledningen i Gnesta kommun rejält!


onsdag, juni 05, 2013

"Krigets unga hjärtan" - något att gråta över!

Sveriges Television sänder för ovanlighetens skull en tuff och berörande mänsklig serie om 2:a världskrigets villkor för den tyska och inte minst den tyska judiska befolkningens villkor. TV-serien heter i orginal "Unsere Mütter, unsere Väter"; dvs våra mödrar och fädrer och det första avsnittet av tre heter; En annan tid. De två efterföljarna varje tisdag blir: Ett annat krig och Ett annat land! Trots ett idogt TV-tittande på tyska TV-kanaler om 2:a världskriget har denna serie slunkit oss förbi!

Vi får nog erkänna att en stor tår delades med det första avsnittet. Hur stort kan ett människoförakt bli? Inte minst mot judar, civila eller krigsmotståndare. Hur djupt kan en manipulerad stat förleda sina normala och förmodade mänskliga invånare?

Den gängse extrema socialismen har skördat många offer från Hitler, Stalin eller Mao Tse Tungs härskardynastier och dess efterföljare i olika partier. Den starka staten har alltid inneburit offer för befolkningen såväl som genuin kapitalism skördat sina offer. Man kan ju undra över varför människor ofta väljer extrema partier, när det finns mer liberala partier såväl i Sverige som i andra upplysta länder som USA, Kanada, Japan och Danmark. Länder med stor framgång i världen.

Vi emotser med intresse de följande två avsnitten.

tisdag, juni 04, 2013

”Nazismen som ideologi är tidlös skit”

Tycker socialdemokraten Stefan Löfvén. Vi håller verkligen med honom. Kanske han kunde ha sagt, att antisemitism som ideologi är tidlös skit. Det är ju judar, romer och politiska motståndare, som i alla tider varit utsatta för både vänster- och högerextremism, som är de verkliga offren.

Nu har dock Löfvén pekat med hela handen - inte minst för en del partikamrater som slirar på målet - kring rasism mot judar. "Fullständigt oacceptabelt"! Bravo Löfvén! Kanske du även hötter med näven åt hatbloggen alliansfrittsverige.nu!

Skillnaden mellan den svenska och finska skolan!

Många undrar varför den finska skolan ligger i världstopp medan den svenska, som satsar lika mycket ekonomiska resurser håller på att förtvina. I Finland är läraryrket en stolthet. I Sverige vill ingen bli lärare. DN ger oss svaret idag; den svenska kravlösheten och oredan i skolan.

Under rubriken:  Lärare hotas och misshandlas av sina elever, beskriver Dagens Nyheter ett scenario, som man inte trodde var sant.

I godhetens namn låter skolorna eleverna regera. Elever, som dagligen misshandlar lärare kan gå kvar i skolan. En elev kan förstöra hela dagen för 30 andra elever utan åtgärd. Lärare förföljs av elever och även av föräldrar utanför skolan etc. I skolor med oreda är även elevmobbing omfattande.

Vilken uppfattning om samhället kommer dessa elever att bibringas. Eftersom det är främst kvinnliga lärare, som drabbas av denna mobbning och pennalism frågar man sig hur det är ställt med jämställdheten?

Tror dessa våldsverkare att man kan spela Allan även i arbetslivet? Tror de verkligen, att de kan få ett jobb, där arbetsgivaren mobbas? Knappast. De kommer säkert att ingå i den skara av 70.000-100.000 ungdomar i åldrarna 16-24 år, som inte tycks göra någonting alls längre. En skara som ökar för varje dag.

Det är hög tid Jan Björklund m fl att se till att ställa krav på de som går i skolan. Inte bara krav på betyg utan krav på hur man uppför sig mot andra människor. Vi kan inte längre ha en djungelns lag som idag.

Den svenska jämställdheten är verkligen på dekis bland ungdomar och när det gäller våld mot kvinnor är vi sämst i Europa. Något som inte tycks beröra den svenska kvinnorörelsen särskilt mycket och inte de politiska partierna heller. 

Hela denna negativa utveckling har kommit de senaste 10 åren. Så det borde snabbt kunna gå att vända utvecklingen. Det betyder att lärarna skall bestämma i skolan inte eleven Allan den allsmäktige. Det betyder att man skall ha respekt för sina kvinnliga medelever; inte kalla dem för horor eller andra tillmälen. Det betyder att de omfattande ekonomiska resurser, som satsas på skolan skall användas till utbildning.

Det behövs lagändringar som gör att huliganer snabbt kan avskiljas från den normala undervisningen utan omfattande utredningar. Lärarfacken måste ta sitt ansvar. Som det varit nu har de övergett sina medlemmar!

Den finska skolan accepterar inte huliganism, som den svenska gör. I den finska blir man snabbt avstängd , omhändertagen av sociala myndigheter eller lagförd om man inte kan uppföra sig på ett civiliserat vis.

Lär gärna här DN:s skrämmande berättelser här! Kanske även något för Sörmlands Nyheters ledarskribent Charlotte Boström att läsa på.

måndag, juni 03, 2013

Saxat ur Gnesta kommunstyrelse 2/6

Program för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete
- Minskat bilresande (jo jo då får man kanske åter bussarna mellan Gnesta och Mariefred)

Gnesta centrum
Mycket intressant - bra analys men saknar helt politisk syntes dvs politisk styrning


Detaljplan för Vängsö
Klubben vill ju bygga ut flygplatsen med hårdgjord landningsbana. Ett tveksamt ingrepp i kultur.miljön i Gåsinge Dillnäs socknar. Området betecknas ju som synnerligen värdefullt för kultur och viktigt för det rörliga friluftslivet.

Det som inte framgår av detaljplanen är att den mycket stora investering, som behöver ske måste betalas med landningsavgifter mm. Det innebär en stor risk för överutnyttjande av anläggningen framgent.

Den redovisade miljökonsekvensbeskrivningen känns inte bra - med egen erfarenhet att läsa dylika. Trots att antalet flygaktiviteter skall mångdubblas så kommer bullret att minska. (F-n trott sa Rellingen).

Man kan även undra över varför bygga en ny motorflygplats med ambitioner. Det finns ju redan permanentade fält nästgårds i Malmby samt i Kjula eller Skavsta. Synpunkterna är ovanligt många och protester lär följa! Tummen ner i stort!

Budgetförutsättningar 2014-2016
Beslutet skjuts upp mht att besked om förändrad skatteutjämning inte föreligger. Ett nytt beslut i riksdagen om skatteutjämningssystemet måste tas men påverkar möjligen Gnesta i positiv riktning med kanske 5 miljoner kr. Men denna förändring påverkar inte kommunen 2014 - då systemet har en eftersläpning på ca 2 år. En betydligt viktigare parameter är hur det går med jobben; dvs vilka skatteintäkter kommunen får. Med denna osäkerhet torde det inte vara något större problem att fatta beslut. I oktober när nytt beslut nu om budget skall tagas, torde man inte veta mer. Det stora problemet med att fatta sena beslut om nästa års budget är att skolans planering blir lidande. Man kan ju inte anställa lärare för höstterminen och sparka dessa under vårterminen.

Oppositionsrådsarvode
Efter åratal av manglingar i arvodeskommitté m fl platser har nu majoriteten bestämt att oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage skall bli arvoderad med 60% av Johan Rocklinds ersättning fr o m 1 januar1 2014. Hon kommer fortfarande att vara det sämst betalda oppositionsrådet i Sörmland - men ändå en liten seger för anständigheten!

Utredning om införande av miljöutskott
Kommunen hade på 90-talet ett miljöutskott. Eftersom man ansåg att miljön var värd något bättre skapade man en miljönämnd, som ju har betydligt större befogenheter än ett utskott. Varför man nu skall återinföra ett miljöutskott känns obegripligt. Gör inte miljönämnden sitt jobb?

Regional kulturplan för Södermanland
Handlar om att ratisficera samarbetsformer kring rubricerade kulturplan. Viktig handling. Kan ladda ner här!

WEBB-TV från kommunfullmäktige gillas inte!
Jonathan Ohlsson(M) motionerar om webb-TV utsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Utmärkt motion, som kan ge invånarna mer intressant information om vad som sägs men inte skrivs!

Majoriteten vågar dock inte med denna nymodighet av någon anledning. Kanske man är rädd för insyn. Man avser således att göra tummen ner. Nu torde väl vem som helst kunna filma sammanträdena och sända ut dem efteråt.

Vi noterar således att Jonathan skrev denna motion i november 2010. Det har således tagit 2,5 år för den socialistiska majoriteten att klämma fram ett nej. Starkt jobbat och är väl även ett bevis på kreativiteten hos de styrande.

Studentmedarbetare gillas ej heller
Centerpartiet lämnade förra året en synnerligen god motion om att tillse att högskolestuderanden fick praktikplatser och närmare anknytning till näringsliv och samhälle - efter en dansk modell! Denna eleganta och viktiga motion skulle jag velat fått skriva själv.

Den socialistiska majoriteten vågar ånyo inte sig på att hantera detta av någon outgrundligt anledning. Sakta i backarna. Alltför kreativa får vi inte vara!

Regler för handhavande av raketer och smällare
Bifalls av majoriteten. Det känns dock som dessa regler redan gäller. Dvs man behövde redan tidigare tillstånd inom tätbebyggt område för att avskjuta raketer. Ingen följer dessa regler och lättare lär det säkert inte bli även fortsättningsvis.

Flyktingmottagning
Kommunen förpliktar sig att ta emot 35 nya flyktingar. Det är bra att Gnesta ställer upp för en gemensam svensk flyktingpolitik och avlastar andra kommuner. Fråga är dock var dessa skall bo? Gnestahem hade senast jag tittade på kön 3 lediga lägenheter och flera hundra i kö! Baracker

Utökade trängselavgifter för tåg- och biltrafikanter!

Regeringen öppnar för att trängselavgift även kan införas på riksvägnätet och i tågspåren. Just nu utreder Statens väg- och transportforskningsinstitut var trängseln är störst i landet. 


Ibland undrar man om man vaknat på rätt sida, när man gnuggat sömnen ur ögonen och får läsa vad seriösa forskare sysslar med. Trängselskatt på järnvägar verkar ju väldigt viktigt. På tågsträckan Eskilstuna-Stockholm finns det nu endast enkelspår förbi Strängnäs. Här är det verkligen trångt och då borde det bli en hög avgift!

På väg 57 mellan Järna förbi Gnesta mot Flen är det väldigt trångt och mycket trafik. Här blir det ävenledes dyrare att köra!
Tiden är ur led! (Hamlet)


söndag, juni 02, 2013

Sörmlandsleden fyller 40 år!Sörmlandsleden fyller 40 år, vilket har firats med pompa och ståt på Ånhammar, där det hela började hos familjen Stockenström. För egen del har vi under tidigare år nyttjat vissa delar av leden, nästan dagligen i vår  millånga motionsrunda runt Mellan-Marviken. Leden passerar ju även Skottvångs Gruva, där numera Gruvrestaurangen med Maria och Janne som värdar faktiskt är inne på sitt sjätte år.

Vid Skottvångs Gruva finns Östra Sörmlands Gruvförening, som ju bl a har en kulturby med vandrar-hem, kolmila och inte minst ett nytt Gruvmuséum, som invigdes förra sommaren.  

Sörmlandsleden till ära finns nu en särskild utställning kring Sömlandsleden i muséet, som har initerats av etappansvarige Hanserik Folkesson. Hanserik är även medlem av museikommittén.

Vill du besöka muséet innan julis ordinarie öppettider får du kontakta Maria på 0158-25900!

http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1798564-sormlandsleden-en-poppis-40-aring-i-standig-fornyelse

SSU och LUF vill ha ny gemensam skattereform!

I en gemensam debattartikel på DN debatt föreslår SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet och LUF, Liberala ungdomsförbundet, att nuvarande skattesystem skall reformeras för att uppnå den likställighet, som rådde i 1990 års överenskommelse mellan (S) och (FP).

Detta tycker vi på denna blogg är helt utmärkt. Alltför många ändringar och gynnande av vissa grupper har urholkat det nuvarande skattesystemet och skattebasen. T ex betalar pensionärer av någon outgrundlig anledning mer i skatt än andra. Har du en 70 miljoner kronors villa med 18 inneboende betalar du en fastighetsskatt på runt 6.000 kr om året. Lika mycket som en villa värderad till 900.000 kronor med två invånare. Inte undra på att villapriserna drar iväg.

Vi önskar verkligen ungdomsförbunden lycka till i sina ambitioner. Här kan man läsa mer om deras förslag!