måndag, november 05, 2018

Logiskt tänkande förmodligen en bristvara i Riksdagen!


Efter att ha varit vittne till ett skådespel, där det uppenbarligen inte finns några gemensamma nämnare. Börjar vi lätt undra över det logiska tänkandet bland våra förtroendevalda.


  • Moderaterna liksom kristdemokraterna vill styra med alliansen (minoritet).
  • Socialdemokraterna kan tänka sig styra med V+MP+L+C (majoritet), vilket L+C förkastat.
  • L och C vill att alliansen styr med stöd av S, vilket således S förkastat.


För en logiker blir då frågan:"Vad vill L och C"? Dvs vad är deras plan B eller nästa steg? Det som dessutom komplicerar frågan är att L och C "inte vill regera med stöd av SD". Man vill ej heller regera med stöd från V. När det gäller SD så regerade man faktiskt åren 2010-2014 med stöd av detta parti. Vidare har ju även S regerat 2014-2018 med stöd av SD.

Nu går frågan snart till omröstning i parlamentet och då måste alla bekänna färg. Men hur det skall gå till utan att dagtinga med vallöften undandrar sig min bedömning. En ganska omöjlig situation således.

Klart är att det går en klar skiljelinje mellan socialism (den starka staten) och å andra sidan liberalism (den starka människan). Är det verkligen regeringskonfigurationen som är viktigast och inte förd politik? Politiken saknas fn i debatten. Är nyval med kanske nya och enklare deklarationer från partierna en lösning? Det nuvarande segheten och maktspelet skadar politikerkåren och då kanske främst alliansen.