lördag, maj 30, 2015

Siffrorna som ger Stefan Löfven skrämselhicka

Opinionssiffrorna är inte nådiga mot Stefan Löfvens socialdemokrater. I samtliga mätningar under maj 2015 backar partiet. Om vi tar dagens Sentio och tittar tillbaka ett år så är det väl närmast en katastrof för partiet och Löfven. Man har backat över 8% på ett år. I samma mån som S backar har Sverigedemokraterna ökat. SD har nu knappt 20% och nafsar både moderater och socialdemokrater i hälarna. Bra har det även gått för Centerpartiet som ökat från den låga nivån 2,8% till dagens 8,5%.


Regeringen har nu bara stöd av 29,8% av valmanskåren medan Alliansen stöds av 39,2%. Ett resultat som borde leda till regeringsskifte.


Men Alliansen har heller inget att yvas över. Man står i stort och stampar på samma siffror som för ett år sedan. Det är snarare de rödgrönas tapp, som ger fördelar för Alliansen.


Synnerligen märkbart är Sverigedemokraternas fortsatta frammarsch. Här krävs nog en klart bättre invandrings- och integrationspolitik samt bostads- , sjukvård- och äldrepolitik av de andra partierna för att bryta denna trend.Parti 2015 2014    Förändring
Sverigedemokraterna 19,4 11,7 7,7
Centerpartiet 8,5 2,8 5,7
Moderaterna 24,3 24,5 -0,2
Folkpartiet 4,2 4,5 -0,3
Kristdemokraterna 2,2 4,5 -2,3
Vänsterpartiet 6,5 9,2 -2,7
Miljöpartiet 5,5 9 -3,5
Socialdemokraterna 24,3 32,6 -8,3
Alliansen 39,2
Rödgröna 36,3
 o

fredag, maj 29, 2015

Värna våra veteraner – inte terroristerna

Frågor som rör vårt lands soldater och veteraner förväntas Försvarsmakten lösa, men när det gäller våldsbejakande extremister är det helt plötsligt hela samhällets ansvar, skriver försvarsdebattörerna David Bergman, Carl Bergqvist och Callis Amid i dagens Svenska.

I dag är det Veterandagen. Sedan ett antal år genomförs årligen en högtidlig ceremoni vid Veteranminnesmärket och FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården. För oss veteraner är det ett viktigt tillfälle att uppmärksamma de kollegor som utmärkt sig genom tapperhet och hedra de som skadats. Det är även ett sätt att minnas de goda vänner och kollegor som betalat det högsta priset i fredens tjänst och inte längre finns med oss. Det är en tidpunkt som medger åminnelse av de svenskar som gjort det yttersta offret för att verkställa den säkerhetspolitik som beslutats av regering och riksdag, men även alla de andra svenskar som genom åren gjort stora uppoffringar i landets tjänst.

Trots att Veterandagen sedan 2011 har statsceremoniell status har det politiska intresset för veteranfrågan, med undantag för enskilda eldsjälar, varit fortsatt svalt. Veteraner som skadats och traumatiserats upplever fortfarande problem med att få hjälp, men ofta också en oförståelse för vad de varit med om bland allmänheten och den civila sjukvården. Att allt fler ideella organisationer utökat sin verksamhet för veteranstöd visar att behovet växer och att mer behöver göras. När det gäller ansvaret för de afghanska tolkar som lever under dödshot för att de arbetat med svensk trupp har hanteringen varit ännu sämre. Här har ursäkterna för varför tolkarnas rätt till prövning inte säkerställts staplats på varandra och såväl myndigheter som ministrar har varit snabba med att påpeka att tolkfrågan varit någon annans problem. Den samlade hanteringen har även kritiserats för att vara rättsosäker och sedermera JO-anmälts.

Parallellt har debatten om återvändande jihadister och fundamentalister med anknytning till IS eller andra terroristgrupperingar gått het. Både Örebro kommun och Stockholms stad har lagt förslag på planer för att hjälpa individer som varit del av en våldsbejakande extremistisk gruppering. Även Mona Sahlin har i sin roll som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism uttryckt att fler kommuner behöver ”vakna” och skaffa strategier för att hantera hemvändande terrorister. De inkluderande strategierna med jobb, bostad och psykosocialt stöd för att bearbeta traumatiska minnen har sagts syfta till att underlätta individernas återanpassning – något som antytts vara hela samhällets ansvar. Andra har vidare varnat för risken att stigmatisera de återvändande terroristerna som social grupp.


”Strategierna” har ett välmenande syfte men är naiva och ofullständiga. Grupper som begår våldshandlingar mot oskyldiga civila ska stigmatiseras, att begå terrordåd skall vara associerat med skuld och skam. Väldigt få har talat om lagföring och ingenstans beaktas individernas aktiva val och personliga ansvar eller risken för att de skall begå fortsatta våldsdåd efter återkomsten till Sverige. Alla strategier som inte kraftigt fördömer och bestraffar våldsdåd för terroristorganisationer är ofullständiga och riskerar att bli direkt kontraproduktiva. Inkluderande åtgärder med fokus på integrering är nödvändiga men måste vara en del i en repressiv strategi.
Det mest anmärkningsvärda ligger dock i den politiska prioriteringen och vad denna kommunicerar: När det gäller frågor som rör vårt eget lands soldater och veteraner så är de Försvarsmaktens problem, men när det gäller våldsbejakande extremister som begått våldsdåd för terroristorganisationer är de helt plötsligt hela samhällets ansvar.
Fler än 100 000 svenskar har under svensk flagg deltagit i fredsbevarande insatser som beslutats av vår regering och riksdag. Det är individer som åsidosatt sin egen bekvämlighet för att göra en aktiv insats för freden. Huvuddelen går vidare i livet, stärkta av sina unika kunskaper och erfarenheter. Men militära insatser är farliga och kan medföra svårläkta sår, såväl synliga som osynliga. Om Sverige verkligen skall göra anspråk på att vara en ”humanitär stormakt” måste vi först visa det genom att tydligare värna vårt eget lands soldater.
David Bergman
kapten i armén, doktorand i psykologi och författare
Carl Bergqvist
major i flygvapnet, innehavare av försvarsbloggen Wiseman’s Wisdoms
Callis Amid
Afghanistanveteran, konsult inom systemanalys

måndag, maj 25, 2015

Bostadsbristen värre än befarat!

Regeringens mål att 250 000 bostäder ska byggas fram till 2020 räcker långt ifrån till. Enligt en ny analys från Boverket behövs minst 425 000 bostäder, eller 71 000 per år bl a på grund av ökade flyktingströmmar.Vi har ju tidigare uppmärksammat den omfattande bostadsbristen på denna blogg och bl a skrivit om Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!


Fråga om hur 425.000 nya bostäder skall kunna realiseras; kostnaden beräknas till ca 1.200 miljarder; dvs lika stor som befintlig statsskuld, adresseras dock ej. Troligen beroende på att det inte finns någon som helst ekonomisk möjlighet att realisera detta behov! Om nu t ex invandring inte kostar något (som en del förespråkar) så blir det dock någon miljon per person för en hyfsad bostad. Med en nettoinvandring på ca 100.000 personer blir det 100 miljarder i kostnad årligen. I sammanhanget kan påpekas att statens driftbudget ligger runt 800 miljarder


Numera enligt Hem & Hyra så byggs det ca 30.000 bostäder per år medan Boverket menar att det behövs 71.000 per år fram till 2020. För den som inte förstår så innebär det ett behov att bygga ett helt nytt Stockholm på sex år!

 

Vi som är vid någorlunda sunda vätskor inser ganska omgående att detta inte går ihop på något vis. Läget är givetvis helt akut men alla synes låtsas som om det regnar och skyller på tungrodda byggplaner när det faktiskt i realiteten saknas pengar. Nya rödgröna styret i Stockholm har ju lovat 40.000 nya bostäder till 2020; dvs ett nytt Södermalm på fem år. Men ännu är det tämligen trögt i portgången!

 

De nya beräkningarna pekar på att Stockholm till år 2020 måste bygga 80.000 bostäder; dvs två nya Södermalm på sex år. Göteborg  30.000 och Malmö 20.000. Dvs totalt för Sverige ett helt nytt Stockholm på sex år!

 

När vi på denna blogg adresserar våra riksdagspolitikers ointresse till förmån för mer strutsliknande övningar, att lösa kommande svårigheter så utgör detta ett typexempel. Nästa större och svåra områden som kommer att negligeras i decemberöverens-kommelsernas tecken är nog sjukvården, äldreomsorgen, skolan och jobben! 

torsdag, maj 21, 2015

Alliansen i fortsatt ledning i maj 2015

Alliansen ledning närmar sig snart 10%. Alliansen får 40,4% och regeringen endast 33,0% i TV4/Novus majmätning. Man kan knappast tänka sig att regeringen Löfven bättrar på detta med fler svikna vallöften. Tänk om det funnits lite drag i alliansen nu så skulle man förmodligen sopat banan med det nuvarande styret! Fråga är dock om man vill?

 

Och vad händer med KD och FP? Ja man har knappast lyckats tydliggöra sin nya inriktning när det gäller migration. Den framstår som något oklar. Här har väl moderaterna tagit det största steget framåt! 

 

Även opinionsinstitutet Yougov har kommit med majsiffrorna idag:

 

S 26,1
M 22,9
SD 19,7
V 6,7
C 6,6
MP 5,4
FP 4,9
KD 3,5

tisdag, maj 19, 2015

Inget är som väntans tider!

Den svenska sjukvårdens förfall har vi ju talat mycket om på denna blogg. På 50-talet kom läkaren hem till en när man var sjuk. Nu får man slå sig fram i köerna. Sjukvården har oändligt mycket mer resurser idag än för 60 år sedan - ändå är det något som inte fungerar.


Har då sedan en tid fått problem som tarvar specialistkompetens. Efter en utmärkt snabb handläggning vid Vårdcentralen i Mariefred så blev det att vänta den obligatoriska månaden innan man fick komma till Mälarsjukhuset för provtagning. Nu har det gått tre veckor utan besked och att kontakta mottagningen går inte. Det har man ganska raffinerat satt stopp för. Det finns en kvot. Är man inte städse i denna kvot hänvisas man till nästa dag o s v i all oändlighet.


Det senaste valet skakade om den regerande politiska maffian med S,MP och FP. Det nya partiet Vård för pengarna fick 8 mandat. Man trodde nog i detta skede att vårdpartiet inkl alliansen skulle ta hand om rodret. Så blev det icke utan en blandning av vänster och liberaler fortsätter nu att regera i en gemensam smet och förmodligen inte prestera särskilt mycket bättre än man gjort tidigare.

 

Inget är som väntans tider. Men det beror kanske mest på vad man väntar på!Det skulle nog behövas lite nytändning inom Landstinget Sörmland. Man tillhör de landsting som ligger i botten vad beträffar kundförtroende!

 

2007 drabbades jag av tinnitus en i varje fall initialt ganska besvärligt tillstånd. Landstinget Sörmland har till dags dato inte gjort ett skvatt för att reducera problemen. Det finns t ex filter som minskar besvär och huvudvärk. Men nada! Så förtroendet är inte särskilt stort. Men att man inte kan svara på en enkel förfrågan är ändå tämligen uselt! Jag behöver varken tala med läkare eller sjuksköterska. Det går utmärkt med en vanlig administratör!

 

Läste igår för övrigt om 90-årige Åke Söderlind som haft 66 läkare på ett år. I kölvattnet kan jag konstatera att jag själv inte haft samma läkare på 10 år vid Gnesta och Mariefreds vårdcentraler. Man undrar då lätt vem som har ansvar för den medicin som jag intar dagligen sedan just 10 år? Denna fråga finns det ingen som vill svara på!I varje fall inte Åsa Kullgren(S).

lördag, maj 16, 2015

Kraftig kritik mot cancersjukvården på Mälarsjukhuset!

Enligt radio P4 Sörmland riktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO kraftig kritik mot de långa kötider som finns bl a vid cancermottagningarna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Kötiden för undersökning skall ju vara max 1 månad men nu har konstaterats tider på över 6 månader i flera fall. Enligt institutionschefen så beror detta på för lite resurser vid sjukhuset!


Närmast ansvarige politiker hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren(FP) kunde i intervju ej svara på när detta skall vara ordnat. Han menade i övrigt att detta var ingen politikerfråga! Man kan ju då undra över vad alla dessa landstingspolitiker sysslar med. Det torde vara högst oanständigt att cancersjuka människor skall få vänta i ovisshet under så långa tider. För övrigt är tidigare uppmätta förtroenden för landstinget i Sörmland bland de sämsta i landet.


Landstinget styrs nu av en blocköverskridande smet av politiker i största samråd. Något som torde vara det mest sämsta för oss i behov av en effektiv och fungerande sjukvård. Höstens val pekade ju på ett stort misstroende mot de etablerade maktpartierna och Vård för pengarna fick ett högt valresultat. Något tragiskt valde centerpartiet att ge sig in i smeten så framgångsrika moderater och vårdparti fick bilda minoritet till förfång för väljarnas intresse!

fredag, maj 15, 2015

onsdag, maj 13, 2015

Märkligheter i Gnesta samhällsbyggnadsnämnd!

I måndagens upplaga av Södermanlands Nyheter kunde man läsa att ordföranden i kommunens samhällsbyggnadsnämnd Michael Gustavsson(S) inte uppskattade att en av kommunens revisorer Lars-Göran Winqvist(MP) var närvarande vid nämndens möte. Ja det gick så långt att ordföranden lät utvisa revisorn från mötet helt i strid med lagstiftning och kommunens regelverk.


När man läser sådant blir man raskt ganska misstänksam. Känner man dessutom Lars-Göran Winqvist som en rejäl och alltid pålitlig person blir det hela än mer misstänksamt. Det hela handlar enligt uppgift om att Winqvist anmält ett miljöbrott begånget vid den sk Solbacka-anläggningen och att han anser att kommunens miljö-enhet försöker mörka anmälan. Om nu någon mörkläggning ägt rum så är det självklart helt rätt att framföra kritik mot dem det vederbör!

 

Som de flesta vet så är varje kommunrevisorer myndig dvs var och en kan agera som egen revisor, därmed kan inte en politisk ordförande eller tjänsteman klaga hos revisionens ordförande, som nu uppenbarligen skett. Varje revisor har rätt att skriva sin egen revisionsrapport om så erfordras!


Vi ber att få återkomma i ämnet efter lite mer konsultationer. Men ganska märkligt verkar det vara så långt!

 

Vilse i dimman!

Sverigedemokraterna i Gnesta

Har ju på Facebook presenterat ett anstötligt bildmontage, där man ställer fattig pensionär mot den svenska mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. Kritiken ledd av Malena Ernman på twitter blev omfattande. Självklart finns det ingen anledning att förklena någon som helst person. Varken de som fått uppehållstillstånd eller lever annorstädes. Även partiets krav på att "slänga ut" fattiga tiggare känns tämligen osvenskt och osmakligt!

 

När det gäller pensionärernas utsatta situation så är den mer pregnant. Dessa utgör en pressad grupp där pensionerna på 10 år ökat med 1% jämfört med riksdagsmännens 47%. Och givetvis påverkar kommunernas kostnad för flyktingmottagning liksom andra sociala engagemang kommunernas budget  negativt och en möjlig sämre omsorg om de äldre. Stora variationer torde dock finnas mellan kommunerna. Däremot är centerpartiets förslag om statlig kompensation utmärkt om inte så för att minska alienationen mellan svensk och invandrare.

 

Men Sverige får nog fundera. Idag twittrar Carl Bildt att Sverige tar emot 17 gånger fler flyktingar än Storbritannien, 40 gånger fler än Polen och 69 gånger fler än Spanien. Fråga är om detta är hållbart i ett längre perspektiv.  

 Vice statsminister Åsa Romson

Har ju kallat romer för zigenare vid ett antal tillfällen. Något som man dock kan kalla "halkade ur munnen". Zigenare var ju tidigare det gängse namnet på denna folkgrupp och enligt det nya värdegrundsmantrat är detta icke tillåtet. Vi tänker dock för egen inte döpa om älsklingslåten på dragspelet: Du svarte zigenare!


Mer allvarligt är dock att vice statsministern jämför katastroferna i Medelhavet med vad som hände i koncentrationslägret Auschwitz. Uttalandet har även uppmärksammats utomlands. Nazi-Tysklands våldsamheter håller på att bli allt mer diffus i Sverige, där vänsterpressen ofta kallar de på den högra kanten för nazister. Finniga ungdomar, som bränner av smällare och är allmänt otrevliga upphöjs nu till nazister, vilket torde vara ganska förödmjukande för de som råkat ut för de verkliga nazisterna.


Åsa Romson deltar uppenbarligen i denna förenkling. Utan att förringa båtflyktingarnas elände så kan vi nog konstatera att många äldre i Sverige dör varje år pga dålig omsorg och sjukvård. Den geriatriska vården i Stockholm lär vara i kris. Men det är kanske inte så intressant!


Romson synes även i vissa avseenden hamnat vilse i dimman!Det svenska försvaret

Är ju inte längre vad det varit och det förslag att ge försvaret 10 miljoner mer under mandatperioden räcker inte ens att upprätthålla 2007 års försvarsbeslut. Något som då endast Folkpartiet protesterat mot. Det försvarspolitiska läget har inte varit så dåligt sedan det kalla kriget. Försvarsdebattören Skipper hade igår en fantastiskt gedigen genomgång på SVT FORUM om tillståndet i försvaret.


Idag skriver Lars Calmfors på DN Debatt att försvarsanslaget bör fördubblas. Något som vi just föreslog på denna blogg för två veckor sedan. Har man jobbat 35 år i central position i försvarsmakten så vet man vad som hänt!


Vi låter bonton beskriva försvarspolitikerna, som torde vara rejält vilse i dimman möjligen undantagandes den utmärkte försvarspolitikern Allan Widman(FP).Ny OECD rapport om skolan: Sverige sjunker till 35 plats

Den svenska skolan är uppenbarligen i fritt fall och OECD kommer nu med en ny rapport, där svenska ungdomar hamnar först 35 plats bland världens länder i kunskaper i matematik och naturvetenskap. De länder som ligger i topp är: 1.Singapore 2.Hong Kong 3.South Korea 4.Japan 5.Taiwan 6.Finland 7.Estonia 8.Switzerland 9.Netherlands 10.Canada 11.Poland 12. Vietnam allt enligt BBC NEWS.

 

Det som våra politiker hittills presterat i ämnet torde inte ge något som helst bidrag till att förbättra den så viktiga skolan, som ju i högsta grad påverkar vår framtida välfärd. Men bekymren började redan på 60-talet då två stora skolbeslut lade grunden till att vi får allt färre elever med toppresultat. Den svenska skolan är i grunden kunskapsfientlig. Något som det kommer att vara svårt att ändra på. Lärarhögskolan regeras av Röda brigaderna vars syfte är likriktning och inte kunskap. 

 

Den svenska skolan är rejält vilse i dimman!Decemberöverenskommelsen går mot sotdöden

En ganska tydlig majoritet av liberala och konservativa ledarskribenter blir alltmer förbannade på DÖ. Nu är det snart bara SVT och Aftonbladet som harangerar denna våta filt över svensk politik för de kommande 8 åren. Ja inte ens de ledamöter som skall väljas till riksdagen 2018 har något alternativ. Därmed har ju i praktiken svensk politik insomnat och riksdagsmännen har numera blivit ganska onödiga tjänstemän i statsapparaten. 

 

Man kan nog med fog säga att Alliansens politiker är ganska vilse i dimman till skillnad från Löven som ler i mjugg på sin Petrus klippa!


Fotnot: Värdegrund uppfanns av vänstern på 90-talet. Innebär att alla t ex elever skall likriktas och ha samma uppfattning; den uppfattning som Skolverket bestämmer.

måndag, maj 11, 2015

Meningslös partiledardebatt

Partiledardebatterna återupptas nu av SVT Agenda. Gårdagkvällens uppställning med delvis nya partiledare blev väl inte så politiskt intressant utan mer en uppvisning i skuggboxning. För debatten lamslogs egentligen politiskt av decemberöverenskommelsen, DÖ. Alliansföreträdarna framförde diverse ståndpunkter kring förd politik men när det kommer till omröstning i riksdagen så stödjer man ändå Stefan Löven(S) regim.

 

Politiken blir därmed urvattnad och ganska ointressant. Ingen på sociala medier diskuterar i dag sakfrågorna i denna debatt utan mest Åsa Romsons klavertramp eller hur duktiga Jonas Sjöstedt(V) och Annie Lööf(C) var. Något som egentligen är ganska ointressant. Det är ju ändå det politiska budskapet som skall granskas. I o m DÖ har ju trovärdigheten i den politiska debatten dött sotdöden. Det kan knappast vara intressant att lyssna till en allianspolitiker som säger en sak i direktsändning och sedan går hem till riksdagen och gör något helt annat.

 

Ja Stefan Löven har det bra. Han får ju igenom sin politik. Det finns det ju ett avtal om så man kan undra över varför riksdagen behöver sammanträda alls! Man kunde ju hemförlova ledamöterna och spara en förfärligt massa pengar. Just nu är det enbart Sverigedemokraterna och i viss mån Vänsterpartiet, som ju båda står utanför DÖ, de som rätteligen skulle kunna räcka i riksdagens plenisal.

 

Den politiske redaktören på Dagens Industri, DI PM Nilsson har ju ryckt fram, som en ledande politisk skribent i landet och stor kritiker av DÖ. Han skriver idag i DI om Tre bättre alternativ till DÖ, i en utomordentlig kraftfull och stringent ledare i Wolodarski-klass, som vi citerar in extenso!"I sak hade alliansledarna en lätt uppgift när de i går kväll gick till attack mot regeringen i SVT:s partiledardebatt. Sällan har en regering gjort så många misstag och förlorat så mycket legitimitet på så kort tid som Stefan Löfvens. Allt som före valet var självfallet har visat sig vara ingångsvärden i förhandlingar med V, MP och det egna partiets vänsterflygel.

 

Resultatet hittills är en politik som höjer skattetrycket, minskar utrymmet för en av de få låglönebranscher som faktiskt fungerar för nyanlända och en uppgörelse med V som hotar att slå ihjäl hela välfärdsbranschen. Och då är vi bara i början på en inriktning som kommer att skada Sverige.

 

Den inre politiska osäkerheten har på kort tid också orsakat skador i relationer till andra länder. Den amatörism som låg bakom debaclet med Saudiarabien syntes igen när statsministern talade om Sverige och Finland som "fria ytor", vilket har fått Helsingfors att på allvar fundera på tillståndet i Stockholm.

 

Beroendet av Vänsterpartiet och oförmågan att sätta Sveriges intressen före partiaktivisternas har oroat stora delar av näringslivet, vilket Di speglade i en uppmärksammad artikelserie i förra veckan. Många företagsledare tycker att tyngdpunkten i politiken inte speglar valresultatet och efterlyser en opposition som står emot.

 

Men gårdagskvällens dånande kritik från Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jakob Forssmed (Ebba Busch Thor är barnledig) och Jan Björklund stannar vid ord. De har i och med decemberöverenskommelsen lovat att stödja regeringen och dess ekonomiska politik så länge som Vänsterpartiet har inflytande över den. Och de adlar därmed SD till det enda konsekventa oppositionspartiet.

 

Många som nu försvarar överenskommelsen säger att det inte finns några alternativ. De har fel. Och paradoxalt nog har Stefan Löfven hittills gjort den bästa analysen.

 

Det traditionella sättet för en minoritetsregering att överleva och fungera är att säkra en majoritet i riksdagen. Löfven betonade både före och efter valet att han ville se samarbete över blockgränserna. Beröringspunkterna mellan S och hela eller delar av alliansen är många: reformer av socialförsäkringarna, migrationspolitik, energi, skola, arbetsmarknad, för att nämna några. Partiledningarna blåser upp motsättningarna, det är deras jobb, men i sak finns det möjligheter att komma överens.

 

Med hänvisning till den skadliga utvecklingen för landet skulle alliansen kunna lämna decemberöverenskommelsen och ansluta sig till Löfvens förhandlingslinje. Folkpartiet och Kristdemokraterna öppnade för en sådan utveckling i onsdagens Di.

 

I utbyte mot inflytande i sak släpper alliansen igenom regeringens budget. Samma sak gäller andra områden, där försvarsuppgörelsen bildar skola. Alliansen skulle då kunna ta ansvar i viktiga frågor och samtidigt behålla möjligheten att kritisera regeringen för sådant man inte kommer överens om. Det är den rollen V har nu.

 

En annan utväg är att alliansen lägger ett misstroendevotum på grund av ett förslag man absolut inte kan tolerera eller efter ett stort misstag. Statsministerns uttalande om Finland skulle i ett normalt politiskt klimat räcka för en misstroendeförklaring. Det är ett uttalande som bryter mot Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, som underminerar ett viktigt grannland och direkt bejakar Moskvas intressen.

 

Ett misstroendevotum skulle samla en majoritet och fälla regeringen. Talmannen skulle prova både S och M som regeringsbildare. Om Anna Kinberg Batra provar skulle hon kunna regera på samma mandat som de så kallade tillkännagivandena nu får i riksdagen. Utan att samarbeta i form röstar SD i fråga efter fråga på alliansförslag, precis som de gjorde under förra mandatperioden.

 

Med en förnyad och mer realistisk migrationspolitik har SD mindre skäl att fälla en alliansregering. SD:s väljare, som till övervägande del kommer från allianspartier, föredrar rimligen en borgerlig regering som gör migrationspolitiken mer hållbar framför en MP-S-regering som med stöd av V fortsätter MP:s migrationspolitik. Om de ändå fäller Anna Kinberg Batra kan allianspartierna bli farliga för SD eftersom de dels har visat väljarna att de tar migrationsfrågan på allvar och dels visat att SD fortfarande är ett simpelt missnöjesparti.

 

Att överdriva riskerna med ett extraval tillhör kampanjen för decemberöverenskommelsen. Faktum är att Sverige klarar sig alldeles utmärkt med det man kallar "politiskt kaos". Den tid som förflutit sedan valet 2014 har kallats den mest turbulenta i svensk modern historia. Men tillväxten har tickat på, börsen har gått bra, jobbmaskinen har levererat och nya barn kommit till världen, till och med i alliansens partiledarkrets. Sverige är som tur är större än politiken. Ekonomin är robust. Företagen klarar sig bra. För ekonomin är det mycket mer bekymmersamt om varje budget ska åka på remiss till Vänsterpartiet.

 

Egentligen skulle det räcka med att konstatera att regeringsformen anger extraval som sista utväg om regeringsbildaren inte tolereras av en majoritet i riksdagen. Det är vad Stefan Löfven såg i höstas. Kanske längtar även han ut ur den tvångströja som svensk politik har blivit."

måndag, maj 04, 2015

Svenska skolan illa ute!
Två skrämmande bilder av den svenska skolans mångåriga kollaps, som OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nu presenterar i en ny rapport. 

 

Den första bilden visar kunnighet i tillämpad och teoretisk matematik, där Sverige är klart sämst i den teoretiska och även ligger i botten i den tillämpade. Den andra bilden visar hur de svenska betygen stiger hela tiden medan resultaten i PISA-mätningarna istället minskar kraftigt! En således generös skola!

 

OECD's recept är:

  • Högre kunskapskrav för elever

  • Fler kunniga och bättre lärare (rensa ut Röda Gardet)

  • Ordning och reda i skolan - hänger på rektorerna


Vilket vi i flera bloggar redan adresserat. Vi har en skola som enbart fokuserar på de sämre och förstör för de mer teoretiskt begåvade. Den senare kategorin behövs för ett tekniskt väl utvecklat och konkurrenskraftigt Sverige. Nu finns en klar tendens till att viktiga industrier och affärsföretag väljer att flytta från Sverige pga avsaknad av erforderlig spetskompetens!


Samhällsdebatten har blivit alltmer flummig. Vi har fler personer med fina titlar men som dock inte klarar den enklaste matematik. Derivator, integralkalkyler och inte minst differentialekvationer i industrins styrsystem är okända storheter för grundskolans lärare. Sedan utarmas svenska språket av yngre journalister. Inom miljö och energi förhärskar mörkrets retorik! Det handlar mer om vilja än om kunskap, vilket är direkt förödande för en saklig debatt.


Tyvärr så har en majoritet av våra riksdagsmän passerat denna skola som icke har värderat kunskaper särskilt högt utan mer social anpassning. Och därmed blir knappast riksdagen någon tillgång att förbättra skolan!


Grunden till skolans kollaps finns i två stora skolbeslut från 60-talet, när man la ner realskolan (elitskolan) och därefter läroverken. Det man nu lär sig på högskolan gjorde man redan då i läroverken. Idag behövs det nog en 11-årig grundskola för att klara samma kunskaper som förmedlades på 9 år tidigare. Så det är knappast förvånande var Sverige hamnar i PISA!


Vi rekommenderar förutom det av OECD att läroplanerna anpassas (kraven höjs) till internationell nivå. Klarar man inte en nivå så får man göra omtag dvs kvasta. Inget märkvärdigt med detta. Invandrare utan det svenska språket skall givetvis placeras i klass speciellt anpassad för vederbörandes behov. Inte sitta i normalklass och intet begripa!

 

Ett fokus på att förstatliga skolan löser inte dessa problem. Det behövs en betydligt större vilja från svenska skolpolitiker för att nå resultat. Men så länge vänstern bestämmer i landet blir det knappast något gjort åt dessa ovan redovisade problemen. Lärare i all ära men det måste finnas relevanta ordnings- och kunskapskrav. Dessutom måste lärarutbildning och lärarhögskola reformeras. Nu härjar Röda Gardet med dunkla syften!

 

Nu rasar en tämligen livlig skoldebatt i TV, tidningar och inte minst sociala media. En intressant aktör i sammanhanget är Dagens Samhälle, som ofta har olika inlägg i ämnet.

lördag, maj 02, 2015

Gnesta rockar och twittrarKommunalrådet Johan Rocklind, @johanrocklind i Gnesta är tämligen sparsam med att twittra. Något han delar med de flesta politikerna i kommunen möjligen undantagandes centerpartiets Oscar Fredriksson, @integritet och miljöpartiets Kukkamariia  .

 

Andra Gnesta-aktiva som man kan man följa genom att söka på #Gnesta på twitter är @Gnestapendeln , som håller tummen i ögat på våra rikspolitiker till förmån för kommunens pendlare och så förstås kommunens @AnnaSandklef

 

Ja Gnesta rockar för Rocklind med en sällsynt twitter föranledd av besök av Emma Larsson från SSU, partiledarna Jonas Sjöstedt(V) och Gudrun Schyman(FI),  första maj-talaren Lars Ohly(V) och landstingsrådet Jacob Sandgren(S). Han vill gärna jämföra Gnesta med Almedalen. 


Kanske man dock kan tycka att balansen i deltagarna knappast speglar det politiska läget i kommunen och torde nog vara långt från Almedalens komposition särskilt om man föredrar liberala eller konservativa politiker. Men det är alltid trevligt att få ett livstecken då och då från kommunens politiker. Fler borde pröva på och bryta åsikter varje dag inte bara 6 gånger per år i kommunfullmäktiges talarstol.

 

Hälsar twittraren @RGBenedicks